Visa allastudier.se som: Mobil
Studera i Tyskland

Studera i Tyskland

Tyskland är världskänt för sina teknikutbildningar "Made in Germany", men landet har mycket mer att erbjuda sina studenter.

OBS! Det här är i första hand en vägledning för dig som ska ordna dina studier på egen hand eller via en förmedling.

För utbytessugna studenter:

Utbildningar och kurser i Tyskland
Studera på högskola utomlands

Hitta utbildningar

Universiteten och högskolorna i Tyskland har tusentals utbildningar att välja mellan. På DAAD Course Search kan du leta efter någon som passar dig.

Utbildningsutbud och upplägg

Om du vill studera på högskolenivå i Tyskland har du mer än 200 olika högskolor och universitet att välja mellan, både statliga och privata. Utöver dessa finns cirka 170 mer praktiskt inriktade fackhögskolor – Fachhochschulen.

Utbildningarna på fackhögskolorna är i regel kortare och mer yrkesorienterade än vanliga högskole- och universitetsutbildningar, och det är inte säkert att du kan få studiemedel för eller tillgodoräkna dig en utbildning på en fackhögskola här i Sverige. Om du är intresserad av att gå på fackhögskola är det därför viktigt att du kollar upp detta i förväg!

Läs mer:

Lärlingsutbildning i Tyskland betalar sig

Upplägg

I Tyskland kan man i regel inte läsa fristående kurser, utan man studerar på hela utbildningsprogram som leder fram till olika examina. För varje ämne som ingår i en utbildning finns en studieplan som måste följas för att man ska få ut sin examen. Studieplanerna innehåller både obligatoriska och valfria kurser och moment.

Kurser för utländska studenter

För utländska studenter som inte vill läsa en hel utbildning i Tyskland finns på många universitet och högskolor möjlighet att läsa enstaka terminer eller läsår då man fritt väljer vilka kurser och ämnen man vill studera.

Många lärosäten i Tyskland har dessutom olika utbildningsprogram med internationell inriktning, där undervisningsspråket är engelska. Dessa utbildningar leder till olika internationellt godkända examina och är i hög grad anpassade för utländska studenter. DAAD har en databas med internationella program i Tyskland.

Utbildningsnivå och examen

När det gäller utbildningarna på universitet och högskolor så har Tyskland, liksom andra europeiska länder  genomgått den så kallade Bolognaprocessen, där alla högskoleutbildningar håller samma Europa-standard. Det innebär en indelning av utbildningarna i följande tre nivåer: Bachelor-Studium, Master-Studium och Promotions-Studium. Man kan också promovera "fritt", det vill säga utan att läsa en program inom forskarutbildningen om man uppfyller vissa krav.

Examen

Utbildningslängd

Nivå

Bachelor - Abschluss

3-4 år

Bachelor - Studium

Master - Abschluss

1-2 år påbyggnad på Bachelor

Master - Studium

Promotion

Tre års forskarstudier utöver Master 

promotions - Studium

Läsåret

Läsåret i Tyskland varar normalt från början av oktober till slutet av september, och är indelat i två terminer:

Termin 

Period

Vintertermin

Oktober - mars 

Sommartermin 

April - september 

I regel är det undervisning från mitten av oktober till slutet av februari under vinterterminen, och från mitten av april till mitten av juli under sommarterminen. Resten av terminstiden disponerar studenterna fritt för att förbereda sig inför tentor och seminarier, att skriva uppsatser m.m.

Vanligtvis kan du själv välja om du vill börja din utbildning i oktober eller i april. Vissa utbildningar har dock bara antagning en gång om året så kolla för säkerhets skull upp vad som gäller för den utbildning du är intresserad av.

OBS! På vissa universitet har man anpassat läsåret till andra europeiska länders uppdelning i en hösttermin och en vårtermin. Där har man numera terminsstart i september och februari istället för oktober och april.

Förkunskapskrav

För att kunna söka till en utbildning i Tyskland måste du uppfylla vissa förkunskapskrav. Det handlar dels om akademiska förkunskaper och dels om språkliga förkunskaper.

Akademiska förkunskapskrav

Om du är behörig att studera på högskolenivå här i Sverige är du i regel behörig att studera på högskolor och universitet i Tyskland. De exakta kraven på förkunskaper kan dock variera från utbildning till utbildning. Precis som här hemma kan det till exempel krävas att du har läst vissa ämnen/kurser på gymnasiet för att kunna söka till en viss utbildning. Kontakta det internationella kontoret – Akademisches Auslandsamt (AA) eller International Office – vid det universitet eller den högskola där du vill läsa för att få information om vad som krävs för just den utbildning du vill komma in på.

Språkliga förkunskapskrav

För att antas till en utbildning i Tyskland måste du ha goda kunskaper i tyska, och de flesta universitet och högskolor kräver att du gör ett språktest för att visa att du har de kunskaper som krävs. Det finns flera olika tester du kan göra, framförallt:

  • DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)
  • TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)

DSH kan du göra i Tyskland på det universitet eller den högskola där du ska studera. TestDaF kan du göra på Goethe Institut i Stockholm.

OBS! För utbildningar där undervisningen är på engelska behöver du i regel inte göra något språktest i tyska. Däremot kan du behöva göra ett engelskt språktest istället.

Antagning och urval

Urvalet till utbildningar på grundnivå sker främst utifrån snittbetyg från gymnasiet, men även intervjuer och inträdesprov kan förekomma i urvalsprocessen.

Antagning till utbildningar på högre nivåer sker i regel utifrån tidigare studiemeriter på högskolenivå, men även intervjuer och tester förekommer.

Så söker du

Hur du går tillväga för att söka en utbildning i Tyskland varierar. Kontakta i god tid det internationella kontoret på det lärosäte du är intresserad av för att få information om deras utbildningar, hur du ansöker, vilka handlingar som ska bifogas etc.

Hit skickar du ansökan:

  • I de flesta fall ansöker du direkt till universitetet  eller högskolan där du vill studera, och ansökan ska då skickas till lärosätets internationella kontor, Akademisches Ausland eller International Office, om det inte finns någon annan adress angiven.
  • För cirka 100 universitet och högskolor skickar du ansökan till Uni-ASSIST (Arbeits- und Servicestelle für internationale Studienbewerbungen). Det är den centrala antagningsenheten för utländska studenter.
  • För utbildningar till läkare, tandläkare, veterinär och farmaceut måste du ansöka via den centrala antagningsenhet som även tyska studenter söker utbildningar genom, Hochschulstart.
  • Kom ihåg de sista ansökningsdagarna: 15 juli och 15 januari.

Översättning av betyg

För att kunna söka utbildningar i Tyskland måste du översätta dina slutbetyg från gymnasiet och/eller eventuellt andra studieintyg till tyska, eller möjligen till engelska. I regel krävs att översättningarna är gjorda av en auktoriserad översättare.

Du kan skicka kopior av både betyg och översättningar, men då brukar lärosätena kräva att du legaliserat kopiorna på tyska ambassaden i Stockholm, eller hos Notarius Publicus. Vissa lärosäten kan dock acceptera att du istället har skolans originalstämpel och rektors underskrift på betygskopiorna.

Avgifter

Fram tills för några år sedan var undervisningen på de statliga högskolorna och universiteten i Tyskland gratis. Men i vissa delstater har man nu börjat ta ut undervisningsavgifter, Studiengebühren, på cirka 500 euro per termin. Kontakta det universitet eller den högskola du är intresserad av för att få information om vad som gäller just där! 

Oavsett var du studerar måste du alltid betala en inskrivningsavgift, Einschreibungsgebühr, som brukar ligga på mellan 50 och 150 euro per termin. I denna avgift kan det ofta ingå fria resor med buss, tunnelbana och annan kollektivtrafik på den ort där du studerar.

Om du vill studera på en privat högskola eller på ett privat universitet måste du vara beredd på att betala upp till 5 000 Euro/termin.

Studiemedel och stipendier

För studier i Tyskland kan du söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Studiemedel, heltid

4 veckor, kr

Bidrag

3 360

Lån

7 728

Merkostnadslån för utlandsstudier

2 412

Totalt 

13 500

Dessutom kan du få ett extralån för resa (en t/r-resa per kalenderhalvår) och för försäkring. 

Stipendier

Stipendier kan vara ett annat sätt att finansiera eller få ett bidrag till utlandsstudierna. Det finns en mängd fonder och stiftelser här i Sverige som delar ut stipendier, och det finns även möjligheter att söka tyska stipendier för studenter från andra länder. Den mest kompletta stipendiedatabasen för Tyskland är Stipendiendatenbank des DAAD.

Boende

För dig som ska studera i Tyskland finns olika typer av boende att välja mellan. Några alternativ är att bo på studenthem, att dela lägenhet med andra studenter och att vara inneboende hos en familj.

Studenthem

De flesta studenthem, Studentenwohnheime, i Tyskland drivs av de lokala studentorganisationerna, Studentenwerke, på de olika högskoleorterna. Men det finns även studenthem som drivs av kyrkliga organisationer och i privat regi.

På de flesta studenthem bor man i eget rum, men det förekommer också att man får dela med en annan student. Ofta finns en liten kokvrå samt dusch och toalett på rummet, annars delar man med de andra på korridoren.

Boende på studenthem är förhållandevis billigt, och efterfrågan på rum är därför stor. Att vara ute i god tid brukar vara en förutsättning för att få tag på ett rum.

Dela lägenhet eller hus

Att dela lägenhet eller hus, så kallat WG (=Wohngemeinschaft), är vanligt bland studenter i Tyskland. Då brukar man i regel ha var sitt rum och så delar man kök, badrum, vardagsrum och eventuellt andra gemensamma utrymmen.

Inneboende

Att vara inneboende hos en familj under studietiden är ett alternativ som förekommer framför allt bland studenter som läser kortare utbildningar. Som inneboende har du oftast ett eget rum och delar kök och badrum med familjen du bor hos. Några måltider brukar inte ingå i hyran, utan det vanliga är att du lagar din mat själv i familjens kök.

Ordna bostad

För att hitta en bostad vänder du dig i första hand till det internationella kontoret - Akademisches Auslandsamt eller International Office - på det universitet eller den högskola där du ska studera. De brukar kunna hjälpa utländska studenter att hitta olika typer av boende.

I många universitetsstäder i Tyskland finns också speciella rums- och lägenhetsförmedlingar, Mitwohnzentralen, där du kan hitta både möblerade och omöblerade rum och lägeneheter att hyra för både kortare och längre perioder.

Annars är lokaltidningarnas bostadsannonser (som brukar finnas både i pappersupplaga och på nätet) en bra utgångspunkt för att hitta bostad. Det finns också en hel del specialsajter där man kan hitta boende av olika slag, t.ex. studenten-wohnung.de. Kolla också anslagstavlorna på skolan och hör dig för bland kursare och andra du träffar.

Försäkring

Om du ska studera i Tyskland har du rätt till nödvändig vård (sjukhusvård, läkarvård, tandläkarvård m.m.) på samma villkor som landets egna invånare. Det innebär att om du skulle behöva akut vård så betalar du inte mer än de patientavgifter som tyskarna själva betalar. Förutsättningen är dock att du vänder dig till vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i Tyskland.

För att få rätt till vård måste du dessutom ha med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet som du beställer på  Försäkringskassans webbplats eller på Försäkringskassans servicetelefon 020-524 524.

Även om du har rätt till vård i Tyskland bör du själv teckna en kompletterande försäkring som täcker kostnader utöver själva vården om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka (t.ex. kostnader för hemtransport och liknande). Dessutom bör du se till att skaffa en försäkring som ersätter dig om du skulle drabbas av stöld, inbrott, brand eller andra tråkigheter. Överfallsskydd, rättsskydd och ansvarsskydd bör också ingå i den privata försäkring du tecknar.

Uppehållstillstånd

Som EU-medborgare har du rätt att studera i Tyskland utan uppehållstillstånd. Däremot måste du registrera dig på Einwohnermeldeamt eller Bürgeramt (motsvarande folkbokföringen hos Skatteverket) på den ort där du ska bo, och för att göra detta behöver du ett giltigt pass. I övrigt krävs inga speciella tillstånd, utan du kan stanna fritt så länge dina studier pågår om du uppfyller följande villkor:

1) Du är inskriven vid ett godkänt universitet.

2) Du har ett täckande sjukförsäkringsskydd.

3) Du har tillräckligt med pengar för att klara dig under din studietid.

Studera tyska

I Tyskland finns ett stort utbud av kurser för dig som vill studera tyska. Det finns allmänna kurser från nybörjarnivå upp till mycket avancerad nivå, förberedande kurser inför universitetsstudier, förberedande kurser inför språktest och specialinriktade kurser för olika yrken och branscher såsom Wirtschaftsdeutsch, Deutsch für den Tourismus, Deutsch für Juristen, Deutsch für Ingenieure etc.

Kurser i tyska finns på speciella språkskolor. Du kan välja att studera allt från ett par veckor upp till cirka ett år, och du kan i regel börja när som helst under året. Observera att det för språkstudier inte finns några formella krav på förkunskaper liknande de som ställs för högskole- och universitetsstudier.

Avgifter

Kursavgifterna varierar och beror på skolans standard och läge, hur stora undervisningsgrupperna är, om boende och mat ingår i avgiften m.m.

Boka själv eller via förmedling

Om du vill studera tyska i Tyskland kan du antingen ordna din plats själv genom att kontakta en skola eller ett universitet direkt, eller så kan du boka via en språkreseförmedling. 

Hitta din förmedling här!

Senast uppdaterad: 11 aug 2022

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-18

Fashion design i en myllrande modemetropol

Passionen för mode har tagit 21-åriga Ingela Sjölund från lilla Vagnhärad i Sverige till London, en av världens mesta designstäder. London är en myllrande mode-metropol och en perfekt miljö för en modeintresserad 21-åring som Ingela. Fyra dagar i veckan studerar hon mode tillsammans med sin klass i skolans stora fashion studios vid Baker Street. I klassen finns elever från hela världen.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-12

Professorn avgår efter att hon har skolkat från sina egna föreläsningar

Kursen råkade ut för ett ovanligt fall av skolk. Inte en enda av föreläsningarna fick någon påhälsning av – läraren. Det var vid delkursen i evidensbaserad medicin vid George Washington University i USA som föreläsaren, professor Venetia Orcutt, aldrig dök upp vid något av föreläsningstillfällena. Att studenterna vid kursen blev utan undervisning påverkade inte deras betyg i negativ riktning: Alla ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2015-07-26

"Imorgon betyder inte imorgon här, utan någon gång...kanske"

Helena Johansson startade en svensk skola på ön Koh Lanta i Thailand för fyra år sen. Hon vågade göra det som andra drömmer om, att satsa. Idag, fyra år senare driver hon och hennes man en populär svensk skola, dit kön att få plats är lång. 2006 stod Helena med familj framför ett stort beslut. En möjlighet till en annan livsstil, ett liv någon annanstans.
Läs mer
Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön