Visa allastudier.se som: Mobil
Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap Ort
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Idrottsvetenskap Östersund
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Socialt arbete Östersund
Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2 Distans
Kvalitetsteknik GR (A), Kundfokuserad produktutveckling Östersund
Kvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar Distans
Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering Distans
Magisterprogram i socialt arbete Östersund
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion Distans
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion Distans
Psykologi AV, Affektiv neurovetenskap och psykofysiologi Distans
Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv Distans
Psykologi AV, Emotion och arbetsliv Distans
Psykologi AV, Emotion och hälsa Distans
Psykologi AV, Emotionsteorier Distans
Psykologi AV, Emotionsuttryck, perception och emotionsreglering Distans
Psykologi AV, Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign Distans
Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) Distans
Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi Distans
Psykologi GR (A), Introduktionsblock Distans
Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer Distans
Psykologi GR (A), Positiv psykologi Distans
Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete Distans
Psykologi GR (B) Distans
Psykologi GR (B), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen Distans
Psykologi GR (B), Klinisk psykologi Distans
Psykologi GR (B), Politisk psykologi Distans
Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi Distans
Psykologi GR (C), Uppsatskurs Östersund
Psykologi GR (C), Uppsatskurs Distans
Samhällsentreprenörskap för kreativ utveckling GR (A) Distans
Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60 Sundsvall
Sjuksköterskeutbildning Sundsvall
Sjuksköterskeutbildning Östersund
Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi Östersund
Sociologi GR (A), Den svenska välfärdsstaten Sundsvall
Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling Distans
Sociologi GR (A), Ungdomssociologi Distans
Sociologi GR (B) Sundsvall
Sociologi GR (C) Sundsvall
Sociologi GR (C) Östersund
Socionomutbildning Östersund
Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska Distans
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv Östersund
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik Östersund
Statsvetenskap GR (B) Sundsvall
Statsvetenskap GR (B), Ledarskap i offentlig verksamhet Östersund
Statsvetenskap GR (B), Utvärdering i offentlig verksamhet Östersund
Statsvetenskap GR (C) Sundsvall
Statsvetenskap GR (C) Östersund
Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism Östersund
Genusvetenskap
Genusvetenskap GR (A), Feministiska perspektiv på kris, krisberedskap och krishantering Distans
Genusvetenskap GR (A), Normkritik som teori och praktik Distans
Sociologi
Sociologi GR (A), Social nätverksanalys II Distans
Bygg / Anläggning / Fastighet
El
Masterprogram i inbyggda sensorsystem Sundsvall
Data / IT
Datavetenskap GR (A), Avancerad Excel Distans
Datavetenskap GR (A), Databaser Distans
Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden Distans
Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet Distans
Datavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java Distans
Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling Distans
Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys Distans
Datavetenskap GR (B), XML Distans
Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap Distans
Systemvetenskap
Projektbaserat masterprogram i informatik Östersund
Ekonomi / Försäljning
Nationalekonomi GR (A) Östersund
Nationalekonomi GR (A) Sundsvall
Nationalekonomi GR (A), Introduktion till fastighetsekonomi Distans
Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi Östersund
Nationalekonomi GR (B) Östersund
Nationalekonomi GR (B) Sundsvall
Nationalekonomi GR (C), Europeisk ekonomisk integration Sundsvall
Nationalekonomi GR (C), Europeisk ekonomisk integration Östersund
Nationalekonomi GR (C), Självständigt arbete Sundsvall
Nationalekonomi GR (C), Självständigt arbete Östersund
Ekonomi
Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik Sundsvall
Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik Östersund
Företagsekonomi AV, Konsumentbeteende Östersund
Företagsekonomi AV, Konsumentbeteende Sundsvall
Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder Östersund
Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder Sundsvall
Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder Östersund
Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder Sundsvall
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats Östersund
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats Sundsvall
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk Östersund
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk Sundsvall
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Distans
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Distans
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Sundsvall
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Östersund
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning Sundsvall
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning Distans
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning Östersund
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring Sundsvall
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring Distans
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring Östersund
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring Distans
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap Distans
Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi Distans
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys Distans
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys Östersund
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys Sundsvall
Företagsekonomi GR (B), Finansiering Sundsvall
Företagsekonomi GR (B), Finansiering Östersund
Företagsekonomi GR (B), Metod Sundsvall
Företagsekonomi GR (B), Metod Östersund
Företagsekonomi GR (B), Metod Distans
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning Östersund
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning Distans
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Företagande i upplevelseindustrin Östersund
Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik Östersund
Företagsekonomi GR (C), Internationell marknadsföring Östersund
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats Östersund
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats Östersund
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik Östersund
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik Distans
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori Distans
Företagsekonomi GR (C), Reglering och finansiella tjänster Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi Östersund
Företagsekonomi GR (C), Risk Management Östersund
Företagsekonomi GR (C), Risk Management Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Risk och försäkring Sundsvall
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Östersund
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Sundsvall
Estetiska inriktningar
Design
Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar Distans
Hotell / Restaurang / Turism
Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism Östersund
Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism Östersund
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet Östersund
Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism Östersund
Turismvetenskap GR (A), Evenemangsturism Distans
Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism Distans
Turismvetenskap GR (A), Kulturturism Distans
Turismvetenskap GR (A), Turism och upplevelser Distans
Turismvetenskap GR (B), Design och ledning av evenemang Östersund
Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information Östersund
Turismvetenskap GR (B), Strategiska faktorer för destinationsutveckling Östersund
Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning Östersund
Turismvetenskap GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II Östersund
Juridik
Juridik GR (A), Handelsrätt II Sundsvall
Juridik GR (A), Handelsrätt II Östersund
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs Distans
Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi Distans
Kriminologi GR (A), Kriminologi A II Distans
Kriminologi GR (B) Sundsvall
Kriminologi GR (B), Viktimologi Distans
Kriminologi GR (B), Våld och våldsbrott Distans
Kommunikation / Media
Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar Sundsvall
Foto
Fotografi GR (A), Digital fotografi Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotografi och film Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotografi och plats Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotografiskt forskningsprojekt Sundsvall
Fotografi GR (A), Introduktion till fotografi och forskning Sundsvall
Fotografi GR (A), Introduktion till fotografisk teori och komposition Sundsvall
Fotografi GR (A), Ljus och form Sundsvall
Journalistik
Journalistik GR (A), Dagens och morgondagens svenska medielandskap Distans
Litteraturvetenskap GR (A), Kulturjournalistik och kritik Sundsvall
Kommunikation
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation Distans
Kultur / Humanistiska inriktningar
Litteraturvetenskap AV, Humaniora och bildning Sundsvall
Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism Sundsvall
Litteraturvetenskap AV, Natur, framsteg, undergång. Om Adornos naturbegrepp Sundsvall
Litteraturvetenskap GR (A), Distans
Litteraturvetenskap GR (B) Distans
Litteraturvetenskap GR (C) Distans
Religionsvetenskap AV, Självständigt arbete Distans
Religionsvetenskap AV, Självständigt arbete Sundsvall
Religionsvetenskap GR (A) Distans
Religionsvetenskap GR (B) Distans
Religionsvetenskap GR (B) Sundsvall
Religionsvetenskap GR (C) Distans
Historia
Historia AV, Empiriskt forskningsfält Distans
Historia AV, Humaniora och bildning Distans
Historia AV, Teori- och metodkurs Distans
Historia GR (A) Distans
Historia GR (A) Sundsvall
Historia GR (A), När Sverige blev till: medeltiden, ca 1050-1350 Distans
Historia GR (A), Släktforskning - en introduktion Distans
Historia GR (B) Sundsvall
Historia GR (B) Distans
Historia GR (C) Distans
Historia GR (C) Sundsvall
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Företagsekonomi GR (C), Transformativt ledarskap Sundsvall
Naturvetenskap
Biologi
Projektbaserat masterprogram i biologi Sundsvall
Fysik
Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära A Sundsvall
Naturvetenskapligt baspaket BE Sundsvall
Tekniskt baspaket BE Östersund
Tekniskt baspaket BE Sundsvall
Geografi
Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet Östersund
Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser Östersund
Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik Östersund
Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism Östersund
Kulturgeografi GR (B), Turismens arbetsmarknad och arbetsliv Östersund
Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning Östersund
Kulturgeografi GR (C), Självständigt arbete Östersund
Kulturgeografi GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II Östersund
Master i turism Östersund
Turismvetenskap GR (C), Självständigt arbete Östersund
Geovetenskap
Kulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld Östersund
Kulturgeografi GR (B), Turism ur ett kritiskt samhällsperspektiv Östersund
Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism Östersund
Turismvetenskap AV, Turism och hållbarhet Östersund
Kemi
Kemi GR (B), Analytisk Kemi Sundsvall
Kemi GR (B), Biokemi Sundsvall
Projektbaserat masterprogram i kemi Sundsvall
Matematik
Matematik GR (A), Differentialkalkyl Sundsvall
Matematik GR (A), Envariabelanalys 2 Östersund
Matematik GR (A), Envariabelanalys 2 Distans
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik Östersund
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik Distans
Matematik GR (A), Integralkalkyl Sundsvall
Matematik GR (A), Linjär algebra I Sundsvall
Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik Distans
Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik Östersund
Matematik GR (B), Kryptografi Sundsvall
Matematik GR (B), Serier och transformer Sundsvall
Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik Sundsvall
Miljö
Ekoteknik Östersund
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Östersund
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och organisation Distans
Idrottsvetenskap AV, Idrottsfysiologi II Distans
Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott Distans
Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsa Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi - rörelselära Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära I Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Vetenskap och praktik inom skidsporter Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning mot idrott Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Praktiskt ledarskap Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Testmetodik Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Träningslära II Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Träningslära III med inriktning mot idrottsmedicin Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II Östersund
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans
Språk
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4 Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3 Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2 Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Läromedel och skönlitteratur i skolan B3 Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Uppsats B4 Distans
Svenska som andraspråk, Andraspråksutveckling B2 Distans
Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk Distans
Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk Sundsvall
Svenska språket AV, Kognitiv semantik Sundsvall
Svenska språket AV, Kognitiv semantik Distans
Svenska språket GR (A) Sundsvall
Svenska språket GR (A) Distans
Svenska språket GR (B) Distans
Svenska språket GR (C) Distans
Engelska
Engelska AV, Lingvistik Distans
Engelska AV, Litteratur och miljö Distans
Engelska AV, Litteraturteori I Distans
Engelska GR (A) Sundsvall
Engelska GR (A) Distans
Engelska GR (A), Business Writing Distans
Engelska GR (A), Business Writing II Distans
Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska Distans
Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska Distans
Engelska GR (B) Distans
Engelska GR (B) Sundsvall
Engelska GR (C) Distans
Teknik
Internationellt masterprogram i datateknik Sundsvall
Datateknik
Datateknik AV, Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar Sundsvall
Datateknik AV, Simulering och prestandaanalys av kommunikationssystem Sundsvall
Datateknik AV, TCP/IP-nät Sundsvall
Datateknik AV, Visualisering Sundsvall
Datateknik GR (A), Introduktion till programmering i C++ Distans
Elektroteknik
Ljudproduktion GR (A), Tekniskt ljudskapande Distans
Musik- och ljuddesign Distans
Musik- och ljuddesign Distans
Projektbaserat masterprogram i elektronik Sundsvall
Maskinteknik
Maskinteknik GR (A), Datorstödd modellering I Östersund
Maskinteknik GR (A), Designkommunikation Östersund
Maskinteknik GR (A), Humanbiologi för ingenjörer Östersund
Maskinteknik GR (A), Projektledning/projekthantering Distans
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet Distans
Förskollärare Distans
Pedagogik AV, Didaktik Distans
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder Distans
Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I Distans
Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter Distans
Pedagogik AV, Metodologi och etik I Distans
Pedagogik AV, Metodologi och etik II Distans
Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I Distans
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Distans
Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola Distans
Pedagogik GR(C), Lärande genom handledning och reflektion Distans
Pedagogik
Pedagogik GR (A), Socialpedagogik och förändringsprocesser Distans
Vård / Medicin
Hälsa och samhälle
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning I Distans
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi Distans
Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning Distans
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete I Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Socialepidemiologi Distans
Folkhälsovetenskap GR (C) Distans
Folkhälsovetenskapliga programmet Distans
Medicin
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning på psykisk hälsa och ohälsa Distans
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning på äldres hälsa och ohälsa Distans
Omvårdnad / Omsorg
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap Distans
Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering II Distans
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning psykisk hälsa och ohälsa Distans
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa Distans
Omvårdnad GR (C), Examensarbete Östersund
Omvårdnad GR (C), Examensarbete Sundsvall
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Sundsvall
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Östersund
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Östersund
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Sundsvall
Sjukgymnastik och rehabilitering
Rehabiliteringsvetenskap AV, Aktivitet, levnadsvanor och hälsa Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Arbetsliv och hälsa Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Hållbara organisationer Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Mittuniversitetet

Holmgatan 10
851 70 SUNDSVALL