KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, kandidat, magister, licentiat eller doktor. Här ges också teknisk basutbildning och vidareutbildning.

Visa alla utbildningar med KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår Utbildningsform Längd Ort
Tekniskt basår, KTH Södertälje Klassrum Södertälje
Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg Klassrum Huddinge
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör och lärare Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i bioteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i energi och miljö Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i energi och miljö (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i farkostteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet Klassrum Södertälje
Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (EJ åk 1, endast till åk 2), senare del av program Klassrum Södertälje
Civilingenjörsutbildning i informationsteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i materialdesign Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i materialdesign (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik Klassrum Huddinge
Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik, Flemingsberg (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Civilingenjörsutbildning i medieteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning öppen ingång Klassrum Stockholm
Design och produktutveckling
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Matematik
Tekniskt basår, KTH Campus Klassrum Stockholm
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Arkitektutbildning Klassrum Stockholm
Beteendevetenskap
Tillämpad beteendevetenskap och lärande: Nudging och beslutsfattande Distans Distans
Psykologi
Klassrumspsykologi: Kognitiv psykologi och lärande Distans Distans
Miljöpsykologi och beteendedesign Distans Distans
Prokrastinering och perfektionism Distans Distans
Psykologi och kritiskt tänkande Distans Distans
Bygg / Anläggning
Geodetisk mätningsteknik Klassrum Stockholm
Bygg
Fotogrammetri och fjärranalys Klassrum Stockholm
Data / IT
Programmering
Programmering i Python Distans Distans
Vidareutveckling och underhåll av programvara Distans Distans
Systemvetenskap
RISC-V baserade inbyggda system Klassrum Huddinge
Fastighet / VVS
Fastighetsförvaltning
Ekonomisk fastighetsförvaltning Klassrum Stockholm
Kandidatprogram, fastighet och finans Klassrum Stockholm
Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Klassrum Stockholm
Ingenjör
Byggnadsteknik
Grundläggande teknik för byggnader Distans Distans
Elektroteknik
Introduktion och analys av uthålliga elkraftsystem Klassrum Stockholm
Introduktion till uthålliga elkraftsystem Distans Distans
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Flemingsberg Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Flemingsberg, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik och produktionsunderhåll Klassrum Södertälje
Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik och produktionsunderhåll (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av pr Klassrum Södertälje
Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Klassrum Södertälje
Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik, Flemingsberg (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Information- och kommunikationsteknik
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik Klassrum Stockholm
Kemiteknik
Materialens kemi och egenskaper Klassrum Stockholm
Maskinteknik
Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Södertälje
Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner Klassrum Stockholm
Materialteknik
Material i ett cirkulärt samhälle - livscykelanalys av material och produkter Distans Distans
Material i ett cirkulärt samhälle - polymera material Distans Distans
Medicinsk teknik
Medicinsk teknik, grundkurs Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Biologi
Hållbar utveckling och projektledning Klassrum Stockholm
Fysik
Inledande relativitetsteori Distans Distans
Geovetenskap
Antropocen Distans Distans
Miljö
Hållbar utveckling för problemlösare: Utforska hållbar utveckling Distans Distans
Tillstånd och trender Klassrum Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Belastningsergonomi - riskbedömning och utveckling Distans Distans
Buller och vibrationer i arbetslivet - riskbedömning och utveckling Distans Distans
Metoder för att utveckla hållbara arbeten Distans Distans
Samhällsvetenskap
Klimatkrisen som samhällsproblem Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Stads- och trafikplanering, metoder och tillämpningar Klassrum Stockholm
Språk
Lär dig lära dig språk Distans Distans
Teknik
Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv Klassrum Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning mot ämneslärare årskurs 7-9 Klassrum Stockholm
Studieteknik för effektivt lärande Distans Distans
Pedagogik
Att vara eldsjäl i teknikämnet - inspiration och påfyllnadskunskaper för verksamma tekniklärare Klassrum Stockholm
Den uppfinningsrika människan - Teknik i åk F-6 Distans Distans
Genus i teknik och naturvetenskap - åk 7-9 Distans Distans
Kognitiv psykologi för lärare: Matematikundervisning Distans Distans
Lär dig lära online Distans Distans
Vård / Omsorg
Vårdadministratör
Vårdlogistik-teori Klassrum Huddinge
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Arkitektur och genus: Introduktion Klassrum Stockholm
Bygg / Anläggning
Bebyggelsens miljöpåverkan Klassrum Stockholm
Svetsare
Svetsteknologi, högre kurs, modul 1 Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, högre kurs, modul 2 Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, högre kurs, modul 3 Klassrum Stockholm
Data / IT
Masterprogram, ICT Innovation - spår Autonoma System (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Inbyggda System (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Moln- och Nätverksinfrastrukturer KTH (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Människa-Datorinteraktion och Design (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Visuell Databehandling och Kommunikation (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation, spår Data Science (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Datavetenskap
Sakernas internet Distans Distans
Sakernas internet och artificiell intelligens Klassrum Stockholm
IT-säkerhet
Cybersäkerhetsanalys Distans Distans
Nätverk
Nätverksanalys och datadriven teknik Klassrum Stockholm
Radionät Klassrum Stockholm
Systemvetenskap
Masterprogram, inbyggda system (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, systemteknik och robotik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Djur / Natur
Marinbiologi
Masterprogram, marina system - spår Lättviktskonstruktioner (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, marina system - spår Strömningsmekanik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Ekonomi
Ekonomisk processanalys och strategi Klassrum Stockholm
Entreprenörskap
Entreprenörskap i Teknik och hälsa Klassrum Huddinge
Industriell ekonomi
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Cyberfysiska system (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Effektiv energianvändning (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Finansiell matematik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Hållbar kraftproduktion (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Interaktion och visualisering (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Maskininlärning (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Modern produktion (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Optimeringslära och systemteori (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi - spår Programutvecklingsteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinska material Klassrum Stockholm
Klinisk innovation och design Klassrum Huddinge
Humaniora
Filosofi
Beslutsteori för yrkesverksamma Distans Distans
Riskfilosofi Distans Distans
Riskfilosofi för yrkesverksamma Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Byggnadsakustik och samhällsbuller Klassrum Stockholm
Dimensionering av stålkonstruktioner enligt Eurocode 3 Klassrum Stockholm
Masterprogram, fastigheter och byggande (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Datateknik
Etisk hackning I Distans Distans
Etisk hackning II Distans Distans
Masterprogram, datalogi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Design och produktutveckling
Masterprogram, hållbar produktionsutveckling (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Södertälje
Masterprogram, integrerad produktdesign - spår Innovationsledning och produktutveckling (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörs Klassrum Stockholm
Masterprogram, integrerad produktdesign - spår Teknisk design (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Tillverkningstekniker för nanokomponenter Klassrum Stockholm
Elektroteknik
Batterier Distans Distans
Implantat och biomaterial Klassrum Huddinge
Krafthalvledarkomponenter Klassrum Stockholm
Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, elkraftteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Simulering av halvledarkomponenter Klassrum Stockholm
Strålterapeutisk fysik och biologi Klassrum Huddinge
Strålterapi Klassrum Solna
Tillämpad elektrokemi Distans Distans
Information- och kommunikationsteknik
Masterprogram, information och nätverksteknologi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Kemiteknik
Infraröd och Raman-spektroskopi i kemi Klassrum Stockholm
Massa- och pappersprocesser Klassrum Stockholm
Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Materials mekaniska egenskaper Klassrum Stockholm
Polymera materials bearbetning Klassrum Stockholm
Transportprocesser, fortsättningskurs Klassrum Stockholm
Maskinteknik
Introduktion till marin teknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling - spår Maskinkonstruktion (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, Industriell Produktutveckling - spår Maskinkonstruktion, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling - spår Mekatronik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, Industriell Produktutveckling - spår Mekatronik, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, marina system - spår Management (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, maskininlärning (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk mekanik - spår Fluidmekanik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk mekanik - spår Hållfasthetsteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk mekanik - spår Ljud och vibrationer (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Materialteknik
Cirkulär ekonomi för materialprocesser Klassrum Stockholm
Hållbar produktion av material och bränslen Klassrum Stockholm
Industriell limningsteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, makromolekylära material (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk materialvetenskap - spår Hållbara material (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk materialvetenskap - spår Industriell materialteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk Klassrum Stockholm
Materialens mekaniska egenskaper Klassrum Stockholm
Pulvermetallurgi Klassrum Stockholm
Ytor, kolloider och mjuka material Distans Distans
Medicinsk teknik
Artificiell Intelligens inom Medicinteknik och hälsosystem Klassrum Huddinge
Biomekanik och neuronik Klassrum Flera orter (2)
Djupinlärning för medicinsk bildanalys: en praktisk kurs Klassrum Huddinge
Efterbehandling i magnetresonansavbildning Distans Distans
Förvaltning och drift av medicinteknisk utrustning på det stora sjukhuset Klassrum Huddinge
Grundläggande medicinsk bildvisualisering Distans Distans
Introduktion till medicinsk bildanalys Distans Distans
Kvalitetsledningssystem och regelverk inom medicinsk teknik Klassrum Huddinge
Läkemedelsteknologi Klassrum Stockholm
Magnetresonans grundprinciper Distans Distans
Magnetresonanstomografi-pulssekvenser Distans Distans
Masterprogram, idrottsteknologi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Huddinge
Masterprogram, medicinsk teknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Medicinsk avbildning med joniserande strålning Klassrum Huddinge
Medicinsk bildanalys och rekonstruktion i 3D Klassrum Huddinge
Medicinsk bildregistrering Distans Distans
Medicinsk bildsegmentering Distans Distans
Medicinsk teknik i Digital transformation inom hälso- och sjukvården Klassrum Huddinge
Medicinsk visualisering Klassrum Huddinge
Medicinska sensorer Klassrum Stockholm
Mobila applikationer och dataanalys för idrott Klassrum Huddinge
MT- och IT-system i det integrerade och digitala sjukhuset Klassrum Huddinge
Säkra medicintekniska produkter Klassrum Huddinge
Rymdteknik
Masterprogram, flyg- och rymdteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Rymdfysik Klassrum Stockholm
Rymdteknisk systemintegration, del 2 Klassrum Stockholm
Samhällsbyggnadsteknik
Komplexitet och konflikter i stadens byggande Klassrum Stockholm
Nutida urban teori, avancerad kurs Klassrum Stockholm
Teknisk fysik
Fysiologi i extrema omgivningar Klassrum Solna
Masterprogram, teknisk fysik - spår Biomedicinsk fysik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk fysik - spår Kvantteknologi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk fysik - spår Optik & fotonik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk fysik - spår Subatomär och astrofysik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk fysik - spår Teoretisk fysik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Kommunikation
Masterprogram, kommunikationssystem (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Ledarskap och hållbara arbeten Distans Distans
Ledarskap
Ledarskap för säkerhet i kärnteknisk verksamhet Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) Distans Distans
Biologi
Biomolekylers struktur och funktion Klassrum Stockholm
Bioteknologins etik Klassrum Stockholm
Industriell rening av biologiska produkter Klassrum Stockholm
Kliniska tillämpningar av bioteknik Klassrum Stockholm
Kliniska tillämpningar av bioteknik Klassrum Stockholm
Läkemedelsutveckling Klassrum Stockholm
Maskininlärning inom bioteknik Distans Distans
Miljöbioprocessteknik Klassrum Stockholm
Singelcell och spatiell transkriptomik-dataanalys Distans Distans
Fysik
Magnetresonansavbildning Klassrum Huddinge
Polymerfysik Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Masterprogram, transport och geoinformatik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Kemi
Avancerad Oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Avancerad organisk kemi Klassrum Stockholm
Biofibrernas kemi Klassrum Stockholm
Kemiska sensorer: Principer och tillämpningar Klassrum Stockholm
Korrosion och ytskydd Klassrum Stockholm
Kvantkemi Klassrum Stockholm
Kärnkemi Klassrum Stockholm
Polymerkemi Klassrum Stockholm
Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer Klassrum Stockholm
Selektiv organisk syntes, teori Klassrum Stockholm
Struktur och dynamik hos organiska molekyler från NMR spektroskopi Klassrum Stockholm
Ytbehandlingskemi Klassrum Stockholm
Ytor, kolloider och mjuka material Klassrum Stockholm
Matematik
Masterprogram, matematik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Statistik för medicintekniska tillämpningar Klassrum Huddinge
Personal / Arbetsmiljö / HR
Avancerade mätningar av luftföroreningar i arbetsmiljö Klassrum Huddinge
Ergonomi i utmaningsdriven produktutveckling Klassrum Huddinge
Kognitiv interaktionsdesign Klassrum Huddinge
Planering och utformning av fysiska arbetsmiljöer Klassrum Huddinge
Utmattning Klassrum Stockholm
Arbetsmiljö
Arbetsliv och hälsa Klassrum Huddinge
Arbetsmiljöekonomi Klassrum Huddinge
Avancerade mätningar av luftföroreningar, buller och vibrationer Klassrum Huddinge
Bedömningar och åtgärder av den fysiska arbetsmiljön Klassrum Huddinge
Hantering av kemiska och mikrobiologiska arbetsmiljörisker Klassrum Huddinge
RAMP-kurs 1: Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP I Distans Distans
RAMP-kurs 2: Riskhantering av arbetsrelaterade skador med RAMP II Distans Distans
RAMP-kurs 3: Fördjupade färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador Distans Distans
Samhällsvetenskap
Samhällsplanerarprogrammet
Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Resilienstänkande i hållbar samhällsplanering Klassrum Stockholm
Säkerhet / Skydd
Masterprogram, cybersäkerhet (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Person och cybersäkerhet för cyberfysiska system Klassrum Stockholm
Strålskydd, dosimetri och detektorer Klassrum Stockholm
Teknik
Avancerad fysiologi Klassrum Solna
Avancerad fysiologi, mindre kurs Klassrum Solna
Introduktion till teknik, arbete och hälsa Klassrum Huddinge
Masterprogram, innovativ teknik för en hälsosam livsmiljö (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Huddinge
Masterprogram, interaktiv medieteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, kärnenergiteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, nanoteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknik och hållbar utveckling (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Molekylär modellering Klassrum Stockholm
Mätteknik för hälso- och idrottstillämpningar Klassrum Huddinge
Systemsäkerhet och riskhantering Klassrum Huddinge
Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård Klassrum Huddinge
Teknik och etik Klassrum Stockholm
Fordonsteknik
Masterprogram, fordonsteknik - spår Spårfordon (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, fordonsteknik - spår Vägfordon (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Signaler och mekaniska system Klassrum Stockholm
Spårfordonsteknik Klassrum Stockholm
Industri och produktion
Masterprogram, industriell produktion (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Metallpulver: Produktion, hantering och karakterisering Klassrum Stockholm
Miljö och energiteknik
Energi och geopolitik Klassrum Stockholm
Kärnbränslecykeln Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar energiteknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, medicinsk bioteknologi (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3) Klassrum Stockholm
Politisk ekologi Klassrum Stockholm
Termohydraulik i kärnkraftsanläggningar Klassrum Stockholm

Kontaktuppgifter

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Valhallavägen 79
114 28 STOCKHOLM


Recensioner

Det finns inga recensioner för KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön