Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test"

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Umeå
Sista ansökan: 2024-10-15

Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test"

Kursen består till största delen av ett projekt. I projektarbetet tillämpar studenten ingenjörmässiga arbetsmetoder genom planering, utveckling och realisering av tekniska system. Projektet utförs i grupp och utformas efter beställning från en kund. Arbetsgången omfattar hela utvecklingskedjan från idé till test av prototyp eller färdigt system. Projektgruppen ska i samråd med beställaren förhandla fram en kravspecifikation som är relevant med hänsyn till tid och resurser. Projektarbetet dokumenteras i en skriftlig rapport samt redovisas muntligt för andra projektgrupper och för beställaren. Kursen innehåller även föreläsningar/seminarier som ger insikt i ingenjörsmässighet och den moderna ingenjörens yrkesroll och arbetsmetoder. Föreläsningarna utgår från idéerna kring CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate), hållbar teknikutveckling och entreprenörskap.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 90 hp tidigare studier som skall inkludera Projektledning 1, 7.5 hp och Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test"

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön