Visa allastudier.se som: Mobil

Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund.

Vi har utbildningar som spänner över en rad olika områden –områden som samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, till vård, lärarutbildning samt IT, naturvetenskap och humaniora för att nämna några. En nära samverkan med både arbetsliv och forskning går som en röd tråd genom våra utbildningsprogram och ger dig som student arbetslivskontakter redan under din studietid.

För dig som väljer att studera på något av våra campusprogram är det bra att känna till att våra kommuner erbjuder bostadsgaranti. Mer om hur det här fungerar kan du läsa på miun.se/bostad

Passar studier på distans bättre för dig – ska du veta att vi är ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller just distansutbildning. Vissa av våra distansutbildningar har sammankomster på en av campusorterna, andra går helt över nätet. Vårt stora distansutbud ger dig som student möjlighet att bo kvar på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Mittuniversitetet i siffror:

  • Två campusorter
  • 420 kurser
  • 46 utbildningsprogram
  • 36 magister/master
  • ca 13 000 studenter
  • ca 165 forskarstuderande
  • 80 anställda professorer
  • Drygt 1 000 anställda
  • 890 mnkr i omsättning (år 2015)
Visa alla utbildningar med Mittuniversitetet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Beteendevetenskapligt program Distans Distans
Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 högskolepoäng (1-15 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Samhällsorientering för lärare åk 4-6. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Genusvetenskap
Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2 Distans Distans
Genusvetenskap GR (A), Feministiska perspektiv på kris, krisberedskap och krishantering Distans Distans
Genusvetenskap GR (A), Normkritik som teori och praktik Distans Distans
Psykologi
Psykologi AV, Affektiv neurovetenskap och psykofysiologi Distans Distans
Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv Distans Distans
Psykologi AV, Emotion inom psykopatologi Distans Distans
Psykologi AV, Emotion och arbetsliv Distans Distans
Psykologi AV, Emotion och beslutsfattande Distans Distans
Psykologi AV, Emotion och biologi Distans Distans
Psykologi AV, Emotion och kognition Distans Distans
Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) Distans Distans
Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Introduktion till psykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Introduktionsblock Distans Distans
Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer Distans Distans
Psykologi GR (A), Personlighetspsykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Positiv psykologi Distans Distans
Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete Distans Distans
Psykologi GR (B) Distans Distans
Psykologi GR (B), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen Distans Distans
Psykologi GR (B), Politisk psykologi Distans Distans
Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi Distans Distans
Psykologi GR (C), Uppsatskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Psykologprogrammet Klassrum Östersund
Samhällsvetenskap
Brott och straff i svensk politik Distans Distans
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Idrottsvetenskap (IDRA) Klassrum Östersund
Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi Distans Distans
Kriminologi GR (A), Kriminologi A II Distans Distans
Kriminologi GR (B) Klassrum Sundsvall
Kriminologi GR (B), Brottsprevention utifrån ett drogperspektiv Distans Distans
Kriminologi GR (B), Gärningspersoner och brottsutsatta ur ett psykologiskt perspektiv Distans Distans
Kriminologi GR (B), Viktimologi Distans Distans
Kriminologi GR (B), Våld och våldsbrott Distans Distans
Samhällskunskap GR (B), 31-60 Klassrum Sundsvall
Samhällsvetarprogrammet Klassrum Sundsvall
Sociologi
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Socialt arbete (SOAA) Klassrum Östersund
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning Klassrum Flera orter (2)
Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi Klassrum Östersund
Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling Distans Distans
Sociologi GR (A), Organisering av friska arbetsplatser Distans Distans
Sociologi GR (A), Social nätverksanalys II Distans Distans
Sociologi GR (A), Ungdomssociologi Distans Distans
Sociologi GR (B) Klassrum Sundsvall
Sociologi GR (C) Klassrum Flera orter (2)
Socionom
Magisterprogram i socialt arbete Klassrum Östersund
Socionomutbildning Klassrum Östersund
Statsvetenskap
Magisterprogram i statsvetenskap Distans Distans
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv Klassrum Östersund
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik Klassrum Östersund
Statsvetenskap GR (B) Klassrum Sundsvall
Statsvetenskap GR (B), Ledarskap i offentlig verksamhet Klassrum Östersund
Statsvetenskap GR (B), Utvärdering i offentlig verksamhet Klassrum Östersund
Statsvetenskap GR (C) Klassrum Flera orter (2)
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Byggingenjör Hållbart byggande Distans, Klassrum Flera orter (2)
Elektriker
Elektronik AV, Effekter och strategier inom IoT Distans Distans
Elektronik AV, Introduktion till IoT noder Distans Distans
Master by research i elektronik Klassrum Sundsvall
Data / IT
Datateknik AV, Datamining Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Implementering av Internet of Things-protokoll Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Nätverkssäkerhet och nätverksdrift Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Simulering och prestandaanalys av kommunikationssystem Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, TCP/IP-nät Klassrum Sundsvall
Datateknik AV, Visualisering Klassrum Sundsvall
Datateknik GR (A), Java I Distans Distans
Datateknik GR (A), Java II Distans Distans
Datateknik GR (B), Java III Distans Distans
Datavetenskap GR (A), Avancerad Excel Distans Distans
Datavetenskap GR (A), Databaser Distans Distans
Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden Distans Distans
Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet Distans Distans
Datavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java Distans Distans
Datavetenskap GR (B), XML Distans Distans
Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap Distans Distans
Programmering
Programvaruteknik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Systemvetenskap
Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling Distans Distans
Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys Distans Distans
Informatik GR (A), Användarcentrerad systemutveckling I Distans Distans
Ekonomi
Ekonomprogram Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap Distans Distans
Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi Distans Distans
Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap - ledarskap, organisation och finansiering Distans Distans
Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement Klassrum Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Företagande i upplevelseindustrin Klassrum Östersund
Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik Klassrum Östersund
Företagsekonomi GR (C), Internationell marknadsföring Klassrum Östersund
Företagsekonomi GR (C), Reglering och finansiella tjänster Klassrum Sundsvall
Företagsekonomi GR (C), Relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi Klassrum Östersund
Företagsekonomi GR (C), Risk och försäkring Klassrum Sundsvall
Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsteknik inom socialt företagande: ett internationellt perspektiv Distans Distans
Företagsekonomi
Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Konsumentbeteende Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Klassrum, Distans Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning Klassrum, Distans Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring Distans, Klassrum Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys Klassrum, Distans Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (B), Finansiering Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi GR (B), Metod Klassrum, Distans Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning Klassrum, Distans Flera orter (3)
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori Distans, Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi GR (C), Risk Management Klassrum Flera orter (2)
Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision Klassrum Sundsvall
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Klassrum Flera orter (2)
Industriell ekonomi
Civilingenjör i industriell ekonomi Klassrum Sundsvall
Nationalekonomi
Nationalekonomi GR (A), Introduktion till fastighetsekonomi Distans Distans
Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi Klassrum Flera orter (2)
Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi Klassrum Flera orter (2)
Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi Klassrum Östersund
Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering Klassrum Flera orter (2)
Nationalekonomi GR (B), Europeisk ekonomisk integration Klassrum Flera orter (2)
Nationalekonomi GR (B), Finansiell ekonomi och valutasystem Klassrum Flera orter (2)
Nationalekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation Klassrum Flera orter (2)
Nationalekonomi GR (C), Europeisk ekonomisk integration Klassrum Flera orter (2)
Nationalekonomi GR (C), Självständigt arbete Klassrum Flera orter (2)
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild GR (A), Bilderboksillustration Distans Distans
Bild GR (B), Bild och visuell kultur Distans Distans
Musik
Musik- och ljuddesign Distans Distans
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Basår/behörighetsgivande utbildning Klassrum Flera orter (2)
Hotell / Restaurang / Turism
Turism och resor
Kulturgeografi GR (B), Turism ur ett kritiskt samhällsperspektiv Klassrum Östersund
Kulturgeografi GR (B), Turismens arbetsmarknad och arbetsliv Klassrum Östersund
Master i turism Klassrum Östersund
Turism och destinationsutveckling Klassrum Östersund
Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism Klassrum Östersund
Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism Klassrum Östersund
Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism Klassrum Östersund
Turismvetenskap AV, Turism och hållbarhet Klassrum Östersund
Turismvetenskap GR (A) Destinationsutveckling II Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet Klassrum Östersund
Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism Klassrum Östersund
Turismvetenskap GR (A), Evenemangsturism Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Kulturturism Distans Distans
Turismvetenskap GR (A), Turism och upplevelser Distans Distans
Turismvetenskap GR (B), Design och ledning av evenemang Klassrum Östersund
Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information Klassrum Östersund
Turismvetenskap GR (B), Strategiska faktorer för destinationsutveckling Klassrum Östersund
Juridik
Förvaltningsjuridiska programmet Klassrum Östersund
Juridik GR (A), Handelsrätt II Klassrum Flera orter (2)
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs Distans Distans
Kommunikation / Media
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikativt ledarskap Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation Distans Distans
Foto
Fotografi GR (A), Digital fotografi Klassrum Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotografi och film Klassrum Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotografi och plats Klassrum Sundsvall
Fotografi GR (A), Fotografiskt forskningsprojekt Distans Distans
Fotografi GR (A), Introduktion till fotografi och forskning Distans Distans
Fotografi GR (A), Introduktion till fotografisk teori och komposition Klassrum, Distans Flera orter (2)
Fotografi GR (A), Ljus och form Klassrum Sundsvall
Grafisk design
Grafisk design Klassrum Sundsvall
Grafisk design GR (A), Universell utformning av digital tillgänglighet Distans Distans
Grafisk design GR (B), Motion Design Klassrum Sundsvall
Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar Distans Distans
Informationsvetenskap
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkivteori Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Informationshantering och dokumentstyrning Distans Distans
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Utveckling av teori och forskningsdesign Distans Distans
Informatik med inriktning systemutveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Journalistik
Bildjournalistik GR (A), Filma med drönare Distans Distans
Bildjournalistik GR (A), Storytelling med text och bilder Distans Distans
Journalistik GR (A), Podcast, berättande och produktion Distans Distans
Journalistik GR (A), Skriva för webben Distans Distans
Marknadsföring / PR
Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar Klassrum Sundsvall
Kultur / Humanistiska inriktningar
Historia
Historia AV, Empiriskt forskningsfält Distans Distans
Historia AV, Humaniora och bildning Distans Distans
Historia AV, Teori- och metodkurs Distans Distans
Historia GR (A) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Historia GR (A), När Sverige blev till: medeltiden, ca 1050-1350 Distans Distans
Historia GR (A), Släktforskning - fortsättningskurs Distans Distans
Historia GR (B) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Historia GR (C) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Magisterutbildning med inriktning mot historia Distans Distans
Litteraturvetenskap
Brott och straff i verklighet och litteratur Distans Distans
Litteraturvetenskap AV, Humaniora och bildning Distans Distans
Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism Distans Distans
Litteraturvetenskap AV, Natur, framsteg, undergång. Om Adornos naturbegrepp Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (A) Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (A), Kulturjournalistik och kritik Klassrum Sundsvall
Litteraturvetenskap GR (B) Distans Distans
Litteraturvetenskap GR (C) Distans Distans
Magisterutbildning i litteraturvetenskap Distans Distans
Religionsvetenskap
Magisterprogram i religionsvetenskap Distans Distans
Religionsvetenskap AV, Självständigt arbete Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religionsvetenskap GR (A) Distans Distans
Religionsvetenskap GR (A), Rit och genus Distans Distans
Religionsvetenskap GR (B) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Religionsvetenskap GR (C) Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Företagsekonomi GR (C), Transformativt ledarskap Klassrum Sundsvall
Projektledning
Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism Klassrum Östersund
Naturvetenskap
Naturvetenskapligt baspaket BE Klassrum Sundsvall
Biologi
Master by research i biologi Klassrum Sundsvall
Farmakologi
Medicinsk vetenskap AV, Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt Distans Distans
Geografi
Kulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld Klassrum Östersund
Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet Klassrum Östersund
Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser Klassrum Östersund
Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik Klassrum Östersund
Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism Klassrum Östersund
Magisterprogram i turism Klassrum Östersund
Kemi
Kemi GR (A), Biokemi Klassrum Sundsvall
Kemi GR (B), Analytisk Kemi Klassrum Sundsvall
Kemi GR (B), Biokemi Klassrum Sundsvall
Master by research i kemi Klassrum Sundsvall
Matematik
Matematik GR (A), Differentialkalkyl Klassrum Sundsvall
Matematik GR (A), Envariabelanalys 2 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik GR (A), Integralkalkyl Klassrum Sundsvall
Matematik GR (A), Linjär algebra I Klassrum Sundsvall
Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik GR (B), Kryptografi Klassrum Sundsvall
Matematik GR (B), Serier och transformer Klassrum Sundsvall
Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik Klassrum Sundsvall
Miljö
Ekoentreprenör för hållbar utveckling Klassrum Östersund
Ekoteknik Klassrum Östersund
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Klassrum Östersund
Master by research i miljöteknik Klassrum Östersund
Master by research i miljövetenskap Klassrum Östersund
Miljöteknik AV, Klimatförändringar, påverkan och åtgärdsstrategier Distans Distans
Miljövetenskap GR (B), Hållbar upphandling Distans Distans
Miljövetenskap GR (B), Miljörätt Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering Distans Distans
Personal- och arbetslivsprogrammet Klassrum Östersund
Risk- och krishanteringsprogrammet Klassrum Östersund
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och organisation Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Idrottsfysiologi II Distans Distans
Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott Distans Distans
Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsa Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi - rörelselära Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära I - grundläggande träning för hälsa och prestation Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (A), Vetenskap och praktik inom skidsporter Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning mot idrott Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Praktiskt ledarskap Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Testmetodik Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (B), Träningslära II - evidensbaserad träning för hälsa och prestation Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Examensarbete Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Träningslära III - tillämpad träning för hälsa och prestation Klassrum Östersund
Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II Klassrum Östersund
Idrottsvetenskapligt program Klassrum Östersund
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans Distans
Språk
Engelska
Engelska AV, Lingvistik Distans Distans
Engelska AV, Litteratur och miljö Distans Distans
Engelska AV, Litteraturteori I Distans Distans
Engelska GR (A) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Engelska GR (A), Business Writing Distans Distans
Engelska GR (A), Business Writing II Distans Distans
Engelska GR (A), Jane Austen och viktorianska kvinnliga författare Distans Distans
Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska Distans Distans
Engelska GR (B) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska GR (C) Distans Distans
Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier Distans Distans
Svenska
Magisterutbildning i svenska språket Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska som andraspråk GR (A), Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Läromedel och skönlitteratur i skolan B3 Distans Distans
Svenska som andraspråk GR (B), Uppsats B4 Distans Distans
Svenska som andraspråk, Andraspråksutveckling B2 Distans Distans
Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska språket AV, Kognitiv semantik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska språket GR (A) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska språket GR (C) Distans Distans
Teknik
Civilingenjör i datateknik Klassrum Sundsvall
Kvalitetsteknik GR (A), Lean grundkurs Distans Distans
Kvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar Distans Distans
Tekniskt baspaket BE Klassrum Flera orter (2)
Datateknik
Datateknik AV, 5G-teknologier Distans Distans
Datateknik AV, Internet of Things-protokoll Distans Distans
Datateknik AV, Tillämpad maskininlärning Distans Distans
Datateknik AV, Tillämpad nätverkssäkerhet Distans Distans
Internationellt masterprogram i datateknik Klassrum Sundsvall
Master by research i datateknik Klassrum Sundsvall
Elektroteknik
Ljudproduktion GR (A), Tekniskt ljudskapande Distans Distans
Masterprogram i inbyggda sensorsystem Klassrum Sundsvall
Kemiteknik
Master by research i kemiteknik Klassrum Sundsvall
Maskinteknik
Maskinteknik GR (A), Datorstödd modellering I Klassrum Östersund
Medicinsk teknik
Medicinsk vetenskap AV, Vård av patienter i behov av andningsstöd/non-invasiv ventilation Distans Distans
Miljö och energiteknik
Miljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik 1 Distans Distans
Teknisk fysik
Master by research i teknisk fysik Klassrum Sundsvall
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Förskollärare Distans Distans
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Distans Distans
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Distans Distans
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Historia/Engelska (HIEN) Klassrum Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/Engelska (MAEN) Klassrum Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/Historia (MAHI) Klassrum Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap/Engelska (SAEN) Klassrum Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap/Historia (SAHI) Klassrum Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Engelska (SVEN) Klassrum Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Historia (SVHI) Klassrum Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Matematik (SVMA) Klassrum Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Samhällskunskap (SVSA) Klassrum Sundsvall
Pedagogik
Lärarutbildning - Förskollärare Distans Distans
Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling Distans Distans
Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning Distans Distans
Pedagogik AV, Didaktik Distans Distans
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder Distans Distans
Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I Distans Distans
Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande II Distans Distans
Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter Distans Distans
Pedagogik AV, Metodologi och etik I Distans Distans
Pedagogik AV, Metodologi och etik II Distans Distans
Pedagogik AV, Självständigt arbete Distans Distans
Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I Distans Distans
Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang II Distans Distans
Pedagogik GR (A) Aktionslärande som verksamhetsutvecklande arbetssätt Distans Distans
Pedagogik GR (A) Specialpedagogik, med inriktning mot resilienta förhållningssätt i arbete med NPF Distans Distans
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Distans Distans
Pedagogik GR (A), Socialpedagogik och förändringsprocesser Distans Distans
Pedagogik GR(C), Lärande genom handledning och reflektion Distans Distans
Senare del av program termin 2 el. högre Klassrum Sundsvall
Vård / Omsorg
Omvårdnad GR (A), Demens - bemötande och stöd Distans Distans
Omvårdnad GR (A), Hälso- och sjukvårdsdokumentation och kodsystem Distans Distans
Omvårdnad GR (A), Kulturkompetens i vårdmöten med samiskt perspektiv Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap AV, Hälsoekonomi Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning I Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning Distans Distans
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete I Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Hälsoekonomi Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Självständigt arbete Distans Distans
Folkhälsovetenskap GR (B), Socialepidemiologi Distans Distans
Folkhälsovetenskapliga programmet Distans Distans
Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap Distans Distans
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Distans Distans
Fysioterapeut
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet Distans Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Aktivitet, levnadsvanor och hälsa Distans Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Arbetsliv och hälsa Distans Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Hållbara organisationer Distans Distans
Rehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa Distans Distans
Medicin
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning på psykisk hälsa och ohälsa Distans Distans
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning på äldres hälsa och ohälsa Distans Distans
Medicinsk vetenskap GR (A), Basal anatomi och fysiologi Distans Distans
Omvårdnad / Omsorg
Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering II Distans Distans
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning psykisk hälsa och ohälsa Distans Distans
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa Distans Distans
Omvårdnad GR (A), Introduktion till Mind-body Medicin Distans Distans
Omvårdnad GR (A), Peer learning - en strukturerad handledningsmodell för lärande Distans Distans
Omvårdnad GR (C), Examensarbete Klassrum Flera orter (2)
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Klassrum Flera orter (2)
Sjuksköterska
Sjuksköterskeutbildning Klassrum Flera orter (2)

Visa alla

Hitta till utbildaren

Mittuniversitetet

Holmgatan 10
851 70 SUNDSVALL


Recensioner

Det finns inga recensioner för Mittuniversitetet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön