Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Teoretiska och metodologiska perspektiv

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Teoretiska och metodologiska perspektiv

Utbildningsledarskap handlar om att beskriva, analysera, förklara och förstå hur chefer och ledare utformar, leder och styr strukturer, kulturer, funktioner och processer inom organisationer vars uppdrag utgörs av individers lärande och socialisation till samhällsmedborgare.

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper om teoretiska och metodologiska perspektiv samt förmåga att tillämpa dem på frågor och problem inom utbildningsledarskap. Kursen behandlar olika vetenskapsteoretiska ansatser, ledarskaps- och organisationsteorier, datainsamlings- och analysmetoder, samt deras möjligheter och begränsningar. Stor vikt läggs vid att öka förståelsen för och utveckla färdigheter relaterade till forskningsprocessens olika delar - problemformulering och avgränsning, teoretiska utgångspunkter, design, datainsamlingsmetoder, analytiska tillvägagångssätt och forskningsetiska aspekter. Att söka, läsa och granska forskningsartiklar med fokus på teori och metod tränas under kursens gång. Olika datainsamlingsmetoder och analysmetoder prövas under kursen. Kursens innehåll avser att utgöra en grund för planeringen av en egen vetenskaplig studie.

Förkunskaper

90 hp inom ett huvudämne eller huvudområde inklusive ett självständigt arbete om 15 hp. Dessutom krävs kurser som utgör den statliga utbildningen för rektorer (Rektorsprogrammet), 30 hp. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Teoretiska och metodologiska perspektiv

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön