Statistik C: Inferensteori

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Umeå
Sista ansökan: 2024-10-15

Statistik C: Inferensteori

Kursen inleds med en repetition och fördjupning av den sannolikhetsteori från kursen Statistik B: Teori som behövs för fördjupad förståelse av den statistiska inferensteorin. Speciellt studeras begreppen tillräcklighet, konsistens samt asymptotiska fördelningar. Därefter sker en breddning samt fördjupning av den statistiska inferensteori som ingår i kursen Statistik B: Teori genom att maximum likelihood-skattningar och likelihoodkvottest behandlas mer ingående. Under kursens senare del behandlas resampling-metoder och bayesiansk inferens. Den statistiska inferensteorins användbarhet påvisas löpande under kursen med exempel från olika tillämpningsområden. Programvaran R används för att illustrera delar av innehållet i kursen. Genomgående läggs stor vikt vid både förståelse och tillämpning av viktiga statistiska begrepp och metoder som ingår i kursen.

Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Förkunskaper

Univ: Statistik B: Teori, 15 hp, och Statistik B: Programmering och modellering, 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Statistik C: Inferensteori

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön