Visa allastudier.se som: Mobil

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen!

För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i. Därför satsar vi på att skapa kreativa campus att mötas på – Campus Umeå, Konstnärligt Campus Umeå, Campus Skellefteå och Campus Örnsköldsvik – alla med moderna lokaler för studier och sköna miljöer. 

Campus Umeå, vårt huvudcampus, är ett av Sveriges största samlade universitetsområden. Här finns de flesta av våra utbildningar. Det gör det enkelt att läsa en extra kurs och ger massor av chanser att träffa studenter som läser helt andra utbildningar.

Till Umeå universitet kommer studenter från världens alla hörn. Många av våra utbildningar erbjuder dessutom möjligheter att studera utomlands. Taiwan, Mexiko eller Kina. Seoul, Toronto, Melbourne eller Reykjavik? Vad vill du upptäcka? Umeå universitet har hundratals partneruniversitet runt om i världen. Du kan komplettera din utbildning vid Umeå universitet med en termin, ett år eller mer – någonstans i världen.

Umeå universitet är ett praktiskt, öppet och nyfiket universitet, ett universitet som helt enkelt ger lust till utveckling!
 Här finns attraktiva utbildningar på både grund- och avancerad nivå och världsledande forskning inom flera områden.

Visa alla utbildningar med Umeå universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Ort
Datainsamling och analys Umeå
Grundkurs i kognitionsvetenskap Umeå
Handling Umeå
Högre kognitiva funktioner Umeå
Högre kognitiva funktioner Umeå
Kognitionspsykologi 1 Umeå
Kognitionspsykologi 1 Umeå
Kognitiv Design Umeå
Kognitiv Neurovetenskap I Umeå
Kognitiv Neurovetenskap II Umeå
Kunskap och minne Umeå
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design Umeå
Perception Umeå
Språk och kognition Distans
Statistik och empirisk metod Umeå
Tillämpad kognitiv psykologi Umeå
Vetenskaplig kommunikation Umeå
Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign Umeå
Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign Umeå
Visuell kognition Umeå
Visuell kognition Umeå
Genusvetenskap
Bekönat våld Distans
Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities Umeå
Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities Umeå
Feministisk kunskapsproduktion, akademiskt skrivande och tvärvetenskapliga forskningsmetoder Umeå
Feministisk teori och intersektionell analys Umeå
Feministisk teori och intersektionell analys Umeå
Genus, kön, kropp: teorier och debatt Umeå
Genus, kön, kropp: teorier och debatt Umeå
Genus, nation och migration Umeå
Genuspedagogik i lärmiljöer Distans
Genuspedagogik i lärmiljöer Distans
Genusvetenskap: Feministisk teori och intersektionell analys Umeå
Genusvetenskap: Makt och kön A Umeå
Genusvetenskap: Makt och kön B Umeå
Genusvetenskap: Makt och kön C Umeå
Humanistiskt samhällsprogram - Historia Umeå
Magisterprogram i genus, rättvisa och samhälle Distans
Magisteruppsats i genusvetenskap Umeå
Masterprogram i genusvetenskap Umeå
Masteruppsats i genusvetenskap Distans
Masteruppsats i genusvetenskap Umeå
Miljöteoretiska perspektiv Umeå
Normkritisk genuspedagogik Distans
Psykologi
Arbete miljö och hälsa Umeå
Arbete miljö och hälsa Umeå
Avancerad Neuropsykologi Umeå
Avancerad Neuropsykologi Umeå
Beteendeförändring och arbetslivsinriktad rehabilitering Distans
Biologisk psykologi Umeå
Biologisk psykologi Umeå
Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: Bedömning Umeå
Hälsopsykologi Umeå
Hälsopsykologi Umeå
Idrotts- och hälsopsykologi Umeå
Intelligens och IQ Umeå
Intelligens och IQ Umeå
Introduktionskurs i Psykologi Umeå
Introduktionskurs i Psykologi Umeå
Katastrofmedicin Sollefteå
Kognitiv Neuropsykologi Umeå
Kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen Umeå
Logopedprogrammet Umeå
Magisteruppsats i psykologi Umeå
Magisteruppsats i psykologi Umeå
Magisteruppsats i psykologi Umeå
Magisteruppsats i psykologi Umeå
Masteruppsats i psykologi Umeå
Masteruppsats i psykologi Umeå
Masteruppsats i psykologi Umeå
Masteruppsats i psykologi Umeå
Masteruppsats psykologi Umeå
Masteruppsats psykologi Umeå
Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet Distans
Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet Distans
Personlighetspsykologi Umeå
Personlighetspsykologi Umeå
Psykologi 1 Umeå
Psykologi 1 Umeå
Psykologi 2 Umeå
Psykologi 2 Umeå
Psykologi 2 - halvfart Umeå
Psykologi 3 Umeå
Psykologi 3 Umeå
Senare del Logopedprogrammet, T3- T7 Umeå
Senare del Sociologiprogrammet, T3 Umeå
Social- och gruppsykologi Umeå
Social- och gruppsykologi Umeå
Socialpsykologi A Umeå
Socialpsykologi A Umeå
Socialpsykologi B Umeå
Sociologi C med inr mot socialpsykologi Umeå
Sociologiprogrammet Umeå
Utvecklingspsykologi Umeå
Utvecklingspsykologi Umeå
Vetenskaplig metod Umeå
Vetenskaplig metod Umeå
Psykoterapi
Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: Behandling Umeå
Psykologprogrammet Umeå
Psykologprogrammet Umeå
Psykoterapeutprogrammet - Allmän inriktning Distans
Psykoterapeutprogrammet - Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi Distans
Senare del Psykologprogrammet, Termin 3 Umeå
Samhällsvetenskap
Arkeologiprogrammet Umeå
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, litteraturvetenskaplig inriktning Distans
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, litteraturvetenskaplig inriktning Distans
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning Distans
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning Distans
Evenemang Umeå
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå
Kompetens, lärande och IKT i arbetslivet Distans
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna Umeå
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna Umeå
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna Umeå
Likabehandling och normkritik i civil och offentlig verksamhet Distans
Likabehandling och normkritik i lärandemiljön Distans
Människan, miljön och samhället Distans
Normkritiska perspektiv på vardag och arbetsliv Distans
Samhällsvetarprogrammet Umeå
Senare del Arkeologiprogrammet, T3, T5 Umeå
Senare del Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå
Unga, sex och internet Distans
Unga, sex och internet Distans
Utbildningsdesign för E-lärande i arbetslivet Distans
Sociologi
Familj i fokus Umeå
Global sociologi Umeå
Global sociologi Umeå
Internationalisering och socialt arbete Distans
Internationalisering och socialt arbete Distans
Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Umeå
Kriminologi A Umeå
Kriminologi A:1 Umeå
Kriminologi A:2 Umeå
Kriminologi B Distans
Kultursociologi Umeå
Kultursociologi Umeå
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna Umeå
Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp Umeå
Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp Distans
Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete Umeå
Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete Umeå
Magisteruppsats i socialt arbete Umeå
Magisteruppsats i socialt arbete Umeå
Magisteruppsats i sociologi Umeå
Magisteruppsats i sociologi Umeå
Masterprogram i socialt arbete Umeå
Masteruppsats i socialt arbete Umeå
Masteruppsats i socialt arbete Umeå
Masteruppsats i socialt arbete Umeå
Masteruppsats i socialt arbete Umeå
Masteruppsats i sociologi Umeå
Masteruppsats i sociologi Umeå
Masteruppsats i sociologi Umeå
Masteruppsats i sociologi Umeå
Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete Umeå
Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete Umeå
Psykosocial arbetsmiljö Distans
Relation och förändring i människovårdande arbete Umeå
Senare del Socionomprogrammet Umeå, T3- T7 Umeå
Social Work in Sweden Umeå
Socialpolitik i fokus Umeå
Socialpolitik och familj i fokus Umeå
Socialt arbete inom somatisk och psykiatrisk vård Umeå
Socialt arbete inom somatisk och psykiatrisk vård Umeå
Socialt arbete med äldre Umeå
Sociologi A Umeå
Sociologi A Umeå
Sociologi B Umeå
Sociologi C Umeå
Sociologisk teori och praktik Umeå
Sociologiska perspektiv på arbete och familj Umeå
Sociologiska perspektiv på arbete och familj Umeå
Sociologiska perspektiv på globalisering och migration Umeå
Sociologiska perspektiv på människa och miljö Umeå
Sociologiska perspektiv på politiska attityder Umeå
Sociologiska perspektiv på politiska attityder Umeå
Socionomprogrammet Distans
Socionomprogrammet Umeå
Socionomprogrammet Distans
Socionomprogrammet Umeå
Swedish Social Welfare in Comparative Perspective Umeå
Utrednings- och utvärderingsarbete Umeå
Utrednings- och utvärderingsarbete Umeå
Våld i nära relation Distans
Socionom
Barn, unga och familj i socialt arbete Umeå
Barn, unga och familj i socialt arbete Umeå
Social Work in Sweden Umeå
Swedish Social Welfare in Comparative Perspective Umeå
Statistik
Försöksplanering och avancerad statistisk modellering Umeå
Introduktion till data science Umeå
Kausal inferens Umeå
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna Umeå
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna Umeå
Magisteruppsats i Statistik Umeå
Masterprogrammet i matematisk statistik Umeå
Masterprogrammet i matematisk statistik Umeå
Masteruppsats i statistik Umeå
Masteruppsats i statistik Umeå
Senare del Statistikerprogrammet, T3, T5 Umeå
Statistik A Umeå
Statistik A Umeå
Statistik A1 Umeå
Statistik A1 Umeå
Statistik A1 Umeå
Statistik A2 Umeå
Statistik A2 Umeå
Statistik B Umeå
Statistik C1 Umeå
Statistik C2: Självständigt arbete Umeå
Statistik för internationella ekonomer Umeå
Statistik för lärare Umeå
Statistik för naturvetare Umeå
Statistik med inriktning mot logistik Umeå
Statistisk kommunikation Umeå
Statistiska metoder i genetik Umeå
Statistiska tillämpningar Umeå
Urvalsmetodik Umeå
Statsvetenskap
Bedömning och betyg i teori och praktik Distans
Ekonomisk geografi med inriktning mot handel och lokalisering Umeå
Forskningsdesign och metod inom utbildningsvetenskap Umeå
Fred och fredsbyggande Umeå
Freds- och konfliktstudier A Umeå
Freds- och konfliktstudier B Umeå
Freds- och konfliktstudier C Umeå
Förvaltning Umeå
Global and Regional Governance Umeå
Global rättvisa Umeå
Global rättvisa Umeå
Internationell ekonomisk historia (nivå 4) Distans
Krishanteringssystem i jämförande perspektiv Umeå
Magisteruppsats i freds- och konfliktstudier Umeå
Magisteruppsats i freds- och konfliktstudier Umeå
Magisteruppsats i statsvetenskap Umeå
Magisteruppsats i statsvetenskap Umeå
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Umeå
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Umeå
Masterprogram i statsvetenskap Umeå
Masterprogram i statsvetenskap Umeå
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Umeå
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Umeå
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Umeå
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Umeå
Masteruppsats i statsvetenskap Umeå
Masteruppsats i statsvetenskap Umeå
Masteruppsats i statsvetenskap Umeå
Masteruppsats i statsvetenskap Umeå
Metafor och metonymi i politisk diskurs Umeå
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå
Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis Umeå
Statsvetenskap A Umeå
Statsvetenskap A Umeå
Statsvetenskap B Umeå
Statsvetenskap B Umeå
Statsvetenskap C Umeå
Statsvetenskap C Umeå
Statsvetenskapliga analysinriktningar Umeå
Sverige i EU - Akademiska perspektiv och omvärldsbevakning Umeå
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod Distans
Återuppbyggnad efter kriser och katastrofer Umeå
Återuppbyggnad efter kriser och katastrofer Umeå
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Arkitektprogrammet Umeå
Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Umeå
Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Umeå
Senare del Arkitektprogrammet Umeå
Senare del Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Umeå
El
Analog elektronik Umeå
Analog elektronik I Distans
Analog kretsteknik Umeå
Applikationsutveckling för internet Distans
Applikationsutveckling för internet Umeå
Datakommunikation Distans
Datakommunikation Distans
Datorteknik och inbyggda system Umeå
Design och tjänsteutveckling för Internet of Things Umeå
Digital elektronik Umeå
Digital kretsteknik Umeå
Digitalteknik Umeå
Elektriska maskiner Umeå
Elektronikkonstruktion Umeå
Elkraft Umeå
Elkraft Umeå
Elnät Umeå
Elnät Umeå
Fysiologiska mätsystem Umeå
Grundläggande signalbehandling av media Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik - Medicinsk teknik Umeå
Inbyggda system Umeå
Linjära reglersystem Umeå
Linux som utvecklingsmiljö 1 Distans
Linux som utvecklingsmiljö 1 Distans
Linux som utvecklingsmiljö 2 Distans
Linux som utvecklingsmiljö 2 Distans
Mikrodatorteknik 1 Umeå
Mikrodatorteknik 2 Umeå
Mätsystem och mätmetoder Umeå
Optimal reglering av linjära system Umeå
Reglersystem Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Umeå
Sensorer och elektronik Umeå
Simulera Analog Elektronik Distans
Studentkonferens i elektronik och mekatronik Umeå
Styr- och reglerteknik Umeå
System och algoritmer för autonoma fordon Umeå
Teknikutveckling och hållbart värdeskapande Umeå
Telerobotik och tillämpad sensorfusion Umeå
Tillämpad digital signalbehandling Umeå
Tillämpad mätteknik Umeå
Trådlösa sensornätverk Distans
Data / IT
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar Umeå
Avancerad Datorgrafik och tillämpningar Umeå
Avancerade distribuerade system Umeå
Beräkningskomplexitet Umeå
Databasteknik Umeå
Databasteknik och webbaserade system Distans
Databasteknik och webbaserade system Umeå
Datainsamling och analys Umeå
Datakommunikation och datornät Umeå
Datakommunikation och internet Umeå
Datastrukturer och algoritmer (C) Umeå
Datastrukturer och algoritmer (Python) Umeå
Datavetenskapens grunder Umeå
Datorgrafik Umeå
Datormoln Umeå
Distribuerade system Umeå
Effektiva algoritmer Umeå
Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik Umeå
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap Umeå
Högskoleprogrammet till processoperatör Distans
Högskoleprogrammet till processoperatör Distans
Interaktivitet i smarta miljöer Umeå
Introduktion till databashantering Umeå
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå
Magisterprogrammet i statistik och data science Umeå
Magisterprogrammet i statistik och data science Umeå
Masterprogrammet i datavetenskap Umeå
Masterprogrammet i datavetenskap Umeå
Människa-robotinteraktion Umeå
Parallell programmering för multicore-baserade system Umeå
Programmet i statistik och data science Umeå
Programvaruteknik Umeå
Projektkurs i datorseende Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå
Student Conference in Computing Science Umeå
Trender inom interaktiva intelligenta miljöer Umeå
Utveckling av mobila applikationer Distans
Utveckling av mobila applikationer Umeå
Visualisering av data Umeå
Programmering
Objektorienterad programmeringsmetodik Umeå
Programmering i Python Umeå
Programmeringsteknik med C och Matlab Umeå
Programmeringsteknik med Python och Matlab Umeå
Statistisk programmering Distans
Statistisk programmering Umeå
Systemvetenskap
Applikationsutveckling i Java Umeå
Artificiell intelligens - grunderna Umeå
Design av högpresterande mjukvara Umeå
Digital etnografi Distans
Filterdesign Distans
Grundläggande logik och modellteori Umeå
Interaktionsteknik Umeå
Introduktion till e-Government Distans
Matrisberäkningar och tillämpningar Umeå
Mekatronik Umeå
Operativsystem Umeå
Optimering med tillämpningar Umeå
Organisationsstyrning och informationssystem Umeå
Programspråk Umeå
Systemnära programmering Umeå
Teknisk-vetenskapliga beräkningar Umeå
Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap Umeå
Webbdesign
CSS-baserad webbdesign Distans
CSS-baserad webbdesign Distans
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model Distans
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model Distans
Ekonomi / Försäljning
Change and Entrepreneurship in Organizations C Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå
Entrepreneurial Financial Management C Umeå
Försäljningsstrategier Umeå
Innovation Management D Umeå
Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes D Umeå
New Venture Creation Umeå
New Venture Creation Umeå
Senare del Civilekonomprog inr m handel och logistik, T3 Umeå
Social and Environmental Entrepreneurship C Umeå
Strategic Business Development D Umeå
Strategic Entrepreneurship D Umeå
Ekonomi
Analysis of Business Culture C Umeå
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå
Corporate Governance D Umeå
Ekonomisk historia A Umeå
Ekonomisk historia B Umeå
Ekonomisk historia C Umeå
Ekonomisk och social geografi Umeå
Ekonomisk och social geografi Umeå
Financial Management D Umeå
Financial Markets, Institutions and Financial Planning C Umeå
Företagsekonomi A Umeå
Företagsekonomi A Umeå
Företagsekonomi A1:1 Distans
Företagsekonomi A1:2 Distans
Företagsekonomi B53 Umeå
Företagsekonomi B53 Umeå
Internationell ekonomisk historia Distans
Internationell ekonomisk historia (nivå 1) Umeå
Internationell ekonomisk historia (nivå 1) Umeå
Kandidatuppsats i företagsekonomi Umeå
Kandidatuppsats i företagsekonomi Umeå
Magisterkurs i ekonomisk historia Umeå
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå
Masterprogrammet i finansiering Umeå
Masterprogrammet i finansiering Umeå
Masterprogrammet i management Umeå
Masterprogrammet i management Umeå
Masterprogrammet i redovisning Umeå
Masterprogrammet i redovisning Umeå
Miljö- och naturresursekonomi B100:4 Umeå
Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar Umeå
Nationalekonomi C100:2 Umeå
Nationalekonomi C100:2 Umeå
Offentlig ekonomi B100:5 Umeå
Revenue Management Umeå
Senare del Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, T3 Umeå
Senare del Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering, T3 Umeå
Senare del Masterprogrammet i finansiering, T3 Umeå
Senare del Masterprogrammet i management, T3 Umeå
Senare del Masterprogrammet i redovisning, T3 Umeå
Sveriges ekonomiska geografi Umeå
Sveriges ekonomiska geografi Umeå
Finans / Analys / Kredit
Analys av finansiella data Umeå
Corporate Finance and Analysis D Umeå
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi A Umeå
Nationalekonomi
Arbetsmarknadsekonomi B100:6 Umeå
Ekonometri I D12 Umeå
Finansiell ekonomi D2 Umeå
Finansiell ekonomi II D21 Umeå
Företaget, miljön och samhället Distans
Hälsoekonomi D24 Umeå
Introduktion till samhällsekonomi Umeå
Introduktion till samhällsekonomi Umeå
Makroekonomisk analys D27 Umeå
Masterprogrammet i Nationalekonomi Umeå
Masterprogrammet i Nationalekonomi Umeå
Masteruppsats i nationalekonomi I Umeå
Masteruppsats i nationalekonomi II Umeå
Masteruppsats i nationalekonomi III Umeå
Mikroekonomisk analys I D25 Umeå
Mikroekonomisk analys II D26 Umeå
Miljö- och naturresursekonomi D18 Umeå
Miljöekonomisk profilkurs Umeå
Nationalekonomi A100 Umeå
Nationalekonomi A100 Umeå
Nationalekonomi A100:1 Umeå
Nationalekonomi A100:1 Umeå
Nationalekonomi A100:2 Umeå
Nationalekonomi A100:2 Umeå
Nationalekonomi A101 Umeå
Nationalekonomi A101:1 Umeå
Nationalekonomi A101:2 Umeå
Nationalekonomi B100 Umeå
Nationalekonomi B100 Umeå
Nationalekonomi B100:1 Umeå
Nationalekonomi B100:1 Umeå
Nationalekonomi C100:1 Umeå
Nationalekonomi C100:1 Umeå
Offentlig ekonomi D16 Umeå
Penningpolitik och finansiell ekonomi B100:3 Umeå
Politices kandidatprogrammet Umeå
Samhällsekonomiska utmaningar Distans
Redovisning / Bokföring
Accounting Auditing and Control D Umeå
Management Accounting and Analysis D Umeå
Redovisning C Umeå
Redovisning C Umeå
Estetiska inriktningar
Estetiska ämnen C Umeå
Estetiska ämnen C - inriktning musikproduktion Umeå
Ämnesdidaktik i estetiska ämnen med fördjupningar Distans
Bild / Form / Konst
Bild 1 distans Distans
Bild 1, fristående Umeå
Bild 2, fristående Umeå
Bild 2a, distans Distans
Bild 2b, distans Distans
Bild 3, fristående Umeå
Bild för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30hp). Ingår i Lärarlyftet. Distans
Bild för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30hp). Ingår i Lärarlyftet. Distans
Design & kläder A Umeå
Design för idékommunikation Umeå
Form, färg, estetik och uttryck - Utveckla ditt formspråk i trä Distans
Grafisk design och Media A Umeå
Grundläggande formgivning Umeå
Grundläggande tredimensionell formgivning Umeå
Grundläggande tvådimensionell formgivning Umeå
Hot Team - innovationsprojekt Umeå
Kandidatprogrammet i fri konst Umeå
Kläddesign Distans
Kroki 1 Umeå
Masterprogrammet i fri konst Umeå
Mönsterkonstruktion och modellskapande Distans
Senare del Kandidatprogrammet i fri konst, T3, T5 Umeå
Senare del Masterprogrammet i fri konst, T3 Umeå
Skapande bild, distans Distans
Slöjd 1, textil Distans
Slöjd 1, Trä- och metall Distans
Slöjd, textil 2a, distans Distans
Slöjd, textil 2b, distans Distans
Slöjd, tradition, kultur och slöjdtekniker i praktiken Umeå
Slöjd, Trä- och metall 2a, distans Distans
Slöjd, Trä- och metall 2b, distans Distans
Textila uttryck Distans
Vävdesign Distans
Design
Väv- och kläddesign fördjupning Distans
Musik
Arrangering, komposition och musikteori Distans
Arrangering, komposition och musikteori 1 Distans
Arrangering, komposition och musikteori 2 Distans
Arrangering, Komposition och Musikteori 3 Distans
Arrangering, Komposition och Musikteori 4 Distans
Musik 1 30 hp, fristående Umeå
Musik 1, distans Distans
Musik 2, distans Distans
Musik 3, distans Distans
Musik 3, fristående Umeå
Musikproduktion 1 Umeå
Musikproduktion 2 Umeå
Musikskapande till Film, Dataspel och Teater Distans
Skapande musik Umeå
Skapande musik - Songwriting Umeå
Skolmusikal 2 - I praktiken Distans
Hantverk
Konsthantverk
Skapandets intryck - utveckla och tala om hantverkets tysta kunskap Distans
Hotell / Restaurang / Turism
Mat och dryck
Drycker och mat i kombination Umeå
Drycker och måltidshantverk 3 Umeå
Fältstudiemetoder i tillämpad gastronomi Distans
Gastronomi - magisteruppsats Distans
Gastronomiprogrammet - Kreativ matlagning Umeå
Gastronomiprogrammet - Värdskap Umeå
Kostvetarprogrammet Umeå
Måltider ur ett historiskt perspektiv I - Mat, dryck och värdskap Distans
Senare del Gastronomiprogrammet, Kreativ matlagning Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, Värdskap Umeå
Senare del Kostvetarprogrammet, T3, T5 Umeå
Vin och mat Umeå
Vinkunskap i teori och praktik Umeå
Turism och resor
Evenemang Umeå
Hotellbranschens struktur och dynamik Umeå
Introduktion till turism Umeå
Tourism Umeå
Turismplanering Umeå
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Kost och näringslära
Dietetik A Umeå
Dietistprogrammet Umeå
Fysiologi för dietetik Umeå
Hem- och konsumentkunskap A Distans
Hem- och konsumentkunskap A Distans
Hem- och konsumentkunskap B Distans
Hem- och konsumentkunskap B15 Distans
Hälsokommunikation, media och kostundersökningsmetoder Umeå
Idrottsnutrition Distans
Kost vid graviditet och amning Distans
Kost vid träning Distans
Kostundersökningsmetodik Distans
Kostvetenskap A Umeå
Kostvetenskap A Umeå
Kostvetenskap B Umeå
Kostvetenskap B Umeå
Kostvetenskap C Umeå
Livsmedelsdesign-Sensorisk analys och produktutveckling Umeå
Livsmedelsdesign-Sensorisk analys och produktutveckling Umeå
Magisteruppsats i kostvetenskap Distans
Magisteruppsats i kostvetenskap Distans
Masteruppsats i kostvetenskap, 30 Distans
Masteruppsats i kostvetenskap, 30 Distans
Masteruppsats i kostvetenskap, 30 Distans
Mat och media Distans
Mat och miljö Distans
Mat och måltider för barn och ungdomar Distans
Nutrition och måltider ur ett omvårdnadsperspektiv Distans
Praktik inom kostområdet Umeå
Senare del Dietistprogrammet Umeå
Uppsats i kostvetenskap C Umeå
Uppsats i kostvetenskap C Umeå
Uppsats i kostvetenskap C Umeå
Uppsats med inriktning hem- och konsumentkunskap Distans
Vetenskaplig metod med inriktning hem- och konsumentkunskap Distans
Våra matvanor ur ett sociologiskt perspektiv Distans
Juridik
Anställningsavtalets rättsliga reglering Umeå
Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning Umeå
Arbetsrätt 1 Umeå
Balance of Power and Constitutional Enforcement Umeå
Balance of Power and Constitutional Enforcement Umeå
Barnrätt Distans
Barnrätt Distans
Basic EU Law Umeå
Basic EU Law Umeå
Beskattningsrätt 1 Distans
Beskattningsrätt 1 Umeå
Beskattningsrätt II Umeå
Comparative Law Umeå
Comparative Law Umeå
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning Umeå
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning Umeå
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning Distans
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning Umeå
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning Umeå
Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering Umeå
Ekonomisk familjerätt Umeå
Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden Umeå
Förvaltningsrätt Umeå
Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv Umeå
Handelsrätt Umeå
Human Rights Law Umeå
Human Rights Law Umeå
Idrottsjuridik Umeå
International Commercial Arbitration Umeå
International Commercial Arbitration Umeå
International Sports Law Umeå
Internationell handelsrätt Umeå
Introduction to Swedish Law Umeå
Introduction to Swedish Law Umeå
Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering Umeå
Juridisk översiktskurs Distans
Juridisk översiktskurs Distans
Juridisk översiktskurs Umeå
Juridisk översiktskurs Umeå
Juristprogrammet Umeå
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå
Kommersiell avtals- och marknadsrätt Umeå
Kommersiell EU-rätt Umeå
Kredit- och exekutionsrätt Umeå
Kriminologi och viktimologi för jurister Umeå
Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Umeå
Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Umeå
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Umeå
Medicinsk rätt Umeå
Migrationsrätt Umeå
Polisen, rätten och samhället Umeå
Rule of Law, Constitutionalism and Fundamental Principles Umeå
Rule of Law, Constitutionalism and Fundamental Principles Umeå
Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt Umeå
Rättsvetenskap/Miljörätt Umeå
Språk, skrivande och demokrati Distans
Straffprocess Umeå
Straffrätt i kontext Umeå
Victimology Umeå
Victimology Umeå
Kommunikation / Media
3D-modellering och siktanalys Umeå
3D-modellering och siktanalys Umeå
Användarforskning för interaktionsdesign Umeå
Användarforskning för interaktionsdesign Umeå
Att leda det digitala företaget Umeå
Att leda det digitala företaget Umeå
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå
Digital innovation Umeå
Digital innovation Umeå
Digital källkritik Distans
Digital strategi Umeå
Digital strategi Umeå
Digitala och sociala medier Distans
Journalistik, medier och kommunikation A Umeå
Journalistik, medier och kommunikation B Umeå
Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap Umeå
Masteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap C Umeå
Medier, kommunikation och hållbar utveckling Distans
PR, medier och samhälle Distans
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå
Programmet för strategisk kommunikation Umeå
Senare del Masterprog i människa-datorinteraktion och sociala medier, T3 Umeå
Senare del Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, T3, T5 Umeå
Senare del Programmet för strategisk kommunikation, T3, T5 Umeå
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå
Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap Umeå
Copywriting och skrivande
Kreativt akademiskt skrivande Distans
Grafisk design
Grafisk design och Media B Umeå
Kandidatprogrammet i industridesign Umeå
Masterprogrammet i interaktionsdesign Umeå
Masterprogrammet i avancerad produktdesign Umeå
Masterprogrammet i transportdesign Umeå
Informationsvetenskap
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Umeå
Digital kultur Umeå
Informationssystem Umeå
Informationsvetenskaplig teori Umeå
Kandidatuppsats i informatik Umeå
Kvalitativ forskning i informatik Umeå
Kvalitativ forskning i informatik Umeå
Magisteruppsats i informatik Umeå
Senare del Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram, T3, T5 Umeå
Senare del Magisterprog Biblioteks- och informationsvetenskap, T2 Umeå
Skolbibliotek i teori och praktik Distans
Vetenskaplig kunskapsproduktion, kommunikation och informationshantering Umeå
Journalistik
Journalistprogrammet Umeå
Senare del Journalistprogrammet, T3, T5 Umeå
Kommunikation
Hälsokommunikation och sociologiska perspektiv inom hem- och konsumentkunskap Distans
Kommunikationens grunder Umeå
Marknadsföring / PR
Civilekonomprogrammet Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå
Consumer Behavior and Marketing Strategy D Umeå
Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D Umeå
Innovation och affärsutveckling Distans
Masterprogrammet i marknadsföring Umeå
Masterprogrammet i marknadsföring Umeå
New Product Innovation D Umeå
Senare del Civilekonomprog inr m Service Management, T3 Umeå
Senare del Civilekonomprogrammet, T3, T5, T7 Umeå
Senare del Masterprogrammet i marknadsföring, T3 Umeå
Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C Umeå
Medieproduktion
Digital medieproduktion Umeå
Digital medieproduktion 1 Umeå
Multimedia
Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling Umeå
Applikationer i sensornätverk Distans
Bildbehandling Umeå
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Umeå
Deep Learning - metoder och tillämpningar Distans
Deep Learning - metoder och tillämpningar Distans
Framtida gränssnitt för människa-dator-interaktion Umeå
Innovativa mobila tjänster och system Umeå
NoSQL-databaser Distans
Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test" Umeå
Sociala och interaktiva medier Umeå
Sociala och interaktiva medier Umeå
Teknik för sociala medier Umeå
Kultur / Humanistiska inriktningar
Berättandets betydelser Distans
Etnografi och kulturanalys Distans
Etnografiskt författarskap och etnografiska framställningsformer - kvalitativt vetenskapligt skrivande Distans
Magisteruppsats i etnologi Distans
Arkeologi
Arkeologi A, internetkurs Distans
Arkeologi A1 Särskilt nordeuropeisk Umeå
Arkeologi B, internetkurs Distans
Arkeologi B1 Särskilt nordeuropeisk Umeå
Arkeologi och GIS - den geografiska dimensionen Umeå
Fältkurs med miljöarkeologi Umeå
Kandidatuppsats i arkeologi Umeå
Miljöarkeologi - Hållbarhet och kulturmiljövård Umeå
Filosofi
Filosofi A Distans
Filosofi A Distans
Filosofi A Distans
Filosofi A Distans
Filosofi A Umeå
Filosofi B Distans
Filosofi B Umeå
Filosofi B Distans
Filosofi C Distans
Filosofi C Umeå
Magisterkurs i filosofi Distans
Magisterkurs i filosofi Umeå
Magisterkurs i filosofi Distans
Magisterkurs i filosofi II Distans
Magisterkurs i filosofi II Distans
Magisterkurs i filosofi II Umeå
Magisteruppsats i filosofi Distans
Magisteruppsats i filosofi Umeå
Masterkurs i filosofi Umeå
Masterkurs i filosofi Distans
Masteruppsats i filosofi Umeå
Masteruppsats i filosofi Distans
Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter Umeå
Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter Umeå
Påbyggnadskurs i filosofi Umeå
Påbyggnadskurs i filosofi Distans
Påbyggnadskurs i filosofi Distans
Vetenskapligt tänkande Umeå
Historia
Drottningar och drottningskap i medeltida och tidigmoderna Europa Distans
Historia A Umeå
Historia A Distans
Historia A Umeå
Historia B Distans
Historia B Umeå
Historia B Umeå
Historia C Distans
Historia C Umeå
Historia C Umeå
Idéhistoria A Distans
Idéhistoria A Distans
Idéhistoria A Umeå
Idéhistoria B Umeå
Idéhistoria B Distans
Idéhistoria C Distans
Idéhistoria C Umeå
Magisterkurs i historia Umeå
Magisterkurs i historia Distans
Magisterkurs i historia II Umeå
Magisterkurs i historia II Distans
Magisterkurs i idéhistoria Distans
Magisterkurs i idéhistoria II Distans
Magisteruppsats i historia Distans
Magisteruppsats i historia Umeå
Magisteruppsats i idéhistoria Distans
Masterkurs i historia Umeå
Masterkurs i historia Distans
Masterkurs i idéhistoria Distans
Masteruppsats i historia Distans
Masteruppsats i historia Umeå
Masteruppsats i idéhistoria Distans
Miljötänkandets historia Distans
Milstolpar i nordisk historia Umeå
Senare del Humanistiskt samhällsprogram, Historia Umeå
Senare del Masterprogram i Miljöarkeologi, T3 Umeå
Internationellt
Engelska A för internationella avtalsstudenter och free-movers Umeå
Engelska A för internationella avtalsstudenter och free-movers Umeå
Examensarbete för masterexamen i Skandinavistik Distans
Konstvetenskap
Att skriva om samtida konst Distans
Konst i digitala miljöer Distans
Konst och visuell kultur från efterkrigstid till nutid Distans
Konst och visuell kultur från impressionismen till andra världskriget Distans
Konst- och bildvetenskap A Distans
Konst- och bildvetenskap B: Teori, metod och uppsats Distans
Konst- och bildvetenskap C Distans
Konstpedagogik i samtida konstformer Distans
Kulturvetenskap
Branschutbildningen för museer och kulturarv Umeå
Etnologi B Umeå
Etnologi B: Fältarbete och uppsats Distans
Kulturanalys A Umeå
Kulturanalys B Umeå
Kulturanalysprogrammet Umeå
Magisteruppsats i kulturanalys Distans
Masterkurs - Individuellt projekt i kultur- och medievetenskap Umeå
Masteruppsats i etnologi Distans
Masteruppsats i kulturanalys Distans
Materiell kultur i museer Distans
Museologi A: Museer, samhälle och kulturarv Umeå
Museologi B: Pedagogik, utställning och representation Umeå
Museologi C: Kulturteoretisk fördjupning och uppsats Umeå
Programmet för civilt arbete Umeå
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå
Ritualer, fester och evenemang Distans
Samisk kultur: slöjd, musik och litteratur Distans
Samiska B, Jämförande urfolksstudier II Distans
Samiska studier: Repatriering Distans
Senare del Kulturanalysprogrammet, T3 Umeå
Senare del Masterprogram i kultur- och medievetenskap, T3 Umeå
Text i program- och utställningsverksamhet på det publika museet Distans
Litteraturvetenskap
Engelska A, Litteratur Umeå
Engelska A, Litteratur Umeå
Engelska B, Litteraturvetenskaplig översiktskurs Umeå
Engelska, Att skapa litterära mästerverk Distans
Engelska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för masterexamen Distans
Kreativt skrivande A: Att skriva i olika genrer Distans
Kreativt skrivande A: Konsten att berätta Distans
Kreativt skrivande B: Litterärt projekt och temaarbete Distans
Kreativt skrivande B: Litterärt projekt och uppsatsarbete Distans
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande A Umeå
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande B Umeå
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande C Umeå
Litteraturvetenskaplig teori och metod Distans
Magisteruppsats i litteraturvetenskap Umeå
Masterprogrammet i litteraturvetenskap Umeå
Masteruppsats i litteraturvetenskap Distans
Profilkurs: Det föreställda Arktis Distans
Profilkurs: Litteratur och funktionsnedsättning Distans
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå
Senare del Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, T3, T5 Umeå
Shakespeare och den engelska renässansen Distans
Tyska B, Litteratur och litteraturhistoria - från upplysningen till naturalismen Distans
Tyska, Att skapa litterära mästerverk Distans
Tyska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för magisterexamen Distans
Religionsvetenskap
Den Johanneiska litteraturen och teologin: Språklig magisterkurs i Nya Testamentets exegetik Distans
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: icke-språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik Umeå
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: icke-språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik Distans
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik Umeå
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik Distans
Historisk och praktisk teologi: kandidatkurs Umeå
Historisk och praktisk teologi: magisterkurs Umeå
Historisk- systematisk teologi: Masterkurs Umeå
Kandidatuppsats i religionsvetenskap Umeå
Kandidatuppsats i religionsvetenskap Umeå
Kandidatuppsats i teologi Umeå
Kandidatuppsats i teologi Umeå
Magisteruppsats i religionsvetenskap Umeå
Magisteruppsats i religionsvetenskap Umeå
Magisteruppsats i teologi Umeå
Magisteruppsats i teologi Umeå
Martin Luthers teologi i historia och nutid II: magisterkurs Distans
Martin Luthers teologi i historia och nutid: kandidatkurs Umeå
Masteruppsats i religionsvetenskap Distans
Masteruppsats i teologi Umeå
Nytestamentlig grekiska: grundkurs Umeå
Nytestamentlig grekiska: grundkurs Distans
Religionshistoria: kandidatkurs Distans
Religionshistoria: magisterkurs Distans
Religionspedagogik: kandidatkurs Distans
Religionspsykologi: Kandidatkurs Distans
Religionspsykologi: magisterkurs Distans
Religionsvetenskap: grundkurs Distans
Religionsvetenskap: grundkurs Distans
Religionsvetenskap: grundkurs A1 Distans
Religionsvetenskap: grundkurs A1 Umeå
Religionsvetenskap: grundkurs A2 Umeå
Religionsvetenskap: grundkurs A2 Distans
Religionsvetenskap: magisterkurs Distans
Själavård:kandidatkurs Distans
Systematisk teologi - Dogmatik: kandidatkurs Umeå
Systematisk teologi - Dogmatik: kandidatkurs Distans
Systematisk teologi - Dogmatik: magisterkurs Distans
Systematisk teologi - Dogmatik: magisterkurs Umeå
Systematisk teologi - Moderna och postmoderna perspektiv: kandidatkurs Distans
Systematisk teologi - Moderna och postmoderna perspektiv: magisterkurs Distans
Systematisk teologi och etik: Magisterkurs Umeå
Teologi: grundkurs Distans
Teologi: grundkurs Distans
Teologi: grundkurs A1 Distans
Teologi: grundkurs A2 Distans
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå
Teologprogrammet - kandidatutbildning Distans
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå
Teologprogrammet - kandidatutbildning Distans
Teologprogrammet - magisterutbildning Umeå
Teori och metod i religionsvetenskap: Magisterkurs Distans
Övrigt inom kultur / humanistiska inriktningar
Etnologi C Umeå
Föremålens betydelser. Om relationen mellan ting, identitet och kultur Distans
Ledarskap / Organisation
Leadership, Negotiation, and Decision-Making Umeå
Ledarskap och ledarskapsutveckling A Distans
Ledarskap och ledarskapsutveckling A Distans
Ledarskap och organisation I Umeå
Ledarskap och organisation II Umeå
Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Forsknings- och utredningsmetodik Distans
Managerial Perspectives on Strategy and People D Umeå
Operations Management D Umeå
Organisation och ledarskap Distans
Organisation, ledarskap och projektledning Umeå
Organizational Design C Umeå
Ledarskap
Organisatoriskt ledarskapande Umeå
Projektledning
Att leda och driva projekt Distans
Att leda och driva projekt Distans
Project Management and Organizational Design D Umeå
Projektledning Distans
Projektledning 1 Distans
Projektledning 1 Umeå
Projektledning 1 Umeå
Projektledning 1 Umeå
Samhällsplanerarprogrammet Umeå
Natur / Djur
Akvatisk ekosystemekologi Umeå
Arktiska Ekosystem Umeå
Ekologi Umeå
Ekologi A Distans
Ekologi och energi i planeringen Umeå
Ekologisk dynamik Umeå
Masterprogrammet i ekologi Umeå
Masterprogrammet i ekologi Umeå
Masterprogrammet i ekologi Umeå
Masterprogrammet i ekologi Umeå
Naturvård Umeå
Projekt i ekologi I Umeå
Skogsekologi Umeå
Vattenvård Umeå
Viltbiologi med viltvård Distans
Lant- och skogsbruk
Lantbruk och djurskydd Umeå
Naturvetenskap
Astronomi och meteorologi Distans
Fysiologi Umeå
Fysioterapeutprogrammet Umeå
Fördjupningskurs i immunologi Umeå
Fördjupningskurs i immunologi Umeå
Fördjupningskurs i immunologi Umeå
Genetik och evolution Umeå
Humanbiologi och laboratoriemetodik Umeå
Immunologi Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Biologi Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Geovetenskap Umeå
Masterprogram i Fysioterapi Distans
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6, Ingår i Lärarlyftet Distans
Senare del Masterprogram i Fysioterapi, T3, T5 Distans
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Umeå
Tillämpad fördjupningskurs i immunologi Umeå
Tillämpad fördjupningskurs i immunologi Umeå
Biologi
Artkunskap och systematik Umeå
Avancerad Molekylärbiologi Umeå
Avancerat projekt i molekylärbiologi Umeå
Avancerat projekt i molekylärbiologi Umeå
Avancerat projekt i molekylärbiologi Umeå
Avancerat projekt i molekylärbiologi Umeå
Bakteriell Fysiologi och Patogenes Umeå
Bakteriell Fysiologi och Patogenes Umeå
Basal och molekylär genetik Umeå
Bioenergi Umeå
Bioinformatik och genomanalys Umeå
Cellbiologi Umeå
Cellbiologi Umeå
Cellbiologi, Djur och Växt Fysiologi Umeå
Djur- och växtfysiologi Umeå
Djur- och växtfysiologi Umeå
Energiteknisk biologi Umeå
Examensarbete för masterexamen i växtbiologi Umeå
Examensarbete i biologi avseende kandidatexamen Umeå
Examensarbete i biologi avseende kandidatexamen Umeå
Examensarbete i biologi avseende kandidatexamen Umeå
Examensarbete i biologi avseende kandidatexamen Umeå
Examensarbete i biologi avseende masterexamen Umeå
Examensarbete i biologi avseende masterexamen Umeå
Examensarbete i biologi avseende masterexamen Umeå
Examensarbete i biologi avseende masterexamen Umeå
Examensarbete i växtbiologi Umeå
Farmakologi N/T Umeå
Funktionsgenomik teori Umeå
Fysiologi och cellbiologi Umeå
Genetik II Umeå
Genetik II Umeå
Genetik och genteknik Umeå
Genexpression Umeå
Hållbart skogsbruk Distans
Immunkemiska tekniker N/T Umeå
Immunologi Umeå
Immunologi Umeå
Inledande ingenjörskurs i bioteknik Umeå
Inventering av biologisk mångfald Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Umeå
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Umeå
Mikrobiologi och basal molekylärbiologi Umeå
Molekylär ekologi och evolution Umeå
Molekylär genetik Umeå
Neurobiologi Umeå
Neurobiologi Umeå
Organismbiologi Umeå
Projekt i molekylärbiologi Umeå
Projekt i molekylärbiologi Umeå
Projekt i molekylärbiologi Umeå
Projekt i molekylärbiologi Umeå
Projekt i molekylärbiologi Umeå
Projekt i molekylärbiologi Umeå
Projektkurs i växtbiologi Umeå
Projektkurs i växtbiologi Umeå
Projektkurs i växtbiologi Umeå
Projektkurs växtbiologi 15 hp Umeå
Projektkurs växtmolekylärbiologi 15 hp Umeå
Projektkurs växtmolekylärbiologi 15 hp Umeå
Strukturbiologi Umeå
Tillväxt och utveckling hos växter Umeå
Tillämpad cellbiologi Umeå
Tillämpad funktionsgenomik Umeå
Transgenteknologi N/T Umeå
Tumörbiologi Umeå
Tumörbiologi Umeå
Växtbioteknik och molekylär förädling Umeå
Växters cell- och molekylärbiologi Umeå
Farmakologi
Apotekarprogrammet Distans
Extemporetillverkning av läkemedel Distans
Farmakologi Umeå
Fördjupad farmakoterapi Distans
Galenisk farmaci Distans
Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling Distans
Läkemedelsbehandling hos äldre Distans
Masterprogrammet i farmaci Distans
Omvårdnad med farmakologi och läkemedelshantering Umeå
Receptarieprogrammet Distans
Senare del Receptarieprogrammet Umeå
Teoretisk läkemedelskemi Umeå
Teoretisk läkemedelskemi Umeå
Tillämpad läkemedelskemi Umeå
Tillämpad läkemedelskemi Umeå
Fysik
Aktuella forskningsområden i fysik Umeå
Atom- och molekylfysik Umeå
Examensarbete i medicinsk strålningsfysik Umeå
Examensarbete i medicinsk strålningsfysik Umeå
Fasta tillståndets fysik Umeå
Fysik C - examensarbete I Umeå
Fysikaliska egenskaper hos mätgivare Umeå
Fysikaliska modellers matematik B Umeå
Introduktion till fasta tillståndets fysik Umeå
Kärnfysik Umeå
Kärnfysik Umeå
Mätmetoder och strålningsdetektorer Umeå
Nukleärmedicinsk teknik Umeå
Projekt i strålningsmiljö Umeå
Radioterapi Umeå
Riskanalys inom strålbehandling Umeå
Strålningsbiologi och strålskydd Umeå
Strålningsdosimetri Umeå
Strålningsväxelverkan Umeå
Tillämpad dosimetri Umeå
Geografi
Avancerad rumslig analys och modellering Umeå
Avancerad rumslig analys och modellering Umeå
Befolkning och mobilitet Umeå
Befolkning och mobilitet Umeå
Befolkningsgeografi Umeå
Befolkningsgeografi Umeå
Destinationer Umeå
Destinationer och regional utveckling Umeå
Destinationer och regional utveckling Umeå
Examensarbete i kulturgeografi Umeå
Forskningsdesign och metodologi Umeå
Forskningsdesign och metodologi Umeå
Fysisk infrastruktur och detaljplanering Umeå
GIS och rumslig analys Umeå
GIS och rumslig analys Umeå
GIS och rumslig analys Umeå
GIS och rumslig analys Umeå
GIS, mobilitet och system Umeå
GIS, mobilitet och system Umeå
Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen Distans
Kulturgeografi och urban teori Umeå
Kulturgeografi och urban teori Umeå
Kulturgeografiska metoder Umeå
Kulturgeografiska metoder Umeå
Kvalitativa metoder i kulturgeografi Umeå
Kvalitativa metoder i kulturgeografi Umeå
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) Umeå
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) Umeå
Magisteruppsats i Kulturgeografi Umeå
Magisteruppsats i Kulturgeografi Umeå
Masterprogrammet i samhällsplanering Umeå
Masterprogrammet i samhällsplanering Umeå
Masterprogrammet i turism Umeå
Masterprogrammet i turism Umeå
Masteruppsats i kulturgeografi Umeå
Masteruppsats i kulturgeografi Umeå
Planeringsteori och planerarrollen Umeå
Regional-ekonomisk geografi Umeå
Regional-ekonomisk geografi Umeå
Samhällsplanering Umeå
Sveriges sociala geografi Umeå
Sveriges sociala geografi Umeå
Tillämpad kartografi Umeå
Tourism Umeå
Turism och geografi Umeå
Turism och geografi Umeå
Turism-GIS Umeå
Turism-GIS Umeå
Turismprogrammet Umeå
Geovetenskap
Akvatisk biogeokemi Umeå
Akvatiska ekosystem Umeå
Analys av fältdata Umeå
Analys av miljöförändringar Umeå
Ekologi och geovetenskap Umeå
Examensarbete i geovetenskap avseende masterexamen Umeå
Examensarbete i geovetenskap avseende masterexamen Umeå
Examensarbete i geovetenskap avseende masterexamen Umeå
Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen Umeå
Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen Umeå
Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen Umeå
Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen Umeå
Geografiska informationssystem Umeå
Geografiska informationssystem 1 - naturvetenskapliga data Distans
Geografiska informationssystem 2 - naturvetenskapliga data Distans
Geomorfologi och jordartsgeologi Umeå
Geovetenskap Umeå
Geovetenskap med inriktning mot naturkatastrofer Umeå
Klimatförändringar - orsaker och verkan Umeå
Klimatförändringar (geovetenskap) Umeå
Mark och vatten - teori och fältmetoder Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå
Miljöbiogeokemi Umeå
Miljöstörningar i mark och vatten Umeå
Naturens mångfald Umeå
Naturens mångfald (geovetenskap) Umeå
Terrester biogeokemi Umeå
Kemi
Akvatisk kemi Umeå
Akvatisk kemi Umeå
Analytisk kemi Umeå
Analytisk kemi Umeå
Att bedöma risker för organiska kemikalier Umeå
Att bedöma risker för organiska kemikalier Umeå
Avancerad organisk kemi Umeå
Avancerad organisk kemi Umeå
Avancerade experimentella kemiska verktyg Umeå
Avancerade experimentella kemiska verktyg Umeå
Beräkningskemi Umeå
Beräkningskemi Umeå
Biofysikaliska-kemiska koncept Umeå
Biofysikaliska-kemiska koncept Umeå
Biokemi Umeå
Biokemi Umeå
Biokemi - Proteiners struktur och funktion Umeå
Biokemi - Proteiners struktur och funktion Umeå
Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå
Examensarbete i kemi Umeå
Examensarbete i kemi Umeå
Examensarbete i kemi Umeå
Examensarbete i kemi Umeå
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 15 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 15 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 15 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 15 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 30 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 30 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 30 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 30 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 30 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 30 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 30 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 30 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 45 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 45 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 45 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 45 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 60 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 60 hp Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Umeå
Fördjupningsarbete i kemi, fortsättningskurs 30 hp Umeå
Fördjupningsarbete i kemi, fortsättningskurs 30 hp Umeå
Grundläggande biokemi Distans
Grundläggande miljökemi Distans
Kandidatprogrammet i Life Science - Kandidatprogrammet i Life Science Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Kandidatprogrammet i Life Science Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot kemi Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot kemi Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå
Kemins grunder Umeå
Kemins grunder Umeå
Kemins grunder Umeå
Kemins grunder Umeå
Kemisk och molekylär termodynamik Umeå
Kemometri Umeå
Kemometri Umeå
Kemometri Umeå
Kemometri Umeå
Masterprogrammet i kemi Umeå
Masterprogrammet i kemi Umeå
Metallers biogeokemiska kretslopp Umeå
Metallers biogeokemiska kretslopp Umeå
Molekylär spektroskopi och diffraktion Umeå
Organisk kemi Umeå
Organisk kemi Umeå
Proteinkemisk separations- och analysteknik Umeå
Proteinkemisk separations- och analysteknik Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i Life Science Umeå
Senare del Masterprogrammet i kemi Umeå
Matematik
Aktuella teman och algoritmer inom kombinatorik Umeå
Algebra Umeå
Algebra Umeå
Algebra Umeå
Avancerad sannolikhetsteori Umeå
Basfärdigheter i algebra Umeå
Big data och analys av högdimensionella data Umeå
Datorintensiva statistiska metoder Umeå
Differentialekvationer Umeå
Differentialekvationer för teknologer Umeå
Differentialekvationer för teknologer Umeå
Differentialekvationer och flervariabelanalys Umeå
Diskret matematik Umeå
Diskret modellering Umeå
Envariabelanalys 1 Umeå
Envariabelanalys 1 Umeå
Envariabelanalys 2 Umeå
Envariabelanalys 2 Umeå
Examensarbete för kandidatexamen i matematik Umeå
Examensarbete för kandidatexamen i matematik Umeå
Examensarbete för masterexamen i matematik Umeå
Examensarbete för masterexamen i matematik Umeå
Examensarbete för masterexamen i matematisk statistik Umeå
Examensarbete för masterexamen i matematisk statistik Umeå
Finansiell matematik Umeå
Finita elementmetoden Umeå
Flervariabelanalys Umeå
Flervariabelanalys Umeå
Flervariabelanalys och differentialekvationer Umeå
Fysikens matematiska metoder Umeå
Heltalsprogrammering Umeå
Integrationsteori Umeå
Introduktion till diskret matematik Umeå
Introduktion till grafteori Umeå
Komplex analys Umeå
Kontinuerlig optimering Umeå
Kvalitetsteknik och försöksplanering Umeå
Linjär algebra Umeå
Linjär algebra Umeå
Linjär algebra Umeå
Linjär algebra Umeå
Linjärprogrammering Umeå
Logik och formella metoder Umeå
Masterprogrammet i matematik Umeå
Masterprogrammet i matematik Umeå
Matematik 2 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Distans
Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4-6 Distans
Matematik för ekonomer I D7 Umeå
Matematikdidaktik 2 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet Umeå
Matematikens historia Umeå
Matematikens historia Umeå
Matematikundervisning med IT Distans
Matematiska metoder Umeå
Multivariat dataanalys Umeå
Numeriska metoder för partiella differentialekvationer Umeå
Problemlösning och matematiska resonemang Umeå
Reell analys Umeå
Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning Umeå
Sannolikhetsteori Umeå
Statistik för teknologer Umeå
Statistik för teknologer Umeå
Statistik för teknologer Umeå
Stokastiska differentialekvationer Umeå
Stokastiska processer Umeå
Stokastiska processer och simulering Umeå
Tidsserieanalys och spatial statistik Umeå
Transformmetoder Umeå
Miljö
Examensarbete i miljö- och hälsoskydd, för kandidatexamen Umeå
Examensarbete i miljö- och hälsoskydd, för kandidatexamen Umeå
Examensarbete i miljövetenskap, för magisterexamen Umeå
Examensarbete i miljövetenskap, för magisterexamen Umeå
Introduktion till miljö och hälsoskydd Umeå
Livsmedelssäkerhet Umeå
Magisterprogrammet i miljövetenskap Umeå
Magisterprogrammet i miljövetenskap Umeå
Magisterprogrammet i miljövetenskap Umeå
Magisterprogrammet i miljövetenskap Umeå
Marksanering Distans
Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete Umeå
Miljöbalken Distans
Miljöeffekter Umeå
Miljöfarlig verksamhet Umeå
Miljökonsekvensbeskrivning Umeå
Miljökunskap med inriktning mot energiteknik Umeå
Miljöledning - teorikurs Distans
Omställning till ett hållbart samhälle Umeå
Samhällsplanering med hållbarhetsprofil Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Umeå
Arbetsterapi - examensarbete Distans
Arbetsterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet Distans
Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod Distans
Bildskapande i utredning, terapi, rehabilitering och handledning Distans
Evidensbaserad arbetsterapi Distans
HR-arbete i teori och praktik Distans
HR-arbete i teori och praktik II Distans
Human Resource Management and Development Umeå
Klinisk tillämpning av arbetsterapeutiska teorier och modeller Distans
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Umeå
Masterprogram i arbetsterapi Distans
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå
Organisatoriskt ledarskapande Umeå
Personalvetarprogrammet Umeå
Senare del Arbetsterapeutprogrammet, T3, T5 Umeå
Senare del Masterprogram i arbetsterapi, T3 Distans
Senare del Masterprogrammet i ledarskap och organisation, T3 Umeå
Yrkesmässig handledning Distans
Arbetsmiljö
Arbetsliv och hälsa Distans
Risk, säkerhet och arbetsmiljö Umeå
Sport / Fritid
Barn
Bilderboken och barnromanen Distans
Specialpedagogik och socioemotionella svårigheter Distans
Ungdomsromanen i samtiden Distans
Idrott och sport
Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning Umeå
Idrott och hälsa 1 Umeå
Idrott och hälsa 3 Umeå
Idrott och hälsa II för gymnasieskolan Umeå
Idrott, fostran och socialisation Umeå
Idrotts- och hälsonutrition Umeå
Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa Umeå
Idrottsmedicin för läkare Distans
Idrottspsykologi 1 Umeå
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Umeå
Magisterprogram i idrottsmedicin Umeå
Magisteruppsats i idrottspedagogik Umeå
Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 1 Umeå
Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2 Umeå
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå
Senare del Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling, T3 Umeå
Tillämpat ledarskap inom idrott Distans
Tränarprogrammet Umeå
Språk
Ditt barns språk I - Språkutvecklingen mellan 0 och 2 år Distans
Examensarbete i språkdidaktik för ämneslärarexamen Distans
Immateriella kulturarv på nordliga områden Distans
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå
Profilkurs: Metaforer i politiskt, vetenskapligt och vardagligt språkbruk Distans
Samisk kultur: andlighet och tro Distans
Samiska B, Nordsamiska Distans
Samiska B, Samiska kulturstudier Distans
Samiska C med didaktisk inriktning Distans
Samiska C, Examensarbete för kandidatexamen, kulturvetenskaplig inriktning Distans
Samiska C, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning Distans
Samiska språk: Examensarbete för magisterexamen Distans
Samiska studier, Examensarbete för magisterexamen Distans
Samiska: Lulesamiska, Kvalifikationskurs steg 3-4 Distans
Samiska: Lulesamiska, Nybörjarkurs steg 1-2 Distans
Samiska: Nordsamiska, Kvalifikationskurs steg 3-4 Distans
Samiska: Nordsamiska, Nybörjarkurs steg 1-2 Distans
Samiska: Sydsamiska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Distans
Samiska: Sydsamiska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans
Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier - synkrona perspektiv Distans
Skandinavistik, Funktionell textanalys Distans
Skandinavistik, Språkliga förändringar i tid och rum Distans
Skandinavistik, Undertexter: översättning och textning i teori och praktik Distans
Språk och kön Distans
Språkvetenskaplig teori och metod Distans
Svenska språket A Umeå
Svenska språket A: Praktisk retorik Distans
Svenska språket A: Sociolingvistik Umeå
Svenska/Nordiska språk B Umeå
Svenska/Nordiska språk B: Samtalsanalys Umeå
Svenska/Nordiska språk C: Examensarbete för kandidatexamen Distans
Svenska/Nordiska språk C: Språklig variation Distans
Svenska/Nordiska språk C: Språkvård förr och idag Distans
Svenska/Nordiska språk, Funktionell textanalys Distans
Svenska/Nordiska språk, Rättslingvistik: Språkliga aspekter på rättsprocessen Distans
Svenska/Nordiska språk, Språkliga förändringar i tid och rum Distans
Svenska/Nordiska språk, Undertexter: översättning och textning i teori och praktik Distans
Engelska
Engelska 2 för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Umeå
Engelska A, Academic Writing Distans
Engelska A, Allmän inriktning Umeå
Engelska A, Allmän inriktning Umeå
Engelska A, Kulturstudier och akademiskt skrivande Umeå
Engelska A, Kulturstudier och akademiskt skrivande Umeå
Engelska A1, nätkurs Distans
Engelska A2, nätkurs Distans
Engelska B Umeå
Engelska B, Språkvetenskaplig översiktskurs Umeå
Engelska B1, nätkurs Distans
Engelska B2, nätkurs Distans
Engelska C Distans
Engelska för ämneslärare, kurs 1 Umeå
Engelska för ämneslärare, kurs 3 Umeå
Engelska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för masterexamen Distans
Engelska, Funktionell textanalys Distans
Engelska, Vetenskapligt skrivande inom humaniora och samhällsvetenskap Distans
Finska
Finska A, Grammatik, vokabulär och muntlig kommunikation Distans
Finska A, Textläsning, skriftlig kommunikation och realia Distans
Finska B, Grammatik, vokabulär och skriftlig kommunikation Distans
Finska B, Texter, litteraturhistoria och muntlig kommunikation Distans
Finska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans
Finska C, Språkvetenskap och litteratur Distans
Finska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Umeå
Finska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Umeå
Finska, Standardfinska för sverigefinska och finlandsvenska studerande I Distans
Finska, Standardfinska för sverigefinska och finlandsvenska studerande II Distans
Meänkieli, Kvalifikationskurs (steg 3) Distans
Meänkieli, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans
Meänkieli, Påfartskurs (steg 4) Distans
Franska
Franska A Umeå
Franska A Fonetik, grammatik och språkvetenskap Distans
Franska A Litteratur- och kulturstudier samt skriftlig produktion Distans
Franska B Umeå
Franska C Umeå
Franska för ämneslärare, kurs 1 Umeå
Franska för ämneslärare, kurs 3 Umeå
Franska, Aktivera din franska Distans
Franska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för magisterexamen Distans
Franska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för magisterexamen Distans
Franska, Kvalifikationskurs Umeå
Franska, Kvalifikationskurs Distans
Franska, Litteratur och litteraturvetenskap med inriktning på det franska språkområdet Distans
Franska, Nybörjarkurs Umeå
Franska, Nybörjarkurs Distans
Franska, Påfartskurs Umeå
Franska, Undertexter: Översättning och textning i teori och praktik Distans
Italienska
Italienska A:1 Distans
Italienska A:2 Distans
Italienska BI Distans
Italienska BII Distans
Italienska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans
Italienska C, Italiensk medeltida litteratur Distans
Italienska C, Språkvetenskap, översättning och översättningsteori Distans
Italienska, Kvalifikationskurs, steg 3 Distans
Italienska, Kvalifikationskurs, steg 3 Distans
Italienska, Nybörjarkurs Distans
Italienska, Nybörjarkurs Distans
Italienska, Undertexter: översättning och textning i teori och praktik Distans
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Engelska A, Fonetik och vokabulär med textanalys Umeå
Engelska A, Fonetik och vokabulär med textanalys Umeå
Engelska A, Grammatik och översättning Umeå
Engelska A, Grammatik och översättning Umeå
Engelska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för magisterexamen Distans
Engelska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för magisterexamen Distans
Lingvistik A, Språket, individen och samhället Distans
Lingvistik A, Språklig kommunikation Umeå
Lingvistik A, Språklig struktur Umeå
Lingvistik A, Världens språk Distans
Lingvistik B Umeå
Lingvistik B, Att analysera språk Distans
Lingvistik B, Semantik och pragmatik Umeå
Lingvistik B, Språkutveckling och språkinlärning Distans
Lingvistik C, Examensarbete för kandidatexamen Distans
Lingvistik, Examensarbete för magisterexamen Distans
Människans språk: Lingvistik för lärare Distans
Rättslingvistik: Språkliga aspekter på rättsprocessen Distans
Ryska
Ryska A, Fonetik och muntlig språkfärdighet Distans
Ryska A, Grammatik Distans
Ryska A, Kultur och realia Distans
Ryska A, Text och skriftlig språkfärdighet Distans
Ryska B, Grammatik, skriftlig kommunikation och realia Distans
Ryska B, Text, muntlig kommunikation och litteratur Distans
Ryska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans
Ryska C, Språk, litteratur och språkfärdighet Distans
Ryska, Kurs för nybörjare (steg 1) Umeå
Ryska, Kurs för nybörjare (steg 1) Distans
Ryska, Kvalifikationskurs (steg 2-3) Distans
Ryska, Kvalifikationskurs (steg 2-3) Umeå
Ryska, Språkliga förändringar i tid och rum Distans
Spanska
Spansk språkvetenskap Distans
Spanska A, Litteratur och kultur Distans
Spanska A, Muntlig och skriftlig kommunikation Distans
Spanska A1 Umeå
Spanska B Umeå
Spanska B (nätkurs) Distans
Spanska C, Lingvistik, litteratur och språkfärdighet Umeå
Spanska C, Lingvistik, litteratur och språkfärdighet Distans
Spanska för ämneslärare, kurs 2 Umeå
Spanska för ämneslärare, kurs III Umeå
Spanska I för ämneslärare Umeå
Spanska, Examensarbete för kandidatexamen Distans
Spanska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för magisterexamen Distans
Spanska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för magisterexamen Distans
Spanska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Distans
Spanska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Umeå
Spanska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans
Spanska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Umeå
Spanska, Spanskspråkig litteratur i postkolonialt perspektiv Distans
Svenska
Examensarbete för magisterexamen i Skandinavistik Distans
Examensarbete för magisterexamen: Svenska/Nordiska språk Distans
Intensivkurs i svenska 1: nybörjarkurs Umeå
Intensivkurs i svenska 2: fortsättningskurs Umeå
Intensivkurs i svenska 3: behörighetsgivande kurs Umeå
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs I Umeå
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs I Umeå
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs II Umeå
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs II Umeå
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs III Umeå
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs III Umeå
Svenska som andraspråk A Umeå
Svenska som andraspråk A, Att lära på ett andraspråk och svenskans grammatik Distans
Svenska som andraspråk A, Det mångkulturella klassrummet och svenskans fonologi Distans
Svenska som andraspråk B Umeå
Svenska som andraspråk B, Flerspråkiga inlärares litteracitet Distans
Svenska som andraspråk C, Diskriminerande strukturer och skönlitteratur Distans
Svenska som andraspråk C, Examensarbete för kandidatexamen Distans
Svenska som andraspråk C, Examensarbete för kandidatexamen Distans
Svenska språket A: Skrivande i utbildning och yrkesliv Distans
Svenska språket A: Svenska språkets grammatik Umeå
Svenska/Nordiska språk B: Språk och språkpolitik i Norden Distans
Svenska/Nordiska språk B: Svenska språkets historia Umeå
Svenska/Nordiska språk B: Textanalys Umeå
Tyska
Schweden im Blickpunkt I Umeå
Tyska A med allmän inriktning Umeå
Tyska A, Den moderna tyskans struktur Distans
Tyska A, Kultur och muntlig färdighet Distans
Tyska A, Modern tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria Distans
Tyska A, Ordförråd och skriftlig färdighet Distans
Tyska B, Språk- och kulturkompetens Distans
Tyska B, Språkdidaktik - fokus tyska Distans
Tyska B, Språkstruktur och språkvariation Distans
Tyska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans
Tyska C, Språkdidaktik i teori och praktik Distans
Tyska C, Språkstruktur, språkbruk och litteratur Umeå
Tyska för ämneslärare, kurs 1 Umeå
Tyska för ämneslärare, kurs 2 Umeå
Tyska III för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Umeå
Tyska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för magisterexamen Distans
Tyska, Kvalifikationskurs Umeå
Tyska, Kvalifikationskurs Distans
Tyska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans
Tyska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Umeå
Tyska, Påfartskurs Distans
Tyska, Undertexter: översättning och textning i teori och praktik Distans
Säkerhet / Skydd / Räddning
Polis
Examensarbete för kandidatexamen i polisiärt arbete Distans
Polisarbete i socialt utsatta områden Distans
Polisiärt arbete i praktiken Distans
Vetenskaplig metod i polisiärt arbete Distans
Teknik
Allmän relativitetsteori Umeå
Analytisk mekanik Umeå
Analytisk mekanik C Umeå
Arktisk vetenskap A Kiruna
Arktisk vetenskap A Kiruna
Artificiell Intelligens i samhället Distans
Astrofysik Umeå
Avancerad GIS-analys Umeå
Avancerad GIS-analys Umeå
Avancerad strömningslära Umeå
Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik Umeå
Avancerade material Umeå
Barn, unga och sociala medier Distans
Barn, unga och sociala medier i lärmiljöer Distans
Barn, unga och sociala medier i lärmiljöer Distans
Beröringsfria mätmetoder Umeå
Beröringsfria mätmetoder Umeå
Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik - Sjukhusfysik Umeå
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå
Datorspel och lärande I Distans
Datorspel och lärande I Distans
Design för användarupplevelse Umeå
Digital kompetens och lärande I Distans
Digital kompetens och lärande I Distans
Digital kompetens och lärande II Distans
Digitala bilder Distans
Digitala bilder Distans
Digitala startups Umeå
Digitala startups Umeå
Digitalt berättande och kreativt lärande Distans
Digitalt berättande och kreativt lärande Distans
Dynamisk modellering av levande system Umeå
El- och vågrörelselära Umeå
Elektrodynamik Umeå
Elektrodynamik med vektoranalys Umeå
Elektromagnetismens grunder Umeå
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik Umeå
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik Umeå
Fysik - examensarbete Umeå
Fysik - examensarbete II Umeå
Fysikalisk mätteknik Umeå
Fysikalisk mätteknik Umeå
Fysikens numeriska metoder Umeå
Fördjupning i termodynamik Umeå
Geodatabasdesign Umeå
Geodatabasdesign Umeå
Givarfysik A Umeå
Högfrekvensteknik Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Distans
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
Icke-linjär fysik Umeå
Informationsteori, nätverk och marknader Umeå
Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik Umeå
Klassisk mekanik A Umeå
Klassisk mekanik A Umeå
Kvantfältteori I Umeå
Kvantfältteori II Umeå
Kvantmekanik 1 Umeå
Kvantmekanik 2 Umeå
Kvantmekanikens grunder Umeå
Laborativ problemlösning i fysik Umeå
Masterprogrammet i artificiell intelligens Umeå
Masterprogrammet i artificiell intelligens Umeå
Masterprogrammet i fysik Umeå
Masterprogrammet i fysik Umeå
Masterprogrammet i IT Management Umeå
Masterprogrammet i IT Management Umeå
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Umeå
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Umeå
Mekanik och energifysik Umeå
Modellering inom robotik Umeå
Modellering och simulering Umeå
Modern fysik Umeå
Monte Carlo-simuleringar av kritiska fenomen i fysik Umeå
Nanovetenskap Umeå
Optisk konstruktion Umeå
Organisationsstyrning och informationssystem Umeå
Pedagogisk dokumentation med IT-stöd: text, bild och ljud Distans
Praktikkurs i Informatik Umeå
Praktikkurs i Informatik Umeå
Programmering i förskola och grundskolans tidigare år Distans
Programmering i förskola och grundskolans tidigare år Distans
Prototyper för interaktion Umeå
Prototyputveckling för mobila applikationer Umeå
Reglermetoder för robotapplikationer Umeå
Rymdfysik med mätteknik Umeå
Rymdplasmafysik Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
Senare del Masterprogrammet i IT Management, T3 Umeå
Solceller Umeå
Statistisk fysik Umeå
Strömningslära Umeå
Teknik, etik och miljö Umeå
Termodynamik B Umeå
Tillämpad IT i skolan Distans
Tillämpad IT i skolan Distans
Tillämpad kartografi Umeå
Transport-GIS Umeå
Transport-GIS Umeå
Verksamhetsanalys och organisationsförändring Umeå
Verksamhetsanalys och organisationsförändring Umeå
Verksamhetsutveckling i digitala organisationer Umeå
Vibrationsanalys Umeå
Vågfysik och optik B Umeå
Webbteknik för ingenjörer Distans
Byggnadsteknik
Byggnadsmekanik 2 Umeå
Dimensionering av byggnadskonstruktioner Umeå
Fördjupningskurs i byggkonstruktion Umeå
Industriellt Byggande Umeå
Projektering av stålkonstruktioner Umeå
Datateknik
Aktuell utveckling inom Elektronik och datorteknik Umeå
Grundkurs inför fortsatta studier i Datavetenskap Umeå
Design och produktutveckling
Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design Umeå
Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design Umeå
Fordonsteknik
Fordonsteknik Distans
Industri och produktion
Senare del Kandidatprogrammet i industridesign Umeå
Information- och kommunikationsteknik
Senare del Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Umeå
Maskinteknik
Automation Umeå
Finita elementmodellering i maskinteknik Umeå
Fordonsteknik Motor Distans
Hydraulik Umeå
Hållfasthetslära Umeå
Hållfasthetslärans grunder Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå
Maskinelement Umeå
Maskininlärning Umeå
Maskintekniskt fördjupningsprojekt Umeå
Materialhållfasthet Umeå
Produktionsteknik Umeå
Produktionsteknologi Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå
Svetsteknologi Umeå
Tillverkningsteknik Umeå
Tillämpad mekanik Umeå
Turbomaskiner Umeå
Medicinsk teknik
Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud Umeå
Biomedicinska sensorer och analys Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå
Diagnostisk radiologi för ingenjörer Umeå
Djupa faltningsnät med tillämpningar i medicinsk bildanalys Umeå
Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv Umeå
Hållbar utveckling och strålningsmiljö Umeå
Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik Umeå
Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik Umeå
Medicin för ingenjörer Umeå
Medicinsk orientering Umeå
Medicinsk teknik Umeå
Medicinteknisk säkerhet och riskhantering Umeå
Röntgenteknik Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå
Strålbehandlingsacceleratorer Umeå
Tillämpad medicinsk bildbehandling Umeå
Miljö och energiteknik
Avancerad miljökemi Umeå
Avancerad miljökemi Umeå
Avancerade mätmetoder inom energiteknik Umeå
Energieffektivisering Umeå
Energieffektivisering i byggnader Umeå
Energiteknik 2 för energiingenjörer Umeå
Energitekniskt fördjupningsprojekt Umeå
Experimentell problemlösning och forskningsmetodik för termiska energiprocesser Umeå
Förbränning, förgasning och pyrolys Umeå
Förbränningsteknik Umeå
Förbränningsteknik II Umeå
Förnyelsebara drivmedel Umeå
Simulering och optimering av energisystem Umeå
Solenergiteknik Umeå
Termodynamik Umeå
Uthållig energiteknik Umeå
Vindkraftteknik Umeå
Värme och ventilationsteknik Umeå
Värme- och masstransport I Umeå
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Bild Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Biologi Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Engelska Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Franska Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå
Pedagogik
Barns och ungas identitetsskapande på nätet Distans
Barns språkutveckling Distans
Didaktik för modersmålslärare Distans
Digitala verktyg i Slöjd Distans
Forskning och utvecklingsarbete i skolan 2 Distans
Forskningsdesign och metod inom utbildningsvetenskap Umeå
Förskollärarprogrammet Umeå
Förskollärarprogrammet Umeå
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå
Gruppvägledning Distans