Kandidatuppsats i informatik

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Umeå
Sista ansökan: 2024-10-15

Kandidatuppsats i informatik

Denna kurs syftar till att ge den studerande tillfälle att självständigt och kritiskt tillämpa och fördjupa sina kunskaper inom ämnet informatik samt övning i utrednings- eller utvecklingsarbete. Det innefattar val av tillämpningsområde, problemformulering och avgränsning samt genomförande av det självständiga arbetet.

Förkunskaper

För att antas till kursen krävs minst betyget godkänd på kurser i informatik på grundläggande nivå omfattande 60 hp eller motsvarande. Bland genomgångna kurser ska 30 hp motsvara kurserna Informationssystem 15 hp och Verksamhetsutveckling i digitala organisationer 15 hp eller kursen Introduktion till digital medieproduktion, 30 hp. Utöver detta krävs betyget godkänd på kurser om minst 7,5 hp i vetenskaplig metod inom informatik/samhällsvetenskap.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kandidatuppsats i informatik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön