Visa allastudier.se som: Mobil

Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund.

Vi har utbildningar som spänner över en rad olika områden –områden som samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, till vård, lärarutbildning samt IT, naturvetenskap och humaniora för att nämna några. En nära samverkan med både arbetsliv och forskning går som en röd tråd genom våra utbildningsprogram och ger dig som student arbetslivskontakter redan under din studietid.

För dig som väljer att studera på något av våra campusprogram är det bra att känna till att våra kommuner erbjuder bostadsgaranti. Mer om hur det här fungerar kan du läsa på miun.se/bostad

Passar studier på distans bättre för dig – ska du veta att vi är ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller just distansutbildning. Vissa av våra distansutbildningar har sammankomster på en av campusorterna, andra går helt över nätet. Vårt stora distansutbud ger dig som student möjlighet att bo kvar på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Mittuniversitetet i siffror:

  • Två campusorter
  • 420 kurser
  • 46 utbildningsprogram
  • 36 magister/master
  • ca 13 000 studenter
  • ca 165 forskarstuderande
  • 80 anställda professorer
  • Drygt 1 000 anställda
  • 890 mnkr i omsättning (år 2015)
Visa alla utbildningar med Mittuniversitetet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Östersund
Ekonomi
Industriell ekonomi
Civilingenjör i industriell ekonomi Klassrum Sundsvall
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Basår/behörighetsgivande utbildning Klassrum, Distans Flera orter (3)
Teknik
Civilingenjör
Civilingenjör i datateknik Klassrum Sundsvall
Civilingenjör i elektroteknik Klassrum Sundsvall
Civilingenjör i teknisk design Klassrum Sundsvall
Civilingenjör i teknisk kemi Klassrum Sundsvall
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Beteendevetenskapligt program Distans Distans
Kriminologi
Brott och straff i svensk politik Distans Distans
Kriminologi GR (A) Klassrum Sundsvall
Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi Distans Distans
Kriminologi GR (A), Kriminologi A I Distans Distans
Kriminologi GR (A), Kriminologi A II Distans Distans
Kriminologi GR (A), Utvärdering av brottspreventiva insatser Distans Distans
Kriminologi GR (B) Klassrum Sundsvall
Kriminologi GR (B), Brottsprevention utifrån ett drogperspektiv Distans Distans
Kriminologi GR (B), Gärningspersoner och brottsutsatta ur ett psykologiskt perspektiv Distans Distans
Kriminologi GR (B), Viktimologi Distans Distans
Kriminologi GR (B), Våld och våldsbrott Distans Distans
Kriminologi GR (C) Klassrum Sundsvall
Psykologi
Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) Distans Distans
Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Grundkurs Distans Distans
Psykologi GR (A), Introduktion till psykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Kognition- och inlärningspsykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching Distans Distans
Psykologi GR (A), Miljöpsykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Organisation, individ och förändringsarbete Distans Distans
Psykologi GR (A), Personlighetspsykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Positiv psykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Socialpsykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete Distans Distans
Psykologi GR (B), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen Distans Distans
Psykologi GR (B), Forskningsmetodik Distans Distans
Psykologi GR (B), Fortsättningskurs Distans Distans
Psykologi GR (B), Klinisk psykologi Distans Distans
Psykologi GR (B), Politisk psykologi Distans Distans
Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi Distans Distans
Psykologi GR (C), Självständigt arbete Distans Distans
Sociologi
Sociologi GR (A) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi Klassrum Östersund
Sociologi GR (A), Arbete kritiska perspektiv Distans Distans
Sociologi GR (A), Avfallets sociologi Distans Distans
Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling Distans Distans
Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället Klassrum Östersund
Sociologi GR (A), Social nätverksanalys I Distans Distans
Sociologi GR (A), Social nätverksanalys II Distans Distans
Sociologi GR (B) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Sociologi GR (C) Klassrum Flera orter (2)
Socionom
Socialt arbete GR (A), Globalisering, migration, nyanlända flyktingar och socialt arbete Distans Distans
Socionomutbildning Klassrum Östersund
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Byggingenjör Hållbart byggande Distans, Klassrum Flera orter (2)
Data / IT
Datateknik GR (A), Java II Klassrum Sundsvall
Datavetenskap GR (A) Distans Distans
Datavetenskap GR (A), Avancerad Excel Distans Distans
Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden Distans Distans
Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet Distans Distans
Datavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java Distans Distans
Datavetenskap GR (B) Distans Distans
Datavetenskap GR (B), Introduktion till koncern- och IT-arkitektur Distans Distans
Datavetenskap GR (C) Distans Distans
Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling Distans Distans
Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap Distans Distans
Programmering
Datavetenskap GR (B), Programmeringsmetodik II med Java Distans Distans
Programvaruteknik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Systemvetenskap
Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling Distans Distans
Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys Distans Distans
Datavetenskap GR (B), XML Distans Distans
Informatik GR (A), Digitaliseringskunskap med didaktisk inriktning Distans Distans
Ekonomi
Ekonomprogram Klassrum Flera orter (2)
Fortsättningskurs i ekonomi för elitidrottare Distans Distans
Företagsekonomi
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Distans, Klassrum Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning Distans, Klassrum Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (A), Företagsekonomi för elitidrottare Distans Distans
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring Distans, Klassrum Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap Klassrum, Distans Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi Distans Distans
Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap - ledarskap, organisation och finansiering Distans Distans
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys Klassrum, Distans Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (B), Finansiering Distans, Klassrum Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (B), Metod Klassrum, Distans Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning Klassrum, Distans Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (C), Affärsrelationer Klassrum Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi GR (C), Företagande i upplevelseindustrin Klassrum Östersund
Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik Klassrum Östersund
Företagsekonomi GR (C), Internationell marknadsföring Klassrum Östersund
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik Klassrum, Distans Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (C), Ledarskap och organisationskultur Klassrum Östersund
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori Klassrum, Distans Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (C), Reglering och finansiella tjänster Klassrum Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi Klassrum Östersund
Företagsekonomi GR (C), Risk Management Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi GR (C), Risk och försäkring Klassrum Sundsvall
Nationalekonomi
Nationalekonomi GR (A), Introduktion till fastighetsekonomi Distans Distans
Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi Klassrum, Distans Flera orter (3)
Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi Distans, Klassrum Flera orter (3)
Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi Klassrum Östersund
Nationalekonomi GR (A), Regional ekonomi och politik Distans Distans
Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering Klassrum Flera orter (2)
Nationalekonomi GR (B), Europeisk ekonomisk integration Klassrum Flera orter (2)
Nationalekonomi GR (B), Finansiell ekonomi och valutasystem Klassrum Flera orter (2)
Nationalekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation Klassrum Flera orter (2)
Nationalekonomi GR (C), Fastighetsekonomi Klassrum Flera orter (2)
Nationalekonomi GR (C), Kvantitativa metoder Klassrum Flera orter (2)
Nationalekonomi GR (C), Självständigt arbete Klassrum Flera orter (2)
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild GR (A), Bild Distans Distans
Bild GR (A), Bilderboksillustration Distans Distans
Bild GR (B), Bild och visuell kultur Distans Distans
Webbutveckling Distans Distans
Musik
Musik- och ljuddesign Distans Distans
Hotell / Turism
Turism
Kulturgeografi GR (B), Turism ur ett kritiskt samhällsperspektiv Klassrum Östersund
Turism och destinationsutveckling Klassrum Östersund
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet Klassrum Östersund
Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism Klassrum Östersund
Turismvetenskap GR (A), Evenemangsturism Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Kulturturism Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Naturturism Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Turism idag Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Turism och upplevelser Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld Klassrum Östersund
Turismvetenskap GR (B), Design och ledning av evenemang Klassrum Östersund
Turismvetenskap GR (B), Destinationsutveckling och strategisk management Distans Distans
Turismvetenskap GR (B), Kundbaserad varumärkesutveckling för besöksnäring Distans Distans
Turismvetenskap GR (B), Strategiska faktorer för destinationsutveckling Klassrum Östersund
Humaniora
Genusvetenskap
Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2 Distans Distans
Genusvetenskap GR (A), Introduktion till genusvetenskap A1 Distans Distans
Genusvetenskap GR (A), Normkritik som teori och praktik Distans Distans
Genusvetenskap GR (B), Genusvetenskap II Distans Distans
Genusvetenskap GR (C), Kandidatkurs i genusvetenskap Distans Distans
Historia
Historia GR (A) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Historia GR (A), Historisk kriminologi: Brottslighet och social kontroll under medeltid och tidigmodern tid Distans Distans
Historia GR (A), Historisk kriminologi: Kvinnor som gärningspersoner och brottsoffer i svensk historia Distans Distans
Historia GR (A), Historisk kriminologi: Rättsväsendets historia Distans Distans
Historia GR (A), När Sverige blev till: medeltiden, ca 1050-1350 Distans Distans
Historia GR (A), Släktforskning - en introduktion Distans Distans
Historia GR (A), Sveriges senmedeltid, ca 1300-1500 Distans Distans
Historia GR (B) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Historia GR (C) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 högskolepoäng (1-15 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Samhällsorientering för lärare åk 4-6. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Kulturvetenskap
Kulturgeografi GR (A), Ekonomisk geografi - från det lokala till det globala Distans Distans
Litteraturvetenskap
Brott och straff i verklighet och litteratur Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (A) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, Barn- o ungdom Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (A), Kulturjournalistik och kritik Klassrum Sundsvall
Litteraturvetenskap GR (B) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (C) Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (C), Kreativt och kritiskt skrivande Distans Distans
Religionsvetenskap
Religionsvetenskap GR (A) Distans Distans
Religionsvetenskap GR (B) Distans Distans
Religionsvetenskap GR (C) Distans Distans
Juridik
Förvaltningsjuridiska programmet Klassrum Östersund
Juridik GR (A), Handelsrätt II Klassrum Flera orter (2)
Juridik GR (A), Offentlig upphandling - grundkurs Distans Distans
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs Distans Distans
Kommunikation / Media
Kommunikations- och PR-programmet Klassrum Sundsvall
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikativt ledarskap Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation i sociala medier Distans Distans
Foto
Bildjournalistik GR (A), Att berätta med bilder Distans Distans
Fotografi GR (A), Digital bildbehandling för foto och film Distans Distans
Fotografi GR (A), Digital fotografi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Fotografi GR (A), Fotografi och film Klassrum Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotografi och plats Klassrum Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotografiskt forskningsprojekt Distans Distans
Fotografi GR (A), Fotohistoria Distans Distans
Fotografi GR (A), Introduktion till fotografi och forskning Distans Distans
Fotografi GR (A), Introduktion till fotografisk teori och komposition Distans Distans
Fotografi GR (A), Ljus och form Klassrum Sundsvall
Grafisk design
Grafisk design Klassrum Sundsvall
Grafisk design GR (A), Universell utformning av digital tillgänglighet Distans Distans
Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar Distans Distans
Informationsvetenskap
Arkiv- och informationsvetenskap för registratorer GR (A) Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (A) Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B) Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap GR (C) Distans Distans
Informatik med inriktning systemutveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Journalistik
Bildjournalistik GR (A), Filma med drönare Distans Distans
Bildjournalistik GR (A), Storytelling med text och bilder Distans Distans
Journalistik GR (A), Podcast, berättande och produktion Distans Distans
Journalistik GR (A), Redigering och layout av tryckta medier Distans Distans
Journalistik GR (A), Skriva för webben Distans Distans
Journalistik GR (A), Säker digital kommunikation och källskydd Distans Distans
Journalistik GR (A), Video för sociala medier Distans Distans
Journalistprogrammet Klassrum Sundsvall
Påbyggnadskurs i journalistik för akademiker Klassrum Sundsvall
Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information Klassrum Östersund
Marknadsföring / PR
Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar Klassrum Sundsvall
Medieproduktion
Ljudproduktion GR (A), Introduktion till podcasting Distans Distans
Ljudproduktion GR (A), Ljudproduktion för teater och scenframställning Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Företagsekonomi GR (C), Transformativt ledarskap Klassrum Sundsvall
Projektledning
Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism Klassrum Östersund
Naturvetenskap
Naturvetenskapligt baspaket BE Klassrum Sundsvall
Kemi
Kemi GR (A), Allmän kemi Klassrum Sundsvall
Kemi GR (A), Biokemi Klassrum Sundsvall
Kemi GR (B), Analytisk Kemi Klassrum Sundsvall
Matematik
Matematik GR (A) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik GR (A), Algebra och geometri Klassrum Sundsvall
Matematik GR (A), Differentialkalkyl Klassrum Sundsvall
Matematik GR (A), Envariabelanalys 1 Klassrum Östersund
Matematik GR (A), Envariabelanalys 2 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik GR (A), Integralkalkyl Klassrum Sundsvall
Matematik GR (A), Linjär algebra I Klassrum Flera orter (2)
Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik GR (B), Flervariabelanalys Klassrum Sundsvall
Matematik GR (B), Kryptografi Klassrum Sundsvall
Matematik GR (B), Serier och transformer Klassrum Sundsvall
Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik Klassrum Sundsvall
Miljö
Ekoentreprenör för hållbar utveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ekoingenjör Klassrum, Distans Flera orter (2)
Personal / Arbetsmiljö / HR
Personal- och arbetslivsprogrammet Klassrum Östersund
Risk- och krishanteringsprogrammet Klassrum Östersund
Samhällsvetenskap
Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik Klassrum Östersund
Samhällskunskap GR (A), 1-30 Klassrum Sundsvall
Samhällskunskap GR (B), 31-60 Klassrum Sundsvall
Samhällsvetarprogrammet Klassrum Sundsvall
Geografi
Geografi GR (A), Globala miljöförändringar Distans Distans
Kulturgeografi GR (A), Kritiska perspektiv inom turismgeografi Distans Distans
Kulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld Klassrum Östersund
Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet Klassrum Östersund
Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser Klassrum Östersund
Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism Klassrum Östersund
Kulturgeografi GR (B), Turismens arbetsmarknad och arbetsliv Klassrum Östersund
Statsvetenskap
Klimatförändring - politik och samhällsutveckling Klassrum Östersund
Statsvetenskap GR (A) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Statsvetenskap GR (A), Brott och välfärdsstaten i Västeuropa Distans Distans
Statsvetenskap GR (A), Europeiska Unionen demokrati och representation Distans Distans
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv Klassrum Östersund
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik Klassrum Östersund
Statsvetenskap GR (A), Skandinavisk politik Klassrum Sundsvall
Statsvetenskap GR (B) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Statsvetenskap GR (B), Ledarskap i offentlig verksamhet Klassrum Östersund
Statsvetenskap GR (B), Utvärdering i offentlig verksamhet Klassrum Östersund
Statsvetenskap GR (C) Distans, Klassrum Flera orter (3)
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsa Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Idrottsfysiologi och grundläggande träningslära Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Introduktion till idrottsvetenskap Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi - rörelselära Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära parasport Distans Distans
Idrottsvetenskap GR (A), Vetenskap och praktik inom skidsporter Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning mot idrott Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Praktiskt ledarskap Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Testmetodik Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Träningslära II - evidensbaserad träning för hälsa och prestation Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Vetenskaplig teori och metod Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Examensarbete Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Träningslära III - tillämpad träning för hälsa och prestation Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II Klassrum Östersund
Idrottsvetenskapligt program Klassrum Östersund
Språk
Religionsvetenskap GR (A), Samisk religion med didaktisk inriktning Distans Distans
Engelska
Engelska för lärare åk 1-3. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Engelska för lärare åk 4-6. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Engelska för lärare åk 7-9. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Engelska GR (A) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska GR (A), Business Writing Distans Distans
Engelska GR (A), Business Writing II Distans Distans
Engelska GR (A), Jane Austen och viktorianska kvinnliga författare Distans Distans
Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska Distans Distans
Engelska GR (A), Studier i engelskspråkiga länders kulturer Distans Distans
Engelska GR (B) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska GR (C) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska
Svenska som andraspråk GR (A), Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Läromedel och skönlitteratur i skolan B3 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Svenska språket ur ett språktypologiskt perspektiv B1 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Uppsats B4 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (C) Distans Distans
Svenska som andraspråk, Andraspråksutveckling B2 Distans Distans
Svenska språket GR (A) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska språket GR (B) Distans Distans
Svenska språket GR (C) Distans Distans
Teknik
Automationsingenjör Klassrum, Distans Flera orter (2)
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH Klassrum Sundsvall
Datateknik Klassrum Sundsvall
Ekoteknik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Elkraftingenjör Distans Distans
Kvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar Distans Distans
Ljudproduktion GR (A), Tekniskt ljudskapande Distans Distans
Processoperatör Distans Distans
Tekniskt baspaket BE Klassrum Flera orter (2)
Civilingenjör
Civilingenjör i teknisk fysik Klassrum Sundsvall
Datateknik
Datateknik GR (A), Java I Distans Distans
Datateknik GR (A), Webbprogrammering med HTML5, CSS3 och JavaScript Distans Distans
Datavetenskap GR (A), Databaser Distans Distans
Design och produktutveckling
Sportteknologi - högskoleingenjör produktutveckling Klassrum Östersund
Industri och produktion
Industridesign Klassrum Sundsvall
Kemiteknik
Kemiteknik GR (B), Biofiberteknologi för processoperatörer Distans Distans
Maskinteknik
Additiv tillverkning - högskoleingenjör maskinteknik Klassrum Östersund
Maskinteknik GR (A), Datorstödd modellering I Klassrum Östersund
Maskinteknik GR (A), Introduktion till ingenjörsarbete och produktutveckling Klassrum Östersund
Miljö och energiteknik
Energiingenjör Hållbara digitala fastigheter Distans Distans
Energiteknik GR (B), Strömningslära och värmeöverföring Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Senare del av program termin 2 el. högre Klassrum Sundsvall
Svenska för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Förskollärare
Förskollärare Distans Distans
Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i förskolan Distans Distans
Grundlärare
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Distans Distans
Pedagogik
Pedagogik GR (A) Aktionslärande som verksamhetsutvecklande arbetssätt Distans Distans
Pedagogik GR (A) Goda lärmiljöer - språklig mångfald som resurs i grundskolan Distans Distans
Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa Distans Distans
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning Distans Distans
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Distans Distans
Pedagogik GR (A), Pedagogik Distans Distans
Pedagogik GR (A), Socialpedagogik och förändringsprocesser Distans Distans
Pedagogik GR (A), Socialt, emotionellt och interkulturellt lärande Distans Distans
Pedagogik GR (A), Specialpedagogikens inkluderande roll i pedagogiken utifrån en undervisningskontext Distans Distans
Pedagogik GR (A), Undervisning i förskolan Distans Distans
Pedagogik GR (B), Pedagogik Distans Distans
Pedagogik GR (C) Distans Distans
Pedagogik GR(C), Lärande genom handledning och reflektion Distans Distans
Ämneslärare
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Distans Distans
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Distans Distans
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Historia/Engelska (HIEN) Klassrum Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/Engelska (MAEN) Klassrum Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/Historia (MAHI) Klassrum Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap/Engelska (SAEN) Klassrum Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap/Historia (SAHI) Klassrum Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Engelska (SVEN) Klassrum Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Historia (SVHI) Klassrum Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Matematik (SVMA) Klassrum Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Samhällskunskap (SVSA) Klassrum Sundsvall
Vård / Omsorg
Omvårdnad GR (A), Kompetens i hälso- och sjukvård med samiskt perspektiv Distans Distans
Programmet för psykisk hälsa/ohälsa - särskild komplicerad problematik Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Hälsoekonomi Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Vetenskaplig teori och metod Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Socialepidemiologi Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (C) Distans Distans
Folkhälsovetenskapliga programmet Distans Distans
Fysioterapeut
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet Distans Distans
Omvårdnad / Omsorg
Omvårdnad GR (A), Grunder i palliativ vård Distans Distans
Omvårdnad GR (A), Peer learning - en strukturerad handledningsmodell för lärande Distans Distans
Omvårdnad GR (C), Examensarbete Klassrum Flera orter (2)
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Klassrum Flera orter (2)
Sjuksköterska
Sjuksköterskeutbildning Klassrum Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Magisterprogram i socialt arbete Klassrum Östersund
Psykologi
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion Distans Distans
Psykologi AV, Emotion och hälsa Distans Distans
Psykologi AV, Emotionsteorier Distans Distans
Psykologi AV, Emotionsuttryck, perception och emotionsreglering Distans Distans
Psykologi AV, Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign Distans Distans
Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska Distans Distans
Sociologi
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Socialt arbete (SOAA) Klassrum Östersund
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning Klassrum Flera orter (2)
Socionom
Socialt arbete AV, Handledningsmetodik och kritiska perspektiv i socialt arbete Distans Distans
Bygg / Anläggning
Elektriker
Master by research i elektronik Klassrum Sundsvall
Data / IT
Datateknik AV, Datamining Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Nätverkssäkerhet och nätverksdrift Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Simulering och prestandaanalys av kommunikationssystem Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Tillämpad maskininlärning Distans Distans
Datateknik AV, Visualisering Klassrum Sundsvall
Internationellt masterprogram i datateknik Klassrum Sundsvall
Systemvetenskap
Master by research i informatik Klassrum Östersund
Ekonomi
Företagsekonomi
Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Konsumentbeteende Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Redovisning och revision Klassrum Flera orter (2)
Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision Klassrum Flera orter (2)
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Klassrum Flera orter (2)
Hotell / Turism
Turism
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Turism (TURA) Klassrum Östersund
Magisterprogram i turism Klassrum Östersund
Master i turism Klassrum Östersund
Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism Klassrum Östersund
Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism Distans, Klassrum Flera orter (2)
Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism Klassrum Östersund
Turismvetenskap AV, Turism och hållbarhet Klassrum Östersund
Humaniora
Historia
Historia AV, Empiriskt forskningsfält Distans Distans
Historia AV, Humaniora och bildning Distans Distans
Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori Distans Distans
Historia AV, Teori- och metodkurs Distans Distans
Magisterutbildning med inriktning mot historia Distans Distans
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap AV, Humaniora och bildning Distans Distans
Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori Distans Distans
Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism Distans Distans
Litteraturvetenskap AV, Natur, framsteg, undergång. Om Adornos naturbegrepp Distans Distans
Litteraturvetenskap AV, Subjektivitetens historia Distans Distans
Magisterutbildning i litteraturvetenskap Distans Distans
Religionsvetenskap
Magisterprogram i religionsvetenskap Distans Distans
Religionsvetenskap AV Distans Distans
Kommunikation / Media
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Kriskommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk digital kommunikation Distans Distans
Informationsvetenskap
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Hållbar arkitektur Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Informationshantering och dokumentstyrning Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Utveckling av teori och forskningsdesign Distans Distans
Masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Arkiv- och informationsvetenskap (ARKI) Distans Distans
Masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Industriell organisation och ekonomi (IUEK) Distans Distans
Masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Informatik (INFO) Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling Distans Distans
Naturvetenskap
Biologi
Master by research i biologi Klassrum Sundsvall
Farmakologi
Medicinsk vetenskap AV, Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt Distans Distans
Kemi
Master by research i kemi Klassrum Sundsvall
Miljö
Master by research i miljövetenskap Klassrum Östersund
Samhällsvetenskap
Geografi
Kulturgeografi AV, Turism i en föränderlig värld Klassrum Östersund
Statsvetenskap
Magisterprogram i statsvetenskap Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Idrottsvetenskap (IDRA) Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och organisation Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Idrottsfysiologi II Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Testmetodik och prestationsanalys Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott Distans Distans
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans Distans
Språk
Engelska
Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier Distans Distans
Svenska
Magisterutbildning i svenska språket Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk Distans Distans
Svenska språket AV, Kognitiv semantik Distans Distans
Svenska språket AV, Literacy. Skriftbruk som social praktik igår och idag Distans Distans
Teknik
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Masterprogram i teknisk yt- och kolloidkemi Klassrum Sundsvall
Datateknik
Datateknik AV, Distribuerade system Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Implementering av Internet of Things-protokoll Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Internet of Things-protokoll Distans Distans
Datateknik AV, Maskininlärning Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, TCP/IP-nät Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Trådlös Kommunikation Klassrum Sundsvall
Master by research i datateknik Klassrum Sundsvall
Elektroteknik
Masterprogram i inbyggda sensorsystem Klassrum Sundsvall
Kemiteknik
Kemiteknik AV, Processer - kemisk massa Distans Distans
Kemiteknik AV, Skogsprodukternas kemi Distans Distans
Master by research i kemiteknik Klassrum Sundsvall
Miljö och energiteknik
Master by research i miljöteknik Klassrum Östersund
Teknisk fysik
Master by research i teknisk fysik Klassrum Sundsvall
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik AV, Didaktik Distans Distans
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder Distans Distans
Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang II Distans Distans
Pedagogik
Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling Distans Distans
Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning Distans Distans
Pedagogik AV, Forskning inom läs- och skrivutveckling Distans Distans
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder Distans Distans
Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I Distans Distans
Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande II Distans Distans
Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande Distans Distans
Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter Distans Distans
Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I Distans Distans
Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II Distans Distans
Pedagogik AV, Metodologi och etik I Distans Distans
Pedagogik AV, Metodologi och etik II Distans Distans
Pedagogik AV, Självständigt arbete Distans Distans
Pedagogik AV, Självständigt arbete Distans Distans
Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I Distans Distans
Vård / Omsorg
Masterprogram i omvårdnad Distans Distans
Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering II Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap AV, Hälsoekonomi Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning I Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete I Distans Distans
Magisterprogram - Arbetsmiljöstrateg Distans Distans
Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap Distans Distans
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Distans Distans
Fysioterapeut
Rehabiliteringsvetenskap AV, Arbetsliv och hälsa Distans Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Frisk- och riskfaktorer i arbetslivet Distans Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Hållbara organisationer Distans Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa Distans Distans
Medicin
Medicinsk vetenskap AV, Akut omhändertagande Distans Distans
Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus I Distans Distans
Omvårdnad / Omsorg
Omvårdnad AV, Avancerad kirurgisk omvårdnad Distans Distans
Omvårdnad AV, Avancerad medicinsk omvårdnad Distans Distans
Omvårdnad AV, Demenssjukdomar, vård och omvårdnad Distans Distans
Omvårdnad AV, Digital kompetens i vård I Distans Distans
Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering I Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom Distans Distans
Specialistutbildning, Distriktssköterska Distans Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Mittuniversitetet

Holmgatan 10
851 70 SUNDSVALL


Recensioner

Det finns inga recensioner för Mittuniversitetet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön