Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen!

För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i. Därför satsar vi på att skapa kreativa campus att mötas på – Campus Umeå, Konstnärligt Campus Umeå, Campus Skellefteå och Campus Örnsköldsvik – alla med moderna lokaler för studier och sköna miljöer. 

Campus Umeå, vårt huvudcampus, är ett av Sveriges största samlade universitetsområden. Här finns de flesta av våra utbildningar. Det gör det enkelt att läsa en extra kurs och ger massor av chanser att träffa studenter som läser helt andra utbildningar.

Till Umeå universitet kommer studenter från världens alla hörn. Många av våra utbildningar erbjuder dessutom möjligheter att studera utomlands. Taiwan, Mexiko eller Kina. Seoul, Toronto, Melbourne eller Reykjavik? Vad vill du upptäcka? Umeå universitet har hundratals partneruniversitet runt om i världen. Du kan komplettera din utbildning vid Umeå universitet med en termin, ett år eller mer – någonstans i världen.

Umeå universitet är ett praktiskt, öppet och nyfiket universitet, ett universitet som helt enkelt ger lust till utveckling!
 Här finns attraktiva utbildningar på både grund- och avancerad nivå och världsledande forskning inom flera områden.

Visa alla utbildningar med Umeå universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Arkitektprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Arkitektprogrammet, T2, T4, T6, T8, T10 Klassrum Umeå
Senare del Arkitektprogrammet, T3- T9 Klassrum Umeå
Beteendevetenskap
Psykologprogrammet
Psykologprogrammet Klassrum Umeå
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Klassrum Umeå
Senare del Psykologprogrammet Klassrum Umeå
Ekonomi
Civilekonomprogrammet Klassrum Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprog inr m handel och logistik, T3 Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprog inr m Service Management, T3 Klassrum Umeå
Farmaci
Apotekare
Apotekarprogrammet Distans Distans
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Klassrum Umeå
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik - Sjukhusfysik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi Distans Distans
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi Distans Distans
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Umeå
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Klassrum Umeå
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Klassrum Umeå
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Bild Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Biologi Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Engelska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Franska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Historia Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Idrott och hälsa Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Matematik Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Musik Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Naturkunskap Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Religionskunskap Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Samhällskunskap Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Spanska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska som andraspråk Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Tyska Klassrum Umeå
Grundlärare
Senare del Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3, Termin 2 Klassrum Umeå
Senare del Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6, T2 Klassrum Umeå
Ämneslärare
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, ENGS Ingångsämne: Engelska, T2 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Ingångsämne: Biologi, T2 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Ingångsämne: Franska, T2 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Ingångsämne: Matematik, T2 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Ingångsämne: Naturkunskap, T2 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Ingångsämne: Spanska, T2 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Ingångsämne: Svenska som andraspråk, T2 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Ingångsämne: Svenska, T2 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Ingångsämne: Tyska, T2 Klassrum Umeå
Vård / Omsorg
Logoped
Logopedprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Logopedprogrammet, T2, T4, T6, T8 Klassrum Umeå
Senare del Logopedprogrammet, T3, T5, T7 Klassrum Umeå
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Umeå
Tandläkare
Tandläkarprogrammet Klassrum Umeå
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Kartläggning av föränderliga ekosystem: att förstå vår påverkan på naturliga miljöer Distans Distans
Beteendevetenskap
Grundkurs i kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Intellektuellt funktionshinder - om vardag och livsvillkor för vuxna och äldre Distans Distans
Kognitionspsykologi 1 Klassrum Umeå
Kognitiv Design Klassrum Umeå
Kognitiv Neurovetenskap I Klassrum Umeå
Kognitiv Neurovetenskap II Klassrum Umeå
Kunskap och minne Klassrum Umeå
Perception Klassrum Umeå
Senare del av Kandidatprogram för kognitionsvetenskap T3, T5 Klassrum Umeå
Social Work in Sweden Klassrum Umeå
Statistik och empirisk metod Klassrum Umeå
Swedish Social Welfare in Comparative Perspective Klassrum Umeå
Tillämpad kognitiv psykologi Klassrum Umeå
Vetenskaplig kommunikation Klassrum Umeå
Beteendevetenskapliga programmet
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Klassrum Umeå
Psykologi
Barn- och ungdomspsykiatri: neuropsykiatri Distans Distans
Barn- och ungdomspsykiatri: trauma, ångest och depression Distans Distans
Biologisk psykologi Klassrum Umeå
Hälsopsykologi Klassrum Umeå
Introduktionskurs i Psykologi Klassrum Umeå
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Kognitiv Neuropsykologi Klassrum Umeå
Personlighetspsykologi Klassrum Umeå
Prestationspsykologi Klassrum Umeå
Psykologi 1 Klassrum Umeå
Psykologi 2 Klassrum Umeå
Psykologi 3 Klassrum Umeå
Social- och gruppsykologi Klassrum Umeå
Socialpsykologi A Klassrum Umeå
Socialpsykologi B Klassrum Umeå
Sociologi C med inr mot socialpsykologi Klassrum Umeå
Utvecklingspsykologi Klassrum Umeå
Vetenskaplig metod Klassrum Umeå
Sociologi
Arbetssociologi Klassrum Umeå
Digital sociologi Klassrum Umeå
Global sociologi Klassrum Umeå
Hälsokommunikation och sociologiska perspektiv inom hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Klassrum Umeå
Kultursociologi Klassrum Umeå
Organisation och ledarskap Distans Distans
Polisarbete i socialt utsatta områden Distans Distans
Psykosocial arbetsmiljö Distans Distans
Senare del Sociologiprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Sociologiprogrammet, Termin 2, T4, T6 Klassrum Umeå
Socialpolitik i fokus Klassrum Umeå
Socialpolitik och familj i fokus Klassrum Umeå
Socialt hållbart arbetsliv Distans Distans
Sociologi A Klassrum Umeå
Sociologi B Klassrum Umeå
Sociologi C Klassrum Umeå
Sociologiprogrammet Klassrum Umeå
Utrednings- och utvärderingsarbete Klassrum Umeå
Socionom
Socionomprogrammet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Bygg / Anläggning
Elektriker
Aktuell utveckling inom Elektronik och datorteknik Klassrum Umeå
Aktuell utveckling inom Elektronik och medicinsk teknik Klassrum Umeå
Analog elektronik I Distans Distans
Analog kretsteknik Klassrum Umeå
Databasteknik och webbaserade system Klassrum, Distans Flera orter (2)
Datorteknik Klassrum Umeå
Design och tjänsteutveckling för Internet of Things Klassrum Umeå
Elektriska maskiner Klassrum Umeå
Elektronik och PCB-design Klassrum Umeå
Elnät Klassrum Umeå
Grundläggande signalbehandling av media Klassrum Umeå
Inbyggda datorsystem Klassrum Umeå
Kommunikationens grunder Klassrum Umeå
Linux som utvecklingsmiljö 1 Distans Distans
Linux som utvecklingsmiljö 2 Distans Distans
Medicinsk teknik Klassrum Umeå
Mikrodatorteknik 1 Klassrum Umeå
Mikrodatorteknik 2 Klassrum Umeå
Mätsystem och mätmetoder Klassrum Umeå
Reglersystem Klassrum Umeå
Sensorer och elektronik Klassrum Umeå
Signaler och system Klassrum Umeå
Styr- och reglerteknik Klassrum Umeå
Teknikutveckling och hållbart värdeskapande Klassrum Umeå
Tillämpad mätteknik Klassrum Umeå
Webbteknik för ingenjörer Distans Distans
Data / IT
Applikationsutveckling (Java) Klassrum Umeå
Applikationsutveckling för internet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Artificiell intelligens Klassrum Umeå
Bearbetning och visualisering av data Klassrum Umeå
CSS-baserad webbdesign Distans Distans
Dataanalys med R, del 1 Distans Distans
Dataanalys med R, del 2 Distans Distans
Datakommunikation Distans Distans
Datakommunikation och internet Klassrum Umeå
Datastrukturer och algoritmer (C) Klassrum Umeå
Datastrukturer och algoritmer (Python) Klassrum Umeå
Datavetenskapens grunder Klassrum Umeå
Datorgrafik Klassrum Umeå
Datorsäkerhet Klassrum Umeå
Deep Learning - metoder och tillämpningar Distans Distans
Grundläggande logik och modellteori Klassrum Umeå
Imperativ programmering (C) Klassrum Umeå
Inbyggda system Klassrum Umeå
Introduktion till data science Klassrum Umeå
Introduktion till databashantering Klassrum Umeå
Introduktion till R Distans Distans
Kandidatprogram i filosofi och artificiell intelligens Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Maskininlärning Klassrum Umeå
Maskininlärning med R, del 1 Distans Distans
Maskininlärning med R, del 2 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Människa-datorinteraktion Klassrum Umeå
Människocentrerad artificiell intelligens Klassrum Umeå
Objektorienterad programmering (Java) Klassrum Umeå
Parallell programmering för multicore-baserade system Klassrum Umeå
Prestandaprogrammering Klassrum Umeå
Programmering i Python Klassrum Umeå
Programmering i Python: Kodkvalitet och programmeringsprinciper Distans Distans
Programmet i statistik och data science Klassrum Umeå
Senare del Beteendevetenskapliga programmet inriktning mot IT-miljöer, T2 Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Senare del Programmet i statistik och data science, T2, T6 Klassrum Umeå
Statistik A Klassrum Umeå
Statistik A1 Klassrum Umeå
Statistik A2 Klassrum Umeå
Statistik B: Programmering och modellering Klassrum Umeå
Statistik B: Teori Klassrum Umeå
Statistik C: Inferensteori Klassrum Umeå
Statistik C: Metoder för data science Klassrum Umeå
Statistik C: Självständigt arbete Klassrum Umeå
Statistisk dataanalys Klassrum Umeå
Statistisk kommunikation Klassrum Umeå
Statistisk problemlösning med Excel och VBA Klassrum Umeå
Statistiska tillämpningar Klassrum Umeå
Systemnära programmering Klassrum Umeå
Teknisk-vetenskapliga beräkningar Klassrum Umeå
Urvalsmetodik Klassrum Umeå
Utveckling av mobila applikationer Distans, Klassrum Flera orter (2)
Visualisering av data Distans Distans
Datavetenskap
Kandidatuppsats i informatik Klassrum Umeå
Programmering
Prototyputveckling för mobila applikationer Klassrum Umeå
Systemvetenskap
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Klassrum Umeå
Djur / Natur
Ekologi Klassrum Umeå
Ekologi och energi i planeringen Klassrum Umeå
Projekt i ekologi Klassrum Umeå
Viltbiologi med viltvård Distans Distans
Skogsbruk
Hållbart skogsbruk Distans Distans
Lantbruk och djurskydd Klassrum Umeå
Ekonomi
Affärsutveckling Klassrum Umeå
Change and Entrepreneurship in Organizations C Klassrum Umeå
Ekonomie kandidatprogrammet Klassrum Umeå
Ekonomisk historia A Klassrum Umeå
Ekonomisk historia B Klassrum Umeå
Ekonomisk historia C Klassrum Umeå
Entrepreneurial Financial Management C Klassrum Umeå
Innovation och affärsutveckling Distans Distans
Internationell ekonomisk historia Distans Distans
Internationell ekonomisk historia (nivå 1) Klassrum Umeå
Kandidatkurs i ekonomisk historia med vårdadministrativ inriktning Distans Distans
Nationalekonomi C100:1 Klassrum Umeå
Revenue Management Distans Distans
Social and Environmental Entrepreneurship C Klassrum Umeå
Sveriges ekonomiska geografi Klassrum Umeå
Företagsekonomi
Analysis of Business Culture C Klassrum Umeå
Att leda och driva projekt Distans Distans
Financial Markets, Institutions and Financial Planning C Klassrum Umeå
Företagsekonomi A Klassrum Umeå
Företagsekonomi A1:1 Distans Distans
Företagsekonomi A1:2 Distans Distans
Företagsekonomi B53 Klassrum Umeå
Internationella ekonomprogrammet Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i företagsekonomi Klassrum Umeå
Leadership, Negotiation, and Decision-Making Klassrum Umeå
Ledarskap och ledarskapsutveckling A Distans Distans
Organizational Design C Klassrum Umeå
Redovisning C Klassrum Umeå
Förvaltning
Förvaltning Klassrum Umeå
Nationalekonomi
Arbetsmarknadsekonomi B100:6 Klassrum Umeå
Företaget, miljön och samhället Distans Distans
Introduktion till samhällsekonomi Klassrum Umeå
Miljö- och naturresursekonomi B100:4 Klassrum Umeå
Människan, miljön och samhället Distans Distans
Nationalekonomi A100 Klassrum Umeå
Nationalekonomi A100:1 Klassrum Umeå
Nationalekonomi A100:2 Klassrum Umeå
Nationalekonomi B100 Klassrum Umeå
Nationalekonomi B100:1 Klassrum Umeå
Nationalekonomi C100:2 Klassrum Umeå
Nationalekonomi, fortsättningsnivå - Internationell och finansiell ekonomi Klassrum Umeå
Nationalekonomi, fortsättningsnivå - Sociala dilemman och offentlig ekonomi Klassrum Umeå
Offentlig ekonomi B100:5 Klassrum Umeå
Offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel Distans Distans
Offentlig upphandling, teori, praktik och ekonomi Distans Distans
Penningpolitik och finansiell ekonomi B100:3 Klassrum Umeå
Politices kandidatprogrammet Klassrum Umeå
Estetiska utbildningar
Estetiska ämnen C Distans, Klassrum Flera orter (2)
Estetiska ämnen C - Musikproduktion Distans, Klassrum Flera orter (2)
Bild / Form / Konst
Bild 2b Klassrum, Distans Flera orter (2)
Bild 2b, distans Distans Distans
Bild 3 Klassrum Umeå
Design & kläder A Klassrum Umeå
Design för idékommunikation Klassrum, Distans Flera orter (2)
Digitala bilder Distans Distans
Grafisk design och Media A Klassrum Umeå
Hot Team - innovationsprojekt Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i fri konst Klassrum Umeå
Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet - Estetiska ämnen Distans Distans
Konstnärlig Grund i Design Klassrum Umeå
Kroki 1 Klassrum Umeå
Kroki 2 Klassrum Umeå
Mönsterkonstruktion 2 Distans Distans
Mönsterkonstruktion och modellskapande Distans Distans
Senare del Kandidatprogrammet i fri konst, T3, T5 Klassrum Umeå
Skapande bild, distans Distans Distans
Slöjd 1, Trä- och metall Distans Distans
Slöjd, Trä- och metall 2b, distans Distans Distans
Väv- och kläddesign fördjupning Distans Distans
Dans
Making för kulturskolan Distans Distans
Skolmusikal Distans Distans
Musik
Arduino i estetiska ämnen - musik Distans Distans
Arrangering, komposition och musikteori 1 Distans Distans
Arrangering, komposition och musikteori 1a Distans Distans
Arrangering, komposition och musikteori 1b Distans Distans
Arrangering, Komposition och Musikteori 1d Distans Distans
Arrangering, komposition och musikteori 2 Distans Distans
Arrangering, komposition och musikteori 2 Distans Distans
Arrangering, Komposition och Musikteori 3 Distans Distans
Arrangering, Komposition och Musikteori 4 Distans Distans
Ensemblearrangering i Kulturskolan Distans Distans
Musik 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Musik 2 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Musik 3 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Musik och Ljudbearbetning i Max/MSP Distans Distans
Musikproduktion 1 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Musikproduktion 2 Klassrum Umeå
Musikskapande och ensemblespel 1 Klassrum Umeå
Musikskapande och ensemblespel 2 Klassrum Umeå
Musikskapande till Film, Dataspel och Teater Distans Distans
Musikskapande till Film, Dataspel och Teater B Distans Distans
Musikteori Distans Distans
Musikteori i kulturskola Distans Distans
Skapande musik 2 Klassrum Umeå
Skolmusikal - I praktiken Distans Distans
Social hållbarhet i musik, slöjd och bild Distans Distans
Specialpedagogiska perspektiv i estetiska ämnen Distans Distans
Textil / Mode
Skapande textil och estetik Distans Distans
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi Klassrum Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin Klassrum Umeå
Molekylär epidemiologi Klassrum Umeå
Projektarbete i biomedicin Klassrum Umeå
Senare del av Biomedicinprogrammet Klassrum Umeå
Studieort: Östersund/Sunderbyn: Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin, decentraliserad utbildning - Praktik i Ö Distans Distans
Farmakologi
Extemporetillverkning av läkemedel Distans Distans
Farmakologi Klassrum Umeå
Fördjupad farmakoterapi Distans Distans
Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling Distans Distans
Läkemedelsbehandling hos äldre Distans Distans
Receptarieprogrammet Distans Distans
Hantverk
Konsthantverk
Kostvetarprogrammet Distans Distans
Textilhantverk
Slöjd, textil 2b, distans Distans Distans
Trähantverk
Slöjd, textil 2a, distans Distans Distans
Slöjd, Trä- och metall 2a, distans Distans Distans
Hotell / Turism
Turism
Turismplanering Klassrum Umeå
Humaniora
Aktuella kulturstudier: Etnologi B Distans Distans
Antropocen: människa, djur och natur i klimatförändringarnas tid Distans Distans
Arkeologi A, internetkurs Distans Distans
Arkeologi A1 Särskilt nordeuropeisk Klassrum Umeå
Arkeologi B, internetkurs Distans Distans
Arkeologiprogrammet Klassrum Umeå
Berättandets betydelser i folklore, livshistoria och vardagligt berättande Distans Distans
Civilsamhället, empowerment och social mobilisering Distans Distans
Digitala vardagsliv Distans Distans
Engelska A för studerande på högskoleingenjörs- civilingenjörs- och naturvetarprogrammen Klassrum Umeå
Etnografi och kulturanalys Distans Distans
Etnografiska intervjuer och kulturanalytisk tolkning Distans Distans
Etnologi A Klassrum Umeå
Etnologi B Klassrum Umeå
Etnologi B: Fältarbete och uppsats Distans Distans
Etnologi C Klassrum Umeå
Etnologprogrammet Klassrum Umeå
Föremålens betydelser. Om relationen mellan ting, identitet och kultur Distans Distans
Historia A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Humanistiska perspektiv på klimatförändringar Distans Distans
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Klassrum Umeå
Kulturanalys i arkiven Distans Distans
Kulturella djurstudier, mellanartsliga relationer och etnografi Distans Distans
Kulturella perspektiv på vård: makt, identitet och bemötande Distans Distans
Kulturteoretiska perspektiv och analysmetoder: Etnologi B Distans Distans
Likabehandling i civil och offentlig verksamhet Distans Distans
Likabehandling i vården Distans Distans
Matkultur och hållbarhet Distans Distans
Muntligt berättande för kulturell och social hållbarhet Distans Distans
Reflexivitet och intersektionalitet Distans Distans
Second-hand, loppis och vintage Distans Distans
Senare del Arkeologiprogrammet, T2, T4 Klassrum Umeå
Senare del Arkeologiprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Humanistiskt samhällsprogram, T2, T4 Klassrum Umeå
Senare del Humanistiskt samhällsprogram, T4 Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, T2, T4, T6 Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, T5 Klassrum Umeå
Sexualitet, kropp och relationer Klassrum Umeå
Urbana normer och landsbygdsmobilisering Distans Distans
Arkeologi
Fältkurs med miljöarkeologi Klassrum Umeå
Bibliotekarie
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Klassrum Umeå
Senare del Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram, T3, T5 Klassrum Umeå
Filosofi
Filosofi A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Filosofi B Distans, Klassrum Flera orter (2)
Filosofi C Klassrum, Distans Flera orter (2)
Filosofisk policyanalys Klassrum Umeå
Modern politisk filosofi Klassrum Umeå
Myt, magi och ockultism Distans Distans
Påbyggnadskurs i filosofi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tolerans Klassrum Umeå
Vetenskapligt tänkande Klassrum Umeå
Vetenskapsteori Distans Distans
Genusvetenskap
Genuspedagogik i lärmiljöer Distans Distans
Genusvetenskap: Makt och kön A Klassrum Umeå
Genusvetenskap: Makt och kön B Distans Distans
Genusvetenskap: Makt och kön C Distans Distans
Konflikthantering i skolan Distans Distans
Historia
Arkeologi B1 Särskilt nordeuropeisk Klassrum Umeå
Arkeologi och GIS - den geografiska dimensionen Klassrum Umeå
Forntid i Norden Klassrum Umeå
Fotbollshistoria Distans Distans
Historia B Klassrum, Distans Flera orter (2)
Historia C Klassrum, Distans Flera orter (2)
Idéhistoria A Distans Distans
Idéhistoria B Distans Distans
Idéhistoria C Distans Distans
Idéhistoria: antiken, medeltiden och renässansen Distans Distans
Idéhistoria: Moderna tider Distans Distans
Idéhistoria: Svensk idéhistoria Distans Distans
Idéhistoria: Upplysning och romantik Distans Distans
Kandidatuppsats i arkeologi Klassrum Umeå
Miljöarkeologi - Hållbarhet och kulturmiljövård Klassrum Umeå
Svensk idéhistoria under 1900-talet Klassrum Umeå
Äldre Historia Klassrum Umeå
Konstvetenskap
Att skriva om samtida konst Distans Distans
Design och konsthantverk sedan 1980 Distans Distans
Design och modernitet Distans Distans
Fotografiet och bildsamhället Distans Distans
Grafisk form och visuell kultur Distans Distans
Introduktion till konst- och bildvetenskap Distans Distans
Konst i digitala miljöer Distans Distans
Konst och antropocen Distans Distans
Konst och visuell kultur 1870-1950 Distans Distans
Konst och visuell kultur 1950-nutid Distans Distans
Konst- och bildvetenskap A Distans Distans
Konst- och bildvetenskap B: Teori, metod och uppsats Distans Distans
Konst- och bildvetenskap C Distans Distans
Konstpedagogik i kulturskolan Distans Distans
Konstpedagogik i samtida konstformer Distans Distans
Samtida arkitektur i norr Distans Distans
Sápmi, konst och visuell kultur Distans Distans
Kulturvetenskap
Arkeologi i museiberättelser och utställningar Distans Distans
Att tillgängliggöra kulturarv Distans Distans
Branschutbildningen för museer och kulturarv Klassrum Umeå
Det samiska samhället: nutida perspektiv Distans Distans
DNA och historisk identitet Distans Distans
Kulturarv och hållbarhet Distans Distans
Kulturella perspektiv på klimatförändringar Distans Distans
Materiell kultur i museer Distans Distans
Museer och relationen mellan människa, djur och natur Distans Distans
Museologi A: Museer, samhälle och kulturarv Klassrum Umeå
Museologi B: Pedagogik, utställning och representation Klassrum Umeå
Museologi C: Kulturteoretisk fördjupning och uppsats Klassrum Umeå
Sakrala föremål i museer Distans Distans
Samiska C, Examensarbete för kandidatexamen, kulturvetenskaplig inriktning Distans Distans
Senare del av Branschutbildningen för museer och kulturarv, T5 Klassrum Umeå
Senare del Branschutbildningen för museer och kulturarv, T4, T6 Klassrum Umeå
Senare del Kulturanalysprogrammet, T4, T6 Klassrum Umeå
Senare del Programmet för kulturentreprenörskap, T4, T6 Klassrum Umeå
Litteraturvetenskap
Att skriva barnlitteratur Distans Distans
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, litteraturvetenskaplig inriktning Distans Distans
Kreativt skrivande A: Att skriva i olika genrer Distans Distans
Kreativt skrivande B: Litterärt projekt och uppsatsarbete Distans Distans
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande A Klassrum Umeå
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande B Klassrum Umeå
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande C Klassrum Umeå
Muminböckernas idévärld Distans Distans
Norrland Noir. Svärta och tradition Distans Distans
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Klassrum Umeå
Senare del Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, T4, T6 Klassrum Umeå
Tyska B, Litteratur och litteraturhistoria - från upplysningen till naturalismen Distans Distans
Religionsvetenskap
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: icke-språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Historisk och praktisk teologi: kandidatkurs Klassrum Umeå
Judendom i förändring: mötet med moderniteten Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kandidatuppsats i religionsvetenskap Distans Distans
Kandidatuppsats i teologi Klassrum Umeå
Litteratur, historia och teologi i den hebreiska bibeln: icke-språklig kandidatkurs i exegetik Klassrum Umeå
Metoder och teorier inom teologi: kandidatkurs Klassrum Umeå
Nytestamentlig grekiska:grundkurs Klassrum Umeå
Religionshistoria: kandidatkurs Distans Distans
Religionspedagogik: kandidatkurs Distans Distans
Religionspsykologi: Kandidatkurs Distans Distans
Religionsvetenskap: grundkurs Distans Distans
Religionsvetenskap: grundkurs A1 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religionsvetenskap: grundkurs A2 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Samisk och fornnordisk religion Klassrum Umeå
Svenska kyrkans tro och liv: kandidatkurs Klassrum Umeå
Systematisk teologi - Dogmatik: kandidatkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Systematisk teologi - Moderna och postmoderna perspektiv: kandidatkurs Distans Distans
Teologi: grundkurs Distans Distans
Teologi: grundkurs A1 Distans Distans
Teologi: grundkurs A2 Distans Distans
Teologprogrammet - kandidatutbildning Distans, Klassrum Flera orter (2)
Hälsa / Friskvård
Planering, genomförande och utvärdering av träning Klassrum Umeå
Tränaren i samverkan Klassrum Umeå
Tränarskapet i ett etiskt perspektiv Klassrum Umeå
Dietistprogrammet
Senare del Dietistprogrammet, T2, T4, T6 Klassrum Umeå
Kost och näringslära
Dietetik A Klassrum Umeå
Dietistprogrammet Klassrum Umeå
Fysiologi för dietetik Klassrum Umeå
Gastronomiprogrammet Klassrum Umeå
Hem- och konsumentkunskap A Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap B Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap B15 Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Kostvetenskap A Klassrum Umeå
Kostvetenskap B Klassrum Umeå
Kostvetenskap C Klassrum Umeå
Mat och miljö Distans Distans
Praktik inom kostområdet Klassrum Umeå
Senare del Kostvetarprogrammet, T6 Klassrum Umeå
Senare del av Kostvetarprogrammet, T2, T4 Distans Distans
Senare del Dietistprogrammet, Termin 3, 5 Klassrum Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Kostvetarprogrammet, T3 Distans Distans
Uppsats i kostvetenskap C Klassrum Umeå
Ingenjör
Senare del av högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik, METE Medicinsk teknik 180 hp Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Distans Distans
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Byggnadsteknik
Byggnadsteknik för husägare Klassrum Umeå
Dimensionering av byggnadskonstruktioner Klassrum Umeå
Projektering av stålkonstruktioner Klassrum Umeå
Elektroteknik
Elkraft Klassrum Umeå
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik - Medicinsk teknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Distans Distans
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprog i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik, METE Medicinsk teknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Umeå
Maskinteknik
Automation Klassrum Umeå
Fordonsteknik Motor Distans Distans
Hydraulik Klassrum Umeå
Hållfasthetslära Klassrum Umeå
Maskinelement Klassrum Umeå
Maskintekniskt fördjupningsprojekt Klassrum Umeå
Produktionsteknik Klassrum Umeå
Produktionsteknologi Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Umeå
Tillverkningsteknik Klassrum Umeå
Tillämpad mekanik Klassrum Umeå
Turbomaskiner Klassrum Umeå
Medicinsk teknik
Fysiologiska mätsystem Klassrum Umeå
Hållbar utveckling och strålningsmiljö Klassrum Umeå
Hållbar utveckling och strålningsmiljö med projekt Klassrum Umeå
Medicin för ingenjörer Klassrum Umeå
Medicin med medicintekniska tillämpningar Klassrum Umeå
Medicinsk orientering Klassrum Umeå
Mätmetoder och strålningsdetektorer Klassrum Umeå
Juridik
Arbetsrätt 1 Klassrum Umeå
Basic EU Law Klassrum Umeå
Beskattningsrätt 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Comparative Law Klassrum Umeå
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning Klassrum, Distans Flera orter (2)
Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering Klassrum Umeå
Förvaltningsrätt Distans Distans
Handelsrätt Klassrum Umeå
Idrottsjuridik Klassrum Umeå
Introduction to Swedish Law Klassrum Umeå
Introduktion till affärsjuridik Klassrum Umeå
Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt Klassrum Umeå
Victimology Klassrum Umeå
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Juridisk översiktskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kommunikation / Media
Brott och medier Distans Distans
Datakommunikation och datornät Klassrum Umeå
Digitala och sociala medier Distans Distans
Journalistik, medier och kommunikation Distans Distans
Journalistik, medier och kommunikation A Klassrum Umeå
Klimatkommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap C Klassrum Umeå
Medier och populärkultur Distans Distans
Operativsystem Klassrum Umeå
PR, medier och samhälle Distans Distans
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Umeå
Programmet för strategisk kommunikation Klassrum Umeå
Programspråk Klassrum Umeå
Propaganda, public relations och journalistik Distans Distans
Senare del Systemvetenskapliga programmet inr mot design, interaktion och innovation T2 Klassrum Umeå
Senare del Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, T4, T6 Klassrum Umeå
Senare del Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, T5 Klassrum Umeå
Senare del Programmet för strategisk kommunikation, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Programmet för strategisk kommunikation, T4, T6 Klassrum Umeå
Systemtänkande Klassrum Umeå
Foto
Grafisk design och Media B Klassrum Umeå
Grafisk design
Design & kläder B Klassrum Umeå
Grafisk design & Media A för lärare Klassrum Umeå
Grafisk design & Media B för lärare Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i industridesign Klassrum Umeå
Slöjd, design och hållbar utveckling Distans Distans
Journalistik
Journalistprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Journalistprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Journalistprogrammet, T4, T6 Klassrum Umeå
Kreativt skrivande
Kreativt skrivande A: Konsten att berätta Distans Distans
Kreativt skrivande B: Litterärt projekt och temaarbete Distans Distans
Kreativt skrivande C: Skrivprocess och uppsatsarbete Distans Distans
Marknadsföring / PR
Försäljningsstrategier Klassrum Umeå
Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C Klassrum Umeå
Medieproduktion
Digital medieproduktion Klassrum Umeå
Journalistik, medier och kommunikation B Klassrum Umeå
Senare del Digital medieproduktion, T2 Klassrum Umeå
Sociala medier
Teknik för sociala medier Klassrum Umeå
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap i arbetslivets digitalisering Distans Distans
Organisationsförändringar Klassrum Umeå
Organisatoriskt ledarskapande Klassrum Umeå
Styrning och organisering Klassrum Umeå
Kris- och konflikthantering
Freds- och konfliktstudier B Klassrum Umeå
Introduktion till freds- och konfliktstudier Distans Distans
Ledarskap
Ledarskap i friluftsliv Klassrum Umeå
Strategiskt ledarskap Klassrum Umeå
Projektledning
Projektledning Distans Distans
Projektledning 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Naturvetenskap
Humanbiologi och laboratoriemetodik Klassrum Umeå
Humanfysiologi Klassrum Umeå
Immunologi Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Biologi Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Geovetenskap Klassrum Umeå
Kvalitetssäkring och klinisk dokumentation Klassrum Umeå
Naturens mångfald för geografilärare Klassrum Umeå
Naturens mångfald för naturkunskapslärare Klassrum Umeå
Biologi
Artkunskap och systematik Klassrum Umeå
Artkunskap och systematik för biologilärare Klassrum Umeå
Bakteriell Fysiologi och Patogenes Klassrum Umeå
Basal och molekylär genetik Klassrum Umeå
Cellbiologi Klassrum Umeå
Djur- och växtfysiologi Klassrum Umeå
Ekologi, grundkurs Distans Distans
Energiteknisk biologi Klassrum Umeå
Examensarbete i biologi avseende kandidatexamen Klassrum Umeå
Fysiologi Klassrum Umeå
Fysiologi och cellbiologi Klassrum Umeå
Genetik II Klassrum Umeå
Genetik och evolution Klassrum Umeå
Genetik och evolution för biologilärare Klassrum Umeå
Immunologi Klassrum Umeå
Introduktion till bioinformatik Klassrum Umeå
Inventering av biologisk mångfald Klassrum Umeå
Mikrobiologi och basal molekylärbiologi Klassrum Umeå
Naturens mångfald Klassrum Umeå
Neurobiologi Klassrum Umeå
Organismbiologi Klassrum Umeå
Projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Projektkurs i växtbiologi Klassrum Umeå
Vattenvård Klassrum Umeå
Fysik
Fysikaliska egenskaper hos mätgivare Klassrum Umeå
Geovetenskap
Ekologi och geovetenskap Klassrum Umeå
Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen Klassrum Umeå
Geografiska informationssystem Klassrum Umeå
Geografiska informationssystem 1 - naturvetenskapliga data Distans Distans
Geografiska informationssystem 2 - naturvetenskapliga data Distans Distans
Geomorfologi och jordartsgeologi Klassrum Umeå
Geoteknikens grunder Klassrum Umeå
Geovetenskap Klassrum Umeå
Klimatförändringar - orsaker och verkan Klassrum Umeå
Klimatförändringar för geografilärare Klassrum Umeå
Mark och vatten - fältmetoder Klassrum Umeå
Miljöbiogeokemi Klassrum Umeå
Miljöstörningar i mark och vatten Klassrum Umeå
Processer i naturen Klassrum Umeå
Kemi
Akvatisk kemi Klassrum Umeå
Analytisk kemi Klassrum Umeå
Biokemi Klassrum Umeå
Examensarbete i kemi Klassrum Umeå
Grundläggande miljökemi Distans Distans
Inledande miljövetenskap Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Kandidatprogrammet i Life Science Klassrum Umeå
Kemins grunder Klassrum Umeå
Kemisk och molekylär termodynamik Klassrum Umeå
Kemometri Klassrum Umeå
Molekylär spektroskopi och diffraktion Klassrum Umeå
Organisk kemi Klassrum Umeå
Matematik
Algebra Klassrum Umeå
Algebraiska strukturer Klassrum Umeå
Basfärdigheter i algebra Klassrum Umeå
Differentialekvationer Klassrum Umeå
Differentialekvationer för teknologer Klassrum Umeå
Differentialekvationer och flervariabelanalys Klassrum Umeå
Diskret matematik Klassrum Umeå
Envariabelanalys 1 Klassrum Umeå
Envariabelanalys 2 Klassrum Umeå
Examensarbete för kandidatexamen i matematik Klassrum Umeå
Flervariabelanalys Klassrum Umeå
Flervariabelanalys och differentialekvationer Klassrum Umeå
Fysikens matematiska metoder Klassrum Umeå
Introduktion till diskret matematik Klassrum Umeå
Introduktion till grafteori Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i matematik Klassrum Umeå
Komplex analys Klassrum Umeå
Kontinuerlig optimering Klassrum Umeå
Kvalitetsteknik och försöksplanering Klassrum Umeå
Linjär algebra Klassrum Umeå
Linjärprogrammering Klassrum Umeå
Logik och formella metoder Klassrum Umeå
Matematik 2 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Distans Distans
Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4-6 Distans Distans
Matematikdidaktik 2 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet Klassrum Umeå
Matematikens historia Klassrum Umeå
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdrag av Skolverket) Distans Distans
Matematisk introduktion till maskininlärning Klassrum Umeå
Matematiska metoder Klassrum Umeå
Problemlösning och matematiska resonemang Klassrum Umeå
Reell analys Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i matematik Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i matematik Klassrum Umeå
Statistik för lärare Klassrum Umeå
Stokastiska processer och simulering Klassrum Umeå
Talteori Klassrum Umeå
Miljö
Examensarbete i miljö- och hälsoskydd, för kandidatexamen Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i miljövetenskap med hållbarhetsprofil Klassrum Umeå
Marksanering Distans Distans
Miljöbalken Distans Distans
Miljöfarlig verksamhet Klassrum Umeå
Miljökonsekvensbeskrivning Klassrum Umeå
Rättsvetenskap/Miljörätt Klassrum Umeå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet, decentraliserad utbildning - VFU inom Regionerna Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen Distans Distans
HR-arbete i teori och praktik Distans Distans
HR-arbete i teori och praktik II Distans Distans
Personalvetarprogrammet Klassrum Umeå
Arbetsmiljö
Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete Klassrum Umeå
Risk, säkerhet och arbetsmiljö Distans Distans
Restaurang
Mat / Dryck
Den vegetariska måltiden Klassrum Umeå
Drycker och mat i kombination Klassrum Umeå
Livsmedelssäkerhet 1 Distans Distans
Livsmedelssäkerhet 2 Distans Distans
Måltider, hälsa och hållbarhet Klassrum Umeå
Måltids- och restaurangvetenskap 1 Klassrum Umeå
Senare del av Gastronomiprogrammet, T2, T4 Klassrum Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, KREA Kreativ matlagning, T6 Klassrum Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, Värdskap, T6 Klassrum Umeå
Svenska mattraditioner Klassrum Umeå
Vinkunskap i teori och praktik Klassrum Umeå
Vinkunskap-fördjupning Klassrum Umeå
Ölkunskap i teori och praktik Klassrum Umeå
Samhällsvetenskap
Examensarbete för kandidatexamen i polisiärt arbete Distans Distans
Familj i fokus Klassrum Umeå
Hållbart samhällsbyggande Klassrum Umeå
Interpersonell kommunikation i polisiär konflikthantering Distans Distans
Kandidatkurs i pedagogik Distans Distans
Kandidatprogram i pedagogik Distans Distans
Kriminologi A Klassrum Umeå
Kriminologi B Klassrum Umeå
Kriminologi C Klassrum Umeå
Kvalitativ metod I Distans Distans
Kvantitativ metod I Distans Distans
Pedagogik A Distans Distans
Polisiärt arbete i praktiken Distans Distans
Samhällsomvandlingar i norra Sverige Distans Distans
Samhällsplaneringens grunder Klassrum Umeå
Samhällsvetarprogrammet Klassrum Umeå
Vetenskaplig metod i polisiärt arbete Distans Distans
Fred- och utvecklingsstudier
Freds- och konfliktstudier A Klassrum Umeå
Freds- och konfliktstudier C Klassrum Umeå
Geografi
Detaljplanering Klassrum Umeå
Examensarbete i kulturgeografi Klassrum Umeå
Fritidshusturism och hållbar utveckling Distans Distans
Fysisk infrastruktur och detaljplanering Klassrum Umeå
GIS för samhällsplanering Klassrum Umeå
GIS och rumslig analys Klassrum Umeå
GIS, mobilitet och system Klassrum Umeå
Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen Distans Distans
Introduktion till GIS Klassrum Umeå
Introduktion till kulturgeografi Klassrum Umeå
Planeringsteori och planerarrollen Klassrum Umeå
Regional utveckling och planering Klassrum Umeå
Samhällsorientering åk 4-6 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Sveriges sociala geografi Klassrum Umeå
Teman inom kulturgeografi Klassrum Umeå
Vetenskapliga metoder i geografi Klassrum Umeå
Översiktlig planering Klassrum Umeå
Samhällsplanerarprogrammet
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Umeå
Statistik
Medicinsk statistik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Senare del av Programmet i statistik och data science T3, T5 Klassrum Umeå
Statistik för teknologer Klassrum Umeå
Statistik med inriktning mot logistik Klassrum Umeå
Statsvetenskap
Handel och lokalisering Klassrum Umeå
Introduktion till AI i skolan Distans Distans
Introduktion till läraryrket Distans Distans
Nordens historia Klassrum Umeå
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Klassrum Umeå
Skolans uppdrag (UVK) Distans Distans
Statsvetenskap A Klassrum Umeå
Statsvetenskap B Klassrum Umeå
Statsvetenskap C Klassrum Umeå
Uppsats med inriktning hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Utbildning: Undervisning och lärande i en internationell kontext Klassrum Umeå
Utbildningspolicy och pedagogisk praktik ur internationella perspektiv Klassrum Umeå
Vetenskaplig metod med inriktning hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Den analytiska tränaren: att använda vetenskap i idrottspraktiken Distans Distans
Idrott och hälsa 3 Klassrum Umeå
Idrotts- och hälsopsykologi Klassrum Umeå
Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa Klassrum Umeå
Idrottspedagogisk forskning 1 Klassrum Umeå
Idrottspsykologi 1 Klassrum Umeå
Idrottspsykologi: verktyg för prestation och hälsa Distans Distans
Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 2 Klassrum Umeå
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Klassrum Umeå
Kost vid träning Distans Distans
Nordiskt friluftsliv Klassrum Umeå
Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 1 Klassrum Umeå
Senare del av Tränarprogrammet T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling, T3 Klassrum Umeå
Socialpsykologiska aspekter av tränarskap Klassrum Umeå
Tillämpat ledarskap inom idrott Distans Distans
Språk
Didaktik för modersmålslärare Distans Distans
Engelska A för internationella avtalsstudenter och free-movers Klassrum Umeå
Engelska A, Allmän inriktning Klassrum Umeå
Engelska A, Fonetik och vokabulär med textanalys Klassrum Umeå
Engelska A, Grammatik och översättning Klassrum Umeå
Engelska A, Kulturstudier och akademiskt skrivande Klassrum Umeå
Engelska A, Litteratur Klassrum Umeå
Engelska A1, nätkurs Distans Distans
Engelska A2, nätkurs Distans Distans
Engelska B Klassrum Umeå
Engelska B, Litteraturvetenskaplig översiktskurs Klassrum Umeå
Engelska B, Språkvetenskaplig översiktskurs Klassrum Umeå
Engelska B1, nätkurs Distans Distans
Engelska B2, nätkurs Distans Distans
Engelska C Distans Distans
Engelska för ämneslärare, kurs 1 Klassrum Umeå
Engelska för ämneslärare, kurs 3 Klassrum Umeå
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning Distans Distans
Finska A, Grammatik, vokabulär och muntlig kommunikation Distans Distans
Finska B, Grammatik, vokabulär och skriftlig kommunikation Distans Distans
Finska B, Texter, litteraturhistoria och muntlig kommunikation Distans Distans
Finska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Finska C, Språkvetenskap och litteratur Distans Distans
Finska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Distans Distans
Finska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Franska B Klassrum Umeå
Franska B, Språkdidaktik, Fokus Franska Distans Distans
Franska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Franska C, Språkdidaktik i teori och praktik Distans Distans
Franska för ämneslärare, kurs 2 Klassrum Umeå
Franska för ämneslärare, kurs 3 Klassrum Umeå
Från vikingar till välfärd: En introduktion till arkeologi och historia i Sverige och Norden Klassrum Umeå
Humor och makt: Språkvetenskapliga perspektiv Distans Distans
Intensivkurs i svenska 1: grundläggande kurs Klassrum Umeå
Intensivkurs i svenska 2: fortsättningskurs Klassrum Umeå
Introduktion till språk och kultur i norra Skandinavien Distans Distans
Italienska A:1 Distans Distans
Italienska A:2 Distans Distans
Italienska BI Distans Distans
Italienska BII Distans Distans
Italienska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Italienska C, Italiensk medeltida litteratur Distans Distans
Italienska C, Språkvetenskap, översättning och översättningsteori Distans Distans
Italienska, Kvalifikationskurs, steg 3 Distans Distans
Italienska, Nybörjarkurs Distans Distans
Lingvistik B, Att analysera språk Distans Distans
Lingvistik B, Språkutveckling och språkinlärning Distans Distans
Lingvistik C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Metafor och metonymi i politisk diskurs Klassrum Umeå
Meänkieli A, Grammatik, vokabulär och muntlig kommunikation Distans Distans
Meänkieli A, Textläsning, kultur och skriftlig kommunikation Distans Distans
Meänkieli, Kvalifikationskurs (steg 3) Distans Distans
Meänkieli, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Meänkieli, Påfartskurs (steg 4) Distans Distans
Nordiska religioner Klassrum Umeå
Runor och vikingarnas språk Distans Distans
Ryska A, Fonetik och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska A, Grammatik Distans Distans
Ryska A, Text och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska B, Grammatik, skriftlig kommunikation och realia Distans Distans
Ryska B, Text, muntlig kommunikation och litteratur Distans Distans
Ryska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Ryska C, Språk, litteratur och språkfärdighet Distans Distans
Ryska, Kurs för nybörjare (steg 1) Distans Distans
Ryska, Kvalifikationskurs (steg 2-3) Distans Distans
Samiska B, Jämförande urfolksstudier II Distans Distans
Samiska B, Kultur och traditioner II Distans Distans
Samiska B, Lulesamiska Distans Distans
Samiska B, Nordsamiska Distans Distans
Samiska B, Samer och urfolk i världen II Distans Distans
Samiska B, Sydsamiska Distans Distans
Samiska C, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning Distans Distans
Samiska: Lulesamiska, Kvalifikationskurs steg 3-4 Distans Distans
Samiska: Lulesamiska, Nybörjarkurs steg 1-2 Distans Distans
Samiska: Nordsamiska, Kvalifikationskurs steg 3-4 Distans Distans
Samiska: Nordsamiska, Nybörjarkurs steg 1-2 Distans Distans
Samiska: Sydsamiska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Distans Distans
Samiska: Sydsamiska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Spanska A1 Klassrum Umeå
Spanska B Klassrum Umeå
Spanska B (nätkurs) Distans Distans
Spanska B, Språkdidaktik, Fokus Spanska Distans Distans
Spanska C, Lingvistik, litteratur och språkfärdighet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska C, Språkdidaktik i teori och praktik Distans Distans
Spanska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Språk och kön Distans Distans
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs I Klassrum Umeå
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs II Klassrum Umeå
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs III Klassrum Umeå
Svenska för ämneslärare, kurs 3 Klassrum Umeå
Svenska som andraspråk A, Andraspråksutveckling Distans Distans
Svenska som andraspråk A, Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning Distans Distans
Svenska som andraspråk A, Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning Distans Distans
Svenska som andraspråk B Klassrum Umeå
Svenska som andraspråk B, Bedömning av andraspråksutveckling Distans Distans
Svenska som andraspråk C med allmän inriktning Klassrum Umeå
Svenska som andraspråk C med didaktisk inriktning Klassrum Umeå
Svenska språket A Klassrum Umeå
Svenska språket A: Retorik Distans Distans
Svenska språket A: Skrivande i utbildning och yrkesliv Distans Distans
Svenska språket A: Svenska språkets grammatik Klassrum Umeå
Svenska/Nordiska språk B Klassrum Umeå
Svenska/Nordiska språk B: Samtalsanalys Klassrum Umeå
Svenska/Nordiska språk C: Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Svenska/Nordiska språk C: Språkvård förr och idag Distans Distans
Svenska/Nordiska språk C: Teori och metod Distans Distans
Tyska A med allmän inriktning Klassrum Umeå
Tyska A, Den moderna tyskans struktur Distans Distans
Tyska A, Kultur och muntlig färdighet Distans Distans
Tyska A, Modern tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria Distans Distans
Tyska A, Ordförråd och skriftlig färdighet Distans Distans
Tyska B, Individuell fördjupning i tysk språk- eller litteraturvetenskap Distans Distans
Tyska B, Språk- och kulturkompetens Distans Distans
Tyska B, Språkdidaktik - fokus tyska Distans Distans
Tyska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Tyska C, Språkdidaktik i teori och praktik Distans Distans
Tyska C, Språkstruktur, språkbruk och litteratur Distans Distans
Tyska för ämneslärare, kurs 1 Klassrum Umeå
Tyska för ämneslärare, kurs 2 Klassrum Umeå
Tyska för ämneslärare, kurs 3 Klassrum Umeå
Tyska, Kvalifikationskurs (steg 3) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Tyska, Påfartskurs (steg 4) Distans Distans
Engelska
Engelska A, Academic Writing Distans Distans
Finska
Finska A, Textläsning, skriftlig kommunikation och realia Distans Distans
Franska
Franska A Klassrum Umeå
Franska A Litteratur- och kulturstudier samt skriftlig produktion Distans Distans
Franska B, Fransk språkvetenskap och språkhistoria Distans Distans
Franska B, Muntlig och skriftlig färdighet Distans Distans
Franska B, Språk- och kulturkompetens Distans Distans
Franska C, Språkbruk, språk- och litteraturvetenskap Klassrum Umeå
Franska för ämneslärare, kurs 1 Klassrum Umeå
Franska, Aktivera din Franska Distans Distans
Franska, Kvalifikationskurs Distans Distans
Franska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Distans Distans
Franska, Nybörjarkurs Distans Distans
Franska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Lingvistik och språkvetenskap
Lingvistik A, Världens språk Distans Distans
Ryska
Ryska A, Kultur och historia Distans Distans
Spanska
Spanska A, Litteratur och kultur Distans Distans
Spanska A, Muntlig och skriftlig kommunikation Distans Distans
Spanska för ämneslärare, kurs 2 Klassrum Umeå
Spanska för ämneslärare, kurs III Klassrum Umeå
Spanska I för ämneslärare Klassrum Umeå
Spanska, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Spanska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Distans Distans
Svenska
Barns språkutveckling Distans Distans
Förberedande kurs i medicinsk svenska Klassrum, Distans Flera orter (2)
Intensivkurs i svenska 3: behörighetsgivande kurs Klassrum Umeå
Lingvistik A/Svenska språket A: Sociolingvistik Distans Distans
Läs- och skrivinlärning Distans Distans
Läs- och skrivutveckling med berättandet i fokus. För lärare i F-3 och 4-6 Distans Distans
Läs- och skrivutveckling med sakprosa och grammatik i fokus. För lärare i F-3 och 4-6 Distans Distans
Läsa och skriva i alla ämnen. För lärare i åk 4-6 Distans Distans
Svenska för ämneslärare, kurs 1 Klassrum Umeå
Svenska som andraspråk A Klassrum Umeå
Svenska som andraspråk C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Tyska
Tyska B Klassrum Umeå
Tyska B, Språkstruktur och språkvariation Distans Distans
Övriga nordiska språk
Samiska A, Kultur och traditioner - en introduktion Distans Distans
Säkerhet / Skydd
Polis
Introduktion till polisärt arbete Distans Distans
Teknik
Analytisk mekanik Klassrum Umeå
Analytisk mekanik C Klassrum Umeå
Arktisk vetenskap Klassrum Kiruna
Artificiell Intelligens i samhället Distans Distans
Astronomi och meteorologi Distans Distans
Barn, unga och sociala medier i lärmiljöer Distans Distans
Datadrivet värdeskapande inom sport Distans Distans
Datorspel och lärande I Distans Distans
Digital kompetens och lärande I Distans Distans
Digital speldesign Distans Distans
Digitalt berättande och kreativt lärande Distans Distans
El- och vågrörelselära Klassrum Umeå
Elektrodynamik Klassrum Umeå
Elektrodynamik med vektoranalys Klassrum Umeå
Elektromagnetismens grunder Klassrum Umeå
Fasta tillståndets fysik Klassrum Umeå
Fysik C - examensarbete I Klassrum Umeå
Fysik för geovetare Klassrum Umeå
Fysikalisk modellering och beräkningsteknik Klassrum Umeå
Fysikalisk mätteknik med ellära Klassrum Umeå
Fördjupning i termodynamik Klassrum Umeå
Givarfysik A Klassrum Umeå
Industriell utveckling och ekonomisk förändring Klassrum Umeå
Informationsteori, nätverk och marknader Klassrum Umeå
Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik Klassrum Umeå
Introduktion till digital medieproduktion Klassrum Umeå
Introduktion till fasta tillståndets fysik Klassrum Umeå
Klassisk mekanik A Klassrum Umeå
Klassisk mekanik A Klassrum Umeå
Kvantmekanik 1 Klassrum Umeå
Kvantmekanikens grunder Klassrum Umeå
Laborativ problemlösning i fysik Klassrum Umeå
Mekanik och energifysik Klassrum Umeå
Modern fysik Klassrum Umeå
Perspektiv på digitalisering Klassrum Umeå
Programmering i förskola och grundskolans tidigare år Distans Distans
Statistisk fysik Klassrum Umeå
Strömningslära Klassrum Umeå
Termodynamik B Klassrum Umeå
Unga, sex och internet i lärmiljöer Distans Distans
Vibrationsanalys Klassrum Umeå
Vågfysik och optik B Klassrum Umeå
Fordonsteknik
Fordonsteknik Distans Distans
Industri och produktion
Industriellt byggande Klassrum Umeå
Industridesign
Senare del av Kandidatprogrammet i industridesign, T3,T5 Klassrum Umeå
Miljö och energiteknik
Energiteknik 2 för energiingenjörer Klassrum Umeå
Förbränningsteknik Klassrum Umeå
Miljökunskap med inriktning mot energiteknik Klassrum Umeå
Solenergiteknik Klassrum Umeå
Termodynamik Klassrum Umeå
Uthållig energiteknik Klassrum Umeå
Värme och ventilationsteknik Klassrum Umeå
Värme- och masstransport I Klassrum Umeå
Utbildning / Pedagogik
Att skriva ungdomslitteratur Distans Distans
Barnrätt och etik i idrott Distans Distans
Bild 2a Klassrum, Distans Flera orter (2)
Bilderboken och barnromanen Distans Distans
Digitala verktyg i Slöjd Distans Distans
Digitalisering i förskolan Distans Distans
Dokumentation i förskolan i en digitaliserad tid: möjligheter och utmaningar Distans Distans
Engelska 2 för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Klassrum Umeå
Förskollärarprogrammet Klassrum Umeå
Förskollärarprogrammet - Förskollärarprogrammet DIST Distans Distans
Grundlärarprogrammet - fritidshem Klassrum Umeå
Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningssamtal Distans Distans
Idrott och hälsa 1 Klassrum Umeå
Idrott och hälsa 2 Klassrum Umeå
Idrott, fostran och socialisation Klassrum Umeå
Introduktionsutbildning Yrkeslärare Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Distans Distans
Kulturskolans didaktik 1 - Estetik, bildning och digitala verktyg Distans Distans
Kulturskolans didaktik 2 - Didaktik och forskningsöversikt Distans Distans
Källkritik på nätet i förskola och skola Distans Distans
Läsfrämjande och kreativ litteraturförmedling Distans Distans
Medier och lärande Klassrum Umeå
Mobbning i lärmiljöer Distans Distans
Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2 Klassrum Umeå
Skapandets intryck - utveckla och tala om hantverkets tysta kunskap Distans Distans
Slöjd 1, textil Distans Distans
Små barns samspel och utveckling Distans Distans
Specialpedagogik för yrkeslärare Distans Distans
Specialpedagogik och socioemotionella svårigheter Distans Distans
Talangutveckling i skandinavisk idrott Distans Distans
Ungdomsromanen i samtiden Distans Distans
Utbildningsplanering Klassrum Umeå
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Fritidsledare
Senare del Grundlärarprogrammet - fritidshem, Termin 2 Klassrum Umeå
Grundlärare
Grundlärarprogrammet - fritidshem - Arbetsintegrerad utbildning Distans Distans
Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 Distans Distans
Matematikdidaktik 1 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet Klassrum Umeå
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6, Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet - Hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet - Matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet - Specialidrott Distans Distans
Pedagogik
Att undervisa i Musikteori Distans Distans
Bild 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Estetiska ämnen C - inriktning kulturskolepedagogik Distans Distans
Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare Distans Distans
Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning Distans Distans
Kritiska perspektiv på normer i vardag, utbildning och arbetsliv Distans Distans
Pedagogik B Distans Distans
Pedagogik B med inriktning mot självständigt arbete