Bedömning och behandling vid allergi, astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, del I

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Bedömning och behandling vid allergi, astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, del I

Kursen ges utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer och bygger på vetenskaplig evidensbaserad vård. Kursen omfattar teoretisk ämneskunskap gällande diagnostik, sjukdomsbild, klinisk bedömning, omvårdnad och behandling till barn och/eller vuxna med astma eller KOL. Samsjuklighet vid KOL ochrespiratorisk insufficiens är andra områden som studeras. I kursen ges tillfälle att reflektera över och diskutera aktuella forskningsrön inom dessa områden på såväl individ som samhällsnivå.Teoretiska och praktisk färdighetsträning i användandet av olika metoder för diagnostik ochutvärdering ingår samt patientundervisning och egenvård. Kursen utgår från ett personcentrerat förhållningssätt där vikten av interprofessionell samverkan framgår. 

 

Förkunskaper

Sjuksköterskeexamen eller Fysioterapiexamen samt yrkesverksamhet motsvarande minst 12 månader heltid som Sjuksköterska respektive Fysioterapeut. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Bedömning och behandling vid allergi, astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, del I

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön