Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan i Borås är en modern, framåtsträvande högskola centralt beläget i Borås. Endast tio minuter från resecentrum, med goda anknytningar till bland annat Göteborg, passar den även utmärkt för dig som vill pendla. På campus finner du moderna lokaler och lärosalar, prisvärda caféer och restauranger samt ett av Sveriges bästa bibliotek.

Hos oss kan du välja bland omkring 60 utbildningsprogram på olika nivåer, varav flera endast finns vid Högskolan i Borås. Genom utbyten och internationella program har du möjlighet att möta studenter, lärare och forskare från hela världen. Textilhögskolans och Bibliotekshögskolans spetskompetens är unik i sitt slag.

Undervisningen vid Högskolan i Borås sker ofta i mindre grupper i nära relation till lärarna. Flera av våra utbildningar inkluderar även samarbeten med näringsliv, studiebesök, mentorer och praktik. Tillsammans med externa aktörer, till exempel det regionala näringslivet, och Studentkåren i Borås arrangerar vi aktiviteter som exempelvis branschträffar, arbetsmarknadsdagar och sittningar.

Högskolan i Borås har starkt hållbarhetsfokus och vår forskning inom hållbar utveckling är ledande i landet. I nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Välkommen till oss på Högskolan i Borås!

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin Utbildningsform Längd Ort
Baskompletteringspaket Matematik/Fysik Klassrum Borås
Baskompletteringspaket för ingenjörsstudier Klassrum Borås
Baskompletteringspaket Matematik Klassrum Borås
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Civilekonomprogrammet Klassrum Borås
Naturvetenskap
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning Klassrum Borås
Språk
Svenska
Behörighetsgivande kurs för internationella akademiker Klassrum Borås
Teknik
Tekniskt Basår Klassrum Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Psykologi Grundkurs Distans Distans
Sociologi
Organisations- och personalutvecklare i samhället Klassrum Borås
Data / IT
Grundläggande programmering i Python Distans Distans
IT Service Management Klassrum Borås
Programmera mera i Python Distans Distans
Systemvetarutbildning Klassrum Borås
Systemvetenskap
Gränssnittsutveckling Distans Distans
Introduktion till digital innovation Distans Distans
Modellering Distans Distans
UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering Distans Distans
Webbdesign
Tekniker för webbdesign Distans Distans
Ekonomi
Finansiell ekonomi Klassrum Borås
Internationell ekonomi Klassrum Borås
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, distansutbildning Distans Distans
Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram Distans Distans
Företagsekonomi
Dataekonomutbildningen Klassrum Borås
Ekonomistyrning I Klassrum Borås
Event Management Klassrum Varberg
Introduktion till kalkyleringsprogram Klassrum Borås
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel Klassrum Borås
Textilekonomutbildning Klassrum Borås
Nationalekonomi
Makroekonomi Klassrum Borås
Mikroekonomi Klassrum Borås
Estetiska utbildningar
Färglära Distans Distans
Musik
Musik för grundlärare F-6 Klassrum Borås
Textil / Mode
Cirkulär Textil Distans Distans
Modedesign Klassrum Borås
Mönsterkonstruktion I Distans Distans
Smarta textilier översiktskurs Distans Distans
Textil materiallära Distans Distans
Textildesign Klassrum Borås
Förberedande utbildningar
SFI (Svenska för invandrare)
Svenska som andraspråk, 31-45 hp Distans Distans
Svenska som andraspråk, 46-60 hp Distans Distans
Hantverk
Textilhantverk
Fältstudie D Distans Distans
Fältstudie E Distans Distans
Humaniora
Bibliotekarie Klassrum Borås
Bibliotekarie
Bibliotekarie, distansutbildning Distans Distans
Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans Distans Distans
Senare del av program, Bibliotekarie Klassrum Borås
Senare del av program, Bibliotekarie, distansutbildning Distans Distans
Genusvetenskap
Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle Distans Distans
Juridik
Affärsjuridik II Klassrum Borås
Juridisk översiktskurs Distans Distans
Offentlig upphandling Distans Distans
Offentligrättslig översiktskurs Distans Distans
Skatterätt I Klassrum Borås
Socialrätt Distans Distans
Socialrätt II Distans Distans
Kommunikation / Media
Grundläggande applikationsutveckling med C# Distans Distans
Interkulturell kommunikation Klassrum Borås
Medie- och informationskunnighet i skolan Distans Distans
Utveckling av webbapplikationer med C# Distans Distans
Webbredaktör, distansutbildning Distans Distans
Grafisk design
Textil experimentell materiallära: struktur och grundprinciper Distans Distans
Kommunikation
Digitala texter Distans Distans
Kommunikation, Ledarskap och Organisation Distans Distans
Marknadskommunikation Klassrum Borås
Marknadsföring / PR
Ekonomutbildning Klassrum Borås
Internationell Handel och IT Klassrum Borås
Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Projektledning Klassrum Borås
Naturvetenskap
Flervariabelanalys Klassrum Borås
Biologi
Energiingenjör Klassrum Borås
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik Klassrum Borås
Senare del av program, Energiingenjör Klassrum Borås
Matematik
Grundläggande matematik 1 Klassrum Borås
Grundläggande matematik 1 + 2 Klassrum Borås
Grundläggande matematik 2 Klassrum Borås
Skapande matematik Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsrätt Distans Distans
Ledarskap och hälsa i arbetslivet Klassrum Borås
Senare del av program, Organisations- och personalutvecklare i samhället Klassrum Borås
Samhällsvetenskap
Statistik
Statistik I Klassrum Borås
Statistik II Klassrum Borås
Sport / Fritid
Idrott och sport
Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet sport management Distans Distans
Språk
Svenska
Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II Klassrum Borås
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska Klassrum Borås
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk Klassrum Borås
Teknik
Affärsutvecklarprogrammet Bygg Klassrum Borås
Byggingenjör Klassrum Borås
Datorstödd konstruktionsteknik Klassrum Borås
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap Klassrum Borås
Industriell ekonomi - logistikingenjör Klassrum Borås
Introduktion till livscykelanalys - distanskurs Distans Distans
Konfektionsteknisk kommunikation mot produktion Distans Distans
Livscykelanalys för samhällsbyggare Distans Distans
Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Borås
Ölbryggning och fermentering Distans Distans
Design och produktutveckling
Maskiningenjör - Automation och AI Klassrum Borås
Textil produktutveckling och entreprenörskap Klassrum Borås
Textilier och deras kontexter Distans Distans
Industri och produktion
Färglära 2 Distans Distans
Textil Innovation Distans Distans
Maskinteknik
Bättre Lean för Service och Tjänster Distans Distans
Industriell ekonomi - affärsingenjör Klassrum Borås
Textilingenjörsutbildning Klassrum Borås
Utbildning / Pedagogik
Bild för grundlärare F-6 Klassrum Borås
Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I Klassrum Borås
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning Distans Distans
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund Klassrum Flera orter (2)
Hållbar utveckling i alla ämnen: Förskoleklass åk 3 samt fritidshem Klassrum Borås
IKT ur ett inkluderande perspektiv Distans Distans
Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling Distans Distans
Skapa lärmiljöer i ämnesöverskridande arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem Klassrum Borås
Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer Distans Distans
Studiehandledarens roll i nyanländas lärande i skolan Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp Distans Distans
Undervisa med digitala verktyg i förskola, förskoleklass och fritidshem Klassrum Borås
Undervisning i förskola Klassrum Borås
Förskollärare
Förskollärarutbildning Klassrum Flera orter (3)
Grundlärare
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Flera orter (2)
Pedagogik
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk Distans Distans
Ämneslärare
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Flera orter (3)
Vård / Omsorg
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå Distans Distans
I patientens värld - patientperspektivet Distans Distans
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer Distans Distans
Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeutbildning Klassrum Borås
Vårdadministratör
Vård- och omsorgsadministration 1 Distans Distans
Vård- och omsorgsadministration 2 Distans Distans
Vård- och omsorgsadministration 3 Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Administration / Kundservice
Administration
Vetenskaplig publicering Distans Distans
Data / IT
Data Mining Klassrum Borås
Data Science i praktiken: Dataanalys i verksamhetskontext Distans Distans
Datastrategier för organisationer Distans Distans
Informationsprodukter och hållbar utveckling Distans Distans
Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management Klassrum Borås
UX-design
Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer Distans Distans
Ekonomi
Magisterprogram i Textilt Management Klassrum Borås
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring Klassrum Borås
Masterprogram i management av digital handel Klassrum Borås
Estetiska utbildningar
Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning textildesign Klassrum Borås
Farmaci
Farmakologi
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi Distans Distans
Humaniora
Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster Distans Distans
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning Distans Distans
Filosofi
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder Distans Distans
Litteraturvetenskap
Magisterprogram i litteraturpedagogik Distans Distans
Kommunikation / Media
Data Science i praktiken: möjligheter och utmaningar Distans Distans
Kommunikation
Kommunikation i organisationer Distans Distans
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Kunskap i organisationer Distans Distans
Ledarskap
Ledarskap och förbättringsarbete Distans Distans
Naturvetenskap
Kemi
Masterutbildning i textilteknik Klassrum Borås
Personal / Arbetsmiljö / HR
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap Klassrum Borås
Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv Distans Distans
Samhällsvetenskap
Folkbibliotek och aktivt medborgarskap Distans Distans
Statistik
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder Distans Distans
Statsvetenskap
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning Distans Distans
Språk
Svenska
Digitala metoder: Textanalys och visualisering Distans Distans
Teknik
Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi Klassrum Borås
Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer Klassrum Borås
Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin Klassrum Borås
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor Klassrum Borås
Medicinsk teknik
Anestesi- och intensivvård Klassrum Borås
Utbildning / Pedagogik
Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 Distans Distans
Pedagogik
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget Klassrum Borås
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II Klassrum Borås
Vård / Omsorg
Akutmedicin Klassrum Borås
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom Klassrum Borås
Akutsjukvård Distans Distans
Akutsjukvårdens funktion och organisation Distans Distans
Ambulanssjukvårdens funktion och organisation Klassrum Borås
Amning - Hälsa och vårdande Distans Distans
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I Distans Distans
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II Distans Distans
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård III Distans Distans
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I Klassrum Borås
Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård I Distans Distans
Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II Distans Distans
Distansvård I - Vårdande på distans via digitala tekniker Distans Distans
Distansvård II Kommunikation och vårdande samtal Distans Distans
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå Klassrum, Distans Flera orter (2)
Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans Distans
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap Distans Distans
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel Distans Distans
I patientens värld - med fokus på existensen Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Klassrum Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Klassrum Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Distans Distans
Vårdande av människor med kognitiv sjukdom och multisjuklighet Distans Distans
Ambulanssjukvårdare
Ambulanssjukvård Klassrum Borås
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård III Klassrum Borås
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård Klassrum Borås
Folkhälsovetenskap
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart Distans Distans
Medicin
Barnmorskeprogrammet Distans Distans
Grundläggande perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Borås
Prehospital och intrahospital akutsjukvård vid kris och katastrof Distans Distans
Vårdadministratör
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg Distans Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan i Borås

Allég. 1
503 32 BORÅS


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan i Borås

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön