KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, kandidat, magister, licentiat eller doktor. Här ges också teknisk basutbildning och vidareutbildning.

Visa alla utbildningar med KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår Utbildningsform Längd Ort
Tekniskt basår, KTH Campus Klassrum Stockholm
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör och lärare Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i bioteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (EJ åk 1, endast till åk 2), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i energi och miljö Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i energi och miljö (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i farkostteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (EJ åk 1, endast till åk 2), senare del av program Klassrum Södertälje
Civilingenjörsutbildning i informationsteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i materialdesign Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i materialdesign (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik Klassrum Huddinge
Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik, Flemingsberg (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Civilingenjörsutbildning i medieteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning öppen ingång Klassrum Stockholm
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Arkitektutbildning Klassrum Stockholm
Bygg / Anläggning
Elektriker
Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik Klassrum Huddinge
Data / IT
Dataanalys och programmering för ekonomer Klassrum Stockholm
Introduktion till programmering och datorkunskap Distans Distans
RISC-V baserade inbyggda system Klassrum Huddinge
Djur / Natur
Trädgård
Odlingsteknologi Klassrum Örnsköldsvik
Ekonomi
Byggandets ekonomi och juridik Klassrum Stockholm
Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys Klassrum Stockholm
Fastighet / VVS
Kandidatprogram, fastighet och finans Klassrum Stockholm
Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Klassrum Stockholm
Fastighetsförvaltning
Hållbar fastighetsförvaltning Klassrum Stockholm
Humaniora
Genusvetenskap
Genus i teknik och naturvetenskap - åk 7-9 Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Grundläggande teknik för byggnader Distans Distans
Säkerhet och trygghet i praktiken Klassrum Stockholm
Säkerhet och trygghet i praktiken Klassrum Stockholm
Elektroteknik
Introduktion och analys av uthålliga elkraftsystem Klassrum Stockholm
Introduktion till uthålliga elkraftsystem Distans Distans
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Flemingsberg Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik, Flemingsberg (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Maskinteknik
Oförstörande provning Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, fortsättningskurs Klassrum Stockholm
Medicinsk teknik
Humanfysiologi Klassrum Stockholm
Juridik
Projektarbete med inriktning mot fastighetsförmedling Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Foto
Fotogrammetri och fjärranalys Klassrum Stockholm
Marknadsföring / PR
Marknadsföring grundkurs Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Hållbart ledarskap med lean Distans Distans
Ledarskap, entreprenörskap och innovation i hälsovårdsmiljöer Distans Distans
Projektledning
Hållbar utveckling och projektledning Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Kemi
Färg- och ytbehandlingsteknologi: teori och praktik Distans Distans
Kemiska principer för hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Materialens kemi och egenskaper Klassrum Stockholm
Papperskemi för yrkesverksamma Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Belastningsergonomi - riskbedömning och utveckling Distans Distans
Buller och vibrationer i arbetslivet - riskbedömning och utveckling Distans Distans
Metoder för att utveckla hållbara arbeten Distans Distans
Samhällsvetenskap
Antropocen Distans Distans
Jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering Klassrum Stockholm
Klimatkrisen som samhällsproblem Klassrum Stockholm
Material i ett cirkulärt samhälle - livscykelanalys av material och produkter Distans Distans
Material i ett cirkulärt samhälle - polymera material Distans Distans
Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv Klassrum Stockholm
Stads- och trafikplanering, metoder och tillämpningar Klassrum Stockholm
Teknik
Arbetsliv och hälsa Klassrum Huddinge
Cirkulär ekonomi och industriella system Distans Distans
Den uppfinningsrika människan - Teknik i åk F-6 Distans Distans
Keramiska material Klassrum Stockholm
Kommunikativa och multikulturella färdigheter i internationella samarbeten för hållbar utveckling Distans Distans
Medicinsk teknik, grundkurs Klassrum Stockholm
Miljöhistoria Klassrum Stockholm
Stockholms teknikhistoria Klassrum Stockholm
Tillstånd och trender Klassrum Stockholm
Träna din flerspråkiga kompetens en multidisciplinär och flerspråkig kurs Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning mot ämneslärare årskurs 7-9 Klassrum Stockholm
Vård / Omsorg
Vårdadministratör
Vårdlogistik-teori Klassrum Huddinge
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterprogram, arkitektur Klassrum Stockholm
Teorier om planering och Urban Governance Klassrum Stockholm
Bygg / Anläggning
Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik Klassrum Stockholm
Bygg
Bebyggelsens miljöpåverkan Klassrum Stockholm
Bergteknik och tunnlar Klassrum Stockholm
Grundläggningsteknik och geokonstruktioner Klassrum Stockholm
Resurseffektivt byggande Klassrum Stockholm
Elektriker
Elektroniksystemkonstruktion Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Autonoma System KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Data Science KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Inbyggda System KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Moln- och Nätverksinfrastrukturer KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Människa-Datorinteraktion och Design KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Visuell Databehandling och Kommunikation KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, nanoteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, systemteknik och robotik Klassrum Stockholm
Data / IT
Artificiell Intelligens inom Medicinteknik och hälsosystem Klassrum Huddinge
Automater och språk Klassrum Stockholm
Automatiserad programtestning och DevOps Klassrum Stockholm
Cybersäkerhetsanalys Distans Distans
Etisk hackning I Distans Distans
Etisk hackning II Distans Distans
Kryptografins grunder Klassrum Stockholm
Masterprogram, mekatronik Klassrum Stockholm
Nätverksanalys och datadriven teknik Klassrum Stockholm
Sakernas internet Distans Distans
Sakernas internet och artificiell intelligens Klassrum Stockholm
Språkbaserad datasäkerhet Klassrum Stockholm
Säkerhet och datasekretess på internet Klassrum Stockholm
Trådlös transmissionsteknik Klassrum Stockholm
IT-säkerhet
Systemsäkerhet och riskhantering Klassrum Huddinge
Nätverk
Masterprogram, information och nätverksteknologi Klassrum Stockholm
Systemvetenskap
Masterprogram, inbyggda system Klassrum Stockholm
Ekonomi
Cirkulär ekonomi för materialprocesser Distans Distans
Masterprogram, industriell ekonomi Klassrum Stockholm
Utmaningsdrivet projekt i urban mobilitet, del 2 Klassrum Stockholm
Entreprenörskap
Entreprenörskap i Teknik och hälsa Klassrum Huddinge
Masterprogram, teknikbaserad entreprenörskap Klassrum Stockholm
Industriell ekonomi
Ingenjörsarbete och globala utmaningar Klassrum Stockholm
Portföljstrategi för varumärken Klassrum Stockholm
Fordon / Transport
Järnväg
Masterprogram, järnvägsteknik Klassrum Stockholm
Humaniora
Filosofi
Riskfilosofi Distans Distans
Riskfilosofi för yrkesverksamma Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Masterprogram, biostatistik och datavetenskap Klassrum Stockholm
Ingenjör
Byggnadsteknik
Bostadsfrågan: aktuella perspektiv på en klassisk utmaning Klassrum Stockholm
Byggnadsakustik Klassrum Stockholm
Dimensionering av stålkonstruktioner enligt Eurocode 3 Klassrum Stockholm
Förvaltning av mark- och vattenresurser Klassrum Stockholm
Komplexitet och konflikter i stadens byggande Klassrum Stockholm
Design och produktutveckling
Kognitiv interaktionsdesign Klassrum Huddinge
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Innovationsledning och produktutveckling, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Teknisk design, 120 hp Klassrum Stockholm
Elektroteknik
Implantat och biomaterial Klassrum Huddinge
Krafthalvledarkomponenter Klassrum Stockholm
Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik Klassrum Stockholm
Nätverksteknologi för cyberfysiska system Klassrum Stockholm
Radionät Klassrum Stockholm
Simulering av halvledarkomponenter Klassrum Stockholm
Tillverkningstekniker för nanokomponenter Klassrum Stockholm
Information- och kommunikationsteknik
Framväxande informationsteknik för industriell digitalisering Klassrum Stockholm
Kemiteknik
Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö Klassrum Stockholm
Maskinteknik
Cirkulär ekonomi och energisystem Klassrum Stockholm
Energieffektivisering i befintliga byggnader Klassrum Stockholm
Energiteknik för hållbara transporter Distans Distans
Industriell limningsteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell produktion Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling Klassrum Stockholm
Masterprogram, kärnenergiteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, marina system Klassrum Stockholm
Smarta Cyberfysiska system - perspektiv och konsekvenser i ett sociotekniskt skifte Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, högre kurs, modul 1 Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, högre kurs, modul 2 Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, högre kurs, modul 3 Klassrum Stockholm
Materialteknik
Masterprogram, teknisk materialvetenskap Klassrum Stockholm
Medicinsk teknik
Djupinlärning för medicinsk bildanalys: en praktisk kurs Klassrum Huddinge
Efterbehandling i magnetresonansavbildning Distans Distans
Förvaltning och drift av medicinteknisk utrustning på det stora sjukhuset Klassrum Huddinge
Grundläggande medicinsk bildvisualisering Distans Distans
Introduktion till medicinsk bildanalys Distans Distans
Kvalitetsledningssystem och regelverk inom medicinsk teknik Klassrum Huddinge
Magnetresonans grundprinciper Distans Distans
Magnetresonansavbildning Klassrum Huddinge
Magnetresonanstomografi-pulssekvenser Distans Distans
Masterprogram, idrottsteknologi Klassrum Huddinge
Masterprogram, innovativ teknik för en hälsosam livsmiljö Klassrum Huddinge
Masterprogram, medicinsk teknik Klassrum Stockholm
Medicinsk avbildning med joniserande strålning Klassrum Huddinge
Medicinsk bildanalys och rekonstruktion i 3D Klassrum Huddinge
Medicinsk bildregistrering Distans Distans
Medicinsk bildsegmentering Distans Distans
Medicinsk teknik i Digital transformation inom hälso- och sjukvården Klassrum Huddinge
Medicinsk visualisering Klassrum Huddinge
Säkra medicintekniska produkter Klassrum Huddinge
Rymdteknik
Masterprogram, flyg- och rymdteknik Klassrum Stockholm
Teknisk fysik
Masterprogram, teknisk fysik Klassrum Stockholm
Inköp / Logistik
Logistik
Logistik & Supply Chain Management Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Masterprogram, cybersäkerhet Klassrum Stockholm
Kommunikation
Masterprogram, kommunikationssystem Klassrum Stockholm
Sociala medier
Masterprogram, hållbar digitalisering Klassrum Stockholm
Masterprogram, interaktiv medieteknik Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Förändringsledarskap i arbetsmiljöutveckling Distans Distans
Project Management: Leadership and Control Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Bioteknologins etik Klassrum Stockholm
Molekylär modellering Klassrum Stockholm
Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) Distans Distans
Biologi
Immunologi Klassrum Solna
Industriell rening av biologiska produkter Klassrum Stockholm
Mammaliecellodling bioprocessteknik för bioläkemedelproduktion Distans Distans
Maskininlärning inom bioteknik Distans Distans
Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi Klassrum Stockholm
Masterprogram, medicinsk bioteknologi Klassrum Stockholm
Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Klassrum Stockholm
Miljöbioprocessteknik Klassrum Stockholm
Miljötoxokologi för yrkesverksamma Distans Distans
Proteomik Klassrum Solna
Singelcell och spatiell transkriptomik-dataanalys Distans Distans
System- och livscykelanalys Klassrum Stockholm
Fysik
Energi och fusionsforskning Klassrum Stockholm
Rymdfysik Klassrum Stockholm
Solsystemsfysik Klassrum Stockholm
Kemi
Avancerad Oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Avancerad organisk kemi Klassrum Stockholm
Batterier Distans Distans
Biofibrernas kemi Klassrum Stockholm
Biomedicinska material Klassrum Stockholm
Bioraffinaderiets kemi Klassrum Stockholm
Foto-, strålnings- och radikalkemi Klassrum Stockholm
Hållbar produktion av material och bränslen Klassrum Stockholm
Infraröd och Raman-spektroskopi i kemi Klassrum Stockholm
Kemiska sensorer: Principer och tillämpningar Klassrum Stockholm
Kemitekniskt beräkningsprojekt Klassrum Stockholm
Koldioxidneutralt energi- och transportsystem Klassrum Stockholm
Korrosion och ytskydd Klassrum Stockholm
Kvantkemi Klassrum Stockholm
Kärnkemi Klassrum Stockholm
Läkemedelsteknologi Klassrum Stockholm
Massa- och pappersprocesser Klassrum Stockholm
Modern organisk kemi, teori Klassrum Stockholm
Polymera kompositer - mikro- och nanoskala Klassrum Stockholm
Polymera materials bearbetning Klassrum Stockholm
Polymerfysik Klassrum Stockholm
Polymerkemi Klassrum Stockholm
Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer Klassrum Stockholm
Struktur och dynamik hos organiska molekyler från NMR spektroskopi Klassrum Stockholm
Tillämpad elektrokemi Klassrum Stockholm
Transportprocesser, fortsättningskurs Klassrum Stockholm
Ytbehandlingskemi Klassrum Stockholm
Ytor, kolloider och mjuka material Klassrum Stockholm
Ytor, kolloider och mjuka material Distans Distans
Matematik
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik Klassrum Stockholm
Miljö
Cleaner Production och industriell miljöskyddsteknik Klassrum Stockholm
Transporter, kommunikationer och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljöekonomi Klassrum Huddinge
Avancerade mätningar av luftföroreningar i arbetsmiljö Distans Distans
Avancerade mätningar av luftföroreningar, buller och vibrationer Klassrum Huddinge
Bedömningar och åtgärder av vibrationer och den akustiska arbetsmiljön Klassrum Huddinge
Belastningsergonomi Klassrum Huddinge
Beslutsteori för yrkesverksamma Distans Distans
Hantering av kemiska och mikrobiologiska arbetsmiljörisker Klassrum Huddinge
Mätningar av arbetsplatsers ljus och ventilationsförhållanden Klassrum Huddinge
Planering och utformning av fysiska arbetsmiljöer Klassrum Huddinge
RAMP-kurs 1: Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP I Distans Distans
RAMP-kurs 2: Riskhantering av arbetsrelaterade skador med RAMP II Distans Distans
RAMP-kurs 3: Fördjupade färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador Distans Distans
Samhällsvetenskap
Energi och geopolitik Klassrum Stockholm
Ledarskap och hållbara arbeten Distans Distans
Resilienstänkande i hållbar samhällsplanering Klassrum Stockholm
Samhällsplanerarprogrammet
Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning Klassrum Stockholm
Teknik
Biomekanik och neuronik Klassrum Stockholm
Bionanoteknologi Klassrum Stockholm
Cellfabriken Klassrum Stockholm
Design av ergonomiska produkter Distans Distans
En god fysikalisk arbetsmiljö - riskbedömning och utveckling Distans Distans
Energi- och materialhållbarhet Klassrum Stockholm
Förbränning i industriella processer Klassrum Stockholm
Genus och teknik Klassrum Stockholm
Integritetsskyddande tekniker Klassrum Stockholm
Magisterprogram, ljusdesign Klassrum Stockholm
Masterprogram, datalogi Klassrum Stockholm
Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram, elkraftteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, fastigheter och byggande Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar produktionsutveckling Klassrum Södertälje
Masterprogram, makromolekylära material Klassrum Stockholm
Masterprogram, Makromolekylära Material - spår Polymerteknologi, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, maskininlärning Klassrum Stockholm
Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur Klassrum Stockholm
Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknik och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknik, arbete och hälsa Klassrum Huddinge
Masterprogram, teknisk mekanik Klassrum Stockholm
Masterprogram, transport och geoinformatik Klassrum Stockholm
Rymdfarkosters dynamik Klassrum Stockholm
Sociokulturella perspektiv på innovativa teknologier Klassrum Huddinge
Vattensystem i samhället Klassrum Stockholm
Verktygslåda för simulering och modellering Klassrum Stockholm
Fordonsteknik
Masterprogram, fordonsteknik Klassrum Stockholm
Numeriska metoder för akustik och vibrationer Klassrum Stockholm
Industri och produktion
Fiberkompositer- analys och design Klassrum Stockholm
Miljö och energiteknik
Masterprogram, hållbar energiteknik Klassrum Stockholm
Vård / Omsorg
Medicin
Läkemedelsutveckling Klassrum Stockholm
Medicinska sensorer Klassrum Stockholm
Statistik för medicintekniska tillämpningar Klassrum Huddinge

Kontaktuppgifter

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Valhallavägen 79
114 28 STOCKHOLM


Recensioner

Det finns inga recensioner för KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön