Visa allastudier.se som: Mobil

KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, kandidat, magister, licentiat eller doktor. Här ges också teknisk basutbildning och vidareutbildning.

Visa alla utbildningar med KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Bygg / Anläggning
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Arkitektur och genus: Introduktion Klassrum Stockholm
Arkitektutbildning Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning Klassrum Stockholm
Svensk restaureringshistoria Klassrum Stockholm
Teorier om planering och Urban Governance Klassrum Stockholm
Elektriker
Elektroniksystemkonstruktion Klassrum Stockholm
Hårdvarusäkerhet Klassrum Stockholm
Masterprogram, nanoteknik Klassrum Stockholm
Data / IT
Cybersäkerhetsanalys Klassrum Stockholm
Etisk hackning I Klassrum Stockholm
Etisk hackning II Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Autonoma System KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Data Science KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Inbyggda System KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Moln- och Nätverksinfrastrukturer KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Människa-Datorinteraktion och Design KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Visuell Databehandling och Kommunikation KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, inbyggda system Klassrum Stockholm
Masterprogram, Inbyggda system - spår International dual degree, Khalifa University, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, Inbyggda system - spår International dual degree, UESTC, Kina, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, interaktiv medieteknik Klassrum Stockholm
Radionät Klassrum Stockholm
Sakernas internet Klassrum Stockholm
Vidareutveckling och underhåll av programvara Klassrum Stockholm
IT-säkerhet
Person och cybersäkerhet för cyberfysiska system Klassrum Stockholm
Programmering
Automatiserad programtestning och DevOps Klassrum Stockholm
Programmering i Python Klassrum Stockholm
Programmeringsteknik, webbkurs Klassrum Stockholm
Systemvetenskap
Masterprogram, systemteknik och robotik Klassrum Stockholm
Ekonomi
Entreprenörskap i Teknik och hälsa Klassrum Huddinge
Magisterprogram, entreprenörskap och innovationsledning Klassrum Stockholm
Material i ett cirkulärt samhälle - Metaller Klassrum Stockholm
Material i ett cirkulärt samhälle - Projekt inom metaller Klassrum Stockholm
Material i ett cirkulärt samhälle - Projekt inom återvinning Klassrum Stockholm
Material i ett cirkulärt samhälle - Återvinning Klassrum Stockholm
Industriell ekonomi
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell ekonomi Klassrum Stockholm
Fastighet
Kandidatprogram, fastighet och finans (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Fastighetsingenjör
Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt basår mot högskoleingenjör, distans med campusträffar Distans Distans
Tekniskt basår, distans med campusträffar Distans Distans
Tekniskt basår, KTH Campus Klassrum Stockholm
Tekniskt basår, KTH Flemingsberg Klassrum Huddinge
Tekniskt basår, KTH Södertälje Klassrum Södertälje
Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg Klassrum Huddinge
Humaniora
Filosofi
Bioteknologins etik Klassrum Stockholm
Riskfilosofi Klassrum Stockholm
Riskfilosofi för yrkesverksamma Klassrum Stockholm
Inköp / Logistik
Logistik
Logistik & Supply Chain Management Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Masterprogram, media management Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande för ingenjörer Klassrum Stockholm
Informationsvetenskap
Masterprogram, information och nätverksteknologi Klassrum Stockholm
Kommunikation
Skriftlig kommunikation på arbetsplatsen för utländska ingenjörer Klassrum Stockholm
Retorik
Professionell retorik för ingenjörer Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Hållbart ledarskap med lean Distans Distans
Projektledning
Project Management: Leadership and Control Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Biologi
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i bioteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, medicinsk bioteknologi Klassrum Stockholm
Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Klassrum Stockholm
Fysik
Inledande modern fysik Distans Distans
Inledande relativitetsteori Klassrum Stockholm
Miljöfysik Distans Distans
Rymdfysik Klassrum Stockholm
Kemi
Elektrokemiska energiomvandlare Klassrum Stockholm
Infraröd och Raman-spektroskopi i kemi Klassrum Stockholm
Struktur och dynamik hos organiska molekyler från NMR spektroskopi Klassrum Stockholm
Miljö
Hållbar utveckling för problemlösare: Utforska hållbar utveckling Distans Distans
Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur Klassrum Stockholm
Miljöhistoria Klassrum Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsliv och hälsa Klassrum Huddinge
Avancerade mätningar av luftföroreningar i arbetsmiljö Klassrum Huddinge
Belastningsergonomi - riskbedömning och utveckling Klassrum Huddinge
Buller och vibrationer i arbetslivet - riskbedömning och utveckling Klassrum Huddinge
Hållbart arbete inklusive mätningar och riskbedömningar av buller och vibrationer Klassrum Huddinge
Ledarskap och hållbara arbeten Klassrum Huddinge
Samhällsvetenskap
Geografi
Geodetisk mätningsteknik Klassrum Stockholm
Sport / Fritid
Idrott och sport
Masterprogram, idrottsteknologi Klassrum Huddinge
Språk
Italienska A1 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Italienska A2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Japanska A2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Kinesiska A2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Engelska
Engelska för akademiska studier (nätbaserad) Distans Distans
Engelska för arbetslivet Klassrum Stockholm
Professionell skriftlig kommunikation på engelska för ingenjörer Klassrum Stockholm
Teknisk kommunikation på engelska Klassrum Stockholm
Franska
Franska A1 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Franska A2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Franska B1 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Japanska
Japanska A1.1 och japankunskap för ingenjörer Klassrum Stockholm
Japanska A1.2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Kinesiska
Kinesiska A1.1 och kinakunskap för ingenjörer Klassrum Stockholm
Kinesiska A1.2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Spanska
Spanska A1 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Spanska A2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Spanska B1 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Svenska
Interkulturella möten på en svensk arbetsplats för utländska ingenjörer Klassrum Stockholm
Praktisk retorik för digitala presentationer Klassrum Stockholm
Svenskt uttal för utländska ingenjörer Klassrum Stockholm
Tyska
Tyska A1 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Tyska A2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Tyska B1 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Teknik
Cirkulär ekonomi för materialprocesser Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i energi och miljö Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Etik och hållbarhet Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik och produktionsunderhåll Klassrum Södertälje
Högskoleutbildning i byggproduktion Klassrum Stockholm
Interkulturell kompetens Distans Distans
Kandidatprogram, fastighet och finans Klassrum Stockholm
Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Klassrum Stockholm
Keramteknologi Klassrum Stockholm
Klimatkrisen som samhällsproblem Klassrum Stockholm
Masterprogram, arkitektur Klassrum Stockholm
Masterprogram, datalogi Klassrum Stockholm
Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, elkraftteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, fastigheter och byggande Klassrum Stockholm
Masterprogram, flyg- och rymdteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar energiteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar produktionsutveckling Klassrum Södertälje
Masterprogram, Industriell Produktutveckling - spår Mekatronik, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, innovativ teknik för en hälsosam livsmiljö Klassrum Huddinge
Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö Klassrum Stockholm
Masterprogram, kommunikationssystem Klassrum Stockholm
Masterprogram, makromolekylära material Klassrum Stockholm
Masterprogram, Makromolekylära Material - spår Polymerteknologi, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknik och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknik, arbete och hälsa Klassrum Huddinge
Masterprogram, teknisk fysik Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk materialvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknisk mekanik Klassrum Stockholm
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik Klassrum Stockholm
Masterprogram, transport och geoinformatik Klassrum Stockholm
Material i ett cirkulärt samhälle - livscykelanalys av material och produkter Klassrum Stockholm
Material i ett cirkulärt samhälle - polymera material Klassrum Stockholm
Material i ett cirkulärt samhälle - projekt inom livscykelanalys av material och produkter Klassrum Stockholm
Material i ett cirkulärt samhälle - projekt inom polymera material Klassrum Stockholm
Materials mekaniska egenskaper Klassrum Stockholm
Medicinsk teknik, grundkurs Klassrum Stockholm
Molekylär modellering Klassrum Stockholm
Rymdteknisk systemintegration, del 2 Klassrum Stockholm
Säkra medicintekniska produkter Klassrum Huddinge
Teknik- och vetenskapshistoria Klassrum Stockholm
Tillstånd och trender Klassrum Stockholm
Byggnadsteknik
Beslutsteori för yrkesverksamma Klassrum Stockholm
Dataanalys av marknader och produkter I Klassrum Stockholm
Dimensionering av stålkonstruktioner enligt Eurocode 3 Klassrum Stockholm
Ekonomisk fastighetsförvaltning Klassrum Stockholm
Fastighetsförmedling i juridiken Klassrum Stockholm
Fotogrammetri och fjärranalys Klassrum Stockholm
Förvaltning av mark- och vattenresurser Klassrum Stockholm
Grundläggande teknik för byggnader Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Komplexitet och konflikter i stadens byggande Klassrum Stockholm
Risker i tekniska system Klassrum Stockholm
Stads- och trafikplanering, metoder och tillämpningar Klassrum Stockholm
Säkerhet och trygghet i praktiken Klassrum Stockholm
Säkerhet och trygghet i praktiken Klassrum Stockholm
Civilingenjör
Civilingenjör och lärare Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i materialdesign Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik Klassrum Huddinge
Civilingenjörsutbildning i medieteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning öppen ingång Klassrum Stockholm
Datateknik
Civilingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Flemingsberg Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Flemingsberg, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista Klassrum Stockholm
Design och produktutveckling
Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Klassrum Södertälje
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Innovationsledning och produktutveckling, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Teknisk design, 120 hp Klassrum Stockholm
Elektroteknik
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Introduktion till uthålliga elkraftsystem Klassrum Stockholm
Uthålliga elkraftsystem Klassrum Stockholm
Fordonsteknik
Byggnadsakustik och samhällsbuller Klassrum Stockholm
Signaler och mekaniska system Klassrum Stockholm
Spårfordonsteknik Klassrum Stockholm
Industri och produktion
Masterprogram, industriell produktion Klassrum Stockholm
Information- och kommunikationsteknik
Civilingenjörsutbildning i informationsteknik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Kemiteknik
Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Ljudteknik
Magisterprogram, ljusdesign Klassrum Stockholm
Maskinteknik
Civilingenjörsutbildning i farkostteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet Klassrum Södertälje
Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (EJ åk 1, endast till åk 2), senare del av program Klassrum Södertälje
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Hållbar konsumtion Klassrum Stockholm
Hållbar produktion Klassrum Södertälje
Industriell analys för avancerad tillverkning Klassrum Södertälje
Industriell limningsteknik Klassrum Stockholm
Introduktion till industriell teknik och produktionsunderhåll Klassrum Södertälje
Introduktion till marin teknik Klassrum Stockholm
Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner Klassrum Stockholm
Kvalitetsteknik och förbättringsarbete Klassrum Södertälje
Ledning av forskning och utveckling Klassrum Stockholm
Masterprogram, aerolasticitet i turbomaskiner, THRUST - spår Aeromekanisk- och materialdesign, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, fordonsteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, Industriell Produktutveckling - spår Förbränningsmotorteknik, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, Industriell Produktutveckling - spår Maskinkonstruktion, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, kärnenergiteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, marina system Klassrum Stockholm
Masterprogram, maskininlärning Klassrum Stockholm
Oförstörande provning Klassrum Stockholm
Produktinnovation Klassrum Stockholm
Produktionslogistik och försörjningssystem Klassrum Södertälje
Smarta Cyberfysiska system - perspektiv och konsekvenser i ett sociotekniskt skifte Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, fortsättningskurs Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, högre kurs, modul 1 Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, högre kurs, modul 2 Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, högre kurs, modul 3 Klassrum Stockholm
Utmattning Klassrum Stockholm
Materialteknik
Civilingenjörsutbildning i materialdesign (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Medicinsk teknik
Artificiell Intelligens inom Medicinteknik och hälsosystem Klassrum Huddinge
Biomekanik och neuronik Klassrum Huddinge
Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik, Flemingsberg (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Djupinlärning för medicinsk bildanalys: en praktisk kurs Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik, Flemingsberg (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Masterprogram, medicinsk teknik Klassrum Stockholm
Medicinsk teknik i Digital transformation inom hälso- och sjukvården Klassrum Huddinge
Miljö och energiteknik
Civilingenjörsutbildning i energi och miljö (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi Klassrum Stockholm
Transportutbildningar
Lokförare
Masterprogram, järnvägsteknik Klassrum Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Teknik för lärare i åk 7-9 Klassrum Stockholm
Ämneslärare
Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 Klassrum Södertälje
Vård / Omsorg
Medicin
Fysiologi i extrema omgivningar Klassrum Solna
Vårdadministratör
Klinisk innovation och design Klassrum Huddinge
Vårdlogistik-teori Klassrum Huddinge

Visa alla

Hitta till utbildaren

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Valhallavägen 79
114 28 STOCKHOLM


Recensioner

Det finns inga recensioner för KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön