Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen!

För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i. Därför satsar vi på att skapa kreativa campus att mötas på – Campus Umeå, Konstnärligt Campus Umeå, Campus Skellefteå och Campus Örnsköldsvik – alla med moderna lokaler för studier och sköna miljöer. 

Campus Umeå, vårt huvudcampus, är ett av Sveriges största samlade universitetsområden. Här finns de flesta av våra utbildningar. Det gör det enkelt att läsa en extra kurs och ger massor av chanser att träffa studenter som läser helt andra utbildningar.

Till Umeå universitet kommer studenter från världens alla hörn. Många av våra utbildningar erbjuder dessutom möjligheter att studera utomlands. Taiwan, Mexiko eller Kina. Seoul, Toronto, Melbourne eller Reykjavik? Vad vill du upptäcka? Umeå universitet har hundratals partneruniversitet runt om i världen. Du kan komplettera din utbildning vid Umeå universitet med en termin, ett år eller mer – någonstans i världen.

Umeå universitet är ett praktiskt, öppet och nyfiket universitet, ett universitet som helt enkelt ger lust till utveckling!
 Här finns attraktiva utbildningar på både grund- och avancerad nivå och världsledande forskning inom flera områden.

Visa alla utbildningar med Umeå universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Arkitektprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Arkitektprogrammet, T2, T4, T6, T8, T10 Klassrum Umeå
Beteendevetenskap
Psykologprogrammet
Psykologprogrammet Klassrum Umeå
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Klassrum Umeå
Senare del Psykologprogrammet Klassrum Umeå
Ekonomi
Civilekonomprogrammet Klassrum Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Klassrum Umeå
Farmaci
Apotekare
Apotekarprogrammet Distans Distans
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Klassrum Umeå
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik - Sjukhusfysik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi Distans Distans
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi Distans Distans
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Umeå
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Klassrum Umeå
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Klassrum Umeå
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Bild Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Biologi Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Engelska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Franska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Historia Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Idrott och hälsa Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Matematik Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Musik Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Naturkunskap Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Religionskunskap Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Samhällskunskap Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Spanska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska som andraspråk Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Tyska Klassrum Umeå
Grundlärare
Senare del Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3, Termin 2 Klassrum Umeå
Senare del Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6, T2 Klassrum Umeå
Ämneslärare
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, ENGS Ingångsämne: Engelska, T2 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Ingångsämne: Biologi, T2 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Ingångsämne: Franska, T2 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Ingångsämne: Matematik, T2 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Ingångsämne: Naturkunskap, T2 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Ingångsämne: Spanska, T2 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Ingångsämne: Svenska som andraspråk, T2 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Ingångsämne: Svenska, T2 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Ingångsämne: Tyska, T2 Klassrum Umeå
Vård / Omsorg
Logoped
Logopedprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Logopedprogrammet, T2, T4, T6, T8 Klassrum Umeå
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Umeå
Tandläkare
Tandläkarprogrammet Klassrum Umeå
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Intellektuellt funktionshinder - om vardag och livsvillkor för vuxna och äldre Distans Distans
Kognitionspsykologi 1 Klassrum Umeå
Kognitiv Neurovetenskap II Klassrum Umeå
Kunskap och minne Klassrum Umeå
Social Work in Sweden Klassrum Umeå
Vetenskaplig kommunikation Klassrum Umeå
Beteendevetenskapliga programmet
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Klassrum Umeå
Kriminologi
Kriminologi B Klassrum Umeå
Psykologi
Barn- och ungdomspsykiatri: neuropsykiatri Distans Distans
Biologisk psykologi Klassrum Umeå
Hälsopsykologi Klassrum Umeå
Idrottspsykologi 1 Klassrum Umeå
Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 1 Klassrum Umeå
Introduktionskurs i Psykologi Klassrum Umeå
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Kognitiv Neuropsykologi Klassrum Umeå
Personlighetspsykologi Klassrum Umeå
Psykologi 1 Klassrum Umeå
Psykologi 2 Klassrum Umeå
Psykologi 3 Klassrum Umeå
Social- och gruppsykologi Klassrum Umeå
Tillämpad kognitiv psykologi Klassrum Umeå
Utvecklingspsykologi Klassrum Umeå
Vetenskaplig metod Klassrum Umeå
Sociologi
Arbetssociologi Klassrum Umeå
Digital sociologi Klassrum Umeå
Global sociologi Klassrum Umeå
Hälsokommunikation och sociologiska perspektiv inom hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Kultursociologi Klassrum Umeå
Organisation och ledarskap Distans Distans
Senare del Sociologiprogrammet, Termin 2, T4, T6 Klassrum Umeå
Socialpolitik i fokus Klassrum Umeå
Socialpolitik och familj i fokus Klassrum Umeå
Socialpsykologi A Klassrum Umeå
Socialpsykologi B Klassrum Umeå
Sociologi A Klassrum Umeå
Sociologi B Klassrum Umeå
Sociologi C Klassrum Umeå
Sociologi C med inr mot socialpsykologi Klassrum Umeå
Sociologiprogrammet Klassrum Umeå
Utrednings- och utvärderingsarbete Klassrum Umeå
Socionom
Socionomprogrammet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Bygg / Anläggning
Elektriker
Databasteknik och webbaserade system Klassrum Umeå
Elektriska maskiner Klassrum Umeå
Linux som utvecklingsmiljö 1 Distans Distans
Linux som utvecklingsmiljö 2 Distans Distans
Mikrodatorteknik 2 Klassrum Umeå
Styr- och reglerteknik Klassrum Umeå
Tillämpad mätteknik Klassrum Umeå
Data / IT
Applikationsutveckling (Java) Klassrum Umeå
Applikationsutveckling för internet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Bearbetning och visualisering av data Klassrum Umeå
CSS-baserad webbdesign Distans Distans
Dataanalys med R, del 1 Distans Distans
Datakommunikation Distans Distans
Datakommunikation och datornät Klassrum Umeå
Datastrukturer och algoritmer (C) Klassrum Umeå
Datastrukturer och algoritmer (Python) Klassrum Umeå
Datavetenskapens grunder Klassrum Umeå
Datorgrafik Klassrum Umeå
Deep Learning - metoder och tillämpningar Distans Distans
Introduktion till data science Klassrum Umeå
Introduktion till databashantering Klassrum Umeå
Kandidatprogram i filosofi och artificiell intelligens Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Maskininlärning med R, del 2 Klassrum Umeå
Parallell programmering för multicore-baserade system Klassrum Umeå
Programmering i Python Klassrum Umeå
Programmet i statistik och data science Klassrum Umeå
Senare del Beteendevetenskapliga programmet inriktning mot IT-miljöer, T2 Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Senare del Programmet i statistik och data science, T2, T6 Klassrum Umeå
Statistik A Klassrum Umeå
Statistik A1 Klassrum Umeå
Statistik A2 Klassrum Umeå
Statistik B: Programmering och modellering Klassrum Umeå
Teknisk-vetenskapliga beräkningar Klassrum Umeå
Urvalsmetodik Klassrum Umeå
Utveckling av mobila applikationer Distans, Klassrum Flera orter (2)
Visualisering av data Distans Distans
Programmering
Imperativ programmering (C) Klassrum Umeå
Objektorienterad programmering (Java) Klassrum Umeå
Programmering i förskola och grundskolans tidigare år Distans Distans
Spelutveckling
Digital speldesign Distans Distans
Systemvetenskap
Operativsystem Klassrum Umeå
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Klassrum Umeå
Djur / Natur
Skogsbruk
Hållbart skogsbruk Distans Distans
Lantbruk och djurskydd Klassrum Umeå
Viltvård och jakt
Viltbiologi med viltvård Distans Distans
Ekonomi
Ekonomie kandidatprogrammet Klassrum Umeå
Ekonomisk historia B Klassrum Umeå
Industriell utveckling och ekonomisk förändring Klassrum Umeå
Internationell ekonomisk historia (nivå 1) Klassrum Umeå
Revenue Management Distans Distans
Social and Environmental Entrepreneurship C Klassrum Umeå
Sveriges ekonomiska geografi Klassrum Umeå
Företagsekonomi
Analysis of Business Culture C Klassrum Umeå
Att leda och driva projekt Distans Distans
Entrepreneurial Financial Management C Klassrum Umeå
Financial Markets, Institutions and Financial Planning C Klassrum Umeå
Företagsekonomi A1:2 Distans Distans
Företagsekonomi B53 Klassrum Umeå
Internationella ekonomprogrammet Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i företagsekonomi Klassrum Umeå
Ledarskap och ledarskapsutveckling A Distans Distans
Organizational Design C Klassrum Umeå
Redovisning C Klassrum Umeå
Förvaltning
Förvaltning Klassrum Umeå
Nationalekonomi
Arbetsmarknadsekonomi B100:6 Klassrum Umeå
Introduktion till samhällsekonomi Klassrum Umeå
Miljö- och naturresursekonomi B100:4 Klassrum Umeå
Människan, miljön och samhället Distans Distans
Nationalekonomi A100 Klassrum Umeå
Nationalekonomi A100:1 Klassrum Umeå
Nationalekonomi A100:2 Klassrum Umeå
Nationalekonomi A101:2 Klassrum Umeå
Nationalekonomi B100 Klassrum Umeå
Nationalekonomi B100:1 Klassrum Umeå
Nationalekonomi C100:1 Klassrum Umeå
Nationalekonomi C100:2 Klassrum Umeå
Offentlig ekonomi B100:5 Klassrum Umeå
Offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel Distans Distans
Penningpolitik och finansiell ekonomi B100:3 Klassrum Umeå
Politices kandidatprogrammet Klassrum Umeå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild 1 Klassrum Umeå
Bild 2b, distans Distans Distans
Bild 3 Klassrum Umeå
Design för idékommunikation Klassrum, Distans Flera orter (2)
Digitala bilder Distans Distans
Kandidatprogrammet i fri konst Klassrum Umeå
Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet - Estetiska ämnen Distans Distans
Konstnärlig Grund i Design Klassrum Umeå
Kroki 2 Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i fri konst, T3, T5 Klassrum Umeå
Slöjd 1, textil Distans Distans
Slöjd 1, Trä- och metall Distans Distans
Slöjd, Trä- och metall 2b, distans Distans Distans
Dans
Skolmusikal Distans Distans
Designer
Mönsterkonstruktion 2 Distans Distans
Musik
Arduino i estetiska ämnen - musik Distans Distans
Arrangering, komposition och musikteori 2 Distans Distans
Arrangering, komposition och musikteori 2 Distans Distans
Arrangering, Komposition och Musikteori 4 Distans Distans
Musik 1 Klassrum Umeå
Musik 3 Klassrum Umeå
Musikproduktion 1 Distans Distans
Musikproduktion 2 Klassrum Umeå
Musikskapande till Film, Dataspel och Teater Distans Distans
Musikskapande till Film, Dataspel och Teater B Distans Distans
Musikteori i kulturskola Distans Distans
Skapande musik 2 Klassrum Umeå
Textil / Mode
Design & kläder B Klassrum Umeå
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Umeå
Molekylär epidemiologi Klassrum Umeå
Projektarbete i biomedicin Klassrum Umeå
Senare del av Biomedicinprogrammet Klassrum Umeå
Sjukdomslära och genetik Klassrum Umeå
Farmakologi
Extemporetillverkning av läkemedel Distans Distans
Fördjupad farmakoterapi Distans Distans
Galenisk farmaci Distans Distans
Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling Distans Distans
Läkemedelsbehandling hos äldre Distans Distans
Receptarieprogrammet Distans Distans
Hantverk
Konsthantverk
Design och konsthantverk sedan 1980 Distans Distans
Kostvetarprogrammet Distans Distans
Textilhantverk
Slöjd, textil 2b, distans Distans Distans
Väv- och kläddesign fördjupning Distans Distans
Hotell / Turism
Turism
Turismplanering Klassrum Umeå
Humaniora
Arkeologiprogrammet Klassrum Umeå
Berättandets betydelser i folklore, livshistoria och vardagligt berättande Distans Distans
Engelska A för internationella avtalsstudenter och free-movers Klassrum Umeå
Engelska A, Allmän inriktning Klassrum Umeå
Engelska A, Fonetik och vokabulär med textanalys Klassrum Umeå
Engelska A, Grammatik och översättning Klassrum Umeå
Engelska A, Kulturstudier och akademiskt skrivande Klassrum Umeå
Engelska A, Litteratur Klassrum Umeå
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, litteraturvetenskaplig inriktning Distans Distans
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning Distans Distans
Etnografi och kulturanalys Distans Distans
Etnologi B: Fältarbete och uppsats Distans Distans
Historia A Klassrum Umeå
Humanistiskt samhällsprogram - Historia Klassrum Umeå
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Klassrum Umeå
Kulturanalys i arkiven Distans Distans
Kulturella perspektiv på vård: makt, identitet och bemötande Distans Distans
Kulturteoretiska perspektiv och analysmetoder: Etnologi B Distans Distans
Matkultur och hållbarhet Distans Distans
Muntligt berättande för kulturell och social hållbarhet Distans Distans
Senare del Arkeologiprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, T5 Klassrum Umeå
Arkeologi
Arkeologi B1 Särskilt nordeuropeisk Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i arkeologi Klassrum Umeå
Senare del Arkeologiprogrammet, T2, T4 Klassrum Umeå
Bibliotekarie
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Klassrum Umeå
Filosofi
Filosofi A Distans Distans
Filosofi B Distans, Klassrum Flera orter (2)
Filosofi C Klassrum Umeå
Filosofisk policyanalys Klassrum Umeå
Modern politisk filosofi Klassrum Umeå
Påbyggnadskurs i filosofi Distans Distans
Senare del Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, T2, T4, T6 Klassrum Umeå
Tolerans Klassrum Umeå
Vetenskapligt tänkande Klassrum Umeå
Genusvetenskap
Genuspedagogik i lärmiljöer Distans Distans
Genusvetenskap: Makt och kön B Distans Distans
Senare del Humanistiskt samhällsprogram, T2, T4 Klassrum Umeå
Historia
Arkeologi och GIS - den geografiska dimensionen Klassrum Umeå
Forntid i Norden Klassrum Umeå
Historia B Klassrum Umeå
Historia C Klassrum Umeå
Idéhistoria A Distans Distans
Idéhistoria B Distans Distans
Idéhistoria: Moderna tider Distans Distans
Idéhistoria: Svensk idéhistoria Distans Distans
Idéhistoria: Upplysning och romantik Distans Distans
Miljöarkeologi - Hållbarhet och kulturmiljövård Klassrum Umeå
Milstolpar i nordisk historia Klassrum Umeå
Svensk idéhistoria under 1900-talet Klassrum Umeå
Äldre Historia Klassrum Umeå
Konstvetenskap
Att skriva om samtida konst Distans Distans
Fotografiet och bildsamhället Distans Distans
Grafisk form och visuell kultur Distans Distans
Konst och antropocen Distans Distans
Konst och visuell kultur 1870-1950 Distans Distans
Konst och visuell kultur 1950-nutid Distans Distans
Konst- och bildvetenskap B: Teori, metod och uppsats Distans Distans
Kulturvetenskap
Branschutbildningen för museer och kulturarv Klassrum Umeå
Det samiska samhället: nutida perspektiv Distans Distans
Kulturella perspektiv på klimatförändringar Distans Distans
Materiell kultur i museer Distans Distans
Museer och relationen mellan människa, djur och natur Distans Distans
Museologi B: Pedagogik, utställning och representation Klassrum Umeå
Samhällsomvandlingar i norra Sverige Distans Distans
Samiska C, Examensarbete för kandidatexamen, kulturvetenskaplig inriktning Distans Distans
Senare del av Branschutbildningen för museer och kulturarv, T5 Klassrum Umeå
Senare del Branschutbildningen för museer och kulturarv, T4, T6 Klassrum Umeå
Senare del Kulturanalysprogrammet, T4, T6 Klassrum Umeå
Senare del Programmet för kulturentreprenörskap, T4, T6 Klassrum Umeå
Litteraturvetenskap
Engelska B, Litteraturvetenskaplig översiktskurs Klassrum Umeå
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande B Klassrum Umeå
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Klassrum Umeå
Senare del Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, T4, T6 Klassrum Umeå
Tyska B, Litteratur och litteraturhistoria - från upplysningen till naturalismen Distans Distans
Ungdomsromanen i samtiden Distans Distans
Religionsvetenskap
Historisk och praktisk teologi: kandidatkurs Klassrum Umeå
Judendom i förändring: mötet med moderniteten Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i religionsvetenskap Distans Distans
Kandidatuppsats i teologi Klassrum Umeå
Litteratur, historia och teologi i den hebreiska bibeln: icke-språklig kandidatkurs i exegetik Klassrum Umeå
Metoder och teorier inom teologi: kandidatkurs Klassrum Umeå
Religionshistoria: kandidatkurs Distans Distans
Religionspedagogik: kandidatkurs Distans Distans
Religionsvetenskap: grundkurs Distans Distans
Religionsvetenskap: grundkurs A2 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Samisk och fornnordisk religion Klassrum Umeå
Systematisk teologi - Dogmatik: kandidatkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teologi: grundkurs Distans Distans
Teologi: grundkurs A2 Distans Distans
Teologprogrammet - kandidatutbildning Distans, Klassrum Flera orter (2)
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Dietistprogrammet Klassrum Umeå
Fysiologi för dietetik Klassrum Umeå
Gastronomiprogrammet Klassrum Umeå
Kostvetenskap A Klassrum Umeå
Kostvetenskap C Klassrum Umeå
Praktik inom kostområdet Klassrum Umeå
Senare del Kostvetarprogrammet, T6 Klassrum Umeå
Senare del av Kostvetarprogrammet, T2, T4 Distans Distans
Senare del Dietistprogrammet, Termin 3, 5 Klassrum Umeå
Uppsats i kostvetenskap C Klassrum Umeå
Uppsats med inriktning hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Vetenskaplig metod med inriktning hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Ingenjör
Senare del av högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik, METE Medicinsk teknik 180 hp Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Distans Distans
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Webbteknik för ingenjörer Distans Distans
Byggnadsteknik
Dimensionering av byggnadskonstruktioner Klassrum Umeå
Datateknik
Aktuell utveckling inom Elektronik och datorteknik Klassrum Umeå
Analog kretsteknik Klassrum Umeå
Datorteknik Klassrum Umeå
Design och tjänsteutveckling för Internet of Things Klassrum Umeå
Grundläggande signalbehandling av media Klassrum Umeå
Inbyggda datorsystem Klassrum Umeå
Maskininlärning Klassrum Umeå
Reglersystem Klassrum Umeå
Sensorer och elektronik Klassrum Umeå
Elektroteknik
Aktuell utveckling inom Elektronik och medicinsk teknik Klassrum Umeå
Elektromagnetismens grunder Klassrum Umeå
Elkraft Klassrum Umeå
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik - Medicinsk teknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Distans Distans
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Umeå
Information- och kommunikationsteknik
Kandidatuppsats i informatik Klassrum Umeå
Maskinteknik
Automation Klassrum Umeå
Hydraulik Klassrum Umeå
Hållfasthetslära Klassrum Umeå
Maskinelement Klassrum Umeå
Maskininlärning med R, del 1 Klassrum Umeå
Maskintekniskt fördjupningsprojekt Klassrum Umeå
Produktionsteknik Klassrum Umeå
Produktionsteknologi Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Umeå
Tillverkningsteknik Klassrum Umeå
Tillämpad mekanik Klassrum Umeå
Medicinsk teknik
Fysiologiska mätsystem Klassrum Umeå
Medicin för ingenjörer Klassrum Umeå
Medicinsk orientering Klassrum Umeå
Medicinsk teknik Klassrum Umeå
Signaler och system Klassrum Umeå
Juridik
Arbetsrätt 1 Klassrum Umeå
Basic EU Law Klassrum Umeå
Beskattningsrätt 1 Klassrum Umeå
Comparative Law Klassrum Umeå
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning Klassrum Umeå
Handelsrätt Klassrum Umeå
Introduction to Swedish Law Klassrum Umeå
Affärsjuridik
Introduktion till affärsjuridik Klassrum Umeå
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Juridisk översiktskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kommunikation / Media
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Umeå
Programmet för strategisk kommunikation Klassrum Umeå
Programspråk Klassrum Umeå
Senare del Systemvetenskapliga programmet inr mot design, interaktion och innovation T2 Klassrum Umeå
Senare del Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, T4, T6 Klassrum Umeå
Senare del Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, T5 Klassrum Umeå
Senare del Programmet för strategisk kommunikation, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Programmet för strategisk kommunikation, T4, T6 Klassrum Umeå
Grafisk design
Grafisk design och Media B Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i industridesign Klassrum Umeå
Kognitiv Design Klassrum Umeå
Slöjd, design och hållbar utveckling Distans Distans
Journalistik
Journalistik, medier och kommunikation B Klassrum Umeå
Journalistprogrammet Klassrum Umeå
PR, medier och samhälle Distans Distans
Senare del Journalistprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Journalistprogrammet, T4, T6 Klassrum Umeå
Kreativt skrivande
Att skriva barnlitteratur Distans Distans
Kreativt skrivande A: Att skriva i olika genrer Distans Distans
Kreativt skrivande B: Litterärt projekt och uppsatsarbete Distans Distans
Marknadsföring / PR
Försäljningsstrategier Klassrum Umeå
Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C Klassrum Umeå
Medieproduktion
Digital medieproduktion Klassrum Umeå
Senare del Digital medieproduktion, T2 Klassrum Umeå
Sociala medier
Digitala och sociala medier Distans Distans
Teknik för sociala medier Klassrum Umeå
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Leadership, Negotiation, and Decision-Making Klassrum Umeå
Ledarskap i arbetslivets digitalisering Distans Distans
Organisatoriskt ledarskapande Klassrum Umeå
Projektledning
Projektledning 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Naturvetenskap
Astronomi och meteorologi Distans Distans
Humanbiologi och laboratoriemetodik Klassrum Umeå
Humanfysiologi Klassrum Umeå
Immunologi Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Biologi Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Geovetenskap Klassrum Umeå
Kartläggning av föränderliga ekosystem: att förstå vår påverkan på naturliga miljöer Distans Distans
Biologi
Bakteriell Fysiologi och Patogenes Klassrum Umeå
Basal och molekylär genetik Klassrum Umeå
Cellbiologi Klassrum Umeå
Djur- och växtfysiologi Klassrum Umeå
Ekologi Klassrum Umeå
Ekologi, grundkurs Distans Distans
Energiteknisk biologi Klassrum Umeå
Examensarbete i biologi avseende kandidatexamen Klassrum Umeå
Fysiologi och cellbiologi Klassrum Umeå
Genetik II Klassrum Umeå
Genetik och evolution Klassrum Umeå
Neurobiologi Klassrum Umeå
Projekt i ekologi Klassrum Umeå
Projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Projektkurs i växtbiologi Klassrum Umeå
Tillämpad cellbiologi Klassrum Umeå
Vattenvård Klassrum Umeå
Fysik
Fasta tillståndets fysik Klassrum Umeå
Fysik C - examensarbete I Klassrum Umeå
Fysikaliska egenskaper hos mätgivare Klassrum Umeå
Fysikaliska modellers matematik B Klassrum Umeå
Givarfysik A Klassrum Umeå
Introduktion till fasta tillståndets fysik Klassrum Umeå
Laborativ problemlösning i fysik Klassrum Umeå
Mekanik och energifysik Klassrum Umeå
Modern fysik Klassrum Umeå
Statistisk fysik Klassrum Umeå
Vågfysik och optik B Klassrum Umeå
Geovetenskap
Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen Klassrum Umeå
Geografiska informationssystem Klassrum Umeå
Geografiska informationssystem 1 - naturvetenskapliga data Distans Distans
Geografiska informationssystem 2 - naturvetenskapliga data Distans Distans
Geomorfologi och jordartsgeologi Klassrum Umeå
Geovetenskap Klassrum Umeå
Kemi
Akvatisk kemi Klassrum Umeå
Analytisk kemi Klassrum Umeå
Biokemi Klassrum Umeå
Examensarbete i kemi Klassrum Umeå
Grundläggande biokemi Distans Distans
Grundläggande miljökemi Distans Distans
Kandidatprogrammet i Life Science - Kandidatprogrammet i Life Science Klassrum Umeå
Kemins grunder Klassrum Umeå
Kemisk och molekylär termodynamik Klassrum Umeå
Kemometri Klassrum Umeå
Molekylär spektroskopi och diffraktion Klassrum Umeå
Organisk kemi Klassrum Umeå
Matematik
Algebra Klassrum Umeå
Algebraiska strukturer Klassrum Umeå
Differentialekvationer för teknologer Klassrum Umeå
Differentialekvationer och flervariabelanalys Klassrum Umeå
Diskret matematik Klassrum Umeå
Envariabelanalys 1 Klassrum Umeå
Envariabelanalys 2 Klassrum Umeå
Examensarbete för kandidatexamen i matematik Klassrum Umeå
Flervariabelanalys Klassrum Umeå
Introduktion till diskret matematik Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i matematik Klassrum Umeå
Komplex analys Klassrum Umeå
Linjär algebra Klassrum Umeå
Linjärprogrammering Klassrum Umeå
Logik och formella metoder Klassrum Umeå
Matematikens historia Klassrum Umeå
Matematisk introduktion till maskininlärning Klassrum Umeå
Matematiska metoder Klassrum Umeå
Problemlösning och matematiska resonemang Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i matematik Klassrum Umeå
Stokastiska processer och simulering Klassrum Umeå
Miljö
Examensarbete i miljö- och hälsoskydd, för kandidatexamen Klassrum Umeå
Hälsoeffekter Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i miljövetenskap med hållbarhetsprofil Klassrum Umeå
Klimatförändringar - orsaker och verkan Klassrum Umeå
Marksanering Distans Distans
Miljöfarlig verksamhet Klassrum Umeå
Miljökonsekvensbeskrivning Klassrum Umeå
Miljöstörningar i mark och vatten Klassrum Umeå
Rättsvetenskap/Miljörätt Klassrum Umeå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Distans Distans
HR-arbete i teori och praktik Distans Distans
Personalvetarprogrammet Klassrum Umeå
Arbetsmiljö
Digitalt arbetsliv: strategier för det nya normala Distans Distans
Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete Klassrum Umeå
Restaurang
Mat / Dryck
Livsmedelssäkerhet 1 Distans Distans
Livsmedelssäkerhet 2 Distans Distans
Senare del av Gastronomiprogrammet, T2, T4 Klassrum Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, KREA Kreativ matlagning, T6 Klassrum Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, Värdskap, T6 Klassrum Umeå
Svenska mattraditioner Klassrum Umeå
Vinkunskap i teori och praktik Klassrum Umeå
Ölkunskap i teori och praktik Klassrum Umeå
Samhällsvetenskap
Familj i fokus Klassrum Umeå
Hållbart samhällsbyggande Klassrum Umeå
Planeringsteori och planerarrollen Klassrum Umeå
Samhällsplaneringens grunder Klassrum Umeå
Samhällsvetarprogrammet Klassrum Umeå
Geografi
Examensarbete i kulturgeografi Klassrum Umeå
GIS och rumslig analys Klassrum Umeå
GIS, mobilitet och system Klassrum Umeå
Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen Distans Distans
Kulturgeografiska metoder Klassrum Umeå
Samhällsorientering åk 4-6 Klassrum Umeå
Sveriges sociala geografi Klassrum Umeå
Teman inom kulturgeografi Klassrum Umeå
Översiktlig planering Klassrum Umeå
Samhällsplanerarprogrammet
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Umeå
Statistik
Medicinsk statistik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Statistik C: Inferensteori Klassrum Umeå
Statistik C: Metoder för data science Klassrum Umeå
Statistik C: Självständigt arbete Klassrum Umeå
Statistik för teknologer Klassrum Umeå
Statistik med inriktning mot logistik Klassrum Umeå
Statistik och empirisk metod Klassrum Umeå
Statistisk kommunikation Klassrum Umeå
Statistiska tillämpningar Klassrum Umeå
Statsvetenskap
Forskningsdesign och metod inom utbildningsvetenskap Klassrum Umeå
Freds- och konfliktstudier A Klassrum Umeå
Freds- och konfliktstudier C Klassrum Umeå
Nordens historia Klassrum Umeå
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Klassrum Umeå
Statsvetenskap B Klassrum Umeå
Statsvetenskap C Klassrum Umeå
Utbildning: Undervisning och lärande i en internationell kontext Klassrum Umeå
Utbildningspolicy och pedagogisk praktik ur internationella perspektiv Klassrum Umeå
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott och hälsa 3 Klassrum Umeå
Idrotts- och hälsopsykologi Klassrum Umeå
Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa Klassrum Umeå
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Klassrum Umeå
Kost vid träning Distans Distans
Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 1 Klassrum Umeå
Senare del av Tränarprogrammet T3, T5 Klassrum Umeå
Tillämpat ledarskap inom idrott Distans Distans
Tränarprogrammet Klassrum Umeå
Språk
Från vikingar till välfärd: En introduktion till arkeologi och historia i Sverige och Norden Klassrum Umeå
Humor och makt: Språkvetenskapliga perspektiv Distans Distans
Italienska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Italienska, Kvalifikationskurs, steg 3 Distans Distans
Italienska, Nybörjarkurs Distans Distans
Meänkieli, Påfartskurs (steg 4) Distans Distans
Nordiska religioner Klassrum Umeå
Ryska, Kurs för nybörjare (steg 1) Distans Distans
Ryska, Kvalifikationskurs (steg 2-3) Distans Distans
Samiska A, Jämförande urfolksstudier I Distans Distans
Samiska C, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning Distans Distans
Svenska som andraspråk A, Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning Distans Distans
Svenska/Nordiska språk C: Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Tyska, Kvalifikationskurs (steg 3) Klassrum Umeå
Tyska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Engelska
Engelska A, Academic Writing Distans Distans
Engelska A2, nätkurs Distans Distans
Engelska B Klassrum Umeå
Engelska B, Språkvetenskaplig översiktskurs Klassrum Umeå
Engelska B2, nätkurs Distans Distans
Finska
Finska A, Textläsning, skriftlig kommunikation och realia Distans Distans
Finska B, Texter, litteraturhistoria och muntlig kommunikation Distans Distans
Finska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Finska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Distans Distans
Meänkieli A, Textläsning, kultur och skriftlig kommunikation Distans Distans
Franska
Franska A Klassrum Umeå
Franska B, Muntlig och skriftlig färdighet Distans Distans
Franska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Franska C, Språkbruk, språk- och litteraturvetenskap Klassrum Umeå
Franska C, Språkdidaktik i teori och praktik Distans Distans
Franska, Aktivera din Franska Distans Distans
Franska, Kvalifikationskurs Distans Distans
Franska, Nybörjarkurs Distans Distans
Italienska
Italienska A:2 Distans Distans
Italienska BII Distans Distans
Italienska C, Språkvetenskap, översättning och översättningsteori Distans Distans
Lingvistik och språkvetenskap
Lingvistik B, Att analysera språk Distans Distans
Lingvistik B, Språkutveckling och språkinlärning Distans Distans
Lingvistik C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Ryska
Ryska A, Fonetik och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska A, Grammatik Distans Distans
Ryska B, Grammatik, skriftlig kommunikation och realia Distans Distans
Ryska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Spanska
Spanska A, Litteratur och kultur Distans Distans
Spanska A1 Klassrum Umeå
Spanska C, Lingvistik, litteratur och språkfärdighet Klassrum Umeå
Spanska C, Språkdidaktik i teori och praktik Distans Distans
Spanska, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Spanska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Distans Distans
Spanska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Svenska
Förberedande kurs i medicinsk svenska Distans Distans
Intensivkurs i svenska 1: grundläggande kurs Klassrum Umeå
Intensivkurs i svenska 3: behörighetsgivande kurs Klassrum Umeå
Lingvistik A/Svenska språket A: Sociolingvistik Distans Distans
Läs- och skrivutveckling med berättandet i fokus. För lärare i F-3 och 4-6 Distans Distans
Läs- och skrivutveckling med sakprosa och grammatik i fokus. För lärare i F-3 och 4-6 Distans Distans
Språk och kön Distans Distans
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs I Klassrum Umeå
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs II Klassrum Umeå
Svenska som andraspråk A Klassrum Umeå
Svenska som andraspråk C med allmän inriktning Klassrum Umeå
Svenska som andraspråk C med didaktisk inriktning Klassrum Umeå
Tyska
Tyska A med allmän inriktning Klassrum Umeå
Tyska A, Kultur och muntlig färdighet Distans Distans
Tyska A, Ordförråd och skriftlig färdighet Distans Distans
Tyska B, Språkstruktur och språkvariation Distans Distans
Tyska C, Språkstruktur, språkbruk och litteratur Distans Distans
Tyska, Påfartskurs (steg 4) Distans Distans
Övriga nordiska språk
Samiska A, Kultur och traditioner - en introduktion Distans Distans
Övriga språk
Meänkieli, Kvalifikationskurs (steg 3) Distans Distans
Säkerhet / Skydd
Polis
Interpersonell kommunikation i polisiär konflikthantering Distans Distans
Polisarbete i socialt utsatta områden Distans Distans
Vetenskaplig metod i polisiärt arbete Distans Distans
Teknik
Analytisk mekanik Klassrum Umeå
Analytisk mekanik C Klassrum Umeå
Arktisk vetenskap Klassrum Kiruna
Artificiell Intelligens i samhället Distans Distans
Datorspel och lärande I Distans Distans
Fysikalisk mätteknik Klassrum Umeå
Klassisk mekanik A Klassrum Umeå
Klassisk mekanik A Klassrum Umeå
Strömningslära Klassrum Umeå
Teknikutveckling och hållbart värdeskapande Klassrum Umeå
Verksamhetsutveckling i digitala organisationer Klassrum Umeå
Vibrationsanalys Klassrum Umeå
Fordonsteknik
Fordonsteknik Motor Distans Distans
Industridesign
Hot Team - innovationsprojekt Klassrum Umeå
Kroki 1 Klassrum Umeå
Miljö och energiteknik
El- och vågrörelselära Klassrum Umeå
Energiteknik 2 för energiingenjörer Klassrum Umeå
Förbränningsteknik Klassrum Umeå
Fördjupning i termodynamik Klassrum Umeå
Miljökunskap med inriktning mot energiteknik Klassrum Umeå
Solenergiteknik Klassrum Umeå
Termodynamik Klassrum Umeå
Termodynamik B Klassrum Umeå
Uthållig energiteknik Klassrum Umeå
Värme och ventilationsteknik Klassrum Umeå
Värme- och masstransport I Klassrum Umeå
Utbildning / Pedagogik
Barn, unga och sociala medier i lärmiljöer Distans Distans
Bilderboken och barnromanen Distans Distans
Digital kompetens och lärande I Distans Distans
Digitalt berättande och kreativt lärande Distans Distans
Elitidrott och tränarskap i ett samhällsperspektiv Klassrum Umeå
Förskollärarprogrammet Klassrum Umeå
Grundlärarprogrammet - fritidshem Klassrum Umeå
Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning Distans Distans
Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningssamtal Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap A Distans Distans
Idrott och hälsa 1 Klassrum Umeå
Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Distans Distans
Konflikthantering i skolan Distans Distans
Källkritik på nätet i förskola och skola Distans Distans
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdrag av Skolverket) Distans Distans
Mobbning i lärmiljöer Distans Distans
Muminböckernas idévärld Distans Distans
Pedagogiska perspektiv på idrott och individens utveckling Klassrum Umeå
Sexualitet, kropp och relationer Klassrum Umeå
Skapandets intryck - utveckla och tala om hantverkets tysta kunskap Distans Distans
Små barns samspel och utveckling Distans Distans
Unga, sex och internet i lärmiljöer Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Fritidsledare
Senare del Grundlärarprogrammet - fritidshem, Termin 2 Klassrum Umeå
Förskollärare
Förskollärarprogrammet - Förskollärarprogrammet DIST Distans Distans
Grundlärare
Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 Distans Distans
Matematikdidaktik 1 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet Klassrum Umeå
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6, Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet - Hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet - Matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet - Specialidrott Distans Distans
Pedagogik
Introduktion till läraryrket Distans Distans
Kandidatkurs i pedagogik Distans Distans
Kandidatprogram i pedagogik Distans Distans
Matematikdidaktik 2 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet Klassrum Umeå
Pedagogik A Distans Distans
Pedagogik B Distans Distans
Pedagogik B med inriktning mot självständigt arbete Distans Distans
Senare del Kandidatprogram i pedagogik T3 Distans Distans
Små barns tal och språkutveckling Distans Distans
Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Distansutbildning Distans Distans
Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Reguljär utbildning Klassrum Umeå
Svenska som andraspråk C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Specialpedagog
Specialpedagogiska perspektiv i estetiska ämnen Klassrum Umeå
Studie- och yrkesvägledare
Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare Distans Distans
Ämneslärare
Biologididaktik 1 för ämneslärare Klassrum Umeå
Biologididaktik 2 för ämneslärare Klassrum Umeå
Engelska för ämneslärare, kurs 1 Klassrum Umeå
Engelska för ämneslärare, kurs 3 Klassrum Umeå
Franska för ämneslärare, kurs 1 Klassrum Umeå
Franska för ämneslärare, kurs 3 Klassrum Umeå
Fysikdidaktik 1 för ämneslärare Klassrum Umeå
Fysikdidaktik 2 för ämneslärare Klassrum Umeå
Kemididaktik 1 för ämneslärare Klassrum Umeå
Kemididaktik 2 för ämneslärare Klassrum Umeå
Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet - Språk Distans Distans
Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare Klassrum Umeå
Naturkunskapsdidaktik 2 för ämneslärare Klassrum Umeå
Slöjd för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30hp). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Slöjd för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30hp). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Spanska för ämneslärare, kurs III Klassrum Umeå
Spanska I för ämneslärare Klassrum Umeå
Svenska för ämneslärare, kurs 1 Klassrum Umeå
Svenska för ämneslärare, kurs 3 Klassrum Umeå
Vård / Omsorg
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Umeå
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap, epidemiologi och biostatistik Klassrum Umeå
Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Umeå
Global hälsa
Global rättvisa Klassrum Umeå
Medicin
Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården Klassrum Umeå
Omvårdnad / Omsorg
Omvårdnad med farmakologi och läkemedelshantering Klassrum Umeå
Strålningsfysik med inriktning mot strålbehandling Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Studieort Skellefteå: Sjuksköterskeprogrammet, decentraliserad utbildning - Praktik i Skellefteå med omnejd och södra Lappland Distans Distans
Studieort Örnsköldsvik: Sjuksköterskeprogrammet Praktik i Örnsköldsvik med omnejd Distans Distans
Tandhygienist
Senare del av Tandhygienistprogrammet, T4 Distans Distans
Tandhygienistprogrammet Klassrum Umeå
Tandläkare
Odontologisk radiologi. Panoramaröntgenteknik för tandsköterskor och tandhygienister Klassrum Umeå
Tandteknikerprogrammet Klassrum Umeå
Vårdadministratör
Vårdadministrativa programmet Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad, T2, T4 Klassrum Umeå
Beteendevetenskap
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar Klassrum Umeå
Gruppvägledning Distans Distans
Hjärnavbildning Klassrum Umeå
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Klassrum Umeå
Högre kognitiva funktioner Klassrum Umeå
Kognitionspsykologi Klassrum Umeå
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Beteendevetenskap Distans Distans
Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Trender inom interaktiva intelligenta miljöer Klassrum Umeå
Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign Klassrum Umeå
Visuell kognition Klassrum Umeå
Kriminologi
Magisterprogram i polisiärt arbete Distans Distans
Psykologi
Hälsopsykologi II: Livsstilsperspektiv Klassrum Umeå
Hälsopsykologi III: Arbetslivsperspektiv Klassrum Umeå
Hälsopsykologi IV: Miljöperspektiv Klassrum Umeå
Kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen Klassrum Umeå
Konflikt, stress och mobbning ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv Distans Distans
Magisterprogram i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi Klassrum Umeå
Magisteruppsats i psykologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i psykologi Klassrum Umeå
Masteruppsats psykologi Klassrum Umeå
Psykoterapi
Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: Behandling Distans Distans
Sociologi
Barn, unga och familj i socialt arbete Distans Distans
Human Resource Management and Development Klassrum Umeå
Ideella organisationer och ledarskap Klassrum Umeå
Internationalisering och socialt arbete Distans Distans
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna Klassrum Umeå
Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp Distans Distans
Magisteruppsats i sociologi Klassrum Umeå
Masterprogram i socialt arbete Distans Distans
Masterprogrammet i sociologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i sociologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i sociologi Klassrum Umeå
Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete Distans Distans
Senare del Masterprogrammet i sociologi, T2 Klassrum Umeå
Socialt arbete för delaktighet och medborgarskap - samhällsstöd vid psykisk och intellektuell funktionsnedsättning Distans Distans
Socialt arbete med äldre Distans Distans
Sociologisk forskningsöversikt Klassrum Umeå
Sociologiska perspektiv på arbete och familj Klassrum Umeå
Sociologiska perspektiv på globalisering och migration Klassrum Umeå
Sociologiska perspektiv på människa och miljö Klassrum Umeå
Sociologiska perspektiv på politiska attityder Klassrum Umeå
Våld i nära relation Distans Distans
Data / IT
Avancerad biostatistik och epidemiologi Klassrum Umeå
Beräkningskomplexitet Klassrum Umeå
Datainsamling och analys Klassrum Umeå
Design av interaktiva AI-system Klassrum Umeå
Interaktivitet i smarta miljöer Klassrum Umeå
Kausal inferens Klassrum Umeå
Magisterprogrammet i statistik och data science Klassrum Umeå
Masterprogrammet i IT Management Klassrum Umeå
Människa-robotinteraktion Klassrum Umeå
Optimering med tillämpningar Klassrum Umeå
Projektkurs i datorseende Klassrum Umeå
Senare del av Masterprogrammet i datavetenskap, 120 hp Klassrum Umeå
Datavetenskap
Masterprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
IT-säkerhet
Senare del Masterprogrammet i IT Management, T2, T4 Klassrum Umeå
Programmering
R - ett verktyg för statistiska analyser Distans Distans
Djur / Natur
Analys av fältdata Klassrum Umeå
Masterprogrammet i ekologi Klassrum Umeå
Naturvård Klassrum Umeå
Skogens idéhistoria Distans Distans
Ekonomi
Analys av finansiella data Klassrum Umeå
Finansiella kriser och den globala ekonomin: En historia om kriser och långsiktig utveckling Klassrum Umeå
Kapitalism, klimat och kriser: Historiska perspektiv på miljö och ekonomisk utveckling Klassrum Umeå
Magisterkurs i ekonomisk historia Klassrum Umeå
Finans / Analys / Kredit
Masterprogrammet i finansiering Klassrum Umeå
Företagsekonomi
Corporate Governance D Klassrum Umeå
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Klassrum Umeå
Masterprogrammet i management Klassrum Umeå
Operations Management D Klassrum Umeå
Project Management and Organizational Design D Klassrum Umeå
Senare del Masterprog i affärsutveckling o internationalisering T2,T4 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i finansiering T2, T4 Klassrum Umeå
Nationalekonomi
Arbetsmarknadsekonomi D19 Klassrum Umeå
Ekonometri I D12 Klassrum Umeå
Finansiell ekonometri Klassrum Umeå
Finansiell ekonomi 3, räntebärande instrument Klassrum Umeå
Finansiell ekonomi D2 Klassrum Umeå
Finansiell ekonomi II D21 Klassrum Umeå
Hälsoekonomi D24 Klassrum Umeå
Makroekonomisk analys D27 Klassrum Umeå
Masterprogrammet i Nationalekonomi Klassrum Umeå
Masteruppsats i nationalekonomi I Klassrum Umeå
Masteruppsats i nationalekonomi II Klassrum Umeå
Mikroekonomisk analys och tillämpningar Klassrum Umeå
Miljö- och naturresursekonomi D18 Klassrum Umeå
Redovisning / Bokföring
Masterprogrammet i redovisning Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i redovisning T2, T4 Klassrum Umeå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Masterprogrammet i fri konst Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i fri konst, T3 Klassrum Umeå
Farmaci
Biomedicin
Masterprogram i Biomedicin Klassrum Umeå
Senare del av Masterprogram i Biomedicin Klassrum Umeå
Senare del av Masterprogram i Biomedicin Klassrum Umeå
Farmakologi
Masterprogrammet i farmaci Distans Distans
Teoretisk läkemedelskemi Klassrum Umeå
Tillämpad läkemedelskemi Klassrum Umeå
Förberedande utbildningar
Radiografi, självständigt arbete för magister Distans Distans
Hotell / Turism
Turism
Turism och hållbar utveckling Klassrum Umeå
Humaniora
Etnografiskt författarskap och etnografiska framställningsformer - kvalitativt vetenskapligt skrivande Distans Distans
Magisteruppsats i etnologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i etnologi Klassrum Umeå
Bibliotekarie
Skolbibliotek i teori och praktik Distans Distans
Filosofi
Den artificiella intelligensens filosofi: Teoretiska grunder Distans Distans
Magisterkurs i filosofi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Magisterkurs i filosofi II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Magisteruppsats i filosofi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Masterkurs i filosofi Klassrum Umeå
Masteruppsats i filosofi Klassrum Umeå
Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter Klassrum Umeå
Genusvetenskap
Bekönat våld Distans Distans
Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities Distans Distans
Feministisk teori och intersektionell analys Klassrum Umeå
Genus, nation och migration Distans Distans
Genusbaserat våld, hälsa och sjukvård Distans Distans
Magisterprogram i genus, rättvisa och samhälle Distans Distans
Magisteruppsats i genusvetenskap Distans Distans
Masteruppsats i genusvetenskap Distans Distans
Miljöteoretiska perspektiv Distans Distans
Historia
Historiska perspektiv på demokrati Distans Distans
Magisterkurs i historia II Klassrum Umeå
Magisteruppsats i historia Distans, Klassrum Flera orter (2)
Magisteruppsats i idéhistoria Distans Distans
Masteruppsats i historia Klassrum Umeå
Populärvetenskap - historia, teori, praktik Distans Distans
Senare del Masterprogram i landskapsarkeologi/miljöarkeologi, T2 Klassrum Umeå
Konstvetenskap
Bilden som vetenskaplig källa Distans Distans
Magisteruppsats i konst- och bildvetenskap Distans Distans
Masterprogrammet i tillämpad kulturvetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i Konst- och bildvetenskap Distans Distans
Kulturvetenskap
Magisteruppsats i kulturanalys Klassrum Umeå
Magisteruppsats i museologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i kulturanalys Klassrum Umeå
Masteruppsats i museologi Klassrum Umeå
Profilkurs: Narrating Madness in Literature and Culture Distans Distans
Litteraturvetenskap
Engelska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för magisterexamen Distans Distans
Engelska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för masterexamen Distans Distans
Magisteruppsats i litteraturvetenskap Klassrum Umeå
Masterprogrammet i litteraturvetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i litteraturvetenskap Klassrum Umeå
Senare del av Masterprogrammet i litteraturvetenskap, T3 Klassrum Umeå
Senare del av Masterprogrammet i litteraturvetenskap, T4 Klassrum Umeå
Religionsvetenskap
Historisk och praktisk teologi: magisterkurs Klassrum Umeå
Magisteruppsats i religionsvetenskap Distans Distans
Magisteruppsats i teologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i religionsvetenskap Distans Distans
Religionspsykologi: magisterkurs Distans Distans
Religionsvetenskap: magisterkurs Distans Distans
Systematisk teologi - Dogmatik: magisterkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Hälsa / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Företagssköterska Distans Distans
Kost och näringslära
Kostundersökningsmetodik Distans Distans
Livsmedel och måltider för en hållbar framtid Distans, Klassrum Flera orter (2)
Magisteruppsats i kostvetenskap Distans Distans
Masteruppsats i kostvetenskap Distans Distans
Masteruppsats i kostvetenskap Distans Distans
Mat, hälsa och media Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Fördjupningskurs i byggkonstruktion Klassrum Umeå
Civilingenjör
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik Klassrum Umeå
Datateknik
Adaptiv reglerteknik Klassrum Umeå
Djup maskininlärning Klassrum Umeå
Modellering inom robotik Klassrum Umeå
Design och produktutveckling
Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design Klassrum Umeå
Avancerad tjänstedesign Klassrum Umeå
Innovativa mobila tjänster och system Klassrum Umeå
Livsmedelsdesign-Sensorisk analys och produktutveckling Klassrum Umeå
Elektroteknik
Elektrodynamik II Klassrum Umeå
Mekatronik Klassrum Umeå
Information- och kommunikationsteknik
Magisteruppsats i informatik Klassrum Umeå
Maskinteknik
Finita elementmodellering i maskinteknik Klassrum Umeå
Materialhållfasthet Klassrum Umeå
Medicinsk teknik
Djup maskininlärning med tillämpningar i medicinsk bildanalys Klassrum Umeå
Examensarbete i medicinsk strålningsfysik Klassrum Umeå
Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv Klassrum Umeå
Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik Klassrum Umeå
Masterprogram i medicinsk teknik Klassrum Umeå
Medicinsk avbildning och analys Klassrum Umeå
Medicinteknisk säkerhet och riskhantering Klassrum Umeå
Nuklearmedicinsk teknik Klassrum Umeå
Radioterapi Klassrum Umeå
Riskanalys inom strålbehandling Klassrum Umeå
Röntgenteknik Klassrum Umeå
Strålbehandlingsacceleratorer Klassrum Umeå
Strålningsbiologi och strålskydd Klassrum Umeå
Strålningsdosimetri Klassrum Umeå
Strålningsväxelverkan Klassrum Umeå
Tillämpad digital signalbehandling Klassrum Umeå
Tillämpad dosimetri Klassrum Umeå
Tillämpad medicinsk bildbehandling Klassrum Umeå
Juridik
Anställningsavtalets rättsliga reglering Klassrum Umeå
Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning Klassrum Umeå
Balance of Power and Constitutional Enforcement Klassrum Umeå
Beskattningsrätt II Klassrum Umeå
Ekonomisk familjerätt Klassrum Umeå
Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden Klassrum Umeå
Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv Klassrum Umeå
Human Rights Law Klassrum Umeå
International Commercial Arbitration Klassrum Umeå
Internationell handelsrätt Klassrum Umeå
Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering Klassrum Umeå
Kommersiell EU-rätt Klassrum Umeå
Kredit- och exekutionsrätt Klassrum Umeå
Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Klassrum Umeå
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Klassrum Umeå
Migrationsrätt Klassrum Umeå
Rättsligt skydd för mänskliga rättigheter Klassrum Umeå
Rättsstaten, konstitutionalism och grundläggande principer Klassrum Umeå
Straffprocess Klassrum Umeå
Kommunikation / Media
3D-modellering och siktanalys Klassrum Umeå
Datormoln Klassrum Umeå
Digital innovation Klassrum Umeå
Digital källkritik Distans Distans
Digital strategi Klassrum Umeå
Distribuerade system Klassrum Umeå
Kvalitativ forskning i informatik Klassrum Umeå
Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Umeå
Magistertermin i medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Umeå
Medier, kommunikation och hållbar utveckling Distans Distans
Grafisk design
Masterprogrammet i avancerad produktdesign Klassrum Umeå
Masterprogrammet i interaktionsdesign Klassrum Umeå
Masterprogrammet i transportdesign Klassrum Umeå
Kreativt skrivande
Kreativt akademiskt skrivande Distans Distans
Marknadsföring / PR
Masterprogrammet i marknadsföring Klassrum Umeå
New Product Innovation D Klassrum Umeå
Senare del Masterprog i marknadsföring T2 T4 Klassrum Umeå
Medieproduktion
Bildbehandling Klassrum Umeå
Sociala medier
Barn, unga och sociala medier Distans Distans
Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test" Klassrum Umeå
Ledarskap / Organisation
Innovation Management D Klassrum Umeå
New Venture Creation Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i ledarskap och organisation, T2, T4, Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i management T2, T4 Klassrum Umeå
Kris- och konflikthantering
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Klassrum Umeå
Ledarskap
Ledarskap i offentlig förvaltning Klassrum Umeå
Naturvetenskap
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Molekylär ekologi och evolution Klassrum Umeå
Tillämpad fördjupningskurs i immunologi Klassrum Umeå
Tillämpad fördjupningskurs i immunologi Klassrum Umeå
Biologi
Akvatisk ekosystemekologi Klassrum Umeå
Avancerat projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Avancerat projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Ekologisk dynamik Klassrum Umeå
Examensarbete för masterexamen i växtbiologi Klassrum Umeå
Examensarbete för masterexamen i växtbiologi Klassrum Umeå
Examensarbete i biologi avseende masterexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i biologi avseende masterexamen Klassrum Umeå
Funktionsgenomik teori Klassrum Umeå
Färdighetsträning för biologisk forskning-II Klassrum Umeå
Immunkemiska tekniker N/T Klassrum Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Klassrum Umeå
Molekylär genetik Klassrum Umeå
Projektkurs växtbiologi 7.5 hp Klassrum Umeå
Projektkurs växtmolekylärbiologi 15 hp Klassrum Umeå
Tillväxt och utveckling hos växter Klassrum Umeå
Tillämpad funktionsgenomik Klassrum Umeå
Tillämpad och klinisk virologi Klassrum Umeå
Transgenteknologi N/T Klassrum Umeå
Tumörbiologi Klassrum Umeå
Växtbioteknik och molekylär förädling Klassrum Umeå
Fysik
Aktuella forskningsområden i fysik Klassrum Umeå
Atom- och molekylfysik Klassrum Umeå
Avancerad strömningslära Klassrum Umeå
Avancerade material Klassrum Umeå
Fysik - examensarbete II Klassrum Umeå
Fysikens numeriska metoder Klassrum Umeå
Kärnfysik Klassrum Umeå
Monte Carlo-simuleringar av kritiska fenomen i fysik Klassrum Umeå
Rymdfysik med mätteknik Klassrum Umeå
Rymdplasmafysik Klassrum Umeå
Geovetenskap
Akvatisk biogeokemi Klassrum Umeå
Analys av miljöförändringar - Fokus: biogeokemi Klassrum Umeå
Examensarbete i geovetenskap avseende masterexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i geovetenskap avseende masterexamen Klassrum Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Klassrum Umeå
Terrester biogeokemi Klassrum Umeå
Kemi
Avancerad organisk kemi Klassrum Umeå
Avancerade experimentella kemiska verktyg Klassrum Umeå
Beräkningskemi Klassrum Umeå
Biofysikaliska-kemiska koncept Klassrum Umeå
Biokemi - Proteiners struktur och funktion Klassrum Umeå
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 15 hp Klassrum Umeå
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 30 hp Klassrum Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 30 hp Klassrum Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 45 hp Klassrum Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 60 hp Klassrum Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Klassrum Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Klassrum Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Klassrum Umeå
Fördjupningsarbete i kemi, fortsättningskurs 30 hp Klassrum Umeå
Masterprogrammet i kemi Klassrum Umeå
Metallers biogeokemiska kretslopp Klassrum Umeå
Proteinkemisk separations- och analysteknik Klassrum Umeå
Matematik
Aktuell forskning i matematisk statistik Klassrum Umeå
Algebraisk och geometrisk kombinatorik Klassrum Umeå
Diskret modellering Klassrum Umeå
Examensarbete för masterexamen i matematik Klassrum Umeå
Examensarbete för masterexamen i matematisk statistik Klassrum Umeå
Finansiell matematik Klassrum