15 feb 2023

Skolverket i ny rapport: Svenska elever blir allt sämre

Under de senaste 20 åren har svenska grundskoleelever blivit allt sämre, visar en rapport från Skolverket. Främst har eleverna hamnat efter när det gäller kunskaper i matematik och i andra naturvetenskapliga ämnen.

I rapporten går det att läsa att svenska elevers resultat i internationella utbildningsstudier som PISA och PIRLS försämrats markant under de senaste 20 åren – både i jämförelse med andra länder och i det faktiska resultatet.

I undersökningarna testas bland annat elevernas förmåga till problemlösning, kunskaper i matematik och läsförmåga, Det är framför allt i matematik och i naturvetenskapliga ämnen som elevernas kunskaper har försämrats.

Orsakerna till att svenska elever blivit sämre är bland annat det fria skolvalet, kommunaliseringen av skolan och allt större klasser. Det slår forskare från Göteborgs Universitet fast i rapporten  "Vad påverkar resultaten i svenska grundskolan?", som sammanställts på uppdrag av Skolverket.

– En av de många  slutsatserna (i rapporten, reds anmärkning) är att klasstorlek och lärartäthet har betydelse för elevers resultat, allra tydligast för elever i de tidiga åren och från hem där eleverna inte får stöd i sitt skolarbete. Den den allra viktigaste resursfaktorn i skolan är lärarnas kompetens, säger professor Jan-Eric Gustafsson.

På 90-talet infördes nya läro- och kursplaner i svenska skolan med begränsade anvisningar till lärarna om hur undervisningen skulle ske. Tanken med detta var att ge lärarna  större utrymme i att själva forma undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. Nu kan Skolverket konstatera att detta ledde till mer arbete på egen hand och mindre lärarledda lektioner – vilket har lett till eleverna inte har lärt sig lika mycket.

–Detta är den största förklaringen till sjunkande genomsnittsresultat i matematik och i naturvetenskapliga ämnen, säger Jan-Eric Gustafsson i ett pressmeddelande från Göteborgs Universitet.

Kalle Wiklund

Senast uppdaterad: 15 feb 2023

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-12

El- och energiprogrammet

Är du tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt, riktar sig el- och energiprogrammet till dig. Du lär dig om tillverkning och installation av el-, energi- och vattensystem. Du läser dessutom ämnen som datorteknik, elektromekanik och mekatronik. El- och energiprogrammet finns i följande fyra inriktningar: Ljudtekniker medellön: 30 900 krOm du har ett intresse för musik och teknik är ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-14

Tjejer släpps inte in i byggbranschen

Fler och fler tjejer söker sig till gymnasieprogram inom el, bygg och fordon. Men trots viljan att trotsa invanda könsroller har unga kvinnor svårt att slå sig in på arbetsmarknaden. Antalet kvinnliga sökande till de traditionellt manliga yrkesförberedande programmen på gymnasiet har ökat på många fronter. Men flera faktorer bidrar till att mansdominansen i vissa yrken bibehålls.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-12

Från gymnasiet till drömskolan

Fotbollsproffs eller fotograf var barndomsdrömmen. Nu ser drömmen helt annorlunda ut för Alexander Norling som precis åkt till USA för att plugga reklam.

Läs mer