Visa allastudier.se som: Mobil
Studera i Danmark

Studera i Danmark

Vårt grannland i söder har många olika utbildningar att erbjuda och är i dag ett av de länder som flest svenskar väljer att studera i.

Informationen i det här kapitlet är inriktad på universitetsutbildningar, dvs. det som på danska heter "Lange videregående uddannelser". UddannelsesGuiden har mer information om korta och medellånga utbildningar i Danmark.

Hitta utbildningar

På den danska utbildningssajten UddannelsesGuiden hittar du alla utbildningar i Danmark.

Hitta din utbildning på AllaStudier.se

Utbildningar och kurser i Danmark

Studieupplägg, examen, terminer

Studieupplägg

I Danmark kan man normalt inte läsa fristående kurser, utan man studerar på hela utbildningsprogram som leder fram till olika examina. Programmen är ofta koncentrerade kring ett enda ämne, till skillnad från här i Sverige där utbildningarna brukar innehålla olika ämneskombinationer. I varje program ingår både obligatoriska och valfria kurser.

Gæstestuderende och åben uddannelse

För utländska studenter som inte vill läsa en hel utbildning i Danmark finns på de flesta universitet möjlighet att läsa fristående kurser som gäststudent, gæstestuderende. En förutsättning för att bli antagen som gäststudent brukar dock vara att du är inskriven vid ett universitet eller en högskola här i Sverige, samt att du kan tillgodoräkna dig den eller de kurser du läser i din svenska utbildning.

En annan möjlighet att läsa fristående kurser är via det som kallas ”Åben uddannelse”. Inom Åben uddannelse hittar du kortare kurser som du kan läsa vid sidan av dina ordinarie studier. Kurserna är ofta de samma som erbjuds inom bachelor- och kandidatutbildningarna. Det tas ut avgifter för utbildningar inom Åben universitet.

Examen

De utbildningar som ges på universitetsnivå är indelade i olika nivåer:

ExamenUtbildningslängdNivåKommentar

Bachelorgrad 3 år Grundnivå
Kandidatgrad 2-3 år Grundnivå De flesta studenter i Danmark strävar efter en kandidatgrad. Kräver 2 års
arbetslivs-erfarenhet
Master 1 års påbyggnad på Bachelor Avancerad   Kräver 2 års arbetslivserfarenhet. Utbildningen kostar pengar.
Doktorsgrad 3 års påbyggnad på Master Avancerad

Terminer

Läsåret i Danmark ser ut så här:

Hösttermin augusti/september - januari
Vårtermin februari - juni

I de flesta fall tar universiteten bara in nya studenter på hösten, men vissa utbildningar har kursstart både på hösten och på våren.

Krav på förkunskaper

Svenskar söker till danska universitet på samma villkor som danskar. För att vara behörig till danska universitetsutbildningar krävs att du har en gymnasieexamen.

Akademiska förkunskaper

Till vissa utbildningar krävs särskilda förkunskaper som skiljer sig åt från utbildning till utbildning. Precis som här hemma kan det till exempel krävas att du har läst vissa ämnen/kurser på gymnasiet för att kunna söka till en utbildning. Kontakta studievägledningen, Studievejledningen, vid det universitet där du vill läsa för att få information om vad som krävs för just den utbildning du vill komma in på.

Språkliga förkunskaper

När det gäller kunskaper i danska finns inga formella krav på förkunskaper för svenska studenter, och du behöver därför inte göra något språktest för att kunna antas till en utbildning i Danmark. Men om du har svårt att förstå danska kan det vara klokt att gå en språkkurs innan du börjar dina studier.

Antagning och urval

Omräkning av svenska betyg till danska

I Danmark söker du framförallt på dina gymnasiebetyg. Dina svenska gymnasiebetyg räknas om till det danska systemet (Välj Sverige i söklistan och tryck på ”Karakterer” i menyn).

Utbildningar kräver ibland att du har klarat ämnen på en viss nivå. Den nivån finns angivet enligt de danska gymnasienivåerna A, B och C. Köpenhamns universitets studievägledning förklarar vad danska gymnasienivåer motsvarar i Sverige.

Två kvotgrupper

Du kan antas i två olika kvotgrupper: kvote 1 och kvote 2

Kvot 1 Du söker på ditt gymnasiebetyg från gymnasiet. OBS! Du söker in på ditt slutbetyg och får inte räkna med ev. upplästa betyg.
Kvot 2 Helhetsbedömning av dina kvalifikationer, t ex:
- Tidigare utbildning
- Arbetslivserfarenhet
- Frivilligt arbete
- Utlandserfarenhet
- Personligt brev

Om dina betyg är för låga för att du ska bli antagen i kvote 1, eller om du saknar ett omräkningsbart betyg (t.ex. om du söker in på ett studieomdöme från folkhögskola), har du chans att antas i kvote 2 istället.

Antagning till kandidatutbildningar och forskarutbildningar sker främst utifrån tidigare studiemeriter på högskolenivå.

Så söker du

Börja med att i god tid kontakta studievägledningen, Studievejledningen, vid det lärosäte där du vill studera och be dem skicka en utbildningskatalog. Eller gå in på skolans webbplats där det också brukar finnas aktuell utbildningsinformation.

Hur du sedan ansöker beror på vilken typ av utbildning du ska söka.

Sista ansökningsdag: 15 mars

  • Bachelorutbildningar: 
    Du söker via lärosätenas gemensamma antagningssystem, KOT.

    Sista ansökningsdatum är 15 mars. Du kan söka upp till åtta olika utbildningar vid varje ansökningstillfälle.

  • Kandidatutbildningar/Forskarutbildningar/Gäststuderande:
    Du skickar din ansökan direkt till den berörda institutionen på det universitet där du vill studera.

    Sista ansökningsdatum kan variera mellan olika högskolor, utbildningar och institutioner.

Studieavgifter

Undervisningen på danska universitet är gratis. Däremot måste du precis som här i Sverige betala kurslitteratur och annat studiematerial själv.

Studiemedel och stipendier

Studiemedel

För studier i Danmark kan du söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

(Om du läser en kortare kurs i Danmark som en del av din ordinarie svenska utbildning kan du i regel behålla ditt svenska studiemedel. Kontakta CSN för mer information.)

CSNSumma/studievecka

Bidrag 705 kr
Lån för levnadskostnader 1 950 kr
Totalt 2 655 kr

Källa: CSN, 20 juni 2013.

Stipendier

Stipendier kan vara ett annat sätt att finansiera eller få ett bidrag till utlandsstudierna. Det finns en mängd fonder och stiftelser här i Sverige som delar ut stipendier, och det finns även möjligheter att söka danska stipendier för studenter från andra länder.

Boende

För dig som ska studera i Danmark finns olika typer av boende att välja mellan. Några alternativ är att bo på studenthem, att dela lägenhet med andra studenter och att vara inneboende hos en familj.

Studenthem

Studenthem, kollegier, finns på alla universitetsorter i Danmark och kan antingen ligga i närheten av universitetsområdet, eller en bit ifrån. Studenthemmen erbjuder boende i eget rum, men kök delas i regel med de andra som bor på samma korridor. Oftast finns toalett och dusch på rummet, men det förekommer också att man får dela badrum med en eller ett par andra studenter.

Dela lägenhet eller hus

Att dela lägenhet eller hus, så kallat bofællesskab, är vanligt bland såväl utländska som inhemska studenter i Danmark. Då brukar man i regel ha var sitt rum och så delar man kök, badrum, vardagsrum och eventuellt andra gemensamma utrymmen.

Inneboende

Att vara inneboende hos en familj under studietiden är ett alternativ som framför allt förekommer bland studenter som läser kortare utbildningar. Som inneboende har du oftast ett eget rum och delar kök och badrum med familjen du bor hos. Ibland kan frukost och/eller middag ingå i hyran, men det vanliga är att du handlar och lagar din mat själv i familjens kök.

Ordna bostad

För att hitta en bostad i Danmark vänder du dig i första hand till det universitet där du ska studera. Många lärosäten har till exempel ett internationellt kontor som kan hjälpa dig att hitta olika typer av boende.

Annars är lokaltidningarnas bostadsannonser (som brukar finnas både i pappersupplaga och på nätet) en bra utgångspunkt för att hitta bostad. Det finns också en hel del specialsajter där man kan hitta boende av olika slag, t.ex. Ungdomsboliger.dk. Kolla också anslagstavlorna på skolan och hör dig för bland kursare och andra du träffar.

Försäkringsskydd

Om du ska studera i Danmark har du rätt till nödvändig vård (sjukhusvård, läkarvård, tandläkarvård m.m.) på samma villkor som landets egna invånare. Det innebär att om du skulle behöva akut vård så betalar du inte mer än de patientavgifter som danskarna själva betalar. Förutsättningen är dock att du vänder dig till vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i Danmark.

Även om du har rätt till vård i Danmark bör du själv teckna en kompletterande försäkring som täcker kostnader utöver själva vården om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka (t.ex. kostnader för hemtransport och liknande). Dessutom bör du se till att skaffa en försäkring som ersätter dig om du skulle drabbas av stöld, inbrott, brand eller andra tråkigheter. Överfallsskydd, rättsskydd och ansvarsskydd bör också ingå i den privata försäkring du tecknar.

Uppehållstillstånd

Som svensk medborgare har du rätt att bo och studera i Danmark utan vare sig uppehållstillstånd eller några andra tillstånd. Däremot måste du anmäla dig till Folkeregistret i den danska kommun du flyttar till. För detta behöver du en giltig svensk legitimation och ett internordiskt flyttbevis som du beställer på ditt skattekontor här i Sverige.

Mer information

Mer information om studier i Danmark kan du få på den allmänna danska utbildningssajten Uddannelseguiden. Övriga sajter som har bra information om studier i Danmark är Öresunddirekt och Studyindenmark.

Senast uppdaterad: 29 aug 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2011-02-03

Norge vill spana på iranska studenter – av rädsla för massförstörelsevapen

Vill förhindra att studenterna använder kunskap de får vid universitet och högskolor för att tillverka massförstörelsevapen hemma i Iran.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2016-04-19

Så tar du dig ut i Europa

Svenska ungdomar vill jobba utanför landet. Juridikstudenter rankar UD som drömarbetsgivaren. Joel, 26, hoppas på en framtid inom EU. Tips: Så tar du dig ut i Europa.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2016-04-12

Jobba som volontär

Sugen på att ta ett break i studierna? Vill du utomlands och göra något meningsfullt av din vistelse där? Då kan volontärjobb vara något för dig.

Läs mer