Visa allastudier.se som: Mobil

Volund Metal Art, en utbildning för metallformgivare och smeder

Smedja Volund AB
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Norrtälje
40 veckor
Heltid
Kommande starter
Norrtälje
2020-08-10 
2021-01-11 
2021-08-09 
2022-01-10 
2022-08-09 
2023-01-09 

Volund Metal Art, en utbildning för metallformgivare och smeder

Utbildningen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper och förtrogenhet i undersökande processer, entreprenörskap och konstnärligt gestaltande med inriktning mot och avstamp i metall- och smideskonstens material, tekniker och uttryck.

Undersökande processer

Den studerande bereds möjlighet att arbeta i friare konstnärliga projekt med fokus på det undersökande. I en undersökande process krävs en öppenhet för det som sker. Det krävs förmåga att kunna se möjligheter i misslyckanden samt förmåga att söka utanför det föregivet tagna. I undersökandet krävs också ett gediget intresse för andra kunskapsområden, idéer och praktiker och hur de tangerar och eventuellt kan korsbefrukta det egna arbetet.

Entreprenörskap

Den studerande bereds möjlighet att arbeta i uppdragsknutna projekt. Att arbeta med ett uppdrag kräver förmåga att känna in uppdragsgivarens intressen, göra platsstudier, samt beräkna tid och materialåtgång. Den studerande får genom uppdragsprojekt öva sin förmåga till kommunikation och samarbete samt sina kunskaper inom företagsekonomi. Den studerande övar också sin förmåga att visualisera en idé med hjälp av skiss- och rittekniker för att på bästa sätt kommunicera tankar kring form, färg, komposition och uttryck med uppdragsgivaren.

Konstnärligt gestaltande

I utbildningen läggs stor vikt vid konstnärliga aspekter så som kommunikation, form och uttryck. Vikt läggs också vid undersökande av metall- och smideskonst ur ett framtida, samtida, historiskt och individuellt perspektiv vilket bidrar till att studenten kan pröva, ompröva och utveckla sitt formspråk och börja forma idén om det egna konstnärskapet. Den studerande skall genom dessa delar efter utbildningen vara väl förberedd att söka sig vidare till högre konstnärliga utbildningar på högskolenivå. Ges med studiestöd enligt avdelning B1.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en konst- och kulturutbildning om du gått ut gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Hitta till utbildaren

Smedja Volund AB

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: