Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60

Mälardalens universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Västerås
30 hp
Heltid

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60

Det här lär jag migKursen är en fördjupning i sociologi med socialpsykologisk inriktning och ger en bred beteendevetenskaplig kompetens. Kursen syftar både till att ge en utökad förståelse av hur samhällsutvecklingen påverkar människors psykologi, men också hur människor i möten och samtal tillsammans bygger upp samhället. Efter genomgången kurs ska du ha tillägnat dig kunskaper om viktiga teorier och perspektiv, fått en god översikt av några forskningsområden samt känna till hur man planerar och utvecklar en kvalitativ forskningsdesign. Du kommer även att ha utvecklat din skriftliga och muntliga förmåga att tänka, resonera och formulera dig om sociala fenomen och skeenden.Det här gör viKursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna syftar till att klargöra innebörden av de viktigaste momenten i kurslitteraturen samt att fördjupa förståelsen av denna. Under seminarierna, vilka brukar ligga i direkt anslutning till föreläsningarna, förekommer tillämpningsuppgifter där teorier, perspektiv och metoder används och konkretiseras. På metod- och uppsatskurserna ingår också datainsamlingsövningar med fokus på att göra intervjuer, observationer och litteratursökningar.Den här nyttan har jagKursen gör dig berättigad till fortsatta studier inom ämnet. Utöver detta är kursen användbar för de flesta former av kvalitetsutveckling inom arbetslivet, då den innehåller grundläggande kunskaper för att lösa problem på individ-, organisations- och samhällsnivå. Kursen ger dig också nycklar till att bättre bemöta och arbeta med människor i olika delar av samhället.

Förkunskaper

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30, 30 hp eller Sociologi 1-30, 30 hp eller Socialpsykologi 1-30, 30 hp eller motsvarande. Minst 22,5 hp skall vara avklarade från någon av dessa kurser vid kursstart.

Mälardalens universitet

Ditt livs resa börjar på Mälardalens universitet

Mälardalens universitetär en startstation för dig som vill vidare. Vi är en av de bästa i landet på att ge utbildning som leder till jobb. Cirka 80 procent av våra studenter får jobb inom ett år efter examen. Inte så dumt...


Läs mer om Mälardalens universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Mälardalens universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön