Visa allastudier.se som: Mobil
Uppsats

Uppsats

Det här ska din uppsats innehålla. Läs om uppsatsens 7 ingående delar och de 5 uppsatsnivåerna

En uppsats är en akademisk text där ett problem eller frågeställning får ett svar. Oftast utgör uppsatsen avslutningen på ett program eller en kurs. I en uppsats ska författaren visa vad hon kan och att hon har tagit till sig utbildningen. För många studenter är uppsatsen den sista avgörande pusselbiten för att ta examen.

Den som skriver uppsats har en handledare som ger tips, råd och stöd. Handledaren kan vara en professor, docent eller annan person som kan ge hjälp i arbetet. Ofta är det handledaren som avgör om uppsatsen är tillräckligt bra för att examineras.

Uppsatsen godkänns och betygsätts av en examinator. Handledaren och examinatorn är inte samma person.

Uppsatsnivåer

A-nivå

B-nivå

C-nivå, även kallad Kandidatuppsats

D-nivå, även kallad Magisteruppsats

E-nivå, även kallad Masteruppsats

Uppsatsens delar

Det finns ingen enhetlig mall för alla uppsatser. Formen beror på vilket ämne man studerar, inom vilken disciplin och vilken inriktning uppsatsen har. Inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen kan man behöva förklara vilka teorier och metoder man använt, medan en motsvarande text inom teknik eller naturvetenskap kan vara överflödig.

Abstract – Kort, sammanfattande text om uppsatsen. I ett abstract sammanfattas frågeställning och resultat tillsammans med ett antal nyckelord.

Syfte – Bakgrundsförklaring som ger en bild av varför frågeställningarna blir ställda och varför uppsatsen skrivs.

Frågeställning – Grunden för hela uppsatsen. I frågeställningen formuleras det problem man vill hitta en lösning på.

Teori – En teori kan kallas för en akademisk tolkningsram eller tankekonstruktion. Teorin ger en förklaring till hur saker och ting hänger ihop. Uppsatsens teori används som bollplank i uppsatsens analysavsnitt där man kan visa på korrekta och inkorrekta antaganden.

Metod – Hur undersökningen blivit genomförd är viktigt för uppsatsens trovärdighet. Har man använt sig av intervjuer, litteratur, en viss maskin, statistiska underlag, och varför? På vilket sätt har man arbetat med detta? Författaren bör förklara varför hon valt att arbeta på det sätt som hon har gjort.

Analys – I analysen lyfter man fram sina resultat, väger dem mot sina teorier och undersöker dem på ett vetenskapligt sätt. Analysen är den mest omfattande texten i uppsatsen.

Slutsats/Sammanfattning – Alla uppsatser måste innehålla en slutsats eller sammanfattning av uppsatsens resultat. Här presenteras och argumenteras för en slutsats baserat på frågeställningen, alternativt en sammanfattning av det man tidigare nämnt i analysen. I denna del får man inte presentera nya fakta.

Senast uppdaterad: 05 dec 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-07-22

Opponering – här får du bästa tipsen

Uppsatsen är inlämnad, men du är inte klar ännu. Nu är det dags för opponering. Vad gör man då? Finns det något ”rätt” eller ”fel”? Vad ska du tänka på under opponeringen? Två experter ger sina bästa tips.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-12-10

Högskoleprovet

Högskoleprovet är för dig som är smartare än dina betyg visar. Och så mycket som var tredje student tar sig in på högskolan den vägen.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2016-05-10

Studera mode på högsta nivå

En svensk högskola har blivit först med forskarutbildning i modedesign och textil management.

Läs mer
Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön