Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Stockholm
1,5 år
CSN-berättigad

Videoreportage

Butiksledning

Butiksledning

Möjligheternas bransch!

Handelns ekonomiska råds undersökning ”Handelns betydelse” visar att det behövs hela 2000 butiksledare fram till 2025. Handeln omsätter idag ca 766 725 miljarder kronor, en omsättningsutveckling med ca 34% sedan 2007. Totalt består detaljhandeln av 57 300 butiker och ca 300 000 anställda. Stockholm har den högsta omsättningen inom detaljhandeln i Sverige. Den ligger på drygt 60 miljarder kronor och bidrar starkt till att Stockholm är en tillväxtmotor för hela landet.

Var med och led detaljhandeln in i framtiden

Branschen är i en omställningsfas och efterfrågan på resultatinriktade butiksledare har aldrig varit större. Butiker måste erbjuda hög service och en kundupplevelse utöver det vanliga. Idag måste du inte bara vara en bra ledare, en duktig säljare och kunna tänka resultat orienterat. Du måste kunna möta digitaliseringens utmaningar och möjligheter och förstå hur detta påverkar din verksamhet. En modern butiksledare jobbar även med olika omnikanaler och förstår E handelns roll och hur den är ett komplement till den fysiska handeln.

Butiksledning ger dig allt du behöver

Branschen visar stort intresse för utbildningen och skolans nära samarbete med flera butikskedjor garanterar att du får rätt kunskaper, färdigheter och kompetenser. Efter examen ska du kunna jobba som:

 • Butikschef, 5-9 anställda
 • Avdelningschef, försäljningsavdelning, e-handel
 • Assistant Store Manager
 • Egen företagare inom detaljhandeln
 • Säljledare

Karriärvägarna är många efter utbildningen. Butiksledning ger dig en bred kompetens. Du bestämmer själv om du vill inrikta dig på mode, inredning, fritid- eller dagligvaror.

Deltagande och engagemang

Utbildningen omfattar tre terminers heltidsstudier. En tredjedel utgörs av Lärande I Arbete (LIA) i butik. För att ge dig ett helhetsperspektiv inom området butiksledning omfattar utbildningen kurser inom försäljning, ekonomi och ledarskap. Den nära verklighetsanknytningen går som en röd tråd genom hela utbildningen. Studiebesök och föreläsare från branschen ingår som mycket viktiga delar i kursprogrammet. Arbetslivet förväntar sig att du har ett intresse för sälj- och service och vill utvecklas som ledare. Hos oss är du med och skapar kunskap. Vi förmedlar mycket tyskt kunskap från experter. Det kräver engagemang och deltagande.

I ledningsgruppen sitter följande företag:

Bauhaus, The Body Shop, Hemtex, Glitter, Jysk, Retail Knowledge, Nilson Group, Systembolaget, Lidl samt Frans Schartau Handelsinstitut och representanter för studenterna. Ledningsgruppen följer, utvärderar och reviderar utbildningen kontinuerligt.

Antagningen öppnar:
Februari 2021

Varför välja Frans Schartaus Handelsinstitut?

Bra kontakter med näringsliv

CSN-berättigad

9 av 10 får

jobb efter examen

Förkunskaper

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. 

Grundläggande behörighet genom ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning. Ett slutbetyg och gymnasieexamen ska innehålla minst 2250 godkända poäng, med godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbete i en gymnasieexamen (2014 och framåt).

Dessutom ska du ha särskild behörighet med minst E/godkänt i:

 • Svenska/Svenska som andra språk B/2
 • Dessutom skall du för att vara behörig att antas till utbildningen ha minst två års yrkeserfarenhet på minst halvtid/50% från handel- eller servicenäring efter gymnasiet.

Detta är minimikraven för att du som sökande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolan är en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande. Dessa kurser kan du inte läsa hos oss, de läser du på ett Komvux i din hemkommun. Tänk på att grundläggande behörighet krävs innan du kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper. Från och med den 1 mars 2018 finns det även ett beslut på vilka kurser som du har rätt att läsa på Komvux för att uppfylla den särskilda behörigheten till en yrkeshögskoleutbildning. Kursen måste vara avslutad innan sista ansökningsdag för att du ska kunna bli behörig till utbildningen.

Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av elevens rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda förkunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.

Uppfyller du inte den grundläggande eller den särskilda behörigheten?

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper, motsvarande behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen Butiksledning.

Urvalet

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga sökande till information och särskilda urvalsprov. Urvalsgrunder är de poäng som presteras i de särskilda proven. Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till detta i en kommande urvalsprocess. Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Examen & Intyg

Möte med verkligheten

LIA är ett centralt inslag i din utbildning. Här får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktisk handling, samtidigt som du får erfarenheter från detaljhandelns olika områden och knyter viktiga kontakter inför din kommande karriär. En tredjedel av utbildningen består av Lärande I Arbete.

Vad innehåller LIA-perioden?

Inför LIA-perioden träffar du en representant för företaget och en representant från skolan för att diskutera den kommande praktiken. Mötet kan liknas vid en anställningsintervju, där du och företagets representant får tillfälle att träffas, ställa frågor och nå en överenskommelse om fortsatt samarbete.

Under LIA-perioden får du ta del av det dagliga arbetet i en butik, med inriktning mot mode/beklädnad, hemelektronik, hem/fritid eller dagligvaror. Flera stora och välkända företag i branschen, bland andra Lidl, Glitter, Nilson Group, Hemtex, Jysk och Åhlens har redan uttryckt sitt intresse för utbildningen och erbjudit LIA-platser.

LIA:n är uppdelad på två perioder med olika inriktning för att du successivt ska utvecklas för olika funktioner i en butik. Den första perioden ger dig insyn i branschen samt kunskap om detaljhandels-företagens uppbyggnad och arbetssätt. Fokus ligger på sälj och service ur ett ledarskapsperspektiv. Under den andra LIA-perioden kommer du att gå djupare in i förståelsen för chef- och ledarskapets förutsättningar. Du kommer att arbeta med lednings- och personalfrågor och få tillfälle att pröva din personliga ledarskapsförmåga.

Anpassas efter dig

Vi förmedlar de flesta LIA-platserna via våra samarbetspartners, men det är inget som hindrar att du själv ordnar din praktikplats. Eftersom alla har olika bakgrund anpassas innehållet i LIA-perioderna till dina egna erfarenheter och kunskaper. Vi rekommenderar att du gör din praktik på olika arbetsplatser för att du ska få en bra inblick i hur förutsättningar skiljer sig mellan olika butikslokaliseringar och detaljhandelsföretag.

Kostnader

Utbildningen passar dig som tycker om att ta ansvar, sälja och organisera samt trivs med att följa upp försäljningsresultat. För att lyckas och trivas i rollen som ledare för en butik är det viktigt att ha följande egenskaper och förmågor:

Ansvarstagande & Initiativförmåga

Att vilja ta ansvar, leda andra och ha förmågan att se helheten i sitt arbete. Att själv ta initiativ och se till så att saker blir gjorda. Som chef i en butik, eller del av butik, är det avgörande att du tar ett helhetsansvar för ditt område.

Samarbetsförmåga

Att trivas med att arbeta tillsammans – teamarbete. I en butik är det viktigt att hjälpas åt för att nå framgång.

Intresse & engagemang

Att vara öppen och vaken och ta vara på de öppningar och möjligheter som finns.

Affärsmässighet

Att vara företagets ansikte utåt och vara lyhörd för kundens behov samt se möjligheter till lönsamma affärer.

Servicevilja

Att ständigt önska tillgodose högt ställda förväntningar från kunder.

Vilja att lära

Att vilja lära sig nya saker och utveckla sina personliga förmågor.

Du behöver även ha intresse och förståelse inom områden som ekonomi och ledarskap för att på ett professionellt sätt driva och utveckla ditt ansvarsområde.

Efter examen – exempel på yrken

Med en examen från utbildningen Butiksledning finns en rad möjligheter inom ledande positioner i handeln. Exempel på yrken efter examen är:

  • Ledare med ansvar för en funktion
  • Chef med visst personalansvar
  • Butikschef med fullt personal- och resultatansvar

Fortsatta studier

Samarbeten med näringsliv och högskola

Samspelet mellan teori och praktik är centralt för alla våra utbildningar. Ledningsgruppen som ansvarar för utformningen av din utbildning består därför av representanter från både näringslivet och den akademiska världen. Självklart lyssnar vi även på våra studenter och varje utbildning har två studentrepresentanter i ledningsgruppen.

I ledningsgruppen för utbildningen sitter representanter från Bauhaus, Hemtex, Nilson Group, Retail Knowledge, The Body Shop, Systembolaget, Lidl, Glitter och Jysk och Frans Schartaus Handelsinstitut samt två studentrepresentanter.

Ledningsgruppen medverkar aktivt i utbildningen bland annat genom besök i kursgruppen, gästföreläsningar, studiebesök, att ansvara för olika kursmoment och som handledare vid projekt- och examensarbeten.

Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid börjar här!

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet....


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Butiksledning
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut

Recensioner

Det finns inga recensioner för Butiksledning

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Butiksledning från Frans Schartaus Handelsinstitut, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön