Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen!

För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i. Därför satsar vi på att skapa kreativa campus att mötas på – Campus Umeå, Konstnärligt Campus Umeå, Campus Skellefteå och Campus Örnsköldsvik – alla med moderna lokaler för studier och sköna miljöer. 

Campus Umeå, vårt huvudcampus, är ett av Sveriges största samlade universitetsområden. Här finns de flesta av våra utbildningar. Det gör det enkelt att läsa en extra kurs och ger massor av chanser att träffa studenter som läser helt andra utbildningar.

Till Umeå universitet kommer studenter från världens alla hörn. Många av våra utbildningar erbjuder dessutom möjligheter att studera utomlands. Taiwan, Mexiko eller Kina. Seoul, Toronto, Melbourne eller Reykjavik? Vad vill du upptäcka? Umeå universitet har hundratals partneruniversitet runt om i världen. Du kan komplettera din utbildning vid Umeå universitet med en termin, ett år eller mer – någonstans i världen.

Umeå universitet är ett praktiskt, öppet och nyfiket universitet, ett universitet som helt enkelt ger lust till utveckling!
 Här finns attraktiva utbildningar på både grund- och avancerad nivå och världsledande forskning inom flera områden.

Visa alla utbildningar med Umeå universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Arkitektprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Arkitektprogrammet, T3- T9 Klassrum Umeå
Beteendevetenskap
Psykologprogrammet
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Klassrum Umeå
Ekonomi
Civilekonomprogrammet Klassrum Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprog inr m handel och logistik, T3 Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprog inr m Service Management, T3 Klassrum Umeå
Farmaci
Apotekare
Apotekarprogrammet Distans Distans
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Klassrum Umeå
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik - Sjukhusfysik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi Distans Distans
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Umeå
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Umeå
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Klassrum Umeå
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Klassrum Umeå
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Bild Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Biologi Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Engelska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Franska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Historia Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Idrott och hälsa Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Matematik Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Musik Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Naturkunskap Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Religionskunskap Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Samhällskunskap Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Spanska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska som andraspråk Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Tyska Klassrum Umeå
Vård / Omsorg
Logoped
Logopedprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Logopedprogrammet, T3, T5, T7 Klassrum Umeå
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Grundkurs i kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Kognitiv Neurovetenskap I Klassrum Umeå
Kognitiv Neurovetenskap II Klassrum Umeå
Kunskap och minne Klassrum Umeå
Perception Klassrum Umeå
Senare del av Kandidatprogram för kognitionsvetenskap T3, T5 Klassrum Umeå
Social Work in Sweden Klassrum Umeå
Swedish Social Welfare in Comparative Perspective Klassrum Umeå
Vetenskaplig kommunikation Klassrum Umeå
Beteendevetenskapliga programmet
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Klassrum Umeå
Psykologi
Barn- och ungdomspsykiatri: trauma, ångest och depression Distans Distans
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Prestationspsykologi Klassrum Umeå
Sociologi
Arbetssociologi Klassrum Umeå
Digital sociologi Klassrum Umeå
Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Klassrum Umeå
Psykosocial arbetsmiljö Distans Distans
Senare del Sociologiprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Socialt hållbart arbetsliv Distans Distans
Sociologiprogrammet Klassrum Umeå
Bygg / Anläggning
Elektriker
Analog elektronik I Distans Distans
Elektriska maskiner Klassrum Umeå
Elektronik och PCB-design Klassrum Umeå
Elnät Klassrum Umeå
Kommunikationens grunder Klassrum Umeå
Mikrodatorteknik 1 Klassrum Umeå
Mikrodatorteknik 2 Klassrum Umeå
Mätsystem och mätmetoder Klassrum Umeå
Teknikutveckling och hållbart värdeskapande Klassrum Umeå
Tillämpad mätteknik Klassrum Umeå
Data / IT
Applikationsutveckling (Java) Klassrum Umeå
Artificiell intelligens Klassrum Umeå
Dataanalys med R, del 1 Distans Distans
Dataanalys med R, del 2 Distans Distans
Datakommunikation och internet Klassrum Umeå
Datorgrafik Klassrum Umeå
Datorsäkerhet Klassrum Umeå
Grundläggande logik och modellteori Klassrum Umeå
Inbyggda system Klassrum Umeå
Introduktion till AI i skolan Distans Distans
Introduktion till AI i skolan Distans Distans
Kandidatprogram i filosofi och artificiell intelligens Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Maskininlärning med R, del 1 Distans Distans
Människa-datorinteraktion Klassrum Umeå
Människocentrerad artificiell intelligens Klassrum Umeå
Parallell programmering för multicore-baserade system Klassrum Umeå
Prestandaprogrammering Klassrum Umeå
Programmering i Python Klassrum Umeå
Programmering i Python: Kodkvalitet och programmeringsprinciper Distans Distans
Programmet i statistik och data science Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Statistik B: Programmering och modellering Klassrum Umeå
Statistik B: Teori Klassrum Umeå
Statistisk dataanalys Klassrum Umeå
Statistisk problemlösning med Excel och VBA Klassrum Umeå
Systemnära programmering Klassrum Umeå
Teknisk-vetenskapliga beräkningar Klassrum Umeå
Programmering
Programmering i förskola och grundskolans tidigare år Distans Distans
Programmering i förskola och grundskolans tidigare år Distans Distans
Prototyputveckling för mobila applikationer Klassrum Umeå
Systemvetenskap
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Klassrum Umeå
Webbdesign
CSS-baserad webbdesign Distans Distans
CSS-baserad webbdesign Distans Distans
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model Distans Distans
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model Distans Distans
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model Distans Distans
Djur / Natur
Ekologi och energi i planeringen Klassrum Umeå
Skogsbruk
Lantbruk och djurskydd Klassrum Umeå
Ekonomi
Affärsutveckling Klassrum Umeå
Change and Entrepreneurship in Organizations C Klassrum Umeå
Ekonomie kandidatprogrammet Klassrum Umeå
Ekonomisk historia A Klassrum Umeå
Ekonomisk historia B Klassrum Umeå
Ekonomisk historia C Klassrum Umeå
Innovation och affärsutveckling Distans Distans
Internationell ekonomisk historia Distans Distans
Internationell ekonomisk historia (nivå 1) Klassrum Umeå
Internationell ekonomisk historia (nivå 1) Klassrum Umeå
Kandidatkurs i ekonomisk historia med vårdadministrativ inriktning Distans Distans
Revenue Management Distans Distans
Social and Environmental Entrepreneurship C Klassrum Umeå
Entreprenörskap
Engelska A, Fonetik och vokabulär med textanalys Klassrum Umeå
Företagsekonomi
Entrepreneurial Financial Management C Klassrum Umeå
Entrepreneurial Financial Management C Klassrum Umeå
Financial Markets, Institutions and Financial Planning C Klassrum Umeå
Företagsekonomi A Klassrum Umeå
Företagsekonomi A1:1 Distans Distans
Företagsekonomi A1:2 Distans Distans
Företagsekonomi B53 Klassrum Umeå
Internationella ekonomprogrammet Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i företagsekonomi Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i företagsekonomi Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i företagsekonomi Klassrum Umeå
Organizational Design C Klassrum Umeå
Industriell ekonomi
Industriell utveckling och ekonomisk förändring Klassrum Umeå
Industriell utveckling och ekonomisk förändring Klassrum Umeå
Nationalekonomi
Arbetsmarknadsekonomi B100:6 Klassrum Umeå
Företaget, miljön och samhället Distans Distans
Miljö- och naturresursekonomi B100:4 Klassrum Umeå
Nationalekonomi, fortsättningsnivå - Internationell och finansiell ekonomi Klassrum Umeå
Nationalekonomi, fortsättningsnivå - Sociala dilemman och offentlig ekonomi Klassrum Umeå
Offentlig ekonomi B100:5 Klassrum Umeå
Offentlig upphandling, teori, praktik och ekonomi Distans Distans
Penningpolitik och finansiell ekonomi B100:3 Klassrum Umeå
Politices kandidatprogrammet Klassrum Umeå
Redovisning / Bokföring
Redovisning C Klassrum Umeå
Redovisning C Klassrum Umeå
Estetiska utbildningar
Estetiska ämnen C Distans Distans
Estetiska ämnen C Klassrum Umeå
Bild / Form / Konst
Design & kläder A Klassrum Umeå
Digitala bilder Distans Distans
Digitala bilder Distans Distans
Grafisk design och Media A Klassrum Umeå
Hot Team - innovationsprojekt Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i fri konst Klassrum Umeå
Kroki 1 Klassrum Umeå
Mönsterkonstruktion 2 Distans Distans
Mönsterkonstruktion och modellskapande Distans Distans
Senare del Kandidatprogrammet i fri konst, T3, T5 Klassrum Umeå
Skapande bild, distans Distans Distans
Dans
Making för kulturskolan Distans Distans
Designer
Design & kläder B Klassrum Umeå
Design och konsthantverk sedan 1980 Distans Distans
Musik
Arrangering, komposition och musikteori 1 Distans Distans
Arrangering, komposition och musikteori 1a Distans Distans
Arrangering, komposition och musikteori 1b Distans Distans
Arrangering, Komposition och Musikteori 1d Distans Distans
Arrangering, komposition och musikteori 2 Distans Distans
Arrangering, Komposition och Musikteori 3 Distans Distans
Ensemblearrangering i Kulturskolan Distans Distans
Musik och Ljudbearbetning i Max/MSP Distans Distans
Musikskapande och ensemblespel 1 Klassrum Umeå
Musikskapande och ensemblespel 2 Klassrum Umeå
Musikskapande till Film, Dataspel och Teater Distans Distans
Musikskapande till Film, Dataspel och Teater B Distans Distans
Musikteori Distans Distans
Skolmusikal - I praktiken Distans Distans
Social hållbarhet i musik, slöjd och bild Distans Distans
Specialpedagogiska perspektiv i estetiska ämnen Distans Distans
Musikproduktion
Estetiska ämnen C - Musikproduktion Distans Distans
Estetiska ämnen C - Musikproduktion Klassrum Umeå
Musikproduktion 1 Klassrum Umeå
Musikproduktion 2 Klassrum Umeå
Textil / Mode
Skapande textil och estetik Distans Distans
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi Klassrum Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin Klassrum Umeå
Molekylär epidemiologi Klassrum Umeå
Senare del av Biomedicinprogrammet Klassrum Umeå
Studieort: Östersund/Sunderbyn: Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin, decentraliserad utbildning - Praktik i Ö Distans Distans
Farmakologi
Extemporetillverkning av läkemedel Distans Distans
Farmakologi Klassrum Umeå
Fördjupad farmakoterapi Distans Distans
Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling Distans Distans
Läkemedelsbehandling hos äldre Distans Distans
Receptarieprogrammet Distans Distans
Hantverk
Konsthantverk
Kostvetarprogrammet Distans Distans
Trähantverk
Slöjd, textil 2a, distans Distans Distans
Slöjd, Trä- och metall 2a, distans Distans Distans
Humaniora
Aktuella kulturstudier: Etnologi B Distans Distans
Antropocen: människa, djur och natur i klimatförändringarnas tid Distans Distans
Arkeologi A, internetkurs Distans Distans
Arkeologi A1 Särskilt nordeuropeisk Klassrum Umeå
Arkeologi B, internetkurs Distans Distans
Arkeologiprogrammet Klassrum Umeå
Civilsamhället, empowerment och social mobilisering Distans Distans
Digitala vardagsliv Distans Distans
Engelska A för studerande på högskoleingenjörs- civilingenjörs- och naturvetarprogrammen Klassrum Umeå
Engelska A, Fonetik och vokabulär med textanalys Klassrum Umeå
Etnografiska intervjuer och kulturanalytisk tolkning Distans Distans
Etnologi A Klassrum Umeå
Etnologi B Klassrum Umeå
Etnologi C Klassrum Umeå
Etnologprogrammet Klassrum Umeå
Föremålens betydelser. Om relationen mellan ting, identitet och kultur Distans Distans
Humanistiska perspektiv på klimatförändringar Distans Distans
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Klassrum Umeå
Kulturella djurstudier, mellanartsliga relationer och etnografi Distans Distans
Kulturteoretiska perspektiv och analysmetoder: Etnologi B Distans Distans
Likabehandling i civil och offentlig verksamhet Distans Distans
Likabehandling i civil och offentlig verksamhet Distans Distans
Likabehandling i vården Distans Distans
Reflexivitet och intersektionalitet Distans Distans
Second-hand, loppis och vintage Distans Distans
Senare del Arkeologiprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Humanistiskt samhällsprogram, T4 Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, T5 Klassrum Umeå
Sexualitet, kropp och relationer Klassrum Umeå
Urbana normer och landsbygdsmobilisering Distans Distans
Arkeologi
Arkeologi B1 Särskilt nordeuropeisk Klassrum Umeå
Från vikingar till välfärd: En introduktion till arkeologi och historia i Sverige och Norden Klassrum Umeå
Från vikingar till välfärd: En introduktion till arkeologi och historia i Sverige och Norden Klassrum Umeå
Fältkurs med miljöarkeologi Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i arkeologi Klassrum Umeå
Bibliotekarie
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Klassrum Umeå
Senare del Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram, T3, T5 Klassrum Umeå
Filosofi
Filosofi A Distans Distans
Filosofi A Klassrum Umeå
Filosofi A Distans Distans
Filosofi A Distans Distans
Filosofi A Distans Distans
Filosofi B Distans Distans
Filosofi B Distans Distans
Filosofi B Klassrum Umeå
Filosofi C Distans Distans
Filosofi C Klassrum Umeå
Filosofisk policyanalys Klassrum Umeå
Filosofisk policyanalys Klassrum Umeå
Modern politisk filosofi Klassrum Umeå
Modern politisk filosofi Klassrum Umeå
Modern politisk filosofi Klassrum Umeå
Myt, magi och ockultism Distans Distans
Påbyggnadskurs i filosofi Klassrum Umeå
Påbyggnadskurs i filosofi Distans Distans
Påbyggnadskurs i filosofi Distans Distans
Tolerans Klassrum Umeå
Tolerans Klassrum Umeå
Vetenskapligt tänkande Klassrum Umeå
Vetenskapsteori Distans Distans
Genusvetenskap
Genusvetenskap: Makt och kön A Klassrum Umeå
Genusvetenskap: Makt och kön B Distans Distans
Genusvetenskap: Makt och kön C Distans Distans
Historia
Arkeologi och GIS - den geografiska dimensionen Klassrum Umeå
De nordiska ländernas historia Klassrum Umeå
De nordiska ländernas historia Klassrum Umeå
Forntid i Norden Klassrum Umeå
Forntid i Norden Klassrum Umeå
Fotbollshistoria Distans Distans
Historia A Distans Distans
Historia A Klassrum Umeå
Historia A Distans Distans
Historia B Distans Distans
Historia B Klassrum Umeå
Historia B Klassrum Umeå
Historia B Distans Distans
Historia C Klassrum Umeå
Historia C Distans Distans
Idéhistoria A Distans Distans
Idéhistoria A Distans Distans
Idéhistoria B Distans Distans
Idéhistoria B Distans Distans
Idéhistoria C Distans Distans
Idéhistoria: antiken, medeltiden och renässansen Distans Distans
Idéhistoria: Moderna tider Distans Distans
Idéhistoria: Svensk idéhistoria Distans Distans
Idéhistoria: Svensk idéhistoria Distans Distans
Idéhistoria: Upplysning och romantik Distans Distans
Miljöarkeologi - Hållbarhet och kulturmiljövård Klassrum Umeå
Nordens historia Klassrum Umeå
Samiska B, Jämförande urfolksstudier II Distans Distans
Svensk idéhistoria under 1900-talet Klassrum Umeå
Svensk idéhistoria under 1900-talet Klassrum Umeå
Svensk idéhistoria under 1900-talet Klassrum Umeå
Svensk idéhistoria under 1900-talet Klassrum Umeå
Äldre Historia Klassrum Umeå
Konstvetenskap
Att skriva om samtida konst Distans Distans
Att skriva om samtida konst Distans Distans
Design och modernitet Distans Distans
Introduktion till konst- och bildvetenskap Distans Distans
Konst i digitala miljöer Distans Distans
Konst och antropocen Distans Distans
Konst och visuell kultur 1870-1950 Distans Distans
Konst och visuell kultur 1870-1950 Distans Distans
Konst och visuell kultur 1950-nutid Distans Distans
Konst- och bildvetenskap A Distans Distans
Konst- och bildvetenskap B: Teori, metod och uppsats Distans Distans
Konst- och bildvetenskap C Distans Distans
Konstpedagogik i kulturskolan Distans Distans
Konstpedagogik i samtida konstformer Distans Distans
Samtida arkitektur i norr Distans Distans
Sápmi, konst och visuell kultur Distans Distans
Kulturvetenskap
Arkeologi i museiberättelser och utställningar Distans Distans
Att tillgängliggöra kulturarv Distans Distans
Berättandets betydelser i folklore, livshistoria och vardagligt berättande Distans Distans
Branschutbildningen för museer och kulturarv Klassrum Umeå
DNA och historisk identitet Distans Distans
Etnografi och kulturanalys Distans Distans
Kulturanalys i arkiven Distans Distans
Kulturarv och hållbarhet Distans Distans
Materiell kultur i museer Distans Distans
Museer och relationen mellan människa, djur och natur Distans Distans
Museologi A: Museer, samhälle och kulturarv Klassrum Umeå
Museologi B: Pedagogik, utställning och representation Klassrum Umeå
Museologi C Klassrum Umeå
Museologi C: Kulturteoretisk fördjupning och uppsats Klassrum Umeå
Sakrala föremål i museer Distans Distans
Samhällsomvandlingar i norra Sverige Distans Distans
Senare del av Branschutbildningen för museer och kulturarv, T5 Klassrum Umeå
Litteraturvetenskap
Att skriva barnlitteratur Distans Distans
Engelska B, Litteraturvetenskaplig översiktskurs Klassrum Umeå
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande A Klassrum Umeå
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande B Klassrum Umeå
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande C Klassrum Umeå
Muminböckernas idévärld Distans Distans
Norrland Noir. Svärta och tradition Distans Distans
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Klassrum Umeå
Senare del Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, T3, T5 Klassrum Umeå
Tyska B, Litteratur och litteraturhistoria - från upplysningen till naturalismen Distans Distans
Religionsvetenskap
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: icke-språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik Distans Distans
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: icke-språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik Klassrum Umeå
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik Klassrum Umeå
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik Distans Distans
Historisk och praktisk teologi: kandidatkurs Klassrum Umeå
Judendom i förändring: mötet med moderniteten Klassrum Umeå
Judendom i förändring: mötet med moderniteten Distans Distans
Kandidatuppsats i religionsvetenskap Distans Distans
Kandidatuppsats i religionsvetenskap Distans Distans
Kandidatuppsats i teologi Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i teologi Klassrum Umeå
Metoder och teorier inom teologi: kandidatkurs Klassrum Umeå
Nordiska religioner Klassrum Umeå
Nordiska religioner Klassrum Umeå
Nordiska religioner Klassrum Umeå
Nordiska religioner Klassrum Umeå
Nytestamentlig grekiska:grundkurs Klassrum Umeå
Religionshistoria: kandidatkurs Distans Distans
Religionspedagogik: kandidatkurs Distans Distans
Religionspsykologi: Kandidatkurs Distans Distans
Religionsvetenskap: grundkurs Distans Distans
Religionsvetenskap: grundkurs Distans Distans
Religionsvetenskap: grundkurs A1 Distans Distans
Religionsvetenskap: grundkurs A1 Klassrum Umeå
Religionsvetenskap: grundkurs A2 Klassrum Umeå
Religionsvetenskap: grundkurs A2 Distans Distans
Samisk och fornnordisk religion Distans Distans
Samisk och fornnordisk religion Klassrum Umeå
Svenska kyrkans tro och liv: kandidatkurs Klassrum Umeå
Systematisk teologi - Dogmatik: kandidatkurs Klassrum Umeå
Systematisk teologi - Dogmatik: kandidatkurs Distans Distans
Systematisk teologi - Moderna och postmoderna perspektiv: kandidatkurs Distans Distans
Teologi: grundkurs Distans Distans
Teologi: grundkurs Distans Distans
Teologi: grundkurs A1 Distans Distans
Teologi: grundkurs A2 Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Planering, genomförande och utvärdering av träning Klassrum Umeå
Tränaren i samverkan Klassrum Umeå
Tränarskapet i ett etiskt perspektiv Klassrum Umeå
Dietistprogrammet
Senare del Dietistprogrammet, T2, T4, T6 Klassrum Umeå
Kost och näringslära
Dietetik A Klassrum Umeå
Gastronomiprogrammet Klassrum Umeå
Hem- och konsumentkunskap B Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap B15 Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Kostvetenskap B Klassrum Umeå
Mat och miljö Distans Distans
Praktik inom kostområdet Klassrum Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Kostvetarprogrammet, T3 Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Byggnadsteknik för husägare Klassrum Umeå
Projektering av stålkonstruktioner Klassrum Umeå
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik - Medicinsk teknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Distans Distans
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprog i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik, METE Medicinsk teknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Umeå
Information- och kommunikationsteknik
Kandidatuppsats i informatik Klassrum Umeå
Maskinteknik
Fordonsteknik Motor Distans Distans
Hydraulik Klassrum Umeå
Maskinelement Klassrum Umeå
Maskintekniskt fördjupningsprojekt Klassrum Umeå
Produktionsteknologi Klassrum Umeå
Turbomaskiner Klassrum Umeå
Medicinsk teknik
Hållbar utveckling och strålningsmiljö Klassrum Umeå
Hållbar utveckling och strålningsmiljö med projekt Klassrum Umeå
Medicin med medicintekniska tillämpningar Klassrum Umeå
Mätmetoder och strålningsdetektorer Klassrum Umeå
Juridik
Arbetsrätt 1 Klassrum Umeå
Arbetsrätt 1 Klassrum Umeå
Basic EU Law Klassrum Umeå
Basic EU Law Klassrum Umeå
Beskattningsrätt 1 Klassrum Umeå
Beskattningsrätt 1 Klassrum Umeå
Beskattningsrätt 1 Distans Distans
Comparative Law Klassrum Umeå
Comparative Law Klassrum Umeå
Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering Klassrum Umeå
Förvaltningsrätt Distans Distans
Handelsrätt Klassrum Umeå
Idrottsjuridik Klassrum Umeå
Introduction to Swedish Law Klassrum Umeå
Introduction to Swedish Law Klassrum Umeå
Juridisk översiktskurs Distans Distans
Juridisk översiktskurs Klassrum Umeå
Juridisk översiktskurs Distans Distans
Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt Klassrum Umeå
Victimology Klassrum Umeå
Victimology Klassrum Umeå
Affärsjuridik
Introduktion till affärsjuridik Klassrum Umeå
Introduktion till affärsjuridik Klassrum Umeå
Kommunikation / Media
Brott och medier Distans Distans
Datakommunikation och datornät Klassrum Umeå
Digitala och sociala medier Distans Distans
Journalistik, medier och kommunikation Distans Distans
Journalistik, medier och kommunikation A Klassrum Umeå
Klimatkommunikation Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap C Klassrum Umeå
Medier och populärkultur Distans Distans
PR, medier och samhälle Distans Distans
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Umeå
Programmet för strategisk kommunikation Klassrum Umeå
Propaganda, public relations och journalistik Klassrum Umeå
Senare del Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, T5 Klassrum Umeå
Senare del Programmet för strategisk kommunikation, T3, T5 Klassrum Umeå
Systemtänkande Klassrum Umeå
Foto
Fotografiet och bildsamhället Distans Distans
Grafisk design
Grafisk design & Media A för lärare Klassrum Umeå
Grafisk design & Media B för lärare Klassrum Umeå
Grafisk design och Media B Klassrum Umeå
Grafisk form och visuell kultur Distans Distans
Kandidatprogrammet i industridesign Klassrum Umeå
Journalistik
Journalistik, medier och kommunikation B Klassrum Umeå
Journalistprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Journalistprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Kreativt skrivande
Kreativt skrivande A: Att skriva i olika genrer Distans Distans
Kreativt skrivande A: Konsten att berätta Distans Distans
Kreativt skrivande B: Litterärt projekt och temaarbete Distans Distans
Kreativt skrivande B: Litterärt projekt och uppsatsarbete Distans Distans
Kreativt skrivande C: Skrivprocess och uppsatsarbete Distans Distans
Marknadsföring / PR
Försäljningsstrategier Klassrum Umeå
Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C Klassrum Umeå
Medieproduktion
Digital medieproduktion Klassrum Umeå
Ledarskap / Organisation
Analysis of Business Culture C Klassrum Umeå
Analysis of Business Culture C Klassrum Umeå
Leadership, Negotiation, and Decision-Making Klassrum Umeå
Leadership, Negotiation, and Decision-Making Klassrum Umeå
Ledarskap och ledarskapsutveckling A Distans Distans
Ledarskap och ledarskapsutveckling A Distans Distans
Organisationsförändringar Klassrum Umeå
Styrning och organisering Klassrum Umeå
Kris- och konflikthantering
Freds- och konfliktstudier B Klassrum Umeå
Introduktion till freds- och konfliktstudier Distans Distans
Ledarskap
Ledarskap i friluftsliv Klassrum Umeå
Strategiskt ledarskap Klassrum Umeå
Projektledning
Att leda och driva projekt Distans Distans
Att leda och driva projekt Distans Distans
Att leda och driva projekt Distans Distans
Projektledning Distans Distans
Naturvetenskap
Humanbiologi och laboratoriemetodik Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Biologi Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Geovetenskap Klassrum Umeå
Kvalitetssäkring och klinisk dokumentation Klassrum Umeå
Naturens mångfald för geografilärare Klassrum Umeå
Naturens mångfald för naturkunskapslärare Klassrum Umeå
Biologi
Artkunskap och systematik Klassrum Umeå
Artkunskap och systematik för biologilärare Klassrum Umeå
Bakteriell Fysiologi och Patogenes Klassrum Umeå
Basal och molekylär genetik Klassrum Umeå
Energiteknisk biologi Klassrum Umeå
Fysiologi Klassrum Umeå
Genetik II Klassrum Umeå
Genetik och evolution Klassrum Umeå
Immunologi Klassrum Umeå
Inventering av biologisk mångfald Klassrum Umeå
Mikrobiologi och basal molekylärbiologi Klassrum Umeå
Naturens mångfald Klassrum Umeå
Neurobiologi Klassrum Umeå
Organismbiologi Klassrum Umeå
Vattenvård Klassrum Umeå
Geovetenskap
Ekologi och geovetenskap Klassrum Umeå
Geoteknikens grunder Klassrum Umeå
Klimatförändringar - orsaker och verkan Klassrum Umeå
Klimatförändringar för geografilärare Klassrum Umeå
Mark och vatten - fältmetoder Klassrum Umeå
Miljöbiogeokemi Klassrum Umeå
Processer i naturen Klassrum Umeå
Kemi
Inledande miljövetenskap Klassrum Umeå
Matematik
Algebraiska strukturer Klassrum Umeå
Basfärdigheter i algebra Klassrum Umeå
Differentialekvationer Klassrum Umeå
Flervariabelanalys och differentialekvationer Klassrum Umeå
Fysikens matematiska metoder Klassrum Umeå
Introduktion till grafteori Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i matematik Klassrum Umeå
Kontinuerlig optimering Klassrum Umeå
Kvalitetsteknik och försöksplanering Klassrum Umeå
Logik och formella metoder Klassrum Umeå
Logik och formella metoder Klassrum Umeå
Matematik 2 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Distans Distans
Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4-6 Distans Distans
Matematikdidaktik 2 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet Klassrum Umeå
Matematisk introduktion till maskininlärning Klassrum Umeå
Reell analys Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i matematik Klassrum Umeå
Statistik för lärare Klassrum Umeå
Stokastiska processer och simulering Klassrum Umeå
Talteori Klassrum Umeå
Miljö
Kandidatprogrammet i miljövetenskap med hållbarhetsprofil Klassrum Umeå
Matkultur och hållbarhet Distans Distans
Miljöbalken Distans Distans
Miljöfarlig verksamhet Klassrum Umeå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet, decentraliserad utbildning - VFU inom Regionerna Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen Distans Distans
HR-arbete i teori och praktik II Distans Distans
Personalvetarprogrammet Klassrum Umeå
Arbetsmiljö
Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete Klassrum Umeå
Risk, säkerhet och arbetsmiljö Distans Distans
Restaurang
Mat / Dryck
Den vegetariska måltiden Klassrum Umeå
Drycker och mat i kombination Klassrum Umeå
Måltider, hälsa och hållbarhet Klassrum Umeå
Måltids- och restaurangvetenskap 1 Klassrum Umeå
Svenska mattraditioner Klassrum Umeå
Vinkunskap-fördjupning Klassrum Umeå
Samhällsvetenskap
Examensarbete för kandidatexamen i polisiärt arbete Distans Distans
Kriminologi A Klassrum Umeå
Kriminologi C Klassrum Umeå
Kvalitativ metod I Distans Distans
Kvantitativ metod I Distans Distans
Polisiärt arbete i praktiken Distans Distans
Samhällsvetarprogrammet Klassrum Umeå
Fred- och utvecklingsstudier
Freds- och konfliktstudier A Klassrum Umeå
Freds- och konfliktstudier C Klassrum Umeå
Geografi
Detaljplanering Klassrum Umeå
Fysisk infrastruktur och detaljplanering Klassrum Umeå
GIS för samhällsplanering Klassrum Umeå
Introduktion till GIS Klassrum Umeå
Introduktion till kulturgeografi Klassrum Umeå
Regional utveckling och planering Klassrum Umeå
Teman inom kulturgeografi Klassrum Umeå
Vetenskapliga metoder i geografi Klassrum Umeå
Samhällsplanerarprogrammet
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Umeå
Statistik
Senare del av Programmet i statistik och data science T3, T5 Klassrum Umeå
Statsvetenskap
Handel och lokalisering Klassrum Umeå
Introduktion till läraryrket Distans Distans
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Klassrum Umeå
Skolans uppdrag (UVK) Distans Distans
Statsvetenskap A Klassrum Umeå
Sport / Fritid
Idrott och sport
Den analytiska tränaren: att använda vetenskap i idrottspraktiken Distans Distans
Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa Klassrum Umeå
Idrottspedagogisk forskning 1 Klassrum Umeå
Idrottspsykologi: verktyg för prestation och hälsa Distans Distans
Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 2 Klassrum Umeå
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Klassrum Umeå
Nordiskt friluftsliv Klassrum Umeå
Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 1 Klassrum Umeå
Senare del Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling, T3 Klassrum Umeå
Socialpsykologiska aspekter av tränarskap Klassrum Umeå
Tillämpat ledarskap inom idrott Distans Distans
Språk
Didaktik för modersmålslärare Distans Distans
Engelska A1, nätkurs Distans Distans
Engelska A2, nätkurs Distans Distans
Engelska B1, nätkurs Distans Distans
Engelska C Distans Distans
Finska A, Grammatik, vokabulär och muntlig kommunikation Distans Distans
Finska B, Grammatik, vokabulär och skriftlig kommunikation Distans Distans
Finska C, Språkvetenskap och litteratur Distans Distans
Finska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Franska B Klassrum Umeå
Franska B, Språkdidaktik, Fokus Franska Distans Distans
Franska för ämneslärare, kurs 2 Klassrum Umeå
Humor och makt: Språkvetenskapliga perspektiv Distans Distans
Humor och makt: Språkvetenskapliga perspektiv Distans Distans
Intensivkurs i svenska 2: fortsättningskurs Klassrum Umeå
Introduktion till språk och kultur i norra Skandinavien Distans Distans
Italienska A:1 Distans Distans
Italienska BI Distans Distans
Italienska C, Italiensk medeltida litteratur Distans Distans
Metafor och metonymi i politisk diskurs Klassrum Umeå
Meänkieli A, Grammatik, vokabulär och muntlig kommunikation Distans Distans
Meänkieli, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Runor och vikingarnas språk Distans Distans
Ryska A, Text och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska B, Text, muntlig kommunikation och litteratur Distans Distans
Ryska C, Språk, litteratur och språkfärdighet Distans Distans
Samiska B, Kultur och traditioner II Distans Distans
Samiska B, Lulesamiska Distans Distans
Samiska B, Nordsamiska Distans Distans
Samiska B, Samer och urfolk i världen II Distans Distans
Samiska B, Sydsamiska Distans Distans
Samiska: Lulesamiska, Kvalifikationskurs steg 3-4 Distans Distans
Samiska: Lulesamiska, Nybörjarkurs steg 1-2 Distans Distans
Samiska: Nordsamiska, Kvalifikationskurs steg 3-4 Distans Distans
Samiska: Nordsamiska, Nybörjarkurs steg 1-2 Distans Distans
Samiska: Sydsamiska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Distans Distans
Samiska: Sydsamiska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Spanska B Klassrum Umeå
Spanska B (nätkurs) Distans Distans
Spanska B, Språkdidaktik, Fokus Spanska Distans Distans
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs III Klassrum Umeå
Svenska som andraspråk A, Andraspråksutveckling Distans Distans
Svenska som andraspråk A, Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning Distans Distans
Svenska som andraspråk B Klassrum Umeå
Svenska som andraspråk B, Bedömning av andraspråksutveckling Distans Distans
Svenska språket A Klassrum Umeå
Svenska språket A: Retorik Distans Distans
Svenska språket A: Skrivande i utbildning och yrkesliv Distans Distans
Svenska språket A: Svenska språkets grammatik Klassrum Umeå
Svenska/Nordiska språk B Klassrum Umeå
Svenska/Nordiska språk B: Samtalsanalys Klassrum Umeå
Svenska/Nordiska språk C: Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Svenska/Nordiska språk C: Språkvård förr och idag Distans Distans
Svenska/Nordiska språk C: Teori och metod Distans Distans
Tyska A, Den moderna tyskans struktur Distans Distans
Tyska A, Modern tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria Distans Distans
Tyska B, Individuell fördjupning i tysk språk- eller litteraturvetenskap Distans Distans
Tyska B, Språk- och kulturkompetens Distans Distans
Tyska B, Språkdidaktik - fokus tyska Distans Distans
Tyska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Tyska C, Språkdidaktik i teori och praktik Distans Distans
Tyska för ämneslärare, kurs 1 Klassrum Umeå
Tyska för ämneslärare, kurs 3 Klassrum Umeå
Engelska
Engelska A för internationella avtalsstudenter och free-movers Klassrum Umeå
Engelska A för internationella avtalsstudenter och free-movers Klassrum Umeå
Engelska A, Academic Writing Distans Distans
Engelska A, Allmän inriktning Klassrum Umeå
Engelska A, Allmän inriktning Klassrum Umeå
Engelska A, Grammatik och översättning Klassrum Umeå
Engelska A, Grammatik och översättning Klassrum Umeå
Engelska A, Kulturstudier och akademiskt skrivande Klassrum Umeå
Engelska A, Kulturstudier och akademiskt skrivande Klassrum Umeå
Engelska A, Litteratur Klassrum Umeå
Engelska A, Litteratur Klassrum Umeå
Engelska B Klassrum Umeå
Engelska B, Språkvetenskaplig översiktskurs Klassrum Umeå
Engelska B2, nätkurs Distans Distans
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, litteraturvetenskaplig inriktning Distans Distans
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, litteraturvetenskaplig inriktning Distans Distans
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning Distans Distans
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning Distans Distans
Finska
Finska A, Textläsning, skriftlig kommunikation och realia Distans Distans
Finska B, Texter, litteraturhistoria och muntlig kommunikation Distans Distans
Finska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Finska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Distans Distans
Meänkieli A, Textläsning, kultur och skriftlig kommunikation Distans Distans
Meänkieli, Kvalifikationskurs (steg 3) Distans Distans
Meänkieli, Påfartskurs (steg 4) Distans Distans
Meänkieli, Påfartskurs (steg 4) Distans Distans
Franska
Franska A Klassrum Umeå
Franska A Litteratur- och kulturstudier samt skriftlig produktion Distans Distans
Franska B, Fransk språkvetenskap och språkhistoria Distans Distans
Franska B, Språk- och kulturkompetens Distans Distans
Franska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Franska C, Språkbruk, språk- och litteraturvetenskap Klassrum Umeå
Franska, Aktivera din Franska Distans Distans
Franska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Distans Distans
Franska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Distans Distans
Franska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Franska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Italienska
Italienska A:2 Distans Distans
Italienska BII Distans Distans
Italienska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Italienska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Italienska C, Språkvetenskap, översättning och översättningsteori Distans Distans
Italienska, Kvalifikationskurs, steg 3 Distans Distans
Italienska, Kvalifikationskurs, steg 3 Distans Distans
Italienska, Nybörjarkurs Distans Distans
Italienska, Nybörjarkurs Distans Distans
Lingvistik och språkvetenskap
Lingvistik A, Världens språk Distans Distans
Lingvistik B, Att analysera språk Distans Distans
Lingvistik B, Språkutveckling och språkinlärning Distans Distans
Lingvistik B, Språkutveckling och språkinlärning Distans Distans
Lingvistik C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Ryska
Ryska A, Fonetik och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska A, Grammatik Distans Distans
Ryska A, Kultur och historia Distans Distans
Ryska B, Grammatik, skriftlig kommunikation och realia Distans Distans
Ryska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Ryska, Kurs för nybörjare (steg 1) Distans Distans
Ryska, Kurs för nybörjare (steg 1) Distans Distans
Ryska, Kvalifikationskurs (steg 2-3) Distans Distans
Ryska, Kvalifikationskurs (steg 2-3) Distans Distans
Spanska
Spanska A, Litteratur och kultur Distans Distans
Spanska A, Muntlig och skriftlig kommunikation Distans Distans
Spanska A1 Klassrum Umeå
Spanska C, Lingvistik, litteratur och språkfärdighet Distans Distans
Spanska C, Lingvistik, litteratur och språkfärdighet Klassrum Umeå
Spanska för ämneslärare, kurs 2 Klassrum Umeå
Spanska, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Spanska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Distans Distans
Spanska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Distans Distans
Spanska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Spanska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Svenska
Barns språkutveckling Distans Distans
Intensivkurs i svenska 1: grundläggande kurs Klassrum Umeå
Intensivkurs i svenska 3: behörighetsgivande kurs Klassrum Umeå
Lingvistik A/Svenska språket A: Sociolingvistik Distans Distans
Läs- och skrivinlärning Distans Distans
Läsa och skriva i alla ämnen. För lärare i åk 4-6 Distans Distans
Språk och kön Distans Distans
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs I Klassrum Umeå
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs I Klassrum Umeå
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs II Klassrum Umeå
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs II Klassrum Umeå
Tyska
Tyska A med allmän inriktning Klassrum Umeå
Tyska A, Kultur och muntlig färdighet Distans Distans
Tyska A, Ordförråd och skriftlig färdighet Distans Distans
Tyska B, Språkstruktur och språkvariation Distans Distans
Tyska C, Språkstruktur, språkbruk och litteratur Distans Distans
Tyska, Kvalifikationskurs (steg 3) Distans Distans
Tyska, Kvalifikationskurs (steg 3) Distans Distans
Tyska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Tyska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Tyska, Påfartskurs (steg 4) Distans Distans
Säkerhet / Skydd
Polis
Introduktion till polisiärt arbete Distans Distans
Teknik
Artificiell Intelligens i samhället Distans Distans
Astronomi och meteorologi Distans Distans
Datadrivet värdeskapande inom sport Distans Distans
Datorspel och lärande I Distans Distans
Datorspel och lärande I Distans Distans
Digital kompetens och lärande I Distans Distans
Digital kompetens och lärande I Distans Distans
Digital speldesign Distans Distans
Digitalt berättande och kreativt lärande Distans Distans
Digitalt berättande och kreativt lärande Distans Distans
Elektrodynamik Klassrum Umeå
Elektrodynamik med vektoranalys Klassrum Umeå
Fysik för geovetare Klassrum Umeå
Fysikalisk modellering och beräkningsteknik Klassrum Umeå
Fördjupning i termodynamik Klassrum Umeå
Informationsteori, nätverk och marknader Klassrum Umeå
Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik Klassrum Umeå
Introduktion till digital medieproduktion Klassrum Umeå
Kvantmekanik 1 Klassrum Umeå
Kvantmekanikens grunder Klassrum Umeå
Laborativ problemlösning i fysik Klassrum Umeå
Mekanik och energifysik Klassrum Umeå
Perspektiv på digitalisering Klassrum Umeå
Termodynamik B Klassrum Umeå
Fordonsteknik
Fordonsteknik Distans Distans
Industri och produktion
Industriellt byggande Klassrum Umeå
Industridesign
Senare del av Kandidatprogrammet i industridesign, T3,T5 Klassrum Umeå
Miljö och energiteknik
Miljökunskap med inriktning mot energiteknik Klassrum Umeå
Termodynamik Klassrum Umeå
Värme- och masstransport I Klassrum Umeå
Utbildning / Pedagogik
Att skriva ungdomslitteratur Distans Distans
Bilderboken och barnromanen Distans Distans
Digitala verktyg i Slöjd Distans Distans
Digitalisering i förskolan Distans Distans
Dokumentation i förskolan i en digitaliserad tid: möjligheter och utmaningar Distans Distans
Engelska 2 för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Klassrum Umeå
Förskollärarprogrammet Klassrum Umeå
Grundlärarprogrammet - fritidshem Klassrum Umeå
Idrott och hälsa 2 Klassrum Umeå
Idrott, fostran och socialisation Klassrum Umeå
Kulturskolans didaktik 1 - Estetik, bildning och digitala verktyg Distans Distans
Kulturskolans didaktik 2 - Didaktik och forskningsöversikt Distans Distans
Källkritik på nätet i förskola och skola Distans Distans
Källkritik på nätet i förskola och skola Distans Distans
Läsfrämjande och kreativ litteraturförmedling Distans Distans
Medier och lärande Klassrum Umeå
Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2 Klassrum Umeå
Specialpedagogik för yrkeslärare Distans Distans
Specialpedagogik och socioemotionella svårigheter Distans Distans
Ungdomsromanen i samtiden Distans Distans
Utbildningsplanering Klassrum Umeå
Grundlärare
Matematikdidaktik 1 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet Klassrum Umeå
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet - Hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet - Matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet - Specialidrott Distans Distans
Pedagogik
Att undervisa i Musikteori Distans Distans
Estetiska ämnen C - inriktning kulturskolepedagogik Distans Distans
Slöjd 2b, textil Distans Distans
Slöjd 2b, trä- och metall Distans Distans
Slöjd fördjupning, textil Distans Distans
Slöjd fördjupning, Trä- och metall Distans Distans
Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Distansutbildning Distans Distans
Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Reguljär utbildning Klassrum Umeå
Ämneslärare
Biologididaktik 1 för ämneslärare Klassrum Umeå
Biologididaktik 2 för ämneslärare Klassrum Umeå
Fysikdidaktik 1 för ämneslärare Klassrum Umeå
Fysikdidaktik 2 för ämneslärare Klassrum Umeå
Kemididaktik 1 för ämneslärare Klassrum Umeå
Kemididaktik 2 för ämneslärare Klassrum Umeå
Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare Klassrum Umeå
Naturkunskapsdidaktik 2 för ämneslärare Klassrum Umeå
Svenska för ämneslärare, kurs 2 Klassrum Umeå
Vård / Omsorg
Omvårdnad, examensarbete för kandidat Distans Distans
Radiografi - självständigt arbete Distans Distans
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Umeå
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap, epidemiologi och biostatistik Klassrum Umeå
Medicin
Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården Klassrum Umeå
Sjuksköterska
Studieort Örnsköldsvik: Sjuksköterskeprogrammet - Praktik i Örnsköldsvik med omnejd Distans Distans
Tandhygienist
Senare del av Tandhygienistprogrammet, T4 Distans Distans
Tandläkare
Tandteknikerprogrammet Klassrum Umeå
Tandsköterska
Käkkirurgisk operationssjukvård för tandsköterskor Distans Distans
Vårdadministratör
Vårdadministration C Distans Distans
Vårdadministrativa programmet Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Klassrum Umeå
Beteendevetenskap
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar Klassrum Umeå
Hjärnavbildning Klassrum Umeå
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Klassrum Umeå
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Beteendevetenskap Distans Distans
Senare del Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Språk och kognition Distans Distans
Kriminologi
Magisterprogram i polisiärt arbete Distans Distans
Psykologi
Beteendeförändring och arbetslivsinriktad rehabilitering Distans Distans
Formellt och kognitivt resonerande Klassrum Umeå
Hälsopsykologi I: Introduktion Klassrum Umeå
Hälsopsykologi II: Livsstilsperspektiv Klassrum Umeå
Sociologisk forskningsöversikt Klassrum Umeå
Utvecklingspsykologi med inriktning mot kognitiv och socio-emotionell utveckling Distans Distans
Psykoterapi
Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: Bedömning Distans Distans
Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: Behandling Distans Distans
Psykoterapeutprogrammet - Allmän inriktning Distans Distans
Psykoterapeutprogrammet - Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi Distans Distans
Sociologi
Human Resource Management and Development Klassrum Umeå
Magisteruppsats i socialt arbete Distans Distans
Masterprogram i socialt arbete Distans Distans
Masterprogrammet i sociologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i socialt arbete Distans Distans
Masteruppsats i socialt arbete Distans Distans
Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete Distans Distans
Senare del Masterprogrammet i sociologi, T3 Klassrum Umeå
Socialt arbete för delaktighet och medborgarskap - samhällsstöd vid psykisk och intellektuell funktionsnedsättning Distans Distans
Sociologisk teori Klassrum Umeå
Bygg / Anläggning
Elektriker
Diagnostisk radiologi för ingenjörer Klassrum Umeå
Linjära reglersystem Klassrum Umeå
Mekatronik Klassrum Umeå
Reglermetoder för robotapplikationer Klassrum Umeå
Studentkonferens i elektronik och mekatronik Klassrum Umeå
System och algoritmer för autonoma fordon Distans Distans
Telerobotik och tillämpad sensorfusion Klassrum Umeå
Data / IT
Beräkningskomplexitet Klassrum Umeå
Databasteknik Klassrum Umeå
Datasekretess Klassrum Umeå
Effektiva algoritmer Klassrum Umeå
Intelligens och IQ Distans Distans
Kausal inferens Distans Distans
Kognitiv interaktionsdesign Klassrum Umeå
Optimering med tillämpningar Klassrum Umeå
Reverse Engineering Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i artificiell intelligens Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och användarupplevelse, T3 Klassrum Umeå
Student Conference in Computing Science Klassrum Umeå
Trender inom interaktiva intelligenta miljöer Klassrum Umeå
Systemvetenskap
Avancerade distribuerade system Klassrum Umeå
Djur / Natur
Akvatiska ekosystem Klassrum Umeå
Analys av fältdata Klassrum Umeå
Ekonomi
Ekonomisk analys av insatser för hälsa och välfärd Distans Distans
Finansiell ekonometri Klassrum Umeå
Finansiell ekonomi 3, räntebärande instrument Klassrum Umeå
Kapitalism, klimat och kriser: Historiska perspektiv på miljö och ekonomisk utveckling Klassrum Umeå
Kapitalism, klimat och kriser: Historiska perspektiv på miljö och ekonomisk utveckling Klassrum Umeå
Magisterkurs i ekonomisk historia Klassrum Umeå
Matematik för ekonomer I D7 Klassrum Umeå
Miljöekonomisk profilkurs Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering, T3 Klassrum Umeå
Strategic Business Development D Klassrum Umeå
Strategic Entrepreneurship, Networks and Internationalisation D Klassrum Umeå
Företagsekonomi
Accounting Auditing and Control D Klassrum Umeå
Corporate Finance and Analysis D Klassrum Umeå
Corporate Governance D Klassrum Umeå
Financial Management D Klassrum Umeå
Management Accounting and Analysis D Klassrum Umeå
Managerial Perspectives on Strategy and People D Klassrum Umeå
Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes D Klassrum Umeå
Project Management and Organizational Design D Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i finansiering, T3 Klassrum Umeå
Nationalekonomi
Ekonometri I D12 Klassrum Umeå
Finansiell ekonomi D2 Klassrum Umeå
Finansiell ekonomi II D21 Klassrum Umeå
Finansiella kriser och den globala ekonomin: En historia om kriser och långsiktig utveckling Klassrum Umeå
Finansiella kriser och den globala ekonomin: En historia om kriser och långsiktig utveckling Klassrum Umeå
Mikroekonomisk analys och tillämpningar Klassrum Umeå
Offentlig ekonomi D16 Klassrum Umeå
Redovisning / Bokföring
Senare del Masterprogrammet i redovisning, T3 Klassrum Umeå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Masterprogrammet i fri konst Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i fri konst, T3 Klassrum Umeå
Farmaci
Biomedicin
Avancerad biomedicin Klassrum Umeå
Projektarbete i biomedicin Klassrum Umeå
Senare del av Masterprogram i Biomedicin Klassrum Umeå
Farmakologi
Farmakologi N/T Klassrum Umeå
Masterprogrammet i farmaci Distans Distans
Humaniora
Digitala metoder inom humaniora och samhällsvetenskap Klassrum Umeå
Fördjupning inom vetenskaplig metodik Distans Distans
Bibliotekarie
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Klassrum Umeå
Filosofi
Den artificiella intelligensens filosofi: Etik och policy Distans Distans
Etnografiskt författarskap och etnografiska framställningsformer - kvalitativt vetenskapligt skrivande Distans Distans
Magisterkurs i filosofi Klassrum Umeå
Magisterkurs i filosofi Distans Distans
Magisterkurs i filosofi Distans Distans
Magisterkurs i filosofi Klassrum Umeå
Magisterkurs i filosofi II Klassrum Umeå
Magisterkurs i filosofi II Distans Distans
Magisterkurs i filosofi II Klassrum Umeå
Magisterkurs i filosofi II Distans Distans
Magisteruppsats i filosofi Klassrum Umeå
Magisteruppsats i filosofi Distans Distans
Magisteruppsats i filosofi Klassrum Umeå
Masterkurs i filosofi Klassrum Umeå
Masterkurs i filosofi Klassrum Umeå
Masterkurs i filosofi Distans Distans
Masteruppsats i filosofi Distans Distans
Masteruppsats i filosofi Klassrum Umeå
Masteruppsats i filosofi Klassrum Umeå
Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter Klassrum Umeå
Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter Klassrum Umeå
Genusvetenskap
Bekönat våld Distans Distans
Magisterprogram i genus, rättvisa och samhälle Distans Distans
Normkritisk genuspedagogik Distans Distans
Historia
Fascismens historia Distans Distans
Historiska perspektiv på demokrati Distans Distans
Magisterkurs i historia Distans Distans
Magisterkurs i historia Klassrum Umeå
Magisterkurs i historia II Klassrum Umeå
Magisterkurs i historia II Distans Distans
Magisterkurs i idéhistoria Distans Distans
Magisteruppsats i historia Distans Distans
Magisteruppsats i historia Klassrum Umeå
Magisteruppsats i idéhistoria Distans Distans
Masterkurs i historia Distans Distans
Masterkurs i historia Klassrum Umeå
Masterkurs i idéhistoria Distans Distans
Masteruppsats i historia Klassrum Umeå
Masteruppsats i historia Distans Distans
Masteruppsats i idéhistoria Distans Distans
Miljötänkandets historia Distans Distans
Political violence Distans Distans
Politisk idéhistoria - perspektiv på demokratiska rättigheter Distans Distans
Populärvetenskap - historia, teori, praktik Distans Distans
Ukraina mellan öst och väst Distans Distans
Konstvetenskap
Bilden som vetenskaplig källa Distans Distans
Magisteruppsats i konst- och bildvetenskap Distans Distans
Masterprogrammet i tillämpad kulturvetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i Konst- och bildvetenskap Distans Distans
Kulturvetenskap
Magisteruppsats i etnologi Distans Distans
Magisteruppsats i museologi Klassrum Umeå
Masterkurs - Individuellt projekt i kultur- och medievetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i etnologi Distans Distans
Masteruppsats i museologi Klassrum Umeå
Profilkurs: Den sovjetiska myten i nutida rysk kultur Distans Distans
Profilkurs: Litteratur och medicin Distans Distans
Samiska studier, Forskningsmetoder i urfolksstudier Distans Distans
Tillämpad kulturvetenskap 1 Klassrum Umeå
Tillämpad kulturvetenskap II Klassrum Umeå
Litteraturvetenskap
Engelska, Att skapa litterära mästerverk Distans Distans
Forskningsintervjuer, narrativ analys, översättning och skrivande: att forska på flera språk Distans Distans
Kreativt akademiskt skrivande Distans Distans
Litteraturteoretisk fördjupning och projektarbete på avancerad nivå Klassrum Umeå
Litteraturvetenskaplig teori och metod Distans Distans
Litteraturvetenskapliga studier på avancerad nivå Klassrum Umeå
Magisteruppsats i litteraturvetenskap Klassrum Umeå
Masterprogrammet i litteraturvetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i litteraturvetenskap Klassrum Umeå
Profilkurs: Det föreställda Arktis Distans Distans
Senare del av Masterprogrammet i litteraturvetenskap, T3 Klassrum Umeå
Tyska, Att skapa litterära mästerverk Distans Distans
Religionsvetenskap
Genus, sexualitet och bibeln: icke-språklig magisterkurs i exegetik Distans Distans
Genus, sexualitet och bibeln: språklig magisterkurs i exegetik Distans Distans
Kyrkosyn och liturgik: magisterkurs Distans Distans
Magisteruppsats i religionsvetenskap Distans Distans
Magisteruppsats i religionsvetenskap Distans Distans
Magisteruppsats i teologi Distans Distans
Magisteruppsats i teologi Klassrum Umeå
Martin Luthers och reformationens teologier: magisterkurs Distans Distans
Masteruppsats i religionsvetenskap Distans Distans
Masteruppsats i religionsvetenskap Distans Distans
Mystik och paranormala upplevelser: magisterkurs Distans Distans
Religionshistoria: magisterkurs Distans Distans
Religionspsykologi: magisterkurs Distans Distans
Religionsvetenskap: magisterkurs Distans Distans
Systematisk teologi - Dogmatik: magisterkurs Distans Distans
Systematisk teologi - Dogmatik: magisterkurs Klassrum Umeå
Systematisk teologi - Moderna och postmoderna perspektiv: magisterkurs Distans Distans
Systematisk teologi och etik: Magisterkurs Klassrum Umeå
Teori och metod i religionsvetenskap: Magisterkurs Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Företagssköterska Distans Distans
Kost och näringslära
Idrottsnutrition Distans Distans
Kost vid graviditet och amning Distans Distans
Mat, kultur och medier Distans Distans
Våra matvanor ur ett sociologiskt perspektiv Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Avancerad byggteknisk fördjupningskurs Klassrum Umeå
Design och produktutveckling
Avancerad tjänstedesign Klassrum Umeå
Avancerad tjänstedesign Klassrum Umeå
Interaktionsdesign och framväxande teknologier Klassrum Umeå
New Product Innovation D Klassrum Umeå
Information- och kommunikationsteknik
Kvalitativ forskning i informatik Klassrum Umeå
Magisteruppsats i informatik Klassrum Umeå
Magisteruppsats i informatik Klassrum Umeå
Maskinteknik
Materialhållfasthet Klassrum Umeå
Medicinsk teknik
Biofluidmekanik Klassrum Umeå
Biomedicinska sensorer och analys Klassrum Umeå
Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv Klassrum Umeå
Magnetresonanstomografi och ultraljud Klassrum Umeå
Medicinsk avbildning och analys Klassrum Umeå
Medicinteknisk säkerhet och riskhantering Klassrum Umeå
Röntgenteknik Klassrum Umeå
Strålningsdosimetri Klassrum Umeå
Tillämpad medicinsk bildbehandling Klassrum Umeå
Juridik
Anställningsavtalets rättsliga reglering Klassrum Umeå
Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning Klassrum Umeå
Beskattningsrätt II Klassrum Umeå
Ekonomisk familjerätt Klassrum Umeå
Fördjupad förvaltningsprocess Klassrum Umeå
Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden Klassrum Umeå
Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv Klassrum Umeå
International Commercial Arbitration Klassrum Umeå
International Commercial Arbitration Klassrum Umeå
International Commercial Arbitration Klassrum Umeå
Internationell arbetsrätt: Globala, regionala och nationella perspektiv Klassrum Umeå
Internationell handelsrätt Klassrum Umeå
Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering Klassrum Umeå
Kommersiell avtals- och marknadsrätt Klassrum Umeå
Kommersiell EU-rätt Klassrum Umeå
Kredit- och exekutionsrätt Klassrum Umeå
Kredit- och exekutionsrätt Klassrum Umeå
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Klassrum Umeå
Maktbalans och konstitutionellt genomdrivande Klassrum Umeå
Maktbalans och konstitutionellt genomdrivande Klassrum Umeå