Visa allastudier.se som: Mobil
Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap Ort
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Idrottsvetenskap Östersund
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Socialt arbete Östersund
Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2 Distans
Kvalitetsteknik GR (A), Kundfokuserad produktutveckling Östersund
Kvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar Distans
Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering Distans
Magisterprogram i socialt arbete Östersund
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion Distans
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion Distans
Psykologi AV, Affektiv neurovetenskap och psykofysiologi Distans
Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv Distans
Psykologi AV, Emotion och arbetsliv Distans
Psykologi AV, Emotion och hälsa Distans
Psykologi AV, Emotionsteorier Distans
Psykologi AV, Emotionsuttryck, perception och emotionsreglering Distans
Psykologi AV, Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign Distans
Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) Distans
Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi Distans
Psykologi GR (A), Introduktionsblock Distans
Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer Distans
Psykologi GR (A), Positiv psykologi Distans
Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete Distans
Psykologi GR (B) Distans
Psykologi GR (B), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen Distans
Psykologi GR (B), Klinisk psykologi Distans
Psykologi GR (B), Politisk psykologi Distans
Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi Distans
Psykologi GR (C), Uppsatskurs Distans
Psykologi GR (C), Uppsatskurs Östersund
Samhällsentreprenörskap för kreativ utveckling GR (A) Distans
Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60 Sundsvall
Sjuksköterskeutbildning Östersund
Sjuksköterskeutbildning Sundsvall
Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi Östersund
Sociologi GR (A), Den svenska välfärdsstaten Sundsvall
Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling Distans
Sociologi GR (A), Ungdomssociologi Distans
Sociologi GR (B) Sundsvall
Sociologi GR (C) Sundsvall
Sociologi GR (C) Östersund
Socionomutbildning Östersund
Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska Distans
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv Östersund
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik Östersund
Statsvetenskap GR (B) Sundsvall
Statsvetenskap GR (B), Ledarskap i offentlig verksamhet Östersund
Statsvetenskap GR (B), Utvärdering i offentlig verksamhet Östersund
Statsvetenskap GR (C) Sundsvall
Statsvetenskap GR (C) Östersund
Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism Östersund
Genusvetenskap
Genusvetenskap GR (A), Feministiska perspektiv på kris, krisberedskap och krishantering Distans
Genusvetenskap GR (A), Introduktion till genusvetenskap A1 Distans
Genusvetenskap GR (A), Normkritik som teori och praktik Distans
Genusvetenskap GR (B), Genusvetenskap II Distans
Psykologi
Personal- och arbetslivsprogrammet Östersund
Psykologi AV, Emotion och biologi Distans
Psykologi AV, Emotion och kognition Distans
Psykologi AV, Emotionsutveckling Distans
Psykologi AV, Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi Distans
Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer Distans
Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi Distans
Psykologprogrammet Östersund
Sjuksköterskeutbildning Sundsvall
Sjuksköterskeutbildning Östersund
Samhällsvetenskap
Kriminologi GR (A) Sundsvall
Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi Distans
Kriminologi GR (A), Kriminologi A I Distans
Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap 1-30 Sundsvall
Sociologi
Beteendevetenskapligt program Distans
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Idrottsvetenskap (IDRA) Östersund
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Turism (TURA) Östersund
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning Östersund
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning Sundsvall
Risk- och krishanteringsprogrammet Östersund
Samhällsvetarprogrammet Sundsvall
Sociologi GR (A), Social nätverksanalys II Distans
Sociologi GR (A), Sociologi och Genus Distans
Socionomutbildning Östersund
Statsvetenskap
Magisterprogram i statsvetenskap Östersund
Magisterprogram i statsvetenskap Sundsvall
Statsvetenskap GR (A), Skandinavisk politik Sundsvall
Statsvetenskap GR (B), Ledarskap i offentlig verksamhet Östersund
Statsvetenskap GR (B), Utvärdering i offentlig verksamhet Östersund
Bygg / Anläggning / Fastighet
Arkitektur
Byggingenjör Hållbart byggande Distans
Byggingenjör Hållbart byggande Östersund
El
Civilingenjör i elektroteknik Sundsvall
Master by research i elektronik Sundsvall
Masterprogram i inbyggda sensorsystem Sundsvall
Masterprogram i inbyggda sensorsystem Sundsvall
Programvaruteknik Östersund
Programvaruteknik Distans
Projektbaserat masterprogram i elektronik Sundsvall
Data / IT
Datateknik AV, Distribuerade system Sundsvall
Datateknik AV, Implementering av Internet of Things-protokoll Sundsvall
Datateknik AV, Maskininlärning Sundsvall
Datateknik AV, TCP/IP-nät Sundsvall
Datavetenskap GR (A), Avancerad Excel Distans
Datavetenskap GR (A), Databaser Distans
Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden Distans
Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet Distans
Datavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java Distans
Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling Distans
Datavetenskap GR (B), Introduktion till koncern- och IT-arkitektur Distans
Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys Distans
Datavetenskap GR (B), XML Distans
Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap Distans
Master by research i datateknik Sundsvall
Master by research i datateknik Sundsvall
Nätverksdrift Distans
Systemvetenskap
Informatik med inriktning systemutveckling Östersund
Informatik med inriktning systemutveckling Distans
Projektbaserat masterprogram i informatik Östersund
Ekonomi / Försäljning
Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Arkiv- och informationsvetenskap (ARKI) Distans
Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Industriell organisation och ekonomi (IUEK) Distans
Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Informatik (INFO) Distans
Nationalekonomi GR (A) Sundsvall
Nationalekonomi GR (A) Östersund
Nationalekonomi GR (A), Introduktion till fastighetsekonomi Distans
Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi Östersund
Nationalekonomi GR (B) Sundsvall
Nationalekonomi GR (B) Östersund
Nationalekonomi GR (C), Europeisk ekonomisk integration Östersund
Nationalekonomi GR (C), Europeisk ekonomisk integration Sundsvall
Nationalekonomi GR (C), Självständigt arbete Sundsvall
Nationalekonomi GR (C), Självständigt arbete Östersund
Ekonomi
Ekonomprogram Sundsvall
Ekonomprogram Östersund
Företagsekonomi AV, Alternativa perspektiv på finansiering Sundsvall
Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik Östersund
Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik Sundsvall
Företagsekonomi AV, Konsumentbeteende Östersund
Företagsekonomi AV, Konsumentbeteende Sundsvall
Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder Sundsvall
Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder Östersund
Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder Sundsvall
Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder Östersund
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats Sundsvall
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats Östersund
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk Sundsvall
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk Östersund
Företagsekonomi AV, Redovisning och revision Östersund
Företagsekonomi AV, Redovisning och revision Sundsvall
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Sundsvall
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Östersund
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Distans
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Distans
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning Distans
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning Sundsvall
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning Östersund
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring Distans
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring Östersund
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring Sundsvall
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring Distans
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap Distans
Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi Distans
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys Östersund
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys Sundsvall
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys Distans
Företagsekonomi GR (B), Finansiering Östersund
Företagsekonomi GR (B), Finansiering Sundsvall
Företagsekonomi GR (B), Metod Östersund
Företagsekonomi GR (B), Metod Distans
Företagsekonomi GR (B), Metod Sundsvall
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning Sundsvall
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning Distans
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning Östersund
Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Företagande i upplevelseindustrin Östersund
Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik Östersund
Företagsekonomi GR (C), Internationell marknadsföring Östersund
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats Östersund
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats Östersund
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik Distans
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik Östersund
Företagsekonomi GR (C), Ledarskap och organisationskultur Östersund
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori Distans
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Reglering och finansiella tjänster Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi Östersund
Företagsekonomi GR (C), Risk Management Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Risk Management Östersund
Företagsekonomi GR (C), Risk och försäkring Sundsvall
Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision Östersund
Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision Sundsvall
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Östersund
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Sundsvall
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Östersund
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Sundsvall
Turism och destinationsutveckling Östersund
Nationalekonomi
Nationalekonomi GR (A) Distans
Nationalekonomi GR (A), Introduktion till fastighetsekonomi Distans
Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi Östersund
Nationalekonomi GR (A), Regional ekonomi och politik Distans
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Industridesign Sundsvall
Webbutveckling Distans
Design
Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar Distans
Hotell / Restaurang / Turism
Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism Östersund
Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism Östersund
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet Östersund
Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism Östersund
Turismvetenskap GR (A), Evenemangsturism Distans
Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism Distans
Turismvetenskap GR (A), Kulturturism Distans
Turismvetenskap GR (A), Turism och upplevelser Distans
Turismvetenskap GR (B), Design och ledning av evenemang Östersund
Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information Östersund
Turismvetenskap GR (B), Strategiska faktorer för destinationsutveckling Östersund
Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning Östersund
Turismvetenskap GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II Östersund
Turism och resor
Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism Östersund
Turismvetenskap GR (A), Evenemangsturism Distans
Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism Distans
Turismvetenskap GR (A), Naturturism Distans
Juridik
Förvaltningsjuridiska programmet Östersund
Juridik GR (A), Handelsrätt II Sundsvall
Juridik GR (A), Handelsrätt II Östersund
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs Distans
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs Distans
Juridik GR (A), Offentlig upphandling - grundkurs Distans
Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi Distans
Kriminologi GR (A), Kriminologi A II Distans
Kriminologi GR (B) Sundsvall
Kriminologi GR (B), Viktimologi Distans
Kriminologi GR (B), Våld och våldsbrott Distans
Kommunikation / Media
Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar Sundsvall
Kommunikations- och PR-programmet Sundsvall
Master by research i medie- och kommunikationsvetenskap Sundsvall
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikativt ledarskap Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation Distans
Foto
Fotografi GR (A), Digital fotografi Sundsvall
Fotografi GR (A), Digital fotografi Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotografi och film Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotografi och plats Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotografiskt forskningsprojekt Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotohistoria Sundsvall
Fotografi GR (A), Introduktion till fotografi och forskning Sundsvall
Fotografi GR (A), Introduktion till fotografisk teori och komposition Sundsvall
Fotografi GR (A), Introduktion till fotografisk teori och komposition Sundsvall
Fotografi GR (A), Ljus och form Sundsvall
Fotografi GR (A), Ljus och form Sundsvall
Grafisk design
Grafisk design Sundsvall
Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar Distans
Journalistik
Journalistik GR (A), Dagens och morgondagens svenska medielandskap Distans
Journalistik GR (A), Video för sociala medier Distans
Journalistprogrammet Sundsvall
Litteraturvetenskap GR (A), Kulturjournalistik och kritik Sundsvall
Kommunikation
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation Distans
Marknadsföring / PR
Företagsekonomi GR (C), Affärsrelationer Sundsvall
Kultur / Humanistiska inriktningar
Litteraturvetenskap AV, Humaniora och bildning Sundsvall
Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism Sundsvall
Litteraturvetenskap AV, Natur, framsteg, undergång. Om Adornos naturbegrepp Sundsvall
Litteraturvetenskap GR (A), Distans
Litteraturvetenskap GR (B) Distans
Litteraturvetenskap GR (C) Distans
Religionsvetenskap AV, Självständigt arbete Distans
Religionsvetenskap AV, Självständigt arbete Sundsvall
Religionsvetenskap GR (A) Distans
Religionsvetenskap GR (B) Sundsvall
Religionsvetenskap GR (B) Distans
Religionsvetenskap GR (C) Distans
Filosofi
Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori Distans
Historia
Historia AV, Empiriskt forskningsfält Distans
Historia AV, Humaniora och bildning Distans
Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori Distans
Historia AV, Teori- och metodkurs Distans
Historia AV, Teori- och metodkurs Distans
Historia GR (A) Sundsvall
Historia GR (A) Distans
Historia GR (A) Sundsvall
Historia GR (A) Distans
Historia GR (A), När Sverige blev till: medeltiden, ca 1050-1350 Distans
Historia GR (A), Släktforskning - en introduktion Distans
Historia GR (A), Sveriges senmedeltid, ca 1300-1500 Distans
Historia GR (B) Sundsvall
Historia GR (B) Distans
Historia GR (B) Sundsvall
Historia GR (B) Distans
Historia GR (C) Sundsvall
Historia GR (C) Distans
Magisterutbildning med inriktning mot historia Distans
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism Distans
Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande Distans
Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, Barn- o ungdom Distans
Litteraturvetenskap GR (A), Kulturjournalistik och kritik Sundsvall
Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande Distans
Litteraturvetenskap GR (C), Kreativt och kritiskt skrivande Distans
Magisterutbildning i litteraturvetenskap Distans
Religionsvetenskap
Magisterprogram i religionsvetenskap Distans
Religionsvetenskap AV, Att undervisa i religionskunskap på gymnasiet Distans
Religionsvetenskap GR (A), Magi i teori och praktik Distans
Religionsvetenskap GR (A), Myt och genus Distans
Religionsvetenskap GR (A), Religion och världens undergång Distans
Religionsvetenskap GR (A), Religion, litteratur och politik i det klassiska Aten Distans
Religionsvetenskap GR (C) Sundsvall
Religionsvetenskap GR (C) Distans
Ledarskap / Organisation
Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling Distans
Ledarskap
Företagsekonomi GR (C), Transformativt ledarskap Sundsvall
Naturvetenskap
Biologi
Master by research i biologi Sundsvall
Projektbaserat masterprogram i biologi Sundsvall
Fysik
Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära A Sundsvall
Naturvetenskapligt baspaket BE Sundsvall
Tekniskt baspaket BE Östersund
Tekniskt baspaket BE Sundsvall
Geografi
Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet Östersund
Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser Östersund
Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik Östersund
Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism Östersund
Kulturgeografi GR (B), Turismens arbetsmarknad och arbetsliv Östersund
Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning Östersund
Kulturgeografi GR (C), Självständigt arbete Östersund
Kulturgeografi GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II Östersund
Magisterprogram i turism Östersund
Magisterprogram i turism Östersund
Master i turism Östersund
Master i turism Östersund
Turismvetenskap GR (C), Självständigt arbete Östersund
Geovetenskap
Kulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld Östersund
Kulturgeografi GR (B), Turism ur ett kritiskt samhällsperspektiv Östersund
Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism Östersund
Turismvetenskap AV, Turism och hållbarhet Östersund
Kemi
Kemi GR (B), Analytisk Kemi Sundsvall
Kemi GR (B), Biokemi Sundsvall
Master by research i kemi Sundsvall
Master by research i kemiteknik Sundsvall
Projektbaserat masterprogram i kemi Sundsvall
Matematik
Ekoingenjör Östersund
Matematik GR (A), Differentialkalkyl Sundsvall
Matematik GR (A), Envariabelanalys 2 Distans
Matematik GR (A), Envariabelanalys 2 Östersund
Matematik GR (A), Envariabelanalys 2 Distans
Matematik GR (A), Envariabelanalys 2 Östersund
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik Distans
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik Östersund
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik Östersund
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik Distans
Matematik GR (A), Integralkalkyl Sundsvall
Matematik GR (A), Linjär algebra I Sundsvall
Matematik GR (A), Linjär algebra I Sundsvall
Matematik GR (A), Linjär algebra I Östersund
Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik Östersund
Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik Distans
Matematik GR (B), Kryptografi Sundsvall
Matematik GR (B), Serier och transformer Sundsvall
Matematik GR (B), Serier och transformer Sundsvall
Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik Sundsvall
Miljö
Ekoentreprenör för hållbar utveckling Distans
Ekoentreprenör för hållbar utveckling Östersund
Ekoteknik Östersund
Ekoteknik Distans
Ekoteknik Östersund
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Östersund
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Distans
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Östersund
Master by research i miljöteknik Östersund
Master by research i miljövetenskap Östersund
Sport / Fritid
Barn
Specialistutbildning, Barnsjuksköterska Distans
Idrott och sport
Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och organisation Distans
Idrottsvetenskap AV, Idrottsfysiologi II Distans
Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott Distans
Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsa Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi - rörelselära Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära I Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Vetenskap och praktik inom skidsporter Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Vetenskap och praktisk tillämpning inom lagsporter Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning mot idrott Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Praktiskt ledarskap Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Testmetodik Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Träningslära II Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Träningslära II - evidensbaserad träning för hälsa och prestation Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Träningslära III - tillämpad träning för hälsa och prestation Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Träningslära III med inriktning mot idrottsmedicin Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II Östersund
Idrottsvetenskapligt program Östersund
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans
Språk
Svenska som andraspråk GR (A), Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4 Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3 Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2 Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Läromedel och skönlitteratur i skolan B3 Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Uppsats B4 Distans
Svenska som andraspråk, Andraspråksutveckling B2 Distans
Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk Sundsvall
Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk Distans
Svenska språket AV, Kognitiv semantik Distans
Svenska språket AV, Kognitiv semantik Sundsvall
Svenska språket GR (A) Distans
Svenska språket GR (A) Sundsvall
Svenska språket GR (B) Distans
Svenska språket GR (C) Distans
Engelska
Engelska AV, Humanistiska perspektiv Distans
Engelska AV, Lingvistik Distans
Engelska AV, Lingvistik Distans
Engelska AV, Litteratur och miljö Distans
Engelska AV, Litteratur och miljö Distans
Engelska AV, Litteraturteori I Distans
Engelska AV, Litteraturteori I Distans
Engelska GR (A) Distans
Engelska GR (A) Sundsvall
Engelska GR (A), Business Writing Distans
Engelska GR (A), Business Writing II Distans
Engelska GR (A), Business Writing II Distans
Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska Distans
Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska Distans
Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska Distans
Engelska GR (B) Sundsvall
Engelska GR (B) Distans
Engelska GR (C) Distans
Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier Distans
Svenska
Magisterutbildning i svenska språket Sundsvall
Magisterutbildning i svenska språket Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2 Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1 Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Svenska språket ur ett språktypologiskt perspektiv B1 Distans
Svenska som andraspråk GR (C) Distans
Svenska som andraspråk, Andraspråksutveckling B2 Distans
Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk Sundsvall
Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk Distans
Svenska språket AV, Kognitiv semantik Distans
Svenska språket AV, Kognitiv semantik Sundsvall
Svenska språket AV, Literacy. Skriftbruk som social praktik igår och idag Distans
Svenska språket AV, Literacy. Skriftbruk som social praktik igår och idag Sundsvall
Teknik
Automationsingenjör Sundsvall
Automationsingenjör Distans
Basår/behörighetsgivande utbildning Östersund
Basår/behörighetsgivande utbildning Sundsvall
Civilingenjör i datateknik Sundsvall
Civilingenjör i industriell ekonomi Sundsvall
Civilingenjör i teknisk fysik Sundsvall
Civilingenjör i teknisk kemi Sundsvall
Datateknik Sundsvall
Elkraftingenjör Distans
Internationellt masterprogram i datateknik Sundsvall
Internationellt masterprogram i datateknik Sundsvall
Processoperatör Distans
Datateknik
Datateknik AV, Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar Sundsvall
Datateknik AV, Simulering och prestandaanalys av kommunikationssystem Sundsvall
Datateknik AV, TCP/IP-nät Sundsvall
Datateknik AV, Visualisering Sundsvall
Datateknik GR (A), Introduktion till programmering i C++ Distans
Design och produktutveckling
Civilingenjör i teknisk design Sundsvall
Elektroteknik
Ljudproduktion GR (A), Tekniskt ljudskapande Distans
Musik- och ljuddesign Distans
Musik- och ljuddesign Distans
Projektbaserat masterprogram i elektronik Sundsvall
Maskinteknik
Maskinteknik GR (A), Datorstödd modellering I Östersund
Maskinteknik GR (A), Datorstödd modellering I Östersund
Maskinteknik GR (A), Designkommunikation Östersund
Maskinteknik GR (A), Humanbiologi för ingenjörer Östersund
Maskinteknik GR (A), Projektledning/projekthantering Distans
Miljö och energiteknik
Energiingenjör Distans
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet Distans
Förskollärare Distans
Pedagogik AV, Didaktik Distans
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder Distans
Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I Distans
Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter Distans
Pedagogik AV, Metodologi och etik I Distans
Pedagogik AV, Metodologi och etik II Distans
Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I Distans
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Distans
Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola Distans
Pedagogik GR(C), Lärande genom handledning och reflektion Distans
Pedagogik
Förskollärare Distans
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 Distans
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Historia/Engelska (HIEN) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/Engelska (MAEN) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/Historia (MAHI) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap/Engelska (SAEN) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap/Historia (SAHI) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Engelska (SVEN) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Historia (SVHI) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Matematik (SVMA) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Samhällskunskap (SVSA) Sundsvall
Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling Distans
Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning Distans
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder Distans
Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I Distans
Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I Distans
Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II Distans
Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I Distans
Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang II Distans
Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa Distans
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning Distans
Pedagogik GR (A), Socialpedagogik och förändringsprocesser Distans
Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola Distans
Pedagogik GR (C), Pedagogik Distans
Pedagogik GR(C), Lärande genom handledning och reflektion Distans
Vård / Medicin
Specialistutbildning, Distriktssköterska Distans
Hälsa och samhälle
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning I Distans
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi Distans
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi Distans
Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning Distans
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete Distans
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete I Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Vetenskaplig teori och metod Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Socialepidemiologi Distans
Folkhälsovetenskap GR (C) Distans
Folkhälsovetenskapliga programmet Distans
Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap Distans
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Distans
Medicin
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning på psykisk hälsa och ohälsa Distans
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning på äldres hälsa och ohälsa Distans
Omvårdnad / Omsorg
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap Distans
Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering I Distans
Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering II Distans
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning psykisk hälsa och ohälsa Distans
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa Distans
Omvårdnad GR (C), Examensarbete Östersund
Omvårdnad GR (C), Examensarbete Sundsvall
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Östersund
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Sundsvall
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Sundsvall
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Östersund
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Östersund
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Sundsvall
Sjukgymnastik och rehabilitering
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Aktivitet, levnadsvanor och hälsa Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Arbetsliv och hälsa Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Hållbara organisationer Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Mittuniversitetet

Holmgatan 10
851 70 SUNDSVALL