Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen!

För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i. Därför satsar vi på att skapa kreativa campus att mötas på – Campus Umeå, Konstnärligt Campus Umeå, Campus Skellefteå och Campus Örnsköldsvik – alla med moderna lokaler för studier och sköna miljöer. 

Campus Umeå, vårt huvudcampus, är ett av Sveriges största samlade universitetsområden. Här finns de flesta av våra utbildningar. Det gör det enkelt att läsa en extra kurs och ger massor av chanser att träffa studenter som läser helt andra utbildningar.

Till Umeå universitet kommer studenter från världens alla hörn. Många av våra utbildningar erbjuder dessutom möjligheter att studera utomlands. Taiwan, Mexiko eller Kina. Seoul, Toronto, Melbourne eller Reykjavik? Vad vill du upptäcka? Umeå universitet har hundratals partneruniversitet runt om i världen. Du kan komplettera din utbildning vid Umeå universitet med en termin, ett år eller mer – någonstans i världen.

Umeå universitet är ett praktiskt, öppet och nyfiket universitet, ett universitet som helt enkelt ger lust till utveckling!
 Här finns attraktiva utbildningar på både grund- och avancerad nivå och världsledande forskning inom flera områden.

Visa alla utbildningar med Umeå universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Arkitektprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Arkitektprogrammet, T3- T9 Klassrum Umeå
Beteendevetenskap
Psykologprogrammet
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Klassrum Umeå
Ekonomi
Civilekonomprogrammet Klassrum Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprog inr m handel och logistik, T3 Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprog inr m Service Management, T3 Klassrum Umeå
Farmaci
Apotekare
Apotekarprogrammet Distans Distans
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Klassrum Umeå
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik - Sjukhusfysik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi Distans Distans
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Umeå
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Umeå
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Klassrum Umeå
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Klassrum Umeå
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Bild Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Biologi Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Engelska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Franska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Historia Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Idrott och hälsa Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Matematik Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Musik Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Naturkunskap Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Religionskunskap Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Samhällskunskap Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Spanska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska som andraspråk Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Tyska Klassrum Umeå
Vård / Omsorg
Logoped
Logopedprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Logopedprogrammet, T3, T5, T7 Klassrum Umeå
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Grundkurs i kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Kognitiv Neurovetenskap I Klassrum Umeå
Kognitiv Neurovetenskap II Klassrum Umeå
Kunskap och minne Klassrum Umeå
Perception Klassrum Umeå
Senare del av Kandidatprogram för kognitionsvetenskap T3, T5 Klassrum Umeå
Social Work in Sweden Klassrum Umeå
Swedish Social Welfare in Comparative Perspective Klassrum Umeå
Vetenskaplig kommunikation Klassrum Umeå
Beteendevetenskapliga programmet
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Klassrum Umeå
Psykologi
Barn- och ungdomspsykiatri: trauma, ångest och depression Distans Distans
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Prestationspsykologi Klassrum Umeå
Sociologi
Arbetssociologi Klassrum Umeå
Digital sociologi Klassrum Umeå
Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Klassrum Umeå
Psykosocial arbetsmiljö Distans Distans
Senare del Sociologiprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Socialt hållbart arbetsliv Distans Distans
Sociologiprogrammet Klassrum Umeå
Bygg / Anläggning
Elektriker
Analog elektronik I Distans Distans
Elektriska maskiner Klassrum Umeå
Elektronik och PCB-design Klassrum Umeå
Elnät Klassrum Umeå
Kommunikationens grunder Klassrum Umeå
Mikrodatorteknik 1 Klassrum Umeå
Mikrodatorteknik 2 Klassrum Umeå
Mätsystem och mätmetoder Klassrum Umeå
Teknikutveckling och hållbart värdeskapande Klassrum Umeå
Tillämpad mätteknik Klassrum Umeå
Data / IT
Applikationsutveckling (Java) Klassrum Umeå
Artificiell intelligens Klassrum Umeå
Dataanalys med R, del 1 Distans Distans
Dataanalys med R, del 2 Distans Distans
Datakommunikation och internet Klassrum Umeå
Datorgrafik Klassrum Umeå
Datorsäkerhet Klassrum Umeå
Grundläggande logik och modellteori Klassrum Umeå
Inbyggda system Klassrum Umeå
Kandidatprogram i filosofi och artificiell intelligens Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Maskininlärning med R, del 1 Distans Distans
Människa-datorinteraktion Klassrum Umeå
Människocentrerad artificiell intelligens Klassrum Umeå
Parallell programmering för multicore-baserade system Klassrum Umeå
Prestandaprogrammering Klassrum Umeå
Programmering i Python Klassrum Umeå
Programmering i Python: Kodkvalitet och programmeringsprinciper Distans Distans
Programmet i statistik och data science Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Statistik B: Programmering och modellering Klassrum Umeå
Statistik B: Teori Klassrum Umeå
Statistisk dataanalys Klassrum Umeå
Statistisk problemlösning med Excel och VBA Klassrum Umeå
Systemnära programmering Klassrum Umeå
Teknisk-vetenskapliga beräkningar Klassrum Umeå
Programmering
Prototyputveckling för mobila applikationer Klassrum Umeå
Systemvetenskap
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Klassrum Umeå
Djur / Natur
Ekologi och energi i planeringen Klassrum Umeå
Skogsbruk
Lantbruk och djurskydd Klassrum Umeå
Ekonomi
Affärsutveckling Klassrum Umeå
Change and Entrepreneurship in Organizations C Klassrum Umeå
Ekonomie kandidatprogrammet Klassrum Umeå
Ekonomisk historia A Klassrum Umeå
Ekonomisk historia C Klassrum Umeå
Innovation och affärsutveckling Distans Distans
Internationell ekonomisk historia Distans Distans
Kandidatkurs i ekonomisk historia med vårdadministrativ inriktning Distans Distans
Revenue Management Distans Distans
Social and Environmental Entrepreneurship C Klassrum Umeå
Företagsekonomi
Företagsekonomi A Klassrum Umeå
Företagsekonomi A1:1 Distans Distans
Internationella ekonomprogrammet Klassrum Umeå
Organizational Design C Klassrum Umeå
Nationalekonomi
Arbetsmarknadsekonomi B100:6 Klassrum Umeå
Företaget, miljön och samhället Distans Distans
Miljö- och naturresursekonomi B100:4 Klassrum Umeå
Nationalekonomi, fortsättningsnivå - Internationell och finansiell ekonomi Klassrum Umeå
Nationalekonomi, fortsättningsnivå - Sociala dilemman och offentlig ekonomi Klassrum Umeå
Offentlig ekonomi B100:5 Klassrum Umeå
Offentlig upphandling, teori, praktik och ekonomi Distans Distans
Penningpolitik och finansiell ekonomi B100:3 Klassrum Umeå
Politices kandidatprogrammet Klassrum Umeå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Design & kläder A Klassrum Umeå
Grafisk design och Media A Klassrum Umeå
Hot Team - innovationsprojekt Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i fri konst Klassrum Umeå
Kroki 1 Klassrum Umeå
Mönsterkonstruktion och modellskapande Distans Distans
Senare del Kandidatprogrammet i fri konst, T3, T5 Klassrum Umeå
Skapande bild, distans Distans Distans
Dans
Making för kulturskolan Distans Distans
Musik
Arrangering, komposition och musikteori 1 Distans Distans
Arrangering, komposition och musikteori 1a Distans Distans
Arrangering, komposition och musikteori 1b Distans Distans
Arrangering, Komposition och Musikteori 1d Distans Distans
Arrangering, Komposition och Musikteori 3 Distans Distans
Ensemblearrangering i Kulturskolan Distans Distans
Musik och Ljudbearbetning i Max/MSP Distans Distans
Musikskapande och ensemblespel 1 Klassrum Umeå
Musikskapande och ensemblespel 2 Klassrum Umeå
Musikteori Distans Distans
Skolmusikal - I praktiken Distans Distans
Social hållbarhet i musik, slöjd och bild Distans Distans
Specialpedagogiska perspektiv i estetiska ämnen Distans Distans
Textil / Mode
Skapande textil och estetik Distans Distans
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi Klassrum Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin Klassrum Umeå
Molekylär epidemiologi Klassrum Umeå
Senare del av Biomedicinprogrammet Klassrum Umeå
Studieort: Östersund/Sunderbyn: Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin, decentraliserad utbildning - Praktik i Ö Distans Distans
Farmakologi
Extemporetillverkning av läkemedel Distans Distans
Farmakologi Klassrum Umeå
Fördjupad farmakoterapi Distans Distans
Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling Distans Distans
Läkemedelsbehandling hos äldre Distans Distans
Receptarieprogrammet Distans Distans
Hantverk
Konsthantverk
Kostvetarprogrammet Distans Distans
Trähantverk
Slöjd, textil 2a, distans Distans Distans
Slöjd, Trä- och metall 2a, distans Distans Distans
Humaniora
Aktuella kulturstudier: Etnologi B Distans Distans
Antropocen: människa, djur och natur i klimatförändringarnas tid Distans Distans
Arkeologi A, internetkurs Distans Distans
Arkeologi A1 Särskilt nordeuropeisk Klassrum Umeå
Arkeologi B, internetkurs Distans Distans
Arkeologiprogrammet Klassrum Umeå
Civilsamhället, empowerment och social mobilisering Distans Distans
Digitala vardagsliv Distans Distans
Engelska A för studerande på högskoleingenjörs- civilingenjörs- och naturvetarprogrammen Klassrum Umeå
Etnografiska intervjuer och kulturanalytisk tolkning Distans Distans
Etnologi A Klassrum Umeå
Etnologi B Klassrum Umeå
Etnologi C Klassrum Umeå
Etnologprogrammet Klassrum Umeå
Föremålens betydelser. Om relationen mellan ting, identitet och kultur Distans Distans
Humanistiska perspektiv på klimatförändringar Distans Distans
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Klassrum Umeå
Kulturella djurstudier, mellanartsliga relationer och etnografi Distans Distans
Kulturteoretiska perspektiv och analysmetoder: Etnologi B Distans Distans
Likabehandling i vården Distans Distans
Reflexivitet och intersektionalitet Distans Distans
Second-hand, loppis och vintage Distans Distans
Senare del Arkeologiprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Humanistiskt samhällsprogram, T4 Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, T5 Klassrum Umeå
Sexualitet, kropp och relationer Klassrum Umeå
Urbana normer och landsbygdsmobilisering Distans Distans
Arkeologi
Fältkurs med miljöarkeologi Klassrum Umeå
Bibliotekarie
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Klassrum Umeå
Senare del Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram, T3, T5 Klassrum Umeå
Filosofi
Myt, magi och ockultism Distans Distans
Vetenskapsteori Distans Distans
Genusvetenskap
Genusvetenskap: Makt och kön A Klassrum Umeå
Genusvetenskap: Makt och kön C Distans Distans
Historia
Arkeologi och GIS - den geografiska dimensionen Klassrum Umeå
Fotbollshistoria Distans Distans
Idéhistoria C Distans Distans
Idéhistoria: antiken, medeltiden och renässansen Distans Distans
Idéhistoria: Upplysning och romantik Distans Distans
Miljöarkeologi - Hållbarhet och kulturmiljövård Klassrum Umeå
Konstvetenskap
Design och modernitet Distans Distans
Introduktion till konst- och bildvetenskap Distans Distans
Konst i digitala miljöer Distans Distans
Konst och antropocen Distans Distans
Konst och visuell kultur 1950-nutid Distans Distans
Konst- och bildvetenskap A Distans Distans
Konst- och bildvetenskap C Distans Distans
Konstpedagogik i kulturskolan Distans Distans
Konstpedagogik i samtida konstformer Distans Distans
Samtida arkitektur i norr Distans Distans
Sápmi, konst och visuell kultur Distans Distans
Kulturvetenskap
Arkeologi i museiberättelser och utställningar Distans Distans
Att tillgängliggöra kulturarv Distans Distans
Branschutbildningen för museer och kulturarv Klassrum Umeå
DNA och historisk identitet Distans Distans
Kulturarv och hållbarhet Distans Distans
Museologi A: Museer, samhälle och kulturarv Klassrum Umeå
Museologi C: Kulturteoretisk fördjupning och uppsats Klassrum Umeå
Sakrala föremål i museer Distans Distans
Senare del av Branschutbildningen för museer och kulturarv, T5 Klassrum Umeå
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande A Klassrum Umeå
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande C Klassrum Umeå
Norrland Noir. Svärta och tradition Distans Distans
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Klassrum Umeå
Senare del Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, T3, T5 Klassrum Umeå
Religionsvetenskap
Nytestamentlig grekiska:grundkurs Klassrum Umeå
Religionspsykologi: Kandidatkurs Distans Distans
Svenska kyrkans tro och liv: kandidatkurs Klassrum Umeå
Systematisk teologi - Moderna och postmoderna perspektiv: kandidatkurs Distans Distans
Teologi: grundkurs A1 Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Planering, genomförande och utvärdering av träning Klassrum Umeå
Tränaren i samverkan Klassrum Umeå
Tränarskapet i ett etiskt perspektiv Klassrum Umeå
Dietistprogrammet
Senare del Dietistprogrammet, T2, T4, T6 Klassrum Umeå
Kost och näringslära
Dietetik A Klassrum Umeå
Gastronomiprogrammet Klassrum Umeå
Hem- och konsumentkunskap B Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap B15 Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Kostvetenskap B Klassrum Umeå
Mat och miljö Distans Distans
Praktik inom kostområdet Klassrum Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Kostvetarprogrammet, T3 Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Byggnadsteknik för husägare Klassrum Umeå
Projektering av stålkonstruktioner Klassrum Umeå
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik - Medicinsk teknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Distans Distans
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprog i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik, METE Medicinsk teknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Umeå
Maskinteknik
Fordonsteknik Motor Distans Distans
Hydraulik Klassrum Umeå
Maskinelement Klassrum Umeå
Maskintekniskt fördjupningsprojekt Klassrum Umeå
Produktionsteknologi Klassrum Umeå
Turbomaskiner Klassrum Umeå
Medicinsk teknik
Hållbar utveckling och strålningsmiljö Klassrum Umeå
Hållbar utveckling och strålningsmiljö med projekt Klassrum Umeå
Medicin med medicintekniska tillämpningar Klassrum Umeå
Mätmetoder och strålningsdetektorer Klassrum Umeå
Juridik
Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering Klassrum Umeå
Förvaltningsrätt Distans Distans
Idrottsjuridik Klassrum Umeå
Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt Klassrum Umeå
Kommunikation / Media
Brott och medier Distans Distans
Datakommunikation och datornät Klassrum Umeå
Journalistik, medier och kommunikation Distans Distans
Journalistik, medier och kommunikation A Klassrum Umeå
Klimatkommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap C Klassrum Umeå
Medier och populärkultur Distans Distans
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Umeå
Programmet för strategisk kommunikation Klassrum Umeå
Senare del Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, T5 Klassrum Umeå
Senare del Programmet för strategisk kommunikation, T3, T5 Klassrum Umeå
Systemtänkande Klassrum Umeå
Grafisk design
Grafisk design & Media A för lärare Klassrum Umeå
Grafisk design & Media B för lärare Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i industridesign Klassrum Umeå
Journalistik
Journalistprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Journalistprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Kreativt skrivande
Kreativt skrivande A: Konsten att berätta Distans Distans
Kreativt skrivande B: Litterärt projekt och temaarbete Distans Distans
Kreativt skrivande C: Skrivprocess och uppsatsarbete Distans Distans
Marknadsföring / PR
Försäljningsstrategier Klassrum Umeå
Medieproduktion
Digital medieproduktion Klassrum Umeå
Ledarskap / Organisation
Organisationsförändringar Klassrum Umeå
Styrning och organisering Klassrum Umeå
Kris- och konflikthantering
Freds- och konfliktstudier B Klassrum Umeå
Introduktion till freds- och konfliktstudier Distans Distans
Ledarskap
Ledarskap i friluftsliv Klassrum Umeå
Strategiskt ledarskap Klassrum Umeå
Projektledning
Projektledning Distans Distans
Naturvetenskap
Humanbiologi och laboratoriemetodik Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Biologi Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Geovetenskap Klassrum Umeå
Kvalitetssäkring och klinisk dokumentation Klassrum Umeå
Naturens mångfald för geografilärare Klassrum Umeå
Naturens mångfald för naturkunskapslärare Klassrum Umeå
Biologi
Artkunskap och systematik Klassrum Umeå
Artkunskap och systematik för biologilärare Klassrum Umeå
Bakteriell Fysiologi och Patogenes Klassrum Umeå
Basal och molekylär genetik Klassrum Umeå
Energiteknisk biologi Klassrum Umeå
Fysiologi Klassrum Umeå
Genetik II Klassrum Umeå
Genetik och evolution Klassrum Umeå
Immunologi Klassrum Umeå
Inventering av biologisk mångfald Klassrum Umeå
Mikrobiologi och basal molekylärbiologi Klassrum Umeå
Naturens mångfald Klassrum Umeå
Neurobiologi Klassrum Umeå
Organismbiologi Klassrum Umeå
Vattenvård Klassrum Umeå
Geovetenskap
Ekologi och geovetenskap Klassrum Umeå
Geoteknikens grunder Klassrum Umeå
Klimatförändringar - orsaker och verkan Klassrum Umeå
Klimatförändringar för geografilärare Klassrum Umeå
Mark och vatten - fältmetoder Klassrum Umeå
Miljöbiogeokemi Klassrum Umeå
Processer i naturen Klassrum Umeå
Kemi
Inledande miljövetenskap Klassrum Umeå
Matematik
Algebraiska strukturer Klassrum Umeå
Basfärdigheter i algebra Klassrum Umeå
Differentialekvationer Klassrum Umeå
Flervariabelanalys och differentialekvationer Klassrum Umeå
Fysikens matematiska metoder Klassrum Umeå
Introduktion till grafteori Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i matematik Klassrum Umeå
Kontinuerlig optimering Klassrum Umeå
Kvalitetsteknik och försöksplanering Klassrum Umeå
Matematik 2 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Distans Distans
Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4-6 Distans Distans
Matematikdidaktik 2 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet Klassrum Umeå
Matematisk introduktion till maskininlärning Klassrum Umeå
Reell analys Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i matematik Klassrum Umeå
Statistik för lärare Klassrum Umeå
Stokastiska processer och simulering Klassrum Umeå
Talteori Klassrum Umeå
Miljö
Kandidatprogrammet i miljövetenskap med hållbarhetsprofil Klassrum Umeå
Miljöbalken Distans Distans
Miljöfarlig verksamhet Klassrum Umeå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet, decentraliserad utbildning - VFU inom Regionerna Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen Distans Distans
HR-arbete i teori och praktik II Distans Distans
Personalvetarprogrammet Klassrum Umeå
Arbetsmiljö
Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete Klassrum Umeå
Risk, säkerhet och arbetsmiljö Distans Distans
Restaurang
Mat / Dryck
Den vegetariska måltiden Klassrum Umeå
Drycker och mat i kombination Klassrum Umeå
Måltider, hälsa och hållbarhet Klassrum Umeå
Måltids- och restaurangvetenskap 1 Klassrum Umeå
Svenska mattraditioner Klassrum Umeå
Vinkunskap-fördjupning Klassrum Umeå
Samhällsvetenskap
Examensarbete för kandidatexamen i polisiärt arbete Distans Distans
Kriminologi A Klassrum Umeå
Kriminologi C Klassrum Umeå
Kvalitativ metod I Distans Distans
Kvantitativ metod I Distans Distans
Polisiärt arbete i praktiken Distans Distans
Samhällsvetarprogrammet Klassrum Umeå
Geografi
Detaljplanering Klassrum Umeå
Fysisk infrastruktur och detaljplanering Klassrum Umeå
GIS för samhällsplanering Klassrum Umeå
Introduktion till GIS Klassrum Umeå
Introduktion till kulturgeografi Klassrum Umeå
Regional utveckling och planering Klassrum Umeå
Teman inom kulturgeografi Klassrum Umeå
Vetenskapliga metoder i geografi Klassrum Umeå
Samhällsplanerarprogrammet
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Umeå
Statistik
Senare del av Programmet i statistik och data science T3, T5 Klassrum Umeå
Statsvetenskap
Handel och lokalisering Klassrum Umeå
Introduktion till läraryrket Distans Distans
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Klassrum Umeå
Skolans uppdrag (UVK) Distans Distans
Statsvetenskap A Klassrum Umeå
Sport / Fritid
Idrott och sport
Den analytiska tränaren: att använda vetenskap i idrottspraktiken Distans Distans
Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa Klassrum Umeå
Idrottspedagogisk forskning 1 Klassrum Umeå
Idrottspsykologi: verktyg för prestation och hälsa Distans Distans
Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 2 Klassrum Umeå
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Klassrum Umeå
Nordiskt friluftsliv Klassrum Umeå
Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 1 Klassrum Umeå
Senare del Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling, T3 Klassrum Umeå
Socialpsykologiska aspekter av tränarskap Klassrum Umeå
Tillämpat ledarskap inom idrott Distans Distans
Språk
Didaktik för modersmålslärare Distans Distans
Engelska A1, nätkurs Distans Distans
Engelska B1, nätkurs Distans Distans
Engelska C Distans Distans
Finska A, Grammatik, vokabulär och muntlig kommunikation Distans Distans
Finska B, Grammatik, vokabulär och skriftlig kommunikation Distans Distans
Finska C, Språkvetenskap och litteratur Distans Distans
Finska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Franska B Klassrum Umeå
Franska B, Språkdidaktik, Fokus Franska Distans Distans
Franska för ämneslärare, kurs 2 Klassrum Umeå
Intensivkurs i svenska 2: fortsättningskurs Klassrum Umeå
Introduktion till språk och kultur i norra Skandinavien Distans Distans
Italienska A:1 Distans Distans
Italienska BI Distans Distans
Italienska C, Italiensk medeltida litteratur Distans Distans
Metafor och metonymi i politisk diskurs Klassrum Umeå
Meänkieli A, Grammatik, vokabulär och muntlig kommunikation Distans Distans
Meänkieli, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Runor och vikingarnas språk Distans Distans
Ryska A, Text och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska B, Text, muntlig kommunikation och litteratur Distans Distans
Ryska C, Språk, litteratur och språkfärdighet Distans Distans
Samiska B, Jämförande urfolksstudier II Distans Distans
Samiska B, Kultur och traditioner II Distans Distans
Samiska B, Lulesamiska Distans Distans
Samiska B, Nordsamiska Distans Distans
Samiska B, Samer och urfolk i världen II Distans Distans
Samiska B, Sydsamiska Distans Distans
Samiska: Lulesamiska, Kvalifikationskurs steg 3-4 Distans Distans
Samiska: Lulesamiska, Nybörjarkurs steg 1-2 Distans Distans
Samiska: Nordsamiska, Kvalifikationskurs steg 3-4 Distans Distans
Samiska: Nordsamiska, Nybörjarkurs steg 1-2 Distans Distans
Samiska: Sydsamiska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Distans Distans
Samiska: Sydsamiska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Spanska B Klassrum Umeå
Spanska B (nätkurs) Distans Distans
Spanska B, Språkdidaktik, Fokus Spanska Distans Distans
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs III Klassrum Umeå
Svenska som andraspråk A, Andraspråksutveckling Distans Distans
Svenska som andraspråk A, Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning Distans Distans
Svenska som andraspråk B Klassrum Umeå
Svenska som andraspråk B, Bedömning av andraspråksutveckling Distans Distans
Svenska språket A Klassrum Umeå
Svenska språket A: Retorik Distans Distans
Svenska språket A: Skrivande i utbildning och yrkesliv Distans Distans
Svenska språket A: Svenska språkets grammatik Klassrum Umeå
Svenska/Nordiska språk B Klassrum Umeå
Svenska/Nordiska språk B: Samtalsanalys Klassrum Umeå
Svenska/Nordiska språk C: Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Svenska/Nordiska språk C: Språkvård förr och idag Distans Distans
Svenska/Nordiska språk C: Teori och metod Distans Distans
Tyska A, Den moderna tyskans struktur Distans Distans
Tyska A, Modern tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria Distans Distans
Tyska B, Individuell fördjupning i tysk språk- eller litteraturvetenskap Distans Distans
Tyska B, Språk- och kulturkompetens Distans Distans
Tyska B, Språkdidaktik - fokus tyska Distans Distans
Tyska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Tyska C, Språkdidaktik i teori och praktik Distans Distans
Tyska för ämneslärare, kurs 1 Klassrum Umeå
Tyska för ämneslärare, kurs 3 Klassrum Umeå
Franska
Franska A Litteratur- och kulturstudier samt skriftlig produktion Distans Distans
Franska B, Fransk språkvetenskap och språkhistoria Distans Distans
Franska B, Språk- och kulturkompetens Distans Distans
Lingvistik och språkvetenskap
Lingvistik A, Världens språk Distans Distans
Ryska
Ryska A, Kultur och historia Distans Distans
Spanska
Spanska A, Muntlig och skriftlig kommunikation Distans Distans
Spanska för ämneslärare, kurs 2 Klassrum Umeå
Svenska
Barns språkutveckling Distans Distans
Lingvistik A/Svenska språket A: Sociolingvistik Distans Distans
Läs- och skrivinlärning Distans Distans
Läsa och skriva i alla ämnen. För lärare i åk 4-6 Distans Distans
Säkerhet / Skydd
Polis
Introduktion till polisiärt arbete Distans Distans
Teknik
Artificiell Intelligens i samhället Distans Distans
Astronomi och meteorologi Distans Distans
Datadrivet värdeskapande inom sport Distans Distans
Digital speldesign Distans Distans
Elektrodynamik Klassrum Umeå
Elektrodynamik med vektoranalys Klassrum Umeå
Fysik för geovetare Klassrum Umeå
Fysikalisk modellering och beräkningsteknik Klassrum Umeå
Fördjupning i termodynamik Klassrum Umeå
Informationsteori, nätverk och marknader Klassrum Umeå
Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik Klassrum Umeå
Introduktion till digital medieproduktion Klassrum Umeå
Kvantmekanik 1 Klassrum Umeå
Kvantmekanikens grunder Klassrum Umeå
Laborativ problemlösning i fysik Klassrum Umeå
Mekanik och energifysik Klassrum Umeå
Perspektiv på digitalisering Klassrum Umeå
Termodynamik B Klassrum Umeå
Fordonsteknik
Fordonsteknik Distans Distans
Industri och produktion
Industriellt byggande Klassrum Umeå
Industridesign
Senare del av Kandidatprogrammet i industridesign, T3,T5 Klassrum Umeå
Miljö och energiteknik
Miljökunskap med inriktning mot energiteknik Klassrum Umeå
Termodynamik Klassrum Umeå
Värme- och masstransport I Klassrum Umeå
Utbildning / Pedagogik
Att skriva ungdomslitteratur Distans Distans
Digitala verktyg i Slöjd Distans Distans
Digitalisering i förskolan Distans Distans
Dokumentation i förskolan i en digitaliserad tid: möjligheter och utmaningar Distans Distans
Engelska 2 för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Klassrum Umeå
Förskollärarprogrammet Klassrum Umeå
Grundlärarprogrammet - fritidshem Klassrum Umeå
Idrott och hälsa 2 Klassrum Umeå
Idrott, fostran och socialisation Klassrum Umeå
Kulturskolans didaktik 1 - Estetik, bildning och digitala verktyg Distans Distans
Kulturskolans didaktik 2 - Didaktik och forskningsöversikt Distans Distans
Läsfrämjande och kreativ litteraturförmedling Distans Distans
Medier och lärande Klassrum Umeå
Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2 Klassrum Umeå
Specialpedagogik för yrkeslärare Distans Distans
Specialpedagogik och socioemotionella svårigheter Distans Distans
Utbildningsplanering Klassrum Umeå
Grundlärare
Matematikdidaktik 1 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet Klassrum Umeå
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet - Hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet - Matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet - Specialidrott Distans Distans
Pedagogik
Att undervisa i Musikteori Distans Distans
Estetiska ämnen C - inriktning kulturskolepedagogik Distans Distans
Slöjd 2b, textil Distans Distans
Slöjd 2b, trä- och metall Distans Distans
Slöjd fördjupning, textil Distans Distans
Slöjd fördjupning, Trä- och metall Distans Distans
Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Distansutbildning Distans Distans
Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Reguljär utbildning Klassrum Umeå
Ämneslärare
Biologididaktik 1 för ämneslärare Klassrum Umeå
Biologididaktik 2 för ämneslärare Klassrum Umeå
Fysikdidaktik 1 för ämneslärare Klassrum Umeå
Fysikdidaktik 2 för ämneslärare Klassrum Umeå
Kemididaktik 1 för ämneslärare Klassrum Umeå
Kemididaktik 2 för ämneslärare Klassrum Umeå
Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare Klassrum Umeå
Naturkunskapsdidaktik 2 för ämneslärare Klassrum Umeå
Svenska för ämneslärare, kurs 2 Klassrum Umeå
Vård / Omsorg
Omvårdnad, examensarbete för kandidat Distans Distans
Radiografi - självständigt arbete Distans Distans
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Umeå
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap, epidemiologi och biostatistik Klassrum Umeå
Medicin
Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården Klassrum Umeå
Sjuksköterska
Studieort Örnsköldsvik: Sjuksköterskeprogrammet - Praktik i Örnsköldsvik med omnejd Distans Distans
Tandhygienist
Senare del av Tandhygienistprogrammet, T4 Distans Distans
Tandläkare
Tandteknikerprogrammet Klassrum Umeå
Tandsköterska
Käkkirurgisk operationssjukvård för tandsköterskor Distans Distans
Vårdadministratör
Vårdadministration C Distans Distans
Vårdadministrativa programmet Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Klassrum Umeå
Beteendevetenskap
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar Klassrum Umeå
Hjärnavbildning Klassrum Umeå
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Klassrum Umeå
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Beteendevetenskap Distans Distans
Senare del Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Språk och kognition Distans Distans
Kriminologi
Magisterprogram i polisiärt arbete Distans Distans
Psykologi
Beteendeförändring och arbetslivsinriktad rehabilitering Distans Distans
Formellt och kognitivt resonerande Klassrum Umeå
Hälsopsykologi I: Introduktion Klassrum Umeå
Hälsopsykologi II: Livsstilsperspektiv Klassrum Umeå
Sociologisk forskningsöversikt Klassrum Umeå
Utvecklingspsykologi med inriktning mot kognitiv och socio-emotionell utveckling Distans Distans
Psykoterapi
Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: Bedömning Distans Distans
Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: Behandling Distans Distans
Psykoterapeutprogrammet - Allmän inriktning Distans Distans
Psykoterapeutprogrammet - Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi Distans Distans
Sociologi
Human Resource Management and Development Klassrum Umeå
Magisteruppsats i socialt arbete Distans Distans
Masterprogram i socialt arbete Distans Distans
Masterprogrammet i sociologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i socialt arbete Distans Distans
Masteruppsats i socialt arbete Distans Distans
Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete Distans Distans
Senare del Masterprogrammet i sociologi, T3 Klassrum Umeå
Socialt arbete för delaktighet och medborgarskap - samhällsstöd vid psykisk och intellektuell funktionsnedsättning Distans Distans
Sociologisk teori Klassrum Umeå
Bygg / Anläggning
Elektriker
Diagnostisk radiologi för ingenjörer Klassrum Umeå
Linjära reglersystem Klassrum Umeå
Mekatronik Klassrum Umeå
Reglermetoder för robotapplikationer Klassrum Umeå
Studentkonferens i elektronik och mekatronik Klassrum Umeå
System och algoritmer för autonoma fordon Distans Distans
Telerobotik och tillämpad sensorfusion Klassrum Umeå
Data / IT
Beräkningskomplexitet Klassrum Umeå
Databasteknik Klassrum Umeå
Datasekretess Klassrum Umeå
Effektiva algoritmer Klassrum Umeå
Intelligens och IQ Distans Distans
Kausal inferens Distans Distans
Kognitiv interaktionsdesign Klassrum Umeå
Optimering med tillämpningar Klassrum Umeå
Reverse Engineering Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i artificiell intelligens Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och användarupplevelse, T3 Klassrum Umeå
Student Conference in Computing Science Klassrum Umeå
Trender inom interaktiva intelligenta miljöer Klassrum Umeå
Systemvetenskap
Avancerade distribuerade system Klassrum Umeå
Djur / Natur
Akvatiska ekosystem Klassrum Umeå
Analys av fältdata Klassrum Umeå
Ekonomi
Ekonomisk analys av insatser för hälsa och välfärd Distans Distans
Matematik för ekonomer I D7 Klassrum Umeå
Miljöekonomisk profilkurs Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering, T3 Klassrum Umeå
Strategic Business Development D Klassrum Umeå
Strategic Entrepreneurship, Networks and Internationalisation D Klassrum Umeå
Företagsekonomi
Accounting Auditing and Control D Klassrum Umeå
Corporate Finance and Analysis D Klassrum Umeå
Financial Management D Klassrum Umeå
Management Accounting and Analysis D Klassrum Umeå
Managerial Perspectives on Strategy and People D Klassrum Umeå
Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes D Klassrum Umeå
Project Management and Organizational Design D Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i finansiering, T3 Klassrum Umeå
Nationalekonomi
Ekonometri I D12 Klassrum Umeå
Finansiell ekonomi D2 Klassrum Umeå
Finansiell ekonomi II D21 Klassrum Umeå
Mikroekonomisk analys och tillämpningar Klassrum Umeå
Offentlig ekonomi D16 Klassrum Umeå
Redovisning / Bokföring
Senare del Masterprogrammet i redovisning, T3 Klassrum Umeå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Masterprogrammet i fri konst Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i fri konst, T3 Klassrum Umeå
Farmaci
Biomedicin
Avancerad biomedicin Klassrum Umeå
Projektarbete i biomedicin Klassrum Umeå
Senare del av Masterprogram i Biomedicin Klassrum Umeå
Farmakologi
Farmakologi N/T Klassrum Umeå
Masterprogrammet i farmaci Distans Distans
Humaniora
Digitala metoder inom humaniora och samhällsvetenskap Klassrum Umeå
Fördjupning inom vetenskaplig metodik Distans Distans
Bibliotekarie
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Klassrum Umeå
Filosofi
Den artificiella intelligensens filosofi: Etik och policy Distans Distans
Genusvetenskap
Bekönat våld Distans Distans
Magisterprogram i genus, rättvisa och samhälle Distans Distans
Normkritisk genuspedagogik Distans Distans
Historia
Fascismens historia Distans Distans
Historiska perspektiv på demokrati Distans Distans
Magisterkurs i idéhistoria Distans Distans
Masterkurs i idéhistoria Distans Distans
Masteruppsats i idéhistoria Distans Distans
Miljötänkandets historia Distans Distans
Political violence Distans Distans
Politisk idéhistoria - perspektiv på demokratiska rättigheter Distans Distans
Populärvetenskap - historia, teori, praktik Distans Distans
Ukraina mellan öst och väst Distans Distans
Konstvetenskap
Masterprogrammet i tillämpad kulturvetenskap Klassrum Umeå
Kulturvetenskap
Masterkurs - Individuellt projekt i kultur- och medievetenskap Klassrum Umeå
Profilkurs: Den sovjetiska myten i nutida rysk kultur Distans Distans
Profilkurs: Litteratur och medicin Distans Distans
Samiska studier, Forskningsmetoder i urfolksstudier Distans Distans
Tillämpad kulturvetenskap 1 Klassrum Umeå
Tillämpad kulturvetenskap II Klassrum Umeå
Litteraturvetenskap
Kreativt akademiskt skrivande Distans Distans
Litteraturteoretisk fördjupning och projektarbete på avancerad nivå Klassrum Umeå
Litteraturvetenskaplig teori och metod Distans Distans
Litteraturvetenskapliga studier på avancerad nivå Klassrum Umeå
Masterprogrammet i litteraturvetenskap Klassrum Umeå
Profilkurs: Det föreställda Arktis Distans Distans
Senare del av Masterprogrammet i litteraturvetenskap, T3 Klassrum Umeå
Religionsvetenskap
Genus, sexualitet och bibeln: icke-språklig magisterkurs i exegetik Distans Distans
Genus, sexualitet och bibeln: språklig magisterkurs i exegetik Distans Distans
Kyrkosyn och liturgik: magisterkurs Distans Distans
Martin Luthers och reformationens teologier: magisterkurs Distans Distans
Mystik och paranormala upplevelser: magisterkurs Distans Distans
Religionshistoria: magisterkurs Distans Distans
Systematisk teologi - Moderna och postmoderna perspektiv: magisterkurs Distans Distans
Systematisk teologi och etik: Magisterkurs Klassrum Umeå
Teori och metod i religionsvetenskap: Magisterkurs Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Företagssköterska Distans Distans
Kost och näringslära
Idrottsnutrition Distans Distans
Kost vid graviditet och amning Distans Distans
Mat, kultur och medier Distans Distans
Våra matvanor ur ett sociologiskt perspektiv Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Avancerad byggteknisk fördjupningskurs Klassrum Umeå
Maskinteknik
Materialhållfasthet Klassrum Umeå
Medicinsk teknik
Biofluidmekanik Klassrum Umeå
Biomedicinska sensorer och analys Klassrum Umeå
Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv Klassrum Umeå
Magnetresonanstomografi och ultraljud Klassrum Umeå
Medicinsk avbildning och analys Klassrum Umeå
Medicinteknisk säkerhet och riskhantering Klassrum Umeå
Röntgenteknik Klassrum Umeå
Strålningsdosimetri Klassrum Umeå
Tillämpad medicinsk bildbehandling Klassrum Umeå
Juridik
Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning Klassrum Umeå
Ekonomisk familjerätt Klassrum Umeå
Fördjupad förvaltningsprocess Klassrum Umeå
Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden Klassrum Umeå
Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv Klassrum Umeå
Internationell arbetsrätt: Globala, regionala och nationella perspektiv Klassrum Umeå
Kommersiell avtals- och marknadsrätt Klassrum Umeå
Kommersiell EU-rätt Klassrum Umeå
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Klassrum Umeå
Straffrätt i kontext Klassrum Umeå
Kommunikation / Media
Datormoln Klassrum Umeå
Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Umeå
Matrisberäkningar och tillämpningar Klassrum Umeå
Grafisk design
Masterprogrammet i avancerad produktdesign Klassrum Umeå
Masterprogrammet i interaktionsdesign Klassrum Umeå
Masterprogrammet i transportdesign Klassrum Umeå
Marknadsföring / PR
Consumer Behavior and Marketing Strategy D Klassrum Umeå
Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i marknadsföring, T3 Klassrum Umeå
Sociala medier
Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling Klassrum Umeå
Innovativa mobila tjänster och system Klassrum Umeå
Ledarskap / Organisation
Att leda det digitala företaget Klassrum Umeå
Att leda och organisera för hållbarhet Klassrum Umeå
Ledarskap och organisation I Klassrum Umeå
Ledarskap och organisation II Klassrum Umeå
Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Magisteruppsats Distans Distans
Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Teoretiska och metodologiska perspektiv Distans Distans
Senare del Masterprogrammet i ledarskap och organisation, T3 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i management, T3 Klassrum Umeå
Ledarskap
Gruppvägledning Distans Distans
Naturvetenskap
Fysioterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet Distans Distans
Livets molekyler Distans Distans
Biologi
Akvatisk ekosystemekologi Klassrum Umeå
Arktiska Ekosystem Klassrum Kiruna
Avancerad Molekylärbiologi Klassrum Umeå
Bioenergi Klassrum Umeå
Examensarbete för masterexamen i växtbiologi Klassrum Umeå
Examensarbete i växtbiologi Klassrum Umeå
Färdighetsträning för biologisk forskning-I Klassrum Umeå
Färdighetsträning för biologisk forskning-II Klassrum Umeå
Projektkurs växtbiologi 15 hp Klassrum Umeå
Skogsekologi Klassrum Umeå
Tillväxt och utveckling hos växter Klassrum Umeå
Tumörbiologi Klassrum Umeå
Växters cell- och molekylärbiologi Klassrum Umeå
Fysik
Monte Carlo-simuleringar av kritiska fenomen i fysik Klassrum Umeå
Rymdplasmafysik Klassrum Umeå
Geovetenskap
Akvatisk biogeokemi Klassrum Umeå
Kemi
Att bedöma risker för organiska kemikalier Klassrum Umeå
Matematik
Differentialgeometri Klassrum Umeå
Diskret modellering Klassrum Umeå
Extremal och probabilistisk kombinatorik Klassrum Umeå
Matematisk modellering av ekonomiska system Klassrum Umeå
Multivariat dataanalys Klassrum Umeå
Numeriska metoder för partiella differentialekvationer Klassrum Umeå
Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning Klassrum Umeå
Sannolikhetsteori Klassrum Umeå
Stationära stokastiska processer Klassrum Umeå
Statistisk inlärning med högdimensionella data Klassrum Umeå
Stokastiska differentialekvationer Klassrum Umeå
Tidsserieanalys Klassrum Umeå
Tillförlitlighetsteori Klassrum Umeå
Transformmetoder Klassrum Umeå
Miljö
Examensarbete i miljövetenskap avseende masterexamen Klassrum Umeå
Hållbarhetsvetenskap Klassrum Umeå
Miljöledning - teorikurs Distans Distans
Omställning till ett hållbart samhälle Klassrum Umeå
Samhällsplanering med hållbarhetsprofil Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapi - examensarbete Distans Distans
Arbetsterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet Distans Distans
Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod Distans Distans
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Klassrum Umeå
Masterprogram i arbetsterapi Distans Distans
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Klassrum Umeå
Arbetsmiljö
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Ergonomi Distans Distans
Samhällsvetenskap
Fördjupning inom vetenskaplig metod i polisiärt arbete Distans Distans
Global förändringsvetenskap Klassrum Umeå
Kompetens, lärande och IKT i arbetslivet Distans Distans
Kvantitativ metod II Distans Distans
Longitudinella studier av befolkningsdata Distans Distans
Magisterprogram i pedagogik Distans Distans
Normkritisk pedagogik i arbetslivet Distans Distans
Polisens organisation och styrning Distans Distans
Polisvetenskap och polisiärt arbete i teori och praktik Distans Distans
Samverkan och polisarbete för tillitsskapande och förebyggande av brott Distans Distans
Utbildningsdesign för E-lärande i arbetslivet Distans Distans
Fred- och utvecklingsstudier
Fred och fredsbyggande Klassrum Umeå
Statsvetenskap
Internationell ekonomisk historia (nivå 4) Distans Distans
Magisteruppsats i Pedagogisk yrkesverksamhet Distans Distans
Profilkurs: Metaforer i politiskt, vetenskapligt och vardagligt språkbruk Distans Distans
Utbildningshistoria: Skolans organisatoriska och pedagogiska utveckling Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Magisterprogram i idrottsmedicin Distans Distans
Språk
Alternativa världar i engelskspråkig spekulativ fiktion Distans Distans
Engelska, Språk, tanke och kontext: användningsbaserade perspektiv på kognitiv grammatik Distans Distans
Engelska, Vetenskapligt skrivande inom humaniora och samhällsvetenskap Distans Distans
Finska, Undertexter: Översättning och textning i teori och praktik Distans Distans
Finskugrisk fonetik och fonologi med inriktning mot finska, meänkieli och samiska Distans Distans
Flerspråkighet och språk-, läs- och skrivsvårigheter: kartläggning och undervisning Distans Distans
Franska, Att skapa litterära mästerverk Distans Distans
Franska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för magisterexamen Distans Distans
Franska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för magisterexamen Distans Distans
Franska, Litteratur och litteraturvetenskap med inriktning på det franska språkområdet Distans Distans
Introduktion till formell semantik ur ett samiskt perspektiv Distans Distans
Italienska, Undertexter: översättning och textning i teori och praktik Distans Distans
Samiska språk: Examensarbete för magisterexamen Distans Distans
Samiska studier, Examensarbete för magisterexamen Distans Distans
Samiska studier, Jämförande urfolksstudier IV Distans Distans
Spanska, Att skapa litterära mästerverk. Litteraturpriser, kritiker och läsare Distans Distans
Spanska, Spanskspråkig litteratur i postkolonialt perspektiv Distans Distans
Språkteknologi Klassrum Umeå
Svenska/Nordiska språk, Rättslingvistik: Språkliga aspekter på rättsprocessen Distans Distans
Svenska/Nordiska språk, Undertexter: översättning och textning i teori och praktik Distans Distans
Svenska/Nordiska språk: Makt i samtal Distans Distans
Tyska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för magisterexamen Distans Distans
Tyska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för magisterexamen Distans Distans
Tyska, Litteratur för en ny värld? - Skönlitteratur och hållbar utveckling Distans Distans
Tyska, Nya ord för en ny värld? - Språket och de globala hållbarhetsmålen Distans Distans
Engelska
Shakespeare och den engelska renässansen Distans Distans
Franska
Franska, Undertexter: Översättning och textning i teori och praktik Distans Distans
Italienska
Italienska resenärer i Norden och nordiska resenärer i Italien: källor, historia, kulturella stereotyper Distans Distans
Lingvistik och språkvetenskap
Lingvistik: Språk, tanke och kontext: användningsbaserade perspektiv på kognitiv grammatik Distans Distans
Rättslingvistik: Språkliga aspekter på rättsprocessen Distans Distans
Svenska
Svenska språket: Språk, tanke och kontext: användningsbaserade perspektiv på kognitiv grammatik Distans Distans
Teknik
Allmän relativitetsteori Klassrum Umeå
Artificiell intelligens för verksamhetsutveckling Klassrum Umeå
Atom- och molekylfysik Klassrum Umeå
Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik Klassrum Umeå
Dynamisk modellering av levande system Klassrum Umeå
Fysik - examensarbete Klassrum Umeå
Icke-linjär fysik Klassrum Umeå
Kvantmekanik 2 Klassrum Umeå
Laserbaserade spektroskopiska tekniker Klassrum Umeå
Mobbning och kränkande handlingar i teori och praktik Distans Distans
Modellering och simulering Klassrum Umeå
Människa-datorinteraktion och användarupplevelse Klassrum Umeå
Optisk konstruktion Klassrum Umeå
Optiska spektroskopiska tekniker för materialvetenskap Klassrum Umeå
Organisationsstyrning och informationssystem Klassrum Umeå
Prototyper för interaktion Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i IT Management, T3 Klassrum Umeå
Teoretiska perspektiv på människa-datorinteraktion Klassrum Umeå
Verksamhetsanalys och organisationsförändring Klassrum Umeå
Miljö och energiteknik
Energitekniskt fördjupningsprojekt Klassrum Umeå
Experimentell problemlösning och forskningsmetodik för termiska energiprocesser Klassrum Umeå
Förbränningsteknik II Klassrum Umeå
Vindkraftteknik Klassrum Umeå
Utbildning / Pedagogik
Barns och ungas identitetsskapande på nätet Distans Distans
Matematikundervisning med IT Distans Distans
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Distans Distans
Specialpedagogprogrammet - Allmäninriktning Distans Distans
Svenska i klassrummet - didaktiskt utvecklingsarbete för ämneslärare Distans Distans
Trygga lärmiljöer, identitet och intersektionalitet Distans Distans
Utbildningsvetenskap i pedagogisk praktik Distans Distans
Vetenskaplig teori och metod Distans Distans
Ämnesdidaktik i estetiska ämnen med fördjupningar Distans Distans
Pedagogik
Bedömning och betyg i teori och praktik Distans Distans
Specialpedagog
Speciallärarprogrammet - Intellektuell funktionsnedsättning Distans Distans
Ämneslärare
Examensarbete för ämneslärarexamen - Språkdidaktik Klassrum Umeå
Examensarbete för ämneslärarexamen - Svenska Klassrum Umeå
Vård / Omsorg
Bedömning och behandling vid allergi, astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, del I Distans Distans
Bedömning och behandling vid allergi, astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, del II Distans Distans
Forskningsmetodik Distans Distans
Fördjupningskurs i intensivvård Distans Distans
Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad Distans Distans
Idrottsmedicin för läkare Klassrum Umeå
Klinisk bedömning Distans Distans
Kontaktsjuksköterskans roll inom cancervården Distans Distans
Kvalitativ metod II Distans Distans
Leda och utveckla omvårdnadsarbete Distans Distans
Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor Distans Distans
Masterprogram i omvårdnad Distans Distans
Nutrition och måltider ur ett omvårdnadsperspektiv Distans Distans
Omvårdnad inom ortopedisk vård Distans Distans
Omvårdnad vid diabetes II Distans Distans
Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbete Distans Distans
Psykiatrisk omvårdnad och socialpsykiatri Distans Distans
Psykiatrisk omvårdnad samt psykiatrisk diagnostik och behandling Distans Distans
Samtal vid psykisk ohälsa Distans Distans
Senare del Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, BETV Beteendevetenskap, T2 Distans Distans
Senare del Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, ERGO Ergonomi, T2 Distans Distans
Senare del Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, FSKÖ Företagssköterska, T2 Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans Distans
Vård vid hjärtsjukdom med behov av invasiv utredning och behandling Distans Distans
Yrkesmässig handledning Distans Distans
Barnmorska
Barnmorskeprogrammet, decentraliserad utbildning - VFU inom regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Arbetsliv och hälsa Distans Distans
Avancerad infektionsepidemiologi och One Health Response Distans Distans
Genusbaserat våld, hälsa och sjukvård Distans Distans
Senare del av Masterprogram i folkhälsovetenskap, T2 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, T2 Klassrum Umeå
Fysioterapeut
Fysioterapi - examensarbete Distans Distans
Fysioterapi - vetenskaplig teori och metod Distans Distans
Masterprogram i Fysioterapi Distans Distans
Senare del Masterprogram i Fysioterapi, T3 Distans Distans
Medicin
Geriatrisk vård - diagnostik, behandling och omvårdnad Distans Distans
Infektionssjukvård Klassrum Umeå
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Distans Distans

Kontaktuppgifter

Umeå universitet

Universitetsvägen
907 36 UMEÅ


Recensioner

Det finns inga recensioner för Umeå universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön