Visa allastudier.se som: Mobil

Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund.

Vi har utbildningar som spänner över en rad olika områden –områden som samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, till vård, lärarutbildning samt IT, naturvetenskap och humaniora för att nämna några. En nära samverkan med både arbetsliv och forskning går som en röd tråd genom våra utbildningsprogram och ger dig som student arbetslivskontakter redan under din studietid.

För dig som väljer att studera på något av våra campusprogram är det bra att känna till att våra kommuner erbjuder bostadsgaranti. Mer om hur det här fungerar kan du läsa på miun.se/bostad

Passar studier på distans bättre för dig – ska du veta att vi är ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller just distansutbildning. Vissa av våra distansutbildningar har sammankomster på en av campusorterna, andra går helt över nätet. Vårt stora distansutbud ger dig som student möjlighet att bo kvar på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Mittuniversitetet i siffror:

  • Två campusorter
  • 420 kurser
  • 46 utbildningsprogram
  • 36 magister/master
  • ca 13 000 studenter
  • ca 165 forskarstuderande
  • 80 anställda professorer
  • Drygt 1 000 anställda
  • 890 mnkr i omsättning (år 2015)
Visa alla utbildningar med Mittuniversitetet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Genusvetenskap Ort
Genusvetenskap GR (A), Introduktion till genusvetenskap A1 Distans
Genusvetenskap GR (A), Normkritik som teori och praktik Distans
Genusvetenskap GR (A), Normkritik som teori och praktik Distans
Genusvetenskap GR (B), Genusvetenskap II Distans
Genusvetenskap GR (C), Kandidatkurs i genusvetenskap Distans
Psykologi
Personal- och arbetslivsprogrammet Östersund
Psykologi AV, Affektiv neurovetenskap och psykofysiologi Distans
Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv Distans
Psykologi AV, Emotion inom psykopatologi Distans
Psykologi AV, Emotion och arbetsliv Distans
Psykologi AV, Emotion och beslutsfattande Distans
Psykologi AV, Emotion och biologi Distans
Psykologi AV, Emotion och kognition Distans
Psykologi AV, Emotionsutveckling Distans
Psykologi AV, Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi Distans
Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) Distans
Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi Distans
Psykologi GR (A), Basblock Östersund
Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching Distans
Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer Distans
Psykologi GR (A), Positiv psykologi Distans
Psykologi GR (B), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen Distans
Psykologi GR (B), Forskningsmetodik Distans
Psykologi GR (B), Politisk psykologi Distans
Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi Distans
Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi Distans
Psykologprogrammet Östersund
Sjuksköterskeutbildning Östersund
Sjuksköterskeutbildning Sundsvall
Samhällsvetenskap
Brott och straff i svensk politik Distans
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Idrottsvetenskap (IDRA) Östersund
Kriminologi GR (A) Sundsvall
Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi Distans
Kriminologi GR (A), Kriminologi A I Distans
Kriminologi GR (A), Kriminologi A II Distans
Kriminologi GR (A), Utvärdering av brottspreventiva insatser Distans
Kriminologi GR (B) Sundsvall
Kriminologi GR (B), Beroendelära och kriminalitet Distans
Kriminologi GR (B), Brottsprevention utifrån ett drogperspektiv Distans
Kriminologi GR (B), Gärningspersoner och brottsutsatta ur ett psykologiskt perspektiv Distans
Kriminologi GR (B), Viktimologi Distans
Kriminologi GR (B), Våld och våldsbrott Distans
Kriminologi GR (C) Sundsvall
Samhällskunskap GR (A), 1-30 Sundsvall
Samhällskunskap GR (B), 31-60 Sundsvall
Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 högskolepoäng (1-15 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet. Distans
Samhällsorientering för lärare åk 4-6. Ingår i Lärarlyftet. Distans
Statsvetenskap GR (A) Sundsvall
Statsvetenskap GR (A) Distans
Sociologi
Beteendevetenskapligt program Distans
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Idrottsvetenskap (IDRA) Östersund
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Socialt arbete (SOAA) Östersund
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Turism (TURA) Östersund
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning Östersund
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning Sundsvall
Risk- och krishanteringsprogrammet Östersund
Samhällsvetarprogrammet Sundsvall
Socialt arbete GR (A), Globalisering, migration, nyanlända flyktingar och socialt arbete Distans
Sociologi GR (A) Distans
Sociologi GR (A) Sundsvall
Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi Östersund
Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling Distans
Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling Distans
Sociologi GR (A), Organisering av friska arbetsplatser Distans
Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället Östersund
Sociologi GR (A), Social nätverksanalys I Distans
Sociologi GR (A), Social nätverksanalys II Distans
Sociologi GR (A), Sociologi och genus Distans
Sociologi GR (A), Ungdomssociologi Distans
Sociologi GR (B) Distans
Sociologi GR (B) Sundsvall
Sociologi GR (C) Sundsvall
Sociologi GR (C) Östersund
Socionomutbildning Östersund
Socionomutbildning Östersund
Socionom
Magisterprogram i socialt arbete Östersund
Socialt arbete AV, Praktikhandledning Distans
Statsvetenskap
Magisterprogram i statsvetenskap Sundsvall
Magisterprogram i statsvetenskap Östersund
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik Östersund
Statsvetenskap GR (A), Skandinavisk politik Sundsvall
Statsvetenskap GR (B) Distans
Statsvetenskap GR (B), Ledarskap i offentlig verksamhet Östersund
Statsvetenskap GR (B), Utvärdering i offentlig verksamhet Östersund
Statsvetenskap GR (C) Distans
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Byggingenjör Hållbart byggande Distans
Byggingenjör Hållbart byggande Östersund
El
Civilingenjör i elektroteknik Sundsvall
Master by research i elektronik Sundsvall
Master by research i elektronik Sundsvall
Master by research i elektronik Sundsvall
Masterprogram i inbyggda sensorsystem Sundsvall
Programvaruteknik Östersund
Programvaruteknik Distans
Data / IT
Datateknik AV, Datamining Sundsvall
Datateknik AV, Distribuerade system Sundsvall
Datateknik AV, Implementering av Internet of Things-protokoll Sundsvall
Datateknik AV, Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar Sundsvall
Datateknik AV, Maskininlärning Sundsvall
Datateknik AV, Nätverkssäkerhet och nätverksdrift Sundsvall
Datateknik AV, Simulering och prestandaanalys av kommunikationssystem Sundsvall
Datateknik AV, TCP/IP-nät Sundsvall
Datateknik AV, Tillämpad maskininlärning Distans
Datateknik AV, Visualisering Sundsvall
Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs Distans
Datateknik GR (A), Java I Distans
Datateknik GR (B), Java III Distans
Datavetenskap GR (A) Distans
Datavetenskap GR (A), Avancerad Excel Distans
Datavetenskap GR (A), Databaser Distans
Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden Distans
Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet Distans
Datavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java Distans
Datavetenskap GR (B) Distans
Datavetenskap GR (B), Introduktion till koncern- och IT-arkitektur Distans
Datavetenskap GR (B), XML Distans
Datavetenskap GR (C) Distans
Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling Distans
Master by research i datateknik Sundsvall
Nätverksdrift Distans
Systemvetenskap
Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling Distans
Datavetenskap GR (B), Programmeringsmetodik II med Java Distans
Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys Distans
Informatik GR (A), Användarcentrerad systemutveckling I Distans
Informatik GR (A), Digitaliseringskunskap med didaktisk inriktning Distans
Informatik GR (A), Projektledning Distans
Informatik med inriktning systemutveckling Distans
Informatik med inriktning systemutveckling Östersund
Ekonomi / Försäljning
Företagsekonomi GR (A), Företagsekonomi för elitidrottare Distans
Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsteknik inom socialt företagande: ett internationellt perspektiv Distans
Masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Arkiv- och informationsvetenskap Distans
Masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Industriell organisation och ekonomi (IUEK) Distans
Masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Informatik (INFO) Distans
Ekonomi
Ekonomprogram Sundsvall
Ekonomprogram Östersund
Företagsekonomi AV, Alternativa perspektiv på finansiering Sundsvall
Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik Östersund
Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik Sundsvall
Företagsekonomi AV, Konsumentbeteende Sundsvall
Företagsekonomi AV, Konsumentbeteende Östersund
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats Östersund
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats Sundsvall
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk Sundsvall
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk Östersund
Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation Sundsvall
Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation Östersund
Företagsekonomi AV, Redovisning och revision Östersund
Företagsekonomi AV, Redovisning och revision Sundsvall
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Distans
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Östersund
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Sundsvall
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning Distans
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning Östersund
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning Sundsvall
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring Sundsvall
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring Östersund
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring Distans
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap Östersund
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap Distans
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap Sundsvall
Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap - ledarskap, organisation och finansiering Distans
Företagsekonomi GR (B), Finansiering Distans
Företagsekonomi GR (B), Metod Distans
Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement Östersund
Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Företagande i upplevelseindustrin Östersund
Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik Östersund
Företagsekonomi GR (C), Internationell marknadsföring Östersund
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats Östersund
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik Östersund
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Ledarskap och organisationskultur Östersund
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori Östersund
Företagsekonomi GR (C), Risk Management Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Risk Management Östersund
Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision Östersund
Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision Sundsvall
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Östersund
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Sundsvall
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Östersund
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Sundsvall
Turism och destinationsutveckling Östersund
Nationalekonomi
Nationalekonomi GR (A) Distans
Nationalekonomi GR (A), Introduktion till fastighetsekonomi Distans
Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi Östersund
Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi Sundsvall
Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi Östersund
Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi Sundsvall
Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi Östersund
Nationalekonomi GR (A), Regional ekonomi och politik Distans
Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering Östersund
Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering Sundsvall
Nationalekonomi GR (B), Europeisk ekonomisk integration Sundsvall
Nationalekonomi GR (B), Europeisk ekonomisk integration Östersund
Nationalekonomi GR (B), Finansiell ekonomi och valutasystem Östersund
Nationalekonomi GR (B), Finansiell ekonomi och valutasystem Sundsvall
Nationalekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation Östersund
Nationalekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation Sundsvall
Nationalekonomi GR (C), Europeisk ekonomisk integration Sundsvall
Nationalekonomi GR (C), Europeisk ekonomisk integration Östersund
Nationalekonomi GR (C), Finansiella institutioner och marknader Sundsvall
Nationalekonomi GR (C), Finansiella institutioner och marknader Östersund
Nationalekonomi GR (C), Självständigt arbete Sundsvall
Nationalekonomi GR (C), Självständigt arbete Östersund
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Bild GR (A), Bild Distans
Bild GR (B), Bild och visuell kultur Distans
Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet Distans
Industridesign Sundsvall
Webbutveckling Distans
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Basår/behörighetsgivande utbildning Distans
Hotell / Restaurang / Turism
Turism och resor
Kulturgeografi GR (B), Turism ur ett kritiskt samhällsperspektiv Östersund
Kulturgeografi GR (B), Turismens arbetsmarknad och arbetsliv Östersund
Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism Östersund
Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism Östersund
Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism Östersund
Turismvetenskap AV, Turism och hållbarhet Östersund
Turismvetenskap GR (A) Destinationsutveckling II Distans
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling Distans
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet Östersund
Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism Östersund
Turismvetenskap GR (A), Evenemangsturism Distans
Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism Distans
Turismvetenskap GR (A), Naturturism Distans
Turismvetenskap GR (A), Turism idag Distans
Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld Östersund
Juridik
Förvaltningsjuridiska programmet Östersund
Juridik GR (A), Handelsrätt II Östersund
Juridik GR (A), Handelsrätt II Sundsvall
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs Distans
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs Distans
Juridik GR (A), Offentlig upphandling - grundkurs Distans
Kommunikation / Media
Kommunikations- och PR-programmet Sundsvall
Master by research i medie- och kommunikationsvetenskap Sundsvall
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikativt ledarskap Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation i sociala medier Distans
Foto
Fotografi GR (A), Digital fotografi Sundsvall
Fotografi GR (A), Digital fotografi Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotografi och film Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotografi och plats Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotografiskt forskningsprojekt Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotohistoria Distans
Fotografi GR (A), Fotohistoria Sundsvall
Fotografi GR (A), Introduktion till fotografi och forskning Sundsvall
Fotografi GR (A), Introduktion till fotografisk teori och komposition Distans
Fotografi GR (A), Introduktion till fotografisk teori och komposition Sundsvall
Fotografi GR (A), Ljus och form Sundsvall
Grafisk design
Grafisk design Sundsvall
Grafisk design GR (A), Universell utformning av digital tillgänglighet Distans
Grafisk design GR (B), Motion Design Sundsvall
Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar Distans
Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar Distans
Informationsvetenskap
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Hållbar arkitektur Distans
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Informationshantering och dokumentstyrning Distans
Arkiv- och informationsvetenskap för registratorer GR (A) Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (A) Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B) Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (C) Distans
Journalistik
Bildjournalistik GR (A), Att berätta med bilder Distans
Journalistik GR (A), Säker digital kommunikation och källskydd Distans
Journalistik GR (A), Video för sociala medier Distans
Journalistprogrammet Sundsvall
Påbyggnadskurs i journalistik för akademiker, Sundsvall
Marknadsföring / PR
Företagsekonomi GR (C), Affärsrelationer Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar Sundsvall
Medieproduktion
Ljudproduktion GR (A), Ljudproduktion för teater och scenframställning Distans
Musik- och ljuddesign Distans
Musik- och ljuddesign Distans
Kultur / Humanistiska inriktningar
Historia
Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori Distans
Historia AV, Teori- och metodkurs Distans
Historia GR (A) Distans
Historia GR (A) Sundsvall
Historia GR (A), Släktforskning - en introduktion Distans
Historia GR (A), Sveriges senmedeltid, ca 1300-1500 Distans
Historia GR (B) Sundsvall
Historia GR (B) Distans
Historia GR (C) Distans
Historia GR (C) Sundsvall
Magisterutbildning med inriktning mot historia Distans
Litteraturvetenskap
Brott och straff i verklighet och litteratur Distans
Litteraturvetenskap AV, Humaniora och bildning Distans
Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori Distans
Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism Distans
Litteraturvetenskap AV, Natur, framsteg, undergång. Om Adornos naturbegrepp Distans
Litteraturvetenskap GR (A) Sundsvall
Litteraturvetenskap GR (A) Distans
Litteraturvetenskap GR (A) Distans
Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande Distans
Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, Barn- o ungdom Distans
Litteraturvetenskap GR (A), Kulturjournalistik och kritik Sundsvall
Litteraturvetenskap GR (B) Sundsvall
Litteraturvetenskap GR (B) Distans
Litteraturvetenskap GR (B) Distans
Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande Distans
Litteraturvetenskap GR (C) Distans
Litteraturvetenskap GR (C) Distans
Litteraturvetenskap GR (C), Kreativt och kritiskt skrivande Distans
Magisterutbildning i litteraturvetenskap Distans
Religionsvetenskap
Magisterprogram i religionsvetenskap Distans
Religionsvetenskap AV Sundsvall
Religionsvetenskap AV Distans
Religionsvetenskap AV, Att undervisa i religionskunskap på gymnasiet Distans
Religionsvetenskap AV, Självständigt arbete Sundsvall
Religionsvetenskap AV, Självständigt arbete Distans
Religionsvetenskap GR (A) Distans
Religionsvetenskap GR (A) Sundsvall
Religionsvetenskap GR (A), Magi i teori och praktik Distans
Religionsvetenskap GR (A), Myt och genus Distans
Religionsvetenskap GR (A), Religion och världens undergång Distans
Religionsvetenskap GR (A), Religion, litteratur och politik i det klassiska Aten Distans
Religionsvetenskap GR (A), Rit och genus Distans
Religionsvetenskap GR (B) Distans
Religionsvetenskap GR (C) Distans
Religionsvetenskap GR (C) Sundsvall
Religionsvetenskap GR (C) Distans
Ledarskap / Organisation
Företagsekonomi GR (C), Transformativt ledarskap Sundsvall
Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling Distans
Projektledning
Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism Östersund
Naturvetenskap
Naturvetenskapligt baspaket BE Sundsvall
Biologi
Master by research i biologi Sundsvall
Farmakologi
Medicinsk vetenskap AV, Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt Distans
Geografi
Geografi GR (A), Globala miljöförändringar Distans
Kulturgeografi AV, Turism i en föränderlig värld Östersund
Kulturgeografi GR (A), Ekonomisk geografi - från det lokala till det globala Distans
Kulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld Östersund
Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet Östersund
Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser Östersund
Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik Östersund
Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism Östersund
Magisterprogram i turism Östersund
Magisterprogram i turism Östersund
Master i turism Östersund
Master i turism Östersund
Kemi
Kemi GR (A), Allmän kemi Sundsvall
Kemi GR (A), Biokemi Sundsvall
Kemi GR (A), Kemins grunder Sundsvall
Kemi GR (B), Analytisk Kemi Sundsvall
Kemi GR (B), Biokemi Sundsvall
Kemiteknik GR (B), Biofiberteknologi för processoperatörer Distans
Master by research i kemi Sundsvall
Master by research i kemi Sundsvall
Master by research i kemiteknik Sundsvall
Matematik
Ekoingenjör Östersund
Matematik GR (A) Östersund
Matematik GR (A) Distans
Matematik GR (A), Algebra och geometri Sundsvall
Matematik GR (A), Differentialkalkyl Sundsvall
Matematik GR (A), Envariabelanalys 1 Östersund
Matematik GR (A), Envariabelanalys 2 Östersund
Matematik GR (A), Envariabelanalys 2 Distans
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik Östersund
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik Distans
Matematik GR (A), Integralkalkyl Sundsvall
Matematik GR (A), Linjär algebra I Sundsvall
Matematik GR (A), Linjär algebra I Östersund
Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik Östersund
Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik Distans
Matematik GR (B), Flervariabelanalys Sundsvall
Matematik GR (B), Kryptografi Sundsvall
Matematik GR (B), Serier och transformer Sundsvall
Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik Sundsvall
Miljö
Ekoentreprenör för hållbar utveckling Distans
Ekoentreprenör för hållbar utveckling Östersund
Ekoteknik Östersund
Ekoteknik Distans
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Östersund
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Distans
Master by research i miljöteknik Östersund
Master by research i miljöteknik Östersund
Master by research i miljövetenskap Östersund
Master by research i miljövetenskap Östersund
Miljöteknik AV, Klimatförändringar, påverkan och åtgärdsstrategier Distans
Miljövetenskap GR (A), Hållbar utveckling - introduktionskurs Distans
Miljövetenskap GR (A), Miljö och naturresurser Distans
Miljövetenskap GR (B), Ekosystemtjänster Distans
Miljövetenskap GR (B), Hållbar upphandling Distans
Miljövetenskap GR (B), Miljörätt Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering Distans
Sport / Fritid
Sportteknologi - högskoleingenjör produktutveckling Östersund
Idrott och sport
Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och organisation Distans
Idrottsvetenskap AV, Idrottsfysiologi II Distans
Idrottsvetenskap AV, Testmetodik och prestationsanalys Distans
Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott Distans
Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsa Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Introduktion till idrottsvetenskap Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi - rörelselära Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära I - grundläggande träning för hälsa och prestation Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära parasport Distans
Idrottsvetenskap GR (A), Vetenskap och praktik inom skidsporter Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Vetenskap och praktisk tillämpning inom lagsporter Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning mot idrott Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Praktiskt ledarskap Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Testmetodik Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Träningslära II - evidensbaserad träning för hälsa och prestation Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Vetenskaplig teori och metod Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Examensarbete Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Träningslära III - tillämpad träning för hälsa och prestation Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II Östersund
Idrottsvetenskapligt program Östersund
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans
Språk
Religionsvetenskap GR (A), Samisk religion med didaktisk inriktning Distans
Engelska
Engelska AV, Humanistiska perspektiv Distans
Engelska AV, Lingvistik Distans
Engelska AV, Litteratur och miljö Distans
Engelska AV, Litteraturteori I Distans
Engelska för lärare åk 1-3. Ingår i Lärarlyftet. Distans
Engelska för lärare åk 4-6. Ingår i Lärarlyftet. Distans
Engelska för lärare åk 7-9. Ingår i Lärarlyftet. Distans
Engelska GR (A) Distans
Engelska GR (A) Sundsvall
Engelska GR (A), Business Writing Distans
Engelska GR (A), Business Writing II Distans
Engelska GR (A), Business Writing II Distans
Engelska GR (A), Jane Austen och viktorianska kvinnliga författare Distans
Engelska GR (A), Litteratur och miljön Distans
Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska Distans
Engelska GR (A), Studier i engelskspråkiga länders kulturer Distans
Engelska GR (B) Distans
Engelska GR (B) Sundsvall
Engelska GR (C) Distans
Engelska GR (C) Sundsvall
Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier Distans
Svenska
Magisterutbildning i svenska språket Distans
Magisterutbildning i svenska språket Sundsvall
Svenska för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4 Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3 Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2 Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1 Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Läromedel och skönlitteratur i skolan B3 Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Svenska språket ur ett språktypologiskt perspektiv B1 Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Uppsats B4 Distans
Svenska som andraspråk GR (C) Distans
Svenska som andraspråk, Andraspråksutveckling B2 Distans
Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk Sundsvall
Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk Distans
Svenska språket AV, Kognitiv semantik Distans
Svenska språket AV, Kognitiv semantik Sundsvall
Svenska språket AV, Literacy. Skriftbruk som social praktik igår och idag Distans
Svenska språket AV, Literacy. Skriftbruk som social praktik igår och idag Sundsvall
Svenska språket AV, Språkvetenskaplig teori och metod Sundsvall
Svenska språket AV, Språkvetenskaplig teori och metod Distans
Svenska språket GR (A) Distans
Svenska språket GR (B) Distans
Teknik
Automationsingenjör Sundsvall
Automationsingenjör Distans
Basår/behörighetsgivande utbildning Sundsvall
Basår/behörighetsgivande utbildning Östersund
Civilingenjör i datateknik Sundsvall
Civilingenjör i industriell ekonomi Sundsvall
Civilingenjör i teknisk fysik Sundsvall
Civilingenjör i teknisk kemi Sundsvall
Datateknik Sundsvall
Elkraftingenjör Distans
Internationellt masterprogram i datateknik Sundsvall
Kvalitetsteknik GR (A), Lean grundkurs Distans
Master by research i teknisk fysik Sundsvall
Processoperatör Distans
Tekniskt baspaket BE Östersund
Tekniskt baspaket BE Sundsvall
Datateknik
Datateknik AV, Internet of Things-protokoll Distans
Design och produktutveckling
Civilingenjör i teknisk design Sundsvall
Elektroteknik
Ljudproduktion GR (A), Tekniskt ljudskapande Distans
Ljudteknik
Ljudproduktion GR (A), Ljudteori Distans
Maskinteknik
Additiv tillverkning - högskoleingenjör maskinteknik Östersund
Maskinteknik GR (A), Datorstödd modellering I Östersund
Maskinteknik GR (A), Moderna material Östersund
Miljö och energiteknik
Energiingenjör Distans
Miljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik 1 Distans
Miljövetenskap GR (B), Miljödriven innovation Distans
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Distans
Pedagogik
Lärarutbildning - Förskollärare Distans
Lärarutbildning - Förskollärare Distans
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Historia/Engelska (HIEN) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/Engelska (MAEN) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/Historia (MAHI) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap/Engelska (SAEN) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap/Historia (SAHI) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Engelska (SVEN) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Historia (SVHI) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Matematik (SVMA) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Samhällskunskap (SVSA) Sundsvall
Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling Distans
Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning Distans
Pedagogik AV, Didaktik Distans
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder Distans
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder Distans
Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I Distans
Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande II Distans
Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande Distans
Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter Distans
Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I Distans
Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II Distans
Pedagogik AV, Metodologi och etik I Distans
Pedagogik AV, Metodologi och etik II Distans
Pedagogik AV, Självständigt arbete Distans
Pedagogik AV, Självständigt arbete Distans
Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I Distans
Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang II Distans
Pedagogik GR (A) Goda lärmiljöer - språklig mångfald som resurs i grundskolan Distans
Pedagogik GR (A) Jämställdhet, mångfald och normkritik i pedagogiska praktiker Distans
Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktisk praktik Distans
Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i förskolan Distans
Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa Distans
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning Distans
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Distans
Pedagogik GR (A), Pedagogik Distans
Pedagogik GR (A), Socialpedagogik och förändringsprocesser Distans
Pedagogik GR (A), Socialt, emotionellt och interkulturellt lärande Distans
Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola Distans
Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola Distans
Pedagogik GR (A), Undervisning i förskolan Distans
Pedagogik GR (B), Pedagogik Distans
Pedagogik GR (C) Distans
Pedagogik GR(C), Lärande genom handledning och reflektion Distans
Pedagogik GR(C), Lärande genom handledning och reflektion Distans
Senare del av program termin 2 el. högre Sundsvall
Senare del av program termin 2 el. högre Sundsvall
Vård / Medicin
Medicinsk vetenskap AV, Akut omhändertagande Distans
Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi Distans
Omvårdnad AV, Digital kompetens i vård I Distans
Omvårdnad GR (A), Grunder i palliativ vård Distans
Specialistutbildning, Distriktssköterska Distans
Hälsa och samhälle
Folkhälsovetenskap AV, Hälsoekonomi Distans
Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap Distans
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning I Distans
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi Distans
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete Distans
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete I Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Hälsoekonomi Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Vetenskaplig teori och metod Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Självständigt arbete Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Socialepidemiologi Distans
Folkhälsovetenskap GR (C) Distans
Folkhälsovetenskapliga programmet Distans
Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap Distans
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Distans
Medicin
Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus I Distans
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning på psykisk hälsa och ohälsa Distans
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning på äldres hälsa och ohälsa Distans
Medicinsk vetenskap GR (A), Basal anatomi och fysiologi Distans
Sjuksköterskeutbildning Östersund
Sjuksköterskeutbildning Sundsvall
Omvårdnad / Omsorg
Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus II Distans
Omvårdnad AV, Avancerad kirurgisk omvårdnad Distans
Omvårdnad AV, Avancerad medicinsk omvårdnad Distans
Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering I Distans
Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering II Distans
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning psykisk hälsa och ohälsa Distans
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa Distans
Omvårdnad GR (C), Examensarbete Sundsvall
Omvårdnad GR (C), Examensarbete Östersund
Omvårdnad GR (C), Examensarbete Sundsvall
Omvårdnad GR (C), Examensarbete Östersund
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Sundsvall
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Östersund
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Sundsvall
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Östersund
Sjukgymnastik och rehabilitering
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Aktivitet, levnadsvanor och hälsa Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Aktivitet, levnadsvanor och hälsa Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Arbetsliv och hälsa Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Hållbara organisationer Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Hållbara organisationer Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa Distans
Sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Mittuniversitetet

Holmgatan 10
851 70 SUNDSVALL


Recensioner

Det finns inga recensioner för Mittuniversitetet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön