Visa allastudier.se som: Mobil

Kulturverkstan - Internationell kulturprojektledare

Nätverkstan Kultur AB
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Göteborg
400 yh

Kulturverkstan - Internationell kulturprojektledare

Kulturverkstan är en projektledarutbildning som vänder sig till dig som vill arbeta professionellt med konst och kultur.

I utbildningen får du lära dig allt som krävs för att kunna planera, genomföra och utvärdera kulturprojekt.
Du lär dig projektledningens och projektekonomins grunder.
Du får fördjupa dig i kommunikation, marknadsföring, kulturföretagande, konflikthantering, grupprocesser samt i konst och kultur.Kulturverkstan vänder sig till möjliggörare och kulturutövare – musiker, skådespelare, dansare, författare, filmare och bildkonstnärer – men också till människor med akademisk eller annan bakgrund som vill förverkliga idéer i praktiska kulturprojekt.

Utbildningen kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Från första stund får studenterna omsätta sina kunskaper och förmågor i skarpa kulturprojekt och en stor del av utbildningen sker genom lärande i arbete (LIA).

Kulturverkstan utbildar kulturprojektledare som har operationella, relationella och kontextuella kunskaper och kompetenser. Det operativa betyder att studenten får de verktyg den behöver i rollen som projektledare. Det relationella syftar till att lära sig bygga samarbeten och samverkan, hur man hanterar konflikter och vad ett utvecklande ledarskap innebär. Det kontextuella syftar till att öka reflektionen kring och förståelsen av hur aktuella omvärldsfrågor påverkar och påverkas av kulturprojekt.

Utbildningen innehåller fjorton kurser:
• Internationellt kultursamarbete, 25 p - Kultursamarbete inom EU och världen.
• Konsten & kulturen 1, 10 p - Perspektiv på konst och kultur
• Konsten & kulturen 2, 15 p - Konstens funktioner och värden samt tala och skriva om konst.
• Kulturekonomi & kulturföretagande, 30 p – Ekonomistyrning, kulturekonomi, kulturföretagande och kulturella näringar.
• Kulturlivets omvärld & arkitektur, 25 p – Demokrati, globalisering, intersektionalitet samt kulturlivets förvaltningsstruktur i Sverige.
• Kulturprojektet i text & bild, 15 p - Layout, text och bildhantering och trycksaksproduktion.
• Kulturprojektet: metod & process, 35 p - Projektmetodik, gruppdynamik och konflikthantering.
• Den digitala domänen, 10 p – Digital kommunikation samt upphovsrätt, offentlighet och demokrati.
• Examensarbete, 25 p - Valfritt och för yrkesrollen relevant ämne
• Ledarskap i kulturlivet, 20 p – Ledarskap, arbetsrätt, organisationsteori och stresshantering.
• LIA 1, 30 p – 6 veckor Lärande i arbete.
• LIA 2, 100 p – 18 veckor Lärande i arbete
.• Att läsa, tala och skriva, 30 p - Läsa, analysera och producera text samt källkritik.
• Marknadskommunikation för kulturfältet, 30 p - Marknadskommunikation för kulturfältet

Kulturverkstan är en utbildning som ger jobb. Av de studenter som tog examen 2017 arbetar idag nästan 80 procent inom kulturlivet. De som har tagit examen från Kulturverkstan återfinns både i det fria kulturlivet, på konst- och kulturinstitutioner, inom offentlig förvaltning och i det privata näringslivet.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Hitta till utbildaren

Nätverkstan Kultur AB

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön