Geomorfologi och jordartsgeologi

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Umeå
Sista ansökan: 2024-10-15

Geomorfologi och jordartsgeologi

Kursen ger en fördjupning inom geomorfologi och jordartsgeologi. En viktig del är att tillämpa teoretisk kunskap i ämnet för att tolka divserse geomorfologiska processer och hur de har format tidigare och moderna landskapet i Sverige och runt om i världen.  

Kursen består av två moduler:

Modul 1. Geomorfologi teori, 7,5 poäng

Modulen behandlar teoretisk kunskap av en flertal olika geomorfologiska processer, inklusive processer i glaciala, periglaciala, sluttnings, fluviala, eoliska och kust områden, samt ekogeomorfologiska processer i olika områden. En viktig del är att ge inblick i aktuell forskning och ge träning i att läsa och kritiskt granska vetenskaplig litteratur inom ämnesområdet. Kunskaperna från de teoretiska inslagen under modulen kommer att befästas och exemplifieras under praktiska övningar med hjälp av t.ex. GIS, fjärranalys eller övningar med kalkyler.

Modul 2. Exkursioner och projektarbete, 7,5 poäng

Modulen består av exkursioner och fältbaserade övningar. En stor del utgörs av ett projektartbete omfattande litteraturstudier, GIS eller fjärranalys, fältarbete och rapportskrivning för att undersöka en geomorfologisk process.

Förkunskaper

60 hp Naturgeografi/Geovetenskap eller 60 hp Biologi alt. Kemi alt. Miljövetenskap och 30 hp Naturgeografi/Geovetenskap

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Geomorfologi och jordartsgeologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön