Biologi: Mossor, lavar, svampar - biodiversitet och naturvård

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Biologi: Mossor, lavar, svampar - biodiversitet och naturvård

BIOR11

Kursens mål är att studenter efter avslutad kurs skall kunna:

- känna igen ett hundratal mossor och lavar från en specificerad lista över utantill-arter.

- känna igen de vanligaste grupperna av makrosvampar.

- känna igen de vanligaste grupperna av terrestra alger.

- identifiera vanliga mossor, lavar och svampar med hjälp av bestämningslitteratur.

- förstå och kunna förklara hur de behandlade grupperna är evolutionärt besläktade.

- identifiera och analysera växtsamhällen som domineras av mossor och lavar samt kunna förklara förutsättningarna för dessa samhällen.

- kunna föreslå skötselåtgärder för att gynna artmångfald och speciellt värdefulla miljöer för kryptogamer

- förklara och kritiskt analysera de processer som leder till förändringar i sammansättningen avarter och använda informationen i naturvårdsarbete.

- använda signalarter som verktyg för att identifiera biologiskt värdefulla naturmiljöer.

- utnyttja rödlistor, artfaktablad och åtgärdsplaner som redskap i praktiskt naturvårdsarbete.

- planera, praktiskt genomföra, sammanställa och redovisa ett inventeringsprojekt.

https://www.biologiutbildning.lu.se/mossor-lavar-svampar-biodiversitet-och-naturvard-bior11

Förkunskaper

90 hp naturvetenskapliga studier inkluderande minst 3 hp floristik samt kunskaper motsvarande BIOC02 Ekologi 15 hp eller BIOB01 Botanik 12 hp.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Biologi: Mossor, lavar, svampar - biodiversitet och naturvård

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön