Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan i Borås är en modern, framåtsträvande högskola centralt beläget i Borås. Endast tio minuter från resecentrum, med goda anknytningar till bland annat Göteborg, passar den även utmärkt för dig som vill pendla. På campus finner du moderna lokaler och lärosalar, prisvärda caféer och restauranger samt ett av Sveriges bästa bibliotek.

Hos oss kan du välja bland omkring 60 utbildningsprogram på olika nivåer, varav flera endast finns vid Högskolan i Borås. Genom utbyten och internationella program har du möjlighet att möta studenter, lärare och forskare från hela världen. Textilhögskolans och Bibliotekshögskolans spetskompetens är unik i sitt slag.

Undervisningen vid Högskolan i Borås sker ofta i mindre grupper i nära relation till lärarna. Flera av våra utbildningar inkluderar även samarbeten med näringsliv, studiebesök, mentorer och praktik. Tillsammans med externa aktörer, till exempel det regionala näringslivet, och Studentkåren i Borås arrangerar vi aktiviteter som exempelvis branschträffar, arbetsmarknadsdagar och sittningar.

Högskolan i Borås har starkt hållbarhetsfokus och vår forskning inom hållbar utveckling är ledande i landet. I nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Välkommen till oss på Högskolan i Borås!

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Genusvetenskap Utbildningsform Längd Ort
Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle Distans Distans
Psykologi
Psykiatri Distans Distans
Psykoterapi
Psykiatrisk omvårdnad Distans Distans
Samhällsvetenskap
Barn, unga, läsning och samhället Distans Distans
Högskoleförberedande kurs för internationella akademiker Klassrum Borås
Sociologi
Etik, kommunikation och nationell värdegrund för äldreomsorgen Distans Distans
Statistik
Statistik I Klassrum Borås
Statistik II Klassrum Borås
Data / IT
Business Intelligence 1 Klassrum Borås
Data Mining Klassrum Borås
Grundläggande programmering i Python Distans Distans
IT Service Management Klassrum Borås
Maskininlärning och neurala nätverk Distans Distans
Systemarkitekturutbildningen Klassrum Borås
Systemvetarutbildning Klassrum Borås
Ekonomi
Affärsjuridik II Klassrum Borås
Civilekonomprogrammet Klassrum Borås
Dataekonomutbildningen Klassrum Borås
Ekonomistyrning I Klassrum Borås
Ekonomutbildning Klassrum Borås
Finansiell ekonomi Klassrum Borås
Internationell ekonomi Klassrum Borås
Introduktion till kalkyleringsprogram Klassrum Borås
Kandidatprogram i offentlig förvaltning Klassrum Borås
Magisterprogram i Textilt Management Klassrum Borås
Management och revision i professionella organisationer Klassrum Borås
Mikroekonomi Klassrum Borås
Företagsekonomi
Event Management Klassrum Varberg
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel Klassrum Borås
Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet sport management Distans Distans
Marknadskommunikation Klassrum Borås
Textilekonomutbildning Klassrum Borås
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - affärsingenjör Klassrum Borås
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap Klassrum Borås
Industriell ekonomi - logistikingenjör Klassrum Borås
Nationalekonomi
Makroekonomi Klassrum Borås
Estetiska utbildningar
Textil / Mode
Cirkulär Textil Distans Distans
Mönsterkonstruktion I Klassrum Borås
Smarta textilier översiktskurs Distans Distans
Textil experimentell materiallära: struktur och grundprinciper Distans Distans
Textil Innovation Distans Distans
Textil materiallära Distans Distans
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Tekniskt Basår Klassrum Borås
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning Klassrum Borås
Inköp / Logistik
Logistik
Industriellt byggande - Logistik, Lean och BIM Klassrum Borås
Juridik
Affärsjuridik I Klassrum Borås
Arbetsrätt Distans Distans
Offentlig upphandling Distans Distans
Skatterätt I Klassrum Borås
Socialrätt Distans Distans
Socialrätt II Distans Distans
Kommunikation / Media
Digitala texter Distans Distans
E-boken: distribution och läsning Distans Distans
Introduktion till digital innovation Distans Distans
Kommunikation, Ledarskap och Organisation Distans Distans
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation Distans Distans
Webbredaktör Klassrum Borås
Webbredaktör, distansutbildning Distans Distans
Grafisk design
Design för sport- och outdoorkläder Distans Distans
Gränssnittsutveckling Klassrum Borås
Modeskiss och illustration Distans Distans
Informationsvetenskap
Datastrategier för organisationer Distans Distans
Digitala metoder: Textanalys och visualisering Distans Distans
Informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang Distans Distans
Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer Distans Distans
Kommunikation i organisationer Distans Distans
Kunskap i organisationer Distans Distans
Litteraturförmedling på bibliotek, distans Distans Distans
Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans Distans Distans
Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management Klassrum Borås
Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster Distans Distans
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning Distans Distans
Kommunikation
Interkulturell kommunikation Klassrum Borås
Marknadsföring / PR
Design för marknadsföring och kommunikation Distans Distans
Kandidatprogram i Internationell Handel och IT Klassrum Borås
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring Klassrum Borås
Masterprogram i management av digital handel Klassrum Borås
Medieproduktion
Informationsprodukter och hållbar utveckling Distans Distans
Presentationsteknik och retorik
Retorik med didaktisk inriktning Klassrum Borås
Kultur / Humanistiska inriktningar
Litteraturvetenskap
Bibliotekarie Klassrum Borås
Bibliotekarie, distansutbildning Distans Distans
Litteratursociologi, distans Distans Distans
Magisterprogram i litteraturpedagogik Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Artificiell Intelligens för affärsledning Distans Distans
Fältstudie D Distans Distans
Fältstudie E Distans Distans
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer Distans Distans
Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen Distans Distans
Organisations- och personalutvecklare i samhället Klassrum Borås
Projektledning
Projektledning Klassrum Borås
Naturvetenskap
Grundläggande fysik Klassrum Borås
Biologi
Energiingenjör Klassrum Borås
Farmakologi
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi Klassrum Borås
Kemi
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik Klassrum Borås
Matematik
Grundläggande matematik 1 Klassrum Borås
Grundläggande matematik 1 + 2 Klassrum Borås
Grundläggande matematik 2 Klassrum Borås
Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram Klassrum Borås
Personal / Arbetsmiljö / HR
Ledarskap och hälsa i arbetslivet Klassrum Borås
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap Klassrum Borås
Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv Distans Distans
Språk
Engelska
Engelska för lärare, åk 1-3, 1-15 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning) Distans Distans
Engelska för lärare, åk 4-6, 1-30 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning) Distans Distans
Svenska
Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp Klassrum Borås
Säkerhet / Skydd / Räddning
Brandskydd / räddning
Folkbibliotek och aktivt medborgarskap Distans Distans
Teknik
Affärsutvecklarprogrammet Bygg Klassrum Borås
Biobränsle och biologisk behandling av avfall Klassrum Borås
Flervariabelanalys Klassrum Borås
Introduktion till hållbar utveckling Distans Distans
Introduktion till livscykelanalys - distanskurs Distans Distans
Introduktion till polymera material Klassrum Borås
Konfektionsteknisk kommunikation mot produktion Klassrum Borås
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor Klassrum Borås
Termisk energiåtervinning Klassrum Borås
Ölbryggning och fermentering Distans Distans
Byggnadsteknik
Byggnaden som system Klassrum Borås
Design och produktutveckling
Textil produktutveckling och entreprenörskap Klassrum Borås
Textiles in Context (Textil och omgivning) Distans Distans
Industri och produktion
Färglära Distans Distans
Färglära 2 Distans Distans
Maskinteknik
Maskiningenjör - produktutveckling Klassrum Borås
Textilingenjörsutbildning Klassrum Borås
Medicinsk teknik
Anestesi- och intensivvård Klassrum Borås
Miljö och energiteknik
Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer Klassrum Borås
Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin Klassrum Borås
Utbildning / Pedagogik
Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 Distans Distans
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget Klassrum Borås
Lärare
Bild för grundlärare F-6 Klassrum Borås
Förskollärarutbildning Klassrum Flera orter (3)
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma Klassrum Flera orter (2)
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Klassrum Flera orter (3)
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Flera orter (2)
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Flera orter (2)
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk Klassrum Borås
Pedagogik
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund Klassrum Flera orter (3)
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning Distans Distans
Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling Distans Distans
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk Distans Distans
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II Klassrum Borås
Studiehandledarens roll i nyanländas lärande i skolan Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp Distans Distans
Svenska som andraspråk, 46-60 hp Distans Distans
Vård / Omsorg
Akutsjukvård Klassrum Borås
Akutsjukvårdens funktion och organisation Distans Distans
Ambulanssjukvård Klassrum Borås
Ambulanssjukvårdens funktion och organisation Klassrum Borås
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I Distans Distans
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård III Klassrum Borås
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I Klassrum Borås
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II Klassrum Borås
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård III Klassrum Borås
Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård I Distans Distans
Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II Distans Distans
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå Klassrum Borås
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå Klassrum Borås
Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans Distans
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder Distans Distans
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder Distans Distans
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap Distans Distans
Fördjupning inom perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Borås
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel Klassrum Borås
Grundläggande perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård Klassrum Borås
I patientens värld - med fokus på existensen Distans Distans
I patientens värld - patientperspektivet Distans Distans
Säker vård inom prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans Distans
Teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans Distans
Vård- och omsorgsadministration 3 Distans Distans
Vårdande av människor med kognitiv sjukdom och multisjuklighet Distans Distans
Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå Distans Distans
Medicin
Akutmedicin Klassrum Borås
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom Klassrum Borås
Amning - Hälsa och vårdande Distans Distans
Prehospital och intrahospital akutsjukvård vid kris och katastrof Distans Distans
Simulering som metod för lärande och forskning Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeutbildning Klassrum Borås
Vårdadministratör
Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg Distans Distans
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg Distans Distans
Vård- och omsorgsadministration 1 Distans Distans
Vård- och omsorgsadministration 2 Distans Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan i Borås

Allég. 1
503 32 BORÅS


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan i Borås

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön