Matematikens historia

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Umeå
Sista ansökan: 2024-10-15

Matematikens historia

Kursen behandlar matematikens utveckling i viktiga kulturområden genom historien. Detta inbegriper, i kronologisk ordning, matematikens utveckling i de forntida flodkulturerna i Babylonien och Egypten, antikens Grekland, Kina och Indien, den arabiska kulturen under äldre medeltiden, Europa under högmedeltiden, samt den moderna matematikens framväxt i Europa från renässansen till 1600- och 1700-talen. Ytterligare några moderna matematiska discipliners tidiga utveckling runt sekelskiftet behandlas översiktligt. En kort orientering i moderna tongivande forskningsproblem avslutar kursen.

 

Inom ramen för detta ingår även studiet av särskilt viktiga matematikområdens historiska utveckling, såsom talsystem, aritmetik, geometri, ekvationslösning och förstadier till den moderna matematiska analysen. Ett annat genomgående tema är matematikens ökande formalisering och abstraktionsnivå. Särskilt fokus läggs på kvinnors bidrag i matematikens historia, och under vilka villkor de verkade.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 37,5 hp inom ämnesområdet matematik, i vilket ska ingå geometri, algebra, linjär algebra, differentialkalkyl och integralkalkyl eller motsvarande kunskaper.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Matematikens historia

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön