Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund.

Vi har utbildningar som spänner över en rad olika områden –områden som samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, till vård, lärarutbildning samt IT, naturvetenskap och humaniora för att nämna några. En nära samverkan med både arbetsliv och forskning går som en röd tråd genom våra utbildningsprogram och ger dig som student arbetslivskontakter redan under din studietid.

För dig som väljer att studera på något av våra campusprogram är det bra att känna till att våra kommuner erbjuder bostadsgaranti. Mer om hur det här fungerar kan du läsa på miun.se/bostad

Passar studier på distans bättre för dig – ska du veta att vi är ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller just distansutbildning. Vissa av våra distansutbildningar har sammankomster på en av campusorterna, andra går helt över nätet. Vårt stora distansutbud ger dig som student möjlighet att bo kvar på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Mittuniversitetet i siffror:

  • Två campusorter
  • 420 kurser
  • 46 utbildningsprogram
  • 36 magister/master
  • ca 13 000 studenter
  • ca 165 forskarstuderande
  • 80 anställda professorer
  • Drygt 1 000 anställda
  • 890 mnkr i omsättning (år 2015)
Visa alla utbildningar med Mittuniversitetet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin Utbildningsform Längd Ort
Basår/behörighetsgivande utbildning Klassrum Flera orter (2)
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör i datateknik Klassrum Sundsvall
Civilingenjör i industriell ekonomi Klassrum Sundsvall
Civilingenjör i teknisk design Klassrum Sundsvall
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Byggingenjör Hållbart byggande Klassrum, Distans Flera orter (2)
Beteendevetenskap
Beteendevetenskapligt program Distans Distans
Kriminologi
Brott och straff i svensk politik Distans Distans
Historia GR (A), Historisk kriminologi: Brottslighet och social kontroll under medeltid och tidigmodern tid Distans Distans
Historia GR (A), Historisk kriminologi: Kvinnor som gärningspersoner och brottsoffer i svensk historia Distans Distans
Historia GR (A), Historisk kriminologi: Rättsväsendets historia Distans Distans
Kriminologi GR (A) Klassrum Sundsvall
Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi Distans Distans
Kriminologi GR (A), Kriminologi A I Distans Distans
Kriminologi GR (A), Kriminologi A II Distans Distans
Kriminologi GR (A), Utvärdering av brottspreventiva insatser Distans Distans
Kriminologi GR (B) Klassrum Sundsvall
Kriminologi GR (B), Brottsprevention utifrån ett drogperspektiv Distans Distans
Kriminologi GR (B), Viktimologi Distans Distans
Kriminologi GR (C) Klassrum Sundsvall
Psykologi
Programmet för psykisk hälsa/ohälsa - särskild komplicerad problematik Distans Distans
Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) Distans Distans
Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Grunder i psykologisk forskning Distans Distans
Psykologi GR (A), Grundkurs Distans Distans
Psykologi GR (A), Introduktion till psykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Miljöpsykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Organisation, individ och förändringsarbete Distans Distans
Psykologi GR (A), Personlighetspsykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Positiv psykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Socialpsykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete Distans Distans
Psykologi GR (B), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen Distans Distans
Psykologi GR (B), Forskningsmetodik Distans Distans
Psykologi GR (B), Fortsättningskurs Distans Distans
Psykologi GR (B), Klinisk psykologi Distans Distans
Psykologi GR (B), Ledarskap och samtalsmetodik Distans Distans
Psykologi GR (B), Politisk psykologi Distans Distans
Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi Distans Distans
Psykologi GR (C), Självständigt arbete Distans Distans
Psykologprogrammet Klassrum Östersund
Sociologi
Socialt arbete GR (A), Globalisering, transnationell migration och socialt arbete Distans Distans
Sociologi GR (A) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi Klassrum Östersund
Sociologi GR (A), Arbete kritiska perspektiv Distans Distans
Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling Distans Distans
Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället Klassrum Östersund
Sociologi GR (A), Social nätverksanalys I Distans Distans
Sociologi GR (A), Sociologiska perspektiv på kris och frivillighet Distans Distans
Sociologi GR (B) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Sociologi GR (C), Inriktning arbete, organisation och samhälle Klassrum Östersund
Sociologi GR (C), Inriktning samhälle, makt och kritik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Socionomutbildning Klassrum Östersund
Data / IT
Datateknik GR (A), Objektorienterad programmering I Distans Distans
Datavetenskap GR (A) Distans Distans
Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden Distans Distans
Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet Distans Distans
Datavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java Distans Distans
Datavetenskap GR (B) Distans Distans
Datavetenskap GR (B), Introduktion till koncern- och IT-arkitektur Distans Distans
Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys Distans Distans
Datavetenskap GR (C) Distans Distans
Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling Distans Distans
Programvaruteknik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Datavetenskap
Datavetenskap GR (A), Databaser Distans Distans
Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling Distans Distans
Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap Distans Distans
Systemvetenskap
Datavetenskap GR (B), Programmeringsmetodik II med Java Distans Distans
Datavetenskap GR (B), XML Distans Distans
Informatik med inriktning systemutveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Webbdesign
Webbutveckling Distans Distans
Ekonomi
Ekonomprogrammet
Civilekonomprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi
Ekonomprogram Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Distans Distans
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning Distans Distans
Företagsekonomi GR (A), Företagsekonomi för elitidrottare Distans Distans
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring Distans Distans
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap Distans Distans
Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap - ledarskap, organisation och finansiering Distans Distans
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys Klassrum, Distans Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (B), Finansiering Klassrum, Distans Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (B), Metod Klassrum, Distans Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning Klassrum, Distans Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (C), Affärsrelationer Klassrum Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi GR (C), Internationell marknadsföring Klassrum Östersund
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik Klassrum, Distans Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (C), Ledarskap och organisationskultur Klassrum Östersund
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori Klassrum, Distans Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (C), Reglering och finansiella tjänster Klassrum Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi Klassrum Östersund
Företagsekonomi GR (C), Risk Management Klassrum Flera orter (2)
Industriell ekonomi
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till industriell ekonomi Distans Distans
Nationalekonomi
Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi Klassrum, Distans Flera orter (3)
Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi Klassrum, Distans Flera orter (3)
Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi Klassrum Östersund
Nationalekonomi GR (A), Regional ekonomi och politik Distans Distans
Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering Klassrum, Distans Flera orter (3)
Nationalekonomi GR (B), Europeisk ekonomisk integration Klassrum Flera orter (2)
Nationalekonomi GR (B), Finansiell ekonomi och valutasystem Distans, Klassrum Flera orter (3)
Nationalekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation Klassrum Flera orter (2)
Nationalekonomi GR (C), Kvantitativa metoder Klassrum Flera orter (2)
Nationalekonomi GR (C), Miljö- och naturresursekonomi Distans, Klassrum Flera orter (3)
Nationalekonomi GR (C), Självständigt arbete Klassrum Flera orter (2)
Estetiska utbildningar
Musik
Musik- och ljuddesign Distans Distans
Hotell / Turism
Turism
Turism och destinationsutveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism Klassrum, Distans Flera orter (2)
Turismvetenskap GR (A), Evenemangsturism Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Kulturturism Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Naturturism Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Turism idag Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Turism och upplevelser Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld Klassrum, Distans Flera orter (2)
Turismvetenskap GR (B), Destinationsutveckling och strategisk management Distans Distans
Turismvetenskap GR (B), Kundbaserad varumärkesutveckling för besöksnäring Distans Distans
Turismvetenskap GR (B), Projektledning inom turism II Distans Distans
Turismvetenskap GR (B), Strategiska faktorer för destinationsutveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Humaniora
Arkiv- och informationsvetenskap för registratorer GR (A) Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (A) Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B) Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (C) Distans Distans
Genusvetenskap
Genusvetenskap GR (A) Distans Distans
Genusvetenskap GR (A), Urfolksfeminism Distans Distans
Genusvetenskap GR (B), Genusvetenskap II Distans Distans
Genusvetenskap GR (C), Kandidatkurs i genusvetenskap Distans Distans
Historia
Historia GR (A) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Historia GR (A), Det sydsamiska området i historisk belysning Distans Distans
Historia GR (A), När Sverige blev till: medeltiden, ca 1050-1350 Distans Distans
Historia GR (A), Sveriges senmedeltid, ca 1300-1500 Distans Distans
Historia GR (B) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Historia GR (C) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kulturvetenskap
Engelska GR (C), Samtida engelskspråkig teater: text och kontext Distans Distans
Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap GR (A) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, Barn- o ungdom Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (B) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Litteraturvetenskap GR (C) Klassrum Sundsvall
Programmet för litteratur och skrivande Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet Distans Distans
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör i elektroteknik Klassrum Sundsvall
Civilingenjör i teknisk fysik Klassrum Sundsvall
Civilingenjör i teknisk kemi Klassrum Sundsvall
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH Klassrum Sundsvall
Datateknik
Datateknik Klassrum Sundsvall
Datateknik GR (A) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Datateknik GR (A), Grundläggande datavetenskap Klassrum Sundsvall
Datateknik GR (A), Introduktion till programmering Klassrum Sundsvall
Datateknik GR (A), Java I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Datateknik GR (A), Java II Distans Distans
Datateknik GR (A), Objektbaserad programmering i C++ Distans, Klassrum Flera orter (2)
Datateknik GR (C), Artificiell Intelligens för agenter Distans Distans
Datateknik GR (C), Projektbaserad produktutveckling Klassrum Sundsvall
Datateknik GR (C), Reaktiv Programmering Distans Distans
Högskoleingenjör
Additiv tillverkning - högskoleingenjör maskinteknik Klassrum Östersund
Sportteknologi - högskoleingenjör produktutveckling Klassrum Östersund
Maskinteknik
Maskinteknik GR (A), Datorstödd modellering I Klassrum Östersund
Maskinteknik GR (A), Introduktion till ingenjörsarbete och produktutveckling Klassrum Östersund
Maskinteknik GR (B), Hållfasthetslära Klassrum Sundsvall
Juridik
Förvaltningsjuridiska programmet Klassrum Östersund
Juridik GR (A), Handelsrätt I Klassrum Flera orter (2)
Juridik GR (A), Handelsrätt II Klassrum Flera orter (2)
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs Distans Distans
Juridik GR (A), Offentlig upphandling - grundkurs Distans Distans
Juridik GR (A), Socialrätt I Distans Distans
Kommunikation / Media
Kommunikations- och PR-programmet Klassrum Sundsvall
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation, kultur och förändring Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk digital kommunikation Distans Distans
Foto
Fotografi GR (A), Digital bildbehandling för foto och film Distans Distans
Fotografi GR (A), Digital fotografi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Fotografi GR (A), Fotografi och film Klassrum Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotografi och plats Klassrum Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotografiskt forskningsprojekt Distans Distans
Fotografi GR (A), Fotohistoria Distans Distans
Fotografi GR (A), Introduktion till fotografi och forskning Distans Distans
Fotografi GR (A), Introduktion till fotografisk teori och komposition Distans Distans
Fotografi GR (A), Ljus och form Klassrum Sundsvall
Grafisk design
Grafisk design Klassrum Sundsvall
Grafisk design GR (A), Universell utformning av digital tillgänglighet Distans Distans
Informationsvetenskap
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Arkivredovisning Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Arkivsystem och arkiv Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Informationssäkerhet och klassificering Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Interoperabilitet hos verksamhetsinformation över tid Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning och teori Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Tillgängliggörande och användning Distans Distans
Journalistik
Bildjournalistik GR (A), Att berätta med bilder Distans Distans
Bildjournalistik GR (A), Filma med drönare Distans Distans
Bildjournalistik GR (A), Storytelling med text och bilder Distans Distans
Journalistik GR (A), Lag och rätt för journalister Distans Distans
Journalistik GR (A), Podcast, berättande och produktion Distans Distans
Journalistik GR (A), Skriva för webben Distans Distans
Journalistik GR (A), Video för sociala medier Distans Distans
Journalistprogrammet Klassrum Sundsvall
Påbyggnadskurs i journalistik för akademiker - Campus Klassrum Sundsvall
Påbyggnadskurs i journalistik för akademiker - Distans Distans Distans
Marknadsföring / PR
Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar Klassrum Sundsvall
Medieproduktion
Ljudproduktion GR (A), Ljudproduktion för teater och scenframställning Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Företagsekonomi GR (C), Transformativt ledarskap Klassrum Sundsvall
Kris- och konflikthantering
Risk- och krishanteringsprogrammet Klassrum Östersund
Projektledning
Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism Distans, Klassrum Flera orter (2)
Naturvetenskap
Naturvetenskapligt baspaket BE Klassrum Sundsvall
Biologi
Biologi GR (A), Praktisk naturvård och biologisk mångfald i skog Distans Distans
Fysik
Fysik GR (A), Mekanik A Distans Distans
Kemi
Kemi GR (A), Allmän kemi Klassrum Sundsvall
Kemi GR (A), Biokemi Klassrum Sundsvall
Kemi GR (A), Organisk kemi Klassrum Sundsvall
Kemi GR (B), Analytisk Kemi Klassrum Sundsvall
Kemi GR (B), Biokemi Klassrum Sundsvall
Kemi GR (B), Kemisk dynamik Klassrum Sundsvall
Kemi GR (B), Kemisk jämviktslära Klassrum Sundsvall
Kemi GR (C), Molekylär struktur Klassrum Sundsvall
Kemiteknik GR (B), Biofiberteknologi för processoperatörer Distans Distans
Matematik
Matematik GR (A) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik GR (A), Algebra och geometri Klassrum Sundsvall
Matematik GR (A), Differentialkalkyl Klassrum Sundsvall
Matematik GR (A), Diskret matematik Klassrum Sundsvall
Matematik GR (A), Envariabelanalys 1 Klassrum Östersund
Matematik GR (A), Envariabelanalys 2 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik GR (A), Grundläggande analys och matematisk statistik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik GR (A), Integralkalkyl Klassrum Sundsvall
Matematik GR (A), Linjär algebra I Klassrum Flera orter (2)
Matematik GR (B), Flervariabelanalys Klassrum Sundsvall
Matematik GR (B), Kryptografi Klassrum Sundsvall
Matematik GR (B), Serier och transformer Klassrum Sundsvall
Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik Klassrum Sundsvall
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Miljö
Ekoentreprenör för hållbar utveckling Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ekoingenjör Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ekoteknik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Personal / Arbetsmiljö / HR
Personal- och arbetslivsprogrammet Klassrum Östersund
Samhällsvetenskap
Samhällskunskap GR (A), 1-30 Distans Distans
Samhällskunskap GR (B), 31-60 Distans Distans
Statsvetenskap GR (A) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Geografi
Geografi GR (A), Geografi grundlärare Distans Distans
Geografi GR (A), Globala miljöförändringar Distans Distans
Geografi GR (A), Miljörättvisa, ojämlikheter och social hållbar utveckling Distans Distans
Kulturgeografi GR (A), Ekonomisk geografi - från det lokala till det globala Distans Distans
Kulturgeografi GR (A), Geopolitik och hållbar utveckling - utmaningar och möjligheter Distans Distans
Kulturgeografi GR (A), Kritiska perspektiv inom turismgeografi Distans Distans
Kulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kulturgeografi GR (A), Planering i den politiska geografin Distans Distans
Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kulturgeografi GR (C), Självständigt arbete Klassrum, Distans Flera orter (2)
Samhällsvetarprogrammet
Samhällsvetarprogrammet Klassrum Sundsvall
Statistik
Statistik GR (A), Grundkurs Distans Distans
Statsvetenskap
Statsvetenskap GR (A), Brott och välfärdsstaten i Västeuropa Distans Distans
Statsvetenskap GR (A), Europeiska Unionen demokrati och representation Distans Distans
Statsvetenskap GR (A), Migrationspolitik i Europa och Sverige - en introduktion Distans Distans
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik Klassrum Östersund
Statsvetenskap GR (A), Skandinavisk politik Klassrum Sundsvall
Statsvetenskap GR (B) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Statsvetenskap GR (B), Organisering, beslutsfattande och genomförande av politik på lokal nivå Klassrum Östersund
Statsvetenskap GR (B), Utvärdering i offentlig verksamhet Klassrum Östersund
Statsvetenskap GR (C) Klassrum, Distans Flera orter (3)
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsa Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Idrottsfysiologi och grundläggande träningslära Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Introduktion till idrottsvetenskap Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi - rörelselära Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Mätmetodik för utvärdering av fysisk aktivitet och hälsa Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning idrott och prestation Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Praktiskt ledarskap Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Testmetodik och evidensbaserad träningslära Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Vetenskaplig teori och metod I Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Examensarbete Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Prestationsutveckling Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap, kurspaket Distans Distans
Idrottsvetenskapligt program Klassrum Östersund
Språk
Engelska
Engelska GR (A) Distans Distans
Engelska GR (A), Business Writing Distans Distans
Engelska GR (A), Litteratur och kriser: interkulturella utmaningar i en global kontext Distans Distans
Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska Distans Distans
Engelska GR (B) Distans Distans
Engelska GR (C) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska
Svenska som andraspråk GR (A), Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Språksociologi och flerspråkighet A3 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Läromedel och skönlitteratur i skolan B3 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Uppsats B4 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (C) Distans Distans
Svenska språket GR (A) Distans Distans
Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling II. Svenska för grundlärare F3 Distans Distans
Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling III. Svenska för grundlärare F3 Distans Distans
Svenska språket GR (A), Svenska för grundlärare II, 46 Distans Distans
Svenska språket GR (A), Svenska för grundlärare III, 46 Distans Distans
Svenska språket GR (B) Distans Distans
Svenska språket GR (C) Distans Distans
Teknik
Automationsingenjör Distans, Klassrum Flera orter (2)
Elkraftingenjör Distans Distans
Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsutveckling introduktionskurs Distans Distans
Kvalitetsteknik GR (A), Ledarskap för kvalitetsutveckling Distans Distans
Teknisk design GR (C), Datorstödd design Klassrum Sundsvall
Industridesign
Industridesign Klassrum Sundsvall
Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar Distans Distans
Ljudteknik
Ljudproduktion GR (A), Introduktion till dramatiserad podcasting Distans Distans
Ljudproduktion GR (A), Tekniskt ljudskapande Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet - Biologi (BIOL) Distans Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet - Engelska (ENGA) Distans Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet - Fysik (FYSI) Distans Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet - Historia (HIST) Distans Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet - Matematik (MATE) Distans Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet - Samhällskunskap (SAMH) Distans Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet - Svenska (SVEN) Distans Distans
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Historia/Engelska (HIEN) Distans Distans
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Engelska (SVEN) Distans Distans
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Samhällskunskap (SVSA) Distans Distans
Senare del av program termin 2 el. högre Klassrum Sundsvall
Grundlärare
Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling I. Svenska för grundlärare F3 Distans Distans
Svenska språket GR (A), Svenska för grundlärare I, 4-6 Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inr mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, 75 hp Distans Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet - Kemi (KEMI) Distans Distans
Pedagogik
Engelska för lärare åk 1-3. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Engelska för lärare åk 4-6. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Distans Distans
Lärarutbildning - Förskollärare Distans Distans
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Distans Distans
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Distans Distans
Pedagogik GR (A) Aktionslärande som verksamhetsutvecklande arbetssätt Distans Distans
Pedagogik GR (A) Goda lärmiljöer - språklig mångfald som resurs i grundskolan Distans Distans
Pedagogik GR (A) Specialpedagogik, med inriktning mot resilienta förhållningssätt i arbete med NPF Distans Distans
Pedagogik GR (A), Bild som praktiskt estetiskt ämne Distans Distans
Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i förskolan Distans Distans
Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa Distans Distans
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning Distans Distans
Pedagogik GR (A), Pedagogik Distans Distans
Pedagogik GR (A), Rasism och pedagogiska processer i utbildning och arbetslivet Distans Distans
Pedagogik GR (A), Socialpedagogik och förändringsprocesser Distans Distans
Pedagogik GR (A), Socialt, emotionellt och interkulturellt lärande Distans Distans
Pedagogik GR (A), Undervisning i förskolan Distans Distans
Pedagogik GR (B), Pedagogik Distans Distans
Pedagogik GR (C) Distans Distans
Pedagogik GR(C), Lärande genom handledning och reflektion Distans Distans
Specialpedagog
Pedagogik GR (A), Specialpedagogikens inkluderande roll i pedagogiken utifrån en undervisningskontext Distans Distans
Ämneslärare
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap/Historia (SAHI) Distans Distans
Vård / Omsorg
Medicinsk vetenskap GR (A), Basal anatomi och fysiologi Distans Distans
Medicinsk vetenskap GR (A), Psykiatri Distans Distans
Omvårdnad GR (A), Demens - bemötande och stöd Distans Distans
Omvårdnad GR (A), Grunder i palliativ vård Distans Distans
Omvårdnad GR (A), Hälso- och sjukvårdsdokumentation och kodsystem Distans Distans
Omvårdnad GR (A), Peer learning - en strukturerad handledningsmodell för lärande Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Vetenskaplig teori och metod Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Socialepidemiologi Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (C) Distans Distans
Folkhälsovetenskapliga programmet Distans Distans
Medicin
Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi Distans Distans
Medicinsk vetenskap GR (A), Smitta och smittspridning Distans Distans
Omvårdnad / Omsorg
Omvårdnad GR (B), Beroendelära och psykisk ohälsa Distans Distans
Omvårdnad GR (C), Examensarbete Klassrum Flera orter (2)
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Klassrum Flera orter (2)
Sjuksköterska
Sjuksköterskeutbildning Klassrum Flera orter (2)
Sjuksköterskeutbildning - Decentraliserad Klassrum Flera orter (5)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Socialt arbete AV, Handledningsmetodik och kritiska perspektiv i socialt arbete Distans Distans
Socialt arbete AV, Självständigt arbete Distans Distans
Psykologi
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion Distans Distans
Psykologi AV, Affektiv neurovetenskap och psykofysiologi Distans Distans
Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv Distans Distans
Psykologi AV, Emotion och arbetsliv Distans Distans
Psykologi AV, Emotion och hälsa Distans Distans
Psykologi AV, Emotionsteorier Distans Distans
Psykologi AV, Emotionsuttryck, perception och emotionsreglering Distans Distans
Psykologi AV, Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign Distans Distans
Socialpedagog
Socialt arbete AV, Forskningsöversikt Distans Distans
Sociologi
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Idrottsvetenskap (IDRA) Klassrum Östersund
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Socialt arbete (SOAA) Klassrum Östersund
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Turism (TURA) Klassrum Östersund
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning Distans Distans
Data / IT
Datateknik AV, Kvantitativ forskning och utveckling Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Simulering och prestandaanalys av kommunikationssystem Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Tillämpad nätverkssäkerhet Distans Distans
Ekonomi
Masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Industriell organisation och ekonomi (IUEK) Distans Distans
Företagsekonomi
Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Konsumentbeteende Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Redovisning och revision Klassrum Flera orter (2)
Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision Klassrum Flera orter (2)
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Klassrum Flera orter (2)
Farmaci
Farmakologi
Medicinsk vetenskap AV, Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt Distans Distans
Hotell / Turism
Turism
Magisterprogram i turism Klassrum Östersund
Master i turism Klassrum Östersund
Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism Klassrum Östersund
Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism Klassrum, Distans Flera orter (2)
Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism Klassrum Östersund
Turismvetenskap AV, Turism och hållbarhet Klassrum Östersund
Humaniora
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning och teori Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Hållbar arkitektur Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Informationshantering och dokumentstyrning Distans Distans
Masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Arkiv- och informationsvetenskap (ARKI) Distans Distans
Masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Informatik (INFO) Distans Distans
Historia
Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori Distans Distans
Historia AV, Teori- och metodkurs Distans Distans
Magisterutbildning med inriktning mot historia Distans Distans
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap AV, Humaniora och bildning Distans Distans
Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori Distans Distans
Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism Distans Distans
Magisterutbildning i litteraturvetenskap Distans Distans
Ingenjör
Datateknik
Datateknik AV, Aktuell forskning och utveckling Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Datamining Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Datorseende, bildanalys och förstärkt verklighet (AR) Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Distribuerade algoritmer Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Distribuerade system Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Examensarbete Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Implementering av Internet of Things-protokoll Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Internet of Things-protokoll Distans Distans
Datateknik AV, Maskininlärning Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Nätverkssäkerhet och nätverksdrift Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Projektbaserad produktutveckling Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Sannolikhetslära och stokastiska processer Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, TCP/IP-nät Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Tillämpad maskininlärning Distans Distans
Datateknik AV, Tillämpad optimering Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Trådlös Kommunikation Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Visualisering Klassrum Sundsvall
Internationellt masterprogram i datateknik Klassrum Sundsvall
Master by research i datateknik Klassrum Sundsvall
Elektroteknik
Elektroteknik AV, Effekter och strategier inom IoT Distans Distans
Master by research i elektronik Klassrum Sundsvall
Masterprogram i elektroteknik Klassrum Sundsvall
Kemiteknik
Kemiteknik AV, Introduktion till massa- och pappersteknik Distans Distans
Kemiteknik AV, Processer - kemisk massa Distans Distans
Kemiteknik AV, Processer - kemiska specialmassor Distans Distans
Master by research i kemiteknik Klassrum Sundsvall
Maskinteknik
Magisterprogram i additiv tillverkning Distans, Klassrum Flera orter (2)
Maskinteknik AV, Additiv tillverkning i metall Distans Distans
Maskinteknik AV, Additiv tillverkning och hållbarhet Distans Distans
Maskinteknik AV, Material för additiv tillverkning Distans Distans
Teknisk fysik
Master by research i teknisk fysik Klassrum Sundsvall
Kommunikation / Media
Masterprogram i strategisk kommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Kommunikativt ledarskap Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk kommunikation för hållbar utveckling Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Kriskommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk digital kommunikation Distans Distans
Informationsvetenskap
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Utveckling av teori och forskningsdesign Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling Distans Distans
Naturvetenskap
Biologi
Master by research i biologi Klassrum Sundsvall
Fysik
Fysik AV, Introduktion till nanoteknik Klassrum Sundsvall
Fysik AV, Materialkaraktärisering Klassrum Sundsvall
Fysik AV, Nanofabrikation Klassrum Sundsvall
Kemi
Master by research i kemi Klassrum Sundsvall
Miljö
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Master by research i miljöteknik Klassrum Östersund
Master by research i miljövetenskap Klassrum Östersund
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö
Magisterprogram - Arbetsmiljöstrateg Distans Distans
Samhällsvetenskap
Geografi
Kulturgeografi AV, Turism i en föränderlig värld Klassrum Östersund
Statsvetenskap
Magisterprogram i statsvetenskap Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och organisation Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Den unga idrottaren Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Optimering av idrottsprestation Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Sjukdoms- och hälsoproblem inom prestationsidrott Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Självständigt arbete Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Återgång till spel och omhändertagande av skada Distans Distans
Magisterprogram i idrottsprestation och idrottares hälsa Distans Distans
Masterprogram i idrottsprestation och idrottares hälsa Distans Distans
Språk
Engelska
Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier Distans Distans
Svenska
Magisterutbildning i svenska språket Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk Distans Distans
Svenska språket AV, Kognitiv semantik Distans Distans
Svenska språket AV, Literacy. Skriftbruk som social praktik igår och idag Distans Distans
Teknik
Masterprogram i teknisk yt- och kolloidkemi Klassrum Sundsvall
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder Distans Distans
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder Distans Distans
Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I Distans Distans
Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang II Distans Distans
Pedagogik
Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling Distans Distans
Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning Distans Distans
Pedagogik AV, Didaktik Distans Distans
Pedagogik AV, Forskning inom läs- och skrivutveckling Distans Distans
Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I Distans Distans
Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande II Distans Distans
Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande Distans Distans
Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter Distans Distans
Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II Distans Distans
Pedagogik AV, Metodologi och etik I Distans Distans
Pedagogik AV, Metodologi och etik II Distans Distans
Pedagogik AV, Pedagogisk forskning i praktiken Distans Distans
Pedagogik AV, Självständigt arbete Distans Distans
Pedagogik AV, Självständigt arbete Distans Distans
Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I Distans Distans
Vård / Omsorg
Masterprogram i omvårdnad Distans Distans
Medicinsk vetenskap AV, Akut omhändertagande Distans Distans
Medicinsk vetenskap AV, Vård av patienter i behov av andningsstöd/non-invasiv ventilation Distans Distans
Omvårdnad AV, Avancerad kirurgisk omvårdnad Distans Distans
Omvårdnad AV, Avancerad medicinsk omvårdnad Distans Distans
Omvårdnad AV, Demenssjukdomar, vård och omvårdnad Distans Distans
Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering I Distans Distans
Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering II Distans Distans
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inrikting avancerad palliativ vård Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap AV, Hälsa och tillämpning Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Hälsoekonomi Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning I Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete I Distans Distans
Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap Distans Distans
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Distans Distans
Fysioterapeut
Rehabiliteringsvetenskap AV, Frisk- och riskfaktorer i arbetslivet Distans Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Ledarskap och hållbar arbetsmiljö Distans Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa Distans Distans
Medicin
Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus Distans Distans
Sjuksköterska
Specialistutbildning, Distriktssköterska Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom Distans Distans
Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska Distans Distans

Kontaktuppgifter

Mittuniversitetet

Holmgatan 10
851 70 SUNDSVALL


Recensioner

Det finns inga recensioner för Mittuniversitetet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön