Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3)

KTH - Kungliga Tekniska högskolan
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Stockholm
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Stockholm

Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3)

Styrningen och förvaltningen av det urbana rummets inneboende dynamik och komplexitet är avgörande för att kunna skapa förutsättningarna för en förbättrad livskvalitet som uppfyller målen för effektivitet, demokrati och hållbar utveckling. Detta kräver en kombination av teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom olika områden, såsom arkitektur, planlösning och miljövetenskap. Programmet förbereder studenterna för dessa uppgifter och ger dem en grundlig förståelse av planeringsprocessen och de estetiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer som bidrar till en hållbar stadsutveckling. Akademiker från programmet är utbildade för att hantera avancerade uppgifter inom urban planering och -förvaltning och kommer på den internationella arbetsmarknaden att konkurrera om befattningar inom den offentliga sektorn, privata arkitekt-, planerings- och konsultföretag, forskningsinstitut och icke-statliga organisationer.Programmet sammanför studenter inom arkitektur, planlösning, väg- och vattenbyggnad, och natur- och samhällskunskap, som vill utveckla kunskaper och färdigheter för att analysera, syntetisera och samordna komplexa planerings- och designuppgifter i en urban kontext. Studenterna kommer under programmets gång att utrustas med professionella verktyg och färdigheter som ger dem möjlighet att fungera som kritiska länkar som sammanför olika perspektiv i planerings- och designprocessen för hållbara stadsmiljöer världen över. Kursarbetet omfattas till en väsentlig del av ateljéer och projekt som syftar till att studenten ska träna sina praktiska färdigheter och få en bättre förståelse för planeringsförfarande.Programmet erbjuder tre inriktningar:Urban Planning and Design (UPD)Urban and Regional Planning (URP)Environment and Planning (EP)De tre inriktningarna representerar olika yrkeskompetenser involverade i stadsplanering och -design. Studenter från olika inriktningar kommer dock att under programmets gång att samverka i kurser och projekt, för att främja ett ömsesidigt utbyte av kunskap och idéer.

Examen & Intyg

Masterexamen

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område...


Läs mer om KTH - Kungliga Tekniska högskolan och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

KTH - Kungliga Tekniska högskolan


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter, åk 3)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön