Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan i Borås är en modern, framåtsträvande högskola centralt beläget i Borås. Endast tio minuter från resecentrum, med goda anknytningar till bland annat Göteborg, passar den även utmärkt för dig som vill pendla. På campus finner du moderna lokaler och lärosalar, prisvärda caféer och restauranger samt ett av Sveriges bästa bibliotek.

Hos oss kan du välja bland omkring 60 utbildningsprogram på olika nivåer, varav flera endast finns vid Högskolan i Borås. Genom utbyten och internationella program har du möjlighet att möta studenter, lärare och forskare från hela världen. Textilhögskolans och Bibliotekshögskolans spetskompetens är unik i sitt slag.

Undervisningen vid Högskolan i Borås sker ofta i mindre grupper i nära relation till lärarna. Flera av våra utbildningar inkluderar även samarbeten med näringsliv, studiebesök, mentorer och praktik. Tillsammans med externa aktörer, till exempel det regionala näringslivet, och Studentkåren i Borås arrangerar vi aktiviteter som exempelvis branschträffar, arbetsmarknadsdagar och sittningar.

Högskolan i Borås har starkt hållbarhetsfokus och vår forskning inom hållbar utveckling är ledande i landet. I nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Välkommen till oss på Högskolan i Borås!

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap Ort
Etik, kommunikation och nationell värdegrund för äldreomsorgen Distans
Folkbibliotek och aktivt medborgarskap Distans
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder Distans
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder Distans
Introduktion till hållbar utveckling Distans
Socialrätt II Distans
Statistik I Borås
Statsvetenskap
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Skövde
Data / IT
Business Intelligence 1 Borås
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation Distans
Maskininlärning och neurala nätverk Distans
Projektledning Borås
Systemvetenskap
Digital tjänsteutveckling i praktiken Distans
Ekonomi / Försäljning
Affärsjuridik II Borås
Finansiell ekonomi Borås
Internationell ekonomi Borås
Mikroekonomi Borås
Statistik II Borås
Ekonomi
Introduktion till i kalkyleringsprogram Borås
Management och revision i professionella organisationer Borås
Estetiska inriktningar
Tekniker för webbdesign Distans
Design
Design för sport- och outdoorkläder Distans
Modeskiss och illustration Distans
Mönsterkonstruktion I Borås
Studentdrivet designprojekt III Borås
Textil experimentell materiallära: struktur och grundprinciper Distans
Textil- och klädhistoria i ett tvärvetenskapligt perspektiv, del 1 Distans
Hantverk
Cirkulär Textil Distans
Cirkulär Textil Distans
Färglära Distans
Färglära 2 Distans
Smarta textilier översiktskurs Distans
Smarta textilier översiktskurs Distans
Smarta textilier översiktskurs Distans
Textil Innovation Distans
Textil materiallära Distans
Textilhantverk
Studentdrivet projekt: utställning och performance Distans
Studentdrivet projekt: utställning och performance II Distans
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Hälsa, livsstil och förändring hos individen Borås
Juridik
Socialrätt Distans
Kommunikation / Media
Informationsvetenskap
Det samtida barnbiblioteket Distans
E-boken: distribution och läsning Distans
Informationssökning och kritisk granskning i lärandemiljöer Distans
Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer Distans
Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans Distans
Litteratursociologi, distans Distans
Kultur / Humanistiska inriktningar
Magisterprogram i litteraturpedagogik Borås
Filosofi
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder Distans
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder Distans
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder Distans
Ledarskap / Organisation
Datastrategier för organisationsutveckling Distans
Naturvetenskap
Fysik
Grundläggande fysik Borås
Matematik
Flervariabelanalys Borås
Grundläggande matematik 1 Borås
Grundläggande matematik 1 + 2 Borås
Grundläggande matematik 2 Borås
Miljö
Introduktion till livscykelanalys - distanskurs Distans
Språk
Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp Borås
Teknik
Data Mining Borås
Projektarbete i resursåtervinning - bioteknik Borås
Projektarbete i resursåtervinning - bioteknik Borås
Projektarbete i resursåtervinning - energiteknik Borås
Projektarbete i resursåtervinning - energiteknik Borås
Projektarbete i resursåtervinning - polymerteknik Borås
Projektarbete i resursåtervinning - polymerteknik Borås
Byggnadsteknik
Byggnaden som system Borås
Industriellt byggande - Logistik, Lean och BIM Borås
Projektkurs i Samhällsbyggnad Borås
Materialteknik
Introduktion till polymera material Borås
Miljö och energiteknik
Biobränsle och biologisk behandling av avfall Borås
Termisk energiåtervinning Borås
Utbildning / Pedagogik
Förskollärarutbildning Borås
Förskollärarutbildning Skövde
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma Skövde
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Borås
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Skövde
Pedagogiskt arbete Distans
Praktikutvecklande forskning i pedagogiskt arbete Distans
Undervisning i förskola Borås
Lärare
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund Varberg
Social rättvisa och hållbarhet i pedagogiskt arbete Distans
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget Borås
Svenska som andraspråk, 46-60 hp Distans
Pedagogik
Det flerspråkiga klassrummet Distans
Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling Distans
Studiehandledarens roll i nyanländas lärande i skolan Distans
Vård / Medicin
Prehospital akutsjukvård vid trauma Borås
Hälso- och sjukvårdadministration
Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen Distans
Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg Distans
Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen Distans
Organisation och ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv Distans
Medicin
Akutmedicin Borås
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom Borås
Amning - Hälsa och vårdande, avancerad nivå Distans
Amning - Hälsa och vårdande, grundnivå Distans
Amning - Hälsa och vårdande, grundnivå Distans
Simulering som metod för lärande och forskning Distans
Sjuksköterskeutbildning Borås
Omvårdnad / Omsorg
Akutsjukvård Borås
Ambulanssjukvård Borås
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II Borås
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård III Borås
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II Borås
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård III Borås
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå Borås
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå Borås
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård Borås
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel Borås
I patientens värld - med fokus på existensen Distans
I patientens värld - patientperspektivet Distans
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1 Borås
Teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans
Vårdutveckling och förbättringsarbete inom prehospital och intrahospital akutsjukvård Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan i Borås

Allég. 1
503 32 BORÅS