Flygtekniker-helikopter

Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Luleå
420 yh-poäng
Heltid

Flygtekniker-helikopter

--- Efter genomgången utbildning skall man kunna arbeta inom flygteknisk underhållssektor som certifierande personal (personal med egna befogenheter), med inriktning mot helikopterteknik.

Utbildningen förbereder vidare för militär karriär som yrkesofficer i flygteknisk tjänst.Ingående kurser är: Aerodynamik, Digitalteknik och flyginstrument, Elektronik för flygtekniker, Flyglagstiftning, Flygteknisk engelska, Flygteknisk fysik och matematik, Gasturbinmotor, Helikopterlära, Lärande i Arbete, Mänskliga faktorer, Materiallära och järnvaror, Underhållsteknik samt

Examensarbete

Utöver YH-utbildningen kan även examinationer göras med inriktning mot flygplanstekniker i samverkan med flygteknikerutbildningen i Klippan.

Undervisningen är till 100% lärarledd. Den teoretiska delen sker i grupper om max 28 elever och följer utbildningsplanerna i regelverket Del 66.

Examinationer sker kontinuerligt enligt EASA:s regelverk, beskrivit i skolans MTOE. Den interna praktiska undervisningen genomförs i grupper omfattande max 15 studerande per instruktör. Dessutom kommer extern praktik att genomföras på av Transportstyrelsen godkända flygverkstäder.

Ansökan skall inlämnas senast 1 juni, medan betygskomplettering kan göras senast 21 juni. Utbildningen påbörjas i augusti.

Mer information om utbildningen, samt ansökningsblankett, hittar du på skolans hemsida http://www.nftc.se.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Kurser:

Teoretiska kurser som finns på fler program

  • Engelska 6, 100p
  • Matematik 2, 100p
  • Fysik 1b1 eller 1a

/ alternativ

  • Naturkunskap 1b

/ alternativ

  • Naturkunskap 1a1 tillsammans med minst 50 gymnasiepoäng i kurser inom ämnen som Teknik, El, Installation, Automation, Industriteknik samt Fordonsteknik

Hitta till utbildaren

Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag

Recensioner

Det finns inga recensioner för Flygtekniker-helikopter

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön