Diskret matematik

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Umeå
Sista ansökan: 2024-10-15

Diskret matematik

Kursen behandlar ett urval teman ur området diskret matematik.

Modul 1 (6.5 hp): Teori

Inom området enumerativ kombinatorik fördjupas behandlingen av induktion och rekursion samt räknetekniker för olika kombinatoriska objekt. I gränslandet mellan talteori och mängdlära behandlas den hierarkiska uppbyggnaden av talsystem baserat på den axiomatiska grunden för de naturliga talen. I anslutning till denna uppbyggnad behandlas funktioner och relationer i allmänhet, och ekvivalensrelationer i synnerhet.

Begreppet algoritm presenteras och analyseras med särskilt fokus på korrekthet och effektivitet. Exempel tas här i första hand från sortering och grafteori. Inom grafteoriområdet behandlas också grundläggande teoretiska resultat och klassiska problem med en översikt över tillämpningar.

 

Modulen avslutas med en introduktion till abstrakt algebra, där begreppen grupp, ring och kropp behandlas, och de välbekanta talsystemen samt moduloräkning sätts in i detta sammanhang.

Modul 2 (1 hp): Laborationer

I den laborativa modulen används digitala verktyg för att genomföra beräkningar med grund i kursens teoriinnehåll. Detta omfattar programmering i språket Python.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs en kurs i algebra om minst 7,5 hp i vilket ska ingå talteori och kombinatorik eller motsvarande kunskaper.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Diskret matematik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön