Genusvetenskap GR (B), Genusvetenskap II

Mittuniversitetet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Genusvetenskap GR (B), Genusvetenskap II

Kursens övergripande syfte är att ge fördjupade kunskaper i feministisk teori och forskning samt förmåga att använda vetenskapliga metoder för att kritiskt granska och analysera samhällsfenomen. Under kursens första moment fördjupas kunskapen om den vetenskapliga och aktivistiska grunden för dagens genusvetenskap genom studier av framväxten av olika inriktningar inom feministisk teori och aktivism. Under moment två ligger fokus på att nå en fördjupad förståelse av ett urval av feministiska teorier och deras relevans för att analysera aktuella händelser. Under moment tre introduceras genusvetenskapliga metoder och relationen mellan teori och metod diskuteras. Syftet är att ge fördjupade kunskaper om metodologiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter för genusvetenskapliga studier. Kursen avslutas med att studenten på moment fyra genomför ett självständigt arbete genom att formulera en genusvetenskaplig frågeställning som sedan undersöks i en mindre studie. Här får studenten konkret användning av den teoretiska och metodologiska kunskapen från de tidigare momenten.

Förkunskaper

Minst 22,5 hp från Genusvetenskap GR (A) eller Sociologi GR (A), Sociologi och genus.

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet i siffror:

Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund. Vi har utbildningar som spänner över en rad olika områden –områden som samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, till vård, lärarutbildning samt IT, naturvetenskap och humaniora...


Läs mer om Mittuniversitetet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

MittuniversitetetRecensioner

Det finns inga recensioner för Genusvetenskap GR (B), Genusvetenskap II

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön