Stockholms Musikpedagogiska InstitutSMI är sedan 50 år en viktig enskild anordnare av högre utbildning för redan pedagogiskt verksamma instrumental- och sånglärare samt röst- och talpedagoger. Vår unika utbildningsgrund möjliggör för studenten att kombinera campusförlagda studier med egen undervisning på hemorten. Du hittar SMI på Eriksbergsgatan i centrala Stockholm, i Whitlockska skolan alldeles intill Humlegården, nära Kungliga Biblioteket.

Utbildningar vid SMI har en stark koppling till såväl vetenskap och forskning som aktuell beprövad erfarenhet och står på gedigen konstnärlig grund. Studentens lärande sker i en ständigt pågående växelverkan mellan å ena sidan didaktisk och metodisk undervisning och å andra sidan praktisk professionell tillämpning genom pedagogisk tjänstgöring på fältet. Den samlade lärarkompetensen inte bara står sig vad gäller akademiska och konstnärliga kunskaper, erfarenheter och färdigheter, utan också vad gäller reell kännedom om tillämpningen av dessa i nutidens yrkesverklighet.

Som SMI-student erbjuder vi dig en utbildning med gedigen genrebredd och repertoarkän­nedom med kompetens för undervisning i såväl gehörsbaserad som not- och/eller textbaserad framförande- och undervisningspraxis. Du får kunskaper och metoder för individuell undervisning såväl som i grupp och klass. Du planerar för samt själv skapar och leda arrangemang, ensemble-/grupparbeten och konstnärligt pedago­giska projekt. Du utnyttjar ny teknik och tar del av forskning och ny kunskap till gagn för dina arbeten och uppdrag.

Utöver dessa pedagogiska kvaliteter tror vi på ett gediget konstnärligt förhållningssätt till ett yrkesliv som pedagog. Det egna konstnärliga utövandet på hög nivå gör den SMI-utbildade pedagogen till en förebild och inspiration för eleverna och är dessutom ett verktyg att nå en högre kvalitet och legitimitet i arbetet som pedagog.

Efter 50 år av utveckling fortsätter SMI erbjuda unika vägar till formell kompetens och behörighet för dem som väljer en profession som instrument-, sång- eller röst- och talpedagog.

Visa alla utbildningar med Stockholms Musikpedagogiska Institut

Utbildningar

Kontaktuppgifter

Stockholms Musikpedagogiska Institut

Alfred Nobels allé 15
Alfred Nobels allé 15 Huddinge


Recensioner

Det finns inga recensioner för Stockholms Musikpedagogiska Institut

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön