Uppsats
27 okt 2021

Vad innehåller en uppsats?

Vad ska en uppsats innehålla? Vad innebär det olika delarna? I den här artikeln går vi igenom uppsatsen del för del och förklarar kort vad den ska innehålla!

En uppsats är en akademisk text där ett problem eller frågeställning får ett svar. Oftast utgör uppsatsen avslutningen på ett program eller en kurs. I en uppsats ska författaren visa vad hon kan och att hon har tagit till sig utbildningen. För många studenter är uppsatsen den sista avgörande pusselbiten för att ta examen.

Vilken roll har handledaren?

Den som skriver uppsats har en handledare som ger tips, råd och stöd. Handledaren kan vara en professor, docent eller annan person som kan ge hjälp i arbetet. Ofta är det handledaren som avgör om uppsatsen är tillräckligt bra för att examineras. Uppsatsen godkänns och betygsätts av en examinator. Handledaren och examinatorn är inte samma person.

En uppsats kan skrivas på fem olika nivåer

  • A-nivå
  • B-nivå
  • C-nivå, även kallad Kandidatuppsats
  • D-nivå, även kallad Magisteruppsats
  • E-nivå, även kallad Masteruppsats


Uppsatsens olika beståndsdelar

Det finns ingen enhetlig mall för alla uppsatser. Formen beror på vilket ämne man studerar, vilken institution man tillhör och vilken inriktning uppsatsen har. Inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen kan man behöva förklara vilka teorier och metoder man använt, medan en motsvarande text inom teknik eller naturvetenskap kan vara överflödig.

Abstract

Kort, sammanfattande text om uppsatsen. I ett abstract sammanfattas frågeställning och resultat tillsammans med ett antal nyckelord.

Syfte

Bakgrundsförklaring som ger en bild av varför frågeställningarna blir ställda och varför uppsatsen skrivs.

Frågeställning

Grunden för hela uppsatsen. I frågeställningen formuleras det problem du vill hitta en lösning på.

Teori

En teori kan kallas för en akademisk tolkningsram eller tankekonstruktion. Teorin ger en förklaring till hur saker och ting hänger ihop. Uppsatsens teori används som bollplank i uppsatsens analysavsnitt där du kan visa på korrekta och inkorrekta antaganden.

Metod

Hur undersökningen blivit genomförd är viktigt för uppsatsens trovärdighet. Har du använt dig av intervjuer, litteratur, en viss maskin, statistiska underlag, och varför? På vilket sätt har du arbetat med detta? Målet med den här delen av uppsatsen är att du ska motivera varför du har valt att använada en viss metod i din uppsats.

Analys

I analysen lyfter man fram sina resultat, väger dem mot sina teorier och undersöker dem på ett vetenskapligt sätt. Analysen är den mest omfattande texten i uppsatsen.

Slutsats / Sammanfattning

Alla uppsatser måste innehålla en slutsats eller sammanfattning av uppsatsens resultat. Här presenteras och argumenteras för en slutsats baserat på frågeställningen, alternativt en sammanfattning av det man tidigare nämnt i analysen. I denna del får man inte presentera nya fakta.


Vad händer när uppsatsen är klar?

När uppsatsen är färdig och inlämnad så återstår opponeringen. Under opponeringen så kommer du få presentera din uppsats och sedan försvara den. Du kommer även opponera på andra studenters arbeten. Läs mer om hur en opponeringen fungerar här.

Senast uppdaterad: 27 okt 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-08

Så väljer du rätt högskola

Utbildning är en av de största investeringar du gör i livet. För att du ska få ut så mycket som möjligt av din utbildning är det viktigt att du väljer rätt. AllaStudiers expert Chris Wigh guidar dig genom djungeln. 1) Rankning Vi har ingen lång tradition av högskolerankning i Sverige. Men intresset har ökat i takt med att antalet utbildningar blivit fler.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-18

Hundra män stämmer polisen – anser sig vara diskriminerade

Kvinnor fick förtur till Polishögskolan. Nu stämmer hundra män polisen. De var starkare och gjorde bättre ifrån sig på språktesterna. Ändå var det kvinnor som fick de åtråvärda utbildningsplatserna på Polishögskolan. Det hävdar den ideella organisationen Centrum för Rättvisa. Nu planerar 100 män som sökt till Polishögskolan att stämma Rikspolisstyrelsen för olaga diskriminering.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2013-10-28

800 varnade eller avstängda för fusk

Drygt 800 studenter blev avstängda eller varnade under 2012, ungefär samma antal som året innan. Plagiering är fortfarande den vanligaste orsaken till fusk. Antalet studenter som blivit föremål för en disciplinär åtgärd har ökat stadigt de senaste åren. Mellan åren 2009 och 2010 skedde en dramatisk ökning på nästan 50 procent. Universitetskanslersämbetets genomgång av lärosätenas disciplinärenden ...
Läs mer