Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp

Högskolan i Borås
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Distans
Vår 2024

Distans
Höst 2024
2024-04-15

Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp

Utbildningen i svenska som andraspråk har en språkvetenskaplig grund. Ämnet omfattar därför såväl analys av språkstruktur och språkbruk som kunskap om språkinlärning och flerspråkighet. Ämnet är dock mångfasetterat och har en uttalat tvärvetenskaplig karaktär. Under kursen får du kunskap om hur andraspråksinlärning går till och får inblick i hur olika faktorer kan påverka språkutveckling. Kursen har ett didaktiskt perspektiv och belyser hur språkutvecklande andraspråksundervisning kan bedrivas. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, då egen språkfärdighetsträning inte ingår. Kursen är indelad i fem delkurser:1: Flerspråkighet på individnivå och i ett samhällsperspektiv (5hp)2: Det svenska språksystemet ur ett andraspråksperspektiv (7,5hp)3: Andraspråksinlärning och språkutveckling (5 hp)4: Bedömning av språklig kompetens (5 hp)5: Grundläggande litteracitet (7,5 hp) För att bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk krävs, utöver giltig lärarlegitimation, följande antal poäng i ämnet:30 hp för undervisning på SFI och i grundskolan åk 1-645 hp för undervisning i grundskolan åk 7-990 hp för undervisning på gymnasienivå

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås är en modern, framåtsträvande högskola centralt beläget i Borås. Endast tio minuter från resecentrum, med goda anknytningar till bland annat Göteborg, passar den även utmärkt för dig som vill pendla. På campus finner du moderna lokaler och...


Läs mer om Högskolan i Borås och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan i BoråsRecensioner

Det finns inga recensioner för Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön