Opponering
27 okt 2021

Hur går en opponering till?

Du har kämpat och skrivit klar din uppsats och nu är den äntligen inlämnad! Men du är fortfarande inte klar. Nu är det dags att försvara och opponera. Hur går egentligen en opponering till? Vi reder ut alla delarna nedan!

En opponering är ett seminarium där en uppsats eller ett examinationsarbete granskas inför en betygsättning. Opponering är ett obligatoriskt moment vid många examinationsuppgifter på kandidat- och masternivå. En opponering på en doktorsavhandling kallas för en disputation.

Under opponeringen får respondenten – den som genomfört arbetet – presentera, förklara och försvara det hon gjort. Arbetet granskas av en opponent som ställer kritiska frågor. Ofta är det ett krav att du ska vara både opponent och respondent för att bli godkänd på en examinationskurs. Ett opponeringstillfälle kan pågå under väldigt olika lång tid. Vissa kan vara mellan fem och tio minuter medan andra pågår under mer än en timme.

Opponeringens olika delar

Vanligtvis består opponeringen av två större delar: respondenten uttalar sig först om uppsatsen och sedan följer opponentens genomgång av uppsatsen.

Respondentens del

Först får respondenten presentera sitt arbete, hur hon gått tillväga och vilka slutsatser man kan dra av arbetet. Här passar det också bra att respondenter lyfter fram eventuella fel eller brister i arbetet.

Opponentens del

Därefter får opponenten uttala sig. Syftet brukar anses vara att få fram en konstruktiv dialog mellan opponent och respondent. Opponenten uppmanas därför att ställa öppna frågor som ”Vad tror du om…?” eller ”Varför valde du att…?”

Opponeringens slutdel

Mot slutet av en opponering är det vanligt att öppna upp för frågor. Då får kurskamrater och andra åhörare ge sina synpunkter. Efter opponeringen sätter en examinator betyg. Det är examinatorn, inte opponenten, som avgör om uppsatsen är godkänd.

Tips inför opponeringen

Det kan kännas nervöst att gå upp till opponering, både för den som är opponent och den som är respondent. En grundtips till opponenten är att vara påläst, se till att du har gått igenom uppsatsen grundligt! Som respondent är det viktigt att du lyssnar på frågorna som opponenten ställer, upprepa dem gärna om du inte har förstått. Vill du ha fler tips inför din ppponering? Läs vår artikel där två experter ger sina bästa tips inför opponeringen!

Senast uppdaterad: 27 okt 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-12

Vässa ditt akademiska språk

Att de språkliga kraven höjs när man börjar på universitetet är något som som många studenter kan skriva under på. Och det kan vara svårt att sätta fingret på vad som skiljer det akademiska språket åt från det vardagliga. – Det är annorlunda här och lärarna ställer mer krav, säger Gustav von Essen, som läser andra terminen på juristprogrammet vid Stockholms universitet, och får medhåll av sin ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-27

Opponering – här får du bästa tipsen

Uppsatsen är inlämnad, men du är inte klar ännu. Nu är det dags för opponering. Vad gör man då? Finns det något ”rätt” eller ”fel”? Vad ska du tänka på under opponeringen? Två experter ger sina bästa tips!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-09-27

10 tips: Så lyckas du med uppsatsen

Det är svårt att skriva uppsats – och ännu svårare att bli klar. Här får du tio enkla tips av Fredrik Hillvesson, legitimerad psykolog och författare till boken ”Sju enkla steg till en färdig uppsats”. 

Läs mer