Sjuksköterskeprogrammet

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Lund
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Sjuksköterskeprogrammet

Vill du arbeta i nära kontakt med människor i livets alla skeden? Vill du även ha ett ansvarsfullt arbete? Som sjuksköterska har du en arbetsledande ställning och ansvarar för att patienter får en god omvårdnad.

Sjuksköterskeprogrammet erbjuder en akademisk och professionell utbildning som leder till en kandidatexamen inom omvårdnad och legitimation som sjuksköterska. Programmet syftar till att utbilda sjuksköterskor som är redo att arbeta nationellt och internationellt inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård.

Utbildningen har en progression som säkerställer att du som student utvecklar din yrkesroll genom programmet. Teori varvas med färdighets- och simuleringsövningar, verksamhetsförlagd utbildning samt interprofessionella utbildningsmoment. Som student får du möjlighet att utveckla dina internationella erfarenheter och interkulturella kompetens genom aktiviteter både på hemmaplan och genom att kunna förlägga delar av din utbildning utomlands.

Som student på sjuksköterskeprogrammet i Lund kommer du, att förutom din utbildning, även få en tid med glädje och gemenskap. Du kan även engagera dig i din och dina framtida kollegors utbildning. Sjuksköterskeprogrammet är förlagt på Forum Medicum, som är en central mötesplats för samtliga vårdrelaterade utbildningar vid Lunds universitet.

Mer om programmet

Sjuksköterskans och därmed programmets huvudområde är omvårdnad. Omvårdnad bygger på en humanistisk syn på människan och handlar om att främja hälsa och välbefinnande ur ett livscykelperspektiv.  Du kommer även att få kunskaper om medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Utbildningen inkluderar även kurser i ledarskap för att stärka den blivande sjuksköterskans roll i teamet.

Mer kursspecifik och allmän information om programmet finns i lärplattformen Canvas, se Sjuksköterskeprogrammets Canvas

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU schemaläggs måndag till söndag, dag, kväll och natt om minst 32 timmar/vecka.

Totalt 32 veckor VFU i klinisk verksamhet.

Utdrag ur belastningsregistret krävs för VFU inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), LSS/HVB-hem eller fältstudier inom Elevhälsan (skolan). Det är även flera kommuner som kräver utdrag vid VFU inom hemsjukvård/särskilt boende. Läs mer på sidan Information om utdrag ur belastningsregistret (Canvas)

Vidare information om VFU, se Verksamhetsförlagd utbildning (Canvas)

 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Sjuksköterskeexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Sjuksköterskeprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön