Analytisk kemi

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Umeå
Sista ansökan: 2024-08-15

Analytisk kemi

Kursens mål är att ge den studerande ett solitt fundament i analytisk kemi som i huvudsak fokuserar på klassiska analysmetoder som fortfarande används i bred omfattning, kombinerat men en översikt över instrumentella tekniker som används i modern kemisk analys, i syfte att förbereda för fortsatta studier inom ämnet. Kursen startar med en intro­duktion till analytisk kemi från en historisk och filosofisk infallsvinkel. Därefter diskuteras grunderna i den analytiska processen med fokus på isolering, detektion, kvantifiering och identifiering av föreningar. Vikten av doku­mentation understryks, i synnerhet hur man etablerar av ett arbetsflöde som leder till pålitliga analytiska protokoll, korrekt loggning och utvärdering av experiment, etc.

Provtagningsprocessen har en central roll, där frågeställningar som särskilt adresseras är sätt att säkra homogenitet och integritet hos prover tagna från matriser av olika fysikalisk form. Korrekt provstorlek och uppskattning/fortplantning av fel diskuteras, liksom kalibrering och användning av olika typer av standarder samt källor till störningar och sätt att hantera dessa i analytiska mätningar. Experimentella fel och statistiska sätt att uppskatta dessa ingår, med inriktning på sätt att kvalitetssäkra analytiska data.

Bland de klassiska metoderna som behandlas under kursen ingår gravimetri, förbränningsmetoder och titreringar (syra-bas, redox, komplexometriska, och vattenfria). Grunderna i electrokemiska tekniker behandlas med fokus på potentiometri (jonselektiva elektroder inklusive pH), coulometri/ampero­metri och voltammetri. Vidare ingår grundläggande teori och applikationer av atom- och molekylspektro­metri, en introduktion till kromatografiska och elektroforetiska separationstekniker och radiokemiska metoder. Undervisning ges som föreläsningar, lektioner med problemlösning och som tutorials.

Laboratorieövningarna följer kursen teoripensum och innefattar att sätta upp klassiska analysmetoder enligt standardiserade procedurer, liksom träning i grundläggande elektrokemi, spektrofotometri och kromatografiska tekniker.

Förkunskaper

Univ: Kemins grunder (15hp, 5KE165) eller motsvarande kunskaper.Engelska 6/B och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursens ges på svenska).

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Analytisk kemi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön