Högskolan i Borås är en modern, framåtsträvande högskola centralt beläget i Borås. Endast tio minuter från resecentrum, med goda anknytningar till bland annat Göteborg, passar den även utmärkt för dig som vill pendla. På campus finner du moderna lokaler och lärosalar, prisvärda caféer och restauranger samt ett av Sveriges bästa bibliotek.

Hos oss kan du välja bland omkring 60 utbildningsprogram på olika nivåer, varav flera endast finns vid Högskolan i Borås. Genom utbyten och internationella program har du möjlighet att möta studenter, lärare och forskare från hela världen. Textilhögskolans och Bibliotekshögskolans spetskompetens är unik i sitt slag.

Undervisningen vid Högskolan i Borås sker ofta i mindre grupper i nära relation till lärarna. Flera av våra utbildningar inkluderar även samarbeten med näringsliv, studiebesök, mentorer och praktik. Tillsammans med externa aktörer, till exempel det regionala näringslivet, och Studentkåren i Borås arrangerar vi aktiviteter som exempelvis branschträffar, arbetsmarknadsdagar och sittningar.

Högskolan i Borås har starkt hållbarhetsfokus och vår forskning inom hållbar utveckling är ledande i landet. I nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Välkommen till oss på Högskolan i Borås!

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår Utbildningsform Längd Ort
Tekniskt Basår Klassrum Borås
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Civilekonomprogrammet Klassrum Borås
Naturvetenskap
Matematik
Baskompletteringspaket Matematik/Fysik Klassrum Borås
Teknik
Baskompletteringspaket för ingenjörsstudier Klassrum Borås
Baskompletteringspaket Matematik Klassrum Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Socialrätt II Distans Distans
Psykologi
Psykologi - Fortsättningskurs, distansutbildning Distans Distans
Psykologi - Grundkurs, distansutbildning Distans Distans
Sociologi
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer Distans Distans
Bygg / Anläggning
Affärsutvecklare bygg och fastighet Klassrum Borås
Data / IT
Grundläggande programmering i Python Distans Distans
Nätverk CCNA Distans Distans
Systemarkitekturutbildning med inriktning mot programutveckling Klassrum Borås
Systemvetenskap
Systemvetarutbildning Klassrum Borås
UX-design
UX- och interaktionsdesign Distans Distans
Ekonomi
Finansiell ekonomi Klassrum Borås
Internationell ekonomi Klassrum Borås
Statistik II Klassrum Borås
Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram Distans Distans
Företagsekonomi
Dataekonomutbildningen Klassrum Borås
Event Management Klassrum Varberg
Fältstudie D Distans Distans
Grunder inom projektledning Distans Distans
Introduktion till kalkyleringsprogram Distans Distans
Förvaltning
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, distansutbildning Distans Distans
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - affärsingenjör Klassrum Borås
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap Klassrum Borås
Industriell ekonomi - logistikingenjör Klassrum Borås
Nationalekonomi
Makroekonomi Klassrum Borås
Mikroekonomi Klassrum Borås
Estetiska utbildningar
Designer
Design för sport- och outdoorkläder Distans Distans
Mode, prestige och konsumtionsmagi Distans Distans
Textil / Mode
Cirkulär Textil Distans Distans
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel Klassrum Borås
Modedesign och hållbarhet Distans Distans
Modeskiss och illustration 2 Distans Distans
Smarta textilier översiktskurs Distans Distans
Textil översiktskurs - Trikåteknik Distans Distans
Textil översiktskurs - Väveriteknik Distans Distans
Textila regelverk Distans Distans
Textilekonomutbildning Klassrum Borås
Textilingenjörsutbildning Klassrum Borås
Försäljning
Fastighetsmäklare
Fastighetsförmedling Distans Distans
Hantverk
Textilhantverk
Ringspinning - Interaktiv laborationskurs Distans Distans
Ringspinning påbyggnad - Laborationskurs Distans Distans
Textila fibrer - Från produktion till återvinning Distans Distans
Humaniora
Bibliotekarie
Bibliotekarie Klassrum Borås
Bibliotekarie, distansutbildning Distans Distans
Det mångspråkiga biblioteket Distans Distans
Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans Distans Distans
Senare del av program, Bibliotekarie Klassrum Borås
Senare del av program, Bibliotekarie, distansutbildning Distans Distans
Skolbibliotekets funktion och uppdrag Distans Distans
Genusvetenskap
Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle Distans Distans
Ingenjör
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik Klassrum Borås
Byggnadsteknik
Byggingenjör Klassrum Borås
Design och produktutveckling
AI och design - begrepp och metoder Distans Distans
Mönsterkonstruktion I Distans Distans
Textil produktutveckling och entreprenörskap Klassrum Borås
Textilier och deras kontexter Distans Distans
Information- och kommunikationsteknik
Informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang Distans Distans
Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling Distans Distans
Maskinteknik
Maskiningenjör - Automation och AI Klassrum Borås
Juridik
Juridisk översiktskurs Distans Distans
Offentlig upphandling Distans Distans
Offentligrättslig översiktskurs Distans Distans
Socialrätt Distans Distans
Kommunikation / Media
Digitala texter Distans Distans
Introduktion till digital innovation Distans Distans
Kommunikativt ledarskap och medarbetarskap Distans Distans
Marknadsföring i sociala medier: konceptdesign och strategi Distans Distans
Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek Distans Distans
Programmering av multicore och grafikkort med C# Distans Distans
Rörlig media för sociala medier 1: animera för Instagram Distans Distans
Utveckling av applikationer för Android och iOS med C# Distans Distans
Grafisk design
Design för sport- och outdoorkläder 2 Distans Distans
Digital visuell identitet Distans Distans
Färglära 2 Distans Distans
Modedesign Klassrum Borås
Modeskiss och illustration Distans Distans
Mönsterdesign - grunderna i att skapa rapporterade mönster Distans Distans
Portfolio och grafisk design Distans Distans
Sensorisk design: Designa upplevelse genom att bära Distans Distans
Textildesign Klassrum Borås
Visuell kommunikation - bild, text & form Distans Distans
Journalistik
Marknadsföring i sociala medier: innehållsproduktion Distans Distans
Rörlig media för sociala medier 2 Distans Distans
Kommunikation
Vetenskaplig kommunikation Klassrum Borås
Marknadsföring / PR
Ekonomutbildning Klassrum Borås
Naturvetenskap
Biologi
Energiingenjör Klassrum Borås
Kemi
Plaster och miljön Distans Distans
Matematik
Skapande matematikundervisning Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsrätt Distans Distans
Ledarskap och hälsa i arbetslivet Distans Distans
Organisations- och personalutvecklare i samhället Klassrum Borås
Samhällsvetenskap
Statistik
Statistik I Klassrum Borås
Statsvetenskap
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Flera orter (2)
Språk
Engelska
Engelska som världsspråk Distans Distans
Svenska
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning) Distans Distans
Teknik
Affärsutvecklarprogrammet Bygg Klassrum Borås
Byggnadsmaterial Klassrum Borås
Byggnadsmekanik Klassrum Borås
Flervariabelanalys Klassrum Borås
Fourieranalys och signalbehandling Klassrum Borås
Förnyelsebar energi, distans Distans Distans
Introduktion till livscykelanalys - distanskurs Distans Distans
IT-ingenjör - digital infrastruktur och cybersäkerhet Klassrum Borås
Konfektionsteknisk kommunikation mot produktion Distans Distans
Livscykelanalys för samhällsbyggare Distans Distans
Mönsterkonstruktion II Distans Distans
Mönsterkonstruktion med CAD-tillämpning Klassrum Borås
Programmera mera i Python Distans Distans
Textil materiallära Distans Distans
Textil översiktskurs Fiber- och garnteknologi Distans Distans
Textil översiktskurs Färgning och beredning Distans Distans
Textil översiktskurs Sammanfogningstekniker Distans Distans
Textil översiktskurs - Fiber- och garnteknologi Distans Distans
Textil översiktskurs - Färgning och beredning Distans Distans
Textil översiktskurs - Sammanfogningstekniker Distans Distans
Ölbryggning och fermentering Distans Distans
Industri och produktion
Färglära Distans Distans
Textil Innovation Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Bild för grundlärare F-6 Klassrum Borås
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning Distans Distans
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Flera orter (2)
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund Klassrum Flera orter (3)
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning) Distans Distans
Medie- och informationskunnighet i skolan Distans Distans
Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Borås
Skapa lärmiljöer i ämnesöverskridande arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem Klassrum Borås
Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer Distans Distans
Spelifiering i utbildning - pedagogik och praktik Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp Distans Distans
Förskollärare
Förskollärarutbildning Klassrum Flera orter (3)
Pedagogik
Demokrati och konfliktlösning i pedagogiskt arbete Distans Distans
Fritidshem som pedagogisk verksamhet Introduktion Klassrum Borås
Handledningsutbildning för VFU-handledare, fortsättningskurs Klassrum Borås
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare, 31- 45 hp Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare, 46-60 hp Distans Distans
Vård / Omsorg
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå Distans Distans
I patientens värld - patientperspektivet Distans Distans
Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå Distans Distans
Medicin
Sjuksköterskeutbildning Klassrum Borås
Vårdadministratör
Vård- och omsorgsadministration 1 Distans Distans
Vård- och omsorgsadministration 2 Distans Distans
Vård- och omsorgsadministration 3 Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Psykisk ohälsa ur ett samhällsperspektiv Distans Distans
Data / IT
Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management Klassrum Borås
Systemvetenskap
Interaktionsdesign: Process och metod Distans Distans
Mikrotjänster och öppna WebAPI:er Distans Distans
Ekonomi
Magisterprogram i Textilt Management Klassrum Borås
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring Klassrum Borås
Masterprogram i management av digital handel Klassrum Borås
Skalbara mode-tech lösningar: att hantera framtida utmaningar för hållbar utveckling Distans Distans
Estetiska utbildningar
Textil / Mode
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning modedesign Klassrum Borås
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning performance wear Klassrum Borås
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning textil interaktionsdesign Klassrum Borås
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning textildesign Klassrum Borås
Masterutbildning i textilteknik Klassrum Borås
Mode och existentiell hållbarhet Klassrum Borås
Farmaci
Farmakologi
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi Distans Distans
Humaniora
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning Distans Distans
Bibliotekarie
Datastrategier för organisationer Distans Distans
Digitala metoder: Textanalys och visualisering Distans Distans
Filosofi
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder Distans Distans
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap med fokus på systematisk litteraturöversikt Distans Distans
Ingenjör
Maskinteknik
Tjänsteautomation och robotiserad processautomatisering (RPA) Distans Distans
Medicinsk teknik
Anestesi- och intensivvård Klassrum Borås
Kommunikation / Media
Co-design av digitala tjänster för hälso- och sjukvård Distans Distans
Data management och affärsvärde Distans Distans
Digitala strategier för hållbar utveckling Distans Distans
Ledning av digital innovation Distans Distans
Optimering för beslutfattande i verksamhetsprocesser Distans Distans
Projektledning för AI-centrerade projekt Distans Distans
Informationsvetenskap
Masterprogram i informationsvetenskap: digitala miljöer Distans Distans
Journalistik
Informationsprodukter och hållbar utveckling Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap Distans Distans
Samhällsvetenskap
Folkbibliotek och aktivt medborgarskap Distans Distans
Statistik
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder Distans Distans
Teknik
Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi Klassrum Borås
Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer Klassrum Borås
Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin Klassrum Borås
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor Klassrum Borås
Masterutbildning i textilteknisk innovation Klassrum Borås
Utbildning / Pedagogik
Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 Distans Distans
Pedagogik
Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 2 Distans Distans
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning Distans Distans
Specialpedagogik för förskollärare och lärare i grundskolan F-9 Distans Distans
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget Klassrum, Distans Flera orter (2)
Studenthandledning med inriktning mot arbetsledning Klassrum Borås
Vård / Omsorg
Akutmedicin Klassrum, Distans Flera orter (2)
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom Distans Distans
Distansvård III - Bedömning och prioritering av hälsoproblem på distans Distans Distans
Distansvård IV - Kommunikativa utmaningar Distans Distans
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå Distans Distans
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel Distans Distans
I patientens värld - med fokus på existensen Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Distans Distans
Barnmorska
Barnmorskeprogrammet Distans Distans
Medicin
Amning - Hälsa och vårdande Distans Distans
Distansvård I - Vårdande på distans via digitala tekniker Distans Distans
Distansvård II - Kommunikation och vårdande samtal Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Klassrum Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Klassrum Borås
Vårdadministratör
Ledarskap och förbättringsarbete Distans Distans
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg Distans Distans

Kontaktuppgifter

Högskolan i Borås

Allég. 1
503 32 BORÅS


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan i Borås

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön