Visa allastudier.se som: Mobil

KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, kandidat, magister, licentiat eller doktor. Här ges också teknisk basutbildning och vidareutbildning.

Visa alla utbildningar med KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Bygg / Anläggning / Fastighet
Arkitektur Ort
Arkitektur och genus: Uppsats Stockholm
Kompletterande utbildning för arkitekter med avslutad utländsk utbildning Stockholm
Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning Stockholm
El
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Autonoma System KTH, 120 hp Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Data Science KTH, 120 hp Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Inbyggda System KTH, 120 hp Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Moln- och nätverksinfrastrukturer KTH, 120 hp Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Människa-Datorinteraktion och Design KTH, 120 hp Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Visuell databehandling och kommunikation KTH, 120 hp Stockholm
Masterprogram, inbyggda system Stockholm
Masterprogram, Inbyggda system - spår International dual degree, Khalifa University, 120 hp Stockholm
Masterprogram, Inbyggda system - spår International dual degree, UESTC, Kina, 120 hp Stockholm
Masterprogram, nanoteknik Stockholm
Masterprogram, systemteknik och robotik Stockholm
Ekonomi / Försäljning
Projektledning: Ledning och styrning av projekt Stockholm
Kommunikation / Media
Multimedia
Masterprogram, interaktiv medieteknik Stockholm
Masterprogram, media management Stockholm
Kultur / Humanistiska inriktningar
Filosofi
Riskfilosofi Stockholm
Naturvetenskap
Biologi
Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi Stockholm
Masterprogram, medicinsk bioteknologi Stockholm
Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Stockholm
Fysik
Allmän relativitetsteori Stockholm
Astrofysik, fortsättningskurs Stockholm
Biofysik Stockholm
Cellulär biofysik Stockholm
Experimentell partikelfysik Stockholm
Fasta tillståndets fysik Stockholm
Inledande modern fysik Distans
Inledande relativitetsteori Distans
Inledande relativitetsteori Distans
Inledande relativitetsteori Distans
Kolloider och kolloidala principer för tillämpningar Stockholm
Komplexa system Stockholm
Kvantiserade material och komponenter Stockholm
Laserfysik Stockholm
Laserspektroskopi Stockholm
Medicinsk avbildning, signaler och system Stockholm
Mesoskopisk fysik Stockholm
Miljöfysik Distans
Nanomaterial för hållbar energi och miljö Stockholm
Projekt i nanomaterial Stockholm
Projekt i nanomaterial Stockholm
Röntgenfysik och tillämpningar Stockholm
Speciell relativitetsteori Stockholm
Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem Stockholm
Subatomär fysik Stockholm
Tekniskt basår, KTH Flemingsberg Huddinge
Tekniskt basår, termin 2, KTH Campus Stockholm
Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg Huddinge
Tekniskt basår, termin 2, KTH Södertälje Södertälje
Geografi
Geodatakvalitet och felteori Stockholm
GIS och mätningsteknik Stockholm
Kartprojektioner och referenssystem Stockholm
Kemi
Projekt i kemi Stockholm
Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer Stockholm
Ytor, kolloider och mjuka material Stockholm
Matematik
Datorintensiva metoder inom matematisk statistik Stockholm
Flervariabelanalys Stockholm
Matrisberäkningar för storskaliga system Stockholm
Regressionsanalys Stockholm
Riskvärdering och riskhantering Stockholm
Statistisk maskininlärning Stockholm
Systemteknik Stockholm
Tidsserieanalys Stockholm
Miljö
Avfallshantering Stockholm
Teknik
Beslutsteori Stockholm
Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi Stockholm
Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning Stockholm
Kvantfotonik Stockholm
Magisterprogram, entreprenörskap och innovationsledning Stockholm
Magisterprogram, ljusdesign Stockholm
Masterprogram, arkitektur Stockholm
Masterprogram, datalogi Stockholm
Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap Stockholm
Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik Stockholm
Masterprogram, elkraftteknik Stockholm
Masterprogram, fastigheter och byggande Stockholm
Masterprogram, flyg- och rymdteknik Stockholm
Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik Stockholm
Masterprogram, hållbar energiteknik Stockholm
Masterprogram, hållbar produktionsutveckling Södertälje
Masterprogram, information och nätverksteknologi Stockholm
Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö Stockholm
Masterprogram, kommunikationssystem Stockholm
Masterprogram, makromolekylära material Stockholm
Masterprogram, makromolekylära material - spår polymerteknologi, 120 hp Stockholm
Masterprogram, maskininlärning Stockholm
Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur Stockholm
Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik Stockholm
Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system Stockholm
Masterprogram, teknik och hållbar utveckling Stockholm
Masterprogram, teknik, arbete och hälsa Huddinge
Masterprogram, teknisk fysik Stockholm
Masterprogram, teknisk materialvetenskap Stockholm
Masterprogram, teknisk mekanik Stockholm
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik Stockholm
Masterprogram, transport och geoinformatik Stockholm
Miljöhistoria Stockholm
Nanofotonik och bionanofotonik Stockholm
Projektarbete i tillämpad fysik Stockholm
Projektarbete i tillämpad fysik Stockholm
Teknik för lärare i årskurs F-6 Stockholm
Teknik- och vetenskapshistoria Stockholm
Växelverkan ljus-materia Stockholm
Byggnadsteknik
BIM2, projektering, installation och samordning Stockholm
BIM3, projektering, kalkyl och tidplanering Stockholm
Hållbara byggnader - design, bygg och drift Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi Huddinge
Datateknik
Bildbehandling och datorseende Stockholm
Datasäkerhet Stockholm
Internets domännamnsystem Huddinge
Metoder för interaktionsdesign Stockholm
Mobila nätverk och tjänster Stockholm
Programmeringsteknik, webbkurs Stockholm
Statistiska metoder i datalogin Stockholm
Design och produktutveckling
Masterprogram, industriell ekonomi Stockholm
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Innovationsledning och produktutveckling, 120 hp Stockholm
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Teknisk design, 120 hp Stockholm
Elektroteknik
Audioteknik Stockholm
Kommunikation och styrning i elkraftsystem Stockholm
Multimodala interaktioner och gränssnitt Stockholm
Tillförlitlighetsanalys för elkraftsystem Stockholm
Farkostteknik
Spårfordonsteknik Stockholm
Kemiteknik
Förnybara bränslen - produktionsprocesser Stockholm
Nanostrukturerade material Stockholm
Polymerkemi Stockholm
Projekt i kemiteknik Stockholm
Projektarbete inom fiber- och polymerteknologi Stockholm
Ytbehandlingskemi Stockholm
Maskinteknik
Fordonsdynamik, allmän kurs Stockholm
Industriell limningsteknik Stockholm
Masterprogram, aerolasticitet i turbomaskiner, THRUST - spår Aeromekanisk- och materialdesign, 120 hp Stockholm
Masterprogram, aerolasticitet i turbomaskiner, THRUST - spår Instationär aerodynamik, 120 hp Stockholm
Masterprogram, fordonsteknik Stockholm
Masterprogram, industriell produktion Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling - spår förbränningsmotorteknik, 120 hp Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling - spår maskinkonstruktion, 120 hp Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling - spår mekatronik, 120 hp Stockholm
Masterprogram, järnvägsteknik Stockholm
Masterprogram, kärnenergiteknik Stockholm
Masterprogram, marina system Stockholm
Oförstörande provning Stockholm
Spårfordons dynamik Stockholm
Svetsteknologi, allmän kurs Stockholm
Svetsteknologi, fortsättningskurs Stockholm
Svetsteknologi, högre kurs, modul 3 Stockholm
Medicinsk teknik
Masterprogram, idrottsteknologi Huddinge
Masterprogram, medicinsk teknik Stockholm
Samhällsbyggnadsteknik
Betongbyggnad Stockholm
Byggnadsmaterial, fortsättningskurs Stockholm
Ekonomisk fastighetsförvaltning Stockholm
Ett GIS-projekt Stockholm
Fastighetsvärdering Stockholm
GIS Architecture and Algorithms Stockholm
Marknadsanalys och fastighetsutveckling Stockholm
Projektutveckling och arkitektoniska koncept Stockholm
Risker i tekniska system Distans
Stads- och trafikplanering, metoder och tillämpningar Stockholm
Teorier om planering och Urban Governance Stockholm
Traffic Engineering and Management Stockholm
Trafiksimulering, modellering och applikationer Stockholm
Urban modellering och beslutsstöd Stockholm
Väg- och banteknik Stockholm
Vård / Medicin
Hälso- och sjukvårdadministration
Vårdlogistik-teori Huddinge
Medicin
Biomekanik och neuronik Huddinge
Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter Huddinge

Visa alla

Hitta till utbildaren

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Valhallavägen 79
114 28 STOCKHOLM


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön