Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan i Borås är en modern, framåtsträvande högskola centralt beläget i Borås. Endast tio minuter från resecentrum, med goda anknytningar till bland annat Göteborg, passar den även utmärkt för dig som vill pendla. På campus finner du moderna lokaler och lärosalar, prisvärda caféer och restauranger samt ett av Sveriges bästa bibliotek.

Hos oss kan du välja bland omkring 60 utbildningsprogram på olika nivåer, varav flera endast finns vid Högskolan i Borås. Genom utbyten och internationella program har du möjlighet att möta studenter, lärare och forskare från hela världen. Textilhögskolans och Bibliotekshögskolans spetskompetens är unik i sitt slag.

Undervisningen vid Högskolan i Borås sker ofta i mindre grupper i nära relation till lärarna. Flera av våra utbildningar inkluderar även samarbeten med näringsliv, studiebesök, mentorer och praktik. Tillsammans med externa aktörer, till exempel det regionala näringslivet, och Studentkåren i Borås arrangerar vi aktiviteter som exempelvis branschträffar, arbetsmarknadsdagar och sittningar.

Högskolan i Borås har starkt hållbarhetsfokus och vår forskning inom hållbar utveckling är ledande i landet. I nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Välkommen till oss på Högskolan i Borås!

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås

Utbildningar

Högskola / Universitet
Ekonomi Utbildningsform Längd Ort
Civilekonomprogrammet Klassrum Borås
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Baskompletteringspaket Matematik/Fysik Klassrum Borås
Baskompletteringspaket för ingenjörsstudier Klassrum Borås
Baskompletteringspaket Matematik Klassrum Borås
Tekniskt basår
Tekniskt Basår Klassrum Borås
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning Klassrum Borås
Utbildning / Pedagogik
Behörighetsgivande kurs för internationella akademiker Klassrum Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Socialrätt II Distans Distans
Psykologi
Psykologi Grundkurs Distans Distans
Bygg / Anläggning
Byggnadsingenjör
Byggingenjör Klassrum Borås
Data / IT
Cybersäkerhet för uppkopplade enheter Distans Distans
Grundläggande IT Distans, Klassrum Flera orter (2)
Grundläggande IT - Distans Distans Distans
Grundläggande programmering i Python Distans Distans
IT Service Management Klassrum Borås
Systemarkitekturutbildningen Klassrum Borås
Systemvetarutbildning Klassrum Borås
Systemvetenskap
Modellering Klassrum Borås
UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering Klassrum Borås
Webbdesign
Tekniker för webbdesign Distans Distans
Ekonomi
Dataekonomutbildningen Klassrum Borås
Ekonomutbildning Klassrum Borås
Finansiell ekonomi Klassrum Borås
Internationell ekonomi Klassrum Borås
Kandidatprogram i offentlig förvaltning Klassrum Borås
Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram Klassrum Borås
Företagsekonomi
Ekonomistyrning I Klassrum Borås
Event Management Klassrum Varberg
Introduktion till kalkyleringsprogram Klassrum Borås
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel Klassrum Borås
Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet sport management Distans Distans
Management och revision i professionella organisationer Klassrum Borås
Marknadskommunikation Klassrum Borås
Textilekonomutbildning Klassrum Borås
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - affärsingenjör Klassrum Borås
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap Klassrum Borås
Industriell ekonomi - logistikingenjör Klassrum Borås
Nationalekonomi
Makroekonomi Klassrum Borås
Mikroekonomi Klassrum Borås
Estetiska utbildningar
Designer
Modedesign Klassrum Borås
Textildesign Klassrum Borås
Musik
Musik för grundlärare F-6 Klassrum Borås
Textil / Mode
Cirkulär Textil Distans Distans
Mönsterkonstruktion I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Sensorisk design: Designa upplevelse genom att bära Distans Distans
Smarta textilier översiktskurs Distans Distans
Textil experimentell materiallära: struktur och grundprinciper Distans Distans
Textil Innovation Distans Distans
Textil materiallära Distans Distans
Hantverk
Konsthantverk
Färglära Distans Distans
Färglära 2 Distans Distans
Textilhantverk
Textilier och deras kontexter Distans Distans
Hotell / Turism
Eventproduktion
Praktik för event managers Klassrum Varberg
Humaniora
Bibliotekarie
Bibliotekarie Klassrum Borås
Bibliotekarie, distansutbildning Distans Distans
Det samtida barnbiblioteket Distans Distans
Senare del av program, Bibliotekarie, distansutbildning Distans Distans
Utvecklingsarbete i bibliotek Distans Distans
Genusvetenskap
Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle Distans Distans
Litteraturvetenskap
Litteratursociologi, distans Distans Distans
Juridik
Affärsjuridik II Klassrum Borås
Arbetsrätt Distans Distans
Offentlig upphandling Distans Distans
Offentligrättslig översiktskurs Distans Distans
Skatterätt I Klassrum Borås
Socialrätt Distans Distans
Affärsjuridik
Affärsjuridik I Klassrum Borås
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Juridisk översiktskurs Distans Distans
Kommunikation / Media
Interkulturell kommunikation Klassrum Borås
Introduktion till digital innovation Distans Distans
Webbredaktör Klassrum Borås
Webbredaktör, distansutbildning Distans Distans
Grafisk design
Design för sport- och outdoorkläder Distans Distans
Gränssnittsutveckling Klassrum Borås
Modeskiss och illustration Distans Distans
Informationsvetenskap
Informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang Distans Distans
Marknadsföring / PR
Design för marknadsföring och kommunikation Distans Distans
Kandidatprogram i Internationell Handel och IT Klassrum Borås
Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Fältstudie D Distans Distans
Fältstudie E Distans Distans
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer Distans Distans
Organisations- och personalutvecklare i samhället Klassrum Borås
Naturvetenskap
Biologi
Energiingenjör Klassrum Borås
Kemi
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik Klassrum Borås
Matematik
Skapande matematik Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Ledarskap och hälsa i arbetslivet Klassrum Borås
Samhällsvetenskap
Statistik
Statistik I Klassrum Borås
Statistik II Klassrum Borås
Språk
Svenska
Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II Klassrum Borås
Teknik
Affärsutvecklarprogrammet Bygg Klassrum Borås
Introduktion till livscykelanalys - distanskurs Distans Distans
Konfektionsteknisk kommunikation mot produktion Distans Distans
Design och produktutveckling
Textil produktutveckling och entreprenörskap Klassrum Borås
Maskinteknik
Bättre Lean för Service och Tjänster Distans Distans
Maskiningenjör - Automation och AI Klassrum Borås
Maskiningenjör - produktutveckling Klassrum Borås
Textilingenjörsutbildning Klassrum Borås
Utbildning / Pedagogik
Engelska för lärare, åk 1-3, 1-15 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning) Distans Distans
Engelska för lärare, åk 4-6, 1-30 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning) Distans Distans
Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I Klassrum Borås
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning Distans Distans
Hållbar utveckling i alla ämnen: Förskoleklass åk 3 samt fritidshem Klassrum Borås
IKT ur ett inkluderande perspektiv Distans Distans
Skapa lärmiljöer i ämnesöverskridande arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem Klassrum Borås
Studiehandledarens roll i nyanländas lärande i skolan Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp Distans Distans
Undervisa med digitala verktyg i förskola, förskoleklass och fritidshem Klassrum Borås
Förskollärare
Förskollärarutbildning Klassrum Flera orter (3)
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma Klassrum Borås
Grundlärare
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Flera orter (2)
Pedagogik
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund Klassrum Flera orter (2)
Medie- och informationskunnighet i skolan Distans Distans
Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Borås
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk Distans Distans
Svenska som andraspråk, 31-45 hp Distans Distans
Undervisning i förskola Klassrum Borås
Ämneslärare
Bild för grundlärare F-6 Klassrum Borås
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Klassrum Flera orter (2)
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Flera orter (3)
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska Klassrum Borås
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk Klassrum Borås
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk Klassrum Borås
Vård / Omsorg
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå Klassrum Borås
I patientens värld - patientperspektivet Distans Distans
Vård- och omsorgsadministration 3 Distans Distans
Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeutbildning Klassrum Borås
Vårdadministratör
Vård- och omsorgsadministration 1 Distans Distans
Vård- och omsorgsadministration 2 Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Psykisk ohälsa ur ett samhällsperspektiv Distans Distans
Data / IT
Business Intelligence 1 Klassrum Borås
Datadriven analys för konkurrensfördelar Distans Distans
Digital transformation ett förändringsledningsperspektiv Distans Distans
Digital transformation ett helhetsperspektiv Distans Distans
Digital transformation ett strategiskt perspektiv Distans Distans
Digital transformation ett värdeperspektiv Distans Distans
Ekonomi
Magisterprogram i Textilt Management Klassrum Borås
Estetiska utbildningar
Textil / Mode
Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning modedesign Klassrum Borås
Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning textildesign Klassrum Borås
Mode-tech-värdekedjor: möjligheter och utmaningar med smarta kläder och kroppsnära teknik Distans Distans
Skalbara mode-tech lösningar: att hantera framtida utmaningar för hållbar utveckling Distans Distans
Humaniora
Bibliotekarie
Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster Distans Distans
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning Distans Distans
Filosofi
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder Distans Distans
Litteraturvetenskap
Magisterprogram i litteraturpedagogik Distans Distans
Kommunikation / Media
Informationsvetenskap
Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management Klassrum Borås
Vetenskaplig publicering Distans Distans
Kommunikation
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation Distans Distans
Marknadsföring / PR
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring Klassrum Borås
Masterprogram i management av digital handel Klassrum Borås
Medieproduktion
Informationsprodukter och hållbar utveckling Distans Distans
Naturvetenskap
Farmakologi
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi Klassrum Borås
Personal / Arbetsmiljö / HR
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap Klassrum Borås
Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv Distans Distans
Samhällsvetenskap
Statistik
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder Distans Distans
Teknik
Livscykelanalys - distanskurs Distans Distans
Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi Klassrum Borås
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor Klassrum Borås
Datateknik
Data science i praktiken: algoritmer för maskininlärning Distans Distans
Maskinteknik
Artificiell Intelligens för affärsledning Distans Distans
Medicinsk teknik
Anestesi- och intensivvård Klassrum Borås
Miljö och energiteknik
Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer Klassrum Borås
Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin Klassrum Borås
Utbildning / Pedagogik
Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 Distans Distans
Pedagogik
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning Distans Distans
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget Klassrum Borås
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II Klassrum Borås
Vård / Omsorg
Akutmedicin Klassrum Borås
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom Klassrum Borås
Akutsjukvård Distans Distans
Akutsjukvårdens funktion och organisation Distans Distans
Ambulanssjukvårdens funktion och organisation Klassrum Borås
Amning - Hälsa och vårdande Distans Distans
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I Distans Distans
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II Distans Distans
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård III Distans Distans
Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård I Distans Distans
Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II Distans Distans
Distansvård I - Vårdande på distans via digitala tekniker Distans Distans
Distansvård II Kommunikation och vårdande samtal Distans Distans
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå Klassrum Borås
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap Distans Distans
Fördjupning inom perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Borås
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel Distans Distans
I patientens värld - med fokus på existensen Distans Distans
Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans Distans
Säker vård inom prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans Distans
Teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans Distans
Vårdande av människor med kognitiv sjukdom och multisjuklighet Distans Distans
Ambulanssjukvårdare
Ambulanssjukvård Klassrum Borås
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I Klassrum Borås
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II Klassrum Borås
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård III Klassrum Borås
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård Klassrum Borås
Barnmorska
Barnmorskeprogrammet Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Distans Distans
Medicin
Grundläggande perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Borås
Prehospital och intrahospital akutsjukvård vid kris och katastrof Distans Distans
Simulering som metod för lärande och forskning Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Klassrum Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Klassrum Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre Distans Distans
Vårdadministratör
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg Distans Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan i Borås

Allég. 1
503 32 BORÅS


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan i Borås

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön