Omvårdnad, examensarbete för master

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2025 - Distans
Sista ansökan: 2024-10-15

Omvårdnad, examensarbete för master

Kursens huvudsakliga innehåll är fördjupad tillämpning av vetenskapsteori, etik, och forskningsmetodik i ett självständigt arbete med relevans för omvårdnad. Kursen omfattar datainsamling, alternativt bearbetning av redan insamlad data, dataanalys, rapportskrivning och försvar av ett examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen kan presenteras i form av ett manus för publikation i vetenskaplig tidskrift och kan inom ramen för kursen presenteras för forskare och/eller personal i relevant klinisk verksamhet. I kursen ingår att kritiskt granska, värdera och diskutera det egna och andras examensarbete på en hög vetenskaplig nivå, värdera det egna arbetets betydelse för utveckling av huvudämnet och att diskutera och värdera det egna arbetets kliniska relevans.

Förkunskaper

Examensarbete (motsvarande) om minst 15 hp inom omvårdnad på avancerad nivå. Vetenskaplig metod 15 hp på avancerad nivå. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Omvårdnad, examensarbete för master

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön