Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan i Borås är en modern, framåtsträvande högskola centralt beläget i Borås. Endast tio minuter från resecentrum, med goda anknytningar till bland annat Göteborg, passar den även utmärkt för dig som vill pendla. På campus finner du moderna lokaler och lärosalar, prisvärda caféer och restauranger samt ett av Sveriges bästa bibliotek.

Hos oss kan du välja bland omkring 60 utbildningsprogram på olika nivåer, varav flera endast finns vid Högskolan i Borås. Genom utbyten och internationella program har du möjlighet att möta studenter, lärare och forskare från hela världen. Textilhögskolans och Bibliotekshögskolans spetskompetens är unik i sitt slag.

Undervisningen vid Högskolan i Borås sker ofta i mindre grupper i nära relation till lärarna. Flera av våra utbildningar inkluderar även samarbeten med näringsliv, studiebesök, mentorer och praktik. Tillsammans med externa aktörer, till exempel det regionala näringslivet, och Studentkåren i Borås arrangerar vi aktiviteter som exempelvis branschträffar, arbetsmarknadsdagar och sittningar.

Högskolan i Borås har starkt hållbarhetsfokus och vår forskning inom hållbar utveckling är ledande i landet. I nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Välkommen till oss på Högskolan i Borås!

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologi Grundkurs Klassrum Borås
Data / IT
Business Intelligence 1 Klassrum Borås
Data Mining Klassrum Borås
Data Science i praktiken: Dataanalys i verksamhetskontext Distans Distans
Data Science i praktiken: möjligheter och utmaningar Distans Distans
Grundläggande programmering i Python Distans Distans
IT Service Management Klassrum Borås
Maskininlärning och neurala nätverk Distans Distans
Systemarkitekturutbildningen Klassrum Borås
Systemvetarutbildning Klassrum Borås
Systemvetenskap
Modellering Klassrum Borås
UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering Klassrum Borås
Webbdesign
Tekniker för webbdesign Distans Distans
Ekonomi
Civilekonomprogrammet Klassrum Borås
Dataekonomutbildningen Klassrum Borås
Ekonomistyrning I Klassrum Borås
Ekonomutbildning Klassrum Borås
Finansiell ekonomi Klassrum Borås
Internationell ekonomi Klassrum Borås
Introduktion till kalkyleringsprogram Klassrum Borås
Kandidatprogram i offentlig förvaltning Klassrum Borås
Magisterprogram i Textilt Management Klassrum Borås
Management och revision i professionella organisationer Klassrum Borås
Företagsekonomi
Event Management Klassrum Varberg
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel Klassrum Borås
Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet sport management Distans Distans
Marknadskommunikation Klassrum Borås
Textilekonomutbildning Klassrum Borås
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - affärsingenjör Klassrum Borås
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap Klassrum Borås
Industriell ekonomi - logistikingenjör Klassrum Borås
Nationalekonomi
Makroekonomi Klassrum Borås
Mikroekonomi Klassrum Borås
Estetiska utbildningar
Designer
Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning modedesign Klassrum Borås
Modedesign Klassrum Borås
Textildesign Klassrum Borås
Musik
Musik för grundlärare F-6 Klassrum Borås
Textil / Mode
Cirkulär Textil Distans Distans
Mönsterkonstruktion I Klassrum Borås
Smarta textilier översiktskurs Distans Distans
Textil experimentell materiallära: struktur och grundprinciper Distans Distans
Textil Innovation Distans Distans
Textil materiallära Distans Distans
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt Basår Klassrum Borås
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning Klassrum Borås
Humaniora
Bibliotekarie
Bibliotekarie Klassrum Borås
Bibliotekarie, distansutbildning Distans Distans
Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster Distans Distans
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning Distans Distans
Utvecklingsarbete i bibliotek Distans Distans
Genusvetenskap
Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle Distans Distans
Litteraturvetenskap
Litteratursociologi, distans Distans Distans
Magisterprogram i litteraturpedagogik Distans Distans
Juridik
Arbetsrätt Distans Distans
Offentlig upphandling Distans Distans
Skatterätt I Klassrum Borås
Socialrätt Distans Distans
Socialrätt II Distans Distans
Affärsjuridik
Affärsjuridik I Klassrum Borås
Affärsjuridik II Klassrum Borås
Kommunikation / Media
Digitala texter Distans Distans
Interkulturell kommunikation Klassrum Borås
Introduktion till digital innovation Distans Distans
Kommunikation, Ledarskap och Organisation Distans Distans
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation Distans Distans
Webbredaktör Klassrum Borås
Webbredaktör, distansutbildning Distans Distans
Grafisk design
Design för sport- och outdoorkläder Distans Distans
Digital portfolio för designer Distans Distans
Gränssnittsutveckling Klassrum Borås
Modeskiss och illustration Distans Distans
Informationsvetenskap
Datastrategier för organisationer Distans Distans
E-boken: distribution och läsning Distans Distans
Informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang Distans Distans
Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer Distans Distans
Kommunikation i organisationer Distans Distans
Kunskap i organisationer Distans Distans
Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans Distans Distans
Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management Klassrum Borås
Vetenskaplig publicering Distans Distans
Kreativt skrivande
Digitala metoder: Textanalys och visualisering Distans Distans
Marknadsföring / PR
Design för marknadsföring och kommunikation Distans Distans
Kandidatprogram i Internationell Handel och IT Klassrum Borås
Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek Distans Distans
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring Klassrum Borås
Masterprogram i management av digital handel Klassrum Borås
Medieproduktion
Informationsprodukter och hållbar utveckling Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Artificiell Intelligens för affärsledning Distans Distans
Fältstudie D Distans Distans
Fältstudie E Distans Distans
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer Distans Distans
Organisations- och personalutvecklare i samhället Klassrum Borås
Projektledning
Projektledning Klassrum Borås
Naturvetenskap
Grundläggande fysik Klassrum Borås
Biologi
Energiingenjör Klassrum Borås
Farmakologi
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi Klassrum Borås
Kemi
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik Klassrum Borås
Matematik
Baskompletteringspaket Matematik/Fysik Klassrum Borås
Baskompletteringspaket Matematik Klassrum Borås
Grundläggande matematik 1 Klassrum Borås
Grundläggande matematik 1 + 2 Klassrum Borås
Grundläggande matematik 2 Klassrum Borås
Skapande matematik Distans Distans
Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram Klassrum Borås
Personal / Arbetsmiljö / HR
Ledarskap och hälsa i arbetslivet Klassrum Borås
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap Klassrum Borås
Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv Distans Distans
Samhällsvetenskap
Högskoleförberedande kurs för internationella akademiker Klassrum Borås
Statistik
Statistik I Klassrum Borås
Statistik II Klassrum Borås
Språk
Svenska
Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II Klassrum Borås
Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp Klassrum Borås
Säkerhet / Skydd
Brandman
Folkbibliotek och aktivt medborgarskap Distans Distans
Teknik
Affärsutvecklarprogrammet Bygg Klassrum Borås
Baskompletteringspaket för ingenjörsstudier Klassrum Borås
Flervariabelanalys Klassrum Borås
Introduktion till livscykelanalys - distanskurs Distans Distans
Konfektionsteknisk kommunikation mot produktion Klassrum Borås
Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi Klassrum Borås
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor Klassrum Borås
Ölbryggning och fermentering Distans Distans
Design och produktutveckling
Textil produktutveckling och entreprenörskap Klassrum Borås
Textiles in Context (Textil och omgivning) Distans Distans
Industri och produktion
Färglära Distans Distans
Färglära 2 Distans Distans
Management av mode-tech värdekedjor: ett tvärvetenskapligt perspektiv Distans Distans
Maskinteknik
Bättre Lean för Service och Tjänster Distans Distans
Maskiningenjör - Automation och AI Klassrum Borås
Maskiningenjör - produktutveckling Klassrum Borås
Textilingenjörsutbildning Klassrum Borås
Medicinsk teknik
Anestesi- och intensivvård Klassrum Borås
Miljö och energiteknik
Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer Klassrum Borås
Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin Klassrum Borås
Utbildning / Pedagogik
Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I Klassrum Borås
Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 Distans Distans
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget Klassrum Borås
Förskollärare
Förskollärarutbildning Klassrum Flera orter (3)
Pedagogik
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund Klassrum Flera orter (3)
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning Distans Distans
Medie- och informationskunnighet i skolan Distans Distans
Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling Distans Distans
Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Borås
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk Distans Distans
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II Klassrum Borås
Studiehandledarens roll i nyanländas lärande i skolan Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp Distans Distans
Svenska som andraspråk, 31-45 hp Distans Distans
Svenska som andraspråk, 46-60 hp Distans Distans
Undervisning i förskola Klassrum Borås
Ämneslärare
Bild för grundlärare F-6 Klassrum Borås
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma Klassrum Flera orter (2)
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Klassrum Flera orter (3)
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Flera orter (2)
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Flera orter (2)
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk Klassrum Borås
Vård / Omsorg
Akutsjukvård Klassrum Borås
Akutsjukvårdens funktion och organisation Distans Distans
Ambulanssjukvård Klassrum Borås
Ambulanssjukvårdens funktion och organisation Klassrum Borås
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I Distans Distans
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II Distans Distans
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård III Klassrum Borås
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I Klassrum Borås
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård III Klassrum Borås
Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård I Distans Distans
Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II Distans Distans
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå Klassrum Borås
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå Klassrum Borås
Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans Distans
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder Distans Distans
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder Distans Distans
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap Distans Distans
Fördjupning inom perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Borås
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel Klassrum Borås
Grundläggande perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Borås
I patientens värld - med fokus på existensen Distans Distans
I patientens värld - patientperspektivet Distans Distans
Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans Distans
Säker vård inom prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans Distans
Teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans Distans
Vård- och omsorgsadministration 3 Distans Distans
Vårdande av människor med kognitiv sjukdom och multisjuklighet Distans Distans
Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå Distans Distans
Ambulanssjukvårdare
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II Klassrum Borås
Barnmorska
Barnmorskeprogrammet Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Distans Distans
Medicin
Akutmedicin Klassrum Borås
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom Klassrum Borås
Amning - Hälsa och vårdande Distans Distans
Prehospital och intrahospital akutsjukvård vid kris och katastrof Distans Distans
Simulering som metod för lärande och forskning Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeutbildning Klassrum Borås
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Klassrum Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Klassrum Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre Distans Distans
Vårdadministratör
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg Distans Distans
Vård- och omsorgsadministration 1 Distans Distans
Vård- och omsorgsadministration 2 Distans Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan i Borås

Allég. 1
503 32 BORÅS


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan i Borås

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön