Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, kandidat, magister, licentiat eller doktor. Här ges också teknisk basutbildning och vidareutbildning.

Visa alla utbildningar med KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår Utbildningsform Längd Ort
Tekniskt basår, KTH Flemingsberg Klassrum Huddinge
Teknik
Tekniskt basår, termin 2, KTH Campus Klassrum Stockholm
Tekniskt basår, termin 2, KTH Södertälje Klassrum Södertälje
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Tillämpad beteendevetenskap och lärande: Nudging och beslutsfattande Distans Distans
Psykologi
Klassrumspsykologi: Kognitiv psykologi och lärande Distans Distans
Miljöpsykologi och beteendedesign Distans Distans
Prokrastinering och perfektionism Distans Distans
Psykologi och kritiskt tänkande Distans Distans
Bygg / Anläggning
Elektriker
Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi Klassrum Huddinge
Data / IT
Hårdvarusäkerhet Klassrum Stockholm
Internets domännamnsystem Klassrum Huddinge
Programmering
Programmering i Python Distans Distans
Programmeringsteknik, webbkurs Distans Distans
Försäljning
Fastighetsmäklare
Fastighetsförmedling i praktiken Klassrum Stockholm
Humaniora
Historia
Science Goes Fiction: Science Fiction, film och tekniska framtider ur ett historiskt perspektiv Klassrum Stockholm
Ingenjör
Byggnadsteknik
Fastighetsvärdering Klassrum Stockholm
GIS för samhällsbyggnad Klassrum Stockholm
Grundläggande teknik för byggnader Distans Distans
Säkerhet och trygghet i praktiken Klassrum Stockholm
Säkerhet och trygghet i praktiken Klassrum Stockholm
Elektroteknik
Elektronik och programmering för rymdtillämpningar Klassrum Stockholm
Information- och kommunikationsteknik
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik Klassrum Stockholm
Kemiteknik
Materialens kemi och egenskaper Klassrum Stockholm
Maskinteknik
Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning Klassrum Södertälje
Industridesign med färg och form II Klassrum Södertälje
Industriella system I Klassrum Södertälje
Intelligenta underhålls- och informationssystem Klassrum Södertälje
Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner Klassrum Stockholm
Oförstörande provning Klassrum Stockholm
Projektkurs: underhåll och drift för hållbar produktion Klassrum Södertälje
Svetsteknologi, allmän kurs Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, fortsättningskurs Klassrum Stockholm
Rymdteknik
Rymden och hållbar utveckling Distans Distans
Juridik
Fastighetsförmedling i juridiken Klassrum Stockholm
Projektarbete med inriktning mot fastighetsförmedling Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Kommunikation
Professionellt skrivande för ingenjörer Klassrum Stockholm
Retorik
Praktisk retorik för digitala presentationer Distans Distans
Professionell retorik för ingenjörer Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Kommunikativt ledarskap för ingenjörer Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Biologi
Hållbar utveckling och projektledning Klassrum Stockholm
Fysik
Inledande modern fysik Distans Distans
Inledande relativitetsteori Klassrum Stockholm
Inledande relativitetsteori Distans Distans
Introduktion till astronomi för ingenjörer Klassrum Stockholm
Miljöfysik Distans Distans
Geovetenskap
Antropocen Distans Distans
Kemi
Bioteknik Klassrum Stockholm
Kemiska principer för hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Belastningsergonomi - riskbedömning och utveckling Distans Distans
Buller och vibrationer i arbetslivet - riskbedömning och utveckling Distans Distans
Samhällsvetenskap
Statsvetenskap
Stads- och trafikplanering, metoder och tillämpningar Klassrum Stockholm
Språk
Lär dig lära dig språk Distans Distans
Engelska
Professionell skriftlig kommunikation på engelska för ingenjörer Klassrum Stockholm
Spanska
Samhälle, kultur och industri i spansktalande länder Distans Distans
Spanska A2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Svenska
Skriftlig kommunikation på arbetsplatsen för dig med svenska som andraspråk Distans Distans
Uttal och muntlig framställning för dig med svenska som andraspråk Distans Distans
Teknik
Arbeta i virtuella team: global kompetens för internationella yrkespersoner Distans Distans
Artificiell intelligens och hållbar utveckling Distans Distans
Cirkulär ekonomi och industriella system Distans Distans
Genetik Klassrum Stockholm
Interkulturell och global kompetens Distans Distans
Keramiska material Klassrum Stockholm
Material i ett cirkulärt samhälle - kompositer och biopolymerer Distans Distans
Material i ett cirkulärt samhälle - Metaller Distans Distans
Material i ett cirkulärt samhälle - Projekt inom metaller Distans Distans
Materialfysik Klassrum Stockholm
Materiallära Klassrum Stockholm
Materiallära metalliska material Klassrum Stockholm
Miljöhistoria Klassrum Stockholm
Stockholms teknikhistoria Klassrum Stockholm
Teknik för lärare i åk 7-9 Klassrum Stockholm
Teknik- och vetenskapshistoria Klassrum Stockholm
Termodynamisk modellering för materialdesign Klassrum Stockholm
Fordonsteknik
Ljud och vibrationer Klassrum Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Studieteknik för effektivt lärande Distans Distans
Pedagogik
Att handleda VFU-studenter Distans Distans
Att handleda VFU-studenter, fortsättningskurs Distans Distans
Digitala presentationer och video i undervisningen Distans Distans
Kognitiv psykologi för lärare: Matematikundervisning Distans Distans
Lär dig lära online Distans Distans
Vård / Omsorg
Vårdadministratör
Vårdlogistik-teori Klassrum Huddinge
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Arkitektur och genus: Uppsats Klassrum Stockholm
Masterprogram, arkitektur Klassrum Stockholm
Teorier om planering och Urban Governance Klassrum Stockholm
Bygg / Anläggning
Bebyggelsens miljöpåverkan Klassrum Stockholm
Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik Klassrum Stockholm
Elektriker
Elektroniksystemkonstruktion Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Autonoma System KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Data Science KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Inbyggda System KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Moln- och Nätverksinfrastrukturer KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Människa-Datorinteraktion och Design KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Visuell Databehandling och Kommunikation KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, nanoteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, systemteknik och robotik Klassrum Stockholm
Svetsare
Svetsteknologi, högre kurs, modul 3 Klassrum Stockholm
Data / IT
Algoritmer och komplexitet Klassrum Stockholm
Artificiell intelligens i samhället Distans Distans
Automater och språk Klassrum Stockholm
Generativ AI för medieteknik och interaktionsdesign Distans Distans
Kryptografins grunder Klassrum Stockholm
Masterprogram, mekatronik Klassrum Stockholm
Språkbaserad datasäkerhet Klassrum Stockholm
Tillämpad maskininlärning och datautvinning för prestationsanalys Klassrum Huddinge
Trådlös transmissionsteknik Klassrum Stockholm
Trådlösa kommunikationssystem Klassrum Stockholm
IT-säkerhet
Cybersäkerhetsanalys Distans Distans
Nätverk
Masterprogram, information och nätverksteknologi Klassrum Stockholm
Nätverksanalys och datadriven teknik Klassrum Stockholm
Systemvetenskap
Masterprogram, inbyggda system Klassrum Stockholm
Ekonomi
Ekonomisk processanalys och strategi Klassrum Stockholm
Globala energimarknader och system i omvandling Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi Klassrum Stockholm
Entreprenörskap
Masterprogram, teknikbaserad entreprenörskap Klassrum Stockholm
Fordon / Transport
Järnväg
Masterprogram, järnvägsteknik Klassrum Stockholm
Humaniora
Filosofi
Beslutsteori för yrkesverksamma Distans Distans
Riskfilosofi Distans Distans
Riskfilosofi för yrkesverksamma Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Masterprogram, biostatistik och datavetenskap Klassrum Stockholm
Ingenjör
Byggnadsteknik
Förvaltning av mark- och vattenresurser Klassrum Stockholm
Järnväg signalteknik - signalsystem Klassrum Stockholm
Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs Distans Distans
Datateknik
Etisk hackning II Distans Distans
Design och produktutveckling
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Innovationsledning och produktutveckling, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Teknisk design, 120 hp Klassrum Stockholm
Tillverkningstekniker för nanokomponenter Klassrum Stockholm
Elektroteknik
Batterier Distans Distans
Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik Klassrum Stockholm
Signalbehandling och dataanalys för medicintekniska tillämpningar Klassrum Huddinge
Simulering av halvledarkomponenter Klassrum Stockholm
Strålterapeutisk fysik och biologi Klassrum Huddinge
Strålterapi Klassrum Solna
Kemiteknik
Infraröd och Raman-spektroskopi i kemi Klassrum Stockholm
Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö Klassrum Stockholm
Materials mekaniska egenskaper Klassrum Stockholm
Maskinteknik
Energiförsörjningssystem för byggnader Klassrum Stockholm
Energitekniska behov och distributionssystem i den byggda miljön Klassrum Stockholm
Geoenergisystem Klassrum Stockholm
Innovations- och produktutvecklingsprocesser Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell produktion Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling Klassrum Stockholm
Masterprogram, kärnenergiteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, marina system Klassrum Stockholm
Produktionslogistik och försörjningssystem Klassrum Södertälje
Smarta Cyberfysiska system - perspektiv och konsekvenser i ett sociotekniskt skifte Klassrum Stockholm
Strömningsakustik Klassrum Stockholm
Materialteknik
Industriell limningsteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk materialvetenskap Klassrum Stockholm
Materialens mekaniska egenskaper Klassrum Stockholm
Pulvermetallurgi Klassrum Stockholm
Ytor, kolloider och mjuka material Distans Distans
Medicinsk teknik
Artificiell Intelligens inom Medicinteknik och hälsosystem Klassrum Huddinge
Efterbehandling i magnetresonansavbildning Distans Distans
Förvaltning och drift av medicinteknisk utrustning på det stora sjukhuset Klassrum Huddinge
Grundläggande medicinsk bildvisualisering Distans Distans
Introduktion till medicinsk bildanalys Distans Distans
Kvalitetsledningssystem och regelverk inom medicinsk teknik Klassrum Huddinge
Magnetresonans grundprinciper Distans Distans
Magnetresonanstomografi-pulssekvenser Distans Distans
Masterprogram, idrottsteknologi Klassrum Huddinge
Masterprogram, innovativ teknik för en hälsosam livsmiljö Klassrum Huddinge
Masterprogram, medicinsk teknik Klassrum Stockholm
Medicinsk bildsegmentering Distans Distans
Medicinsk visualisering Klassrum Huddinge
Mobila applikationer och dataanalys för idrott Klassrum Huddinge
MT- och IT-system i det integrerade och digitala sjukhuset Klassrum Huddinge
Rymdteknik
Masterprogram, flyg- och rymdteknik Klassrum Stockholm
Samhällsbyggnadsteknik
Komplexitet och konflikter i stadens byggande Klassrum Stockholm
Teknisk fysik
Masterprogram, teknisk fysik Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Masterprogram, cybersäkerhet Klassrum Stockholm
Kommunikation
Masterprogram, kommunikationssystem Klassrum Stockholm
Sociala medier
Masterprogram, hållbar digitalisering Klassrum Stockholm
Masterprogram, interaktiv medieteknik Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Förändringsledarskap i arbetsmiljöutveckling Distans Distans
Ledarskap och hållbara arbeten Distans Distans
Naturvetenskap
Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) Distans Distans
Biologi
Analys av mRNA-seq, ChIP-seq och ATAC-seq data Distans Distans
Biokatalys för yrkesverksamma Distans Distans
Genommedicin Distans Distans
Immunologi Klassrum Solna
Läkemedelsutveckling Klassrum Stockholm
Mammaliecellodling bioprocessteknik för bioläkemedelproduktion Distans Distans
Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi Klassrum Stockholm
Masterprogram, medicinsk bioteknologi Klassrum Stockholm
Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Klassrum Stockholm
Metabolic Engineering Klassrum Stockholm
Miljötoxokologi för yrkesverksamma Distans Distans
Proteomik Klassrum Solna
Singelcell och spatiell transkriptomik-dataanalys Distans Distans
System- och livscykelanalys Klassrum Stockholm
Fysik
Energi och fusionsforskning Klassrum Stockholm
Magnetresonansavbildning Klassrum Huddinge
Kemi
Avancerad Oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Bioraffinaderiets kemi Klassrum Stockholm
Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer Klassrum Stockholm
Foto-, strålnings- och radikalkemi Klassrum Stockholm
Kemitekniskt beräkningsprojekt Klassrum Stockholm
Koldioxidneutralt energi- och transportsystem Klassrum Stockholm
Kärnkemi Klassrum Stockholm
Massaprocesser Distans Distans
Miljökatalys Klassrum Stockholm
Molekylär termodynamik Klassrum Stockholm
Polymera kompositer - mikro- och nanoskala Klassrum Stockholm
Polymera material: Struktur och egenskaper Klassrum Stockholm
Polymerkemi Klassrum Stockholm
Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer Klassrum Stockholm
Selektiv organisk syntes, teori Klassrum Stockholm
Separationsprocesser Klassrum Stockholm
Struktur och dynamik hos organiska molekyler från NMR spektroskopi Klassrum Stockholm
Vätgas Distans Distans
Ytbehandlingskemi Klassrum Stockholm
Ytor, kolloider och mjuka material Klassrum Stockholm
Matematik
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik Klassrum Stockholm
Miljö
Avfallshantering Klassrum Stockholm
Cleaner Production och industriell miljöskyddsteknik Klassrum Stockholm
Transporter, kommunikationer och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Bedömningar och åtgärder av vibrationer och den akustiska arbetsmiljön Klassrum Huddinge
Belastningsergonomi Klassrum Huddinge
Kognitiv interaktionsdesign Klassrum Huddinge
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöekonomi Klassrum Huddinge
Bedömningar och åtgärder av den fysiska arbetsmiljön Klassrum Huddinge
Hantering av kemiska och mikrobiologiska arbetsmiljörisker Klassrum Huddinge
RAMP-kurs 2: Riskhantering av arbetsrelaterade skador med RAMP II Distans Distans
RAMP-kurs 3: Fördjupade färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador Distans Distans
Samhällsvetenskap
Samhällsplanerarprogrammet
Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning Klassrum Stockholm
Teknik
Avancerad fysiologi Klassrum Solna
Avancerad fysiologi, mindre kurs Klassrum Solna
Beslutsteori Klassrum Stockholm
Bionanoteknologi Klassrum Stockholm
Cellfabriken Klassrum Stockholm
Design av ergonomiska arbetsplatser Distans Distans
Design av ergonomiska produkter Distans Distans
En god fysikalisk arbetsmiljö - riskbedömning och utveckling Distans Distans
En god kemisk arbetsmiljö - riskbedömning och utveckling Distans Distans
Etik och hållbarhet Distans Distans
Funktionella material Klassrum Stockholm
Förbränning i industriella processer Klassrum Stockholm
Genus och teknik Klassrum Stockholm
Kvantmetallurgi Klassrum Stockholm
Magisterprogram, ljusdesign Klassrum Stockholm
Masterprogram, datalogi Klassrum Stockholm
Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram, elkraftteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, fastigheter och byggande Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar produktionsutveckling Klassrum Södertälje
Masterprogram, makromolekylära material Klassrum Stockholm
Masterprogram, Makromolekylära Material - spår Polymerteknologi, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, maskininlärning Klassrum Stockholm
Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur Klassrum Stockholm
Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknik och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknik, arbete och hälsa Klassrum Huddinge
Masterprogram, teknisk mekanik Klassrum Stockholm
Masterprogram, transport och geoinformatik Klassrum Stockholm
Molekylär modellering Klassrum Stockholm
Rymdfarkosters dynamik Klassrum Stockholm
Rymdteknisk systemintegration, del 1 Klassrum Stockholm
Simuleringsmetoder i medicinsk teknik Klassrum Huddinge
Sociokulturella perspektiv på innovativa teknologier Klassrum Huddinge
Spårfordons dynamik Klassrum Stockholm
Synergonomi riskbedömning och utveckling Distans Distans
Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård Klassrum Huddinge
Tillämpad maskininlärning och artificiell intelligens Klassrum Huddinge
Vattensystem i samhället Klassrum Stockholm
Fordonsteknik
Experimentell strukturdynamik, projektkurs Klassrum Stockholm
Fiberkompositer - material och tillverkning Klassrum Stockholm
Masterprogram, fordonsteknik Klassrum Stockholm
Numeriska metoder för akustik och vibrationer Klassrum Stockholm
Signaler och mekaniska system Klassrum Stockholm
Spårfordonsteknik Klassrum Stockholm
Industri och produktion
Fiberkompositer- analys och design Klassrum Stockholm
Metallpulver: Produktion, hantering och karakterisering Klassrum Stockholm
Miljö och energiteknik
Masterprogram, hållbar energiteknik Klassrum Stockholm
Termohydraulik i kärnkraftsanläggningar Klassrum Stockholm
Vård / Omsorg
Medicin
Idrotts- och arbetsfysiologi Klassrum Huddinge

Kontaktuppgifter

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Valhallavägen 79
114 28 STOCKHOLM


Recensioner

Det finns inga recensioner för KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön