Visa allastudier.se som: Mobil

Distanskurs med digitala träffar: MI i socialt arbete med KBT-inriktning

Tollare folkhögskola
Sammanfattning
Folkhögskola
Distans
17 veckor
Deltid
CSN-berättigad
Distans
Startdatum: 2022-08-22 - Distans
MI

Distanskurs med digitala träffar: MI i socialt arbete med KBT-inriktning

Kursen vänder sig till dig som arbetar idéellt eller professionellt med ungdomar och som använder samtalet för att stödja unga i att hitta inre motivation till att förändra sin situation. Deltagare på kursen arbetar ofta inom stödjande organisationer i civilsamhället, idrottsföreningar, socialtjänst, skola, lss, hvb och SiS. Många arbetsgivare godkänner kursen som fortbildning inom det egna yrkesområdet.

Kursen bygger på två metoder och en teori

Motiverande samtal (MI, Motivational interviewing) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Ursprungligen utformades den av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick. Idag används den brett inom bland annat socialt arbete för att höja den egna motivationen till beteendeförändringar.

KBT, kognitiv beteendeterapi, är ett samlingsbegrepp för olika psykoterapier som med grunden i inlärningsteori och kognitionspsykologi verkar för att främja psykisk hälsa. KBT handlar om att identifiera, utmana och förändra beteenden som ställer till det för individen och/eller hennes omgivning.

Utbildningens upplägg och syfte

Distanskurs med digitala träffar

Före första träffen, mellan träffarna och efter sista träffen gör du egna uppgifter som du lämnar in digitalt. Träffarna sker på Tollare folkhögskola. Vi arbetar i Googles verktyg Classroom där du lämnar in dina uppgifter och håller kontakt med dina lärare. Du får en mejladress som är kopplad till skolan och som också är din inloggningsuppgift till Classroom. Du gör dina uppgifter på egen hand under distansperioden och lämnar in en eller två uppgifter senast varje söndag.

Alla träffar är obligatoriska. Folkhögskolans pedagogik utgår från tron om att varje individ utvecklar en personlig relation till sina kunskaper och att lärandet sker i samspel med övriga deltagare i klassen. Därav är hög närvaro obligatorisk för att kunna tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som utbildningen syftar till.

Syfte

Syftet med kursen är att du i praktiken ska utvecklas i dina färdigheter att bemöta och leda de unga du möter i deras förändringsprocesser. Kursen lägger därför stor vikt vid självutveckling där du genom ökad teoretisk kunskap, praktiska övningar och självreflektion förbättrar dina färdigheter att tillämpa MI och KBT i socialt arbete.För att uppnå detta syfte är kursen processinriktad och bygger på  att du steg för steg övar på de olika delarna inom MI och KBT. Du tränar både tillsammans med de andra kursdeltagarna och de unga du arbetar med. Kursen pågår under en termin.

Deltagaren ska efter avslutad kurs ha:

 • grundläggande teoretiska kunskaper kring MI som samtalsmetod i motivation- och förändringsarbete
 • mycket god färdighet att praktisera MI som samtalsmetod
 • mycket god färdighet att praktisera MI som förhållningssätt
 • mycket god färdighet i att lyssna aktivt
 • mycket god färdighet att arbeta utifrån klientens/brukarens individuella behov och förutsättningar
  grundläggande kunskaper i inlärningsteori
 • grundläggande kunskaper i kognitionspsykologi
 • grundläggande kunskaper i att praktiskt använda KBT-verktyg i socialt förändringsarbete.
 • goda kunskaper i att kombinera MI och KBT

Krav för deltagande

 • Du  arbetar med ungdomar professionellt eller på din fritid.
 • Du har tillgång till dator med kamera och mikrofon samt uppkoppling för videomöten.
 • Du har god datorvana.
 • Du har god vana vid att delta/hålla i möten/samtal digitalt
 • Du kan arbeta vid din dator ostört under träffarna. 
 • Du kan delta alla dagar på de fyra träffarna.

Kostnader

Terminsavgift 800:-

Kursen är statsbidragsfinansierad vilket innebär att själva undervisningen är avgiftsfri.

Du betalar för material, kurslitteratur, anslutningsresor samt mat och logi i samband med träffarna.  Läs mer om kostnader på skolans hemsida.

Tollare folkhögskola

Studera i herrgårdsmiljö på Tollare folkhögskola

Tollare folkhögskola ligger i härlig herrgårdsmiljö på Värmdö, en mil öster om Stockholm. Kommunikationerna är goda och det är nära till teatrar, muséer, idrottsarenor, utställningar, biografer med mera. Runt huvudbyggnaden ner mot Skurusundet ligger matsal, gymnastikhall, fotbollsplan, kägelbana och tillitsbana. Tollare...


Läs mer om Tollare folkhögskola och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Tollare folkhögskola

Tollare Folkhögskola
132 42 Saltsjö-Boo

Tel: 08-505 686 00
Fax 08-505 686 50
tollare.org

Recensioner

Det finns inga recensioner för Distanskurs med digitala träffar: MI i socialt arbete med KBT-inriktning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön