Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan i Borås är en modern, framåtsträvande högskola centralt beläget i Borås. Endast tio minuter från resecentrum, med goda anknytningar till bland annat Göteborg, passar den även utmärkt för dig som vill pendla. På campus finner du moderna lokaler och lärosalar, prisvärda caféer och restauranger samt ett av Sveriges bästa bibliotek.

Hos oss kan du välja bland omkring 60 utbildningsprogram på olika nivåer, varav flera endast finns vid Högskolan i Borås. Genom utbyten och internationella program har du möjlighet att möta studenter, lärare och forskare från hela världen. Textilhögskolans och Bibliotekshögskolans spetskompetens är unik i sitt slag.

Undervisningen vid Högskolan i Borås sker ofta i mindre grupper i nära relation till lärarna. Flera av våra utbildningar inkluderar även samarbeten med näringsliv, studiebesök, mentorer och praktik. Tillsammans med externa aktörer, till exempel det regionala näringslivet, och Studentkåren i Borås arrangerar vi aktiviteter som exempelvis branschträffar, arbetsmarknadsdagar och sittningar.

Högskolan i Borås har starkt hållbarhetsfokus och vår forskning inom hållbar utveckling är ledande i landet. I nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Välkommen till oss på Högskolan i Borås!

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin Utbildningsform Längd Ort
Baskompletteringspaket Matematik/Fysik Klassrum Borås
Baskompletteringspaket för ingenjörsstudier Klassrum Borås
Baskompletteringspaket Matematik Klassrum Borås
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Civilekonomprogrammet Klassrum Borås
Naturvetenskap
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning Klassrum Borås
Samhällsvetenskap
Behörighetsgivande kurs för internationella akademiker Klassrum Borås
Teknik
Tekniskt Basår Klassrum Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Socialrätt II Distans Distans
Sociologi
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer Distans Distans
Organisations- och personalutvecklare i samhället Klassrum Borås
Data / IT
Cybersäkerhet för uppkopplade enheter Distans Distans
Grundläggande programmering i Python Distans Distans
Programmera mera i Python Distans Distans
Systemvetarutbildning Klassrum Borås
Systemvetenskap
UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering Klassrum Borås
Ekonomi
Finansiell ekonomi Klassrum Borås
Internationell ekonomi Klassrum Borås
Företagsekonomi
Dataekonomutbildningen Klassrum Borås
Ekonomistyrning I Klassrum Borås
Event Management Klassrum Varberg
Introduktion till kalkyleringsprogram Klassrum Borås
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel Klassrum Borås
Textilekonomutbildning Klassrum Borås
Nationalekonomi
Mikroekonomi Klassrum Borås
Estetiska utbildningar
Textil / Mode
Mönsterkonstruktion I Distans Distans
Sensorisk design: Designa upplevelse genom att bära Distans Distans
Textil experimentell materiallära: struktur och grundprinciper Distans Distans
Förberedande utbildningar
SFI (Svenska för invandrare)
Svenska som andraspråk, 46-60 hp Distans Distans
Humaniora
Bibliotekarie Klassrum Borås
Bibliotekarie
Bibliotekarie, distansutbildning Distans Distans
Det samtida barnbiblioteket Distans Distans
Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans Distans Distans
Senare del av program, Bibliotekarie Klassrum Borås
Senare del av program, Bibliotekarie, distansutbildning Distans Distans
Genusvetenskap
Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle Distans Distans
Litteraturvetenskap
Litteratursociologi, distans Distans Distans
Juridik
Affärsjuridik II Klassrum Borås
Offentlig upphandling Distans Distans
Socialrätt Distans Distans
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Juridisk översiktskurs Distans Distans
Kommunikation / Media
Webbredaktör, distansutbildning Distans Distans
Kommunikation
Digitala texter Distans Distans
Kommunikation, Ledarskap och Organisation Distans Distans
Marknadsföring / PR
Design för marknadsföring och kommunikation Distans Distans
Ekonomutbildning Klassrum Borås
Internationell Handel och IT Klassrum Borås
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Projektledning Klassrum Borås
Naturvetenskap
Flervariabelanalys Klassrum Borås
Biologi
Energiingenjör Klassrum Borås
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik Klassrum Borås
Senare del av program, Energiingenjör Klassrum Borås
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsrätt Distans Distans
Senare del av program, Organisations- och personalutvecklare i samhället Klassrum Borås
Samhällsvetenskap
Statistik
Statistik I Klassrum Borås
Statistik II Klassrum Borås
Språk
Svenska
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska Klassrum Borås
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk Klassrum Borås
Teknik
Affärsutvecklarprogrammet Bygg Klassrum Borås
Byggingenjör Klassrum Borås
Cirkulär Textil Distans Distans
Datorstödd konstruktionsteknik Klassrum Borås
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap Klassrum Borås
Industriell ekonomi - logistikingenjör Klassrum Borås
Introduktion till livscykelanalys - distanskurs Distans Distans
Smarta textilier översiktskurs Distans Distans
Textil materiallära Distans Distans
Ölbryggning och fermentering Distans Distans
Design och produktutveckling
Maskiningenjör - Automation och AI Klassrum Borås
Textil produktutveckling och entreprenörskap Klassrum Borås
Textilier och deras kontexter Distans Distans
Industri och produktion
Färglära Distans Distans
Färglära 2 Distans Distans
Textil Innovation Distans Distans
Maskinteknik
Industriell ekonomi - affärsingenjör Klassrum Borås
Textilingenjörsutbildning Klassrum Borås
Utbildning / Pedagogik
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning Distans Distans
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund Klassrum Varberg
Hållbar utveckling i alla ämnen: Förskoleklass åk 3 samt fritidshem Klassrum Borås
Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp Distans Distans
Förskollärare
Förskollärarutbildning Klassrum Flera orter (3)
Grundlärare
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Flera orter (2)
Pedagogik
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk Distans Distans
Ämneslärare
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Flera orter (3)
Vård / Omsorg
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå Distans Distans
I patientens värld - patientperspektivet Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeutbildning Klassrum Borås
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Data / IT
Business Intelligence 1 Klassrum Borås
Data Mining Klassrum Borås
Datastrategier för organisationer Distans Distans
Digital transformation ett förändringsledningsperspektiv Distans Distans
Digital transformation ett strategiskt perspektiv Distans Distans
Digital transformation ett värdeperspektiv Distans Distans
Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management Klassrum Borås
UX-design
Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer Distans Distans
Ekonomi
Magisterprogram i Textilt Management Klassrum Borås
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring Klassrum Borås
Masterprogram i management av digital handel Klassrum Borås
Estetiska utbildningar
Textil / Mode
Mode-tech-värdekedjor: möjligheter och utmaningar med smarta kläder och kroppsnära teknik Distans Distans
Skalbara mode-tech lösningar: att hantera framtida utmaningar för hållbar utveckling Distans Distans
Humaniora
Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster Distans Distans
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning Distans Distans
Filosofi
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder Distans Distans
Litteraturvetenskap
Magisterprogram i litteraturpedagogik Distans Distans
Kommunikation / Media
Kommunikation
Kommunikation i organisationer Distans Distans
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Kunskap i organisationer Distans Distans
Ledarskap
Ledarskap och förbättringsarbete Distans Distans
Naturvetenskap
Kemi
Masterutbildning i textilteknik Klassrum Borås
Personal / Arbetsmiljö / HR
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap Klassrum Borås
Samhällsvetenskap
Folkbibliotek och aktivt medborgarskap Distans Distans
Statistik
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder Distans Distans
Statsvetenskap
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning Distans Distans
Språk
Svenska
Digitala metoder: Textanalys och visualisering Distans Distans
Teknik
Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi Klassrum Borås
Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer Klassrum Borås
Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin Klassrum Borås
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor Klassrum Borås
Textila konstruktioner för kompositmaterial Distans Distans
Datateknik
Data science i praktiken: algoritmer för maskininlärning Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget Klassrum Borås
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II Klassrum Borås
Vård / Omsorg
Akutmedicin Klassrum Borås
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom Klassrum Borås
Akutsjukvård Distans Distans
Amning - Hälsa och vårdande Distans Distans
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II Distans Distans
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård III Distans Distans
Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård I Distans Distans
Distansvård I - Vårdande på distans via digitala tekniker Distans Distans
Distansvård II Kommunikation och vårdande samtal Distans Distans
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå Klassrum Borås
Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans Distans
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap Distans Distans
Fördjupning inom perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Borås
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel Distans Distans
I patientens värld - med fokus på existensen Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Klassrum Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Klassrum Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Distans Distans
Teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans Distans
Vårdande av människor med kognitiv sjukdom och multisjuklighet Distans Distans
Ambulanssjukvårdare
Ambulanssjukvård Klassrum Borås
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II Klassrum Borås
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård III Klassrum Borås
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård Klassrum Borås
Folkhälsovetenskap
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart Distans Distans
Medicin
Barnmorskeprogrammet Distans Distans
Prehospital och intrahospital akutsjukvård vid kris och katastrof Distans Distans
Simulering som metod för lärande och forskning Distans Distans
Vårdadministratör
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg Distans Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan i Borås

Allég. 1
503 32 BORÅS


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan i Borås

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön