Masterprogram i miljövetenskap, Naturvård

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Masterprogram i miljövetenskap, Naturvård

Brinner du för naturvård och skydd av arter? På detta masterprogram lär du dig att dokumentera och analysera de risker som olika verksamheter innebär för den biologiska mångfalden. Du får också kunskap om vilka åtgärder och strategier som du i din yrkesroll kan använda för att skydda naturens artrikedom.    

Denna utbildning passar dig som vill arbeta med naturvård och ekologiska frågor. Du lär dig hur människor genom exempelvis jordbruk och skogsbruk har påverkat landskapets utveckling, men även hur människan idag förändrar landskapet genom bland annat markexploatering och vilka konsekvenser detta får för växter och djur såväl idag som i framtiden.

Genom masterprogrammet får du en bra överblick över hur naturvårdsarbetet sker i Sverige och vad som styr utvecklingen. Du lär dig att arbeta med naturvård teoretiskt och praktiskt, exempelvis inventering och bevarande av natur och arter. Dessutom får du kunskap om miljöbalkens tillämpning inom naturvårdssektorn. Utbildningen ges till största delen på svenska.

Programstruktur

Det första studieåret består av kurser i riskanalys, naturvård, bevarandebiologi och biologisk miljöövervakning. En av de fyra valbara kurserna kan istället göras som praktik på ett företag, en myndighet eller organisation som du valt själv.

Under den tredje terminen läser du två metodkurser i miljövetenskap: analys och metodik samt tillämpad miljövetenskap. Därefter gör du på vårterminen ett examensarbete. Ditt examensarbete kan utföras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet alternativt på en forskningsavdelning. På så sätt får du möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät under studietiden, vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Du kan välja att läsa utbildningen som ett tvåårigt masterprogram, men det går också att via ett alternativt studieupplägg avsluta programmet efter ett år och ta ut en magisterexamen. Om du är intresserad av det alternativet ska du kontakta studievägledaren vid anmälan till programmet för information om upplägget.

Karriärmöjligheter

Detta masterprogram ger dig kompetens att arbeta med naturvårdsfrågor inom kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter eller konsultbolag. Många som har läst programmet arbetar idag som konsulter inom naturvård, på både stora och små företag, samt som miljöhandläggare på länsstyrelser och kommuner. Masterprogrammet ger dig även en god bas för forskarutbildning inom området.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/masterprogram/naturvetenskaplig-inriktning/naturvard

https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/masterprogram/naturvetenskaplig-inriktning

Förkunskaper

Inriktning Naturvård: För tillträde till programmet krävs en kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp naturvetenskapliga kurser inklusive 15 hp miljövetenskap, grundkurs, 15 hp miljörätt samt 15 hp ekologi. Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i miljövetenskap, Naturvård

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön