Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv

Vad innehåller kursen?

I kursen får du en kort introduktion till vetenskaplig teori och metod, främst med anknytning till språkforskning. Du får även lära dig om det vetenskapliga skrivandets karaktäristiska drag. Under kursen utvecklar du din kunskap och kännedom om de genrekrav som gäller för vetenskaplig text genom att granska några vetenskapliga texter vars innehåll anknyter till kursens andra huvudtema, nämligen andraspråksinlärning. Du får presentera och diskutera nyare forskning om andraspråksinläning, med fokus på såväl resultat som hypoteser och metod.

Hur är kursen utformad?

Kursen ges på distans med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. Kursen innehåller regelbundna lektioner på Zoom. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset under hela kursperioden.

Kursens undervisningstillfällen ligger på eftermiddagstid, kl. 16-18.

Kursens placering i din studiegång

Kursen ingår även som obligatorisk delkurs i Svenska som andraspråk: Kandidatkurs.

Studieämnet Svenska som andraspråk kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i ämnet Svenska som andraspråk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

https://www.sol.lu.se/kurs/SVEB27

Förkunskaper

Grundläggande samt 60 hp i Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön