Geologi: Från istid till nutid och Sveriges regionalgeologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Geologi: Från istid till nutid och Sveriges regionalgeologi

Årmiljoner av geologisk utveckling har medfört att berggrund och topografi skiljer sig mellan olika delar av Skandinavien, men dagens landskap har även formats av sentida nedisningar och då särskilt den senaste inlandsisen som var helt bortsmält för ca 9000 år sedan. Därtill har havsnivåförändringar påverkat utbredningen av olika jordarter, men landskapet omkring oss, med dess vegetation och fauna, är också starkt präglat av tusentals år av klimatförändringar och mänsklig påverkan. Med den kunskap om landskapsutveckling som kursen ger kommer du att se din omgivning med nya ögon.

Inledningsvis får du lära dig hur glaciärer och inlandsisar bildas, rör sig och smälter bort samt vilka jordarter som bildas i olika glaciala miljöer. Du kommer att studera de jordarter och landformer som inlandsisen lämnade efter sig samt hur dessa senare har påverkats av bl.a. havsnivåförändringar. Du kommer också att få praktisk träning i jordartskartering och därigenom förståelse för hur olika jordarter fördelar sig i landskapet samt de typiska lagerföljder de bildar. Detta gör att du kan läsa landskapet och tolka hur det har utvecklats.

Därefter fokuserar kursen på de vegetations- och faunaförändringar som har skett i Skandinavien sedan istiden, och hur dessa kan kopplas till naturliga processer och mänsklig påverkan, men den behandlar också hur ekosystemen i Europa och globalt har påverkats av återkommande istider. Du får därigenom förståelse för hur man studerar kvartär vegetations- och faunautveckling baserat på fynd av t.ex. pollen, växtrester och ben.

Slutligen får du en överblick över Sveriges berggrund och jordarter, bl.a. under en regionalgeologisk exkursion. Genom att bygga vidare på de kunskaper du har fått om geologiska processer och landskap tidigare under kursen, men också i samband med föregående kurser på programmet, utvecklar du din kunskap om Sveriges geologiska uppbyggnad och din förståelse för hur de geologiska skillnader som finns mellan olika delar av landet har uppkommit.

Under kursen får du övning i muntlig kommunikation samt i såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt skrivande. Dessutom får du värdera egna och andras skriftliga och muntliga presentationer samt ge kamratrespons. Du kommer även att få träning i att tolka kartinformation och att själv framställa en geologisk karta.

http://www.geologi.lu.se/utbildning/hela-kursutbudet/geob24

Förkunskaper

Grundläggande samt kunskaper motsvarande GEOA81 Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv, 15 hp, eller GEOA01 Planeten Jorden - en introduktion, 15 hp.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Geologi: Från istid till nutid och Sveriges regionalgeologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön