Statistik: Affärsanalys

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Statistik: Affärsanalys

Företag samlar in enorma databaser som registrerar våra preferenser, en process som möjliggörs med hjälp av statistisk inlärning. I den här kursen kommer vi att undersöka utmaningar som handlar om Big Data och gå igenom flera statistiska metoder som används för att undersöka affärsrelaterade problem.

Kursens innehåll

Affärsanalys (business analytics) syftar på vår förmåga att samla in och använda data för att generera insikter om faktabaserat beslutsfattande. Kursen är avsedd för dig med grundläggande kunskaper i statistik, och innehållet i kursen kommer att vara av praktisk natur. Det omfattar metoder för data mining och affärsanalys och deras användning för att göra strategiska affärsbeslut. Kursen behandlar framför allt modelleringsaspekter av data mining och kommer att ge dig analysverktyg för att bättre förstå nyckelmetoder, till exempel prospektering, visualisering, klassificering, prediktion och klustring. Kursen inleds med datavisualisering som underlättar upptäckt av dolda egenskaper, gömda i data. I nästa skede kommer vi att tillämpa mer traditionella regressionsmodeller och hypotesprövning och träna på att använda dem med verkliga data.

Denna introduktion till traditionella metoder kommer sedan att följas av diskussion om mer avancerade metoder såsom diskriminantanalys, klassificering och klustermetoder, som är mycket användbara för att finna mönster gömda i data. Under kursen behandlar vi olika typer av data såsom kategoriska data, tidsserier, textdata och datanät, bland annat. Grunderna i att bygga lämpliga modeller diskuteras. Beräkningar utförs med hjälp av statistikprogrammet R.

Förkunskaper

Grundläggande samt kunskaper motsvarande STAA41 Statistik: Grundkurs 1, 15 hp

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Statistik: Affärsanalys

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön