Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30

Mälardalens universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Eskilstuna
30 hp
Heltid

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30

Det här lär jag migKursen består av fyra delkurser vars övergripande syfte är få grundläggande kunskaper i sociologi med särskild inriktning mot socialpsykologi. Du får lära dig om sociologins historiska utveckling, olika forskningsområden och några av de centrala sociologiska perspektiven. Du får kunskaper om sociologiska frågor kopplade till fenomen som arbete, konsumtion och globalisering. Vidare ger kursen dig basala kunskaper om socialpsykologiska perspektiv, såsom symbolisk interaktionism, social konstruktionism och humanistisk socialpsykologi. Sist men inte minst får du grundläggande kunskaper om vetenskapsteori samt samhällsvetenskaplig forskning. Särskild vikt läggs vid frågor om forskningsdesign samt hur du kan analysera observationer och intervjuer med kvalitativ metod.Det här gör viKursen är en teoretisk kurs med olika seminarieövningar samt genomförande av fältövningar. De teoretiska momenten går vi igenom på föreläsningarna. Varje föreläsning har sitt eget tema och tanken är att varje tillfälle ska vara till din hjälp för att bättre kunna strukturera upp kurslitteraturen, samt reda ut oklarheter som dyker upp på vägen i ditt inläsningsarbete. Föreläsningarna syftar inte till att sammanfatta litteraturen, snarare till att fördjupa förståelsen för kursens innehåll.De mer praktiska inslagen är seminarier samt fältövningar. Seminarierna fyller en dubbel funktion. Dels ska dessa fungera som ett öppet samtal som bidrar till att utveckla ett reflekterande och kritiskt tänkande kring kurslitteraturen, dels utgör de en förberedelse inför examinationsuppgifterna. Den kanske viktigaste grundförutsättningen för ett bra seminarium är att du som deltar delar med dig av dina kunskaper, reflektioner och frågor. Fältövningarna består av att du individuellt eller i par samlar in data via intervjuer och observationer och analyserar dessa med hjälp av olika analysstrategier.Den här nyttan har jagEfter genomgångna studier kommer du att ha grundläggande kunskaper om centrala sociologiska och socialpsykologiska teorier. Kursen kommer att ge dig nyttiga redskap för att bättre kunna förstå den sociala verkligheten som vi alla deltar i. Kursen kan också hjälpa dig att tänka dig bortom våra vardagsrutiner och börja betrakta dessa i ett nytt ljus med en större reflektion om ditt eget och andras liv. Du kommer förhoppningsvis att lära dig mer om vem du är och hur du blivit den du är idag.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Mälardalens universitet

Ditt livs resa börjar på Mälardalens universitet

Mälardalens universitetär en startstation för dig som vill vidare. Vi är en av de bästa i landet på att ge utbildning som leder till jobb. Cirka 80 procent av våra studenter får jobb inom ett år efter examen. Inte så dumt...


Läs mer om Mälardalens universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Mälardalens universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön