Berggrundsgeologi: Sedimentär geologi och bassänganalys

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Berggrundsgeologi: Sedimentär geologi och bassänganalys

Sedimentära bassänger är erosionsrester som omfattar hundratals till tusentals meter mäktiga lagerföljder och som bevarats i regionalt utbredda, naturliga eller förkastningskontrollerade sänkor i den kristallina berggrunden. De finns representerade från alla tektoniska miljöer och innehåller jordens samlade förekomster av kol, olja och gas. De är därför av stor samhällsekonomisk betydelse. Inom den geologiska grundforskningen är sedimentära bassänger helt centrala eftersom dess lagerföljder utgör naturliga klimatarkiv och innehåller de fossil vi bygger kunskapen om evolution och massutdöende på. Dagens forskning kring klimatsvängningar och havsnivåförändringar i jordens historia förutsätter djupgående kunskaper kring hur sedimentära bassänger utvecklas och hur man tolkar och modellerar dess stratigrafiska uppbyggnad.

Genom föreläsningar inom sedimentär geologi och exkursioner ger kursen en fördjupad kunskap om marina och terrestra depositionsmiljöer samt tektoniska kontroller på sedimentära bassänger. Du får träning i de tekniker och metoder man använder för att adekvat kunna beskriva mäktiga lagerföljders stratigrafiska uppbyggnad och bassängers utvecklingshistoria, dvs. faciesanalys, sekvensstratigrafisk analys, geokemisk karaktärisering och geofysiska undersökningsmetoder i borrhål. I kursen ingår en regional eller internationell exkursion för att koppla kunskaper från föreläsningar och övningar till naturliga bergskärningar. Kursen avslutas med en litteraturbaserad, individuell projektuppsats där du knyter ihop dina kunskaper från kursen och som utgör en viktig del av slutbetyget.

http://www.geologi.lu.se/utbildning/hela-kursutbudet/geom12

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 90 hp naturvetenskapliga studier, varav minst 75 hp i geologi. Engelska 6/B.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Berggrundsgeologi: Sedimentär geologi och bassänganalys

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön