Specialdidaktik med inriktning attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) och autismspektrumtillstånd (AST)

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Specialdidaktik med inriktning attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) och autismspektrumtillstånd (AST)

Är du intresserad av att utveckla din förståelse för vad som är viktigt att beakta vid lärandesituationer kopplat till de symptom som kännetecknar lärande hos individer med autism och ADHD? Kursen ges som fristående kurs i utbildningsvetenskap.

Kursen riktar sig till dig inom skola, vård, omsorg och rättsväsendet som har till uppgift att utbilda och undervisa barn och vuxna med autism och ADHD. Syftet med kursen är att utveckla förståelse för vad som är viktigt att beakta vid lärandesituationer kopplat till de symptom som kännetecknar lärande hos individer med autism och ADHD, samt hur man kan anpassa undervisningsinsatser för att på bästa sätt bidra till att den lärande utvecklas till sin fulla potential. 

Kursen går på kvartsfart under höstterminen 2024. De lärarledda träffarna sker på plats i Lund på eftermiddag/kvällstid.

Kursen ges i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Litteraturläsning sker mellan kurstillfällena, som bygger på att deltagarna tagit del av litteraturen inför gemensamma seminarier. Deltagande i 3-5 av kursens seminarier är obligatoriskt och en förutsättning för att bli godkänd på kursen.

https://www.uvet.lu.se/kurs/ANPF01

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Specialdidaktik med inriktning attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) och autismspektrumtillstånd (AST)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön