Visa allastudier.se som: Mobil
Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Administration / Kundservice
Administration Ort
Att leda och driva projekt Distans
Senare del Masterprogrammet i management T2, T4 Umeå
Beteende- / Samhällsvetenskap
Analys av finansiella data Umeå
Analys av fältdata Umeå
Arbete miljö och hälsa Umeå
Arbete och familjeliv i välfärdsstaten Umeå
Arbete och familjeliv i välfärdsstaten Umeå
Avancerad biostatistik och epidemiologi Umeå
Avancerad biostatistik och epidemiologi Umeå
Barn, unga och familj i socialt arbete Umeå
Barn, unga och sociala medier Distans
Barn, unga och sociala medier i lärmiljöer Distans
Barns och ungas identitetsskapande på nätet Distans
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Umeå
Biologisk psykologi Umeå
Biologisk psykologi Umeå
Biostatistik Umeå
Biostatistik Umeå
Comparative Social Policy Umeå
Comparative Social Policy Umeå
Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities Distans
Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities Umeå
Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities Umeå
Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities Umeå
Datainsamling och analys Umeå
Datainsamling och analys Umeå
Datainsamling och analys Umeå
Destinationer och regional utveckling Umeå
Destinationer och regional utveckling Umeå
Ditt barns språk II - Språkutvecklingen mellan 2 och 4 år Distans
Evenemang Umeå
Examensarbete i kulturgeografi Umeå
Feministisk kunskapsproduktion, akademiskt skrivande och tvärvetenskapliga forskningsmetoder Umeå
Fred och fredsbyggande Umeå
Freds- och konfliktstudier A Umeå
Freds- och konfliktstudier C Umeå
Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning Umeå
Försöksplanering och avancerad statistisk modellering Umeå
Förvaltning Umeå
Genuspedagogik i lärmiljöer Distans
Genusvetenskap: Etik, kön och kunskap Umeå
Genusvetenskap: Feministisk teori och intersektionell analys Umeå
Genusvetenskap: Feministisk teori och intersektionell analys Umeå
Genusvetenskap: Feministiska kulturstudier Umeå
Genusvetenskap: Makt och kön B Umeå
Global rättvisa Umeå
Global rättvisa Umeå
Global sociologi Umeå
Global sociologi Umeå
Globalisering, migration och välfärdsstaten Umeå
Globalisering, migration och välfärdsstaten Umeå
Gruppvägledning Distans
HR-arbete i teori och praktik Distans
Human Resource Management and Development Umeå
Hälsopsykologi Umeå
Hälsopsykologi Umeå
Högre kognitiva funktioner Umeå
Idrott och hälsa 1 Umeå
Intellektuellt funktionshinder - om vardag och livsvillkor för vuxna och äldre Distans
Internationalisering och socialt arbete Distans
Internationell ekonomisk historia Distans
Internationell ekonomisk historia (nivå 1) Umeå
Internationell ekonomisk historia (nivå 1) Umeå
Internationell ekonomisk historia (nivå 4) Distans
Introduktionskurs i Psykologi Umeå
Kandidatkurs i pedagogik Distans
Katastrofmedicin Umeå
Kausal inferens Umeå
Kognitionspsykologi 1 Umeå
Kognitionspsykologi 1 Umeå
Kognitionspsykologi 1 Umeå
Kognitiv Design Umeå
Kognitiv Neuropsykologi Umeå
Konflikthantering i skolan Distans
Kriminologi B Distans
Kriminologi II Umeå
Kulturens roller i diagnostik och behandling Distans
Kultursociologi Umeå
Kultursociologi Umeå
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna Umeå
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna Umeå
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna Umeå
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna Umeå
Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp Umeå
Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete Umeå
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna Umeå
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna Umeå
Ledarskap i offentlig förvaltning Umeå
Longitudinell befolkningsanalys Umeå
Magisterkurs i pedagogik Distans
Magisteruppsats i freds- och konfliktstudier Umeå
Magisteruppsats i genusvetenskap Umeå
Magisteruppsats i idrottspedagogik Umeå
Magisteruppsats i psykologi Umeå
Magisteruppsats i psykologi Umeå
Magisteruppsats i psykologi Umeå
Magisteruppsats i psykologi Umeå
Magisteruppsats i socialt arbete Umeå
Magisteruppsats i sociologi Umeå
Magisteruppsats i sociologi Umeå
Magisteruppsats i Statistik Umeå
Magisteruppsats i statsvetenskap Umeå
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Umeå
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Umeå
Masteruppsats i genusvetenskap Umeå
Masteruppsats i kulturgeografi Umeå
Masteruppsats i kulturgeografi Umeå
Masteruppsats i psykologi Umeå
Masteruppsats i psykologi Umeå
Masteruppsats i socialt arbete Umeå
Masteruppsats i socialt arbete Umeå
Masteruppsats i sociologi Umeå
Masteruppsats i sociologi Umeå
Masteruppsats i sociologi Umeå
Masteruppsats i statsvetenskap Umeå
Masteruppsats i statsvetenskap Umeå
Masteruppsats psykologi Umeå
Masteruppsats psykologi Umeå
Masteruppsats psykologi Umeå
Masteruppsats psykologi Umeå
Metoder för att utforska digitala miljöer Distans
Mobbning i lärmiljöer Distans
Mobbning och kränkande handlingar i teori och praktik Distans
Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet Distans
Organisation och ledarskap I Distans
Organisatoriskt ledarskapande Umeå
Organisatoriskt ledarskapande Umeå
Pedagogik A Distans
Pedagogik B Distans
Pedagogik B med inriktning mot självständigt arbete Distans
Personlighetspsykologi Umeå
Personlighetspsykologi Umeå
Personlighetspsykologi Umeå
Personlighetspsykologi Umeå
Planeringsteori och planerarrollen Umeå
Polisarbete i socialt utsatta områden Distans
Psykologi 1 Umeå
Psykologi 2 Umeå
Psykologi 2 Umeå
Psykologi 3 Umeå
Psykologprogrammet Umeå
Samhällsplanering Umeå
Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis Umeå
Senare de Statistikerprogrammet Umeå
Senare del Beteendevetenskapliga programmet inriktning mot IT-miljöer Umeå
Senare del Humanistiskt samhällsprogram, Historia Umeå
Senare del Idrottsvetenskapliga prog, inr strategiskt ledarskap o utveckling Umeå
Senare del kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå
Senare del Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå
Senare del Logopedprogrammet, T2, T4, T6, T8 Umeå
Senare del Magisterprogram i statistik, Termin 2 Umeå
Senare del Masterprogram i socialt arbete Umeå
Senare del Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå
Senare del Masterprogrammet i ledarskap och organisation, T2 Umeå
Senare del Sociologiprogrammet, Termin 2, 4 och 6 Umeå
Senare del Socionomprogrammet Campus, Termin 3-7 Umeå
Senare del Socionomprogrammet Distans, Termin 3 Distans
Senare del Specialistsjuksköterskeprogrammet inr hälso- och sjukvård barn och ungdomar, T2 Distans
Senare del Specialistsjuksköterskeprogrammet inr hälso-och sjukvård barn och ungdomar, T2 Distans
Social- och gruppsykologi Umeå
Socialpsykologi A Umeå
Socialpsykologi B Umeå
Socialt arbete inom somatisk och psykiatrisk vård Umeå
Socialt arbete med äldre Umeå
Sociologi A Umeå
Sociologi B Umeå
Sociologi C Umeå
Sociologi C med inr mot socialpsykologi Umeå
Socionomprogrammet Distans
Socionomprogrammet Umeå
Språken i Norden Distans
Statistik A Umeå
Statistik A1 Umeå
Statistik A1 Umeå
Statistik A2 Umeå
Statistik A2 Umeå
Statistik C1 Umeå
Statistik C2: Självständigt arbete Umeå
Statistik för internationella ekonomer Umeå
Statistik med inriktning mot logistik Umeå
Statistik och dataanalys - Konsten att lära från data Distans
Statistik och empirisk metod Umeå
Statistisk kommunikation Umeå
Statistiska tillämpningar Umeå
Statsvetenskap A Umeå
Statsvetenskap B Umeå
Statsvetenskap C Umeå
Sverige i EU - Akademiska perspektiv och omvärldsbevakning Umeå
Sveriges ekonomiska geografi Umeå
Testmetodik och statistik Umeå
Tillämpad kognitiv psykologi Umeå
Turismkunskap II Kiruna
Undervisning för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter Distans
Unga, sex och internet Distans
Ungdomsromanen i samtiden Distans
Utbildningsdesign för E-lärande i arbetslivet Distans
Utrednings- och utvärderingsarbete Umeå
Utrednings- och utvärderingsarbete Umeå
Utvecklingspsykologi Umeå
Utvecklingspsykologi Umeå
Utvecklingspsykologi Umeå
Utvecklingspsykologi Umeå
Utvärdering och styrning som pedagogisk praktik Distans
Vetenskaplig metod Umeå
Vetenskaplig metod Umeå
Vetenskaplig metod i polisiärt arbete Distans
Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign Umeå
Visualisering av data Umeå
Vårdadministration C Distans
Work and Family in Transition Umeå
Work and Family in Transition Umeå
Återuppbyggnad efter kriser och katastrofer Umeå
Genusvetenskap
Feministisk teori och intersektionell analys Umeå
Genus, kön, kropp: teorier och debatt Umeå
Humanistiskt samhällsprogram - Historia Umeå
Magisterprogram i genus, rättvisa och samhälle Distans
Masterprogram i genusvetenskap Umeå
Psykologi
Arbete miljö och hälsa Umeå
Hälsopsykologi Umeå
Intelligens och IQ Umeå
Kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen Umeå
Logopedprogrammet Umeå
Magisteruppsats i psykologi Umeå
Masteruppsats i psykologi Umeå
Personlighetspsykologi Umeå
Psykologi 2 Umeå
Sociologiprogrammet Umeå
Utvecklingspsykologi Umeå
Samhällsvetenskap
Arkeologiprogrammet Umeå
Engelska A för internationella avtalsstudenter och free-movers Umeå
Engelska A, Kulturstudier och akademiskt skrivande Umeå
Engelska A, Litteratur Umeå
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå
Samhällsvetarprogrammet Umeå
Socialt inriktade utbildningar
Social Work in Sweden Umeå
Swedish Social Welfare in Comparative Perspective Umeå
Sociologi
Arbete och familjeliv i välfärdsstaten Umeå
Global sociologi Umeå
Kultursociologi Umeå
Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna Umeå
Masterprogram i socialt arbete Umeå
Socionomprogrammet Umeå
Socionomprogrammet Distans
Utrednings- och utvärderingsarbete Umeå
Statistik
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna Umeå
Masterprogrammet i matematisk statistik Umeå
Masterprogrammet i matematisk statistik Umeå
Statsvetenskap
Forskningsdesign och metod inom utbildningsvetenskap Umeå
Hälsokommunikation och sociologiska perspektiv inom hem- och konsumentkunskap Distans
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Umeå
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Umeå
Masterprogram i statsvetenskap Umeå
Masterprogram i statsvetenskap Umeå
Matematikdidaktik 1 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet Umeå
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå
Slöjd 1, Trä- och metall inriktning Distans
Uppsats med inriktning hem- och konsumentkunskap Distans
Utbildning: Undervisning och lärande i en internationell kontext Umeå
Vetenskaplig metod med inriktning hem- och konsumentkunskap Distans
Återuppbyggnad efter kriser och katastrofer Umeå
Bygg / Anläggning / Fastighet
Arkitektur
Arkitektprogrammet Umeå
Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Umeå
Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Umeå
Senare del Arkitektprogrammet Umeå
Senare del Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Umeå
El
Datakommunikation Distans
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik - Medicinsk teknik Umeå
Data / IT
Applikationsutveckling för internet Distans
Applikationsutveckling för internet Umeå
Applikationsutveckling i Java Umeå
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar Umeå
Avancerad Datorgrafik och tillämpningar Umeå
Beräkningskemi Umeå
Beräkningskemi Umeå
Beräkningskomplexitet Umeå
CSS-baserad webbdesign Distans
Databasteknik och webbaserade system Umeå
Datastrukturer och algoritmer (C) Umeå
Datastrukturer och algoritmer (Python) Umeå
Datavetenskapens grunder Umeå
Datorers uppbyggnad och arkitektur Umeå
Datorgrafik Umeå
Datormoln Umeå
Datorteknik och inbyggda system Umeå
Design av högpresterande mjukvara Umeå
Digital innovation Umeå
Digital innovation Umeå
Digital strategi Umeå
Digital strategi Umeå
Distribuerade system Umeå
Examensarbete för civilingenjörsexamen i interaktion och design Umeå
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap Umeå
Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik Umeå
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap Umeå
Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik Umeå
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi) Umeå
Fysikens numeriska metoder Umeå
Högskoleprogrammet till processoperatör Distans
Högskoleprogrammet till processoperatör Distans
Innovativa mobila tjänster och system Umeå
Interaktionsteknik Umeå
Interaktivitet i smarta miljöer Umeå
Introduktion till databashantering Umeå
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå
Kandidatuppsats i informatik Umeå
Kvalitativ forskning i informatik Umeå
Kvalitativ forskning i informatik Umeå
Magisterprogrammet i statistik och data science Umeå
Magisterprogrammet i statistik och data science Umeå
Magisteruppsats i informatik Umeå
Maskininlärning Umeå
Masterprogrammet i beräkningsteknik Umeå
Masterprogrammet i beräkningsteknik Umeå
Masterprogrammet i datavetenskap Umeå
Masterprogrammet i datavetenskap Umeå
Monte Carlo-simuleringar av kritiska fenomen i fysik Umeå
Människa-robotinteraktion Umeå
NoSQL-databaser Distans
Objektorienterad programmeringsmetodik Umeå
Operativsystem Umeå
Optimering med tillämpningar Umeå
Parallell programmering för multicore-baserade system Umeå
Programmet i statistik och data science Umeå
Programspråk Umeå
Programvaruteknik Umeå
Projektkurs i datorseende Umeå
Prototyper för interaktion Umeå
Prototyper för interaktion Umeå
Senare del Systemvetenskapliga programmet inr mot design, interaktion och innovation Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Umeå
Senare del Digital medieproduktion Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå
Senare del Masterprogrammet i IT Management Umeå
Senare del Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier Umeå
Teknisk-vetenskapliga beräkningar Umeå
Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap Umeå
Utveckling av mobila applikationer Distans
Utveckling av mobila applikationer Umeå
Verksamhetsanalys och organisationsförändring Umeå
Verksamhetsanalys och organisationsförändring Umeå
Verksamhetsutveckling i digitala organisationer Umeå
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model Distans
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model Distans
Webbsystem och ramverk Distans
Ekonomi / Försäljning
Arbetsmarknadsekonomi B100:6 Umeå
Arbetsmarknadsekonomi D19 Umeå
Arbetsmarknadsekonomi D19 Umeå
Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder Umeå
Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå
Ekonomisk och social geografi Umeå
Finansiell ekonomi II D21 Umeå
Hälso- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering Umeå
Hälso- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering Umeå
Hälsoekonomi D24 Umeå
Hälsoekonomi D24 Umeå
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder Umeå
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder Umeå
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder Umeå
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder Umeå
Introduktion till samhällsekonomi Umeå
Introduktion till samhällsekonomi Umeå
Makroekonomisk analys D27 Umeå
Makroekonomisk analys D27 Umeå
Masteruppsats i nationalekonomi I Umeå
Masteruppsats i nationalekonomi II Umeå
Masteruppsats i nationalekonomi III Umeå
Mikroekonomisk analys I D25 Umeå
Mikroekonomisk analys II D26 Umeå
Miljö- och naturresursekonomi B100:4 Umeå
Miljö- och naturresursekonomi D18 Umeå
Miljö- och naturresursekonomi D18 Umeå
Människan, miljön och samhället Distans
Nationalekonomi A100 Umeå
Nationalekonomi A100:1 Umeå
Nationalekonomi A100:2 Umeå
Nationalekonomi A100:2 Umeå
Nationalekonomi A101:2 Umeå
Nationalekonomi B100 Umeå
Nationalekonomi B100:1 Umeå
Nationalekonomi C100:1 Umeå
Nationalekonomi C100:1 Umeå
Nationalekonomi C100:2 Umeå
Nationalekonomi C100:2 Umeå
Offentlig ekonomi B100:5 Umeå
Revenue management Umeå
Senare del Kostvetarprogrammet, T2, T4, T6 Umeå
Ekonomi
Analys av finansiella data Umeå
Analysis of Business Culture C Umeå
Analysis of Business Culture C Umeå
Att leda och driva projekt Distans
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå
Corporate Governance D Umeå
Corporate Governance D Umeå
Ekonomisk historia B Umeå
Entrepreneurial Financial Management C Umeå
Entrepreneurial Financial Management C Umeå
Financial Markets, Institutions and Financial Planning C Umeå
Financial Markets, Institutions and Financial Planning C Umeå
Finansiell ekonomi D2 Umeå
Foundations of Finance B Umeå
Företagsekonomi A Umeå
Företagsekonomi A1:2 Distans
Företagsekonomi B53 Umeå
Försäljningsstrategier Umeå
Industriell ekonomi A Umeå
Innovation Management D Umeå
Innovation Management D Umeå
Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling Distans
Kandidatuppsats i företagsekonomi Umeå
Kandidatuppsats i företagsekonomi Umeå
Leadership, Negotiation, and Decision-Making Umeå
Leadership, Negotiation, and Decision-Making Umeå
Ledarskap och ledarskapsutveckling A Distans
Magisterkurs i ekonomisk historia Umeå
Magisteruppsats i företagsekonomi Umeå
Magisteruppsats i företagsekonomi Umeå
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå
Masterprogrammet i finansiering Umeå
Masterprogrammet i finansiering Umeå
Masterprogrammet i management Umeå
Masterprogrammet i management Umeå
Masterprogrammet i redovisning Umeå
Masterprogrammet i redovisning Umeå
New Venture Creation Umeå
New Venture Creation Umeå
New Venture Creation Umeå
Operations Management D Umeå
Operations Management D Umeå
Organizational Design C Umeå
Penningpolitik och finansiell ekonomi B100:3 Umeå
Project Management and Organizational Design D Umeå
Redovisning C Umeå
Research Methodology in Business Administration B Umeå
Research Methodology in Business Administration B69 Umeå
Senare del Civilekonomprogr internationell inr, T2,4,6 Umeå
Senare del Civilekonomprogrammet, Termin 2, 4 och 6 Umeå
Senare del Masterprog i marknadsföring T2 T4 Umeå
Senare del Masterprogram i folkhälsovetenskap inr hälsoekonomi Umeå
Senare del Masterprogrammet i finansiering T2, T4 Umeå
Senare del Masterprogrammet i redovisning T2, T4 Umeå
Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C Umeå
Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C Umeå
Social and Environmental Entrepreneurship C Umeå
Statistik för internationella ekonomer Umeå
Nationalekonomi
Masterprogrammet i Nationalekonomi Umeå
Masterprogrammet i Nationalekonomi Umeå
Politices kandidatprogrammet Umeå
Estetiska inriktningar
Bild 3, fristående Umeå
Estetiska ämnen C Umeå
Estetiska ämnen C - inriktning musikproduktion Umeå
Kroki 2 Umeå
Musik 1 30 hp, fristående Umeå
Musik 3, fristående Umeå
Skapande musik - Songwriting Umeå
Slöjd, textil 2b, distans Distans
Slöjd, Trä- och metall 2b, distans Distans
Bild / Form / Konst
Intensivkurs i industridesign Umeå
Kandidatprogrammet i fri konst Umeå
Masterprogrammet i fri konst Umeå
Dans
Skapande dans Umeå
Skolmusikal Distans
Design
Design & kläder B Umeå
Design för idékommunikation Umeå
Grundläggande tredimensionell formgivning Umeå
Hot Team - innovationsprojekt Umeå
Kognitiv Design Umeå
Skapandets intryck - utveckla och tala om hantverkets tysta kunskap Distans
Sociala och interaktiva medier Umeå
Sociala och interaktiva medier Umeå
Väv- och kläddesign fördjupning Distans
Väv- och kläddesign: Estetiska skapandeprocesser Distans
Musik
Arrangering, komposition och musikteori 2 Umeå
Ensemblearrangering i Kulturskolan Distans
Musikproduktion 1 Umeå
Musikproduktion 3 Umeå
Musikskapande till Film, Dataspel och Teater Distans
Musikteori i kulturskola Distans
Hantverk
Slöjd, tradition, kultur och slöjdtekniker i praktiken Umeå
Hotell / Restaurang / Turism
Mat och dryck
Gastronomiprogrammet - Kreativ matlagning Umeå
Gastronomiprogrammet - Värdskap Umeå
Kostvetarprogrammet Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, KREA Kreativ matlagning Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, Värdskap Umeå
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Drycker och måltidshantverk 3 Umeå
Måltider ur ett historiskt perspektiv I - Mat, dryck och värdskap Distans
Vin och mat Umeå
Friskvård och hälsopedagogik
Dietistprogrammet Umeå
Hem- och konsumentkunskap A Distans
Kostvetenskap A Umeå
Kostvetenskap B Umeå
Kostvetenskap C Umeå
Mat och media Distans
Praktik inom kostområdet Umeå
Senare del Dietistprogrammet, Termin 3, termin 5 Umeå
Uppsats i kostvetenskap C Umeå
Uppsats i kostvetenskap C Umeå
Kost och näringslära
Fysiologi för dietetik Umeå
Kostundersökningsmetodik Distans
Magisteruppsats i kostvetenskap Distans
Masteruppsats i kostvetenskap, 30 Distans
Juridik
Anställningsavtalets rättsliga reglering Umeå
Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning Umeå
Arbetsrätt 1 Umeå
Balance of Power and Constitutional Enforcement Umeå
Balance of Power and Constitutional Enforcement Umeå
Barnrätt Distans
Basic EU Law Umeå
Basic EU Law Umeå
Beskattningsrätt 1 Umeå
Beskattningsrätt II Umeå
Comparative Law Umeå
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning Umeå
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning Umeå
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning Umeå
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning Distans
Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning Umeå
Ekonomisk familjerätt Umeå
Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden Umeå
Förvaltningsrätt Umeå
Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv Umeå
Handelsrätt Umeå
Human Rights Law Umeå
Human Rights Law Umeå
Human Rights Law Umeå
International Commercial Arbitration Umeå
International Commercial Arbitration Umeå
Internationell handelsrätt Umeå
Introduction to Swedish Law Umeå
Introduction to Swedish Law Umeå
Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering Umeå
Juridisk översiktskurs Distans
Juridisk översiktskurs Umeå
Juristprogrammet Umeå
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå
Kommersiell EU-rätt Umeå
Kredit- och exekutionsrätt Umeå
Kriminologi och viktimologi för jurister Umeå
Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Umeå
Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Umeå
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Umeå
Migrationsrätt Umeå
Rule of Law, Constitutionalism and Fundamental Principles Umeå
Rättsvetenskap/Miljörätt Umeå
Straffprocess Umeå
Victimology Umeå
Victimology Umeå
Victimology Umeå
Kommunikation / Media
Användarforskning för interaktionsdesign Umeå
Att leda det digitala företaget Umeå
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå
Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap Umeå
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier Umeå
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier Umeå
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå
Programmet för strategisk kommunikation Umeå
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå
Foto
Grafisk design och Media B Umeå
Grafisk design
Kandidatprogrammet i industridesign Umeå
Masterprogrammet i interaktionsdesign Umeå
Masterprogrammet i avancerad produktdesign Umeå
Masterprogrammet i transportdesign Umeå
Informationsvetenskap
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå
Digital kultur Umeå
Informationsvetenskaplig teori Umeå
Organisation, ledarskap och projektledning Umeå
Skolbibliotek i teori och praktik Umeå
Vetenskaplig kunskapsproduktion, kommunikation och informationshantering Umeå
Journalistik
Journalistik, medier och kommunikation B Umeå
Journalistprogrammet Umeå
PR, medier och samhälle Distans
Kommunikation
Handling Umeå
Hjärnavbildning Umeå
Kognitiv Neurovetenskap II Umeå
Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Distans
Masteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Distans
Språk, hjärnan och kognition Distans
Teknik för sociala medier Umeå
Vetenskaplig kommunikation Umeå
Visuell kognition Umeå
Visuell kognition Umeå
Marknadsföring / PR
Civilekonomprogrammet Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå
Masterprogrammet i marknadsföring Umeå
Masterprogrammet i marknadsföring Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå
Senare del Programmet för strategisk kommunikation Umeå
Medieproduktion
Digital medieproduktion Umeå
Musik och Ljudbearbetning i Max/MSP Distans
Senare del Journalistprogrammet Umeå
Senare del Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå
Multimedia
Applikationer i sensornätverk Distans
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Umeå
Kultur / Humanistiska inriktningar
Bibeln i filmen: magisterkurs i exegetik Distans
Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik Distans
Historisk och praktisk teologi: kandidatkurs Umeå
Historisk och praktisk teologi: magisterkurs Umeå
Kandidatuppsats i teologi Umeå
Kreativt skrivande A: Att skriva i olika genrer Distans
Kreativt skrivande B: Litterärt projekt och uppsatsarbete Distans
Litteratur, historia och teologi i den hebreiska bibeln: icke-språklig kandidatkurs i exegetik Distans
Litteratur, historia och teologi i den hebreiska bibeln: icke-språklig kandidatkurs i exegetik Umeå
Litteratur, historia och teologi i den hebreiska bibeln: språklig kandidatkurs i exegetik Distans
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande B Umeå
Magisteruppsats i kulturanalys Distans
Magisteruppsats i litteraturvetenskap Distans
Magisteruppsats i religionsvetenskap Umeå
Magisteruppsats i teologi Umeå
Masteruppsats i kulturanalys Distans
Masteruppsats i litteraturvetenskap Distans
Masteruppsats i museologi Distans
Profilkurs: Det föreställda Arktis Distans
Religionshistoria: kandidatkurs Distans
Religionspedagogik: kandidatkurs Distans
Religionspsykologi: magisterkurs Distans
Religionsvetenskap: grundkurs Distans
Systematisk teologi - Dogmatik: kandidatkurs Distans
Systematisk teologi - Dogmatik: kandidatkurs Umeå
Systematisk teologi - Dogmatik: magisterkurs Umeå
Systematisk teologi - Dogmatik: magisterkurs Distans
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå
Teologprogrammet - kandidatutbildning Distans
Teori och metod i religionsvetenskap: Magisterkurs Distans
Arkeologi
Arkeologi B1 Särskilt nordeuropeisk Umeå
Arkeologi och GIS - den geografiska dimensionen Umeå
GIS för miljöarkeologi och arkeologi Umeå
GIS för miljöarkeologi och arkeologi Umeå
Kandidatuppsats i arkeologi Umeå
Magisteruppsats i miljöarkeologi Umeå
Magisteruppsats i miljöarkeologi Umeå
Miljöarkeologi - fördjupning i teorier och metoder Umeå
Miljöarkeologi - fördjupning i teorier och metoder Umeå
Miljöarkeologi - fördjupning i teorier och metoder II Umeå
Miljöarkeologi - fördjupning i teorier och metoder II Umeå
Miljöarkeologi - Hållbarhet och kulturmiljövård Umeå
Senare del Arkeologiprogrammet, T2, T4 Umeå
Filosofi
Filosofi A Distans
Filosofi A Distans
Filosofi B Umeå
Filosofi B Distans
Filosofi C Umeå
Magisterkurs i filosofi Distans
Magisterkurs i filosofi II Umeå
Magisterkurs i filosofi II Distans
Magisteruppsats i filosofi Distans
Magisteruppsats i filosofi Umeå
Masteruppsats i filosofi Umeå
Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter Umeå
Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter Umeå
Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter Umeå
Påbyggnadskurs i filosofi Distans
Vetenskapligt tänkande Umeå
Vetenskapsteori Umeå
Historia
Historia A Umeå
Historia B Umeå
Historia C Umeå
Idéhistoria A Distans
Kandidatuppsats i religionsvetenskap Umeå
Kvinnor och genus i det tidigmoderna Europa Distans
Magisterkurs i historia II Umeå
Magisteruppsats i historia Distans
Magisteruppsats i historia Umeå
Magisteruppsats i idéhistoria Distans
Masteruppsats i historia Umeå
Political violence Distans
Populärvetenskap - historia, teori, praktik Distans
Profilkurs: Motifs of Madness in Literature and Culture Distans
Religionsvetenskap: grundkurs A2 Distans
Religionsvetenskap: grundkurs A2 Umeå
Skogens idéhistoria Distans
Teologi: grundkurs Distans
Teologi: grundkurs A2 Umeå
Teologi: grundkurs A2 Distans
Internationellt
Berättandets betydelser Distans
Brännpunkt Norrland - perspektiv på en region i förändring Distans
Etnografi och kulturanalys Distans
Etnologi B Umeå
Etnologi B: Fältarbete och uppsats Distans
Föremålens betydelser. Om relationen mellan ting, identitet och kultur Distans
Likabehandling och normkritik i lärandemiljön Distans
Magisteruppsats i etnologi Distans
Ritualer, fester och evenemang Distans
Teoretisk fördjupning i kultur- och medievetenskap Umeå
Konstvetenskap
Konst i digitala miljöer Distans
Konst och visuell kultur från efterkrigstid till nutid Distans
Konst- och bildvetenskap B: Teori, metod och uppsats Distans
Senare del Kandidatprogrammet i fri konst Umeå
Senare del Masterprogrammet i fri konst, T2, T4, T6 Umeå
Kulturvetenskap
Branschutbildningen för museer och kulturarv Umeå
Kulturanalysprogrammet Umeå
Masterprogram i kultur- och medievetenskap Umeå
Profilkurs: Motifs of Madness in Literature and Culture Distans
Programmet för civilt arbete Umeå
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå
Senare del Kulturanalysprogrammet, termin 2 Umeå
Senare del Masterprogram i kultur- och medievetenskap Umeå
Senare del Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå
Litteraturvetenskap
Profilkurs: Det föreställda Arktis Distans
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå
Religionsvetenskap
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå
Teologprogrammet - kandidatutbildning Distans
Teologprogrammet - magisterutbildning Umeå
Övrigt inom kultur / humanistiska inriktningar
Senare del Branschutbildningen för museer och kulturarv, termin 4 Umeå
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Samhällsplanerarprogrammet Umeå
Natur / Djur
Masterprogrammet i ekologi Umeå
Masterprogrammet i ekologi Umeå
Lant- och skogsbruk
Marksanering Distans
Naturvetenskap
Fysioterapeutprogrammet Umeå
Fördjupningskurs i immunologi Umeå
Fördjupningskurs i immunologi Umeå
Fördjupningskurs i immunologi Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Biologi Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Geovetenskap Umeå
Masterprogram i Fysioterapi Distans
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Jägmästarutbildningen vid Skogsvetenskapliga fakulteten, Sveriges lantbruksuniversitet Umeå
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Umeå
Tillämpad fördjupningskurs i immunologi Umeå
Tillämpad fördjupningskurs i immunologi Umeå
Biologi
Avancerat projekt i molekylärbiologi Umeå
Avancerat projekt i molekylärbiologi Umeå
Basal och molekylär genetik Umeå
Bioinformatik och genomanalys Umeå
Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet Umeå
Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet Umeå
Biologididaktik för ämneslärare för åk 7-9 Umeå
Biomaterial och Bioenergi Umeå
Cellbiologi Umeå
Cellbiologi, Djur och Växt Fysiologi Umeå
Djur- och växtfysiologi Umeå
Ekologi Umeå
Ekologi A Distans
Ekologi och geovetenskap Umeå
Ekologisk dynamik Umeå
Energiteknisk biologi Umeå
Evolutionär biologi Umeå
Examensarbete för masterexamen i växtbiologi Umeå
Examensarbete i biologi avseende kandidatexamen Umeå
Examensarbete i biologi avseende kandidatexamen Umeå
Examensarbete i biologi avseende masterexamen Umeå
Examensarbete i biologi avseende masterexamen Umeå
Experimentell design och multivariat dataanalys Umeå
Funktionsgenomik teori Umeå
Fysiologi och cellbiologi Umeå
Genetik II Umeå
Genetik och evolution Umeå
Genetik och genteknik Umeå
Genexpression Umeå
Hållbart skogsbruk Distans
Immunkemiska tekniker N/T Umeå
Immunologi Umeå
Kemometri Umeå
Kemometri Umeå
Kemometri Umeå
Kemometri Umeå
Klimatförändringar - orsaker och verkan Umeå
Klimatförändringar - orsaker och verkan (Bio) Umeå
Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling Distans
Läkarprogrammet Umeå
Masterprogrammet i ekologi Umeå
Masterprogrammet i ekologi Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Umeå
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Umeå
Molekylär genetik Umeå
Naturvård Umeå
Neurobiologi Umeå
Omvårdnad med farmakologi och läkemedelshantering Umeå
Projekt i ekologi I Umeå
Projekt i molekylärbiologi Umeå
Projekt i molekylärbiologi Umeå
Projekt i molekylärbiologi Umeå
Projektarbete i biomedicin Umeå
Projektkurs i växtbiologi Umeå
Projektkurs i växtbiologi Umeå
Projektkurs i växtbiologi Umeå
Projektkurs växtmolekylärbiologi 15 hp Umeå
Projektkurs växtmolekylärbiologi 15 hp Umeå
Senare del Receptarieprogrammet Distans
Sjukdomslära och genetik Umeå
Strukturbiologi Umeå
Tillväxt och utveckling hos växter Umeå
Tillämpad cellbiologi Umeå
Tillämpad funktionsgenomik Umeå
Tillämpad virologi Umeå
Transgenteknologi N/T Umeå
Tropisk ekologi Distans
Tumörbiologi Umeå
Tumörbiologi Umeå
Tumörbiologi Umeå
Vattenvård Umeå
Viltbiologi med viltvård Distans
Växtbiologi och bioteknik Umeå
Växtbioteknik och molekylär förädling Umeå
Farmakologi
Apotekarprogrammet Distans
Masterprogrammet i farmaci Distans
Receptarieprogrammet Distans
Teoretisk läkemedelskemi Umeå
Tillämpad läkemedelskemi Umeå
Fysik
Aktuella forskningsområden i fysik Umeå
Analytisk mekanik Umeå
Analytisk mekanik C Umeå
Arktisk vetenskap A Kiruna
Arktisk vetenskap A Kiruna
Atom- och molekylfysik C Umeå
Avancerad strömningslära Umeå
Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik Umeå
Avancerade lasersystem och laserteknologi Umeå
Avancerade material Umeå
Beröringsfria mätmetoder Umeå
Beröringsfria mätmetoder Umeå
El- och vågrörelselära Umeå
Elektrodynamik II Umeå
Elektromagnetismens grunder Umeå
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik Umeå
Examensarbete i medicinsk strålningsfysik Umeå
Fasta tillståndets fysik Umeå
Fysik - examensarbete II Umeå
Fysik C - examensarbete I Umeå
Fysikalisk mätteknik Umeå
Fysikaliska egenskaper hos mätgivare Umeå
Fysikaliska modellers matematik B Umeå
Fysikdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet Umeå
Fysikdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet Umeå
Fysikdidaktik för ämneslärare för åk 7-9 Umeå
Fördjupning i termodynamik Umeå
Givarfysik A Umeå
Introduktion till fasta tillståndets fysik Umeå
Klassisk mekanik A Umeå
Klassisk mekanik A Umeå
Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik Umeå
Kvantfältteori I Umeå
Kvantfältteori II Umeå
Kärnfysik Umeå
Kärnfysik Umeå
Kärnfysik Umeå
Kärnfysik Umeå
Medicin för ingenjörer Umeå
Mekanik och energifysik Umeå
Modern fysik Umeå
Molekylspektroskopi med tillämpningar Umeå
Nanovetenskap Umeå
Nukleärmedicinsk teknik Umeå
Nukleärmedicinsk teknik Umeå
Radioterapi Umeå
Radioterapi Umeå
Riskanalys inom strålbehandling Umeå
Riskanalys inom strålbehandling Umeå
Rymdfysik med mätteknik Umeå
Rymdfysik med mätteknik Umeå
Rymdplasmafysik Umeå
Röntgenteknik Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå
Solceller Umeå
Statistisk fysik Umeå
Strålningsbiologi och strålskydd Umeå
Strålningsbiologi och strålskydd Umeå
Strålningsväxelverkan Umeå
Strålningsväxelverkan Umeå
Strömningslära Umeå
Termodynamik B Umeå
Tillämpad dosimetri Umeå
Tillämpad dosimetri Umeå
Tillämpad medicinsk bildbehandling Umeå
Vågfysik och optik B Umeå
Geografi
3D-modellering och siktanalys Umeå
3D-modellering och siktanalys Umeå
Avancerad rumslig analys och modellering Umeå
Avancerad rumslig analys och modellering Umeå
Befolkning och mobilitet Umeå
Befolkning och mobilitet Umeå
Befolkningsgeografi Umeå
Befolkningsgeografi Umeå
Destinationer Umeå
Destinationer och regional utveckling Umeå
Forskningsdesign och metodologi Umeå
Geografiska informationssystem Umeå
Geomorfologi och jordartsgeologi Umeå
GIS och rumslig analys Umeå
GIS och rumslig analys Umeå
GIS och rumslig analys Umeå
GIS, mobilitet och system Umeå
GIS, mobilitet och system Umeå
GIS, mobilitet och system Umeå
Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen Distans
Hotellbranschens struktur och dynamik Umeå
Kulturgeografi och urban teori Umeå
Kulturgeografiska metoder Umeå
Kulturgeografiska metoder Umeå
Kvalitativa metoder i kulturgeografi Umeå
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) Umeå
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) Umeå
Magisteruppsats i Kulturgeografi Umeå
Magisteruppsats i Kulturgeografi Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå
Masterprogrammet i samhällsplanering Umeå
Masterprogrammet i samhällsplanering Umeå
Masterprogrammet i turism Umeå
Masterprogrammet i turism Umeå
Miljöstörningar i mark och vatten Umeå
Regional-ekonomisk geografi Umeå
Regional-ekonomisk geografi Umeå
Regional-ekonomisk geografi Umeå
Sveriges sociala geografi Umeå
Tourism Umeå
Transport-GIS Umeå
Transport-GIS Umeå
Turism och geografi Umeå
Turism-GIS Umeå
Turismplanering Umeå
Turismprogrammet Umeå
Geovetenskap
Analys av miljöförändringar Umeå
Avancerad GIS-analys Umeå
Avancerad GIS-analys Umeå
Examensarbete i geovetenskap avseende masterexamen Umeå
Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen Umeå
Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen Umeå
Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen Umeå
Geografiska informationssystem 1 - naturvetenskapliga data Distans
Geografiska informationssystem 2 - naturvetenskapliga data Distans
Geovetenskap Umeå
Klimatförändringar (geovetenskap) Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå
Terrester biogeokemi Umeå
Kemi
Akvatisk kemi Umeå
Akvatisk kemi Umeå
Akvatisk kemi Umeå
Analytisk kemi Umeå
Analytisk kemi Umeå
Avancerad miljökemi Umeå
Avancerad miljökemi Umeå
Avancerad organisk kemi Umeå
Avancerad organisk kemi Umeå
Avancerade experimentella kemiska verktyg Umeå
Avancerade experimentella kemiska verktyg Umeå
Avancerade experimentella kemiska verktyg Umeå
Biofysikaliska-kemiska koncept Umeå
Biokemi Umeå
Biokemi Umeå
Biokemi - Proteiners struktur och funktion Umeå
Biokemi - Proteiners struktur och funktion Umeå
Biokemi - Proteiners struktur och funktion Umeå
Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå
Examensarbete i kemi Umeå
Examensarbete i kemi Umeå
Examensarbete i kemi Umeå
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 15 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 15 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 15 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 30 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 30 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 30 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 30 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 30 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 30 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 45 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 45 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 45 hp Umeå
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 60 hp Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Umeå
Fördjupningsarbete i kemi Umeå
Fördjupningsarbete i kemi, fortsättningskurs 30 hp Umeå
Galenisk farmaci Distans
Grundläggande biokemi Distans
Grundläggande miljökemi Distans
Kandidatprogrammet i Life Science - Kandidatprogrammet i Life Science Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Kandidatprogrammet i Life Science Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot kemi Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot kemi Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå
Kemididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet Umeå
Kemididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet Umeå
Kemididaktik för ämneslärare för åk 7-9 Umeå
Kemins grunder Umeå
Kemins grunder Umeå
Kemins grunder Umeå
Kemins grunder Umeå
Kemins grunder Umeå
Kemometri Umeå
Masterprogrammet i kemi Umeå
Masterprogrammet i kemi Umeå
Masterprogrammet i kemi Umeå
Masterprogrammet i kemi Umeå
Organisk kemi Umeå
Organisk kemi Umeå
Proteinkemisk separations- och analysteknik Umeå
Proteinkemisk separations- och analysteknik Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i Life Science, inr kemi Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i Life Science, inr molekylärbiologi Umeå
Senare del Masterprogrammet i kemi Umeå
Matematik
Algebra Umeå
Algebra Umeå
Algebraiska strukturer Umeå
Big data och analys av högdimensionella data Umeå
Datorintensiva statistiska metoder Umeå
Differentialekvationer för teknologer Umeå
Differentialekvationer och flervariabelanalys Umeå
Diskret matematik Umeå
Diskret modellering Umeå
Envariabelanalys 1 Umeå
Envariabelanalys 1 Umeå
Envariabelanalys 2 Umeå
Envariabelanalys 2 Umeå
Examensarbete för kandidatexamen i matematik Umeå
Examensarbete för kandidatexamen i matematik Umeå
Examensarbete för magisterexamen i matematik Umeå
Examensarbete för magisterexamen i matematik Umeå
Examensarbete för masterexamen i matematik Umeå
Examensarbete för masterexamen i matematisk statistik Umeå
Finansiell matematik Umeå
Finita elementmetoden Umeå
Flervariabelanalys Umeå
Flervariabelanalys Umeå
Heltalsprogrammering Umeå
Integrationsteori Umeå
Introduktion till diskret matematik Umeå
Linjär algebra Umeå
Linjär algebra Umeå
Linjär algebra Umeå
Linjärprogrammering Umeå
Logik och formella metoder Umeå
Masterprogrammet i matematik Umeå
Masterprogrammet i matematik Umeå
Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 Distans
Matematiska metoder Umeå
Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar Umeå
Numeriska metoder för partiella differentialekvationer Umeå
Problemlösning och matematiska resonemang Umeå
Statistik för naturvetare Umeå
Statistik för teknologer Umeå
Statistik för teknologer Umeå
Statistikteori 2 Umeå
Statistiska metoder i genetik Umeå
Stokastiska differentialekvationer Umeå
Stokastiska processer och simulering Umeå
Tidsserieanalys och spatial statistik Umeå
Transformmetoder Umeå
Utomhuspedagogik, naturvetenskap och matematik i förskola, fritidshem och grundskola Umeå
Miljö
Examensarbete i miljö- och hälsoskydd, för kandidatexamen Umeå
Examensarbete i miljö- och hälsoskydd, för kandidatexamen Umeå
Examensarbete i miljö- och hälsoskydd, för kandidatexamen Umeå
Examensarbete i miljö- och hälsoskydd, för magisterexamen Umeå
Examensarbete i miljövetenskap, för magisterexamen Umeå
Hälsoeffekter Umeå
Livsmedelssäkerhet Umeå
Magisterprogrammet i miljövetenskap Umeå
Magisterprogrammet i miljövetenskap Umeå
Magisterprogrammet i miljövetenskap Umeå
Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete Umeå
Miljöfarlig verksamhet Umeå
Miljökonsekvensbeskrivning Umeå
Miljöledning - teorikurs Distans
Samhällsplanering med hållbarhetsprofil Distans
Samhällsplanering med miljöprofil Distans
Teknik, etik och miljö Umeå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Umeå
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Umeå
Masterprogram i arbetsterapi Distans
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå
Organisatoriskt ledarskapande Umeå
Personalvetarprogrammet Umeå
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott och hälsa 3 Umeå
Idrotts- och hälsonutrition Umeå
Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa Umeå
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Umeå
Magisterprogram i idrottsmedicin Umeå
Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 1 Umeå
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå
Tränarprogrammet Umeå
Språk
Blick auf Schweden: Bilder und Ideen Umeå
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9. Distans
Engelska B, Litteraturvetenskaplig översiktskurs Umeå
Engelska B, Språkvetenskaplig översiktskurs Umeå
Examensarbete för magisterexamen i Skandinavistik Distans
Examensarbete för magisterexamen: Svenska/Nordiska språk Distans
Intensivkurs i svenska 1: nybörjarkurs Umeå
Intensivkurs i svenska 3: behörighetsgivande kurs Umeå
Italienska, Nybörjarkurs Distans
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå
Lingvistik, Examensarbete för magisterexamen Distans
Samiska A, Jämförande urfolksstudier I Distans
Samiska språk: Examensarbete för magisterexamen Distans
Språk och kön Distans
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs I Umeå
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs II Umeå
Svenska som andraspråk A Umeå
Svenska som andraspråk C, Diskriminerande strukturer och skönlitteratur Distans
Svenska som andraspråk C, Examensarbete för kandidatexamen Distans
Svenska språket A: Språksociologi Umeå
Svenska/Nordiska språk B Umeå
Svenska/Nordiska språk B: Att forska om språk Umeå
Svenska/Nordiska språk B: Språk och språkpolitik i Norden Distans
Svenska/Nordiska språk B: Svenska språkets historia Umeå
Svenska/Nordiska språk B: Textanalys Umeå
Svenska/Nordiska språk C: Språklig variation Distans
Tyska A med allmän inriktning Umeå
Tyska A, Kultur och muntlig färdighet Distans
Tyska A, Ordförråd och skriftlig färdighet Distans
Tyska, Kvalifikationskurs Umeå
Tyska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans
Tyska, Nybörjarkurs II Umeå
Tyska, Påfartskurs Distans
Engelska
Engelska 3 för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Umeå
Engelska A för internationella avtalsstudenter och free-movers Umeå
Engelska A för studerande på högskoleingenjörs- civilingenjörs- och naturvetarprogrammen Umeå
Engelska A, Academic Writing Distans
Engelska A, Academic Writing Distans
Engelska A, Allmän inriktning Umeå
Engelska A, Fonetik och vokabulär med textanalys Umeå
Engelska A, Grammatik och översättning Umeå
Engelska A, Kulturstudier och akademiskt skrivande Umeå
Engelska A, Litteratur Umeå
Engelska A2, nätkurs Distans
Engelska B Umeå
Engelska B, Litteraturvetenskaplig översiktskurs Umeå
Engelska B, Språkvetenskaplig översiktskurs Umeå
Engelska B2, nätkurs Distans
Engelska för ämneslärare, kurs 1 Umeå
Engelska, Examensarbete för kandidatexamen Distans
Engelska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för magisterexamen Distans
Engelska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för masterexamen Distans
Engelska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för masterexamen Distans
Nordic Noir som globalt litteraturfenomen Distans
Språk och representation av kön Distans
Finska
Finska A, Textläsning, skriftlig kommunikation och realia Distans
Finska B, Texter, litteraturhistoria och muntlig kommunikation Distans
Finska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans
Finska, Examensarbete för magisterexamen Distans
Finska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Umeå
Finska, Läsförståelse II Distans
Meänkieli A, Textläsning, kultur och skriftlig kommunikation Distans
Meänkieli, Kvalifikationskurs (steg 3) Distans
Meänkieli, Nybörjarkurs II (steg 2) Distans
Meänkieli, Nybörjarkurs II (steg 2) Distans
Meänkieli, Påfartskurs (steg 4) Distans
Franska
Franska A Umeå
Franska C Umeå
Franska för ämneslärare, kurs 1 Umeå
Franska för ämneslärare, kurs 3 Umeå
Franska, Kvalifikationskurs Umeå
Franska, Nybörjarkurs Distans
Franska, Påfartskurs Umeå
Italienska
Italienska A:2 Distans
Italienska BII Distans
Italienska C, Språkvetenskap, översättning och översättningsteori Distans
Italienska, Kvalifikationskurs, steg 3 Distans
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Lingvistik A, Världens språk Distans
Lingvistik B, Att analysera språk Distans
Lingvistik B, Språkutveckling och språkinlärning Distans
Lingvistik C, Examensarbete för kandidatexamen Distans
Profilkurs: Språkmyter Distans
Samiska C, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning Distans
Ryska
Ryska A, Fonetik och muntlig språkfärdighet Distans
Ryska A, Grammatik Distans
Ryska B, Grammatik, skriftlig kommunikation och realia Distans
Ryska C, Examensarbete för kandidatexamen Distans
Ryska, Kurs för nybörjare (steg 1) Distans
Ryska, Kvalifikationskurs (steg 2-3) Umeå
Spanska
Spanska A, Litteratur och kultur Distans
Spanska A1 Umeå
Spanska C, Lingvistik, litteratur och språkfärdighet Umeå
Spanska för ämneslärare, kurs III Umeå
Spanska I för ämneslärare Umeå
Spanska, Examensarbete för kandidatexamen Distans
Spanska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för magisterexamen Distans
Spanska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för magisterexamen Distans
Spanska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) Umeå
Spanska, Nybörjarkurs (steg 1-2) Distans
Spanska, spansk pragmatik med inriktning mot diskursanalys Distans
Svenska
Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs II Umeå
Tyska
Blick auf Schweden: Bilder und Ideen Umeå
Tyska, Tandem svenska-tyska Distans
Teknik
Avancerad GIS-analys Umeå
Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik - Sjukhusfysik Umeå
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå
Design för användarupplevelse Umeå
Digitala startups Umeå
Geodatabasdesign Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Distans
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
Industriell utveckling och ekonomisk förändring Umeå
Masterprogrammet i artificiell intelligens Umeå
Masterprogrammet i artificiell intelligens Umeå
Masterprogrammet i fysik Umeå
Masterprogrammet i fysik Umeå
Masterprogrammet i IT Management Umeå
Masterprogrammet i IT Management Umeå
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Umeå
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Umeå
Organisationsstyrning och informationssystem Umeå
Prototyper för interaktion Umeå
Slöjd 1, Textil inriktning Distans
Tillämpad kartografi Umeå
Verksamhetsanalys och organisationsförändring Umeå
Vibrationsanalys Umeå
Byggnadsteknik
Byggnadsmekanik 2 Umeå
Dimensionering av byggnadskonstruktioner Umeå
Fördjupningskurs i byggkonstruktion Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Umeå
Datateknik
Adaptiv reglerteknik Umeå
Aktuell utveckling inom Elektronik och datorteknik Umeå
Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv Umeå
Mekatronik Umeå
Mikrodatorteknik 1 Umeå
Mikrodatorteknik 2 Umeå
Modellering inom robotik Umeå
Teknikutveckling och hållbart värdeskapande Umeå
Design och produktutveckling
Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design Umeå
New Product Innovation D Umeå
New Product Innovation D Umeå
Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test" Umeå
Senare del Masterprog i affärsutveckling o internationalisering T2,T4 Umeå
Webbteknik för ingenjörer Distans
Elektroteknik
Analog elektronik Umeå
Analog kretsteknik Umeå
Bildbehandling Umeå
Deep Learning - metoder och tillämpningar Distans
Deep Learning - metoder och tillämpningar Distans
Design och tjänsteutveckling för Internet of Things Umeå
Digital elektronik Umeå
Digital kretsteknik Umeå
Digitalteknik Umeå
Elektronikkonstruktion Umeå
Elkraft Umeå
Elnät Umeå
Fysiologiska mätsystem Umeå
Grundläggande signalbehandling av media Umeå
Högfrekvensteknik Umeå
Kommunikationens grunder Umeå
Linux som utvecklingsmiljö 1 Distans
Linux som utvecklingsmiljö 2 Distans
Medicinsk teknik Umeå
Medicinteknisk säkerhet och riskhantering Umeå
Reglersystem Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Distans
Sensorer och elektronik Umeå
Signalbehandling och reglering Umeå
Simulera Analog Elektronik Distans
Strålbehandlingsacceleratorer Umeå
Styr- och reglerteknik Umeå
System och algoritmer för autonoma fordon Umeå
Tillämpad digital signalbehandling Umeå
Tillämpad mätteknik Umeå
Trådlösa sensornätverk Distans
Industri och produktion
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå
Information- och kommunikationsteknik
Datorspel och lärande I Distans
Design för förändring Umeå
Design för förändring Umeå
Digital kompetens och lärande I Distans
Digitala bilder Distans
Digitala startups Umeå
Digitala startups Umeå
Kognitionspsykologi Umeå
Kognitionspsykologi Umeå
Programmering i förskola och grundskolans tidigare år Distans
Maskinteknik
Automation Umeå
Finita elementmodellering i maskinteknik Umeå
Fordonsteknik Motor Distans
Hydraulik Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå
Maskinelement Umeå
Maskintekniskt fördjupningsprojekt Umeå
Materialhållfasthet Umeå
Produktionsteknik Umeå
Svetsteknologi Umeå
Tillverkningsteknik Umeå
Tillämpad mekanik Umeå
Medicinsk teknik
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå
Djupa faltningsnät med tillämpningar i medicinsk bildanalys Umeå
Senare del av röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå
Miljö och energiteknik
Avancerade mätmetoder inom energiteknik Umeå
Avancerade mätmetoder inom energiteknik Umeå
Energi och miljö Umeå
Energieffektivisering Umeå
Energieffektivisering i byggnader Umeå
Energiteknik 2 för energiingenjörer Umeå
Förbränning, förgasning och pyrolys Umeå
Förbränningsteknik Umeå
Förnyelsebara drivmedel Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
Simulering och optimering av energisystem Umeå
Termodynamik Umeå
Uthållig energiteknik Umeå
Värme och ventilationsteknik Umeå
Värme- och masstransport I Umeå
Utbildning / Pedagogik
Bild 1, fristående Umeå
Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning Distans
Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningssamtal Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Distans
Små barns samspel och utveckling Distans
Små barns tal och språkutveckling Distans
Små barns tal och språkutveckling Distans
Vetenskaplig teori och metod 2 Distans
Lärare
Att utveckla lärande i skola och vardag - Utvecklingsstörning Distans
Forskningsdesign och metod inom utbildningsvetenskap Umeå
Forskningsdesign och metod inom utbildningsvetenskap Umeå
Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer Distans
Skolans digitalisering Distans
Specialpedagogik - för grundskolan (UK) Umeå
Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) Umeå
Undervisning, kommunikation och kunskapsutveckling - Utvecklingsstörning Distans
Utbildning: Undervisning och lärande i en internationell kontext Umeå
Utbildning: Undervisning och lärande i en internationell kontext Umeå
Utbildning: Undervisning och lärande i en internationell kontext Umeå
Utbildningspolicy i nationell och internationell kontext Umeå
Utbildningspolicy i nationell och internationell kontext Umeå
Utbildningspolicy och pedagogisk praktik ur internationella perspektiv Umeå
Utbildningspolicy och pedagogisk praktik ur internationella perspektiv Umeå
Utbildningspolicy och pedagogisk praktik ur internationella perspektiv Umeå
Utbildningspolicy och pedagogisk praktik ur internationella perspektiv Umeå
Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete Distans
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod Distans
Pedagogik
Bild 2b, distans Distans
Examensarbete i språkdidaktik för ämneslärarexamen Distans
Förskollärarprogrammet Umeå
Förskollärarprogrammet Umeå
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå
Kulturskolans didaktik - estetik, bildning och digitala verktyg Distans
Matematikdidaktik 2 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet Umeå
Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet Umeå
Naturkunskapsdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet Umeå
Senare del Förskollärarprogrammet, termin 5 Örnsköldsvik
Senare del Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå
Senare del Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå
Senare del Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Bild Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Biologi Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Franska Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Geografi Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Idrott och hälsa Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Matematik Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Musik Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Naturkunskap Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Spanska Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Svenska Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Svenska som andraspråk Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Tyska Umeå
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning Distans
Specialpedagogprogrammet - Allmäninriktning Distans
Tyska för ämneslärare, kurs 1 Umeå
Vetenskaplig teori och metod Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Historia Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Matematik Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Musik Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Naturkunskap Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Religion Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Spanska Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Tyska Umeå
Studie- och yrkesvägledare
Överbryggande kurser för utbildning till Studie- och yrkesvägledare Distans
Vård / Medicin
Fördjupningskurs i virologi Umeå
Fördjupningskurs i virologi Umeå
Fördjupningskurs i virologi Umeå
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Beteendevetenskap Distans
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Ergonomi Distans
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Företagssköterska Distans
Masterprogram i omvårdnad Distans
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå
Sjuksköterskeprogrammet Distans
Sjuksköterskeprogrammet Umeå
Sjuksköterskeprogrammet Distans
Sjuksköterskeprogrammet Distans
Tillämpad fördjupningskurs i virologi Umeå
Tillämpad fördjupningskurs i virologi Umeå
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin Umeå
Folkhälsovetenskap, epidemiologi och biostatistik Umeå
Fysiologisk diagnostik I Umeå
Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården Umeå
Humanbiologi och laboratoriemetodik Umeå
Klinisk fysiologi I Umeå
Läkarprogrammet Umeå
Masterprogram i Biomedicin Umeå
Masterprogram i Biomedicin Umeå
Senare del Biomedicinprogrammet Umeå
Senare del Masterprogram i Biomedicin Umeå
Hälsa och samhälle
Avancerad biostatistik och epidemiologi Umeå
Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder Umeå
Biostatistik Umeå
Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems B Umeå
Epidemiologi Umeå
Epidemiologi Umeå
Epidemiologi Umeå
Evidensbaserat folkhälsoarbete Umeå
Global hälsa Umeå
Hälsa, miljö och hållbarhet Umeå
Hälsa, miljö och hållbarhet Sandviken
Hälsoekonomisk teori Umeå
Jämlikhet och hälsa Umeå
Kvalitativ dataanalys Umeå
Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap Umeå
Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap Umeå
Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap Umeå
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Umeå
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2 Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2 Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2 Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2 Umeå
Metoder för Socialepidemiologi Umeå
Planering och management i hälso- och sjukvård Umeå
Planering och management i hälso- och sjukvård Umeå
Senare del Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Umeå
Senare del Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå
Senare del Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktssköterska, T2 Distans
Sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete Umeå
Sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete Umeå
Socialepidemiologi - teori och metoder Umeå
Socialepidemiologi - teori och metoder Umeå
Socialepidemiologi - teori och metoder Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans
Utvärdering i folkhälsovetenskap Umeå
Utvärdering i folkhälsovetenskap Umeå
Hälso- och sjukvårdadministration
Projektledning 1 Distans
Projektledning 1 Umeå
Projektledning 1 Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
Vårdadministrativa programmet Distans
Medicin
Barnmorskeprogrammet Distans
Extemporetillverkning av läkemedel Distans
Fysiologi Umeå
Fördjupad farmakoterapi Distans
Geriatrisk vård - diagnostik, behandling och omvårdnad Distans
Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning Distans
Läkemedelsbehandling hos äldre Distans
Medicinsk orientering Umeå
Omvårdnad vid diabetes I Distans
Omvårdnad vid diabetes II Distans
Senare del Barnmorskeprogrammet, termin 3 Distans
Sexuell och reproduktiv hälsa, självständigt arbete för master Distans
Omvårdnad / Omsorg
Demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad Distans
Evidensbaserad vård och omsorg Distans
Existentiella frågor inom vård och omsorg - kreativa förhållningssätt Distans
Förändringsledarskap i omvårdnadsarbete Distans
Hälsa och familj hos unga HBTQ-personer Distans
Klinisk bedömning Distans
Kontaktsjuksköterskans roll inom cancervården Distans
Kvalitativ metod II Distans
Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor Distans
Omvårdnad - självständigt arbete Distans
Omvårdnad inom ortopedisk vård Distans
Omvårdnad, självständigt arbete (examensarbete) Distans
Omvårdnad, självständigt arbete för master Distans
Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede Distans
Radiografi - självständigt arbete Distans
Radiografi - självständigt arbete Umeå
Radiografi, självständigt arbete för magister Distans
Samtal med kognitivt förhållningssätt Distans
Senare del av sjuksköterskeprogrammet, Umeå Umeå
Senare del sjuksköterskeprogrammet, Lycksele Distans
Senare del Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå Distans
Senare del Sjuksköterskeprogrammet, Umeå Umeå
Senare del Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik Distans
Senare del Specialistsjuksköterskeprogrammet inr onkologisk vård, T2 Distans
Senare del Specialistsjuksköterskeprogrammet inr psykiatrisk vård, T4 Distans
Senare del Specialistsjuksköterskeprogrammet inr vård av äldre, T2 Distans
Sjuksköterskeprogrammet Distans
Sjuksköterskeprogrammet Distans
Sjuksköterskeprogrammet Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Distans
Strålningsfysik med inriktning mot strålbehandling Distans
Psykoterapi / KBT
Psykologprogrammet Umeå
Sjukgymnastik och rehabilitering
Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning Distans
Evidensbaserad arbetsterapi Distans
Evidensbaserad fysioterapi Distans
Fysioterapeutprogrammet Umeå
Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder Distans
Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning Distans
Klinisk tillämpning av arbetsterapeutiska teorier och modeller Distans
Senare del Arbetsterapeutprogrammet, T2, 4 och 6 Umeå
Senare del Masterprogram i arbetsterapi, Termin 2 Umeå
Smärtfysiologi och motorisk kontroll inom muskuloskeletal rehabilitering Distans
Tandvård
Examensarbete för magisterexamen i Oral hälsa Umeå
Odontologisk radiologi. Panoramaröntgen - behörighetskurs med diagnostisk fördjupning Distans
Odontologisk radiologi. Panoramaröntgenteknik för tandsköterskor och tandhygienister Umeå
Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister Distans
Tandhygienistprogrammet Umeå
Tandläkarprogrammet Umeå
Tandteknikerprogrammet Umeå

Visa alla

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

Universitetsvägen
907 36 UMEÅ