Bearbetning och visualisering av data

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Umeå
Sista ansökan: 2024-10-15

Bearbetning och visualisering av data

Målet med Data Science är att göra det möjligt för samhälle, företag och medborgare att förstå och använda den ständigt ökande mängden insamlad information på ett sätt som gör det möjligt att upptäcka potentiella problem eller förbättringar av den aktuella situationen. Data Science bör också ge människor möjlighet att uppskatta och förstå de potentiella följderna av olika handlingar. Det finns ett talesätt om "lögner, fördömda lögner och statistik", som uttrycker det faktum att databaserad statistik kan presenteras på mycket övertygande sätt även när slutsatserna är falska. Denna kurs försöker undervisa hur man kan upptäcka sådan falsk information och säkerställa mer etisk användning av Data Science.

Ett exempel på praktisk användning av datavetenskap är att analysera och presentera epidemirelaterad data och statistik på korrekt och mänskligt förståeligt sätt så att beslut och åtgärder kan fattas baserat på rationell information. Data Science-metoder används också för att uppskatta effekterna av åtgärder för att minska den globala uppvärmningen, dimensionera vägnät, välja var man ska installera nya köpcentra eller restauranger, optimera byggnadernas energianvändning,. Kort sagt, Data Science är en av de viktigaste domänerna för att bestämma hur vårt nuvarande och framtida samhälle ska byggas. Fler och fler företag kommer också att inse vikten av området Data Science. Oavsett bransch eller storlek måste organisationer som vill vara konkurrenskraftiga i hantering av stora datamängder effektivt utveckla och implementera Data Science möjligheter eller riskera att hamna på efterkälken.

Förkunskaper

Minst 7,5 hp matematisk statistik.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Bearbetning och visualisering av data

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön