Kandidatprogram i sociologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Lund
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Kandidatprogram i sociologi

Kandidatprogrammet i sociologi är en 3-årig utbildning med fokus på hur människor i samspel formar och formas av det samhälle vi lever i.

SGSCO, Kandidatprogram i sociologi. Startar varje höst. Till våra kandidatprogram behöver du inte ha läst på högskola eller universitet innan. Programmet ges på svenska, men kurser och moment på engelska förekommer.

Genom programmet får du olika teoretiska och metodologiska verktyg för att utifrån sociologiska perspektiv kunna analysera aktuella samhälleliga frågor som globalisering, miljö och klimat, migrationer, sociala orättvisor, sociala medier, arbete och konsumtion. Programmet har en tydlig arbetsmarknadsanknytning och samverkan med myndigheter, företag och organisationer är integrerad i utbildningen.

Vad är sociologi?

Utgångspunkten för sociologiämnet är att människan är en social varelse som blir till i mötet med andra. Sociologi handlar om hur människor i samspel - med eller mot varandra - bidrar till att forma det samhälle de lever i, och hur detta samhälle i sin tur formar människors livsvillkor, värderingar och handlingsutrymme. Mänskligt samspel kan studeras på olika nivåer och sociologi inbegriper studier av såväl globala sociala och ekonomiska sammanhang som relationer i avgränsade, intima sammanhang.

Förstå samhället för att kunna påverka

Att öka förståelsen för samhället och olika specifika sociala sammanhang är nödvändigt för att kunna analysera och komma tillrätta med många av de utmaningar som samhället står inför idag, som exempelvis klimat- och miljöproblem, migration, främlingsfientlighet, sociala orättvisor och psykisk ohälsa.

Under programmet får du möjlighet att tillägna dig breda och fördjupade kunskaper i sociologi. Programmet presenterar grundläggande och avancerad sociologisk teoribildning och du möter sociologins olika metoder för insamling av data. Du får möjlighet att utveckla och tillämpa dina kunskaper och färdigheter med utgångspunkt i aktuella, relevanta frågor. Du får även möjlighet att fördjupa dig i teman du är särskilt intresserad av.

I programmet ingår också två valbara terminer inklusive möjligheten att studera utomlands, vilket ger dig stor frihet att skapa en egen profil på din utbildning.

Koppling till arbetsmarknaden

Sociologer är ofta efterfrågade på arbetsmarknaden, inte minst på grund av sina breda och djupa metodkunskaper. Detta tar vi särskilt fasta på och vi säkerställer att du under programmets gång får gedigna kunskaper i både kvalitativa och kvantitativa metoder. Undervisning i teori och metod integreras vilket bidrar till att utveckla din analytiska flexibilitet, det vill säga förmåga att undersöka olika typer av fenomen med utgångspunkt i adekvata, relevanta metoder och teorier.

Programmets arbetsmarknadsprofil blir särskilt tydlig under den femte terminen som ägnas helt åt tillämpad sociologi och som bedrivs i samverkan med myndigheter, företag och organisationer.

Global profil

Programmet har en stark internationell profil. Frågor som rör exempelvis globalisering och migration är återkommande och i programmet ingår en termins utlandsstudier (alternativt deltagande i en specialutvecklad internationell distanskurs om utlandsstudier inte är möjliga).

Söka till senare del av programmet

Vissa år ges möjligheten att söka direkt till termin 5 på programmet ifall du uppfyller vissa krav. Om möjligheten ges just nu kan du se mer information på https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SGSCO-SEDE

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kandidatprogram i sociologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön