Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program

KTH - Kungliga Tekniska högskolan
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Stockholm
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Stockholm

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program

Högskoleingenjörsprogrammet inom Byggteknik och design på KTH ger dig möjlighet att vara med och forma Sveriges framtida byggnader och infrastruktur. Du får en vetenskaplig grund och djupa kunskaper inom byggteknik och infrastruktur för att kunna delta i byggandet av det hållbara samhället. Utbildningen förbereder dig för kvalificerat arbete inom samhällsbyggnadssektorn och har en direkt koppling till näringslivet vilket ger dig goda karriärmöjligheter efter examen.Byggteknik och design inkluderar kunskap om arkitektur och fastigheter, konstruktion, bygg, anläggningsteknik, byggproduktion samt byggekonomi. De två första åren läser du teoretiska och byggtekniska ämnen samt digitala verktyg. Det tredje året väljer du en inriktning med specialisering inom arkitektur och fastighetsutveckling, konstruktion, eller byggproduktion.Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta med projektledning, fastighetsförvaltning, husbyggnadsprojektering på arkitektkontor eller konstruktionsbyrå. Du kan bli bygglovshandläggare, arbetsledare på byggarbetsplats eller ha andra byggrelaterade yrkesroller. Sveriges Byggindustrier är en del av ryggraden i Sveriges näringsliv som sysselsätter flera hundra tusen människor. Kommande stora pensionsavgångar gör att behovet av din kompetens är stort. Du kan börja arbeta direkt efter examen eller välja att fortsätta studera på en magister- eller masterutbildning i Sverige eller utomlands.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet och särskild behörighet till årskurs 1 på programmet samt följande särskilda behörighet: För årskurs 2 slutförda kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng av obligatoriska kurser inom sökt program, varav minst 35 högskolepoäng ska ingå i årskurs 1.För årskurs 3 krävs även att minst 90 hp av obligatoriska kurser från åk 1 och 2 på sökt program är uppfyllda.

Examen & Intyg

Högskoleingenjörsexamen

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område...


Läs mer om KTH - Kungliga Tekniska högskolan och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

KTH - Kungliga Tekniska högskolan


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön