Visa allastudier.se som: Mobil

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen!

För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i. Därför satsar vi på att skapa kreativa campus att mötas på – Campus Umeå, Konstnärligt Campus Umeå, Campus Skellefteå och Campus Örnsköldsvik – alla med moderna lokaler för studier och sköna miljöer. 

Campus Umeå, vårt huvudcampus, är ett av Sveriges största samlade universitetsområden. Här finns de flesta av våra utbildningar. Det gör det enkelt att läsa en extra kurs och ger massor av chanser att träffa studenter som läser helt andra utbildningar.

Till Umeå universitet kommer studenter från världens alla hörn. Många av våra utbildningar erbjuder dessutom möjligheter att studera utomlands. Taiwan, Mexiko eller Kina. Seoul, Toronto, Melbourne eller Reykjavik? Vad vill du upptäcka? Umeå universitet har hundratals partneruniversitet runt om i världen. Du kan komplettera din utbildning vid Umeå universitet med en termin, ett år eller mer – någonstans i världen.

Umeå universitet är ett praktiskt, öppet och nyfiket universitet, ett universitet som helt enkelt ger lust till utveckling!
 Här finns attraktiva utbildningar på både grund- och avancerad nivå och världsledande forskning inom flera områden.

Visa alla utbildningar med Umeå universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Datainsamling och analys Klassrum Umeå
Grundkurs i kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Handling Klassrum Umeå
Hjärnavbildning Klassrum Umeå
Högre kognitiva funktioner Klassrum Umeå
Högre kognitiva funktioner Klassrum Umeå
Intellektuellt funktionshinder - om vardag och livsvillkor för vuxna och äldre Distans Distans
Kognitionspsykologi 1 Klassrum Umeå
Kognitionspsykologi 1 Klassrum Umeå
Kognitiv Design Klassrum Umeå
Kognitiv Neurovetenskap I Klassrum Umeå
Kognitiv Neurovetenskap II Klassrum Umeå
Kunskap och minne Klassrum Umeå
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design Klassrum Umeå
Perception Klassrum Umeå
Senare del Beteendevetenskapliga programmet inriktning mot IT-miljöer Klassrum Umeå
Språk och kognition Distans Distans
Statistik och empirisk metod Klassrum Umeå
Tillämpad kognitiv psykologi Klassrum Umeå
Vetenskaplig kommunikation Klassrum Umeå
Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign Klassrum Umeå
Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign Klassrum Umeå
Visuell kognition Klassrum Umeå
Visuell kognition Klassrum Umeå
Genusvetenskap
Bekönat våld Distans Distans
Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities Klassrum Umeå
Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities Klassrum Umeå
Feministisk kunskapsproduktion, akademiskt skrivande och tvärvetenskapliga forskningsmetoder Klassrum Umeå
Feministisk teori och intersektionell analys Klassrum Umeå
Feministisk teori och intersektionell analys Klassrum Umeå
Genus, kön, kropp: teorier och debatt Klassrum Umeå
Genus, kön, kropp: teorier och debatt Klassrum Umeå
Genus, nation och migration Klassrum Umeå
Genuspedagogik i lärmiljöer Distans Distans
Genuspedagogik i lärmiljöer Distans Distans
Genusvetenskap: Feministisk teori och intersektionell analys Klassrum Umeå
Genusvetenskap: Makt och kön A Klassrum Umeå
Genusvetenskap: Makt och kön B Klassrum Umeå
Genusvetenskap: Makt och kön C Klassrum Umeå
Humanistiskt samhällsprogram - Historia Klassrum Umeå
Magisterprogram i genus, rättvisa och samhälle Distans Distans
Magisteruppsats i genusvetenskap Klassrum Umeå
Masterprogram i genusvetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i genusvetenskap Distans Distans
Masteruppsats i genusvetenskap Klassrum Umeå
Miljöteoretiska perspektiv Klassrum Umeå
Normkritisk genuspedagogik Distans Distans
Psykologi
Arbete miljö och hälsa Klassrum Umeå
Arbete miljö och hälsa Klassrum Umeå
Avancerad Neuropsykologi Klassrum Umeå
Avancerad Neuropsykologi Klassrum Umeå
Beteendeförändring och arbetslivsinriktad rehabilitering Distans Distans
Biologisk psykologi Klassrum Umeå
Biologisk psykologi Klassrum Umeå
Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: Bedömning Klassrum Umeå
Hälsopsykologi Klassrum Umeå
Hälsopsykologi Klassrum Umeå
Idrotts- och hälsopsykologi Klassrum Umeå
Intelligens och IQ Klassrum Umeå
Intelligens och IQ Klassrum Umeå
Introduktionskurs i Psykologi Klassrum Umeå
Introduktionskurs i Psykologi Klassrum Umeå
Katastrofmedicin Klassrum Sollefteå
Kognitiv Neuropsykologi Klassrum Umeå
Kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen Klassrum Umeå
Logopedprogrammet Klassrum Umeå
Magisteruppsats i psykologi Klassrum Umeå
Magisteruppsats i psykologi Klassrum Umeå
Magisteruppsats i psykologi Klassrum Umeå
Magisteruppsats i psykologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i psykologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i psykologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i psykologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i psykologi Klassrum Umeå
Masteruppsats psykologi Klassrum Umeå
Masteruppsats psykologi Klassrum Umeå
Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet Distans Distans
Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet Distans Distans
Personlighetspsykologi Klassrum Umeå
Personlighetspsykologi Klassrum Umeå
Psykologi 1 Klassrum Umeå
Psykologi 1 Klassrum Umeå
Psykologi 2 Klassrum Umeå
Psykologi 2 Klassrum Umeå
Psykologi 2 - halvfart Klassrum Umeå
Psykologi 3 Klassrum Umeå
Psykologi 3 Klassrum Umeå
Senare del kandidatprogram för kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Senare del Logopedprogrammet, T2, T4, T6, T8 Klassrum Umeå
Senare del Logopedprogrammet, T3- T7 Klassrum Umeå
Senare del Sociologiprogrammet, T3 Klassrum Umeå
Social- och gruppsykologi Klassrum Umeå
Social- och gruppsykologi Klassrum Umeå
Socialpsykologi A Klassrum Umeå
Socialpsykologi A Klassrum Umeå
Socialpsykologi B Klassrum Umeå
Sociologi C med inr mot socialpsykologi Klassrum Umeå
Sociologiprogrammet Klassrum Umeå
Utvecklingspsykologi Klassrum Umeå
Utvecklingspsykologi Klassrum Umeå
Vetenskaplig metod Klassrum Umeå
Vetenskaplig metod Klassrum Umeå
Psykoterapi
Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: Behandling Klassrum Umeå
Psykologprogrammet Klassrum Umeå
Psykologprogrammet Klassrum Umeå
Psykoterapeutprogrammet - Allmän inriktning Distans Distans
Psykoterapeutprogrammet - Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi Distans Distans
Senare del Psykologprogrammet, Termin 3 Klassrum Umeå
Samhällsvetenskap
Arkeologiprogrammet Klassrum Umeå
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, litteraturvetenskaplig inriktning Distans Distans
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, litteraturvetenskaplig inriktning Distans Distans
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning Distans Distans
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning Distans Distans
Evenemang Klassrum Umeå
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Klassrum Umeå
Kompetens, lärande och IKT i arbetslivet Distans Distans
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna Klassrum Umeå
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna Klassrum Umeå
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna Klassrum Umeå
Likabehandling och normkritik i civil och offentlig verksamhet Distans Distans
Likabehandling och normkritik i lärandemiljön Distans Distans
Människan, miljön och samhället Distans Distans
Normkritiska perspektiv på vardag och arbetsliv Distans Distans
Samhällsorientering för åk 4-6 Klassrum Umeå
Samhällsvetarprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Arkeologiprogrammet, T2, T4 Klassrum Umeå
Senare del Arkeologiprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Humanistiskt samhällsprogram, Historia Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Klassrum Umeå
Unga, sex och internet Distans Distans
Unga, sex och internet Distans Distans
Utbildningsdesign för E-lärande i arbetslivet Distans Distans
Sociologi
Familj i fokus Klassrum Umeå
Global sociologi Klassrum Umeå
Global sociologi Klassrum Umeå
Internationalisering och socialt arbete Distans Distans
Internationalisering och socialt arbete Distans Distans
Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Klassrum Umeå
Kriminologi A Klassrum Umeå
Kriminologi A:1 Klassrum Umeå
Kriminologi A:2 Klassrum Umeå
Kriminologi B Distans Distans
Kultursociologi Klassrum Umeå
Kultursociologi Klassrum Umeå
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna Klassrum Umeå
Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp Distans Distans
Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp Klassrum Umeå
Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete Klassrum Umeå
Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete Klassrum Umeå
Magisteruppsats i socialt arbete Klassrum Umeå
Magisteruppsats i socialt arbete Klassrum Umeå
Magisteruppsats i sociologi Klassrum Umeå
Magisteruppsats i sociologi Klassrum Umeå
Masterprogram i socialt arbete Klassrum Umeå
Masteruppsats i socialt arbete Klassrum Umeå
Masteruppsats i socialt arbete Klassrum Umeå
Masteruppsats i socialt arbete Klassrum Umeå
Masteruppsats i socialt arbete Klassrum Umeå
Masteruppsats i sociologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i sociologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i sociologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i sociologi Klassrum Umeå
Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete Klassrum Umeå
Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete Klassrum Umeå
Psykosocial arbetsmiljö Distans Distans
Relation och förändring i människovårdande arbete Klassrum Umeå
Senare del Masterprogram i socialt arbete Klassrum Umeå
Senare del Sociologiprogrammet, Termin 2, 4 och 6 Klassrum Umeå
Senare del Socionomprogrammet Umeå, T3- T7 Klassrum Umeå
Social Work in Sweden Klassrum Umeå
Socialpolitik i fokus Klassrum Umeå
Socialpolitik och familj i fokus Klassrum Umeå
Socialt arbete inom somatisk och psykiatrisk vård Klassrum Umeå
Socialt arbete inom somatisk och psykiatrisk vård Klassrum Umeå
Socialt arbete med äldre Klassrum Umeå
Sociologi A Klassrum Umeå
Sociologi A Klassrum Umeå
Sociologi B Klassrum Umeå
Sociologi C Klassrum Umeå
Sociologisk teori och praktik Klassrum Umeå
Sociologiska perspektiv på arbete och familj Klassrum Umeå
Sociologiska perspektiv på arbete och familj Klassrum Umeå
Sociologiska perspektiv på globalisering och migration Klassrum Umeå
Sociologiska perspektiv på människa och miljö Klassrum Umeå
Sociologiska perspektiv på politiska attityder Klassrum Umeå
Sociologiska perspektiv på politiska attityder Klassrum Umeå
Socionomprogrammet Distans Distans
Socionomprogrammet Klassrum Umeå
Socionomprogrammet Distans Distans
Socionomprogrammet Klassrum Umeå
Swedish Social Welfare in Comparative Perspective Klassrum Umeå
Utrednings- och utvärderingsarbete Klassrum Umeå
Utrednings- och utvärderingsarbete Klassrum Umeå
Våld i nära relation Distans Distans
Socionom
Barn, unga och familj i socialt arbete Klassrum Umeå
Barn, unga och familj i socialt arbete Klassrum Umeå
Senare del Socionomprogrammet Campus, Termin 3-7 Klassrum Umeå
Social Work in Sweden Klassrum Umeå
Swedish Social Welfare in Comparative Perspective Klassrum Umeå
Statistik
Försöksplanering och avancerad statistisk modellering Klassrum Umeå
Introduktion till data science Klassrum Umeå
Kausal inferens Klassrum Umeå
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna Klassrum Umeå
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna Klassrum Umeå
Magisteruppsats i Statistik Klassrum Umeå
Masterprogrammet i matematisk statistik Klassrum Umeå
Masterprogrammet i matematisk statistik Klassrum Umeå
Masteruppsats i statistik Klassrum Umeå
Masteruppsats i statistik Klassrum Umeå
Senare del Statistikerprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Statistik A Klassrum Umeå
Statistik A Klassrum Umeå
Statistik A1 Klassrum Umeå
Statistik A1 Klassrum Umeå
Statistik A1 Klassrum Umeå
Statistik A2 Klassrum Umeå
Statistik A2 Klassrum Umeå
Statistik B Klassrum Umeå
Statistik C1 Klassrum Umeå
Statistik C2: Självständigt arbete Klassrum Umeå
Statistik för internationella ekonomer Klassrum Umeå
Statistik för lärare Klassrum Umeå
Statistik för naturvetare Klassrum Umeå
Statistik med inriktning mot logistik Klassrum Umeå
Statistisk kommunikation Klassrum Umeå
Statistiska metoder i genetik Klassrum Umeå
Statistiska tillämpningar Klassrum Umeå
Urvalsmetodik Klassrum Umeå
Statsvetenskap
Bedömning och betyg i teori och praktik Distans Distans
Ekonomisk geografi med inriktning mot handel och lokalisering Klassrum Umeå
Forskningsdesign och metod inom utbildningsvetenskap Klassrum Umeå
Fred och fredsbyggande Klassrum Umeå
Freds- och konfliktstudier A Klassrum Umeå
Freds- och konfliktstudier B Klassrum Umeå
Freds- och konfliktstudier C Klassrum Umeå
Förvaltning Klassrum Umeå
Global and Regional Governance Klassrum Umeå
Global rättvisa Klassrum Umeå
Global rättvisa Klassrum Umeå
Internationell ekonomisk historia (nivå 4) Distans Distans
Krishanteringssystem i jämförande perspektiv Klassrum Umeå
Magisteruppsats i freds- och konfliktstudier Klassrum Umeå
Magisteruppsats i freds- och konfliktstudier Klassrum Umeå
Magisteruppsats i statsvetenskap Klassrum Umeå
Magisteruppsats i statsvetenskap Klassrum Umeå
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Klassrum Umeå
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Klassrum Umeå
Masterprogram i statsvetenskap Klassrum Umeå
Masterprogram i statsvetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Klassrum Umeå
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Klassrum Umeå
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Klassrum Umeå
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Klassrum Umeå
Masteruppsats i statsvetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i statsvetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i statsvetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i statsvetenskap Klassrum Umeå
Metafor och metonymi i politisk diskurs Klassrum Umeå
Political violence Distans Distans
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Klassrum Umeå
Samhällsvetenskapernas historia, samhällsroll och globala sammanhang Klassrum Umeå
Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis Klassrum Umeå
Statsvetenskap A Klassrum Umeå
Statsvetenskap A Klassrum Umeå
Statsvetenskap B Klassrum Umeå
Statsvetenskap B Klassrum Umeå
Statsvetenskap C Klassrum Umeå
Statsvetenskap C Klassrum Umeå
Statsvetenskapliga analysinriktningar Klassrum Umeå
Sverige i EU - Akademiska perspektiv och omvärldsbevakning Klassrum Umeå
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod Distans Distans
Återuppbyggnad efter kriser och katastrofer Klassrum Umeå
Återuppbyggnad efter kriser och katastrofer Klassrum Umeå
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Arkitektprogrammet Klassrum Umeå
Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Klassrum Umeå
Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Klassrum Umeå
Senare del Arkitektprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Arkitektprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Klassrum Umeå
Elektriker
Analog elektronik Klassrum Umeå
Analog elektronik I Distans Distans
Analog kretsteknik Klassrum Umeå
Applikationsutveckling för internet Distans Distans
Applikationsutveckling för internet Klassrum Umeå
Datakommunikation Distans Distans
Datakommunikation Distans Distans
Datorteknik och inbyggda system Klassrum Umeå
Digital elektronik Klassrum Umeå
Digital kretsteknik Klassrum Umeå
Digitalteknik Klassrum Umeå
Elektriska maskiner Klassrum Umeå
Elektronikkonstruktion Klassrum Umeå
Elkraft Klassrum Umeå
Elkraft Klassrum Umeå
Elnät Klassrum Umeå
Elnät Klassrum Umeå
Fysiologiska mätsystem Klassrum Umeå
Grundläggande signalbehandling av media Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik - Medicinsk teknik Klassrum Umeå
Inbyggda system Klassrum Umeå
Linjära reglersystem Klassrum Umeå
Linux som utvecklingsmiljö 1 Distans Distans
Linux som utvecklingsmiljö 1 Distans Distans
Linux som utvecklingsmiljö 2 Distans Distans
Linux som utvecklingsmiljö 2 Distans Distans
Mikrodatorteknik 1 Klassrum Umeå
Mikrodatorteknik 2 Klassrum Umeå
Mätsystem och mätmetoder Klassrum Umeå
Optimal reglering av linjära system Klassrum Umeå
Reglersystem Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Klassrum Umeå
Sensorer och elektronik Klassrum Umeå
Simulera Analog Elektronik Distans Distans
Studentkonferens i elektronik och mekatronik Klassrum Umeå
Styr- och reglerteknik Klassrum Umeå
System och algoritmer för autonoma fordon Distans Distans
Teknikutveckling och hållbart värdeskapande Klassrum Umeå
Telerobotik och tillämpad sensorfusion Klassrum Umeå
Tillämpad digital signalbehandling Klassrum Umeå
Tillämpad mätteknik Klassrum Umeå
Trådlösa sensornätverk Distans Distans
Data / IT
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar Klassrum Umeå
Avancerad Datorgrafik och tillämpningar Klassrum Umeå
Avancerade distribuerade system Klassrum Umeå
Beräkningskomplexitet Klassrum Umeå
Databasteknik Klassrum Umeå
Databasteknik och webbaserade system Klassrum Umeå
Databasteknik och webbaserade system Distans Distans
Datainsamling och analys Klassrum Umeå
Datakommunikation och datornät Klassrum Umeå
Datakommunikation och internet Klassrum Umeå
Datastrukturer och algoritmer (C) Klassrum Umeå
Datastrukturer och algoritmer (Python) Klassrum Umeå
Datavetenskapens grunder Klassrum Umeå
Datorgrafik Klassrum Umeå
Datormoln Klassrum Umeå
Distribuerade system Klassrum Umeå
Effektiva algoritmer Klassrum Umeå
Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik Klassrum Umeå
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap Klassrum Umeå
Högskoleprogrammet till processoperatör Distans Distans
Högskoleprogrammet till processoperatör Distans Distans
Interaktivitet i smarta miljöer Klassrum Umeå
Introduktion till databashantering Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Magisterprogrammet i statistik och data science Klassrum Umeå
Magisterprogrammet i statistik och data science Klassrum Umeå
Masterprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Masterprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Människa-robotinteraktion Klassrum Umeå
Parallell programmering för multicore-baserade system Klassrum Umeå
Programmet i statistik och data science Klassrum Umeå
Programvaruteknik Klassrum Umeå
Projektkurs i datorseende Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Senare del Programmet i statistik och data science Klassrum Umeå
Student Conference in Computing Science Klassrum Umeå
Trender inom interaktiva intelligenta miljöer Klassrum Umeå
Utveckling av mobila applikationer Distans Distans
Utveckling av mobila applikationer Klassrum Umeå
Visualisering av data Klassrum Umeå
Programmering
Objektorienterad programmeringsmetodik Klassrum Umeå
Programmering i Python Klassrum Umeå
Programmeringsteknik med C och Matlab Klassrum Umeå
Programmeringsteknik med Python och Matlab Klassrum Umeå
Statistisk programmering Distans Distans
Statistisk programmering Klassrum Umeå
Systemvetenskap
Applikationsutveckling i Java Klassrum Umeå
Artificiell intelligens - grunderna Klassrum Umeå
Design av högpresterande mjukvara Klassrum Umeå
Digital etnografi Distans Distans
Filterdesign Distans Distans
Grundläggande logik och modellteori Klassrum Umeå
Interaktionsteknik Klassrum Umeå
Introduktion till e-Government Distans Distans
Matrisberäkningar och tillämpningar Klassrum Umeå
Mekatronik Klassrum Umeå
Operativsystem Klassrum Umeå
Optimering med tillämpningar Klassrum Umeå
Organisationsstyrning och informationssystem Klassrum Umeå
Programspråk Klassrum Umeå
Senare del Systemvetenskapliga programmet inr mot design, interaktion och innovation Klassrum Umeå
Systemnära programmering Klassrum Umeå
Teknisk-vetenskapliga beräkningar Klassrum Umeå
Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Webbdesign
CSS-baserad webbdesign Distans Distans
CSS-baserad webbdesign Distans Distans
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model Distans Distans
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model Distans Distans
Ekonomi / Försäljning
Change and Entrepreneurship in Organizations C Klassrum Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Klassrum Umeå
Entrepreneurial Financial Management C Klassrum Umeå
Försäljningsstrategier Klassrum Umeå
Innovation Management D Klassrum Umeå
Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes D Klassrum Umeå
New Venture Creation Klassrum Umeå
New Venture Creation Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprog inr m handel och logistik, T3 Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprogrammet, Termin 2, 4 och 6 Klassrum Umeå
Senare del Masterprog i affärsutveckling o internationalisering T2,T4 Klassrum Umeå
Social and Environmental Entrepreneurship C Klassrum Umeå
Strategic Business Development D Klassrum Umeå
Strategic Entrepreneurship D Klassrum Umeå
Ekonomi
Analysis of Business Culture C Klassrum Umeå
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Klassrum Umeå
Corporate Governance D Klassrum Umeå
Ekonomisk historia A Klassrum Umeå
Ekonomisk historia B Klassrum Umeå
Ekonomisk historia C Klassrum Umeå
Ekonomisk och social geografi Klassrum Umeå
Ekonomisk och social geografi Klassrum Umeå
Financial Management D Klassrum Umeå
Financial Markets, Institutions and Financial Planning C Klassrum Umeå
Företagsekonomi A Klassrum Umeå
Företagsekonomi A Klassrum Umeå
Företagsekonomi A1:1 Distans Distans
Företagsekonomi A1:2 Distans Distans
Företagsekonomi B53 Klassrum Umeå
Företagsekonomi B53 Klassrum Umeå
Internationell ekonomisk historia Distans Distans
Internationell ekonomisk historia (nivå 1) Klassrum Umeå
Internationell ekonomisk historia (nivå 1) Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i företagsekonomi Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i företagsekonomi Klassrum Umeå
Magisterkurs i ekonomisk historia Klassrum Umeå
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Klassrum Umeå
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Klassrum Umeå
Masterprogrammet i finansiering Klassrum Umeå
Masterprogrammet i finansiering Klassrum Umeå
Masterprogrammet i management Klassrum Umeå
Masterprogrammet i management Klassrum Umeå
Masterprogrammet i redovisning Klassrum Umeå
Masterprogrammet i redovisning Klassrum Umeå
Miljö- och naturresursekonomi B100:4 Klassrum Umeå
Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar Klassrum Umeå
Nationalekonomi C100:2 Klassrum Umeå
Nationalekonomi C100:2 Klassrum Umeå
Offentlig ekonomi B100:5 Klassrum Umeå
Revenue Management Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, T3 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering, T3 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i finansiering T2, T4 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i finansiering, T3 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i management T2, T4 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i management, T3 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i redovisning, T3 Klassrum Umeå
Sveriges ekonomiska geografi Klassrum Umeå
Sveriges ekonomiska geografi Klassrum Umeå
Finans / Analys / Kredit
Analys av finansiella data Klassrum Umeå
Corporate Finance and Analysis D Klassrum Umeå
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi A Klassrum Umeå
Nationalekonomi
Arbetsmarknadsekonomi B100:6 Klassrum Umeå
Ekonometri I D12 Klassrum Umeå
Finansiell ekonomi D2 Klassrum Umeå
Finansiell ekonomi II D21 Klassrum Umeå
Företaget, miljön och samhället Distans Distans
Hälsoekonomi D24 Klassrum Umeå
Introduktion till samhällsekonomi Klassrum Umeå
Introduktion till samhällsekonomi Klassrum Umeå
Makroekonomisk analys D27 Klassrum Umeå
Masterprogrammet i Nationalekonomi Klassrum Umeå
Masterprogrammet i Nationalekonomi Klassrum Umeå
Masteruppsats i nationalekonomi I Klassrum Umeå
Masteruppsats i nationalekonomi II Klassrum Umeå
Masteruppsats i nationalekonomi III Klassrum Umeå
Mikroekonomisk analys I D25 Klassrum Umeå
Mikroekonomisk analys II D26 Klassrum Umeå
Miljö- och naturresursekonomi D18 Klassrum Umeå
Miljöekonomisk profilkurs Klassrum Umeå
Nationalekonomi A100 Klassrum Umeå
Nationalekonomi A100 Klassrum Umeå
Nationalekonomi A100:1 Klassrum Umeå
Nationalekonomi A100:1 Klassrum Umeå
Nationalekonomi A100:2 Klassrum Umeå
Nationalekonomi A100:2 Klassrum Umeå
Nationalekonomi A101 Klassrum Umeå
Nationalekonomi A101:1 Klassrum Umeå
Nationalekonomi A101:2 Klassrum Umeå
Nationalekonomi B100 Klassrum Umeå
Nationalekonomi B100 Klassrum Umeå
Nationalekonomi B100:1 Klassrum Umeå
Nationalekonomi B100:1 Klassrum Umeå
Nationalekonomi C100:1 Klassrum Umeå
Nationalekonomi C100:1 Klassrum Umeå
Offentlig ekonomi D16 Klassrum Umeå
Penningpolitik och finansiell ekonomi B100:3 Klassrum Umeå
Politices kandidatprogrammet Klassrum Umeå
Samhällsekonomiska utmaningar Distans Distans
Redovisning / Bokföring
Accounting Auditing and Control D Klassrum Umeå
Management Accounting and Analysis D Klassrum Umeå
Redovisning C Klassrum Umeå
Redovisning C Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i redovisning T2, T4 Klassrum Umeå
Estetiska inriktningar
Estetiska ämnen C Klassrum Umeå
Estetiska ämnen C - inriktning musikproduktion Klassrum Umeå
Ämnesdidaktik i estetiska ämnen med fördjupningar Distans Distans
Bild / Form / Konst
Bild 1 Klassrum Umeå
Bild 1 distans Distans Distans
Bild 2, fristående Klassrum Umeå
Bild 2a, distans Distans Distans
Bild 2b, distans Distans Distans
Bild 3 Klassrum Umeå
Bild 3, fristående Klassrum Umeå
Bild för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30hp). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Bild för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30hp). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Design & kläder A Klassrum Umeå
Design för idékommunikation Klassrum Umeå
Form, färg, estetik och uttryck - Utveckla ditt formspråk i trä Distans Distans
Grafisk design och Media A Klassrum Umeå
Grundläggande formgivning Klassrum Umeå
Grundläggande tredimensionell formgivning Klassrum Umeå
Grundläggande tvådimensionell formgivning Klassrum Umeå
Hot Team - innovationsprojekt Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i fri konst Klassrum Umeå
Kläddesign Distans Distans
Kroki 1 Klassrum Umeå
Masterprogrammet i fri konst Klassrum Umeå
Mönsterkonstruktion och modellskapande Distans Distans
Senare del Kandidatprogrammet i fri konst Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i fri konst, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i fri konst, T2, T4, T6 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i fri konst, T3 Klassrum Umeå
Skapande bild, distans Distans Distans
Slöjd 1, textil Distans Distans
Slöjd 1, textil Distans Distans
Slöjd 1, Trä- och metall Distans Distans
Slöjd 1, Trä- och metall Distans Distans
Slöjd, design och hållbar utveckling Distans Distans
Slöjd, textil 2a, distans Distans Distans
Slöjd, textil 2b, distans Distans Distans
Slöjd, tradition, kultur och slöjdtekniker i praktiken Klassrum Umeå
Slöjd, Trä- och metall 2a, distans Distans Distans
Slöjd, Trä- och metall 2b, distans Distans Distans
Textila uttryck Distans Distans
Vävdesign Distans Distans
Design
Väv- och kläddesign fördjupning Distans Distans
Musik
Arduino i estetiska ämnen - musik Distans Distans
Arrangering, komposition och musikteori Distans Distans
Arrangering, komposition och musikteori 1 Distans Distans
Arrangering, komposition och musikteori 2 Distans Distans
Arrangering, Komposition och Musikteori 3 Distans Distans
Arrangering, Komposition och Musikteori 4 Distans Distans
Digitala verktyg och musikproduktion 1 Distans Distans
Ensemblearrangering i Kulturskolan Distans Distans
Musik 1 30 hp, fristående Klassrum Umeå
Musik 1, distans Distans Distans
Musik 2, distans Distans Distans
Musik 3, distans Distans Distans
Musik 3, fristående Klassrum Umeå
Musik och Ljudbearbetning i Max/MSP Distans Distans
Musikproduktion 1 Klassrum Umeå
Musikproduktion 2 Klassrum Umeå
Musikproduktion 2 Klassrum Umeå
Musikproduktion 3 Klassrum Umeå
Musikskapande till Film, Dataspel och Teater Distans Distans
Musikskapande till Film, Dataspel och Teater B Distans Distans
Musikteori i kulturskola Distans Distans
Skapande musik Klassrum Umeå
Skapande musik - Songwriting Klassrum Umeå
Skolmusikal 2 - I praktiken Distans Distans
Teater / Artist
Skolmusikal Distans Distans
Hantverk
Konsthantverk
Skapandets intryck - utveckla och tala om hantverkets tysta kunskap Distans Distans
Hotell / Restaurang / Turism
Mat och dryck
Drycker och mat i kombination Klassrum Umeå
Drycker och måltidshantverk 3 Klassrum Umeå
Gastronomiprogrammet - Kreativ matlagning Klassrum Umeå
Gastronomiprogrammet - Värdskap Klassrum Umeå
Kostvetarprogrammet Klassrum Umeå
Måltider ur ett historiskt perspektiv I - Mat, dryck och värdskap Distans Distans
Senare del Kostvetarprogrammet, T2, T4, T6 Klassrum Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, KREA Kreativ matlagning Klassrum Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, Kreativ matlagning Klassrum Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, Värdskap Klassrum Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, Värdskap Klassrum Umeå
Senare del Kostvetarprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Vin och mat Klassrum Umeå
Vinkunskap i teori och praktik Klassrum Umeå
Ölkunskap i teori och praktik Klassrum Umeå
Turism och resor
Evenemang Klassrum Umeå
Hotellbranschens struktur och dynamik Klassrum Umeå
Introduktion till turism Klassrum Umeå
Tourism Klassrum Umeå
Turismplanering Klassrum Umeå
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Kost och näringslära
Dietetik A Klassrum Umeå
Dietistprogrammet Klassrum Umeå
Fysiologi för dietetik Klassrum Umeå
Hem- och konsumentkunskap A Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap A Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap B Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap B15 Distans Distans
Hälsokommunikation, media och kostundersökningsmetoder Klassrum Umeå
Idrottsnutrition Distans Distans
Kost vid graviditet och amning Distans Distans
Kost vid träning Distans Distans
Kostundersökningsmetodik Distans Distans
Kostvetenskap A Klassrum Umeå
Kostvetenskap A Klassrum Umeå
Kostvetenskap B Klassrum Umeå
Kostvetenskap B Klassrum Umeå
Kostvetenskap C Klassrum Umeå
Livsmedelsdesign-Sensorisk analys och produktutveckling Klassrum Umeå
Livsmedelsdesign-Sensorisk analys och produktutveckling Klassrum Umeå
Magisteruppsats i kostvetenskap Distans Distans
Magisteruppsats i kostvetenskap Distans Distans
Masteruppsats i kostvetenskap, 30 Distans Distans
Masteruppsats i kostvetenskap, 30 Distans Distans
Masteruppsats i kostvetenskap, 30 Distans Distans
Mat och media Distans Distans
Mat och miljö Distans Distans
Mat och måltider för barn och ungdomar Distans Distans
Nutrition och måltider ur ett omvårdnadsperspektiv Distans Distans
Praktik inom kostområdet Klassrum Umeå
Senare del Dietistprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Dietistprogrammet, Termin 3, termin 5 Klassrum Umeå
Uppsats i kostvetenskap C Klassrum Umeå
Uppsats i kostvetenskap C Klassrum Umeå
Uppsats i kostvetenskap C Klassrum Umeå
Uppsats med inriktning hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Vetenskaplig metod med inriktning hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Våra matvanor ur ett sociologiskt perspektiv Distans Distans
Juridik
Anställningsavtalets rättsliga reglering Klassrum Umeå
Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning Klassrum Umeå
Arbetsrätt 1 Klassrum Umeå
Balance of Power and Constitutional Enforcement Klassrum Umeå
Balance of Power and Constitutional Enforcement Klassrum Umeå
Barnrätt Distans Distans
Barnrätt Distans Distans
Basic EU Law Klassrum Umeå
Basic EU Law Klassrum Umeå
Beskattningsrätt 1 Distans Distans
Beskattningsrätt 1 Klassrum Umeå
Beskattningsrätt II Klassrum Umeå
Comparative Law Klassrum Umeå
Comparative Law Klassrum Umeå
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning Klassrum Umeå
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning Klassrum Umeå
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning Distans Distans
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning Klassrum Umeå
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning Klassrum Umeå
Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering Klassrum Umeå
Ekonomisk familjerätt Klassrum Umeå
Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden Klassrum Umeå
Förvaltningsrätt Klassrum Umeå
Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv Klassrum Umeå
Handelsrätt Klassrum Umeå
Human Rights Law Klassrum Umeå
Human Rights Law Klassrum Umeå
Idrottsjuridik Klassrum Umeå
International Commercial Arbitration Klassrum Umeå
International Commercial Arbitration Klassrum Umeå
Internationell handelsrätt Klassrum Umeå
Introduction to Swedish Law Klassrum Umeå
Introduction to Swedish Law Klassrum Umeå
Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering Klassrum Umeå
Juridisk översiktskurs Klassrum Umeå
Juridisk översiktskurs Distans Distans
Juridisk översiktskurs Klassrum Umeå
Juridisk översiktskurs Distans Distans
Juristprogrammet Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Klassrum Umeå
Kommersiell avtals- och marknadsrätt Klassrum Umeå
Kommersiell EU-rätt Klassrum Umeå
Kredit- och exekutionsrätt Klassrum Umeå
Kriminologi och viktimologi för jurister Klassrum Umeå
Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Klassrum Umeå
Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Klassrum Umeå
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Klassrum Umeå
Medicinsk rätt Klassrum Umeå
Migrationsrätt Klassrum Umeå
Rule of Law, Constitutionalism and Fundamental Principles Klassrum Umeå
Rule of Law, Constitutionalism and Fundamental Principles Klassrum Umeå
Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt Klassrum Umeå
Rättsvetenskap/Miljörätt Klassrum Umeå
Språk, skrivande och demokrati Distans Distans
Straffprocess Klassrum Umeå
Straffrätt i kontext Klassrum Umeå
Victimology Klassrum Umeå
Victimology Klassrum Umeå
Kommunikation / Media
3D-modellering och siktanalys Klassrum Umeå
3D-modellering och siktanalys Klassrum Umeå
Användarforskning för interaktionsdesign Klassrum Umeå
Användarforskning för interaktionsdesign Klassrum Umeå
Att leda det digitala företaget Klassrum Umeå
Att leda det digitala företaget Klassrum Umeå
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Klassrum Umeå
Digital innovation Klassrum Umeå
Digital innovation Klassrum Umeå
Digital källkritik Distans Distans
Digital strategi Klassrum Umeå
Digital strategi Klassrum Umeå
Digitala och sociala medier Distans Distans
Journalistik, medier och kommunikation A Klassrum Umeå
Journalistik, medier och kommunikation B Klassrum Umeå
Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap C Klassrum Umeå
Medier, kommunikation och hållbar utveckling Distans Distans
PR, medier och samhälle Distans Distans
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Umeå
Programmet för strategisk kommunikation Klassrum Umeå
Senare del Masterprog i människa-datorinteraktion och sociala medier, T3 Klassrum Umeå
Senare del Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Programmet för strategisk kommunikation, T3, T5 Klassrum Umeå
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Klassrum Umeå
Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap Klassrum Umeå
Copywriting och skrivande
Kreativt akademiskt skrivande Distans Distans
Grafisk design
Grafisk design och Media B Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i industridesign Klassrum Umeå
Masterprogrammet i interaktionsdesign Klassrum Umeå
Masterprogrammet i avancerad produktdesign Klassrum Umeå
Masterprogrammet i transportdesign Klassrum Umeå
Informationsvetenskap
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Klassrum Umeå
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Klassrum Umeå
Digital kultur Klassrum Umeå
Informationssystem Klassrum Umeå
Informationsvetenskaplig teori Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i informatik Klassrum Umeå
Kvalitativ forskning i informatik Klassrum Umeå
Kvalitativ forskning i informatik Klassrum Umeå
Magisteruppsats i informatik Klassrum Umeå
Senare del Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Magisterprog Biblioteks- och informationsvetenskap, T2 Klassrum Umeå
Skolbibliotek i teori och praktik Distans Distans
Vetenskaplig kunskapsproduktion, kommunikation och informationshantering Klassrum Umeå
Journalistik
Journalistprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Journalistprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Kommunikation
Hälsokommunikation och sociologiska perspektiv inom hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Kommunikationens grunder Klassrum Umeå
Marknadsföring / PR
Civilekonomprogrammet Klassrum Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Klassrum Umeå
Consumer Behavior and Marketing Strategy D Klassrum Umeå
Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D Klassrum Umeå
Innovation och affärsutveckling Distans Distans
Masterprogrammet i marknadsföring Klassrum Umeå
Masterprogrammet i marknadsföring Klassrum Umeå
New Product Innovation D Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprog inr m Service Management, T3 Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprogrammet, T3, T5, T7 Klassrum Umeå
Senare del Masterprog i marknadsföring T2 T4 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i marknadsföring, T3 Klassrum Umeå
Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C Klassrum Umeå
Medieproduktion
Digital medieproduktion Klassrum Umeå
Digital medieproduktion 1 Klassrum Umeå
Senare del Digital medieproduktion Klassrum Umeå
Multimedia
Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling Klassrum Umeå
Applikationer i sensornätverk Distans Distans
Bildbehandling Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Klassrum Umeå
Deep Learning - metoder och tillämpningar Distans Distans
Deep Learning - metoder och tillämpningar Distans Distans
Framtida gränssnitt för människa-dator-interaktion Klassrum Umeå
Innovativa mobila tjänster och system Klassrum Umeå
NoSQL-databaser Distans Distans
Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test" Klassrum Umeå
Sociala och interaktiva medier Klassrum Umeå
Sociala och interaktiva medier Klassrum Umeå
Teknik för sociala medier Klassrum Umeå
Kultur / Humanistiska inriktningar
Berättandets betydelser Distans Distans
Etnografi och kulturanalys Distans Distans
Etnografiskt författarskap och etnografiska framställningsformer - kvalitativt vetenskapligt skrivande Distans Distans
Magisteruppsats i etnologi Distans Distans
Arkeologi
Arkeologi A, internetkurs Distans Distans
Arkeologi A1 Särskilt nordeuropeisk Klassrum Umeå
Arkeologi B, internetkurs Distans Distans
Arkeologi B1 Särskilt nordeuropeisk Klassrum Umeå
Arkeologi och GIS - den geografiska dimensionen Klassrum Umeå
Fältkurs med miljöarkeologi Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i arkeologi Klassrum Umeå
Miljöarkeologi - Hållbarhet och kulturmiljövård Klassrum Umeå
Filosofi
Filosofi A Distans Distans
Filosofi A Distans Distans
Filosofi A Distans Distans
Filosofi A Distans Distans
Filosofi A Klassrum Umeå
Filosofi B Klassrum Umeå
Filosofi B Distans Distans
Filosofi B Distans Distans
Filosofi C Distans Distans
Filosofi C Klassrum Umeå
Magisterkurs i filosofi Klassrum Umeå
Magisterkurs i filosofi Distans Distans
Magisterkurs i filosofi Distans Distans
Magisterkurs i filosofi II Distans Distans
Magisterkurs i filosofi II Distans Distans
Magisterkurs i filosofi II Klassrum Umeå
Magisteruppsats i filosofi Distans Distans
Magisteruppsats i filosofi Klassrum Umeå
Masterkurs i filosofi Distans Distans
Masterkurs i filosofi Klassrum Umeå
Masteruppsats i filosofi Distans Distans
Masteruppsats i filosofi Klassrum Umeå
Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter Klassrum Umeå
Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter Klassrum Umeå
Perceptionsfilosofi Distans Distans
Påbyggnadskurs i filosofi Distans Distans
Påbyggnadskurs i filosofi Klassrum Umeå
Påbyggnadskurs i filosofi Distans Distans
Vetenskapligt tänkande Klassrum Umeå
Vetenskapsteori Klassrum Umeå
Historia
Drottningar och drottningskap i medeltida och tidigmoderna Europa Distans Distans
Historia A Distans Distans
Historia A Klassrum Umeå
Historia A Klassrum Umeå
Historia B Distans Distans
Historia B Klassrum Umeå
Historia B Klassrum Umeå
Historia C Distans Distans
Historia C Klassrum Umeå
Historia C Klassrum Umeå
Idéhistoria A Distans Distans
Idéhistoria A Klassrum Umeå
Idéhistoria A Distans Distans
Idéhistoria B Distans Distans
Idéhistoria B Distans Distans
Idéhistoria C Distans Distans
Magisterkurs i historia Klassrum Umeå
Magisterkurs i historia Distans Distans
Magisterkurs i historia II Distans Distans
Magisterkurs i historia II Klassrum Umeå
Magisterkurs i idéhistoria Distans Distans
Magisterkurs i idéhistoria II Distans Distans
Magisteruppsats i historia Distans Distans
Magisteruppsats i historia Klassrum Umeå
Magisteruppsats i idéhistoria Distans Distans
Masterkurs i historia Klassrum Umeå
Masterkurs i historia Distans Distans
Masterkurs i idéhistoria Distans Distans
Masteruppsats i historia Distans Distans
Masteruppsats i historia Klassrum Umeå
Masteruppsats i idéhistoria Distans Distans
Miljötänkandets historia Distans Distans
Milstolpar i nordisk historia Klassrum Umeå
Senare del Humanistiskt samhällsprogram, Historia Klassrum Umeå
Senare del Masterprogram i Miljöarkeologi, T3 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogram i Miljöarkeologi, T4 Klassrum Umeå
Skogens idéhistoria Distans Distans
Internationellt
Engelska A för internationella avtalsstudenter och free-movers Klassrum Umeå
Engelska A för internationella avtalsstudenter och free-movers Klassrum Umeå
Examensarbete för masterexamen i Skandinavistik Distans Distans
Konstvetenskap
Att skriva om samtida konst Distans Distans
Konst i digitala miljöer Distans Distans
Konst och visuell kultur från efterkrigstid till nutid Distans Distans
Konst och visuell kultur från impressionismen till andra världskriget Distans Distans
Konst- och bildvetenskap A Distans Distans
Konst- och bildvetenskap B: Teori, metod och uppsats Distans Distans
Konst- och bildvetenskap C Distans Distans
Konstpedagogik i samtida konstformer Distans Distans
Kulturvetenskap
Branschutbildningen för museer och kulturarv Klassrum Umeå
Etnologi B Klassrum Umeå
Etnologi B: Fältarbete och uppsats Distans Distans
Kulturanalys A Klassrum Umeå
Kulturanalys B Klassrum Umeå
Kulturanalysprogrammet Klassrum Umeå
Magisteruppsats i kulturanalys Distans Distans
Masterkurs - Individuellt projekt i kultur- och medievetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i etnologi Distans Distans
Masteruppsats i kulturanalys Distans Distans
Materiell kultur i museer Distans Distans
Museologi A: Museer, samhälle och kulturarv Klassrum Umeå
Museologi B: Pedagogik, utställning och representation Klassrum Umeå
Museologi C: Kulturteoretisk fördjupning och uppsats Klassrum Umeå
Programmet för civilt arbete Klassrum Umeå
Programmet för kulturentreprenörskap Klassrum Umeå
Ritualer, fester och evenemang Distans Distans
Samisk kultur: slöjd, musik och litteratur Distans Distans
Samiska B, Jämförande urfolksstudier II Distans Distans
Samiska studier: Repatriering Distans Distans
Senare del Kulturanalysprogrammet, T3 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogram i kultur- och medievetenskap, T3 Klassrum Umeå
Text i program- och utställningsverksamhet på det publika museet Distans Distans
Litteraturvetenskap
Engelska A, Litteratur Klassrum Umeå
Engelska A, Litteratur Klassrum Umeå
Engelska B, Litteraturvetenskaplig översiktskurs Klassrum Umeå
Engelska, Att skapa litterära mästerverk Distans Distans
Engelska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för masterexamen Distans Distans
Kreativt skrivande A: Att skriva i olika genrer Distans Distans
Kreativt skrivande A: Konsten att berätta Distans Distans
Kreativt skrivande B: Litterärt projekt och temaarbete Distans Distans
Kreativt skrivande B: Litterärt projekt och uppsatsarbete Distans Distans
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande A Klassrum Umeå
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande B Klassrum Umeå
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande C Klassrum Umeå
Litteraturvetenskaplig teori och metod Distans Distans
Magisteruppsats i litteraturvetenskap Klassrum Umeå
Masterprogrammet i litteraturvetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i litteraturvetenskap Distans Distans
Profilkurs: Det föreställda Arktis Distans Distans
Profilkurs: Litteratur och funktionsnedsättning Distans Distans
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Klassrum Umeå
Senare del Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, T3, T5 Klassrum Umeå
Shakespeare och den engelska renässansen Distans Distans
Tyska B, Litteratur och litteraturhistoria - från upplysningen till naturalismen Distans Distans
Tyska, Att skapa litterära mästerverk Distans Distans
Tyska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för magisterexamen Distans Distans
Religionsvetenskap
Den Johanneiska litteraturen och teologin: Språklig magisterkurs i Nya Testamentets exegetik Distans Distans
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: icke-språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik Distans Distans
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: icke-språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik Klassrum Umeå
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik Klassrum Umeå
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik Distans Distans
Historisk och praktisk teologi: kandidatkurs Klassrum Umeå
Historisk och praktisk teologi: magisterkurs Klassrum Umeå
Historisk- systematisk teologi: Masterkurs Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i religionsvetenskap Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i religionsvetenskap Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i teologi Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i teologi Klassrum Umeå
Magisteruppsats i religionsvetenskap Distans Distans
Magisteruppsats i religionsvetenskap Klassrum Umeå
Magisteruppsats i teologi Klassrum Umeå
Magisteruppsats i teologi Klassrum Umeå
Martin Luthers teologi i historia och nutid II: magisterkurs Distans Distans
Martin Luthers teologi i historia och nutid: kandidatkurs Klassrum Umeå
Masteruppsats i religionsvetenskap Distans Distans
Masteruppsats i religionsvetenskap Distans Distans
Masteruppsats i teologi Klassrum Umeå
Nytestamentlig grekiska: grundkurs Klassrum Umeå
Nytestamentlig grekiska: grundkurs Distans Distans
Religionshistoria: kandidatkurs Distans Distans
Religionshistoria: magisterkurs Distans Distans
Religionspedagogik: kandidatkurs Distans Distans
Religionspsykologi: Kandidatkurs Distans Distans
Religionspsykologi: magisterkurs Distans Distans
Religionsvetenskap 1 Klassrum Umeå
Religionsvetenskap: grundkurs Distans Distans
Religionsvetenskap: grundkurs Distans Distans
Religionsvetenskap: grundkurs A1 Klassrum Umeå
Religionsvetenskap: grundkurs A1 Distans Distans
Religionsvetenskap: grundkurs A2 Klassrum Umeå
Religionsvetenskap: grundkurs A2 Distans Distans
Religionsvetenskap: magisterkurs Distans Distans
Själavård:kandidatkurs Distans Distans
Systematisk teologi - Dogmatik: kandidatkurs Distans Distans
Systematisk teologi - Dogmatik: kandidatkurs Klassrum Umeå
Systematisk teologi - Dogmatik: magisterkurs Distans Distans
Systematisk teologi - Dogmatik: magisterkurs Klassrum Umeå
Systematisk teologi - Moderna och postmoderna perspektiv: kandidatkurs Distans Distans
Systematisk teologi - Moderna och postmoderna perspektiv: magisterkurs Distans Distans
Systematisk teologi och etik: Magisterkurs Klassrum Umeå
Teologi: grundkurs Distans Distans
Teologi: grundkurs Distans Distans
Teologi: grundkurs A1 Distans Distans
Teologi: grundkurs A2 Distans Distans
Teologprogrammet - kandidatutbildning Distans Distans
Teologprogrammet - kandidatutbildning Klassrum Umeå
Teologprogrammet - kandidatutbildning Klassrum Umeå
Teologprogrammet - kandidatutbildning Distans Distans
Teologprogrammet - magisterutbildning Klassrum Umeå
Teori och metod i religionsvetenskap: Magisterkurs Distans Distans
Övrigt inom kultur / humanistiska inriktningar
Etnologi C Klassrum Umeå
Föremålens betydelser. Om relationen mellan ting, identitet och kultur Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Leadership, Negotiation, and Decision-Making Klassrum Umeå
Ledarskap och ledarskapsutveckling A Distans Distans
Ledarskap och ledarskapsutveckling A Distans Distans
Ledarskap och organisation I Klassrum Umeå
Ledarskap och organisation II Klassrum Umeå
Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Forsknings- och utredningsmetodik Distans Distans
Managerial Perspectives on Strategy and People D Klassrum Umeå
Operations Management D Klassrum Umeå
Organisation och ledarskap Distans Distans
Organisation, ledarskap och projektledning Klassrum Umeå
Organizational Design C Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i ledarskap och organisation, T2 Klassrum Umeå
Ledarskap
Organisatoriskt ledarskapande Klassrum Umeå
Projektledning
Att leda och driva projekt Distans Distans
Att leda och driva projekt Distans Distans
Project Management and Organizational Design D Klassrum Umeå
Projektledning Distans Distans
Projektledning 1 Distans Distans
Projektledning 1 Klassrum Umeå
Projektledning 1 Klassrum Umeå
Projektledning 1 Klassrum Umeå
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Umeå
Natur / Djur
Akvatisk ekosystemekologi Klassrum Umeå
Arktiska Ekosystem Klassrum Umeå
Ekologi Klassrum Umeå
Ekologi A Distans Distans
Ekologi och energi i planeringen Klassrum Umeå
Ekologisk dynamik Klassrum Umeå
Masterprogrammet i ekologi Klassrum Umeå
Masterprogrammet i ekologi Klassrum Umeå
Masterprogrammet i ekologi Klassrum Umeå
Masterprogrammet i ekologi Klassrum Umeå
Naturvård Klassrum Umeå
Projekt i ekologi I Klassrum Umeå
Skogsekologi Klassrum Umeå
Vattenvård Klassrum Umeå
Viltbiologi med viltvård Distans Distans
Lant- och skogsbruk
Lantbruk och djurskydd Klassrum Umeå
Naturvetenskap
Astronomi och meteorologi Distans Distans
Fysiologi Klassrum Umeå
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Umeå
Fördjupningskurs i immunologi Klassrum Umeå
Fördjupningskurs i immunologi Klassrum Umeå
Fördjupningskurs i immunologi Klassrum Umeå
Genetik och evolution Klassrum Umeå
Humanbiologi och laboratoriemetodik Klassrum Umeå
Immunologi Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Biologi Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Geovetenskap Klassrum Umeå
Masterprogram i Fysioterapi Distans Distans
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet Klassrum Umeå
Naturkunskapsdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet Klassrum Umeå
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6, Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Senare del Masterprogram i Fysioterapi, T3, T5 Distans Distans
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Klassrum Umeå
Tillämpad fördjupningskurs i immunologi Klassrum Umeå
Tillämpad fördjupningskurs i immunologi Klassrum Umeå
Utomhuspedagogik, hållbar utveckling och naturvetenskap i förskola, fritidshem och grundskola Klassrum Umeå
Biologi
Artkunskap och systematik Klassrum Umeå
Avancerad Molekylärbiologi Klassrum Umeå
Avancerat projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Avancerat projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Avancerat projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Avancerat projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Bakteriell Fysiologi och Patogenes Klassrum Umeå
Bakteriell Fysiologi och Patogenes Klassrum Umeå
Basal och molekylär genetik Klassrum Umeå
Bioenergi Klassrum Umeå
Bioinformatik och genomanalys Klassrum Umeå
Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet Klassrum Umeå
Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet Klassrum Umeå
Biologididaktik för ämneslärare för åk 7-9 Klassrum Umeå
Cellbiologi Klassrum Umeå
Cellbiologi, Djur och Växt Fysiologi Klassrum Umeå
Djur- och växtfysiologi Klassrum Umeå
Energiteknisk biologi Klassrum Umeå
Examensarbete för masterexamen i växtbiologi Klassrum Umeå
Examensarbete i biologi avseende kandidatexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i biologi avseende kandidatexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i biologi avseende kandidatexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i biologi avseende kandidatexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i biologi avseende masterexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i biologi avseende masterexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i biologi avseende masterexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i biologi avseende masterexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i växtbiologi Klassrum Umeå
Farmakologi N/T Klassrum Umeå
Funktionsgenomik teori Klassrum Umeå
Fysiologi och cellbiologi Klassrum Umeå
Genetik II Klassrum Umeå
Genetik II Klassrum Umeå
Genetik och genteknik Klassrum Umeå
Genexpression Klassrum Umeå
Hållbart skogsbruk Distans Distans
Immunkemiska tekniker N/T Klassrum Umeå
Immunologi Klassrum Umeå
Immunologi Klassrum Umeå
Inledande ingenjörskurs i bioteknik Klassrum Umeå
Inventering av biologisk mångfald Klassrum Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Klassrum Umeå
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Klassrum Umeå
Mikrobiologi och basal molekylärbiologi Klassrum Umeå
Molekylär ekologi och evolution Klassrum Umeå
Molekylär genetik Klassrum Umeå
Neurobiologi Klassrum Umeå
Neurobiologi Klassrum Umeå
Organismbiologi Klassrum Umeå
Projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Projektkurs i växtbiologi Klassrum Umeå
Projektkurs i växtbiologi Klassrum Umeå
Projektkurs i växtbiologi Klassrum Umeå
Projektkurs växtbiologi 15 hp Klassrum Umeå
Projektkurs växtmolekylärbiologi 15 hp Klassrum Umeå
Projektkurs växtmolekylärbiologi 15 hp Klassrum Umeå
Strukturbiologi Klassrum Umeå
Tillväxt och utveckling hos växter Klassrum Umeå
Tillämpad cellbiologi Klassrum Umeå
Tillämpad funktionsgenomik Klassrum Umeå
Transgenteknologi N/T Klassrum Umeå
Tumörbiologi Klassrum Umeå
Tumörbiologi Klassrum Umeå
Växtbioteknik och molekylär förädling Klassrum Umeå
Växters cell- och molekylärbiologi Klassrum Umeå
Biomedicin
Avancerad biomedicin Klassrum Umeå
Biomedicinprogrammet Klassrum Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi Klassrum Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin Klassrum Umeå
Grundläggande anatomi och embryologi Klassrum Umeå
Kvalitetssäkring och klinisk dokumentation Klassrum Umeå
Läkarprogrammet Klassrum Umeå
Masterprogram i Biomedicin Klassrum Umeå
Masterprogram i Biomedicin Klassrum Umeå
Projektarbete i Avancerad Molekylär Utvecklingsbiologi Klassrum Umeå
Projektarbete i biomedicin Klassrum Umeå
Projektarbete i biomedicin Klassrum Umeå
Projektarbete i biomedicin Klassrum Umeå
Sjukdomslära och genetik Klassrum Umeå
Farmakologi
Apotekarprogrammet Distans Distans
Extemporetillverkning av läkemedel Distans Distans
Farmakologi Klassrum Umeå
Fördjupad farmakoterapi Distans Distans
Galenisk farmaci Distans Distans
Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling Distans Distans
Läkemedelsbehandling hos äldre Distans Distans
Masterprogrammet i farmaci Distans Distans
Omvårdnad med farmakologi och läkemedelshantering Klassrum Umeå
Receptarieprogrammet Distans Distans
Senare del Receptarieprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Receptarieprogrammet Distans Distans
Teoretisk läkemedelskemi Klassrum Umeå
Teoretisk läkemedelskemi Klassrum Umeå
Tillämpad läkemedelskemi Klassrum Umeå
Tillämpad läkemedelskemi Klassrum Umeå
Fysik
Aktuella forskningsområden i fysik Klassrum Umeå
Atom- och molekylfysik Klassrum Umeå
Examensarbete i medicinsk strålningsfysik Klassrum Umeå
Examensarbete i medicinsk strålningsfysik Klassrum Umeå
Fasta tillståndets fysik Klassrum Umeå
Fysik C - examensarbete I Klassrum Umeå
Fysikaliska egenskaper hos mätgivare Klassrum Umeå
Fysikaliska modellers matematik B Klassrum Umeå
Fysikdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet Klassrum Umeå
Fysikdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet Klassrum Umeå
Fysikdidaktik för ämneslärare för åk 7-9 Klassrum Umeå
Introduktion till fasta tillståndets fysik Klassrum Umeå
Kärnfysik Klassrum Umeå
Kärnfysik Klassrum Umeå
Mätmetoder och strålningsdetektorer Klassrum Umeå
Nukleärmedicinsk teknik Klassrum Umeå
Projekt i strålningsmiljö Klassrum Umeå
Radioterapi Klassrum Umeå
Riskanalys inom strålbehandling Klassrum Umeå
Strålningsbiologi och strålskydd Klassrum Umeå
Strålningsdosimetri Klassrum Umeå
Strålningsväxelverkan Klassrum Umeå
Tillämpad dosimetri Klassrum Umeå
Geografi
Avancerad rumslig analys och modellering Klassrum Umeå
Avancerad rumslig analys och modellering Klassrum Umeå
Befolkning och mobilitet Klassrum Umeå
Befolkning och mobilitet Klassrum Umeå
Befolkningsgeografi Klassrum Umeå
Befolkningsgeografi Klassrum Umeå
Destinationer Klassrum Umeå
Destinationer och regional utveckling Klassrum Umeå
Destinationer och regional utveckling Klassrum Umeå
Examensarbete i kulturgeografi Klassrum Umeå
Forskningsdesign och metodologi Klassrum Umeå
Forskningsdesign och metodologi Klassrum Umeå
Fysisk infrastruktur och detaljplanering Klassrum Umeå
GIS och rumslig analys Klassrum Umeå
GIS och rumslig analys Klassrum Umeå
GIS och rumslig analys Klassrum Umeå
GIS och rumslig analys Klassrum Umeå
GIS, mobilitet och system Klassrum Umeå
GIS, mobilitet och system Klassrum Umeå
Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen Distans Distans
Kulturgeografi och urban teori Klassrum Umeå
Kulturgeografi och urban teori Klassrum Umeå
Kulturgeografiska metoder Klassrum Umeå
Kulturgeografiska metoder Klassrum Umeå
Kvalitativa metoder i kulturgeografi Klassrum Umeå
Kvalitativa metoder i kulturgeografi Klassrum Umeå
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Umeå
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Umeå
Magisteruppsats i Kulturgeografi Klassrum Umeå
Magisteruppsats i Kulturgeografi Klassrum Umeå
Masterprogrammet i samhällsplanering Klassrum Umeå
Masterprogrammet i samhällsplanering Klassrum Umeå
Masterprogrammet i turism Klassrum Umeå
Masterprogrammet i turism Klassrum Umeå
Masteruppsats i kulturgeografi Klassrum Umeå
Masteruppsats i kulturgeografi Klassrum Umeå
Planeringsteori och planerarrollen Klassrum Umeå
Regional-ekonomisk geografi Klassrum Umeå
Regional-ekonomisk geografi Klassrum Umeå
Samhällsplanering Klassrum Umeå
Sveriges sociala geografi Klassrum Umeå
Sveriges sociala geografi Klassrum Umeå
Tillämpad kartografi Klassrum Umeå
Tourism Klassrum Umeå
Turism och geografi Klassrum Umeå
Turism och geografi Klassrum Umeå
Turism-GIS Klassrum Umeå
Turism-GIS Klassrum Umeå
Turismprogrammet Klassrum Umeå
Geovetenskap
Akvatisk biogeokemi Klassrum Umeå
Akvatiska ekosystem Klassrum Umeå
Analys av fältdata Klassrum Umeå
Analys av miljöförändringar Klassrum Umeå
Ekologi och geovetenskap Klassrum Umeå
Examensarbete i geovetenskap avseende masterexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i geovetenskap avseende masterexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i geovetenskap avseende masterexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen Klassrum Umeå
Geografiska informationssystem Klassrum Umeå
Geografiska informationssystem 1 - naturvetenskapliga data Distans Distans
Geografiska informationssystem 2 - naturvetenskapliga data Distans Distans
Geomorfologi och jordartsgeologi Klassrum Umeå
Geovetenskap Klassrum Umeå
Geovetenskap med inriktning mot naturkatastrofer Klassrum Umeå
Klimatförändringar - orsaker och verkan Klassrum Umeå
Klimatförändringar (geovetenskap) Klassrum Umeå
Mark och vatten - teori och fältmetoder Klassrum Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Klassrum Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Klassrum Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Klassrum Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Klassrum Umeå
Miljöbiogeokemi Klassrum Umeå
Miljöstörningar i mark och vatten <