Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning)

Högskolan i Borås
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2024 - Distans

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning)

Kursen vänder sig till dig som är utbildad förskollärare och undervisar i förskoleklass. Kursen är en uppdragsutbildning för Skolverket och ger dig möjlighet till vidareutbildning inom grundläggande läs- och skrivinlärning. Utbildningen vänder sig till dig som är anställd för undervisning i förskoleklass och som har förskollärarexamen enligt bilaga 2 i högskoleförordningen (1993:100), alternativt en äldre motsvarighet. Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar i kursen och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Blanketten finns på högskolans web. Undervisningen äger rum under två terminer på kvartsfart och genomförs via Zoom och lärplattformen Canvas. Kursen fokuserar på läs- och skrivinlärning i förskoleklass och i grundskolans åk 1-3. Genom ämnesteoretiska studier ges möjlighet att utveckla undervisning utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Kursen ger även möjlighet att utveckla förmåga att skapa goda och stimulerande lärandemiljöer för läs- och skrivinlärning/utveckling. Det ämnesteoretiska innehållet utgår från elevers läs-, skriv-, och litteracitetsutveckling samt det svenska språksystemet som läses parallellt med didaktiska aspekter på motsvarande innehåll. I kursen behandlas även bedömning och kartläggning av elevers läs- och skrivutveckling. Kursen genomsyras av ett inkluderande perspektiv och betydelsen av att kunna identifiera skolans möjligheter att möta elever bakgrund och erfarenheter. Kursen examineras genom digitala seminarier via Zoom samt inlämningsuppgifter. Utvärdering av kursen sker via verktyget Survey & Report efter avslutad utbildning. Information om eventuell möjlighet till validering och tillgodoräknande publiceras inför kursstart.

Förkunskaper

Förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, och vara anställda för undervisning i förskoleklass. Deltagarna ska ha sin rektors godkännande för att få gå kursen.

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås är en modern, framåtsträvande högskola centralt beläget i Borås. Endast tio minuter från resecentrum, med goda anknytningar till bland annat Göteborg, passar den även utmärkt för dig som vill pendla. På campus finner du moderna lokaler och...


Läs mer om Högskolan i Borås och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan i BoråsRecensioner

Det finns inga recensioner för Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön