Visa allastudier.se som: Mobil

KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, kandidat, magister, licentiat eller doktor. Här ges också teknisk basutbildning och vidareutbildning.

Visa alla utbildningar med KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Utbildningar

Högskola / Universitet
Teknik Utbildningsform Längd Ort
Tekniskt basår, KTH Flemingsberg Klassrum Huddinge
Tekniskt basår, termin 2, KTH Campus Klassrum Stockholm
Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg Klassrum Huddinge
Tekniskt basår, termin 2, KTH Södertälje Klassrum Södertälje
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Bygg / Anläggning
Elektriker
Hårdvarusäkerhet Klassrum Stockholm
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik Klassrum Stockholm
Data / IT
Grundläggande datalogi Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi Klassrum Huddinge
Internets domännamnsystem Klassrum Huddinge
Programmering i Python Distans Distans
Programmeringsteknik, webbkurs Distans Distans
Fastighet
Fastighetsförvaltning
Projektarbete med inriktning mot fastighetsförmedling Klassrum Stockholm
Försäljning
Fastighestmäklare
Fastighetsförmedling i juridiken Klassrum Stockholm
Fastighetsförmedling i praktiken Klassrum Stockholm
Humaniora
Genusvetenskap
Genus i teknik och naturvetenskap - åk 7-9 Distans Distans
Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer Klassrum Stockholm
Historia
Science Goes Fiction: Science Fiction, film och tekniska framtider ur ett historiskt perspektiv Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Professionellt skrivande för ingenjörer Klassrum Stockholm
Retorik
Praktisk retorik för digitala presentationer Distans Distans
Professionell retorik för ingenjörer Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Hållbart ledarskap med lean Distans Distans
Naturvetenskap
Fysik
Inledande modern fysik Distans Distans
Inledande relativitetsteori Klassrum Stockholm
Miljöfysik Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsorganisation, verksamhetsstyrning och ledarskap Klassrum Södertälje
Teknik
Artificiell intelligens och hållbar utveckling Distans Distans
Automatiseringsteknik Klassrum Södertälje
Den uppfinningsrika människan - Teknik i åk F-6 Distans Distans
Keramiska material Klassrum Stockholm
Material i ett cirkulärt samhälle - kompositer och biopolymerer Distans Distans
Material i ett cirkulärt samhälle - projekt inom kompositer och biopolymerer Distans Distans
Stockholms teknikhistoria Klassrum Stockholm
Teknik- och vetenskapshistoria Klassrum Stockholm
Termodynamisk modellering för materialdesign Klassrum Stockholm
Byggnadsteknik
Fastighetsvärdering Klassrum Stockholm
GIS för samhällsbyggnad Klassrum Stockholm
Maskinteknik
Industriell underhållsteknik och driftsäkerhet för hållbar produktion Klassrum Södertälje
Ljud och vibrationer Klassrum Stockholm
Oförstörande provning Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, allmän kurs Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, fortsättningskurs Klassrum Stockholm
Underhållsteknik, fortsättningskurs Klassrum Södertälje
Miljö och energiteknik
Miljöhistoria Klassrum Stockholm
Omställning: Vägar till ett fossilfritt samhälle Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Att handleda VFU-studenter Distans Distans
Lär dig lära online Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Arkitektur och genus: Uppsats Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning Klassrum Stockholm
Teorier om planering och Urban Governance Klassrum Stockholm
Elektriker
Elektroniksystemkonstruktion Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Autonoma System KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Data Science KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Inbyggda System KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Moln- och Nätverksinfrastrukturer KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Människa-Datorinteraktion och Design KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Visuell Databehandling och Kommunikation KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, inbyggda system Klassrum Stockholm
Masterprogram, nanoteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, systemteknik och robotik Klassrum Stockholm
Data / IT
Artificiell intelligens i samhället Distans Distans
Automatiserad programtestning och DevOps Klassrum Stockholm
Kryptografins grunder Klassrum Stockholm
Språkbaserad datasäkerhet Klassrum Stockholm
Trådlös transmissionsteknik Klassrum Stockholm
Trådlösa kommunikationssystem Klassrum Stockholm
Ekonomi
Project Management: Leadership and Control Klassrum Stockholm
Förvaltning
Förvaltning av mark- och vattenresurser Klassrum Stockholm
Industriell ekonomi
Hållbar utveckling i industriell verksamhet Klassrum Södertälje
Humaniora
Filosofi
Beslutsteori Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Design av ergonomiska produkter Distans Distans
Kommunikation / Media
Masterprogram, cybersäkerhet Klassrum Stockholm
Sociala medier
Masterprogram, interaktiv medieteknik Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Förändringsledarskap i arbetsmiljöutveckling Distans Distans
Naturvetenskap
Biologi
Biokatalys för yrkesverksamma Distans Distans
Genommedicin Distans Distans
Mammaliecellodling bioprocessteknik för bioläkemedelproduktion Distans Distans
Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi Klassrum Stockholm
Masterprogram, medicinsk bioteknologi Klassrum Stockholm
Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Klassrum Stockholm
Fysik
Energi och fusionsforskning Klassrum Stockholm
Kemi
Massaprocesser Distans Distans
Miljö
Avfallshantering Klassrum Stockholm
Vetenskapliga metoder inom arbetsmiljö och hälsa Distans Distans
Teknik
Design av ergonomiska arbetsplatser Distans Distans
En god fysikalisk arbetsmiljö - riskbedömning och utveckling Distans Distans
En god kemisk arbetsmiljö - riskbedömning och utveckling Distans Distans
Funktionella material Klassrum Stockholm
Förnybar energi, fortsättningskurs Klassrum Stockholm
Genus och teknik Klassrum Stockholm
Magisterprogram, entreprenörskap och innovationsledning Klassrum Stockholm
Magisterprogram, ljusdesign Klassrum Stockholm
Masterprogram, arkitektur Klassrum Stockholm
Masterprogram, datalogi Klassrum Stockholm
Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, elkraftteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, fastigheter och byggande Klassrum Stockholm
Masterprogram, flyg- och rymdteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar energiteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar produktionsutveckling Klassrum Södertälje
Masterprogram, information och nätverksteknologi Klassrum Stockholm
Masterprogram, innovativ teknik för en hälsosam livsmiljö Klassrum Huddinge
Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö Klassrum Stockholm
Masterprogram, kommunikationssystem Klassrum Stockholm
Masterprogram, makromolekylära material Klassrum Stockholm
Masterprogram, Makromolekylära Material - spår Polymerteknologi, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, maskininlärning Klassrum Stockholm
Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur Klassrum Stockholm
Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknik och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknik, arbete och hälsa Klassrum Huddinge
Masterprogram, teknisk fysik Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk materialvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk mekanik Klassrum Stockholm
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik Klassrum Stockholm
Masterprogram, transport och geoinformatik Klassrum Stockholm
Rymdfarkosters dynamik Klassrum Stockholm
Rymdteknisk systemintegration, del 1 Klassrum Stockholm
Byggnadsteknik
Järnväg signalteknik - projektering Klassrum Stockholm
Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs Klassrum Stockholm
Design och produktutveckling
Innovations- och produktutvecklingsprocesser Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi Klassrum Stockholm
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Innovationsledning och produktutveckling, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Teknisk design, 120 hp Klassrum Stockholm
Fordonsteknik
Experimentell strukturdynamik, projektkurs Klassrum Stockholm
Fiberkompositer - material och tillverkning Klassrum Stockholm
Fiberkompositer- analys och design Klassrum Stockholm
Spårfordons dynamik Klassrum Stockholm
Maskinteknik
Digitalisering för hållbar produktion Klassrum Södertälje
Masterprogram, fordonsteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell produktion Klassrum Stockholm
Masterprogram, Industriell Produktutveckling - spår Maskinkonstruktion, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, Industriell Produktutveckling - spår Mekatronik, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, järnvägsteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, kärnenergiteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, marina system Klassrum Stockholm
Numeriska metoder för akustik och vibrationer Klassrum Stockholm
Strömningsakustik Klassrum Stockholm
Medicinsk teknik
Masterprogram, idrottsteknologi Klassrum Huddinge
Masterprogram, medicinsk teknik Klassrum Stockholm
Miljö och energiteknik
Tillämpad kraft- och värmeteknologi Klassrum Stockholm
Vård / Omsorg
Medicin
Ultraljud Klassrum Huddinge

Visa alla

Hitta till utbildaren

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Valhallavägen 79
114 28 STOCKHOLM


Recensioner

Det finns inga recensioner för KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön