Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan i Borås är en modern, framåtsträvande högskola centralt beläget i Borås. Endast tio minuter från resecentrum, med goda anknytningar till bland annat Göteborg, passar den även utmärkt för dig som vill pendla. På campus finner du moderna lokaler och lärosalar, prisvärda caféer och restauranger samt ett av Sveriges bästa bibliotek.

Hos oss kan du välja bland omkring 60 utbildningsprogram på olika nivåer, varav flera endast finns vid Högskolan i Borås. Genom utbyten och internationella program har du möjlighet att möta studenter, lärare och forskare från hela världen. Textilhögskolans och Bibliotekshögskolans spetskompetens är unik i sitt slag.

Undervisningen vid Högskolan i Borås sker ofta i mindre grupper i nära relation till lärarna. Flera av våra utbildningar inkluderar även samarbeten med näringsliv, studiebesök, mentorer och praktik. Tillsammans med externa aktörer, till exempel det regionala näringslivet, och Studentkåren i Borås arrangerar vi aktiviteter som exempelvis branschträffar, arbetsmarknadsdagar och sittningar.

Högskolan i Borås har starkt hållbarhetsfokus och vår forskning inom hållbar utveckling är ledande i landet. I nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Välkommen till oss på Högskolan i Borås!

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap Ort
Folkbibliotek och aktivt medborgarskap Distans
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder Distans
Socialrätt II Distans
Statistik I Borås
Samhällsvetenskap
Barn, unga, läsning och samhället Distans
Bibliotekarie Borås
Bibliotekarie, distansutbildning Distans
Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster Distans
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning Distans
Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp Borås
Vetenskaplig publicering Distans
Socialt inriktade utbildningar
Socialrätt II Distans
Sociologi
Etik, kommunikation och nationell värdegrund för äldreomsorgen Distans
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer Distans
Organisations- och personalutvecklare i samhället Borås
Äldreomsorgens organisering, ledarskap och medarbetarskap Distans
Statistik
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder Distans
Statsvetenskap
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Borås
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Skövde
Masterprogram i pedagogiskt arbete Borås
Bygg / Anläggning / Fastighet
Arkitektur
Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande Borås
Data / IT
Designteknikerutbildning Borås
IT-tekniker Borås
Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management Borås
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation Distans
Maskininlärning och neurala nätverk Distans
Projektledning Borås
Systemarkitekturutbildningen Borås
Systemvetarutbildning Borås
Ekonomi / Försäljning
Affärsjuridik II Borås
Finansiell ekonomi Borås
Internationell ekonomi Borås
Magisterprogram i Textilt Management Borås
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring Borås
Statistik II Borås
Ekonomi
Dataekonomutbildningen Borås
Ekonomistyrning I Borås
Event Management Varberg
Fältstudie D Distans
Fältstudie E Distans
Introduktion till kalkyleringsprogram Borås
Kandidatprogram i offentlig förvaltning Borås
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel Borås
Management och revision i professionella organisationer Borås
Marknadskommunikation Borås
Textilekonomutbildning Borås
Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram Borås
Nationalekonomi
Makroekonomi Borås
Mikroekonomi Borås
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Tekniker för webbdesign Distans
Design
Modedesign Borås
Modeskiss och illustration Distans
Mönsterkonstruktion I Borås
Studentdrivet designprojekt III Borås
Textil- och klädhistoria i ett tvärvetenskapligt perspektiv, del 1 Distans
Textildesign Borås
Hantverk
Cirkulär Textil Distans
Färglära Distans
Färglära 2 Distans
Smarta textilier översiktskurs Distans
Textil Innovation Distans
Textil materiallära Distans
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Hälsa, livsstil och förändring hos individen Borås
Inköp / Logistik
Logistik
Industriellt byggande - Logistik, Lean och BIM Borås
Juridik
Affärsjuridik I Borås
Skatterätt I Borås
Socialrätt Distans
Socialrätt Distans
Kommunikation / Media
Business Intelligence 1 Borås
IT Service Management Borås
Webbredaktör Borås
Webbredaktör, distansutbildning Distans
Grafisk design
Design för sport- och outdoorkläder Distans
Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning modedesign Borås
Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning textildesign Borås
Modeskiss och illustration Distans
Mönsterkonstruktion I Borås
Textil experimentell materiallära: struktur och grundprinciper Distans
Informationsvetenskap
E-boken: distribution och läsning Distans
Informationssökning och kritisk granskning i lärandemiljöer Distans
Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer Distans
Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans Distans
Utvecklingsarbete i bibliotek Distans
Marknadsföring / PR
Civilekonomprogrammet Borås
Ekonomutbildning Borås
Kandidatprogram i Internationell Handel och IT Borås
Kultur / Humanistiska inriktningar
Magisterprogram i litteraturpedagogik Borås
Filosofi
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder Distans
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder Distans
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder Distans
Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå Distans
Ledarskap / Organisation
Datastrategier för organisationsutveckling Distans
Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen Distans
Naturvetenskap
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning Borås
Biologi
Energiingenjör Borås
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik Borås
Farmakologi
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi Borås
Fysik
Grundläggande fysik Borås
Matematik
Flervariabelanalys Borås
Grundläggande matematik 1 Borås
Grundläggande matematik 1 + 2 Borås
Grundläggande matematik 2 Borås
Miljö
Introduktion till livscykelanalys - distanskurs Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap Borås
Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv Distans
Språk
Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp Borås
Svenska
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk Borås
Teknik
Affärsutvecklarprogrammet Bygg Borås
Biobränsle och biologisk behandling av avfall Borås
Byggingenjör Borås
Data Mining Borås
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap Borås
Industriell ekonomi - logistikingenjör Borås
Introduktion till hållbar utveckling Distans
Introduktion till polymera material Borås
Klassningssystem för byggnader och hållbara städer Borås
Livscykelanalys Borås
Livscykelanalys - distanskurs Distans
Masterprogram i resursåtervinning Borås
Projektarbete i resursåtervinning - bioteknik Borås
Projektarbete i resursåtervinning - bioteknik Borås
Projektarbete i resursåtervinning - energiteknik Borås
Projektarbete i resursåtervinning - energiteknik Borås
Projektarbete i resursåtervinning - polymerteknik Borås
Projektarbete i resursåtervinning - polymerteknik Borås
Resurseffektivt byggande: LCA, LCC Borås
Resursåtervinning Borås
Tekniskt Basår Borås
Termisk energiåtervinning Borås
Byggnadsteknik
Byggnaden som system Borås
Hållbart Samhällsbyggande - miljö, ekonomi och sociala aspekter Borås
Robusta försörjningssystem Borås
Design och produktutveckling
Maskiningenjör - produktutveckling Borås
Textil produktutveckling och entreprenörskap Borås
Industri och produktion
Färglära Distans
Färglära 2 Distans
Textil Innovation Distans
Maskinteknik
Bättre Lean för Service och Tjänster Distans
Bättre Lean för Service och Tjänster Distans
Bättre Lean för Service och Tjänster Distans
Bättre Lean för Service och Tjänster Distans
Bättre Lean för Service och Tjänster Distans
Bättre Lean för Service och Tjänster Distans
Industriell ekonomi - affärsingenjör Borås
Masterutbildning i textilteknik Borås
Textilingenjörsutbildning Borås
Miljö och energiteknik
Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg Borås
Övrigt inom teknik
Cirkulär Textil Distans
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor Borås
Smarta textilier översiktskurs Distans
Textil materiallära Distans
Utbildning / Pedagogik
Förskollärarutbildning Borås
Förskollärarutbildning Skövde
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma Skövde
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Borås
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Skövde
Pedagogiskt arbete Distans
Praktikutvecklande forskning i pedagogiskt arbete Distans
Undervisning i förskola Borås
Lärare
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund Varberg
Social rättvisa och hållbarhet i pedagogiskt arbete Distans
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget Borås
Svenska som andraspråk, 46-60 hp Distans
Pedagogik
Det flerspråkiga klassrummet Distans
Förskollärarutbildning Borås
Förskollärarutbildning Varberg
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma Borås
Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 Distans
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Borås
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Borås
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund Skövde
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund Borås
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning Distans
Medie- och informationskunnighet i skolan Borås
Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling Distans
Pedagogiskt arbete Distans
Praktikutvecklande forskning i pedagogiskt arbete Distans
Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer Distans
Social rättvisa och hållbarhet i pedagogiskt arbete Distans
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget Borås
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II Borås
Studiehandledarens roll i nyanländas lärande i skolan Distans
Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp Distans
Svenska som andraspråk, 31-45 hp Distans
Undervisning i förskola Borås
Vård / Medicin
Akutsjukvårdens funktion och organisation Borås
Ambulanssjukvårdens funktion och organisation Borås
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I Borås
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II Borås
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I Borås
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II Borås
Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård Borås
Ledarskap och hälsa i arbetslivet Borås
Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård Borås
Teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans
Hälsa och samhälle
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart Distans
Hälso- och sjukvårdadministration
Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen Distans
Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö inom vård och omsorg Distans
Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg Distans
Lärande i vård- och omsorgsverksamhet Distans
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg Distans
Organisation och ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv Distans
Vård- och omsorgsadministration 1 Distans
Vård- och omsorgsadministration 2 Distans
Vård- och omsorgsadministration 3 Distans
Medicin
Akutmedicin Borås
Akutmedicin Borås
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom Borås
Amning - Hälsa och vårdande, avancerad nivå Distans
Amning - Hälsa och vårdande, grundnivå Distans
Amning - Hälsa och vårdande, grundnivå Distans
Barnmorskeutbildning Distans
Simulering som metod för lärande och forskning Distans
Sjuksköterskeutbildning Borås
Sjuksköterskeutbildning Borås
Säker vård inom prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans
Omvårdnad / Omsorg
Akutsjukvård Borås
Ambulanssjukvård Borås
Att skriva en vetenskaplig artikel Borås
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård III Borås
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård III Borås
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå Borås
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå Borås
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå Borås
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå Borås
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård Borås
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel Borås
I patientens värld - med fokus på existensen Distans
I patientens värld - patientperspektivet Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Borås
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre Distans
Vårdutveckling och förbättringsarbete inom prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan i Borås

Allég. 1
503 32 BORÅS


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön