Statsvetenskap GR (B), Organisering, beslutsfattande och genomförande av politik på lokal nivå

Mittuniversitetet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Östersund
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Östersund

Statsvetenskap GR (B), Organisering, beslutsfattande och genomförande av politik på lokal nivå

Denna kurs fokuserar på den kommunala nivåns organisering, beslutsfattande och genomförande av politik. Kursen behandlar detta inom flera olika politikområden. Särskilt belyses de förändringar som kommuner står inför, vilket innefattar såväl ändrade organisationsmodeller och styrningsfilosofier som indirekta samhällsförändringar kopplade till exempelvis tilltagande urbanisering. Kursen inriktar sig huvudsakligen på det svenska kommunsystemet men gör också vissa internationella utblickar för att möjliggöra jämförelser.

Förkunskaper

Statsvetenskap GR (A) minst 22,5 hp

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet i siffror:

Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund. Vi har utbildningar som spänner över en rad olika områden –områden som samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, till vård, lärarutbildning samt IT, naturvetenskap och humaniora...


Läs mer om Mittuniversitetet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Mittuniversitetet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Statsvetenskap GR (B), Organisering, beslutsfattande och genomförande av politik på lokal nivå

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön