Visa allastudier.se som: Mobil

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen!

För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i. Därför satsar vi på att skapa kreativa campus att mötas på – Campus Umeå, Konstnärligt Campus Umeå, Campus Skellefteå och Campus Örnsköldsvik – alla med moderna lokaler för studier och sköna miljöer. 

Campus Umeå, vårt huvudcampus, är ett av Sveriges största samlade universitetsområden. Här finns de flesta av våra utbildningar. Det gör det enkelt att läsa en extra kurs och ger massor av chanser att träffa studenter som läser helt andra utbildningar.

Till Umeå universitet kommer studenter från världens alla hörn. Många av våra utbildningar erbjuder dessutom möjligheter att studera utomlands. Taiwan, Mexiko eller Kina. Seoul, Toronto, Melbourne eller Reykjavik? Vad vill du upptäcka? Umeå universitet har hundratals partneruniversitet runt om i världen. Du kan komplettera din utbildning vid Umeå universitet med en termin, ett år eller mer – någonstans i världen.

Umeå universitet är ett praktiskt, öppet och nyfiket universitet, ett universitet som helt enkelt ger lust till utveckling!
 Här finns attraktiva utbildningar på både grund- och avancerad nivå och världsledande forskning inom flera områden.

Visa alla utbildningar med Umeå universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Klassrum Umeå
Handling Klassrum Umeå
Hjärnavbildning Klassrum Umeå
Högre kognitiva funktioner Klassrum Umeå
Intellektuellt funktionshinder - om vardag och livsvillkor för vuxna och äldre Distans Distans
Kognitionspsykologi 1 Klassrum Umeå
Kognitiv Design Klassrum Umeå
Kognitiv Neurovetenskap II Klassrum Umeå
Kulturens roller i diagnostik och behandling Distans Distans
Senare del av Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, inr Beteendevetenskap Distans Distans
Senare del Beteendevetenskapliga programmet inriktning mot IT-miljöer Klassrum Umeå
Språk och kognition Distans Distans
Statistik och empirisk metod Klassrum Umeå
Tillämpad kognitiv psykologi Klassrum Umeå
Vetenskaplig kommunikation Klassrum Umeå
Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign Klassrum Umeå
Visuell kognition Klassrum Umeå
Genusvetenskap
Bekönat våld Distans Distans
Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities Klassrum Umeå
Feministisk kunskapsproduktion, akademiskt skrivande och tvärvetenskapliga forskningsmetoder Klassrum Umeå
Feministisk teori och intersektionell analys Klassrum Umeå
Genus, kön, kropp: teorier och debatt Klassrum Umeå
Genus, nation och migration Klassrum Umeå
Genuspedagogik i lärmiljöer Distans Distans
Genusvetenskap: Feministisk teori och intersektionell analys Klassrum Umeå
Genusvetenskap: Makt och kön B Klassrum Umeå
Magisterprogram i genus, rättvisa och samhälle Distans Distans
Magisteruppsats i genusvetenskap Klassrum Umeå
Masterprogram i genusvetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i genusvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Miljöteoretiska perspektiv Klassrum Umeå
Psykologi
Avancerad Neuropsykologi Klassrum Umeå
Beteendeförändring och arbetslivsinriktad rehabilitering Distans Distans
Biologisk psykologi Klassrum Umeå
Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: Bedömning Klassrum Umeå
Hälsopsykologi Klassrum Umeå
Hälsopsykologi 1: Introduktion Klassrum Umeå
Hälsopsykologi 2: Livsstilsperspektiv Klassrum Umeå
Idrotts- och hälsopsykologi Klassrum Umeå
Intelligens och IQ Klassrum Umeå
Introduktionskurs i Psykologi Klassrum Umeå
Katastrofmedicin Klassrum Sollefteå
Kognitiv Neuropsykologi Klassrum Umeå
Kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen Klassrum Umeå
Magisterprogram i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi Klassrum Umeå
Magisteruppsats i psykologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i psykologi Klassrum Umeå
Masteruppsats psykologi Klassrum Umeå
Människan i ett utvecklingsperspektiv Klassrum Umeå
Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet Distans Distans
Personlighetspsykologi Klassrum Umeå
Psykologi 1 Klassrum Umeå
Psykologi 2 Klassrum Umeå
Psykologi 3 Klassrum Umeå
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Klassrum Umeå
Senare del kandidatprogram för kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Senare del Logopedprogrammet, T2, T4, T6, T8 Klassrum Umeå
Social- och gruppsykologi Klassrum Umeå
Socialpsykologi A Klassrum Umeå
Socialpsykologi B Klassrum Umeå
Sociologi C med inr mot socialpsykologi Klassrum Umeå
Utvecklingspsykologi Klassrum Umeå
Vetenskaplig metod Klassrum Umeå
Psykoterapi
Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: Behandling Klassrum Umeå
Psykologprogrammet Klassrum Umeå
Psykoterapeutprogrammet - Allmän inriktning Distans Distans
Psykoterapeutprogrammet - Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi Distans Distans
Samhällsvetenskap
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, litteraturvetenskaplig inriktning Distans Distans
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning Distans Distans
Evenemang Klassrum Umeå
Introduktion till samhällsekonomi Klassrum Umeå
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna Klassrum Umeå
Likabehandling och normkritik i lärandemiljön Distans Distans
Människan, miljön och samhället Distans Distans
Samhällsorientering för åk 4-6 Klassrum Umeå
Samhällsvetarprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Arkeologiprogrammet, T2, T4 Klassrum Umeå
Senare del Humanistiskt samhällsprogram, Historia Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Klassrum Umeå
Unga, sex och internet Distans Distans
Utbildningsdesign för E-lärande i arbetslivet Distans Distans
Sociologi
Familj i fokus Klassrum Umeå
Global sociologi Klassrum Umeå
Internationalisering och socialt arbete Distans Distans
Kriminologi A:2 Klassrum Umeå
Kriminologi B Distans Distans
Kultursociologi Klassrum Umeå
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna Klassrum Umeå
Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp Klassrum Umeå
Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete Klassrum Umeå
Magisteruppsats i socialt arbete Klassrum Umeå
Magisteruppsats i sociologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i socialt arbete Klassrum Umeå
Masteruppsats i socialt arbete Klassrum Umeå
Masteruppsats i sociologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i sociologi Klassrum Umeå
Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete Klassrum Umeå
Relation och förändring i människovårdande arbete Klassrum Umeå
Senare del Masterprogram i socialt arbete Klassrum Umeå
Senare del Sociologiprogrammet, Termin 2, 4 och 6 Klassrum Umeå
Socialpolitik i fokus Klassrum Umeå
Socialpolitik och familj i fokus Klassrum Umeå
Socialt arbete inom somatisk och psykiatrisk vård Klassrum Umeå
Socialt arbete med äldre Klassrum Umeå
Sociologi A Klassrum Umeå
Sociologi B Klassrum Umeå
Sociologi C Klassrum Umeå
Sociologiprogrammet Klassrum Umeå
Sociologisk teori och praktik Klassrum Umeå
Sociologiska perspektiv på arbete och familj Klassrum Umeå
Sociologiska perspektiv på globalisering och migration Klassrum Umeå
Sociologiska perspektiv på människa och miljö Klassrum Umeå
Sociologiska perspektiv på politiska attityder Klassrum Umeå
Utrednings- och utvärderingsarbete Klassrum Umeå
Socionom
Barn, unga och familj i socialt arbete Klassrum Umeå
Masterprogram i socialt arbete Klassrum Umeå
Senare del Socionomprogrammet Campus, Termin 3-7 Klassrum Umeå
Social Work in Sweden Klassrum Umeå
Socionomprogrammet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Swedish Social Welfare in Comparative Perspective Klassrum Umeå
Statistik
Biostatistik Klassrum Umeå
Försöksplanering och avancerad statistisk modellering Klassrum Umeå
Introduktion till data science Klassrum Umeå
Kausal inferens Klassrum Umeå
Magisteruppsats i Statistik Klassrum Umeå
Masterprogrammet i matematisk statistik Klassrum Umeå
Statistik A Klassrum Umeå
Statistik C1 Klassrum Umeå
Statistik C2: Självständigt arbete Klassrum Umeå
Statistik för internationella ekonomer Klassrum Umeå
Statistik för naturvetare Klassrum Umeå
Statistik för teknologer Klassrum Umeå
Statistik med inriktning mot logistik Klassrum Umeå
Statistisk kommunikation Klassrum Umeå
Statistiska metoder i genetik Klassrum Umeå
Statistiska tillämpningar Klassrum Umeå
Urvalsmetodik Klassrum Umeå
Statsvetenskap
Forskningsdesign och metod inom utbildningsvetenskap Klassrum Umeå
Fred och fredsbyggande Klassrum Umeå
Freds- och konfliktstudier A Klassrum Umeå
Freds- och konfliktstudier C Klassrum Umeå
Förvaltning Klassrum Umeå
Internationell ekonomisk historia (nivå 4) Distans Distans
Magisteruppsats i freds- och konfliktstudier Klassrum Umeå
Magisteruppsats i statsvetenskap Klassrum Umeå
Masterprogram i statsvetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Klassrum Umeå
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Klassrum Umeå
Masteruppsats i statsvetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i statsvetenskap Klassrum Umeå
Political violence Distans Distans
Programmet för civilt arbete Klassrum Umeå
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Klassrum Umeå
Samhällsvetenskapernas historia, samhällsroll och globala sammanhang Klassrum Umeå
Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis Klassrum Umeå
Statsvetenskap A Klassrum Umeå
Statsvetenskap B Klassrum Umeå
Statsvetenskap C Klassrum Umeå
Sverige i EU - Akademiska perspektiv och omvärldsbevakning Klassrum Umeå
Utbildning: Undervisning och lärande i en internationell kontext Klassrum Umeå
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod Distans Distans
Återuppbyggnad efter kriser och katastrofer Klassrum Umeå
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Arkitektprogrammet Klassrum Umeå
Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Klassrum Umeå
Senare del Arkitektprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Klassrum Umeå
Elektriker
Analog elektronik Klassrum Umeå
Analog kretsteknik Klassrum Umeå
Datakommunikation Distans Distans
Datorteknik och inbyggda system Klassrum Umeå
Deep Learning - metoder och tillämpningar Distans Distans
Digital elektronik Klassrum Umeå
Digital kretsteknik Klassrum Umeå
Digitalteknik Klassrum Umeå
Elektronikkonstruktion Klassrum Umeå
Elnät Klassrum Umeå
Fysiologiska mätsystem Klassrum Umeå
Grundläggande signalbehandling av media Klassrum Umeå
Linux som utvecklingsmiljö 1 Distans Distans
Linux som utvecklingsmiljö 2 Distans Distans
Mikrodatorteknik 1 Klassrum Umeå
Mikrodatorteknik 2 Klassrum Umeå
Optimal reglering av linjära system Klassrum Umeå
Reglersystem Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Klassrum Umeå
Sensorer och elektronik Klassrum Umeå
Simulera Analog Elektronik Distans Distans
System och algoritmer för autonoma fordon Distans Distans
Teknikutveckling och hållbart värdeskapande Klassrum Umeå
Tillämpad digital signalbehandling Klassrum Umeå
Tillämpad mätteknik Klassrum Umeå
Trådlösa sensornätverk Distans Distans
Data / IT
Applikationsutveckling för internet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar Klassrum Umeå
Avancerad biostatistik och epidemiologi Klassrum Umeå
Avancerad Datorgrafik och tillämpningar Klassrum Umeå
Beräkningskomplexitet Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Klassrum Umeå
Databasteknik och webbaserade system Klassrum Umeå
Datainsamling och analys Klassrum Umeå
Datastrukturer och algoritmer (C) Klassrum Umeå
Datastrukturer och algoritmer (Python) Klassrum Umeå
Datavetenskapens grunder Klassrum Umeå
Datorgrafik Klassrum Umeå
Datormoln Klassrum Umeå
Distribuerade system Klassrum Umeå
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap Klassrum Umeå
GIS, mobilitet och system Klassrum Umeå
Interaktivitet i smarta miljöer Klassrum Umeå
Introduktion till databashantering Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Kvalitativ dataanalys Klassrum Umeå
Magisterprogrammet i statistik och data science Klassrum Umeå
Masterprogrammet i beräkningsteknik Klassrum Umeå
Masterprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Masterprogrammet i IT Management Klassrum Umeå
Människa-datorinteraktion och användarupplevelse Klassrum Umeå
Människa-robotinteraktion Klassrum Umeå
Parallell programmering för multicore-baserade system Klassrum Umeå
Programmet i statistik och data science Klassrum Umeå
Programvaruteknik Klassrum Umeå
Projektkurs i datorseende Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Senare del Programmet i statistik och data science Klassrum Umeå
Statistik A1 Klassrum Umeå
Statistik A2 Klassrum Umeå
Trender inom interaktiva intelligenta miljöer Klassrum Umeå
Utveckling av mobila applikationer Klassrum, Distans Flera orter (2)
Visualisering av data Klassrum Umeå
Programmering
Objektorienterad programmeringsmetodik Klassrum Umeå
Systemvetenskap
Applikationsutveckling i Java Klassrum Umeå
Design av högpresterande mjukvara Klassrum Umeå
Interaktionsteknik Klassrum Umeå
Mekatronik Klassrum Umeå
Operativsystem Klassrum Umeå
Optimering med tillämpningar Klassrum Umeå
Programspråk Klassrum Umeå
Senare del Systemvetenskapliga programmet inr mot design, interaktion och innovation Klassrum Umeå
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Klassrum Umeå
Teknisk-vetenskapliga beräkningar Klassrum Umeå
Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Webbdesign
CSS-baserad webbdesign Distans Distans
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model Distans Distans
Ekonomi
Analysis of Business Culture C Klassrum Umeå
Civilekonomprogrammet Klassrum Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Klassrum Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Klassrum Umeå
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Klassrum Umeå
Corporate Governance D Klassrum Umeå
Ekonomisk historia B Klassrum Umeå
Ekonomisk och social geografi Klassrum Umeå
Entrepreneurial Financial Management C Klassrum Umeå
Financial Markets, Institutions and Financial Planning C Klassrum Umeå
Företagsekonomi A Klassrum Umeå
Företagsekonomi A1:2 Distans Distans
Företagsekonomi B53 Klassrum Umeå
Försäljningsstrategier Klassrum Umeå
Innovation Management D Klassrum Umeå
Internationell ekonomisk historia (nivå 1) Klassrum Umeå
Magisterkurs i ekonomisk historia Klassrum Umeå
Miljö- och naturresursekonomi B100:4 Klassrum Umeå
Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar Klassrum Umeå
New Venture Creation Klassrum Umeå
Offentlig ekonomi B100:5 Klassrum Umeå
Revenue Management Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprogrammet, Termin 2, 4 och 6 Klassrum Umeå
Senare del Masterprog i affärsutveckling o internationalisering T2,T4 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i finansiering T2, T4 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i management T2, T4 Klassrum Umeå
Social and Environmental Entrepreneurship C Klassrum Umeå
Sveriges ekonomiska geografi Klassrum Umeå
Finans / Analys / Kredit
Analys av finansiella data Klassrum Umeå
Masterprogrammet i finansiering Klassrum Umeå
Företagsekonomi
Att leda och driva projekt Distans Distans
Kandidatuppsats i företagsekonomi Klassrum Umeå
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Klassrum Umeå
Masterprogrammet i management Klassrum Umeå
Industriell ekonomi
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Klassrum Umeå
Industriell ekonomi A Klassrum Umeå
Industriell utveckling och ekonomisk förändring Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Klassrum Umeå
Nationalekonomi
Arbetsmarknadsekonomi B100:6 Klassrum Umeå
Finansiell ekonomi D2 Klassrum Umeå
Finansiell ekonomi II D21 Klassrum Umeå
Hälsoekonomi D24 Klassrum Umeå
Makroekonomisk analys D27 Klassrum Umeå
Masterprogrammet i Nationalekonomi Klassrum Umeå
Masteruppsats i nationalekonomi I Klassrum Umeå
Masteruppsats i nationalekonomi II Klassrum Umeå
Masteruppsats i nationalekonomi III Klassrum Umeå
Mikroekonomisk analys I D25 Klassrum Umeå
Mikroekonomisk analys II D26 Klassrum Umeå
Miljö- och naturresursekonomi D18 Klassrum Umeå
Nationalekonomi A100 Klassrum Umeå
Nationalekonomi A100:1 Klassrum Umeå
Nationalekonomi A100:2 Klassrum Umeå
Nationalekonomi A101:2 Klassrum Umeå
Nationalekonomi B100 Klassrum Umeå
Nationalekonomi B100:1 Klassrum Umeå
Nationalekonomi C100:1 Klassrum Umeå
Nationalekonomi C100:2 Klassrum Umeå
Offentlig ekonomi D16 Klassrum Umeå
Penningpolitik och finansiell ekonomi B100:3 Klassrum Umeå
Politices kandidatprogrammet Klassrum Umeå
Redovisning / Bokföring
Masterprogrammet i redovisning Klassrum Umeå
Redovisning C Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i redovisning T2, T4 Klassrum Umeå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild 1 Klassrum Umeå
Bild 2b, distans Distans Distans
Bild 3 Klassrum Umeå
Bild 3, fristående Klassrum Umeå
Design för idékommunikation Klassrum Umeå
Grundläggande tredimensionell formgivning Klassrum Umeå
Hot Team - innovationsprojekt Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i fri konst Klassrum Umeå
Kroki 1 Klassrum Umeå
Masterprogrammet i fri konst Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i fri konst Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i fri konst, T2, T4, T6 Klassrum Umeå
Slöjd 1, textil Distans Distans
Slöjd 1, Trä- och metall Distans Distans
Slöjd, design och hållbar utveckling Distans Distans
Slöjd, textil 2b, distans Distans Distans
Slöjd, tradition, kultur och slöjdtekniker i praktiken Klassrum Umeå
Slöjd, Trä- och metall 2b, distans Distans Distans
Designer
Väv- och kläddesign fördjupning Distans Distans
Musik
Arduino i estetiska ämnen - musik Distans Distans
Arrangering, komposition och musikteori 2 Distans Distans
Arrangering, Komposition och Musikteori 4 Distans Distans
Ensemblearrangering i Kulturskolan Distans Distans
Musik 1 30 hp, fristående Klassrum Umeå
Musik och Ljudbearbetning i Max/MSP Distans Distans
Musikskapande till Film, Dataspel och Teater B Distans Distans
Musikteori i kulturskola Distans Distans
Skapande musik - Songwriting Klassrum Umeå
Musikproduktion
Digitala verktyg och musikproduktion 1 Distans Distans
Musikproduktion 2 Klassrum Umeå
Musikproduktion 3 Klassrum Umeå
Teater / Artist
Skolmusikal Distans Distans
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Klassrum Umeå
Hantverk
Konsthantverk
Kroki 2 Klassrum Umeå
Skapandets intryck - utveckla och tala om hantverkets tysta kunskap Distans Distans
Hotell / Turism
Turism
Evenemang Klassrum Umeå
Hotellbranschens struktur och dynamik Klassrum Umeå
Masterprogrammet i turism Klassrum Umeå
Tourism Klassrum Umeå
Turismplanering Klassrum Umeå
Turismprogrammet Klassrum Umeå
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Dietistprogrammet Klassrum Umeå
Fysiologi för dietetik Klassrum Umeå
Hem- och konsumentkunskap A Distans Distans
Kostundersökningsmetodik Distans Distans
Kostvetarprogrammet Klassrum Umeå
Kostvetenskap A Klassrum Umeå
Kostvetenskap B Klassrum Umeå
Kostvetenskap C Klassrum Umeå
Magisteruppsats i kostvetenskap Distans Distans
Masteruppsats i kostvetenskap, 30 Distans Distans
Mat och media Distans Distans
Praktik inom kostområdet Klassrum Umeå
Senare del Dietistprogrammet, Termin 3, termin 5 Klassrum Umeå
Uppsats i kostvetenskap C Klassrum Umeå
Uppsats med inriktning hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Vetenskaplig metod med inriktning hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Juridik
Anställningsavtalets rättsliga reglering Klassrum Umeå
Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning Klassrum Umeå
Arbetsrätt 1 Klassrum Umeå
Balance of Power and Constitutional Enforcement Klassrum Umeå
Barnrätt Distans Distans
Basic EU Law Klassrum Umeå
Beskattningsrätt 1 Klassrum Umeå
Beskattningsrätt II Klassrum Umeå
Comparative Law Klassrum Umeå
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ekonomisk familjerätt Klassrum Umeå
Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden Klassrum Umeå
Förvaltningsrätt Klassrum Umeå
Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv Klassrum Umeå
Human Rights Law Klassrum Umeå
International Commercial Arbitration Klassrum Umeå
Internationell handelsrätt Klassrum Umeå
Introduction to Swedish Law Klassrum Umeå
Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering Klassrum Umeå
Kommersiell EU-rätt Klassrum Umeå
Kredit- och exekutionsrätt Klassrum Umeå
Kriminologi och viktimologi för jurister Klassrum Umeå
Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Klassrum Umeå
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Klassrum Umeå
Migrationsrätt Klassrum Umeå
Rule of Law, Constitutionalism and Fundamental Principles Klassrum Umeå
Rättsvetenskap/Miljörätt Klassrum Umeå
Språk, skrivande och demokrati Distans Distans
Straffprocess Klassrum Umeå
Victimology Klassrum Umeå
Affärsjuridik
Handelsrätt Klassrum Umeå
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Juridisk översiktskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Juristprogrammet
Juristprogrammet Klassrum Umeå
Kommunikation / Media
3D-modellering och siktanalys Klassrum Umeå
Att leda det digitala företaget Klassrum Umeå
Digital innovation Klassrum Umeå
Digital källkritik Distans Distans
Digital strategi Klassrum Umeå
Digitala och sociala medier Distans Distans
Journalistik, medier och kommunikation B Klassrum Umeå
Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Distans Distans
Medier, kommunikation och hållbar utveckling Distans Distans
PR, medier och samhälle Distans Distans
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Umeå
Programmet för strategisk kommunikation Klassrum Umeå
Senare del Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Umeå
Senare del Programmet för strategisk kommunikation Klassrum Umeå
Copywriting och skrivande
Kreativt akademiskt skrivande Distans Distans
Kreativt skrivande A: Att skriva i olika genrer Distans Distans
Grafisk design
Grafisk design och Media B Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i industridesign Klassrum Umeå
Informationsvetenskap
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Klassrum Umeå
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Klassrum Umeå
Digital kultur Klassrum Umeå
Informationsvetenskaplig teori Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i informatik Klassrum Umeå
Kvalitativ forskning i informatik Klassrum Umeå
Magisteruppsats i informatik Klassrum Umeå
Skolbibliotek i teori och praktik Distans Distans
Vetenskaplig kunskapsproduktion, kommunikation och informationshantering Klassrum Umeå
Journalistik
Journalistprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Journalistprogrammet Klassrum Umeå
Kommunikation
Hälsokommunikation och sociologiska perspektiv inom hem- och konsumentkunskap Distans Distans
Kommunikationens grunder Klassrum Umeå
Marknadsföring / PR
Masterprogrammet i marknadsföring Klassrum Umeå
New Product Innovation D Klassrum Umeå
Senare del Masterprog i marknadsföring T2 T4 Klassrum Umeå
Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C Klassrum Umeå
Medieproduktion
Digital medieproduktion Klassrum Umeå
Senare del Digital medieproduktion Klassrum Umeå
Multimedia
Applikationer i sensornätverk Distans Distans
Bildbehandling Klassrum Umeå
Innovativa mobila tjänster och system Klassrum Umeå
NoSQL-databaser Distans Distans
Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test" Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Klassrum Umeå
Sociala och interaktiva medier Klassrum Umeå
Teknik för sociala medier Klassrum Umeå
Kultur / Humanistiska inriktningar
Berättandets betydelser Distans Distans
Etnografi och kulturanalys Distans Distans
Etnografiskt författarskap och etnografiska framställningsformer - kvalitativt vetenskapligt skrivande Distans Distans
Humanistiskt samhällsprogram - Historia Klassrum Umeå
Magisteruppsats i etnologi Distans Distans
Arkeologi
Arkeologi B1 Särskilt nordeuropeisk Klassrum Umeå
Arkeologi och GIS - den geografiska dimensionen Klassrum Umeå
Arkeologiprogrammet Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i arkeologi Klassrum Umeå
Miljöarkeologi - Hållbarhet och kulturmiljövård Klassrum Umeå
Filosofi
Filosofi A Distans Distans
Filosofi B Distans, Klassrum Flera orter (2)
Filosofi C Klassrum Umeå
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Klassrum Umeå
Magisterkurs i filosofi Distans Distans
Magisterkurs i filosofi II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Magisteruppsats i filosofi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Masteruppsats i filosofi Klassrum Umeå
Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter Klassrum Umeå
Perceptionsfilosofi Distans Distans
Påbyggnadskurs i filosofi Distans Distans
Vetenskapligt tänkande Klassrum Umeå
Vetenskapsteori Klassrum Umeå
Historia
Drottningar och drottningskap i medeltida och tidigmoderna Europa Distans Distans
Historia A Klassrum Umeå
Historia B Klassrum Umeå
Historia C Klassrum Umeå
Idéhistoria A Distans Distans
Idéhistoria B Distans Distans
Magisterkurs i historia II Klassrum Umeå
Magisteruppsats i historia Distans, Klassrum Flera orter (2)
Magisteruppsats i idéhistoria Distans Distans
Masteruppsats i historia Klassrum Umeå
Miljötänkandets historia Distans Distans
Milstolpar i nordisk historia Klassrum Umeå
Senare del Masterprogram i Miljöarkeologi, T4 Klassrum Umeå
Skogens idéhistoria Distans Distans
Internationellt
Engelska A för internationella avtalsstudenter och free-movers Klassrum Umeå
Konstvetenskap
Konst i digitala miljöer Distans Distans
Konst och visuell kultur från efterkrigstid till nutid Distans Distans
Konst- och bildvetenskap B: Teori, metod och uppsats Distans Distans
Konst- och bildvetenskap C Distans Distans
Konstpedagogik i samtida konstformer Distans Distans
Kulturvetenskap
Etnologi B Klassrum Umeå
Etnologi B: Fältarbete och uppsats Distans Distans
Kulturanalys B Klassrum Umeå
Kulturanalysprogrammet Klassrum Umeå
Magisteruppsats i kulturanalys Distans Distans
Masteruppsats i etnologi Distans Distans
Masteruppsats i kulturanalys Distans Distans
Materiell kultur i museer Distans Distans
Museologi B: Pedagogik, utställning och representation Klassrum Umeå
Programmet för kulturentreprenörskap Klassrum Umeå
Samisk kultur: slöjd, musik och litteratur Distans Distans
Samiska B, Jämförande urfolksstudier II Distans Distans
Senare del Branschutbildningen för museer och kulturarv, termin 2 Klassrum Umeå
Senare del Kulturanalysprogrammet, termin 2 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogram i kultur- och medievetenskap Klassrum Umeå
Text i program- och utställningsverksamhet på det publika museet Distans Distans
Litteraturvetenskap
Engelska A, Litteratur Klassrum Umeå
Engelska B, Litteraturvetenskaplig översiktskurs Klassrum Umeå
Engelska, Att skapa litterära mästerverk Distans Distans
Engelska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för masterexamen Distans Distans
Kreativt skrivande B: Litterärt projekt och uppsatsarbete Distans Distans
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande B Klassrum Umeå
Magisteruppsats i litteraturvetenskap Klassrum Umeå
Masterprogrammet i litteraturvetenskap Klassrum Umeå
Masteruppsats i litteraturvetenskap Distans Distans
Profilkurs: Det föreställda Arktis Distans Distans
Profilkurs: Litteratur och funktionsnedsättning Distans Distans
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Klassrum Umeå
Senare del Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Klassrum Umeå
Tyska B, Litteratur och litteraturhistoria - från upplysningen till naturalismen Distans Distans
Tyska, Att skapa litterära mästerverk Distans Distans
Religionsvetenskap
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: icke-språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Historisk och praktisk teologi: kandidatkurs Klassrum Umeå
Historisk och praktisk teologi: magisterkurs Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i religionsvetenskap Klassrum Umeå
Kandidatuppsats i teologi Klassrum Umeå
Magisteruppsats i religionsvetenskap Distans Distans
Magisteruppsats i teologi Klassrum Umeå
Masteruppsats i religionsvetenskap Distans Distans
Masteruppsats i teologi Klassrum Umeå
Religionshistoria: kandidatkurs Distans Distans
Religionspedagogik: kandidatkurs Distans Distans
Religionspsykologi: magisterkurs Distans Distans
Religionsvetenskap 1 Klassrum Umeå
Religionsvetenskap: grundkurs Distans Distans
Religionsvetenskap: grundkurs A2 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religionsvetenskap: magisterkurs Distans Distans
Systematisk teologi - Dogmatik: kandidatkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Systematisk teologi - Dogmatik: magisterkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teologi: grundkurs Distans Distans
Teologi: grundkurs A2 Distans Distans
Teologprogrammet - kandidatutbildning Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ledarskap / Organisation
Leadership, Negotiation, and Decision-Making Klassrum Umeå
Ledarskap och ledarskapsutveckling A Distans Distans
Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Forsknings- och utredningsmetodik Distans Distans
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Klassrum Umeå
Operations Management D Klassrum Umeå
Organisation och ledarskap Distans Distans
Organisation, ledarskap och projektledning Klassrum Umeå
Organisatoriskt ledarskapande Klassrum Umeå
Organizational Design C Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i ledarskap och organisation, T2 Klassrum Umeå
Kris- och konflikthantering
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Klassrum Umeå
Projektledning
Project Management and Organizational Design D Klassrum Umeå
Projektledning 1 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Umeå
Verksamhet och organisation
Organisationsstyrning och informationssystem Klassrum Umeå
Natur / Djur
Ekologi Klassrum Umeå
Ekologi A Distans Distans
Ekologisk dynamik Klassrum Umeå
Masterprogrammet i ekologi Klassrum Umeå
Naturvård Klassrum Umeå
Projekt i ekologi I Klassrum Umeå
Vattenvård Klassrum Umeå
Viltbiologi med viltvård Distans Distans
Naturvetenskap
Fysiologi Klassrum Umeå
Genetik och evolution Klassrum Umeå
Humanbiologi och laboratoriemetodik Klassrum Umeå
Immunologi Klassrum Umeå
Infektion,neurobiologi och genetik Klassrum Umeå
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet Klassrum Umeå
Naturkunskapsdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet Klassrum Umeå
Utomhuspedagogik, hållbar utveckling och naturvetenskap i förskola, fritidshem och grundskola Klassrum Umeå
Biologi
Avancerat projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Avancerat projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Basal och molekylär genetik Klassrum Umeå
Bioinformatik och genomanalys Klassrum Umeå
Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet Klassrum Umeå
Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet Klassrum Umeå
Biologididaktik för ämneslärare för åk 7-9 Klassrum Umeå
Cellbiologi Klassrum Umeå
Cellbiologi, Djur och Växt Fysiologi Klassrum Umeå
Djur- och växtfysiologi Klassrum Umeå
Examensarbete för masterexamen i växtbiologi Klassrum Umeå
Examensarbete i biologi avseende kandidatexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i biologi avseende masterexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i biologi avseende masterexamen Klassrum Umeå
Funktionsgenomik teori Klassrum Umeå
Fysiologi och cellbiologi Klassrum Umeå
Genetik II Klassrum Umeå
Genetik och genteknik Klassrum Umeå
Genexpression Klassrum Umeå
Hållbart skogsbruk Distans Distans
Immunkemiska tekniker N/T Klassrum Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Klassrum Umeå
Molekylär ekologi och evolution Klassrum Umeå
Molekylär genetik Klassrum Umeå
Neurobiologi Klassrum Umeå
Projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Projekt i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Projektkurs i växtbiologi Klassrum Umeå
Projektkurs växtmolekylärbiologi 15 hp Klassrum Umeå
Strukturbiologi Klassrum Umeå
Tillväxt och utveckling hos växter Klassrum Umeå
Tillämpad cellbiologi Klassrum Umeå
Tillämpad funktionsgenomik Klassrum Umeå
Tillämpad virologi Klassrum Umeå
Transgenteknologi N/T Klassrum Umeå
Tumörbiologi Klassrum Umeå
Växtbioteknik och molekylär förädling Klassrum Umeå
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi Klassrum Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin Klassrum Umeå
Fördjupningskurs i immunologi Klassrum Umeå
Fördjupningskurs i immunologi Klassrum Umeå
Fördjupningskurs i immunologi Klassrum Umeå
Fördjupningskurs i virologi Klassrum Umeå
Fördjupningskurs i virologi Klassrum Umeå
Fördjupningskurs i virologi Klassrum Umeå
Masterprogram i Biomedicin Klassrum Umeå
Projektarbete i biomedicin Klassrum Umeå
Sjukdomslära och genetik Klassrum Umeå
Tillämpad fördjupningskurs i immunologi Klassrum Umeå
Tillämpad fördjupningskurs i immunologi Klassrum Umeå
Tillämpad fördjupningskurs i virologi Klassrum Umeå
Tillämpad fördjupningskurs i virologi Klassrum Umeå
Farmakologi
Apotekarprogrammet Distans Distans
Extemporetillverkning av läkemedel Distans Distans
Fördjupad farmakoterapi Distans Distans
Galenisk farmaci Distans Distans
Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling Distans Distans
Läkemedelsbehandling hos äldre Distans Distans
Masterprogrammet i farmaci Distans Distans
Omvårdnad med farmakologi och läkemedelshantering Klassrum Umeå
Receptarieprogrammet Distans Distans
Senare del Receptarieprogrammet Distans Distans
Fysik
Aktuella forskningsområden i fysik Klassrum Umeå
Atom- och molekylfysik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik - Sjukhusfysik Klassrum Umeå
Examensarbete i medicinsk strålningsfysik Klassrum Umeå
Fasta tillståndets fysik Klassrum Umeå
Fysik C - examensarbete I Klassrum Umeå
Fysikaliska egenskaper hos mätgivare Klassrum Umeå
Fysikaliska modellers matematik B Klassrum Umeå
Fysikdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet Klassrum Umeå
Fysikdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet Klassrum Umeå
Fysikdidaktik för ämneslärare för åk 7-9 Klassrum Umeå
Introduktion till fasta tillståndets fysik Klassrum Umeå
Kärnfysik Klassrum Umeå
Nukleärmedicinsk teknik Klassrum Umeå
Radioterapi Klassrum Umeå
Riskanalys inom strålbehandling Klassrum Umeå
Strålningsbiologi och strålskydd Klassrum Umeå
Strålningsväxelverkan Klassrum Umeå
Tillämpad dosimetri Klassrum Umeå
Geografi
Avancerad rumslig analys och modellering Klassrum Umeå
Befolkning och mobilitet Klassrum Umeå
Befolkningsgeografi Klassrum Umeå
Destinationer Klassrum Umeå
Destinationer och regional utveckling Klassrum Umeå
Examensarbete i kulturgeografi Klassrum Umeå
Forskningsdesign och metodologi Klassrum Umeå
GIS och rumslig analys Klassrum Umeå
Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen Distans Distans
Kulturgeografi och urban teori Klassrum Umeå
Kulturgeografiska metoder Klassrum Umeå
Kvalitativa metoder i kulturgeografi Klassrum Umeå
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Umeå
Magisteruppsats i Kulturgeografi Klassrum Umeå
Masterprogrammet i samhällsplanering Klassrum Umeå
Masteruppsats i kulturgeografi Klassrum Umeå
Planeringsteori och planerarrollen Klassrum Umeå
Regional-ekonomisk geografi Klassrum Umeå
Samhällsplanering Klassrum Umeå
Sveriges sociala geografi Klassrum Umeå
Turism och geografi Klassrum Umeå
Turism-GIS Klassrum Umeå
Geovetenskap
Analys av fältdata Klassrum Umeå
Analys av miljöförändringar Klassrum Umeå
Ekologi och geovetenskap Klassrum Umeå
Examensarbete i geovetenskap avseende masterexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen Klassrum Umeå
Geografiska informationssystem Klassrum Umeå
Geografiska informationssystem 1 - naturvetenskapliga data Distans Distans
Geografiska informationssystem 2 - naturvetenskapliga data Distans Distans
Geomorfologi och jordartsgeologi Klassrum Umeå
Geovetenskap Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Biologi Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Geovetenskap Klassrum Umeå
Klimatförändringar - orsaker och verkan Klassrum Umeå
Klimatförändringar (geovetenskap) Klassrum Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Klassrum Umeå
Miljöstörningar i mark och vatten Klassrum Umeå
Terrester biogeokemi Klassrum Umeå
Kemi
Akvatisk kemi Klassrum Umeå
Analytisk kemi Klassrum Umeå
Avancerad organisk kemi Klassrum Umeå
Avancerade experimentella kemiska verktyg Klassrum Umeå
Beräkningskemi Klassrum Umeå
Biokemi Klassrum Umeå
Biokemi - Proteiners struktur och funktion Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Klassrum Umeå
Examensarbete i kemi Klassrum Umeå
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 15 hp Klassrum Umeå
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 30 hp Klassrum Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 30 hp Klassrum Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 45 hp Klassrum Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 60 hp Klassrum Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Klassrum Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Klassrum Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Klassrum Umeå
Fördjupningsarbete i kemi, fortsättningskurs 30 hp Klassrum Umeå
Grundläggande biokemi Distans Distans
Grundläggande miljökemi Distans Distans
Kandidatprogrammet i Life Science - Kandidatprogrammet i Life Science Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot kemi Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot molekylärbiologi Klassrum Umeå
Kemididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet Klassrum Umeå
Kemididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet Klassrum Umeå
Kemididaktik för ämneslärare för åk 7-9 Klassrum Umeå
Kemins grunder Klassrum Umeå
Kemometri Klassrum Umeå
Masterprogrammet i kemi Klassrum Umeå
Organisk kemi Klassrum Umeå
Proteinkemisk separations- och analysteknik Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i Life Science, inr kemi Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i kemi Klassrum Umeå
Matematik
Aktuella teman och algoritmer inom kombinatorik Klassrum Umeå
Algebra Klassrum Umeå
Big data och analys av högdimensionella data Klassrum Umeå
Datorintensiva statistiska metoder Klassrum Umeå
Differentialekvationer för teknologer Klassrum Umeå
Differentialekvationer och flervariabelanalys Klassrum Umeå
Diskret matematik Klassrum Umeå
Diskret modellering Klassrum Umeå
Envariabelanalys 1 Klassrum Umeå
Envariabelanalys 2 Klassrum Umeå
Examensarbete för kandidatexamen i matematik Klassrum Umeå
Examensarbete för masterexamen i matematik Klassrum Umeå
Examensarbete för masterexamen i matematisk statistik Klassrum Umeå
Finansiell matematik Klassrum Umeå
Finita elementmetoden Klassrum Umeå
Flervariabelanalys Klassrum Umeå
Heltalsprogrammering Klassrum Umeå
Integrationsteori Klassrum Umeå
Introduktion till diskret matematik Klassrum Umeå
Introduktion till grafteori Klassrum Umeå
Komplex analys Klassrum Umeå
Linjär algebra Klassrum Umeå
Linjärprogrammering Klassrum Umeå
Logik och formella metoder Klassrum Umeå
Masterprogrammet i matematik Klassrum Umeå
Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 Distans Distans
Matematikdidaktik 1 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet Klassrum Umeå
Matematikdidaktik 2 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet Klassrum Umeå
Matematiska metoder Klassrum Umeå
Numeriska metoder för partiella differentialekvationer Klassrum Umeå
Problemlösning och matematiska resonemang Klassrum Umeå
Stokastiska differentialekvationer Klassrum Umeå
Stokastiska processer Klassrum Umeå
Stokastiska processer och simulering Klassrum Umeå
Tidsserieanalys och spatial statistik Klassrum Umeå
Transformmetoder Klassrum Umeå
Miljö
Examensarbete i miljö- och hälsoskydd, för kandidatexamen Klassrum Umeå
Examensarbete i miljövetenskap, för magisterexamen Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Klassrum Umeå
Livsmedelssäkerhet Klassrum Umeå
Magisterprogrammet i miljövetenskap Klassrum Umeå
Marksanering Distans Distans
Masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling Klassrum Umeå
Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete Klassrum Umeå
Miljöfarlig verksamhet Klassrum Umeå
Miljökonsekvensbeskrivning Klassrum Umeå
Miljöledning - teorikurs Distans Distans
Samhällsplanering med hållbarhetsprofil Distans Distans
Teoretisk miljövetenskap Klassrum Umeå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Umeå
Arbetsterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet Distans Distans
Bildskapande i utredning, terapi, rehabilitering och handledning Distans Distans
Evidensbaserad arbetsterapi Distans Distans
HR-arbete i teori och praktik Distans Distans
Human Resource Management and Development Klassrum Umeå
Klinisk tillämpning av arbetsterapeutiska teorier och modeller Distans Distans
Masterprogram i arbetsterapi Distans Distans
Personalvetarprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Arbetsterapeutprogrammet, T2, 4 och 6 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogram i arbetsterapi, Termin 2 Klassrum Umeå
Arbetsmiljö
Arbete miljö och hälsa Klassrum Umeå
Arbetsrätt
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Klassrum Umeå
Restaurang
Mat / Dryck
Drycker och måltidshantverk 3 Klassrum Umeå
Gastronomiprogrammet - Kreativ matlagning Klassrum Umeå
Gastronomiprogrammet - Värdskap Klassrum Umeå
Måltider ur ett historiskt perspektiv I - Mat, dryck och värdskap Distans Distans
Senare del Kostvetarprogrammet, T2, T4, T6 Klassrum Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, KREA Kreativ matlagning Klassrum Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, Värdskap Klassrum Umeå
Vinkunskap i teori och praktik Klassrum Umeå
Ölkunskap i teori och praktik Klassrum Umeå
Sport / Fritid
Barn
Ungdomsromanen i samtiden Distans Distans
Idrott och sport
Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning Klassrum Umeå
Idrott och hälsa 1 Klassrum Umeå
Idrott och hälsa 3 Klassrum Umeå
Idrotts- och hälsonutrition Klassrum Umeå
Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa Klassrum Umeå
Idrottspsykologi 1 Klassrum Umeå
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Klassrum Umeå
Magisterprogram i idrottsmedicin Klassrum Umeå
Magisteruppsats i idrottspedagogik Klassrum Umeå
Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 1 Klassrum Umeå
Senare del Idrottsvetenskapliga prog, inr strategiskt ledarskap o utveckling Klassrum Umeå
Testmetodik och statistik Klassrum Umeå
Tränarprogrammet Klassrum Umeå
Språk
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Profilkurs: Metaforer i politiskt, vetenskapligt och vardagligt språkbruk Distans Distans
Samiska: Lulesamiska, Kvalifikationskurs steg 3-4 Distans Distans
Samiska: Nordsamiska, Kvalifikationskurs steg 3-4 Distans Distans
Samiska: Sydsamiska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Distans Distans
Skandinavistik, Språkliga förändringar i tid och rum Distans Distans
Skandinavistik, Undertexter: översättning och textning i teori och praktik Distans Distans
Språk och kön Distans Distans
Svenska språket A: Sociolingvistik Klassrum Umeå
Svenska/Nordiska språk B Klassrum Umeå
Svenska/Nordiska språk B: Samtalsanalys Klassrum Umeå
Svenska/Nordiska språk C: Språklig variation Distans Distans
Svenska/Nordiska språk, Språkliga förändringar i tid och rum Distans Distans
Svenska/Nordiska språk, Undertexter: översättning och textning i teori och praktik Distans Distans
Engelska
Engelska A, Academic Writing Distans Distans
Engelska A, Allmän inriktning Klassrum Umeå
Engelska A, Kulturstudier och akademiskt skrivande Klassrum Umeå
Engelska A2, nätkurs Distans Distans
Engelska B Klassrum Umeå
Engelska B, Språkvetenskaplig översiktskurs Klassrum Umeå
Engelska B2, nätkurs Distans Distans
Engelska för ämneslärare, kurs 1 Klassrum Umeå
Engelska för ämneslärare, kurs 3 Klassrum Umeå
Engelska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för masterexamen Distans Distans
Finska
Finska A, Textläsning, skriftlig kommunikation och realia Distans Distans
Finska B, Texter, litteraturhistoria och muntlig kommunikation Distans Distans
Finska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Finska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Klassrum Umeå
Finska, Standardfinska för sverigefinska och finlandsvenska studerande II Distans Distans
Meänkieli, Kvalifikationskurs (steg 3) Distans Distans
Meänkieli, Påfartskurs (steg 4) Distans Distans
Franska
Franska A Klassrum Umeå
Franska C Klassrum Umeå
Franska för ämneslärare, kurs 1 Klassrum Umeå
Franska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för magisterexamen Distans Distans
Franska, Kvalifikationskurs Klassrum Umeå
Franska, Nybörjarkurs Distans Distans
Franska, Påfartskurs Klassrum Umeå
Franska, Undertexter: Översättning och textning i teori och praktik Distans Distans
Italienska
Italienska A:2 Distans Distans
Italienska BII Distans Distans
Italienska C, Språkvetenskap, översättning och översättningsteori Distans Distans
Italienska, Kvalifikationskurs, steg 3 Distans Distans
Italienska, Nybörjarkurs Distans Distans
Italienska, Undertexter: översättning och textning i teori och praktik Distans Distans
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Engelska A, Fonetik och vokabulär med textanalys Klassrum Umeå
Engelska A, Grammatik och översättning Klassrum Umeå
Lingvistik A, Språklig struktur Klassrum Umeå
Lingvistik A, Världens språk Distans Distans
Lingvistik B, Att analysera språk Distans Distans
Lingvistik B, Språkutveckling och språkinlärning Distans Distans
Lingvistik C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Lingvistik, Examensarbete för magisterexamen Distans Distans
Ryska
Ryska A, Fonetik och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska A, Grammatik Distans Distans
Ryska B, Grammatik, skriftlig kommunikation och realia Distans Distans
Ryska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Ryska, Kurs för nybörjare (steg 1) Distans Distans
Ryska, Kvalifikationskurs (steg 2-3) Klassrum Umeå
Ryska, Språkliga förändringar i tid och rum Distans Distans
Spanska
Spansk språkvetenskap Distans Distans
Spanska A, Litteratur och kultur Distans Distans
Spanska A1 Klassrum Umeå
Spanska C, Lingvistik, litteratur och språkfärdighet Klassrum Umeå
Spanska C, Språkdidaktik i teori och praktik Distans Distans
Spanska för ämneslärare, kurs III Klassrum Umeå
Spanska I för ämneslärare Klassrum Umeå
Spanska, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Spanska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Klassrum Umeå
Spanska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Svenska
Examensarbete för magisterexamen i Skandinavistik Distans Distans
Examensarbete för magisterexamen: Svenska/Nordiska språk Distans Distans
Intensivkurs i svenska 1: nybörjarkurs Klassrum Umeå
Intensivkurs i svenska 3: behörighetsgivande kurs Klassrum Umeå
Läs- och skrivutveckling med berättandet i fokus. För lärare i F-3 och 4-6 Distans Distans
Läs- och skrivutveckling med sakprosa och grammatik i fokus. För lärare i F-3 och 4-6 Distans Distans
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs I Klassrum Umeå
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs II Klassrum Umeå
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs III Klassrum Umeå
Svenska som andraspråk A Klassrum Umeå
Svenska som andraspråk C, Diskriminerande strukturer och skönlitteratur Distans Distans
Svenska som andraspråk C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Svenska/Nordiska språk B: Språk och språkpolitik i Norden Distans Distans
Svenska/Nordiska språk B: Svenska språkets historia Klassrum Umeå
Svenska/Nordiska språk B: Textanalys Klassrum Umeå
Tyska
Tyska A med allmän inriktning Klassrum Umeå
Tyska A, Kultur och muntlig färdighet Distans Distans
Tyska A, Ordförråd och skriftlig färdighet Distans Distans
Tyska B, Språkstruktur och språkvariation Distans Distans
Tyska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Tyska C, Språkdidaktik i teori och praktik Distans Distans
Tyska C, Språkstruktur, språkbruk och litteratur Klassrum Umeå
Tyska för ämneslärare, kurs 1 Klassrum Umeå
Tyska III för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Klassrum Umeå
Tyska, Kvalifikationskurs Klassrum Umeå
Tyska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans Distans
Tyska, Påfartskurs Distans Distans
Tyska, Undertexter: översättning och textning i teori och praktik Distans Distans
Säkerhet / Skydd / Räddning
Polis
Polisarbete i socialt utsatta områden Distans Distans
Vetenskaplig metod i polisiärt arbete Distans Distans
Teknik
Allmän relativitetsteori Klassrum Umeå
Analytisk mekanik Klassrum Umeå
Analytisk mekanik C Klassrum Umeå
Arktisk vetenskap A Klassrum Kiruna
Artificiell Intelligens i samhället Distans Distans
Astrofysik Klassrum Umeå
Avancerad GIS-analys Klassrum Umeå
Avancerad strömningslära Klassrum Umeå
Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik Klassrum Umeå
Avancerade material Klassrum Umeå
Barn, unga och sociala medier Distans Distans
Barn, unga och sociala medier i lärmiljöer Distans Distans
Beröringsfria mätmetoder Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Klassrum Umeå
Datorspel och lärande I Distans Distans
Digital kompetens och lärande I Distans Distans
Digitala bilder Distans Distans
Digitala startups Klassrum Umeå
Digitalt berättande och kreativt lärande Distans Distans
El- och vågrörelselära Klassrum Umeå
Elektromagnetismens grunder Klassrum Umeå
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik Klassrum Umeå
Fysik - examensarbete II Klassrum Umeå
Fysikalisk mätteknik Klassrum Umeå
Fysikens numeriska metoder Klassrum Umeå
Fördjupning i termodynamik Klassrum Umeå
Geodatabasdesign Klassrum Umeå
Givarfysik A Klassrum Umeå
Högfrekvensteknik Klassrum Umeå
Högskoleprogrammet till processoperatör Distans Distans
Icke-linjär fysik Klassrum Umeå
Klassisk mekanik A Klassrum Umeå
Klassisk mekanik A Klassrum Umeå
Kvantfältteori I Klassrum Umeå
Kvantfältteori II Klassrum Umeå
Masterprogrammet i artificiell intelligens Klassrum Umeå
Masterprogrammet i fysik Klassrum Umeå
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och användarupplevelse Klassrum Umeå
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Klassrum Umeå
Mekanik och energifysik Klassrum Umeå
Modellering inom robotik Klassrum Umeå
Modern fysik Klassrum Umeå
Monte Carlo-simuleringar av kritiska fenomen i fysik Klassrum Umeå
Nanovetenskap Klassrum Umeå
Optisk konstruktion Klassrum Umeå
Praktikkurs i Informatik Klassrum Umeå
Programmering i förskola och grundskolans tidigare år Distans Distans
Prototyper för interaktion Klassrum Umeå
Rymdfysik med mätteknik Klassrum Umeå
Rymdplasmafysik Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Distans Distans
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i IT Management Klassrum Umeå
Solceller Klassrum Umeå
Statistisk fysik Klassrum Umeå
Strömningslära Klassrum Umeå
Teknik, etik och miljö Klassrum Umeå
Termodynamik B Klassrum Umeå
Tillämpad IT i skolan Distans Distans
Tillämpad kartografi Klassrum Umeå
Transport-GIS Klassrum Umeå
Verksamhetsanalys och organisationsförändring Klassrum Umeå
Verksamhetsutveckling i digitala organisationer Klassrum Umeå
Vibrationsanalys Klassrum Umeå
Vågfysik och optik B Klassrum Umeå
Webbteknik för ingenjörer Distans Distans
Byggnadsteknik
Byggnadsmekanik 2 Klassrum Umeå
Dimensionering av byggnadskonstruktioner Klassrum Umeå
Fördjupningskurs i byggkonstruktion Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Klassrum Umeå
Datateknik
Aktuell utveckling inom Elektronik och datorteknik Klassrum Umeå
Design och produktutveckling
Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design Klassrum Umeå
Design & kläder B Klassrum Umeå
Livsmedelsdesign-Sensorisk analys och produktutveckling Klassrum Umeå
Masterprogrammet i interaktionsdesign Klassrum Umeå
Masterprogrammet i avancerad produktdesign Klassrum Umeå
Masterprogrammet i transportdesign Klassrum Umeå
Elektroteknik
Elkraft Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik - Medicinsk teknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Distans Distans
Kemiteknik
Senare del Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Klassrum Umeå
Maskinteknik
Automation Klassrum Umeå
Finita elementmodellering i maskinteknik Klassrum Umeå
Fordonsteknik Motor Distans Distans
Hydraulik Klassrum Umeå
Hållfasthetslära Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Umeå
Maskinelement Klassrum Umeå
Maskininlärning Klassrum Umeå
Maskintekniskt fördjupningsprojekt Klassrum Umeå
Materialhållfasthet Klassrum Umeå
Produktionsteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Umeå
Svetsteknologi Klassrum Umeå
Tillverkningsteknik Klassrum Umeå
Tillämpad mekanik Klassrum Umeå
Materialteknik
Hållfasthetslärans grunder Klassrum Umeå
Medicinsk teknik
Djupa faltningsnät med tillämpningar i medicinsk bildanalys Klassrum Umeå
Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv Klassrum Umeå
Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik Klassrum Umeå
Medicin för ingenjörer Klassrum Umeå
Medicinsk orientering Klassrum Umeå
Medicinsk teknik Klassrum Umeå
Medicinteknisk säkerhet och riskhantering Klassrum Umeå
Röntgenteknik Klassrum Umeå
Strålbehandlingsacceleratorer Klassrum Umeå
Tillämpad medicinsk bildbehandling Klassrum Umeå
Miljö och energiteknik
Avancerad miljökemi Klassrum Umeå
Avancerade mätmetoder inom energiteknik Klassrum Umeå
Energieffektivisering Klassrum Umeå
Energieffektivisering i byggnader Klassrum Umeå
Energiteknik 2 för energiingenjörer Klassrum Umeå
Förbränning, förgasning och pyrolys Klassrum Umeå
Förbränningsteknik Klassrum Umeå
Förnyelsebara drivmedel Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Simulering och optimering av energisystem Klassrum Umeå
Solenergiteknik Klassrum Umeå
Termodynamik Klassrum Umeå
Uthållig energiteknik Klassrum Umeå
Vindkraftteknik Klassrum Umeå
Värme och ventilationsteknik Klassrum Umeå
Värme- och masstransport I Klassrum Umeå
Teknisk fysik
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Umeå
Utbildning / Pedagogik
Senare del Grundlärarprogrammet - fritidshem Klassrum Umeå
Senare del Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Bild Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Biologi Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Franska Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Geografi Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Idrott och hälsa Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Matematik Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Musik Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Naturkunskap Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Spanska Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Svenska Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Svenska som andraspråk Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Tyska Klassrum Umeå
Lärare
Förskollärarprogrammet Klassrum Umeå
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 1-3, 30 högskolepoäng (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Bild Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Biologi Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Engelska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Franska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Historia Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Idrott och hälsa Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Matematik Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Musik Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Naturkunskap Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Religion Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Samhällskunskap Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Spanska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska som andraspråk Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Tyska Klassrum Umeå
Pedagogik
Arduino i estetiska ämnen - slöjd Distans Distans
Barns och ungas identitetsskapande på nätet Distans Distans
Grundlärarprogrammet - fritidshem Klassrum Umeå
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Klassrum Umeå
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Klassrum Umeå
Gruppvägledning Distans Distans
Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning Distans Distans
Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningssamtal Distans Distans
Kandidatkurs i pedagogik Distans Distans
Konflikthantering i skolan Distans Distans
Kulturskolans didaktik - estetik, bildning och digitala verktyg Distans Distans
Magisterkurs i pedagogik Distans Distans
Magisterprogram i pedagogik Distans Distans
Mobbning i lärmiljöer Distans Distans
Mobbning och kränkande handlingar i teori och praktik Distans Distans
Pedagogik A Distans Distans
Pedagogik B Distans Distans
Pedagogik B med inriktning mot självständigt arbete Distans Distans
Pedagogisk yrkesverksamhet: Examensarbete för magisterexamen Distans Distans
Senare del Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Engelsk Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Historia Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Religion Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Samhällskunskap Klassrum Umeå
Små barns samspel och utveckling Distans Distans
Små barns tal och språkutveckling Distans Distans
Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) Klassrum Umeå
Utvärdering och styrning som pedagogisk praktik Distans Distans
Specialpedagog
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning Distans Distans
Specialpedagogprogrammet - Allmäninriktning Distans Distans
Studie- och yrkesvägledare
Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Distansutbildning Distans Distans
Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Reguljär utbildning Klassrum Umeå
Överbryggande kurser för utbildning till Studie- och yrkesvägledare Distans Distans
Vård / Omsorg
Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad Distans Distans
Klinisk fysiologi I Klassrum Umeå
Omvårdnad inom ortopedisk vård Distans Distans
Radiografi - självständigt arbete Klassrum, Distans Flera orter (2)
Senare del Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, Ergonomi, T2 Distans Distans
Senare del Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, Företagssköterska T2 Distans Distans
Sexuell och reproduktiv hälsa, självständigt arbete för master Distans Distans
Barnmorska
Barnmorskeprogrammet Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder Klassrum Umeå
Epidemiologi Klassrum Umeå
Evidensbaserat folkhälsoarbete Klassrum Umeå
Fysikaliska aspekter på arbetsmedicin Klassrum Umeå
Hälsa och familj hos unga HBTQ-personer Distans Distans
Hälsa, miljö och hållbarhet Klassrum Umeå
Hälso- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering Klassrum Umeå
Hälsoeffekter Klassrum Umeå
Hälsoekonomisk teori Klassrum Umeå
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder Klassrum Umeå
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder Klassrum Umeå
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder i praktiken Distans Distans
Jämlikhet och hälsa Klassrum Umeå
Kemiska aspekter på arbetsmedicin Klassrum Umeå
Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap Klassrum Umeå
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Klassrum Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap Klassrum Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Klassrum Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2 Klassrum Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2 Klassrum Umeå
Metoder för Socialepidemiologi Klassrum Umeå
Planering och management i hälso- och sjukvård Klassrum Umeå
Senare del av Masterprogram i folkhälsovetenskap, T2, 120 hp Klassrum Umeå
Senare del Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Klassrum Umeå
Senare del Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, 120 hp, T2 Klassrum Umeå
Sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete Klassrum Umeå
Socialepidemiologi - teori och metoder Klassrum Umeå
Utvärdering i folkhälsovetenskap Klassrum Umeå
Fysioterapeut
Belastningsergonomi: Arbetsplatsanalys och riskbedömning Distans Distans
Evidensbaserad fysioterapi Distans Distans
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Umeå
Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder Distans Distans
Fysioterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet Distans Distans
Masterprogram i Fysioterapi Distans Distans
Smärtfysiologi och motorisk kontroll inom muskuloskeletal rehabilitering Distans Distans
Global hälsa
Global hälsa Klassrum Umeå
Global rättvisa Klassrum Umeå
Logoped
Logopedprogrammet Klassrum Umeå
Läkare
Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning Distans Distans
Läkarprogrammet Klassrum Umeå
Läkarprogrammet Klassrum Umeå
Medicin
Fysiologisk diagnostik I Klassrum Umeå
Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården Klassrum Umeå
Omvårdnad vid diabetes I Distans Distans
Omvårdnad / Omsorg
Evidensbaserad vård och omsorg Distans Distans
Klinisk bedömning Distans Distans
Kvalitativ metod II Distans Distans
Leda och utveckla omvårdnadsarbete Distans Distans
Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor Distans Distans
Masterprogram i omvårdnad Distans Distans
Omvårdnad - självständigt arbete Distans Distans
Omvårdnad, självständigt arbete (examensarbete) Distans Distans
Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbete Distans Distans
Psykiatrisk omvårdnad och socialpsykiatri Distans Distans
Psykiatrisk vård, klinisk fördjupning Distans Distans
Radiografi, självständigt arbete för magister Distans Distans
Samtal vid psykisk ohälsa Distans Distans
Sjuksköterska
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Umeå