Idrottsvetenskap GR (B), Mätmetodik för utvärdering av fysisk aktivitet och hälsa

Mittuniversitetet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Östersund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Östersund
Sista ansökan: 2024-10-15

Idrottsvetenskap GR (B), Mätmetodik för utvärdering av fysisk aktivitet och hälsa

Denna kurs syftar till att ge kunskap om olika mätmetoder för både fysisk aktivitet och hälsa. Olika typer av mätmetoder av exempelvis energiåtgång med tekniska hjälpmedel, observationstekniker och självrapporterande instrument tas upp och du får utveckla din förmåga att använda och analysera dessa. Kursen syftar också till att utveckla förmåga att värdera och reflektera kring olika metoders reliabilitet och validitet.
Undervisning sker på svenska.

Förkunskaper

Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsa 7,5 hp.

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet i siffror:

Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund. Vi har utbildningar som spänner över en rad olika områden –områden som samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, till vård, lärarutbildning samt IT, naturvetenskap och humaniora...


Läs mer om Mittuniversitetet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Mittuniversitetet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Idrottsvetenskap GR (B), Mätmetodik för utvärdering av fysisk aktivitet och hälsa

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön