KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, kandidat, magister, licentiat eller doktor. Här ges också teknisk basutbildning och vidareutbildning.

Visa alla utbildningar med KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår Utbildningsform Längd Ort
Tekniskt basår, KTH Campus Klassrum Stockholm
Tekniskt basår, KTH Flemingsberg Klassrum Huddinge
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör och lärare Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i bioteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (EJ åk 1, endast till åk 2), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i energi och miljö Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i energi och miljö (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i farkostteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (EJ åk 1, endast till åk 2), senare del av program Klassrum Södertälje
Civilingenjörsutbildning i informationsteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i materialdesign Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i materialdesign (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik Klassrum Huddinge
Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik, Flemingsberg (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Civilingenjörsutbildning i medieteknik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Klassrum Stockholm
Civilingenjörsutbildning öppen ingång Klassrum Stockholm
Teknik
Tekniskt basår, termin 2, KTH Campus Klassrum Stockholm
Tekniskt basår, termin 2, KTH Södertälje Klassrum Södertälje
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Arkitektutbildning Klassrum Stockholm
Beteendevetenskap
Tillämpad beteendevetenskap och lärande: Nudging och beslutsfattande Distans Distans
Psykologi
Klassrumspsykologi: Kognitiv psykologi och lärande Distans Distans
Miljöpsykologi och beteendedesign Distans Distans
Prokrastinering och perfektionism Distans Distans
Psykologi och kritiskt tänkande Distans Distans
Bygg / Anläggning
Elektriker
Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi Klassrum Huddinge
Data / IT
Arbeta i virtuella team: global kompetens för internationella yrkespersoner Distans Distans
Hårdvarusäkerhet Klassrum Stockholm
Internets domännamnsystem Klassrum Huddinge
Programmering
Programmering i Python Distans Distans
Programmeringsteknik, webbkurs Distans Distans
Fastighet / VVS
Kandidatprogram, fastighet och finans Klassrum Stockholm
Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Klassrum Stockholm
Försäljning
Fastighetsmäklare
Fastighetsförmedling i praktiken Klassrum Stockholm
Humaniora
Historia
Science Goes Fiction: Science Fiction, film och tekniska framtider ur ett historiskt perspektiv Klassrum Stockholm
Ingenjör
Byggnadsteknik
Fastighetsvärdering Klassrum Stockholm
GIS för samhällsbyggnad Klassrum Stockholm
Säkerhet och trygghet i praktiken Klassrum Stockholm
Säkerhet och trygghet i praktiken Klassrum Stockholm
Elektroteknik
Elektronik och programmering för rymdtillämpningar Klassrum Stockholm
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Flemingsberg Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Stockholm
Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik, Flemingsberg (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Klassrum Huddinge
Maskinteknik
Oförstörande provning Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, allmän kurs Klassrum Stockholm
Svetsteknologi, fortsättningskurs Klassrum Stockholm
Rymdteknik
Rymden och hållbar utveckling Distans Distans
Juridik
Fastighetsförmedling i juridiken Klassrum Stockholm
Projektarbete med inriktning mot fastighetsförmedling Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Kommunikation
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande för ingenjörer Klassrum Stockholm
Retorik
Praktisk retorik för digitala presentationer Distans Distans
Professionell retorik för ingenjörer Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Kommunikativt ledarskap för ingenjörer Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Fysik
Inledande modern fysik Distans Distans
Inledande relativitetsteori Klassrum Stockholm
Introduktion till astronomi för ingenjörer Klassrum Stockholm
Miljöfysik Distans Distans
Kemi
Bioteknik Klassrum Stockholm
Kemiska principer för hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Miljö
Hållbar utveckling för problemlösare: Utforska hållbar utveckling Distans Distans
Språk
Lär dig lära dig språk Distans Distans
Engelska
Professionell skriftlig kommunikation på engelska för ingenjörer Klassrum Stockholm
Spanska
Samhälle, kultur och industri i spansktalande länder Distans Distans
Spanska A2 för ingenjörer Klassrum Stockholm
Svenska
Skriftlig kommunikation på arbetsplatsen för dig med svenska som andraspråk Distans Distans
Uttal och muntlig framställning för dig med svenska som andraspråk Distans Distans
Teknik
Artificiell intelligens och hållbar utveckling Distans Distans
Cirkulär ekonomi och industriella system Distans Distans
Genetik Klassrum Stockholm
Interkulturell och global kompetens Distans Distans
Keramiska material Klassrum Stockholm
Material i ett cirkulärt samhälle - kompositer och biopolymerer Distans Distans
Material i ett cirkulärt samhälle - Metaller Distans Distans
Material i ett cirkulärt samhälle - Projekt inom metaller Distans Distans
Materialfysik Klassrum Stockholm
Materiallära metalliska material Klassrum Stockholm
Miljöhistoria Klassrum Stockholm
Stockholms teknikhistoria Klassrum Stockholm
Teknik för lärare i åk 7-9 Klassrum Stockholm
Teknik- och vetenskapshistoria Klassrum Stockholm
Termodynamisk modellering för materialdesign Klassrum Stockholm
Fordonsteknik
Ljud och vibrationer Klassrum Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Studieteknik för effektivt lärande Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning mot ämneslärare årskurs 7-9 Klassrum Stockholm
Pedagogik
Att handleda VFU-studenter Distans Distans
Att handleda VFU-studenter, fortsättningskurs Distans Distans
Digitala presentationer och video i undervisningen Distans Distans
Kognitiv psykologi för lärare: Matematikundervisning Distans Distans
Lär dig lära online Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Arkitektur och genus: Uppsats Klassrum Stockholm
Masterprogram, arkitektur Klassrum Stockholm
Teorier om planering och Urban Governance Klassrum Stockholm
Bygg / Anläggning
Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik Klassrum Stockholm
Elektriker
Elektroniksystemkonstruktion Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Autonoma System KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Data Science KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Inbyggda System KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Moln- och Nätverksinfrastrukturer KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Människa-Datorinteraktion och Design KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, ICT Innovation - spår Visuell Databehandling och Kommunikation KTH, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, nanoteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, systemteknik och robotik Klassrum Stockholm
Data / IT
Algoritmer och komplexitet Klassrum Stockholm
Artificiell intelligens i samhället Distans Distans
Automater och språk Klassrum Stockholm
Generativ AI för medieteknik och interaktionsdesign Distans Distans
Kryptografins grunder Klassrum Stockholm
Masterprogram, mekatronik Klassrum Stockholm
Språkbaserad datasäkerhet Klassrum Stockholm
Tillämpad maskininlärning och datautvinning för prestationsanalys Klassrum Huddinge
Trådlös transmissionsteknik Klassrum Stockholm
Trådlösa kommunikationssystem Klassrum Stockholm
Nätverk
Masterprogram, information och nätverksteknologi Klassrum Stockholm
Systemvetenskap
Masterprogram, inbyggda system Klassrum Stockholm
Ekonomi
Masterprogram, industriell ekonomi Klassrum Stockholm
Entreprenörskap
Masterprogram, teknikbaserad entreprenörskap Klassrum Stockholm
Fordon / Transport
Järnväg
Masterprogram, järnvägsteknik Klassrum Stockholm
Hälsa / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Masterprogram, biostatistik och datavetenskap Klassrum Stockholm
Ingenjör
Byggnadsteknik
Förvaltning av mark- och vattenresurser Klassrum Stockholm
Järnväg signalteknik - projektering Distans Distans
Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs Distans Distans
Design och produktutveckling
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Innovationsledning och produktutveckling, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Teknisk design, 120 hp Klassrum Stockholm
Elektroteknik
Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik Klassrum Stockholm
Signalbehandling och dataanalys för medicintekniska tillämpningar Klassrum Huddinge
Kemiteknik
Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö Klassrum Stockholm
Maskinteknik
Brottmekanik Klassrum Stockholm
Energiförsörjningssystem för byggnader Klassrum Stockholm
Energitekniska behov och distributionssystem i den byggda miljön Klassrum Stockholm
Geoenergisystem Klassrum Stockholm
Innovations- och produktutvecklingsprocesser Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell produktion Klassrum Stockholm
Masterprogram, industriell produktutveckling Klassrum Stockholm
Masterprogram, kärnenergiteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, marina system Klassrum Stockholm
Strömningsakustik Klassrum Stockholm
Materialteknik
Masterprogram, teknisk materialvetenskap Klassrum Stockholm
Medicinsk teknik
Masterprogram, idrottsteknologi Klassrum Huddinge
Masterprogram, innovativ teknik för en hälsosam livsmiljö Klassrum Huddinge
Masterprogram, medicinsk teknik Klassrum Stockholm
Rymdteknik
Masterprogram, flyg- och rymdteknik Klassrum Stockholm
Teknisk fysik
Masterprogram, teknisk fysik Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Masterprogram, cybersäkerhet Klassrum Stockholm
Kommunikation
Masterprogram, kommunikationssystem Klassrum Stockholm
Sociala medier
Masterprogram, hållbar digitalisering Klassrum Stockholm
Masterprogram, interaktiv medieteknik Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Förändringsledarskap i arbetsmiljöutveckling Distans Distans
Naturvetenskap
Biologi
Analys av mRNA-seq, ChIP-seq och ATAC-seq data Distans Distans
Biokatalys för yrkesverksamma Distans Distans
Genommedicin Distans Distans
Immunologi Klassrum Solna
Mammaliecellodling bioprocessteknik för bioläkemedelproduktion Distans Distans
Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi Klassrum Stockholm
Masterprogram, medicinsk bioteknologi Klassrum Stockholm
Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Klassrum Stockholm
Metabolic Engineering Klassrum Stockholm
Miljötoxokologi för yrkesverksamma Distans Distans
Proteomik Klassrum Solna
Fysik
Energi och fusionsforskning Klassrum Stockholm
Kemi
Bioraffinaderiets kemi Klassrum Stockholm
Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer Klassrum Stockholm
Foto-, strålnings- och radikalkemi Klassrum Stockholm
Kemitekniskt beräkningsprojekt Klassrum Stockholm
Koldioxidneutralt energi- och transportsystem Klassrum Stockholm
Massaprocesser Distans Distans
Miljökatalys Klassrum Stockholm
Molekylär termodynamik Klassrum Stockholm
Polymera kompositer - mikro- och nanoskala Klassrum Stockholm
Polymera material: Struktur och egenskaper Klassrum Stockholm
Separationsprocesser Klassrum Stockholm
Vätgas Distans Distans
Matematik
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik Klassrum Stockholm
Miljö
Avfallshantering Klassrum Stockholm
Cleaner Production och industriell miljöskyddsteknik Klassrum Stockholm
Transporter, kommunikationer och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Bedömningar och åtgärder av vibrationer och den akustiska arbetsmiljön Klassrum Huddinge
Belastningsergonomi Klassrum Huddinge
Samhällsvetenskap
Samhällsplanerarprogrammet
Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning Klassrum Stockholm
Teknik
Beslutsteori Klassrum Stockholm
Bionanoteknologi Klassrum Stockholm
Cellfabriken Klassrum Stockholm
Design av ergonomiska arbetsplatser Distans Distans
Design av ergonomiska produkter Distans Distans
En god fysikalisk arbetsmiljö - riskbedömning och utveckling Distans Distans
En god kemisk arbetsmiljö - riskbedömning och utveckling Distans Distans
Etik och hållbarhet Distans Distans
Funktionella material Klassrum Stockholm
Förbränning i industriella processer Klassrum Stockholm
Genus och teknik Klassrum Stockholm
Magisterprogram, ljusdesign Klassrum Stockholm
Masterprogram, datalogi Klassrum Stockholm
Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram, elkraftteknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, fastigheter och byggande Klassrum Stockholm
Masterprogram, hållbar produktionsutveckling Klassrum Södertälje
Masterprogram, makromolekylära material Klassrum Stockholm
Masterprogram, Makromolekylära Material - spår Polymerteknologi, 120 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram, maskininlärning Klassrum Stockholm
Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur Klassrum Stockholm
Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik Klassrum Stockholm
Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknik och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Masterprogram, teknik, arbete och hälsa Klassrum Huddinge
Masterprogram, teknisk mekanik Klassrum Stockholm
Masterprogram, transport och geoinformatik Klassrum Stockholm
Rymdfarkosters dynamik Klassrum Stockholm
Rymdteknisk systemintegration, del 1 Klassrum Stockholm
Simuleringsmetoder i medicinsk teknik Klassrum Huddinge
Sociokulturella perspektiv på innovativa teknologier Klassrum Huddinge
Spårfordons dynamik Klassrum Stockholm
Synergonomi riskbedömning och utveckling Distans Distans
Tillämpad maskininlärning och artificiell intelligens Klassrum Huddinge
Vattensystem i samhället Klassrum Stockholm
Fordonsteknik
Experimentell strukturdynamik, projektkurs Klassrum Stockholm
Fiberkompositer - material och tillverkning Klassrum Stockholm
Masterprogram, fordonsteknik Klassrum Stockholm
Numeriska metoder för akustik och vibrationer Klassrum Stockholm
Industri och produktion
Fiberkompositer- analys och design Klassrum Stockholm
Miljö och energiteknik
Masterprogram, hållbar energiteknik Klassrum Stockholm
Vård / Omsorg
Medicin
Idrotts- och arbetsfysiologi Klassrum Huddinge

Kontaktuppgifter

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Valhallavägen 79
114 28 STOCKHOLM


Recensioner

Det finns inga recensioner för KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön