Visa allastudier.se som: Mobil

KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, kandidat, magister, licentiat eller doktor. Här ges också teknisk basutbildning och vidareutbildning.

Visa alla utbildningar med KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Interkulturell kompetens Distans Distans
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Arkitektur och genus: Uppsats Klassrum Stockholm
Arkitektutbildning Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning Klassrum Stockholm
Teorier om planering och Urban Governance Klassrum Stockholm
Elektriker
Masterprogram, nanoteknik Klassrum Stockholm
Data / IT
Internets domännamnsystem Klassrum Huddinge
Masterprogram, ICT Innovation - spår Autonoma System KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Data Science KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Inbyggda System KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Moln- och Nätverksinfrastrukturer KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Människa-Datorinteraktion och Design KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Visuell Databehandling och Kommunikation KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, inbyggda system Klassrum Stockholm
Masterprogram, Inbyggda system - spår International dual degree, Khalifa University, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, Inbyggda system - spår International dual degree, UESTC, Kina, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, interaktiv medieteknik Klassrum Stockholm
Programmering
Automatiserad programtestning och DevOps Klassrum Stockholm
Programmering i Python Klassrum Stockholm
Programmeringsteknik, webbkurs Klassrum Stockholm
Systemvetenskap
Masterprogram, systemteknik och robotik Klassrum Stockholm
Omvandling av energisystem och energirelaterad industri Klassrum Stockholm
Ekonomi
Magisterprogram, entreprenörskap och innovationsledning Klassrum Stockholm
Industriell ekonomi
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi Klassrum Stockholm
Fastighet
Kandidatprogram, fastighet och finans (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Fastighetsingenjör
Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt basår mot högskoleingenjör, distans med campusträffar Distans Distans
Tekniskt basår, distans med campusträffar Distans Distans
Tekniskt basår, KTH Campus Klassrum Stockholm
Tekniskt basår, KTH Flemingsberg Klassrum Huddinge
Tekniskt basår, KTH Södertälje Klassrum Södertälje
Tekniskt basår, termin 2, KTH Campus Klassrum Stockholm
Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg Klassrum Huddinge
Tekniskt basår, termin 2, KTH Södertälje Klassrum Södertälje
Humaniora
Genusvetenskap
Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Masterprogram, media management Klassrum Stockholm
Informationsvetenskap
Masterprogram, information och nätverksteknologi Klassrum Stockholm
Retorik
Retorik - konsten att övertyga Klassrum Stockholm
Retorik - tala och skriv med genomslagskraft Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Hållbart ledarskap med lean Distans Distans
Projektledning
Projektledning: Ledning och styrning av projekt Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Biologi
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i bioteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, medicinsk bioteknologi Klassrum Stockholm
Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Klassrum Stockholm
Fysik
Inledande modern fysik Distans Distans
Inledande relativitetsteori Klassrum Stockholm
Kemi
Massaprocesser Distans Distans
Miljö
Avfallshantering Klassrum Stockholm
Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur Klassrum Stockholm
Miljöfysik Distans Distans
Miljöhistoria Klassrum Stockholm
Sport / Fritid
Idrott och sport
Masterprogram, idrottsteknologi Klassrum Huddinge
Språk
Engelska
Engelska för akademiska studier (nätbaserad) Distans Distans
Engelska för arbetslivet Klassrum Stockholm
Teknisk kommunikation på engelska Klassrum Stockholm
Franska
Franska A1 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Franska A2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Franska B1 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Franska B2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Italienska
Italienska A1 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Italienska A2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Japanska
Japankunskap och grundläggande japanska för ingenjörer Klassrum Stockholm
Japanska A1 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Japanska A2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Japanska B1 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Kinesiska
Kinakunskap och grundläggande kinesiska för ingenjörer Klassrum Stockholm
Kinesiska A1 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Kinesiska A2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Kinesiska B1 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Spanska
Spanska A1 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Spanska A2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Spanska B1 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Spanska B2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Tyska
Tyska A1 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Tyska A2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Tyska B1 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Tyska B2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Teknik
Beslutsteori Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i energi och miljö Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik och produktionsunderhåll Klassrum Södertälje
Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi Klassrum Huddinge
Högskoleutbildning i byggproduktion Klassrum Stockholm
Kandidatprogram, fastighet och finans Klassrum Stockholm
Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Klassrum Stockholm
Keramteknologi Klassrum Stockholm
Masterprogram, arkitektur Klassrum Stockholm
Masterprogram, datalogi Klassrum Stockholm
Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, elkraftteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, fastigheter och byggande Klassrum Stockholm
Masterprogram, flyg- och rymdteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar energiteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar produktionsutveckling Klassrum Södertälje
Masterprogram, Industriell Produktutveckling - spår Mekatronik, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, innovativ teknik för en hälsosam livsmiljö Klassrum Huddinge
Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö Klassrum Stockholm
Masterprogram, kommunikationssystem Klassrum Stockholm
Masterprogram, makromolekylära material Klassrum Stockholm
Masterprogram, Makromolekylära Material - spår Polymerteknologi, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknik och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknik, arbete och hälsa Klassrum Huddinge
Masterprogram, teknisk fysik Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk materialvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk mekanik Klassrum Stockholm
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik Klassrum Stockholm
Masterprogram, transport och geoinformatik Klassrum Stockholm
Materiallära metalliska material Klassrum Stockholm
Teknik- och vetenskapshistoria Klassrum Stockholm
Termodynamisk modellering för materialdesign Klassrum Stockholm
Byggnadsteknik
Fastighetsvärdering Klassrum Stockholm
Förvaltning av mark- och vattenresurser Klassrum Stockholm
GIS för samhällsbyggnad Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Risker i tekniska system Klassrum Stockholm
Civilingenjör
Civilingenjör och lärare Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i materialdesign Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik Klassrum Huddinge
Civilingenjörsutbildning i medieteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning öppen ingång Klassrum Stockholm
Datateknik
Civilingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Flemingsberg Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Flemingsberg, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista Klassrum Stockholm
Design och produktutveckling
Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Klassrum Södertälje
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Innovationsledning och produktutveckling, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Teknisk design, 120 hp Klassrum Stockholm
Elektroteknik
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Fordonsteknik
Ljud och vibrationer Klassrum Stockholm
Industri och produktion
Masterprogram, industriell produktion Klassrum Stockholm
Information- och kommunikationsteknik
Civilingenjörsutbildning i informationsteknik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Kemiteknik
Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Ljudteknik
Magisterprogram, ljusdesign Klassrum Stockholm
Maskinteknik
Civilingenjörsutbildning i farkostteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet Klassrum Södertälje
Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (EJ åk 1, endast till åk 2), senare del av program Klassrum Södertälje
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Innovations- och produktutvecklingsprocesser Klassrum Stockholm
Masterprogram, aerolasticitet i turbomaskiner, THRUST - spår Aeromekanisk- och materialdesign, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, fordonsteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, Industriell Produktutveckling - spår Förbränningsmotorteknik, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, Industriell Produktutveckling - spår Maskinkonstruktion, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, kärnenergiteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, marina system Klassrum Stockholm
Masterprogram, maskininlärning Klassrum Stockholm
Oförstörande provning Klassrum Stockholm
Spårfordons dynamik Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, allmän kurs Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, fortsättningskurs Klassrum Stockholm
Materialteknik
Civilingenjörsutbildning i materialdesign (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Medicinsk teknik
Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik, Flemingsberg (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik, Flemingsberg (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Masterprogram, medicinsk teknik Klassrum Stockholm
Miljö och energiteknik
Civilingenjörsutbildning i energi och miljö (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi Klassrum Stockholm
Transportutbildningar
Lokförare
Masterprogram, järnvägsteknik Klassrum Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Ämneslärare
Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 Klassrum Södertälje

Visa alla

Hitta till utbildaren

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Valhallavägen 79
114 28 STOCKHOLM


Recensioner

Det finns inga recensioner för KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön