Visa allastudier.se som: Mobil

DevOps Engineer

Chas Academy
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Stockholm
415 yh-poäng
Heltid
CSN-berättigad
Devops Engineer

DevOps Engineer

Företag i 2020-talets IT-bransch måste klara av att leverera nya, felfria uppdateringar och funktioner i stort sett direkt när användarna efterfrågar det. Det är stor skillnad mot tidigare, då stora programvaruföretag kunde publicera en ny version vartannat år och leverera buggfixar med flera månaders mellanrum. Idag levererar många stora bolag – Amazon är ett exempel – fler än 20 000 uppdateringar per dygn, och kan korrigera eventuella fel några minuter efter att de upptäcks. Den utvecklingen har blivit möjlig genom en kombination av nya arbetsmetoder, nytt tänk, verktyg och automatiserade flöden, som brukar kallas DevOps. 80% av företagen i den svenska IT-sektorn använder eller har börjat tillämpa DevOps, vilket gör DevOps Engineer till en av de hetaste – och mest svårrekryterade – IT-rollerna.

Vad jobbar en DevOps Engineer med?

En DevOps Engineer jobbar oftast i ett devops-team på ett stort eller medelstort företag. Man bygger verktyg för att deploya och testa automatiskt. Som hjälp och verktyg använder man t.ex. Jenkins och GIT. Man skriver bash scripts, kodar i Python och bygger CI/CD-pipelines som används av utvecklarteamen. Continous Integration (CI), Continous Deployment och Continous Delivery är viktiga mål och begrepp. CI går ut på att alla små nya ändringar i koden som utvecklarna gjort automatiskt ska skjutas in och fungera sömlöst med all annan kod. Det sköter man i Jenkins. Efter det ska koden testas automatiskt och läggas upp på en server och om det inte genereras några fel så publiceras den, också automatiskt. Då är man på god väg mot Continous Deployment och Continous Delivery.

Utbildningens innehåll 

Utbildningen består av elva olika kurser, varav två är LIA/praktik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där den studerande får testa sina kunskaper från utbilndingen som DevOps-engineer eller systemutvecklare med DevOps-metoder implementerade.

Förkunskaper

BEHÖRIGHET

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen eller motsvarande.

Du har grundläggande behörighet att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående:

  • Du har grundläggande behörighet (läs mer här)
  • Särskilda krav:
    • Minst betyg E i Engelska 6/B, eller motsvarande.
    • Minst betyg E i Matematik 2/B, eller motsvarande.
    • Minst betyd E i Programmering 1 eller motsvarande.

ANSÖKAN

Ansökan öppnar den 9 februari, ansökan gör du via skolans webbsida.

Examen & Intyg

Efter avklarad utbildning erhåller den studerande en yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är helt kostnadsfri och CSN-berättigad. 

Fortsatta studier

Under utbildningen lär du dig att bygga system som gör att utvecklingsteamen kan pusha nya features mer eller mindre kontinuerligt och med mycket hög kvalitet. Du förbättrar och kommer på nya ideer, hela tiden med målet att göra ditt system snabbare och bättre.

Jobb och karriärutveckling

Valmöjligheterna som devopsare är många. Många jobb finns på lite större, i vissa fall mycket stora företag.

Fortsättningsroller är t.ex. senior devops engineer eller devops lead.

Chas Academy

Chas Academy - Av branschen För branschen

Som student på Chas Academy får du möjlighet att bli utbildad av lärare med erfarenhet från arbetslivet. Under två år kommer du genomgå ett program av kurser som präglas av professionalism och entreprenörskap.  I nära samarbete med partnerbolag i branschen...


Läs mer om Chas Academy och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Chas Academy

Elektravägen 29
126 30 Hägersten

Recensioner

Det finns inga recensioner för DevOps Engineer

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön