Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Umeå
Sista ansökan: 2024-10-15

Ekologi

I kursen studeras organismers funktion i födovävar, energiflöden i ekologiska samhällen och interaktioner mellan olika nivåer i näringskedjan. Vidare behandlas den biologiska diversitetens funktion samt grundläggande bevarandebiologi och hur ekologi tillämpas i praktiken ute i samhället. I kursen ges också en introduktion till vanliga statistiska metoder och en fördjupning i GIS (geografiska informationssystem) med fokus på vektordata.  I slutet av kursen utför och redovisar studenterna en ekologisk vetenskaplig fältundersökning där kunskaper och färdigheter inom ekologi, statistik och GIS som inhämtats under kursen tillämpas. I detta ingår också att granska och kommentera ett liknande arbete.

Förkunskaper

Naturens mångfald 15 hp, Klimatförändringar 15 hp och Geovetenskap 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet