Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering

Är du intresserad av att förstå hur man bäst planerar och styr ett företag finansiellt i en föränderlig omvärld? Vill du lära dig mer om finanschefens syn på företaget?

 

Målet med kandidatkursen i Corporate Finance är att förse studenterna med en bred överblick över finansiell styrning med betoning på företagets relation till världen utanför. Kursen har ett internationellt perspektiv och skall förbereda studenterna för utmaningen att hantera finansiell planering och styrning i företag med verksamhet i en föränderlig och konkurrensutsatt omvärld.

 

Det huvudsakliga syftet med kursen är att ge en teoretisk och metodmässig grundkunskap för bedömning och analys av de finansiella överväganden ett företag är utsatt för och att fördjupa kunskapen om hur man ska hantera dessa situationer. Studenterna skall också utveckla en kunskap och ett intresse så att de kan identifiera, bedöma och bidra till företagets anpassning till de ständigt pågående förändringarna inom ämnesområdet.

 

Efter en generell introduktion baserad på finanschefens perspektiv innehåller kursen följande delar:

 • Finansiell analys
 • Grundläggande finansiell teori
 • Portföljval och teori kring avkastning och risk
 • Aktie-, options och obligationsvärdering
 • Investeringsbedömning
 • Kapitalstruktur och utdelningspolitik
 • Företagsvärdering
 • Finansiella instrument och hur dessa används inom t ex kapitalbudgetering, värdering och riskhantering
 • Kapitalanskaffning: eget och främmande kapital
 • Uppköp och sammanslagning av företag
 • Corporate governance inklusive olika agentproblem företag utsätts för
 • Reglering
 • Makroekonomisk riskhantering

Kursen kan ges på svenska/engelska, studenten måste därför kunna kommunicera både muntligen och skriftligen på svenska och engelska.

Läs mer om kursen i kursplanen.
 

Tatiana jobbar som sakkunnig finanscontroller: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-EAIGH/tatiana-pyshkina-sakkunnig-finanscontroller

https://fek.lu.se/utbildning/kursutbud-och-schema/kurser-pa-grundniva

Förkunskaper

Grundläggande samt företagsekonomi 1-60 hp vilket innebär en avslutad och godkänd grundkurs i företagsekonomi 1- 30 hp, FEKA90 eller motsvarande samt fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket) eller motsvarande.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön