Visa allastudier.se som: Mobil

Socialpedagogiskt ungdomsarbete

Tollare folkhögskola
Sammanfattning
Folkhögskola
Nacka
78 veckor
Heltid
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: 2022-08-22 - Nacka
socialpedagogiskt arbete

Socialpedagogiskt ungdomsarbete

Socialpedagogiskt ungdomsarbete är en kurs för dig som vill arbeta förebyggande eller i behandling med ungdomar. Här får du kunskaper om ungas problematik sett ur perspektiven samhälle, familj och individ.

I undervisningen får du arbeta med metoder som lär dig hur man vänder en destruktiv utveckling till något positivt. Förutom en omfattande teoretisk grund, innefattar utbildningen personliga möten med yrkesverksamma eldsjälar, fältförlagda studier, två praktikperioder, och friluftsliv där även resor förekommer.

Arbetsmarknad

Utbildningen till socialpedagog ger dig en bred kompetens där du kan arbeta inom socialt vård- och behandlingsarbete i många olika verksamheter.  

Vanliga arbeten efter examen är behandlingsassistent inom HVB eller inom Statens institutionsstyrelse, boendestödjare i privat eller kommunal verksamhet eller som socialpedagog inom grund- och gymnasieskola eller fritidsgård.

Exempel på sysselsättning är också som fältarbetare, som familjehemskonsulent, i daglig verksamhet inom LSS, eller arbete inom privat eller kommunal öppenvård. Du kan också arbeta inom kriminalvård eller omsorg för människor med funktionsnedsättning mm. Socialpedagoger anställda på skolor brukar ingå i elevhälsoteam och ha ett nära samarbete med kuratorer och skolpsykologer. Det är inte ovanligt att socialpedagoger arbetar i klassrummen med mindre grupper.

Socialpedagogiskt ungdomsarbete - innehåll:

Termin 1: Introduktion, socialpedagogik, arbetsmetoder och yrkesrollen

Studieteknik – Socialpedagogik – Utvecklingspsykologi – Etik – Normkritik – Samhällskunskap – Juridik i socialt arbete – Sociala arbetsmetoder – Fältstudier – Grupp och ledarskap – Hälsa och livsstil – Kreativt socialt arbete 

Termin 2: Praktisk tillämpning,  litteraturarbete, individ och grupp

Etik – Familj och nätverk – Litteraturarbete – KBT – Grupp och ledarskap – Hälsa och livsstil – Kreativt socialt arbete – Handledning – Metoddagar – Praktik 10 v

Termin 3: Sociala arbetsmetoder, sociologi, praktisk tillämpning

Missbruk och beroende – Dokumentation – Utvecklingspsykologi – Kriminalitet – Etik Droger i samhället – Praktik 10 veckor

Termin 4: Specialisering och fördjupning

Projektarbete – Våld i nära relationer – Psykiatri – Dokumentation – Socialpedagogik i skolan – Utvecklingspsykologi – Grupp och ledarskap – Metoddagar – Etik

Utbildningens upplägg

Utbildningen är fördelad på fyra terminer. Deltagarna går i skolan fem dagar i veckan mellan ca kl 08.30 – 15.00.  Praktik omfattar sammanlagt 20 veckor. 10 veckor år ett och 10 veckor år två. 

All undervisning är obligatorisk. Folkhögskolans pedagogik utgår från tron om att varje individ utvecklar en personlig relation till sina kunskaper och att lärandet sker i samspel med övriga deltagare i klassen. Därav är hög närvaro obligatorisk för att kunna tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som utbildningen syftar till.

Så ansöker du

Du söker via skolans hemsida.

Du kan förbereda dig genom att scanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du ska även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Du ska ha fyllt 22 år och ha 3-årigt gymnasium eller motsvarande. Du bör ha varit ute i arbetslivet några år, gärna inom socialt arbete, skola eller fritidsverksamhet.

Kostnader

Undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget. Du betalar för studiebesök, böcker, kopior, kursmaterial, särskilda arrangemang, elevförsäkring, introduktionsvecka och metodveckor. Dessutom betalar du för mat och eventuell hyra. Läs mer om kostnader på skolans hemsida.

Färdigheter efter utbildningen

Efter genomgången utbildning skall den studerande

  • ha färdighet att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera socialpedagogiskt arbete
  • ha färdighet att tolka och kunna arbeta i enlighet med de riktlinjer, regler och föreskrifter som gäller för yrkesområdet 
  • ha färdigheter i att identifiera resurser och lösa problem för att kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter 
  • ha färdighet att arbeta i och samverka med tvärprofessionella team inom arbetsområdet
  • ha färdighet att arbeta utifrån klienters/brukares individuella behov och förutsättningar
  • ha färdighet att arbeta enligt evidensbaserade metoder och förhållningssätt
  • ha färdighet att kommunicera med omvärlden i frågor som rör yrkesområdets verksamhet 
  • ha kommunikativa färdigheter, självkännedom och förmåga till etisk självreflektion.

Tollare folkhögskola

Studera i herrgårdsmiljö på Tollare folkhögskola

Tollare folkhögskola ligger i härlig herrgårdsmiljö på Värmdö, en mil öster om Stockholm. Kommunikationerna är goda och det är nära till teatrar, muséer, idrottsarenor, utställningar, biografer med mera. Runt huvudbyggnaden ner mot Skurusundet ligger matsal, gymnastikhall, fotbollsplan, kägelbana och tillitsbana. Tollare...


Läs mer om Tollare folkhögskola och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Tollare folkhögskola

Tollare Folkhögskola
132 42 Saltsjö-Boo

Tel: 08-505 686 00
Fax 08-505 686 50
tollare.org

Recensioner

Det finns inga recensioner för Socialpedagogiskt ungdomsarbete

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön