Högskolan i Borås är en modern, framåtsträvande högskola centralt beläget i Borås. Endast tio minuter från resecentrum, med goda anknytningar till bland annat Göteborg, passar den även utmärkt för dig som vill pendla. På campus finner du moderna lokaler och lärosalar, prisvärda caféer och restauranger samt ett av Sveriges bästa bibliotek.

Hos oss kan du välja bland omkring 60 utbildningsprogram på olika nivåer, varav flera endast finns vid Högskolan i Borås. Genom utbyten och internationella program har du möjlighet att möta studenter, lärare och forskare från hela världen. Textilhögskolans och Bibliotekshögskolans spetskompetens är unik i sitt slag.

Undervisningen vid Högskolan i Borås sker ofta i mindre grupper i nära relation till lärarna. Flera av våra utbildningar inkluderar även samarbeten med näringsliv, studiebesök, mentorer och praktik. Tillsammans med externa aktörer, till exempel det regionala näringslivet, och Studentkåren i Borås arrangerar vi aktiviteter som exempelvis branschträffar, arbetsmarknadsdagar och sittningar.

Högskolan i Borås har starkt hållbarhetsfokus och vår forskning inom hållbar utveckling är ledande i landet. I nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Välkommen till oss på Högskolan i Borås!

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås

Utbildningar

Högskola / Universitet
Ekonomi Utbildningsform Längd Ort
Civilekonomprogrammet Klassrum Borås
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt Basår Klassrum Borås
Ingenjör
Baskompletteringspaket för ingenjörsstudier Klassrum Borås
Naturvetenskap
Matematik
Baskompletteringspaket Matematik/Fysik Klassrum Borås
Baskompletteringspaket Matematik Klassrum Borås
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Socialrätt II Distans Distans
Kriminologi
Kandidatprogram i polisiärt arbete med inriktning mot brottsutredning, distansutbildning Distans Distans
Psykologi
Psykologi - Fortsättningskurs, distansutbildning Distans Distans
Psykologi - Grundkurs, distansutbildning Distans Distans
Sociologi
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer Distans Distans
Organisations- och personalutvecklare i samhället Klassrum Borås
Bygg / Anläggning
Bygg
Affärsutvecklare bygg och fastighet Klassrum Borås
Byggnadsingenjör
Byggingenjör Klassrum Borås
Data / IT
Dataekonomutbildningen Klassrum Borås
Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling Distans Distans
Systemarkitekturutbildning med inriktning mot programutveckling Klassrum Borås
Systemvetarutbildning Klassrum Borås
Systemvetenskap
Introduktion till digital innovation Distans Distans
Ekonomi
Ekonomutbildning Klassrum Borås
Finansiell ekonomi Klassrum Borås
Internationell ekonomi Klassrum Borås
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, distansutbildning Distans Distans
Statistik II Klassrum Borås
Företagsekonomi
Fältstudie D Distans Distans
Introduktion till kalkyleringsprogram Distans Distans
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - affärsingenjör Klassrum Borås
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap Klassrum Borås
Industriell ekonomi - logistikingenjör Klassrum Borås
Nationalekonomi
Makroekonomi Klassrum Borås
Estetiska utbildningar
Designer
Mode, prestige och konsumtionsmagi Distans Distans
Textil / Mode
Cirkulär Textil Distans Distans
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel Klassrum Borås
Modedesign Klassrum Borås
Textil produktion och innovation Klassrum Borås
Textil översiktskurs - Trikåteknik Distans Distans
Textil översiktskurs - Väveriteknik Distans Distans
Textildesign Klassrum Borås
Textilekonomutbildning Klassrum Borås
Fastighet / VVS
Fastighetsförmedling Distans Distans
Hantverk
Textilhantverk
Textil produktutveckling och entreprenörskap Klassrum Borås
Hotell / Turism
Eventproduktion
Event Management Klassrum Varberg
Humaniora
Bibliotekarie
Bibliotekarie Klassrum Borås
Bibliotekarie, distansutbildning Distans Distans
Det mångspråkiga biblioteket Distans Distans
Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans Distans Distans
Senare del av program, Bibliotekarie Klassrum Borås
Senare del av program, Bibliotekarie, distansutbildning Distans Distans
Skolbibliotekets funktion och uppdrag Distans Distans
Genusvetenskap
Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle Distans Distans
Ingenjör
Maskiningenjör - Automation och AI Klassrum Borås
Design och produktutveckling
Mönsterkonstruktion I Distans Distans
Textilier och deras kontexter Distans Distans
Maskinteknik
Textilingenjörsutbildning Klassrum Borås
Juridik
Juridisk översiktskurs Distans Distans
Offentlig upphandling Distans Distans
Offentligrättslig översiktskurs Distans Distans
Socialrätt Distans Distans
Kommunikation / Media
Digitala texter Distans Distans
Kommunikativt ledarskap och medarbetarskap Distans Distans
Medie- och informationskunnighet i skolan Distans Distans
Rörlig media för sociala medier 1: animera för Instagram Distans Distans
Grafisk design
AI och design - begrepp och metoder Distans Distans
Design för sport- och outdoorkläder Distans Distans
Digital visuell identitet Distans Distans
Modedesign och hållbarhet Distans Distans
Modeskiss och illustration Distans Distans
Visuell kommunikation - bild, text & form Distans Distans
Journalistik
Marknadsföring i sociala medier: innehållsproduktion Distans Distans
Rörlig media för sociala medier 2 Distans Distans
Marknadsföring / PR
Marknadsföring i sociala medier: konceptdesign och strategi Distans Distans
Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Grunder inom projektledning Distans Distans
Naturvetenskap
Kemi
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik Klassrum Borås
Plaster och miljön Distans Distans
Matematik
Skapande matematikundervisning Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsrätt Distans Distans
Ledarskap och hälsa i arbetslivet Distans Distans
Samhällsvetenskap
Statistik
Statistik I Klassrum Borås
Språk
Engelska
Engelska som världsspråk Distans Distans
Svenska
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning) Distans Distans
Teknik
Affärsutvecklarprogrammet Bygg och Fastighet Klassrum Borås
Flervariabelanalys Klassrum Borås
Introduktion till livscykelanalys - distanskurs Distans Distans
IT-ingenjör - digital infrastruktur och cybersäkerhet Klassrum Borås
Livscykelanalys för samhällsbyggare Distans Distans
Mönsterkonstruktion II Distans Distans
Mönsterkonstruktion med CAD-tillämpning Klassrum Borås
Programmera mera i Python Distans Distans
Textil materiallära Distans Distans
Textil översiktskurs - Fiber- och garnteknologi Distans Distans
Textil översiktskurs - Färgning och beredning Distans Distans
Textil översiktskurs - Sammanfogningstekniker Distans Distans
Textila regelverk Distans Distans
Ölbryggning och fermentering Distans Distans
Industri och produktion
Färglära Distans Distans
Textil Innovation Distans Distans
Miljö och energiteknik
Energiingenjör Klassrum Borås
Utbildning / Pedagogik
Bild för grundlärare F-6 Klassrum Borås
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning Distans Distans
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Flera orter (2)
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Borås
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning) Distans Distans
Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Borås
Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer Distans Distans
Spelifiering i utbildning - pedagogik och praktik Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp Distans Distans
Förskollärare
Förskollärarutbildning Klassrum Flera orter (3)
Grundlärare
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs F-6 Distans Distans
Pedagogik
Att främja skolnärvaro Distans Distans
Demokrati och konfliktlösning i pedagogiskt arbete Distans Distans
Vård / Omsorg
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå Distans Distans
I patientens värld - patientperspektivet Distans Distans
Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå Distans Distans
Medicin
Sjuksköterskeutbildning Klassrum Borås
Vårdadministratör
Vård- och omsorgsadministration 2 Distans Distans
Vård- och omsorgsadministration 3 Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Data / IT
Hybridbeslutsfattande på ledningsnivå Distans Distans
Migrering till molntjänster Distans Distans
Systemvetenskap
Interaktionsdesign: Process och metod Distans Distans
Ekonomi
Masterprogram i management av digital handel Klassrum Borås
Skalbara mode-tech lösningar: att hantera framtida utmaningar för hållbar utveckling Distans Distans
Estetiska utbildningar
Textil / Mode
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning modedesign Klassrum Borås
Magisterprogram i Textilt Management Klassrum Borås
Masterutbildning i textilteknik Klassrum Borås
Masterutbildning i textilteknisk innovation Klassrum Borås
Mode och existentiell hållbarhet Distans Distans
Farmaci
Farmakologi
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi Distans Distans
Humaniora
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning Distans Distans
Bibliotekarie
Datastrategier för organisationer Distans Distans
Filosofi
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder Distans Distans
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap med fokus på systematisk litteraturöversikt Distans Distans
Litteraturvetenskap
Magisterprogram i litteraturpedagogik Distans Distans
Kommunikation / Media
Datadriven tjänsteutveckling Klassrum Borås
Mikrotjänster och öppna WebAPI:er Distans Distans
Tjänsteautomation och robotiserad processautomatisering (RPA) Distans Distans
Informationsvetenskap
Masterprogram i informationsvetenskap: digitala miljöer Distans Distans
Marknadsföring / PR
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring Klassrum Borås
Ledarskap / Organisation
Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv Distans Distans
Samhällsvetenskap
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap Distans Distans
Statistik
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder Distans Distans
Teknik
Data Mining Klassrum Borås
Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi Klassrum Borås
Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer Klassrum Borås
Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin Klassrum Borås
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor Klassrum Borås
Utbildning / Pedagogik
Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 Distans Distans
Pedagogik
Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 2 Distans Distans
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning Distans Distans
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget Klassrum, Distans Flera orter (2)
Studenthandledning med inriktning mot arbetsledning Klassrum Borås
Vård / Omsorg
Akutmedicin Distans Distans
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom Distans Distans
Anestesi- och intensivvård Klassrum Borås
Distansvård III - Bedömning och prioritering av hälsoproblem på distans Distans Distans
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå Distans Distans
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel Distans Distans
I patientens värld - med fokus på existensen Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Distans Distans
Medicin
Amning - Hälsa och vårdande Distans Distans
Distansvård I - Vårdande på distans via digitala tekniker Distans Distans
Distansvård II - Kommunikation och vårdande samtal Distans Distans
Vårdande i högteknologiska miljöer Distans Distans
Vårdadministratör
Ledarskap och förbättringsarbete Distans Distans
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg Distans Distans

Kontaktuppgifter

Högskolan i Borås

Allég. 1
503 32 BORÅS


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan i Borås

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön