Visa allastudier.se som: Mobil

KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, kandidat, magister, licentiat eller doktor. Här ges också teknisk basutbildning och vidareutbildning.

Visa alla utbildningar med KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår Utbildningsform Längd Ort
Tekniskt basår, KTH Flemingsberg Klassrum Huddinge
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Klassrumspsykologi: Kognitiv psykologi och lärande Distans Distans
Miljöpsykologi och beteendedesign Distans Distans
Prokrastinering och perfektionism Distans Distans
Psykologi och kritiskt tänkande Distans Distans
Bygg / Anläggning
Elektriker
Hårdvarusäkerhet Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi Klassrum Huddinge
Data / IT
Internets domännamnsystem Klassrum Huddinge
Programmering
Elektronik och programmering för rymdtillämpningar Klassrum Stockholm
Programmering i Python Distans Distans
Programmeringsteknik, webbkurs Distans Distans
Ekonomi
Cirkulär ekonomi och industriella system Klassrum Stockholm
Fastighetsförmedling i praktiken Klassrum Stockholm
Material i ett cirkulärt samhälle - Återvinning Klassrum Stockholm
Fastighet / VVS
Fastighetsingenjör
Projektarbete med inriktning mot fastighetsförmedling Klassrum Stockholm
Humaniora
Historia
Miljöhistoria Klassrum Stockholm
Science Goes Fiction: Science Fiction, film och tekniska framtider ur ett historiskt perspektiv Klassrum Stockholm
Ingenjör
Civilingenjör
Artificiell intelligens och hållbar utveckling Distans Distans
Fastighetsvärdering Klassrum Stockholm
GIS för samhällsbyggnad Klassrum Stockholm
Grundläggande teknik för byggnader Distans Distans
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik Klassrum Stockholm
Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner Klassrum Stockholm
Oförstörande provning Distans Distans
Stads- och trafikplanering, metoder och tillämpningar Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, allmän kurs Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, fortsättningskurs Klassrum Stockholm
Säkerhet och trygghet i praktiken Klassrum Stockholm
Juridik
Fastighetsförmedling i juridiken Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Kommunikation
Professionellt skrivande för ingenjörer Klassrum Stockholm
Retorik
Praktisk retorik för digitala presentationer Distans Distans
Professionell retorik för ingenjörer Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Fysik
Inledande modern fysik Distans Distans
Inledande relativitetsteori Distans Distans
Introduktion till astronomi för ingenjörer Klassrum Stockholm
Miljöfysik Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Belastningsergonomi - riskbedömning och utveckling Distans Distans
Buller och vibrationer i arbetslivet - riskbedömning och utveckling Distans Distans
Samhällsvetenskap
Statsvetenskap
Den uppfinningsrika människan - Teknik i åk F-6 Distans Distans
Genus i teknik och naturvetenskap - åk 7-9 Distans Distans
Språk
Lär dig lära dig språk Distans Distans
Engelska
Professionell skriftlig kommunikation på engelska för ingenjörer Klassrum Stockholm
Svenska
Skriftlig kommunikation på arbetsplatsen för dig med svenska som andraspråk Distans Distans
Säkerhet / Skydd
Säkerhet och trygghet i praktiken Klassrum Stockholm
Teknik
Keramiska material Klassrum Stockholm
Material i ett cirkulärt samhälle - kompositer och biopolymerer Distans Distans
Material i ett cirkulärt samhälle - projekt inom kompositer och biopolymerer Distans Distans
Materiallära metalliska material Klassrum Stockholm
Omställning: Vägar till ett fossilfritt samhälle Distans Distans
Rymden och hållbar utveckling Distans Distans
Stockholms teknikhistoria Klassrum Stockholm
Teknik- och vetenskapshistoria Klassrum Stockholm
Fordonsteknik
Ljud och vibrationer Klassrum Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Att handleda VFU-studenter Distans Distans
Att handleda VFU-studenter, fortsättningskurs Distans Distans
Lär dig lära online Distans Distans
Vård / Omsorg
Vårdadministratör
Vårdlogistik-teori Klassrum Huddinge
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Arkitektur och genus: Uppsats Klassrum Stockholm
Masterprogram, arkitektur Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning Klassrum Stockholm
Teorier om planering och Urban Governance Klassrum Stockholm
Bygg / Anläggning
Masterprogram, fastigheter och byggande Klassrum Stockholm
Elektriker
Elektroniksystemkonstruktion Klassrum Stockholm
Masterprogram, inbyggda system Klassrum Stockholm
Data / IT
Artificiell intelligens i samhället Distans Distans
Automatiserad programtestning och DevOps Klassrum Stockholm
Cybersäkerhetsanalys Distans Distans
Etisk hackning II Distans Distans
Kryptografins grunder Klassrum Stockholm
Masterprogram, cybersäkerhet Klassrum Stockholm
Masterprogram, datalogi Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Inbyggda System KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Människa-Datorinteraktion och Design KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, systemteknik och robotik Klassrum Stockholm
Språkbaserad datasäkerhet Klassrum Stockholm
Trådlös transmissionsteknik Klassrum Stockholm
Trådlösa kommunikationssystem Klassrum Stockholm
Nätverk
Masterprogram, ICT Innovation - spår Moln- och Nätverksinfrastrukturer KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Systemvetenskap
Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system Klassrum Stockholm
Ekonomi
Industriell ekonomi
Masterprogram, industriell ekonomi Klassrum Stockholm
Fordon / Transport
Järnväg
Järnväg signalteknik - projektering Klassrum Stockholm
Järnväg signalteknik - signalsystem Klassrum Stockholm
Masterprogram, järnvägsteknik Klassrum Stockholm
Humaniora
Filosofi
Riskfilosofi Distans Distans
Riskfilosofi för yrkesverksamma Distans Distans
Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) Distans Distans
Genusvetenskap
Genus och teknik Klassrum Stockholm
Ingenjör
Automationsingenjör
Masterprogram, ICT Innovation - spår Autonoma System KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Civilingenjör
Artificiell Intelligens inom Medicinteknik och hälsosystem Klassrum Huddinge
Beslutsteori för yrkesverksamma Distans Distans
Efterbehandling i magnetresonansavbildning Distans Distans
Förvaltning av mark- och vattenresurser Klassrum Stockholm
Förvaltning och drift av medicinteknisk utrustning på det stora sjukhuset Klassrum Huddinge
Grundläggande medicinsk bildvisualisering Distans Distans
Industriell limningsteknik Klassrum Stockholm
Innovations- och produktutvecklingsprocesser Klassrum Stockholm
Introduktion till medicinsk bildanalys Distans Distans
Komplexitet och konflikter i stadens byggande Klassrum Stockholm
Kvalitetsledningssystem och regelverk inom medicinsk teknik Klassrum Huddinge
Magnetresonans grundprinciper Distans Distans
Magnetresonanstomografi-pulssekvenser Distans Distans
Masterprogram, elkraftteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Data Science KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, Industriell Produktutveckling - spår Maskinkonstruktion, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, Industriell Produktutveckling - spår Mekatronik, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, information och nätverksteknologi Klassrum Stockholm
Masterprogram, innovativ teknik för en hälsosam livsmiljö Klassrum Huddinge
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Innovationsledning och produktutveckling, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Teknisk design, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö Klassrum Stockholm
Masterprogram, kärnenergiteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, marina system Klassrum Stockholm
Masterprogram, maskininlärning Klassrum Stockholm
Masterprogram, medicinsk teknik Klassrum Stockholm
Medicinsk bildsegmentering Distans Distans
MT- och IT-system i det integrerade och digitala sjukhuset Klassrum Huddinge
Nätverksanalys och datadriven teknik Klassrum Stockholm
Person och cybersäkerhet för cyberfysiska system Klassrum Stockholm
Produktionslogistik och försörjningssystem Klassrum Södertälje
Smarta Cyberfysiska system - perspektiv och konsekvenser i ett sociotekniskt skifte Klassrum Stockholm
Strömningsakustik Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, högre kurs, modul 3 Klassrum Stockholm
Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Masterprogram, ICT Innovation - spår Visuell Databehandling och Kommunikation KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, kommunikationssystem Klassrum Stockholm
Sociala medier
Masterprogram, interaktiv medieteknik Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Förändringsledarskap i arbetsmiljöutveckling Distans Distans
Projektledning
Project Management: Leadership and Control Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Biologi
Biokatalys för yrkesverksamma Distans Distans
Genommedicin Distans Distans
Mammaliecellodling bioprocessteknik för bioläkemedelproduktion Distans Distans
Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi Klassrum Stockholm
Masterprogram, medicinsk bioteknologi Klassrum Stockholm
Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Klassrum Stockholm
Singelcell och spatiell transkriptomik-dataanalys Distans Distans
Fysik
Energi och fusionsforskning Klassrum Stockholm
Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik Klassrum Stockholm
Numeriska metoder för akustik och vibrationer Klassrum Stockholm
Kemi
Elektrokemiska energiomvandlare Klassrum Stockholm
Infraröd och Raman-spektroskopi i kemi Klassrum Stockholm
Massaprocesser Distans Distans
Struktur och dynamik hos organiska molekyler från NMR spektroskopi Klassrum Stockholm
Ytor, kolloider och mjuka material Distans Distans
Miljö
Avfallshantering Klassrum Stockholm
Bebyggelsens miljöpåverkan Klassrum Stockholm
Cleaner Production och industriell miljöskyddsteknik Klassrum Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Ledarskap och hållbara arbeten Distans Distans
RAMP-kurs 1: Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP I Distans Distans
RAMP-kurs 2: Riskhantering av arbetsrelaterade skador med RAMP II Distans Distans
RAMP-kurs 3: Fördjupade färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Masterprogram, idrottsteknologi Klassrum Huddinge
Teknik
Beslutsteori Distans Distans
Design av ergonomiska arbetsplatser Distans Distans
Design av ergonomiska produkter Distans Distans
Ekonomisk processanalys och strategi Klassrum Stockholm
En god fysikalisk arbetsmiljö - riskbedömning och utveckling Distans Distans
En god kemisk arbetsmiljö - riskbedömning och utveckling Distans Distans
Etik och hållbarhet Distans Distans
Funktionella material Klassrum Stockholm
Förbränning i industriella processer Klassrum Stockholm
Magisterprogram, ljusdesign Klassrum Stockholm
Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram, flyg- och rymdteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar produktionsutveckling Klassrum Södertälje
Masterprogram, makromolekylära material Klassrum Stockholm
Masterprogram, Makromolekylära Material - spår Polymerteknologi, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur Klassrum Stockholm
Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, nanoteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknik, arbete och hälsa Klassrum Huddinge
Masterprogram, teknikbaserad entreprenörskap Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk fysik Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk materialvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk mekanik Klassrum Stockholm
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik Klassrum Stockholm
Masterprogram, transport och geoinformatik Klassrum Stockholm
Materialens mekaniska egenskaper Klassrum Stockholm
Metallpulver: Produktion, hantering och karakterisering Klassrum Stockholm
Molekylär modellering Klassrum Stockholm
Rymdfarkosters dynamik Klassrum Stockholm
Rymdteknisk systemintegration, del 1 Klassrum Stockholm
Spårfordons dynamik Klassrum Stockholm
Synergonomi riskbedömning och utveckling Distans Distans
Ultraljud Klassrum Huddinge
Vattensystem i samhället Klassrum Stockholm
Fordonsteknik
Experimentell strukturdynamik, projektkurs Klassrum Stockholm
Fiberkompositer - material och tillverkning Klassrum Stockholm
Masterprogram, fordonsteknik Klassrum Stockholm
Signaler och mekaniska system Klassrum Stockholm
Spårfordonsteknik Klassrum Stockholm
Industri och produktion
Fiberkompositer- analys och design Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell produktion Klassrum Stockholm
Miljö och energiteknik
Masterprogram, hållbar energiteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknik och hållbar utveckling Klassrum Stockholm

Hitta till utbildaren

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Valhallavägen 79
114 28 STOCKHOLM


Recensioner

Det finns inga recensioner för KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön