Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund.

Vi har utbildningar som spänner över en rad olika områden –områden som samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, till vård, lärarutbildning samt IT, naturvetenskap och humaniora för att nämna några. En nära samverkan med både arbetsliv och forskning går som en röd tråd genom våra utbildningsprogram och ger dig som student arbetslivskontakter redan under din studietid.

För dig som väljer att studera på något av våra campusprogram är det bra att känna till att våra kommuner erbjuder bostadsgaranti. Mer om hur det här fungerar kan du läsa på miun.se/bostad

Passar studier på distans bättre för dig – ska du veta att vi är ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller just distansutbildning. Vissa av våra distansutbildningar har sammankomster på en av campusorterna, andra går helt över nätet. Vårt stora distansutbud ger dig som student möjlighet att bo kvar på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Mittuniversitetet i siffror:

  • Två campusorter
  • 420 kurser
  • 46 utbildningsprogram
  • 36 magister/master
  • ca 13 000 studenter
  • ca 165 forskarstuderande
  • 80 anställda professorer
  • Drygt 1 000 anställda
  • 890 mnkr i omsättning (år 2015)
Visa alla utbildningar med Mittuniversitetet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin Utbildningsform Längd Ort
Basår/behörighetsgivande utbildning Klassrum Östersund
Basår/behörighetsgivande utbildning Klassrum Sundsvall
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Beteendevetenskapligt program Distans Distans
Kriminologi
Brott och straff i svensk politik Distans Distans
Historia GR (A), Historisk kriminologi: Brottslighet och social kontroll under medeltid och tidigmodern tid Distans Distans
Historia GR (A), Historisk kriminologi: Kvinnor som gärningspersoner och brottsoffer i svensk historia Distans Distans
Historia GR (A), Historisk kriminologi: Rättsväsendets historia Distans Distans
Kriminologi GR (A) Klassrum Sundsvall
Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi Distans Distans
Kriminologi GR (A), Kriminologi A I Distans Distans
Kriminologi GR (A), Kriminologi A II Distans Distans
Kriminologi GR (A), Utvärdering av brottspreventiva insatser Distans Distans
Kriminologi GR (B) Klassrum Sundsvall
Kriminologi GR (B), Kriminologi B I Distans Distans
Kriminologi GR (B), Kriminologi B II Distans Distans
Kriminologi GR (C) Klassrum Sundsvall
Kriminologiprogrammet
Kandidatprogram i Kriminologi Klassrum Sundsvall
Psykologi
Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) Distans Distans
Psykologi GR (A), Grunder i psykologisk forskning Distans Distans
Psykologi GR (A), Grundkurs Distans Distans
Psykologi GR (A), Introduktion till psykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Miljöpsykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Organisation, individ och förändringsarbete Distans Distans
Psykologi GR (A), Personlighetspsykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Socialpsykologi Distans Distans
Psykologi GR (B), Forskningsmetodik Distans Distans
Psykologi GR (B), Fortsättningskurs Distans Distans
Psykologi GR (B), Klinisk psykologi Distans Distans
Psykologi GR (B), Ledarskap och samtalsmetodik Distans Distans
Psykologi GR (B), Politisk psykologi Distans Distans
Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi Distans Distans
Psykologi GR (C), Självständigt arbete Distans Distans
Psykologprogrammet Klassrum Östersund
Socialpedagog
Pedagogik GR (A), Socialpedagogik och förändringsprocesser Distans Distans
Pedagogik GR (A), Specialpedagogikens inkluderande roll i pedagogiken utifrån en undervisningskontext Distans Distans
Sociologi
Risk- och krishanteringsprogrammet Klassrum Östersund
Socialt arbete GR (A), Globalisering, transnationell migration och socialt arbete Distans Distans
Socialt arbete GR (A),Könsidentitet och uttryck i människobehandlande organisationer Distans Distans
Sociologi GR (A) Klassrum Sundsvall
Sociologi GR (A) Distans Distans
Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi Klassrum Östersund
Sociologi GR (A), Arbete kritiska perspektiv Distans Distans
Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling Distans Distans
Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling Distans Distans
Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället Klassrum Östersund
Sociologi GR (A), Sociologiska perspektiv på kris och frivillighet Distans Distans
Sociologi GR (B) Distans Distans
Sociologi GR (B) Klassrum Sundsvall
Sociologi GR (C), Inriktning arbete, organisation och samhälle Klassrum Östersund
Sociologi GR (C), Inriktning samhälle, makt och kritik Distans Distans
Sociologi GR (C), Inriktning samhälle, makt och kritik Klassrum Sundsvall
Socionom
Socionomutbildning Klassrum Östersund
Socionomutbildning Klassrum Östersund
Data / IT
Datateknik Klassrum Sundsvall
Datateknik GR (A), Java II Distans Distans
Datateknik GR (C), Artificiell Intelligens för agenter Distans Distans
Datavetenskap GR (A) Distans Distans
Datavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java Distans Distans
Datavetenskap GR (B), Programmeringsmetodik II med Java Distans Distans
Nätverksdrift Distans Distans
Programvaruteknik Distans Distans
Programvaruteknik Klassrum Östersund
Datavetenskap
Datavetenskap GR (A), Databaser Distans Distans
Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden Distans Distans
Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden Distans Distans
Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet Distans Distans
Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling Distans Distans
Datavetenskap GR (B), XML Distans Distans
Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap Distans Distans
Datavetenskap GR (C), Vetenskaplig metod Distans Distans
Javautvecklare
Datateknik GR (A), Java I Distans Distans
Datateknik GR (A), Java I Distans Distans
Systemvetenskap
Informatik med inriktning systemutveckling Klassrum Östersund
Informatik med inriktning systemutveckling Distans Distans
Webbdesign
Teknisk design GR (C), Datorstödd design Klassrum Sundsvall
Ekonomi
Civilekonomprogrammet Klassrum Östersund
Civilekonomprogrammet Klassrum Sundsvall
Ekonomprogram Klassrum Östersund
Ekonomprogram Klassrum Sundsvall
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till industriell ekonomi Distans Distans
Företagsekonomi
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Distans Distans
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Distans Distans
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning Distans Distans
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning Distans Distans
Företagsekonomi GR (A), Företagsekonomi för elitidrottare Distans Distans
Företagsekonomi GR (A), Hållbart företagande Distans Distans
Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap - ledarskap, organisation och finansiering Distans Distans
Företagsekonomi GR (B), Finansiering Klassrum Östersund
Företagsekonomi GR (B), Finansiering Distans Distans
Företagsekonomi GR (B), Finansiering Distans Distans
Företagsekonomi GR (B), Finansiering Klassrum Sundsvall
Företagsekonomi GR (B), Metod Klassrum Sundsvall
Företagsekonomi GR (B), Metod Klassrum Östersund
Företagsekonomi GR (B), Metod Distans Distans
Företagsekonomi GR (B), Metod Distans Distans
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning Klassrum Östersund
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning Distans Distans
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning Distans Distans
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning Klassrum Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Finansiering i teori och praktik Distans Distans
Företagsekonomi GR (C), Global marknadsföring Distans Distans
Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar och konsumentbeteende Distans Distans
Företagsekonomi GR (C), Redovisning i teori och praktik Distans Distans
Nationalekonomi
Nationalekonomi GR (A), Introduktion till fastighetsekonomi Distans Distans
Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi Klassrum Östersund
Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi Distans Distans
Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi Distans Distans
Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi Klassrum Sundsvall
Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi Distans Distans
Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi Klassrum Östersund
Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi Distans Distans
Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi Klassrum Sundsvall
Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi Klassrum Östersund
Nationalekonomi GR (A), Regional ekonomi och politik Distans Distans
Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering Distans Distans
Nationalekonomi GR (B), Europeisk ekonomisk integration Distans Distans
Nationalekonomi GR (B), Europeisk ekonomisk integration Klassrum Sundsvall
Nationalekonomi GR (B), Europeisk ekonomisk integration Klassrum Östersund
Nationalekonomi GR (B), Finansiell ekonomi och valutasystem Distans Distans
Nationalekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation Distans Distans
Nationalekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation Klassrum Östersund
Nationalekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation Klassrum Sundsvall
Nationalekonomi GR (C), Fastighetsekonomi Distans Distans
Nationalekonomi GR (C), Fastighetsekonomi Klassrum Östersund
Nationalekonomi GR (C), Fastighetsekonomi Klassrum Sundsvall
Nationalekonomi GR (C), Kvantitativa metoder Distans Distans
Nationalekonomi GR (C), Kvantitativa metoder Klassrum Sundsvall
Nationalekonomi GR (C), Kvantitativa metoder Klassrum Östersund
Nationalekonomi GR (C), Miljö- och naturresursekonomi Distans Distans
Nationalekonomi GR (C), Miljö- och naturresursekonomi Klassrum Östersund
Nationalekonomi GR (C), Miljö- och naturresursekonomi Klassrum Sundsvall
Nationalekonomi GR (C), Självständigt arbete Klassrum Sundsvall
Nationalekonomi GR (C), Självständigt arbete Distans Distans
Nationalekonomi GR (C), Självständigt arbete Klassrum Östersund
Redovisning / Bokföring
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys Klassrum Sundsvall
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys Klassrum Östersund
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys Distans Distans
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys Distans Distans
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Webbutveckling Distans Distans
Musikproduktion
Musik- och ljuddesign Distans Distans
Musik- och ljuddesign Distans Distans
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Naturvetenskapligt baspaket BE Klassrum Sundsvall
Hotell / Turism
Turism
Turism och destinationsutveckling Distans Distans
Turism och destinationsutveckling Klassrum Östersund
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism Klassrum Östersund
Turismvetenskap GR (A), Evenemangsturism Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Introduktion till turism, destinationsutveckling och hållbarhet Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Introduktion till turism, destinationsutveckling och hållbarhet Klassrum Östersund
Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Kulturturism Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Naturturism Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism Klassrum Östersund
Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Turism och upplevelser Distans Distans
Turismvetenskap GR (B), Destinationsutveckling och strategisk management Distans Distans
Turismvetenskap GR (B), Projektledning inom turism II Distans Distans
Turismvetenskap GR (B), Turismens pris Klassrum Östersund
Turismvetenskap GR (B), Turismens pris Distans Distans
Humaniora
Arkiv- och informationsvetenskap för registratorer GR (A) Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (A) Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B) Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Informationssäkerhet och klassificering Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (C) Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Tillgängliggörande och användning Distans Distans
Genusvetenskap
Genusvetenskap GR (A) Distans Distans
Genusvetenskap GR (A), Feministiska och intersektionella perspektiv på risk, kris och säkerhet Klassrum Östersund
Genusvetenskap GR (A), Klimatfeminism. Feministiska kamper för rättvisa i klimatförändringarnas tid Distans Distans
Genusvetenskap GR (A), Klimatfeminism. Feministiska kamper för rättvisa i klimatförändringarnas tid Distans Distans
Genusvetenskap GR (A), Normkritik som teori och praktik Distans Distans
Genusvetenskap GR (A), Normkritik som teori och praktik Distans Distans
Genusvetenskap GR (A), Urfolksfeminismer Distans Distans
Genusvetenskap GR (B), Genusvetenskap II Distans Distans
Genusvetenskap GR (C), Kandidatkurs i genusvetenskap Distans Distans
Historia
Historia GR (A) Distans Distans
Historia GR (A) Distans Distans
Historia GR (A) Distans Distans
Historia GR (A), Det sydsamiska området i historisk belysning Distans Distans
Historia GR (A), En smak av latin: En introduktion till det latinska språket för humaniorastudenter Distans Distans
Historia GR (A), Ett rike som brinner: Det engelska inbördeskriget 1642-1649 Distans Distans
Historia GR (A), Latin för humaniorastudenter: fortsättningskurs Distans Distans
Historia GR (A), När Sverige blev till: medeltiden, ca 1050-1350 Distans Distans
Historia GR (A), Sveriges senmedeltid, ca 1300-1500 Distans Distans
Historia GR (B) Klassrum Östersund
Historia GR (B) Distans Distans
Historia GR (B) Distans Distans
Historia GR (C) Klassrum Sundsvall
Historia GR (C) Distans Distans
Kulturvetenskap
Kulturgeografi GR (A), Inkluderande friluftsliv - naturupplevelser, planering och tillgänglighet Distans Distans
Kulturgeografi GR (A), Kulturarv - fred och konflikt Distans Distans
Litteraturvetenskap
Brott och straff i verklighet och litteratur Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (A) Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare förskoleklass och åk 1-3 Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare åk 4-6 Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, Barn- o ungdom Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (B) Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (C) Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (C) Klassrum Sundsvall
Programmet för litteratur och skrivande Distans Distans
Ingenjör
Automationsingenjör Distans Distans
Automationsingenjör Klassrum Sundsvall
Byggingenjör Hållbart byggande Distans Distans
Byggingenjör Hållbart byggande Klassrum Östersund
Elkraftingenjör Distans Distans
Civilingenjör
Civilingenjör i datateknik Klassrum Sundsvall
Civilingenjör i elektroteknik Klassrum Sundsvall
Civilingenjör i industriell ekonomi Klassrum Sundsvall
Civilingenjör i teknisk design Klassrum Sundsvall
Civilingenjör i teknisk fysik Klassrum Sundsvall
Civilingenjör i teknisk kemi Klassrum Sundsvall
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH Klassrum Sundsvall
Datateknik
Datateknik GR (A) Distans Distans
Datateknik GR (A), Datornätverk Distans Distans
Datateknik GR (A), Introduktion till programmering Distans Distans
Elektroteknik
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem Distans Distans
Elektroteknik GR (A), Ellära I Distans Distans
Elektroteknik GR (B), Byggnadens automationssystem Distans Distans
Elektroteknik GR (B), Introduktion till programmering av inbyggda system Klassrum Sundsvall
Elektroteknik GR (B), Kraftelektronik Distans Distans
Elektroteknik GR (B), Mätteknik Klassrum Sundsvall
Elektroteknik GR (C), Prototypkonstruktion av inbyggda system Klassrum Sundsvall
Högskoleingenjör
Additiv tillverkning - högskoleingenjör maskinteknik Klassrum Östersund
Sportteknologi - högskoleingenjör produktutveckling Klassrum Östersund
Maskinteknik
Maskinteknik GR (A), Datorstödd modellering I Klassrum Östersund
Maskinteknik GR (A), Grundläggande materiallära Distans Distans
Maskinteknik GR (A), Introduktion till ingenjörsarbete och produktutveckling Klassrum Östersund
Maskinteknik GR (B), Hållfasthetslära Klassrum Sundsvall
Medicinsk teknik
Medicinsk vetenskap GR (A), Basal anatomi och fysiologi Distans Distans
Juridik
Förvaltningsjuridiska programmet Klassrum Östersund
Juridik GR (A), Arbetsrätt Klassrum Östersund
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs Distans Distans
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs Distans Distans
Juridik GR (A), Kommunalrätt Klassrum Östersund
Juridik GR (A), Offentlig upphandling - grundkurs Distans Distans
Juridik GR (A), Socialrätt I Distans Distans
Juridik GR (A), Socialrätt II Distans Distans
Juridik GR (B), Offentlig upphandling - fördjupning Distans Distans
Affärsjuridik
Juridik GR (A), Handelsrätt I Klassrum Sundsvall
Juridik GR (A), Handelsrätt I Klassrum Östersund
Juridik GR (A), Handelsrätt II Klassrum Östersund
Kommunikation / Media
Kommunikations- och PR-programmet Klassrum Sundsvall
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), AI inom kommunikation och journalistik Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Sundsvall
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikationsjuridik och yrkesetik Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikativt ledarskap Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation, kommunikation och ledarskap Klassrum Sundsvall
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisationskultur och förändring Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Satir och samhälle Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation Klassrum Sundsvall
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk digital kommunikation Distans Distans
Film
Bildjournalistik GR (A), Filma med drönare Distans Distans
Foto
Fotografi GR (A), Digital bildbehandling för foto och film Distans Distans
Fotografi GR (A), Digital fotografi Klassrum Sundsvall
Fotografi GR (A), Digital fotografi Distans Distans
Fotografi GR (A), Fotografi och film Klassrum Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotografi och plats Klassrum Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotografisk projektutveckling Distans Distans
Fotografi GR (A), Fotohistoria Distans Distans
Fotografi GR (A), Introduktion till fotografisk teori och komposition Distans Distans
Fotografi GR (A), Ljus och form Klassrum Sundsvall
Grafisk design
Grafisk design Klassrum Sundsvall
Grafisk design GR (A), Universell utformning av digital tillgänglighet Distans Distans
Grafisk design GR (A), Universell utformning av digital tillgänglighet Distans Distans
Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar Distans Distans
Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar Distans Distans
Informationsvetenskap
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Arkivredovisning Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Arkivsystem och arkiv Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Interoperabilitet hos verksamhetsinformation över tid Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning och teori Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Självständigt arbete Distans Distans
Journalistik
Bildjournalistik GR (A), Att berätta med bilder Distans Distans
Bildjournalistik GR (A), Minidokumentär och videoproduktion Distans Distans
Bildjournalistik GR (A), Storytelling med text och bilder Distans Distans
Journalistik GR (A), Lag och rätt för journalister Distans Distans
Journalistik GR (A), Podcast, berättande och produktion Distans Distans
Journalistik GR (A), Podcast, berättande och produktion Distans Distans
Journalistik GR (A), Redigering och layout av tryckta medier Distans Distans
Journalistik GR (A), Skriva för webben Distans Distans
Journalistik GR (A), Skriva för webben Distans Distans
Journalistik GR (A), Video för sociala medier Distans Distans
Journalistprogrammet Klassrum Sundsvall
Påbyggnadskurs i journalistik för akademiker - Campus Klassrum Sundsvall
Påbyggnadskurs i journalistik för akademiker - Distans Distans Distans
Marknadsföring / PR
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring Distans Distans
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap Distans Distans
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap Distans Distans
Ledarskap
Kvalitetsteknik GR (A), Ledarskap för kvalitetsutveckling Distans Distans
Kvalitetsteknik GR (A), Ledarskap för kvalitetsutveckling Distans Distans
Naturvetenskap
Biologi
Biologi GR (A), Praktisk naturvård och biologisk mångfald i skog Distans Distans
Biologi GR (A), Praktisk naturvård och biologisk mångfald i trädgård Distans Distans
Fysik
Fysik GR (A), Mekanik A Distans Distans
Kemi
Kemi GR (A), Allmän kemi Klassrum Sundsvall
Kemi GR (A), Biokemi Klassrum Sundsvall
Kemi GR (A), Kemins roll i samhället Klassrum Sundsvall
Kemi GR (A), Organisk kemi Klassrum Sundsvall
Kemi GR (B), Analytisk Kemi Klassrum Sundsvall
Kemi GR (B), Biokemi Klassrum Sundsvall
Kemi GR (B), Kemisk dynamik Klassrum Sundsvall
Kemi GR (B), Kemisk jämviktslära Klassrum Sundsvall
Kemi GR (C), Molekylär struktur Klassrum Sundsvall
Matematik
Matematik GR (A) Distans Distans
Matematik GR (A) Klassrum Östersund
Matematik GR (A), Algebra och geometri Klassrum Sundsvall
Matematik GR (A), Differentialkalkyl Klassrum Sundsvall
Matematik GR (A), Diskret matematik Klassrum Sundsvall
Matematik GR (A), Envariabelanalys 1 Klassrum Östersund
Matematik GR (A), Envariabelanalys 2 Distans Distans
Matematik GR (A), Envariabelanalys 2 Klassrum Östersund
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik Distans Distans
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik Klassrum Östersund
Matematik GR (A), Grundläggande analys och matematisk statistik Distans Distans
Matematik GR (A), Grundläggande analys och matematisk statistik Klassrum Östersund
Matematik GR (A), Integralkalkyl Klassrum Sundsvall
Matematik GR (A), Linjär algebra I Klassrum Östersund
Matematik GR (A), Linjär algebra I Klassrum Sundsvall
Matematik GR (B), Flervariabelanalys Klassrum Sundsvall
Matematik GR (B), Kryptografi Klassrum Sundsvall
Matematik GR (B), Serier och transformer Klassrum Sundsvall
Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik Klassrum Sundsvall
Matematik GR (C), Fysikens matematiska metoder Klassrum Sundsvall
Tekniskt baspaket BE Klassrum Sundsvall
Tekniskt baspaket BE Klassrum Östersund
Miljö
Ekoingenjör Klassrum Östersund
Ekoingenjör Distans Distans
Miljövetenskap GR (A), Hållbar utveckling - introduktionskurs Distans Distans
Miljövetenskap GR (A), Miljörätt A Distans Distans
Miljövetenskap GR (B), Ekosystemtjänster Distans Distans
Miljövetenskap GR (B), Hållbar upphandling Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Personal- och arbetslivsprogrammet Klassrum Östersund
Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete Distans Distans
Arbetsmiljö
Psykologi GR (B), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen Distans Distans
Samhällsvetenskap
Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap 1-30 Distans Distans
Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap 1-30 Distans Distans
Samhällskunskap GR (B), 31-60 Distans Distans
Samhällskunskap GR (B), 31-60 Distans Distans
Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 högskolepoäng (1-15 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Samhällsorientering för lärare åk 4-6. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Geografi
Geografi GR (A), Geografi grundlärare Distans Distans
Geografi GR (A), Globala miljöförändringar Distans Distans
Geografi GR (A), Miljörättvisa, ojämlikheter och social hållbar utveckling Distans Distans
Kulturgeografi GR (A), Ekonomisk geografi - från det lokala till det globala Distans Distans
Kulturgeografi GR (A), Geopolitik och hållbar utveckling - utmaningar och möjligheter Distans Distans
Kulturgeografi GR (A), Introduktion till kulturgeografi Klassrum Östersund
Kulturgeografi GR (A), Introduktion till kulturgeografi Distans Distans
Kulturgeografi GR (A), Kritiska perspektiv inom turismgeografi Distans Distans
Kulturgeografi GR (A), Planering i den politiska geografin Distans Distans
Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser Distans Distans
Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser Klassrum Östersund
Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism Distans Distans
Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism Klassrum Östersund
Kulturgeografi GR (C), Självständigt arbete Distans Distans
Kulturgeografi GR (C), Självständigt arbete Klassrum Östersund
Samhällsplanerarprogrammet
Samhällsvetarprogrammet Klassrum Sundsvall
Statistik
Statistik GR (A), Grundkurs Distans Distans
Statsvetenskap
Statsvetenskap GR (A) Distans Distans
Statsvetenskap GR (A) Klassrum Sundsvall
Statsvetenskap GR (A), Brott och välfärdsstaten i Västeuropa Distans Distans
Statsvetenskap GR (A), Europeiska Unionen demokrati och representation Distans Distans
Statsvetenskap GR (A), Introduktion till social nätverksanalys Distans Distans
Statsvetenskap GR (A), Klimat och hållbarhet som gränsöverskridande politisk utmaning Distans Distans
Statsvetenskap GR (A), Migrationspolitik i Europa och Sverige en introduktion Distans Distans
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv Klassrum Östersund
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik Klassrum Östersund
Statsvetenskap GR (A), Politik och samhällsstyrning Klassrum Östersund
Statsvetenskap GR (A), Skandinavisk politik Klassrum Sundsvall
Statsvetenskap GR (B) Klassrum Sundsvall
Statsvetenskap GR (B) Distans Distans
Statsvetenskap GR (B), Organisering, beslutsfattande och genomförande av politik på lokal nivå Klassrum Östersund
Statsvetenskap GR (B), Utvärdering i offentlig verksamhet Klassrum Östersund
Statsvetenskap GR (C) Klassrum Sundsvall
Statsvetenskap GR (C) Distans Distans
Statsvetenskap GR (C) Klassrum Östersund
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi Distans Distans
Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsa Distans Distans
Idrottsvetenskap GR (A), Idrottsfysiologi och grundläggande träningslära Distans Distans
Idrottsvetenskap GR (A), Introduktion till idrottsvetenskap Distans Distans
Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi - rörelselära Distans Distans
Idrottsvetenskap GR (A), kurspaket Distans Distans
Idrottsvetenskap GR (B), Mätmetodik för utvärdering av fysisk aktivitet och hälsa Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning fysisk aktivitet och hälsa Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning idrott och prestation Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Praktiskt ledarskap Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Testmetodik och evidensbaserad träningslära Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Vetenskaplig teori och metod I Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Examensarbete Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Prestationsutveckling Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Promotion av fysisk aktivitet och hälsa Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II Klassrum Östersund
Idrottsvetenskapligt program Distans Distans
Språk
Engelska GR (C), Samtida engelskspråkig teater: text och kontext Distans Distans
Engelska
Engelska för lärare åk 1-3. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Engelska för lärare åk 4-6. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Engelska GR (A) Distans Distans
Engelska GR (A) Distans Distans
Engelska GR (A), Business Writing Distans Distans
Engelska GR (A), Business Writing Distans Distans
Engelska GR (A), Litteratur och kriser: interkulturella utmaningar i en global kontext Distans Distans
Engelska GR (A), Litteratur och miljön Distans Distans
Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska Distans Distans
Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska Distans Distans
Engelska GR (A), Studier i engelskspråkiga länders kulturer Distans Distans
Engelska GR (B) Distans Distans
Engelska GR (B) Distans Distans
Engelska GR (C) Distans Distans
Engelska GR (C) Klassrum Sundsvall
Engelska GR (C) Distans Distans
Svenska
Svenska för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Språksociologi och flerspråkighet A3 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Språksociologi och flerspråkighet A3 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Andraspråksutveckling B2 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Läromedel och skönlitteratur i skolan B3 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Svenska språket ur ett språktypologiskt perspektiv B1 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Uppsats B4 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (C) Distans Distans
Svenska språket GR (A) Distans Distans
Svenska språket GR (A) Distans Distans
Svenska språket GR (A) Distans Distans
Svenska språket GR (A) Distans Distans
Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling I. Svenska för grundlärare F3 Distans Distans
Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling II. Svenska för grundlärare F3 Distans Distans
Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling III. Svenska för grundlärare F3 Distans Distans
Svenska språket GR (A), Svenska för grundlärare I, 4-6 Distans Distans
Svenska språket GR (A), Svenska för grundlärare II, 46 Distans Distans
Svenska språket GR (A), Svenska för grundlärare III, 46 Distans Distans
Svenska språket GR (B) Distans Distans
Svenska språket GR (B) Distans Distans
Svenska språket GR (C) Distans Distans
Teknik
Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsutveckling introduktionskurs Distans Distans
Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsutveckling introduktionskurs Distans Distans
Industridesign
Industridesign Klassrum Sundsvall
Ljudteknik
Ljudproduktion GR (A), Introduktion till dramatiserad podcasting Distans Distans
Ljudproduktion GR (A), Ljudproduktion för teater och scenframställning Distans Distans
Ljudproduktion GR (A), Tekniskt ljudskapande Distans Distans
Miljö och energiteknik
Ekoentreprenör för hållbar utveckling Klassrum Östersund
Ekoentreprenör för hållbar utveckling Distans Distans
Ekoteknik Klassrum Östersund
Ekoteknik Klassrum Östersund
Ekoteknik Distans Distans
Energiingenjör Distans Distans
Miljövetenskap GR (B), Miljödriven innovation Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare åk 4-6 Distans Distans
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3 Distans Distans
Senare del av program termin 2 el. högre Klassrum Sundsvall
Förskollärare
Lärarutbildning - Förskollärare Distans Distans
Lärarutbildning - Förskollärare Distans Distans
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inr mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 Distans Distans
Pedagogik
Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Distans Distans
Lärarutbildning - Förskollärare Distans Distans
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Distans Distans
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Distans Distans
Pedagogik GR (A) Aktionslärande som verksamhetsutvecklande arbetssätt Distans Distans
Pedagogik GR (A) Goda lärmiljöer - språklig mångfald som resurs i grundskolan Distans Distans
Pedagogik GR (A) Specialpedagogik, med inriktning mot resilienta förhållningssätt i arbete med NPF Distans Distans
Pedagogik GR (A), Artificiell intelligens: Teorier och tillämpningar för utbildning och arbetsliv, 7,5 hp Distans Distans
Pedagogik GR (A), Artificiell intelligens: Teorier och tillämpningar för utbildning och arbetsliv, 7,5 hp Distans Distans
Pedagogik GR (A), Bild som praktiskt estetiskt ämne Distans Distans
Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktisk praktik Distans Distans
Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i förskolan Distans Distans
Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa Distans Distans
Pedagogik GR (A), Konflikter och konflikthantering i arbetslivet Distans Distans
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning Distans Distans
Pedagogik GR (A), Pedagogik Distans Distans
Pedagogik GR (A), Rasism och pedagogiska processer i utbildning och arbetslivet Distans Distans
Pedagogik GR (A), Socialt, emotionellt och interkulturellt lärande Distans Distans
Pedagogik GR (A), Spelbaserat lärande: Teorier och tillämpningar för utbildning och arbetsliv, 7,5 hp Distans Distans
Pedagogik GR (A), Spelbaserat lärande: Teorier och tillämpningar för utbildning och arbetsliv, 7,5 hp Distans Distans
Pedagogik GR (A), Undervisning i förskolan Distans Distans
Pedagogik GR (B), Metod- och handledarutbildning i Kulturanalys Distans Distans
Pedagogik GR (B), Pedagogik Distans Distans
Pedagogik GR (C), Pedagogik Distans Distans
Pedagogik GR(C), Lärande genom handledning och reflektion Distans Distans
Pedagogik GR(C), Lärande genom handledning och reflektion Distans Distans
Pedagogik GR(C), Lärande genom handledning och reflektion Distans Distans
Ämneslärare
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet - Biologi (BIOL) Distans Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet - Engelska (ENGA) Distans Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet - Fysik (FYSI) Distans Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet - Historia (HIST) Distans Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet - Kemi (KEMI) Distans Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet - Matematik (MATE) Distans Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet - Samhällskunskap (SAMH) Distans Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet - Svenska (SVEN) Distans Distans
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Historia/Engelska (HIEN) Distans Distans
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Historia/Engelska (HIEN) Distans Distans
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap/Historia (SAHI) Distans Distans
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap/Historia (SAHI) Distans Distans
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Engelska (SVEN) Distans Distans
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Engelska (SVEN) Distans Distans
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Samhällskunskap (SVSA) Distans Distans
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Samhällskunskap (SVSA) Distans Distans
Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik I för grundlärare 4-6 Distans Distans
Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik I för grundlärare F-3 Distans Distans
Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6 Distans Distans
Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3 Distans Distans
Vård / Omsorg
Medicinsk vetenskap GR (A), Psykiatri Distans Distans
Medicinsk vetenskap GR (A), Smitta och smittspridning Distans Distans
Omvårdnad GR (A), Hälso- och sjukvårdsdokumentation och kodsystem Distans Distans
Omvårdnad GR (B), Beroendelära och psykisk ohälsa Distans Distans
Programmet för psykisk hälsa/ohälsa - särskild komplicerad problematik Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Hälsoekonomi Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Vetenskaplig teori och metod Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Socialepidemiologi Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (C) Distans Distans
Folkhälsovetenskapliga programmet Distans Distans
Fysioterapeut
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet Distans Distans
Omvårdnad / Omsorg
Omvårdnad GR (A), Demens - bemötande och stöd Distans Distans
Omvårdnad GR (A), Grunder i palliativ vård Distans Distans
Omvårdnad GR (A), Peer learning - en strukturerad handledningsmodell för lärande Distans Distans
Omvårdnad GR (C), Examensarbete Klassrum Sundsvall
Omvårdnad GR (C), Examensarbete Klassrum Sundsvall
Omvårdnad GR (C), Examensarbete Klassrum Östersund
Omvårdnad GR (C), Examensarbete Klassrum Östersund
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Klassrum Sundsvall
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Klassrum Östersund
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Klassrum Östersund
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Klassrum Sundsvall
Sjuksköterska
Sjuksköterskeutbildning Klassrum Östersund
Sjuksköterskeutbildning Klassrum Östersund
Sjuksköterskeutbildning Klassrum Sundsvall
Sjuksköterskeutbildning Klassrum Sundsvall
Sjuksköterskeutbildning - decentraliserad Klassrum Kramfors
Sjuksköterskeutbildning - decentraliserad Klassrum Strömsund
Sjuksköterskeutbildning - decentraliserad Klassrum Ånge
Sjuksköterskeutbildning - decentraliserad Klassrum Åre
Sjuksköterskeutbildning - decentraliserad Klassrum Sollefteå
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Socialt arbete AV, Skolsocialt arbete Distans Distans
Psykologi
Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv Distans Distans
Psykologi AV, Emotion och arbetsliv Distans Distans
Psykologi AV, Emotion och beslutsfattande Distans Distans
Psykologi AV, Emotion och biologi Distans Distans
Psykologi AV, Emotion och kognition Distans Distans
Psykologi AV, Emotionsutveckling Distans Distans
Psykologi AV, Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi Distans Distans
Sociologi
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Socialt arbete (SOAA) Klassrum Östersund
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Turism (TURA) Klassrum Östersund
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning och kritiska studier Distans Distans
Socialt arbete AV, Forskningsmetod Distans Distans
Socialt arbete AV, Forskningsöversikt Distans Distans
Socialt arbete AV, Handledningsmetodik och kritiska perspektiv i socialt arbete Distans Distans
Socialt arbete AV, Klass, etnicitet, genus och makt Klassrum Östersund
Socialt arbete AV, Klass, etnicitet, genus och makt Klassrum Östersund
Socialt arbete AV, Könsidentitet och könsuttryck i socialt arbete Klassrum Östersund
Socialt arbete AV, Könsidentitet och könsuttryck i socialt arbete Klassrum Östersund
Socialt arbete AV, Risk- och behovsbedömning av barn, unga och deras familjers behov av stöd från samhället Klassrum Östersund
Socialt arbete AV, Risk- och behovsbedömning av barn, unga och deras familjers behov av stöd från samhället Klassrum Östersund
Socialt arbete AV, Självständigt arbete Distans Distans
Socialt arbete AV, Teoretiska perspektiv på det sociala arbetets praxis Klassrum Östersund
Socialt arbete AV, Teoretiska perspektiv på det sociala arbetets praxis Klassrum Östersund
Socialt arbete AV, Ungas delaktighet, empowerment och inkludering Klassrum Östersund
Socialt arbete AV, Ungas delaktighet, empowerment och inkludering Klassrum Östersund
Socialt arbete AV, Åldrande, sociala problem och social exklusion. Det sociala arbetets roll Klassrum Östersund
Socialt arbete AV, Åldrande, sociala problem och social exklusion. Det sociala arbetets roll Klassrum Östersund
Bygg / Anläggning
Elektriker
Master by research i elektroteknik - Autonoma sensorer (AUSE) Klassrum Sundsvall
Master by research i elektroteknik - Autonoma sensorer (AUSE) Klassrum Sundsvall
Master by research i elektroteknik - Detektorer och multispektrala mätsystem (DEME) Klassrum Sundsvall
Master by research i elektroteknik - Detektorer och multispektrala mätsystem (DEME) Klassrum Sundsvall
Master by research i elektroteknik - Intelligenta system (INSY) Klassrum Sundsvall
Master by research i elektroteknik - Intelligenta system (INSY) Klassrum Sundsvall
Master by research i elektroteknik - Intelligenta system (INSY) Klassrum Sundsvall
Master by research i elektroteknik - Smarta kameror (SMAC) Klassrum Sundsvall
Master by research i elektroteknik - Smarta kameror (SMAC) Klassrum Sundsvall
Masterprogram i elektroteknik Klassrum Sundsvall
Masterprogram i elektroteknik Klassrum Sundsvall
Data / IT
Datateknik AV, Avancerade nätverkskoncept Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Datamining och maskininlärning Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Datorgrafik Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Distribuerade algoritmer Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Distribuerade system och beräkningar Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Implementering av Internet of Things-protokoll Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Inbyggda system Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Kvantitativ forskning och utveckling Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Maskininlärning Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Neurala nätverk och djupinlärning Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Sannolikhetslära och stokastiska processer Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Simulering och analys Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Tillämpad maskininlärning Distans Distans
Datateknik AV, Tillämpad optimering Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Visualisering Klassrum Sundsvall
Nätverk
Datateknik AV, Tillämpad nätverkssäkerhet Distans Distans
Systemvetenskap
Informatik AV, Människa och AI Distans Distans
Ekonomi
Företagsekonomi
Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik Klassrum Sundsvall
Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik Klassrum Östersund
Företagsekonomi AV, Konsumentbeteende Klassrum Sundsvall
Företagsekonomi AV, Konsumentbeteende Klassrum Östersund
Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder Klassrum Sundsvall
Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder Klassrum Östersund
Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder Klassrum Östersund
Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder Klassrum Sundsvall
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats Klassrum Sundsvall
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats Klassrum Östersund
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk Klassrum Sundsvall
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk Klassrum Östersund
Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation Klassrum Sundsvall
Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation Klassrum Östersund
Företagsekonomi AV, Redovisning och revision Klassrum Östersund
Företagsekonomi AV, Redovisning och revision Klassrum Sundsvall
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk kommunikation för hållbar utveckling Distans Distans
Redovisning / Bokföring
Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision Klassrum Östersund
Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision Klassrum Sundsvall
Hotell / Turism
Turism
Magisterprogram i turism Klassrum Östersund
Magisterprogram i turism Klassrum Östersund
Master i turism Klassrum Östersund
Master i turism Klassrum Östersund
Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism Klassrum Östersund
Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism Klassrum Östersund
Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism Distans Distans
Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism Klassrum Östersund
Turismvetenskap AV, Turism och hållbarhet Klassrum Östersund
Humaniora
Arkiv- och informationsvetenskap AV Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Hållbar arkitektur Distans Distans
Genusvetenskap
Genusvetenskap AV, Genusvetenskapliga metodologier och metoder Distans Distans
Genusvetenskap AV, Självständigt arbete Distans Distans
Historia
Historia AV, Arkiv och medier genom tiderna Distans Distans
Historia AV, Etnicitet och nationalitet i Mittnorden i ett historiskt perspektiv Distans Distans
Historia AV, Historiografisk kurs Distans Distans
Historia AV, Humaniora och bildning Distans Distans
Historia AV, Perspektiv på samtida teori Distans Distans
Historia AV, Vetenskapsteori Distans Distans
Masterprogram i historia Distans Distans
Kulturvetenskap
Kulturgeografi AV, PlatsKonstKultur upplevelse och konstnärlig gestaltning Distans Distans
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap AV, Arkiv och medier genom tiderna Distans Distans
Litteraturvetenskap AV, Humaniora och bildning Distans Distans
Litteraturvetenskap AV, Modernism och politik Distans Distans
Litteraturvetenskap AV, Perspektiv på samtida teori Distans Distans
Litteraturvetenskap AV, Romantiken och estetikens uppkomst Distans Distans
Litteraturvetenskap AV, Subjektivitetens historia Distans Distans
Litteraturvetenskap AV, Vetenskapsteori Distans Distans
Masterprogram i litteraturvetenskap Distans Distans
Ingenjör
Datateknik
Datateknik AV, 5G - Grunder och tillämpningar Distans Distans
Datateknik AV, 5G-teknologier Distans Distans
Datateknik AV, Datamining Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Datorgrafik och virtuell verklighet (VR) Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Examensarbete Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Produktivitetsökande AI-verktyg Distans Distans
Datateknik AV, Trådlös Kommunikation Klassrum Sundsvall
Internationellt masterprogram i datateknik - Intelligenta system och nätverk (INNE) Klassrum Sundsvall
Internationellt masterprogram i datateknik - Intelligenta system och nätverk (INNE) Klassrum Sundsvall
Internationellt masterprogram i datateknik - Visuell AI (VISA) Klassrum Sundsvall
Internationellt masterprogram i datateknik - Visuell AI (VISA) Klassrum Sundsvall
Master by research i datateknik Klassrum Sundsvall
Master by research i datateknik Klassrum Sundsvall
Elektroteknik
Elektroteknik AV, Datadriven utveckling med AI Distans Distans
Elektroteknik AV, Effekter och strategier inom IoT Distans Distans
Elektroteknik AV, Maskininlärning på inbyggda system Distans Distans
Elektroteknik AV, Programmering av inbyggda system Klassrum Sundsvall
Elektroteknik AV, Sensorer och instrumentering Klassrum Sundsvall
Elektroteknik AV, Sensornätverk Klassrum Sundsvall
Elektroteknik AV, Tillämpad maskininlärning Klassrum Sundsvall
Master by research i elektroteknik - Autonoma sensorer Klassrum Sundsvall
Master by research i elektroteknik - Autonoma sensorer (AUSE) Klassrum Sundsvall
Master by research i elektroteknik - Detektorer och multispektrala mätsystem Klassrum Sundsvall
Master by research i elektroteknik - Detektorer och multispektrala mätsystem (DEME) Klassrum Sundsvall
Master by research i elektroteknik - Intelligenta system Klassrum Sundsvall
Master by research i elektroteknik - Smarta kameror Klassrum Sundsvall
Master by research i elektroteknik - Smarta kameror (SMAC) Klassrum Sundsvall
Kemiteknik
Kemiteknik AV, Introduktion till massa- och pappersteknik Distans Distans
Master by research i kemiteknik Klassrum Sundsvall
Maskinteknik
Additiv tillverkning - kurspaket Distans Distans
Magisterprogram i additiv tillverkning Klassrum Östersund
Magisterprogram i additiv tillverkning Distans Distans
Maskinteknik AV, Additiv tillverkning i metall Distans Distans
Maskinteknik AV, Additiv tillverkning och hållbarhet Distans Distans
Maskinteknik AV, Material för additiv tillverkning Distans Distans
Kommunikation / Media
Master by research i medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Sundsvall
Master by research i medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Sundsvall
Masterprogram i strategisk kommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Kriskommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk digital kommunikation Distans Distans
Informationsvetenskap
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning och teori Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Grundläggande arkiv- och informationsvetenskap Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Informationshantering och dokumentstyrning Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Självständigt arbete Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Utveckling av teori och forskningsdesign Distans Distans
Marknadsföring / PR
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Klassrum Östersund
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Klassrum Östersund
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Klassrum Sundsvall
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Klassrum Sundsvall
Ledarskap / Organisation
Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling Distans Distans
Ledarskap
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Kommunikativt ledarskap Distans Distans
Naturvetenskap
Biologi
Master by research i biologi Klassrum Sundsvall
Master by research i biologi Klassrum Sundsvall
Master by research i biologi Klassrum Sundsvall
Master by research i biologi Klassrum Sundsvall
Fysik
Fysik AV, Introduktion till nanoteknik Klassrum Sundsvall
Fysik AV, Materialkaraktärisering Klassrum Sundsvall
Fysik AV, Nanofabrikation Klassrum Sundsvall
Master by research i teknisk fysik Klassrum Sundsvall
Kemi
Kemiteknik AV, Skogsprodukternas kemi Distans Distans
Master by research i kemi Klassrum Sundsvall
Matematik
Matematik AV, Algebra I Distans Distans
Matematik AV, Algebraisk topologi Distans Distans
Matematik AV, Differentialgeometri Distans Distans
Matematik AV, Integrationsteori Distans Distans
Matematik AV, Topologi Distans Distans
Miljö
Master by research i miljöteknik Klassrum Östersund
Master by research i miljöteknik Klassrum Östersund
Master by research i miljövetenskap Klassrum Östersund
Master by research i miljövetenskap Klassrum Östersund
Miljöteknik AV, Klimatförändringar, påverkan och åtgärdsstrategier Distans Distans
Miljövetenskap AV, Forskningsfärdigheter Distans Distans
Miljövetenskap AV, Metodik ur systemperspektiv Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Magisterprogram - Arbetsmiljöstrateg Distans Distans
Samhällsvetenskap
Geografi
Kulturgeografi AV, Turism i en föränderlig värld Klassrum Östersund
Statsvetenskap
Magisterprogram i statsvetenskap Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Idrottsvetenskap (IDRA) Klassrum Östersund
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Idrottsvetenskap (IDRA) Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och idrottsorganisation Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Den unga idrottaren Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Examensarbete Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Forskningsmetoder och statistik Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Optimering av idrottsprestation Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Prestationsanalys och analys av data Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Sjukdoms- och hälsoproblem inom prestationsidrott Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Självständigt arbete Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Återgång till spel och omhändertagande av skada Distans Distans
Magisterprogram i idrottsprestation och idrottares hälsa Distans Distans
Masterprogram i idrottsprestation och idrottares hälsa Distans Distans
Språk
Engelska
Engelska AV, Humanistiska perspektiv Distans Distans
Engelska AV, Lingvistik Distans Distans
Engelska AV, Lingvistisk metodologi Distans Distans
Engelska AV, Litteraturteori I Distans Distans
Engelska AV, Litteraturteori II Distans Distans
Engelska AV, Politiska litteraturer Distans Distans
Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier Distans Distans
Svenska
Magisterutbildning i svenska språket Distans Distans
Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk Distans Distans
Svenska språket AV, Kognitiv semantik Distans Distans
Svenska språket AV, Literacy. Skriftbruk som social praktik igår och idag Distans Distans
Teknik
Master by research i teknisk fysik Klassrum Sundsvall
Masterprogram i teknisk yt- och kolloidkemi Klassrum Sundsvall
Miljö och energiteknik
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Klassrum Östersund
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Distans Distans
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Klassrum Östersund
Miljöteknik AV, Rumslig miljöanalys Klassrum Östersund
Miljöteknik AV, Rumslig miljöanalys Distans Distans
Miljöteknik AV, Rumslig miljömodellering Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling Distans Distans
Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning Distans Distans
Pedagogik AV, Didaktik Distans Distans
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder Distans Distans
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder Distans Distans
Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I Distans Distans
Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande II Distans Distans
Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande Distans Distans
Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter Distans Distans
Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I Distans Distans
Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II Distans Distans
Pedagogik AV, Metodologi och etik I Distans Distans
Pedagogik AV, Metodologi och etik II Distans Distans
Pedagogik AV, Självständigt arbete Distans Distans
Pedagogik AV, Självständigt arbete Distans Distans
Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I Distans Distans
Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang II Distans Distans
Vård / Omsorg
Masterprogram i omvårdnad Distans Distans
Medicinsk vetenskap AV, Akut omhändertagande Distans Distans
Omvårdnad AV, Avancerad kirurgisk omvårdnad Distans Distans
Omvårdnad AV, Avancerad medicinsk omvårdnad Distans Distans
Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering I Distans Distans
Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering II Distans Distans
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inrikting avancerad palliativ vård Distans Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Frisk- och riskfaktorer i arbetslivet Distans Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Ledarskap och hållbar arbetsmiljö Distans Distans
Specialistutbildning, Distriktssköterska Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap AV, Folkhälsa och hälsans bestämningsfaktorer Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Global hälsa Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Hälsoekonomi Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning I Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Självständigt arbete I Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete Distans Distans
Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap Distans Distans
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Distans Distans
Medicin
Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus Distans Distans
Medicinsk vetenskap AV, Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska Distans Distans

Kontaktuppgifter

Mittuniversitetet

Holmgatan 10
851 70 SUNDSVALL


Recensioner

Det finns inga recensioner för Mittuniversitetet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön