Skötare i psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna

Region Dalarna, Psykiatrins Utvecklingsenhet
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans
400 yh-poäng
Heltid

Skötare i psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna

Skötare inom psykiatrisk verksamhet

Som utbildad skötare kan du arbeta med barn, unga och vuxna inom regioner (f.d. landsting), kommuner, statliga eller privata vårdgivare. Utbildningen ger dig en mycket eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden.

Efter utbildningen har du kunskaper för att

 • genomföra omsorg- och omvårdnadsuppgifter
 • fungera som kontaktperson
 • göra en första bedömning av vårdsökande
 • genomföra omvårdnadssamtal
 • genomföra möten med vårdtagarens nätverk
 • delta i arbetsplatsens utveckling av verksamheten

Utbildningen ger dig goda kunskaper i psykisk ohälsa, hur olika psykiatriska tillstånd tar sig uttryck och vilka konsekvenser dessa kan få för vårdtagaren, dennes nätverk och ur ett samhällsperspektiv. Bemötande och professionellt förhållningssätt är nyckelbegrepp genom hela utbildningen. Goda kunskaper och etisk medvetenhet ger dig handlingsberedskap att agera professionellt i olika situationer.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper och verktyg hur du kan bemöta, kommunicera och samarbeta med vårdtagare, närstående och professionella nätverk samt göra uppföljningar.

Utbildningen utvecklar din förmåga att kritiskt granska och värdera aktuell kunskap och arbetsmetoder. Med ett reflekterande synsätt som grund och med fokus på ditt lärande stimuleras din personliga utveckling.  

Fullgjord utbildning ger en Yrkeshögskoleexamen och omfattar 400 Yh-poäng, det vill säga 80 veckor fördelade på 4 terminer.

Studierna ges på heltid och distans

Utbildningen startar med en veckas kursintroduktion i Säter (vecka 36). Därefter kommer du till Säter 2-4 gånger per termin under de tre första terminerna för att delta i föreläsningar/övningar, vanligtvis under 2-4 sammanhängande dagar. Den fjärde terminen utgörs huvudsakligen av LIA (se nedan) och examensarbete.

Du ingår i en studiegrupp

Under utbildningen arbetar du i en studiegrupp under alla teorikurser, dvs när du inte har LIA (Lärande i arbete, Yrkeshögskolans benämning för praktik). Studiegrupperna sätts samman i dialog utifrån var de studerande bor. Detta arbetssätt är utvecklande för att öka inlärningen och ger kompetens att arbeta i team. Deltagarna delar sina kunskaper och ger stöd till varandra.

Som studerande har du tillgång till utbildningsplattformen First Class där datakommunikationen sker och information läggs ut t ex studiehandledning, examinationer. Där kan du även kommunicera med din studiegrupp, lärare och klasskamrater.

Praktik (LIA) är en del av utbildningen

Den första terminen gör du 5 veckor LIA, andra terminen 6 veckor och sista terminen genomför du 16 veckors LIA, totalt 27 veckor. LIA-placeringen ger dig möjlighet att generalisera och utveckla dina teoretiska kunskaper genom praktiskt arbete tillsammans med din handledare. Vid nästa teorikurs har du en praktisk kunskap att koppla teorin till. Lärare besöker dig och din handledare på LIA-platserna.

Under utbildningen står du själv för kostnader rörande resor, uppehälle och logi samt litteratur.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper och/eller villkor. Se nedan vad som gäller för just denna utbildning.

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  --- Eller ---

  • Engelska 6, 100p
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

  Hitta till utbildaren

  Region Dalarna, Psykiatrins Utvecklingsenhet

  Jönshyttevägen 6
  Säter

  Recensioner

  Det finns inga recensioner för Skötare i psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna

  Jobb & Lön

  Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

  Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

  Till Jobb & Lön