Kemi GR (C), Molekylär struktur

Mittuniversitetet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Sundsvall
6 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Sundsvall

Kemi GR (C), Molekylär struktur

Kursens syfte är att du ska få faktakunskaper och begreppsförståelse för kvantteori, spektroskopi, molekyl symmetri samt intermolekylära krafter och självaggregering. Flera av de experimentella metoderna och användandet av kvantkemiska beräkningsmetoder exemplifieras med laborationer vilket också ger experimentell färdighet inom kursens område.
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och övningar.

Förkunskaper

Kemi GR (A), Teknisk kemi, 12 hp alternativt Kemins grunder, 15 hp samt Kemi GR (B), Kemisk jämvikt och kemiska analysmetoder, 12 hp.

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet i siffror:

Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund. Vi har utbildningar som spänner över en rad olika områden –områden som samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, till vård, lärarutbildning samt IT, naturvetenskap och humaniora...


Läs mer om Mittuniversitetet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Mittuniversitetet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kemi GR (C), Molekylär struktur

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön